Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lęborka w sprawie wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Polnej w Lęborku"

OŚG-OPŚ.6220.3.2021.P                                                                        

Lębork, dnia 27.07.2021 r

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta Lęborka

 

Na podstawie:

art. 85 ust. 3, art. 38, art. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 247 ze zm.);

 

z a w i a d a m i a m,  ż e

 

na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lęborku ul. Pionierów 2, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Ksawerego Łudzińskiego, ul. Jagodowa 12, 84 - 300 Lębork, w dniu 27 lipca 2021 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Polnej w Lęborku” na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako Lębork obręb 4, działki nr: 130, 140, 152/4, 153/2, 153/3, 153/4, 153/7, 153/11, 153/18, 154/2, 154/12, 154/13, 154/20, 155/2, 156/2, 158/2, 158/3, 159/1, 159/2, 159/12, 159/28, 160/2, 160/5, 172/28, 172/29, 172/30, 157/2, 167, 158/1, 152/5.

 

Z treścią decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, opinią Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku  można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14, pok. B112 od pon. do pt., w godz. od 700- 1500

 

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ma zastosowanie art. 49 k.p.a.

Od decyzji, o której mowa w niniejszym zawiadomieniu przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Lęborka, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie go na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lęborku: bip.um.lebork.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 oraz wywieszenie w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Informacja dotycząca wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji dla przedmiotowego przedsięwzięcia została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach www.ekoportal.pl (nr karty 44/2021) udostępnionym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lęborku bip.um.lebork.pl.

 

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak

www.wybierzlebork.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Buszman 28-07-2021 13:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-07-2021
Ostatnia aktualizacja: - 28-07-2021 13:17