Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa mostu na rzece Łeba w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Mosty"

OŚG-OPŚ.6220.2.2021.MR                                                                       

Lębork, dnia 06.07.2021 r.                                                                                                                            

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta Lęborka

 

Na podstawie:

art. 85 ust. 3, art. 38, art. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 247 ze zm.);

z a w i a d a m i a m,  ż e

na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku reprezentowanego przez pełnomocnika Macieja Rybarczyka, w dniu 06 lipca 2021 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa mostu na rzece Łeba w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Mosty” na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 140, 319, 167, 299, 289 obręb nr 8 w Lęborku oraz działki: 44, 114/10, 81/3, 80/1, 80/4, 80/6; 112/1, 112/10, 78/1 obręb Lubowidz, gmina Nowa Wieś Lęborska.

 

Z treścią decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, opinią Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku  można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14, pok. B112 od pon. do pt., w godz. od 700- 1500

 

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ma zastosowanie art. 49 k.p.a.

Od decyzji, o której mowa w niniejszym zawiadomieniu przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Lęborka, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie go na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lęborku: bip.um.lebork.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 oraz wywieszenie w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Informacja dotycząca wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji dla przedmiotowego przedsięwzięcia została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach www.ekoportal.pl (nr karty 29/2021) udostępnionym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lęborku bip.um.lebork.pl.

 

Otrzymują

  1. Tablica ogłoszeń w/m
  2. Zespół BIP w/m
  3. Tablica ogłoszeń w miejscu planowanej inwestycji

Do wiadomości: 

  1. Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku
  2. Maciej Rybarczyk – pełnomocnik

ul Bursztynowa 14, 77-100 Bytów

  1. Strony postępowania Obwieszczeniem
  2. OŚG – a/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Ławniczak 16-07-2021 14:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-07-2021
Ostatnia aktualizacja: Marcin Ławniczak 16-07-2021 14:47