Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 Gmina Miasto Lębork 2022-07-21 14:30
dokument Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Lęborka na lata 2022-2036 2022-05-12 11:07
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lęborka o opracowywaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentu pn.: "Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Lębork" 2022-01-24 14:49
dokument Program Ochrony Środowiska dla Miasta Lęborka na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2029 2021-12-29 13:13
dokument Podsumowanie i uzasadnienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Kossaka i Nadmorskiej w Lęborku 2021-12-02 13:54
dokument Podsumowanie i uzasadnienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Mostnika i rz. Łeby w Lęborku 2021-11-05 14:46
dokument Podsumowanie i uzasadnienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Stryjewskiego, Pl. Kopernika, Łokietka, Boh. Westerplatte w Lęborku 2021-11-05 14:41
dokument Podsumowanie i uzasadnienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Poznańskiej i Kossaka w Lęborku 2021-07-14 07:41
dokument Podsumowanie i uzasadnienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Poznańskiej, Nadmorskiej, Malczewskiego, Al. Wolności w Lęborku 2021-07-13 14:29
dokument Podsumowanie i uzasadnienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Polnej, Pułaskiego i Cegielnianej w Lęborku 2021-06-11 13:54
dokument Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 Gmina Miasto Lębork 2021-10-18 11:52
dokument Strategia Rozwoju Miasta 2021-05-10 09:54
dokument Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 Gmina Miasto Lębork 2021-04-21 14:23
dokument Podsumowanie i uzasadnienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Spółdzielczej w Lęborku 2021-01-28 12:23
dokument Podsumowanie i uzasadnienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Głowackiego w Lęborku, w zakresie obejmującym część terenu elementarnego 11.11.MW, stanowiącego wydzielenie wewnętrzne 1.1 ZP oraz teren elementarny 11.13.UG 2021-01-22 12:48
dokument Podsumowanie i uzasadnienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: P. Skargi i Staszica w Lęborku 2021-01-22 12:23
dokument Podsumowanie i uzasadnienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Majkowskiego. Kaszubskiej, i linii kolejowej Lębork - Maszewo w Lęborku. 2020-03-11 14:28
dokument Raport z realizacji Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Lęborka na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 za lata 2017-2018. 2020-03-06 13:57
dokument Podsumowanie i uzasadnienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w kwartale ulic: Słupskiej, Jana Pawła II, Krzywoustego i linii kolejowej Gdynia-Słupsk w Lęborku. 2020-02-04 13:58
dokument Podsumowanie i uzasadnienie do przyjętej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie osiedla "Sportowa" pomiędzy ulicami: Krzywoustego, Jana Pawła II, Kusocińskiego w Lęborku. 2019-10-24 13:47
dokument "Podsumowanie, uzasadnienie" do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Harcerzy i Artylerzystów w Lęborku w zakresie obejmującym część terenu elementarnego jako 01.09.MN. 2019-10-17 13:43
dokument "Podsumowanie, uzasadnienie" do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Parku Chrobrego i terenów rekreacyjno-sportowych nad rz. Łebą i Okalicą w Lęborku. 2019-10-17 13:20
dokument Podsumowanie i uzasadnienie do przyjętej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Lębork - Wschód" w Lęborku w zakresie obejmującym część terenu elementarnego oznaczonego 4.MC.14, stanowiącego wydzielenia wewnętrzne oznaczone 14/1.1 i 14/1.2.ZP oraz teren elementarny oznaczony 4.UO.01. 2019-07-18 13:39
dokument Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Lębork za 2018 rok. 2019-06-12 13:18
dokument "Podsumowanie, uzasadnienie" do przyjętego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic E. Plater i Traugutta w Lęborku w zakresie obejmującym oznaczony tam teren elementarny 11.05.UG. 2018-09-24 14:47
dokument "Podsumowanie, uzasadnienie" do przyjętego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka. 2018-06-27 13:26
dokument Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Lębork za 2017 r. 2018-04-30 13:41
dokument Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka. 2018-02-19 10:26
dokument Podsumowanie i uzasadnienie do przyjętej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Polnej i Pułaskiego w Lęborku. 2017-12-05 14:18
dokument Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Lęborka na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024. 2017-10-10 11:58
dokument Podsumowanie i uzasadnienie do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lębork. 2017-09-26 09:29
dokument Raport z wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla miasta Lęborka na lata 2013-2016" za lata 2015-2016. 2017-08-23 09:30
dokument Podsumowanie i uzasadnienie do przyjętej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ulic: Al. Niepodległości, Węgrzynowicza, Marcinkowskiego, Zwycięstwa w mieście Lęborku w zakresie obejmującym oznaczony tam teren elementarny 10.MC.04. 2017-08-07 12:48
dokument Podsumowanie i uzasadnienie do przyjętej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ulic Al. Niepodległości, Węgrzynowicza, Marcinkowskiego, Zwycięstwa w Lęborku w zakresie obejmującym oznaczony tam teren elementarny 10.UU.01 2017-05-16 10:55
dokument Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Lębork za 2016 rok. 2017-04-28 10:53
dokument Podsumowanie i uzasadnienie do przyjętej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przesprzennego osiedla "Lębork - Wschód" w Lęborku w zakresie obejmującym tereny 4.MN.13, 4.UG.07, KD.D.10. 2017-01-30 12:01
dokument Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Lębork za 2015 rok. 2016-08-08 14:34
dokument Podsumowanie i uzasadnienie do przyjętej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Buczka i Kossaka w Lęborku w zakresie obejmującym ozbaczone tam tereny elementarne 2.MN.11, KD.D.06, KD.D.07 i fragment terenu elementarnego 2.UG.12. 2016-05-24 14:21
dokument Raport z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla miasta Lęborka na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020" za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. 2016-02-03 13:21
dokument Podsumowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Lębork wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ww. Planu. 2015-10-16 14:54
dokument ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTO LĘBORK ZA 2014 ROK. 2015-07-24 14:16
dokument Informacja w sprawie rozpoczęcia wykonania opracowania pod nazwą "Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019". 2015-07-20 15:22
dokument Prognoza oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Lębork na lata 2015-2030. 2015-07-02 12:24
dokument Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Lębork. 2015-07-02 12:25
dokument Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Lębork. 2016-01-13 10:33
dokument Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Lębork. 2016-09-07 12:51
dokument Podsumowanie i uzasadnienie do przyjętego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie osiedla "Sportowa" pomiędzy ulicami: Krzywoustego, Jana Pawła II, Kusocińskiego w Lęborku. 2014-11-03 09:05
dokument Program Ochrony Środowiska dla miasta Lęborka na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020. 2013-11-04 13:37
dokument Raport z realizacji zadań proekologicznych miasta Lęborka za lata 2011-2012. 2013-03-28 14:24
dokument Podsumowanie i uzasadnienie do przyjętego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Lęborka, dla obszaru obejmującego teren elementarny 9.ZP.36. 2012-07-03 09:34
dokument Podsumowanie i uzasadnienie do przyjętego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Buczka i Kossaka w Lęborku. 2012-03-26 14:26
dokument Podsumowanie i uzasadnienie do przyjętego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Poznańskiej i Buczka w Lęborku. 2011-08-10 10:26
dokument Podsumowanie i uzasadnienie do przyjętego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Lubelskiej w Lęborku. 2011-07-15 13:13
katalog Raporty Środowiskowe - KATALOG -
dokument Podsumowanie i uzasadnienie do przyjętego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Lębork-Wschód" w Lęborku 2010-12-30 13:56
dokument Pisemne podsumowanie do przyjętego dokumentu projektu zmian STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka dla fragmentów miasta (4 obszary). 2010-07-28 12:19
katalog Gospodarka odpadami - KATALOG -
katalog Ochrona środowiska - KATALOG -
katalog Dokumenty zawierające informacje o środowisku i jego ochronie - KATALOG -