herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

WYMELDOWANIE OBCOKRAJOWCA Z POBYTU STAŁEGO

Wymeldowanie obcokrajowca z pobytu stałego

 

miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Lęborku
Referat ds. Ewidencji Ludności
ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lębork
parter, pokój C3 (nowe skrzydło)
Tel. 59-8637-733
        59-8637-734
   fax 59-8622-427
e-mail: burmistrz@um.lebork.pl
w godzinach: poniedziałek 7:30-15:00; wt-pt 7:30-14:00/

wymagane dokumenty

• wypełniony druk "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" dostępny na stronie internetowej: www.lebork.pl (Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Referat Ewidencji Ludności, sprawy do załatwienia) lub w pok. C3, (dla osób niepełnoletnich druki meldunkowe wypełniane są oddzielnie)
• ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo 

sposób załatwienia sprawy

wymeldowanie z pobytu stałego 

opłaty

- bez opłat,

- w przypadku pobrania zaświadczenia - opłata skarbowa 17 zł

czas załatwienia sprawy

od ręki

inne informacje

- wymeldowania można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu
- wymeldowania dokonuje się osobiście lub poprzez pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa - wzór do pobrania poniżej (art. 33 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego) po okazaniu przez pełnomocnika jego dowodu osobistego lub paszportu (do wglądu). Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej jeżeli jest udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)
- za osobę małoletnią lub inną nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych zgłoszenie wymeldowania składa przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu 

tryb odwoławczy

---- 

podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.722 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz.1852)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. 2015r. poz.1290)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2013r., poz. 267 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. 2014r. poz.1628 ze zm.) 

druki

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Wzór pełnomocnictwa do wymeldowania

Wniosek o wydanie zaświadczenia

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Karbownik 10-06-2015 09:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Karbownik 10-06-2015 09:55