Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lęborka o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego, zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Realizacja inwestycji w zakresie przetwarzania odpadów na działce nr 23/26, obr. 10 zlokalizowanej przy ul. Majkowskiego w Lęborku"

OŚG - OPŚ.6220.10.2020.P                                                                          

Lębork, dnia 22.07.2021r.

 

 

 O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta Lęborka

 


Na podstawie:

art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 247 ze zm.);


zawiadamiam

 

strony  postępowania o wydaniu Postanowienia znak: OŚG-OPŚ.6220.10.2020.P z dnia 22.07.2021 r. o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego, zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Realizacja inwestycji w zakresie przetwarzania odpadów na działce nr 23/26, obr. 10 zlokalizowanej przy ul. Majkowskiego w Lęborku”, którego Inwestorem jest Przedsiębiorstwo „MAXBRUK” Jacek Marcisz z siedzibą w Pogorszewie, działające przez Pełnomocnika Joannę Łukaszewską Lacerta Analizy Środowiskowe z siedzibą w Gdyni.

 

Z treścią ww. Postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku  w Wydziale Ochrony Środowiska, ul. Armii Krajowej 14, pok. 112 w godzinach od 7.00 do15.00. w terminie 14 dni licząc od dnia publicznego ogłoszenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane informacje i materiały.

 

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ma zastosowanie art. 49 k.p.a.

Obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie go na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lęborku: bip.um.lebork.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 oraz wywieszenie w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Informacja dotycząca złożonego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji dla przedmiotowego przedsięwzięcia została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach www.ekoportal.pl (nr karty 6/2020) udostępnionym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lęborku bip.um.lebork.pl.


Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie. Postanowienie można zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Otrzymują

  1. Tablica ogłoszeń w/m
  2. Zespół BIP w/m
  3. W miejscu planowanej inwestycji


Do wiadomości:

  1. Lacerta Analizy Środowiskowe Joanna Łukaszewska

ul. 10 Lutego 33/511, 81-364 Gdynia

  1. Przedsiębiorstwo „MAXBRUK” Jacek Marcisz

84-351 Pogorszewo 15/5

  1. OŚG - OPŚ – a/a

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Ławniczak 23-07-2021 11:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-07-2021
Ostatnia aktualizacja: - 23-07-2021 11:40