Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 78/2010 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31.12.2010r. w sprawie polityki rachunkowości. 2011-05-20 12:07
Zarządzenie Nr 77/2010 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 29.12.2010r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Lęborka na 2010 rok. 2011-01-19 15:02
Zarządzenie Nr 76/2010 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 28.12.2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu udostepnienia lokali użytkowych w budynku przy ul. Krzywoustego 1 w Lęborku dla organizacji pozarządowych realizujących zadania zgodnie z polityką miasta Lęborka ujętych w programie współpracy "Parasol Lęborski" 2011-01-04 09:34
Zarządzenie Nr 75/2010 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 28.12.2010r. w sprawie ustalenia na rok 2011 wskaźnika waloryzacji, wysokości stawek czynszu najmu lokali użytkowych w budynku przy ul. Krzywoustego 1 w Lęborku oraz w sprawie wyrażenia zgody na dalszy najem lokali objętych odpowiednimi umowami obowiązującymi do dnia 31.12.2010r. 2011-01-04 09:45
Zarządzenie Nr 74/2010 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 22.12.2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Lęborka na 2010 rok. 2011-01-04 10:08
Zarządzenie Nr 73/2010 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 21.12.2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 47/2010 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31.08.2010r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego i dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork. 2010-12-22 11:56
Zarządzenie Nr 72/2010 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 21.12.2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 70/2007 Burmistrza Lęborka z dnia 28.08.2007r. w sprawie wyznaczenia nauczycieli, którzy będą pełnić zastępstwo, w przypadku nieobecności dyrektorów placówek, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora. 2010-12-22 11:53
Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 21.12.2010r. w sprawie określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 2010-12-23 09:49
Zarządzenie Nr 70/2010 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 21.12.2010r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych rozpatrywujących, oceniających i opiniujących oferty o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lęborka na rok 2011. 2010-12-22 11:49
Zarządzenie Nr 69/2010 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 15.12.2010r. w sprawie powolania Pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii. 2010-12-20 13:55
Zarządzenie Nr 68/2010 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 15.12.2010r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji. 2010-12-16 13:32
Zarządzenie Nr 67/2010 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 15.12.2010r. w sprawie udzielenia Zastępcy Kierownika w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lęborku upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji. 2010-12-16 13:30
Zarządzenie Nr 66/2010 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 15.12.2010r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji droga spisu z natury. 2010-12-24 08:25
Zarządzenie Nr 65/2010 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 15.12.2010r. w sprawie ustalenia na rok 2011 wskaźnika waloryzacji, wysokości stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości oraz w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę, najem i użyczenie nieruchomości objętych odpowiednimi umowami obowiązującymi do dnia 31.12.2010r. 2010-12-20 13:53
Zarządzenie Nr 64/2010 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 15.12.2010r. w sprawie ustalenia zasad obniżek czynszów za grunty pod pawilonami handlowo-usługowymi na terenie Centrum Handlowego w Lęborku w przypadku zawieszenia prowadzenia działalności. 2010-12-20 13:50
Zarządzenie Nr 63/2010 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 15.12.2010r. w sprawie ustalenia zasad obniżek czynszów za grunty pod pawilonami handlowo-usługowymi na terenie Centrum Handlowego w Lęborku w wydzielonej strefie w obrębie ulic: Targowej, Handlowej i Węgrzynowicza. 2010-12-20 13:45
Zarządzenie Nr 62/2010 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 15.12.2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Lęborka na 2010 rok. 2010-12-21 15:22
Zarządzenie Nr 61/2010 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 13.12.2010r. w sprawie zmian Zarządzenia Nr 25/2008 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 10 czerwca 2008r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lęborku. 2010-12-15 08:34
Zarządzenie Nr 60/2010 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 09.12.2010r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrzego oraz Procedur Audytu Wewnętrznego przeprowadzenego w Urzędzie Miejskim w Lęborku i jednostkach organizacyjnych Miasta Lęborka. 2010-12-09 15:54