herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Informacja Burmistrza Miasta Lęborka w sprawie dowozu wyborców niepełnosprawnych. 2011-10-07 08:34
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni z dnia 14 września 2011 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 62 2011-09-22 14:45
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni z dnia 14 września 2011 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 26 2011-09-22 14:42
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP w alfabecie Braille'a. 2011-09-21 14:51
Zarządzenie Nr 49/2011 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19.09.2011r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Miasto Lębork dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011r. 2011-09-19 13:54
Informacja w sprawie sporządzenia i udostępniania spisu wyborców. 2011-09-16 14:05
Informacja Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31.08.2011r. o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych dla przeprowadzenia w dniu 9 października 2011r. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 2011-09-08 15:32
Informacja Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 5.09.2011 roku o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. 2011-09-06 14:22
DRUKI 2011-09-01 10:52
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 r. /wyciąg/ o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 2011-08-25 15:01
Informacja Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 24.08.2011 roku o warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania spośród obwodów głosowania, w których znajdują się lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r. 2011-08-25 13:54
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego. /druk/ 2011-08-25 12:41
Informacja Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 24.08.2011 roku o terminie wyborów oraz godzianach głosowania na podstawie art. 37a, § 1. pkt. 4 ustawy z dnia 05.01.2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) 2011-08-25 12:38
Informacja Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 24.08.2011 roku o możliwości głosowania przez wyborców niepełnosprawnych przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r. 2011-08-31 11:32
Informacja Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 24.08.2011 roku o uprawnieniu wyborców niepełnosprawnych do głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r. 2011-09-07 10:06
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń okręgowych list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów. 2011-08-25 11:08
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni z dnia 23 sierpnia 2011 r. /skład Komisji/ 2011-08-25 11:04
Wykaz miejsc na terenie miasta Lęborka przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 2011-08-22 15:30