herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lęborku. 2019-02-14 12:22 W toku
Remont budynków komunalnych przy ul. Gdańskiej 109 oficyna, ul. Kossaka 4, ul. Bohaterów Westerplatte 5 oficyna, ul. Malczewskiego 32 w Lęborku. 2019-02-06 14:28 W toku
Budowa przystani kajakowej wraz z przenoską w Lęborku. 2019-01-21 14:44 W toku
Stworzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Kazimierza Wielkiego w Lęborku. 2019-01-21 14:16 W toku
Budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego i Szkole Podstawowej nr 1 w Lęborku. 2019-01-21 14:03 W toku
Budowa ulicy Pięknej w Lęborku. 2019-01-17 13:46 W toku
Budowa przedłużenia ulicy Przyzamcze do ulicy Gdańskiej z instalacjami technicznymi w Lęborku. 2019-01-09 11:29 W toku
Nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przy realizacji zadania pn.: "Adaptacja obecnej bazy Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. przy ul. Łokietka 5 na Klub Osiedlowy BAZA wraz z zagospodarowaniem otoczenia". 2018-12-21 09:22 Zakończone
Remont budynków komunalnych przy ul. Gdańskiej 109 oficyna, ul. Kossaka 4, ul. Bohaterów Westerplatte 5 oficyna, ul. Malczewskiego 32 w Lęborku. 2018-12-14 13:48 Zakończone
Przygotowywanie i wydawanie posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPS. 2018-12-07 12:31 Zakończone
Więcej drzew i krzewów w mieście - zielony Lębork - wykonanie 9 obszarów zieleni. 2018-11-26 14:38 W toku
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Stworzenie podwórka integracyjno - wspomnieniowego przy ul. Stryjewskiego 52 w Lęborku". 2018-11-21 14:03 Zakończone
Nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy realizacji zadania pn.: "Adaptacja obecnej bazy Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. przy ul. Łokietka 5 na Klub Osiedlowy BAZA wraz z zagospodarowaniem otoczenia". 2018-11-15 13:38 Zakończone
Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku. 2018-10-31 15:03 Zakończone
Obsługa bankowa budżetu Gminy Miasto Lębork i gminnych jednostek organizacyjnych oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym. 2018-10-31 14:48 Zakończone
Więcej drzew i krzewów w mieście - zielony Lębork - wykonanie 9 obszarów zieleni. 2018-10-30 14:16 Zakończone
Małpi Gaj na Osiedlu Sportowa - rozbudowa placu zabaw przy Pływalni Miejskiej "RAFA" w Lęborku. 2018-10-24 14:16 Zakończone
Remont budynków komunalnych przy ul. Gdańskiej 93 i 96 w Lęborku. 2018-10-19 13:28 Zakończone
Nadzór inwestorski specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania pn.: "Adaptacja obecnej bazy Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. przy ul. Łokietka 5 na Klub Osiedlowy BAZA wraz z zagospodarowaniem otoczenia". 2018-10-19 11:40 Zakończone
Wykonanie pilnych robót budowlanych branży ogólnobudowlanej, dekarskiej, elektrycznej i instalacyjnej w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Miasto Lębork w roku 2018/2019. 2018-10-05 14:00 Zakończone
Remont budynków komunalnych przy ul. Kossaka 46, 72, 100, 100 oficyna, ul. Malczewskiego 10, 11, 12, 22, 23, 23 oficyna, 24, 24 oficyna, 31, 33, ul. Stryjewskiego 2, 5, 45, 49, 52 w Lęborku. 2018-10-04 14:47 Zakończone
Budowa Ulicy Powstania Styczniowego w Lęborku. 2018-10-01 14:20 Zakończone
Budowa placu zabaw przy ul. Komuny Paryskiej w Lęborku. 2018-10-01 13:57 Zakończone
Wykonanie przestawienia (naprawy kompleksowej), budowy i naprawy pieców kaflowych wraz z pracami dodatkowymi w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork. 2018-09-21 14:45 Zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa monitoringu na obszarze zdegradowanym w Lęborku". 2018-09-11 14:35 Zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Remont budynku przy ulicy Gdańskiej 11 w Lęborku". 2018-08-31 10:46 Zakończone
Realizacja zadania pn. Teren rekreacyjny przy ul. Malczewskiego w Lęborku w trybie zaprojektuj i wybuduj. 2018-08-30 13:49 Zakończone
Remont budynków komunalnych przy ul. Gdańskiej 93 i 96 w Lęborku. 2018-08-27 13:36 Zakończone
Przebudowa nawierzchni ul. Staromiejskiej w Lęborku - "SZPILKOSTRADA". 2018-08-24 14:21 Zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul. Malczewskiego i ul. Krótkiej z łącznikiem do ul. Stryjewskiego w Lęborku","Połączenie ul. Kellera z ul. Łokietka obok noclegowni MOPS w Lęborku" 2018-08-22 11:47 Zakończone
Nadzór inwestorski specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania pn.: "Remont budynków komunalnych przy ul. Kossaka 46, 72, 100, 100 oficyna, ul. Malczewskiego 10, 11, 12, 22, 23, 23 oficyna, 24, 24 oficyna, 31, 33, ul. Stryjewskiego 2, 5, 45, 49, 52 w Lęborku". 2018-08-20 10:41 Zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Lęborku". 2018-08-17 14:18 Zakończone
Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. 2018-08-17 13:00 Zakończone
Budowa Ulicy Powstania Styczniowego w Lęborku. 2018-08-14 14:09 Zakończone
Stworzenie terenu rekreacyjnego na Placu Piastowskim. 2018-08-09 13:22 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży drogowej przy realizacji zadania pn.: "Stworzenie terenu rekreacyjnego na Placu Piastowskim" 2018-08-09 13:16 Zakończone
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku. 2018-08-07 13:13 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży drogowej przy realizacji zadania pn.: "Stworzenie terenu rekreacyjnego na Placu Piastowskim". 2018-07-16 13:20 Zakończone
Stworzenie terenu rekreacyjnego na Placu Piastowskim. 2018-07-16 13:11 Zakończone
Budowa przyłączy do budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku. 2018-07-16 13:04 Zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa monitoringu na obszarze zdegradowanym w Lęborku". 2018-07-12 14:37 Zakończone
Remont budynków komunalnych przy ul. Kossaka 46, 72, 100, 100 oficyna, ul. Malczewskiego 10, 11, 12, 22, 23, 23 oficyna, 24, 24 oficyna, 31, 33, ul. Stryjewskiego 2, 5, 45, 49, 52 w Lęborku. 2018-07-11 14:29 Zakończone
Zagospodarowanie terenu przy Obelisku Niepodległości w Lęborku. 2018-07-11 09:49 Zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul. Malczewskiego i ul. Krótkiej z łącznikiem do ul. Stryjewskiego w Lęborku" "Połączenie ul. Kellera z ul. Łokietka obok noclegowni MOPS w Lęborku". 2018-07-10 13:14 Zakończone
Budowa ogrodzenia wokół budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku 2018-07-03 14:52 Zakończone
Budowa drogi pożarowej i ciągów komunikacyjnych w ramach zadania: rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku. 2018-07-02 12:55 Zakończone
Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lęborku. 2018-06-27 14:32 Zakończone
Budowa placu zabaw przy ul. Komuny Paryskiej w Lęborku. 2018-06-20 14:22 Zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa monitoringu na obszarze zdegradowanym w Lęborku". 2018-06-19 11:30 Zakończone
Realizacja zadania pn. teren rekreacyjny przy ul. Malczewskiego w Lęborku w trybie zaprojektuj i wybuduj. 2018-06-13 12:49 Zakończone
Dobudowa windy (dla osób niepełnosprawnych) do budynku przy ul. Krzywoustego 1 w Lęborku. 2018-06-11 11:05 Zakończone
Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Lęborku. 2018-06-06 14:26 Zakończone
Konserwacja zabytkowych murów obronnych przy ul. Przymurnej w Lęborku. 2018-06-05 14:23 Zakończone
Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 8 w Lęborku. 2018-05-24 18:51 Zakończone
Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej 2018-05-23 14:29 Zakończone
Dostawa kontenerów (na odpady) dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lęborku. 2018-05-16 11:03 Zakończone
Więcej drzew i krzewów w mieście - zielony Lębork - wykonanie obszarów: staw przy ul.Gdańskiej oraz Park Michalskiego. 2018-05-15 12:34 Zakończone
Dostawa kontenera socjalno-biurowego dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lęborku. 2018-05-04 12:30 Zakończone
Nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych nad rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku. 2018-05-02 14:04 Zakończone
Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie miasta Lęborka w okresie 2018-2020. 2018-04-30 13:59 Zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Stworzenie terenu rekreacyjnego na Placu Kopernika w Lęborku". 2018-04-17 14:53 Zakończone
Nadzór inwestorski branży budowlanej nad remontem budynków komunalnych przy ul. Gdańskiej 93 i 96 w Lęborku. 2018-04-17 14:49 Zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa monitoringu na obszarze zdegradowanym w Lęborku". 2018-04-17 12:26 Zakończone
Budowa przystani kajakowej wraz z przenoską w Lęborku. 2018-04-17 12:21 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej w zadaniu: "Budowa przystani kajakowej wraz z przenoską w Lęborku". 2018-04-17 11:57 Zakończone
Remont budynków komunalnych przy ul. Gdańskiej 93 i 96 w Lęborku. 2018-04-17 11:49 Zakończone
Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności dojazdu do ośrodków życia gospodarczego i społeczno - kulturalnego oraz terenów inwestycyjnych dla przedsiębiorców i społeczności lokalnych poprzez budowę ulicy Nadmorskiej bocznej w Lęborku i jej połączenia z DW214. 2018-04-17 11:43 Zakończone
Budowa przyłączy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 2018-04-17 11:32 Zakończone
Dostawa kontenerów (na odpady) dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lęborku. 2018-04-16 14:51 Zakończone
Dostawa pojemników (na odpady) dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lęborku. 2018-04-16 14:51 Zakończone
Realizacja zadania pn. Teren Rekreacyjny przy ul. Malczewskiego w Lęborku w trybie zaprojektuj i wybuduj. 2018-04-16 14:48 Zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Stworzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Kazimierza Wielkiego" oraz "Zagospodarowanie terenu na cele zajęć sprawnościowo - edukacyjnych przy stacji PKP Nowy Świat wraz z zagospodarowaniem otoczenia". 2018-04-16 11:06 Zakończone
Budowa placu zabaw przy ul. Komuny Paryskiej w Lęborku. 2018-04-13 14:40 Zakończone
Dostawa kontenera socjalno-biurowego dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lęborku. 2018-04-13 13:36 Zakończone
Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej 2018-04-13 13:12 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży drogowej nad realizacją zadania : "Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej" 2018-04-13 12:59 Zakończone
Dobudowa windy (dla osób niepełnosprawnych) do budynku przy ul. Krzywoustego 1 w Lęborku. 2018-04-12 11:59 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej nad realizacją zadania: "Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej". 2018-04-11 23:33 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży elektrycznej nad realizacją zadania: "Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej". 2018-04-11 23:28 Zakończone
Nadzór inwestorski branży elektrycznej nad zagospodarowaniem skweru przy ul. Przymurnej w Lęborku. 2018-04-11 14:54 Zakończone
Nadzór inwestorski branży budowlanej nad zagospodarowaniem skweru przy ul. Przymurnej w Lęborku. 2018-04-11 14:42 Zakończone
Budowa drogi pożarowej i ciągów komunikacyjnych w ramach zadania: rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku. 2018-04-11 14:39 Zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa ścieżki rowerowej wraz z przebudową układu komunikacyjnego na odcinku od ul. Nadmorskiej do ul. Al. Wolności w Lęborku" 2018-04-11 11:34 Zakończone
Nadzór konserwatorski nad konserwacją zabytkowych murów obronnych przy ul. Przymurnej w Lęborku. 2018-04-10 14:01 Zakończone
Budowa ogrodzenia wokół budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku. 2018-04-10 12:37 Zakończone
Budowa urządzeń podczyszczających wody deszczowe na kolektorach sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową 4 wylotów w Lęborku. 2018-04-09 14:35 Zakończone
Nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych nad rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku. 2018-04-09 12:42 Zakończone
Więcej drzew i krzewów w mieście - zielony Lębork - wykonanie obszarów: staw przy ul.Gdańskiej oraz Park Michalskiego. 2018-04-09 12:33 Zakończone
Konserwacja zabytkowych murów obronnych przy ul. Przymurnej w Lęborku. 2018-04-06 14:08 Zakończone
Budowa miejsc postojowych przy Przedszkolu Nr 1 w Lęborku. 2018-04-05 12:59 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej w zadaniu: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)" w Lęborku. 2018-03-28 10:43 Zakończone
Budowa przyłączy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). 2018-03-27 14:05 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej podwórka integracyjno-kulturalnego "Zakątek Kultury" wraz z modernizacją dojazdu i zagospodarowaniem otoczenia. 2018-03-27 12:49 Zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa ścieżki rowerowej wraz z przebudową układu komunikacyjnego na odcinku od ul. Nadmorskiej do ul. Al. Wolności w Lęborku". 2018-03-22 15:05 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej w zadaniu: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)" w Lęborku. 2018-03-15 11:51 Zakończone
Zagospodarowanie skweru przy ul. Przymurnej w Lęborku. 2018-03-14 14:50 Zakończone
Usługa ubezpieczenia Gminy Miasto Lębork wraz z jednostkami organizacyjnymi. 2018-03-12 14:27 Zakończone
Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. 2018-03-07 12:18 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej w zadaniu: "Budowa urządzeń podczyszczających wody deszczowe na kolektorach sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową 4 wylotów w Lęborku". 2018-03-06 09:06 Zakończone
Budowa ogrodzenia dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). 2018-03-01 14:49 Zakończone
Pielęgnacja sanitarna drzewostanu na terenie miasta Lęborka w okresie 2018-2021. 2018-02-28 14:39 Zakończone
Konserwacja zabytkowych murów obronnych przy ul. Przymurnej w Lęborku. 2018-02-21 14:34 Zakończone
Budowa ogrodzenia przy Przedszkolu nr 1 w Lęborku 2018-02-21 12:22 Zakończone
Budowa urządzeń podczyszczających wody deszczowe na kolektorach sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową 4 wylotów w Lęborku. 2018-02-20 12:44 Zakończone
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Alei Niepodległości wraz z odtworzeniem nawierzchni. 2018-02-19 13:07 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej w zadaniu: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Alei Niepodległości wraz z odtworzeniem nawierzchni". 2018-02-15 12:16 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży drogowej przy realizacji zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Alei Niepodległości wraz z odtworzeniem nawierzchni". 2018-02-15 12:04 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży elektrycznej w zadaniu: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)" w Lęborku. 2018-02-15 11:47 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży drogowej w zadaniu: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)" w Lęborku. 2018-02-15 10:48 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej przy realizacji zadania "Odprowadzenie wód opadowych z ul. Sportowa w Lęborku". 2018-02-07 13:29 Zakończone
Adaptacja obecnej bazy Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. przy ul. Łokietka 5 na Klub Osiedlowy BAZA wraz z zagospodarowaniem otoczenia. 2018-01-29 14:28 Zakończone
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku. 2018-01-25 11:48 Zakończone
Odprowadzenie wód opadowych z ulicy Sportowa w Lęborku. 2018-01-12 12:41 Zakończone
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Alei Niepodległości wraz z odtworzeniem nawierzchni. 2018-01-12 12:28 Zakończone
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). 2018-01-12 10:43 Zakończone
Przebudowa części tarasu wraz z budową pochylni - Dom Rzemiosła w Lęborku. 2018-01-11 12:48 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży mostowej w zadaniu: "Przebudowa ul. Waryńskiego - II etap" w Lęborku. 2017-12-05 10:21 Zakończone
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku. 2017-12-01 13:57 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży drogowej w zadaniu: "Przebudowa ul. Waryńskiego - II etap" w Lęborku. 2017-12-01 13:35 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży mostowej w zadaniu: "Przebudowa ul. Waryńskiego - II etap" w Lęborku. 2017-12-01 13:29 Zakończone
Nadzór inwestorski wielobranżowy przy realizacji zadania "Rozbudowa tunelu dla pieszych na stacji kolejowej w Lęborku". 2017-11-15 14:59 Zakończone
Przebudowa ul. Waryńskiego - II etap. 2017-10-25 13:03 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej nad rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku. 2017-10-18 12:45 Zakończone
Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku. 2017-10-13 14:12 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży elektrycznej nad realizacją zadania pn. Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego 2017-10-11 13:49 Zakończone
Realizacja zajęć rozwijających kompetencje kluczowe oraz społeczne wśród dzieci uczęszczających do lęborskich przedszkoli, w ramach projektu Lęborskie przedszkolaki to fajne dzieciaki. 2017-09-29 14:22 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej nad rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku. 2017-09-22 13:33 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno - budowlanej nad rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku. 2017-09-22 13:26 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży elektrycznej nad rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku. 2017-09-22 13:19 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży drogowej w zadaniu "Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku". 2017-09-22 13:10 Zakończone
Przebudowa ul. Waryńskiego - II etap. 2017-09-13 11:04 Zakończone
Realizacja zajęć rozwijających kompetencje kluczowe oraz społeczne wśród dzieci uczęszczających do lęborskich przedszkoli, w ramach projektu "Lęborskie przedszkolaki to fajne dzieciaki". 2017-09-01 12:51 Zakończone
Przebudowa ul. Waryńskiego - II etap. 2017-08-11 13:46 Zakończone
Przebudowa części poddasza i remont klatki schodowej w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wyszyńskiego 3 w Lęborku. 2017-06-30 14:14 Zakończone
Wykonanie przestawienia (naprawy kompleksowej), budowy i naprawy pieców kaflowych wraz z pracami dodatkowymi w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork. 2017-06-20 12:45 Zakończone
BUDOWA 5 -ciu ULIC NA TERENIE LĘBORKA Realizacja robót na ulicach: Małopolska, Mazowiecka, Sosabowskiego, Szarych Szeregów oraz Batalionów Zośka. 2017-06-08 13:04 Zakończone
Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do SP nr 8 w Lęborku. 2017-05-29 14:56 Zakończone
Budowa parkingu przy ul. Teligi w Lęborku. 2017-04-18 12:46 Zakończone
Wykonanie pilnych robót budowlanych branży ogólnobudowlanej, dekarskiej, elektrycznej i instalacyjnej w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Miasto Lębork w roku 2017. 2017-04-06 14:49 Zakończone
Budowa odcinka ulicy od skrzyżowania z ul. Chojnicką do ul. Kukuczki w Lęborku. 2017-04-05 14:28 Zakończone
Budowa ulic Przemysłowej i Korzennej w Lęborku. 2017-03-29 14:40 Zakończone
Nadzór inwestorski nad budową komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Marusarzówny w Lęborku. 2017-03-27 11:54 Zakończone
Przygotowywanie i wydawanie posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPS. 2017-03-14 12:44 Zakończone
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Marusarzówny w Lęborku. 2017-02-10 12:00 Zakończone
Realizacja talonów na artykuły spożywcze dla podopiecznych MOPS. 2017-01-31 15:23 Zakończone
Przygotowywanie i wydawanie posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPS w Lęborku. 2017-01-30 14:30 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej nad realizacją zadania pn. Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego. 2016-12-29 11:30 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży drogowej nad realizacją zadania pn. Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego. 2016-12-28 13:54 Zakończone
Dostawa sprzętu komputerowego 2016-12-07 12:36 Zakończone
Dostawa sprzętu komputerowego 2016-11-24 13:17 Zakończone
Budowa ulicy Generała Maczka w Lęborku. 2016-11-10 15:03 Zakończone
Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu pn. Na piątkę z plusem - wzmocnienie kluczowych kompetencji wśród uczniów lęborskich szkół. 2016-11-10 14:58 Zakończone
Budowa ulicy Tatrzańskiej i Lubelskiej w Lęborku. 2016-10-25 13:58 Zakończone
Zamówienie uzupełniające dla zadania: Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Pionierów w Lęborku wraz z odtworzeniem nawierzchni - wykonanie robót drogowych na odcinku od zakończenia robót drogowych z umowy podstawowej do przejazdu kolejowego. 2016-08-29 11:30 Zakończone
Zamówienie uzupełniające dla zadania: Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Pionierów w Lęborku wraz z odtworzeniem nawierzchni - budowa zjazdów: na drogę dojazdową do terenów Gminy Nowa Wieś Lęborska, na teren GS Samopomoc Chłopska, na teren SM Nasza, na teren Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. 2016-08-29 11:27 Zakończone
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lęborka dla obszaru "Lębork - Północ" wraz z wykonaniem dodatkowych badań/analiz obszaru rewitalizowanego w ramach projektu "Rewitalizacja Lębork-Północ" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 2016-08-10 19:51 Zakończone
Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 3 i Gimnazjum nr 2 w Lęborku. 2016-07-27 10:50 Zakończone
Budowa zadaszenia fragmentu utwardzonego placu rozładunkowo - manewrowego przy budynku EC w Lęborku zadania realizowanego w ramach Projektu Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork. 2016-07-15 13:47 Zakończone
Dostawa i montaż węzła zrębkowania zrzyny poprodukcyjnej tartacznej na bazie rębaka bębnowego na potrzeby funkcjonowania elektrociepłowni w Lęborku. 2016-07-06 13:42 Zakończone
Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Syrokomli w Lęborku. 2016-07-05 15:11 Zakończone
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lęborka dla obszaru Lębork - Północ wraz z wykonaniem dodatkowych badań/analiz obszaru rewitalizowanego. 2016-06-29 14:15 Zakończone
Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Lęborku wraz z budową ogrodzenia. 2016-06-14 14:31 Zakończone
Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 3 i Gimnazjum nr 2 w Lęborku. 2016-06-08 15:03 Zakończone
Nadzór inwestorski nad budową komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Czecha w Lęborku. 2016-06-03 14:08 Zakończone
Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie miasta Lęborka w okresie 2016-2017r. 2016-06-02 15:05 Zakończone
Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla stołówki szkolnej na rok 2016/2017. (Szkoła Nr 8) 2016-06-02 12:54 Zakończone
Dostawa i montaż węzła zrębkowania zrzyny poprodukcyjnej tartacznej na bazie rębaka bębnowego na potrzeby funkcjonowania elektrociepłowni w Lęborku. 2016-05-31 00:00 Zakończone
Budowa mostu nad rzeką Łebą wraz z budową odcinka drogi łączącej obiekt z ul. Komuny Paryskiej i odcinka ul. Weterynaryjnej w Lęborku. 2016-05-24 14:53 Zakończone
Budowa komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Czecha w Lęborku. 2016-05-17 10:59 Zakończone
Zakup i dostawa ładowarki kołowej do transportu biomasy z wagą na potrzeby funkcjonowania elektrociepłowni opalanej biomasą w Lęborku. 2016-04-26 14:33 Zakończone
Zakup i dostawa przyczepy do transportu kontenerów z biomasą na potrzeby funkcjonowania elektrociepłowni w Lęborku. 2016-04-26 14:32 Zakończone
Budowa połączenia ulic Żeromskiego i Jana Pawła II wraz z rondem na DK6 w Lęborku. 2016-04-06 11:50 Zakończone
Budowa połączenia ulic Teligi i Jana Pawła II w Lęborku. 2016-04-06 11:47 Zakończone
Wykonanie przestawienia (naprawy kompleksowej), budowy i naprawy pieców kaflowych wraz z pracami dodatkowymi w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork. 2016-04-04 14:38 Zakończone
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pionierów w Lęborku wraz z odtworzeniem nawierzchni. 2016-04-04 13:17 Zakończone
Budowa przyłącza ciepłowniczego do Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lęborku. 2016-03-30 14:25 Zakończone
Zakup i dostawa pojazdów do transportu biomasy na potrzeby funkcjonowania elektrociepłowni opalanej biomasą w Lęborku. 2016-03-21 15:05 Zakończone
Budowa ul. Dywizjonu 303 i ul. Strzelców Podhalańskich w Lęborku. 2016-03-08 14:37 Zakończone
Pielęgnacja sanitarna drzewostanu na terenie miasta Lęborka w okresie 2016 - 2017. 2016-02-25 12:45 Zakończone
Budowa ul. Buczka - II etap w Lęborku. 2016-02-23 13:25 Zakończone
Budowa oświetlenia na ul. Reja, Kasprzaka, Witkowskiej, Kwiatowej oraz Orzeszkowej 11 w Lęborku. 2016-02-23 13:20 Zakończone
Budowa placu zabaw MAŁPI GAJ - ZABAWOWY RAJ w Parku Chrobrego w Lęborku. 2016-02-12 14:08 Zakończone
Wykonanie drobnych robót budowlanych branży ogólnobudowlanej, dekarskiej, elektrycznej i instalacyjnej, których wartość jednostkowa nie przekracza 6.000,00zł oraz świadczenie usługi pogotowia awaryjno - technicznego w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Miasto Lębork w roku 2016/2017. 2016-02-02 13:36 Zakończone
Dostawa wraz z montażem urządzeń rekreacyjnych Placu Sportów Miejskich w parku im. Mieczysława Michalskiego w Lęborku. 2016-01-29 14:47 Zakończone
Realizacja talonów na artykuły spożywcze dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku. 2016-01-25 13:48 Zakończone
Przygotowywanie i wydawanie posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPS. 2016-01-25 13:46 Zakończone
Nadzór Inwestorski nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego: Budowa komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Czecha w Lęborku. 2015-11-16 15:48 Zakończone
Zimowe utrzymanie ciągów jezdnych i pieszych na terenie miasta Lęborka podczas akcji zimowej w sezonie zimowym 2015-2017 roku. 2015-10-12 19:44 Zakończone
Dostawa, magazynowanie wraz z załadunkiem kruszyw i soli drogowej do prowadzenia akcji zimowej na terenie miasta Lęborka w sezonie zimowym 2015-2017 roku. 2015-10-12 19:36 Zakończone
Budowa komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Czecha w Lęborku. 2015-10-02 14:41 Zakończone
Budowa ulic w Lęborku: Zielona, Błękitna - II etap. 2015-09-22 15:30 Zakończone
BUDOWA UL. BUCZKA BOCZNEJ (dz. nr 89, 64, 63/4, 65/21, 65/22, 62/19 obr. 13) W LĘBORKU 2015-08-24 12:18 Zakończone
Odnowa nawierzchni bitumicznych i roboty towarzyszące na drogach będących w zarządzie Zamawiającego w latach 2015-2017. 2015-07-10 14:18 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowych adaptacji budynku auli Zespołu Szkół Mechaniczno - Informatycznych w Lęborku do celów kulturalnych. 2015-06-12 12:37 Zakończone
Zakup i dostawa żywności do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 8 w Lęborku na rok szkolny 2015/2016. 2015-05-29 14:32 Zakończone
Budowa ulicy Orląt Lwowskich wraz z odprowadzeniem wód deszczowych w Lęborku. 2015-05-15 13:07 Zakończone
PIELĘGNACJA SANITARNA DRZEWOSTANU NA TERENIE MIASTA LĘBORKA DO 30.06.2016R 2015-05-13 13:24 -
Wykonanie dokumentacji projektowych adaptacji budynku auli Zespołu Szkół Mechaniczno - Informatycznych w Lęborku do celów kulturalnych i adaptacji boisk przy Zespole Szkół Mechaniczno i Informatycznych w Lęborku na stadion lekkoatletyczny. 2015-04-21 14:53 Zakończone
Wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowych termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork - Gmina Cewice. 2015-03-18 14:44 Zakończone
Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 75 gospodarstw domowych i 7 jednostek publicznych. 2015-03-13 11:16 Zakończone
Organizacja warsztatów edukacyjnych dla uczniów/uczennic lęborskich szkół podstawowych i gimnazjów. 2015-03-11 14:48 Zakończone
Wykonanie usługi polegającej na określeniu wartości rynkowej nieruchomości stanowiących działki: - nr 79/14, obręb 2; - nr 79/15, obręb 2, położonej przy ul. Głowackiego w Lęborku. 2015-02-20 13:28 Zakończone
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO 3 W LĘBORKU. 2015-02-18 14:32 Zakończone
Realizacja talonów na artykuły spożywcze dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku. 2015-02-02 15:08 Zakończone
Przygotowywanie i wydawanie posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPS 2015-02-02 15:00 Zakończone
Budowa ul. Wileńskiej w Lęborku 2015-01-13 14:11 Zakończone
Budowa placu zabaw w Parku Chrobrego w Lęborku. 2014-12-29 12:27 Zakończone
Wykonanie audytów energetycznych i kompletów dokumentacji projektowych termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork. 2014-12-24 09:28 Zakończone
Zorganizowanie pobytu w miejscowości zlokalizowanej w polskich górach w formie zimowiska edukacyjnego w trakcie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Lębork. 2014-12-08 15:31 Zakończone
Budowa ścieżki zdrowia w Parku Chrobrego w Lęborku. 2014-12-02 14:45 Zakończone
Dostawa, magazynowanie, wraz z załadunkiem kruszyw i soli drogowej do przeprowadzenia akcji zimowejna terenie miasta Lęborka w sezonie zimowym 2014 - 2015 roku. 2014-10-30 14:39 Zakończone
ZIMOWE UTRZYMANIE CIĄGÓW JEZDNYCH I PIESZYCH NA TERENIE MIASTA LĘBORKA PODCZAS AKCJI ZIMOWEJ W SEZONIE ZIMOWYM 2014-2015 ROKU 2014-10-24 15:05 Zakończone
Wykonanie drobnych robót budowlanych branży ogólnobudowlanej, dekarskiej, elektrycznej i instalacyjnej, których wartość jednostkowa nie przekracza 6.000,00 zł oraz świadczenie usługi pogotowia awaryjno - technicznego w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Miasto Lębork w roku 2014/2015. 2014-10-13 13:52 Zakończone
Podłączenie i konfiguracja szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą urządzeń sieciowych oraz zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu 85 gospodarstwom domowym - beneficjentom projektu. 2014-10-07 12:20 Zakończone
Budowa przystanku kolejowego Lębork - Mosty. 2014-10-02 13:19 Zakończone
Określenie wartości rynkowych nieruchomości niezabudowanych przy ul.Wyspiańskiego i Staszica w Lęborku. 2014-10-01 11:14 Zakończone
ZIMOWE UTRZYMANIE CIĄGÓW JEZDNYCH I PIESZYCH NA TERENIE MIASTA LĘBORKA PODCZAS AKCJI ZIMOWEJ W SEZONACH 2014-2015 i 2015-2016. 2014-09-30 15:05 Zakończone
Obsługa bankowa budżetu Gminy Miasto Lębork, w tym Urzędu Miejskiego w Lęborku i gminnych jednostek organizacyjnych. 2014-09-30 14:38 Zakończone
Wykonanie przestawienia (naprawy kompleksowej), budowy i naprawy pieców kaflowych wraz z pracami dodatkowymi w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork. 2014-09-30 11:32 Zakończone
Podłączenie i konfiguracja szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą urządzeń sieciowych oraz zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu 85 gospodarstwom domowym - beneficjentom projektu. 2014-09-18 14:00 Zakończone
Zapewnienie doradztwa edukacyjno - zawodowego uczniom/uczennicom Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 8, Zespołu Szkół nr 3 (szkoła podstawowa oraz gimnazjum) w Lęborku oraz Gimnazjum 1, Gimnazjum 2 w Lęborku na rok szkolny 2014/2015. 2014-09-15 11:53 Zakończone
Budowa trzech placów zabaw w Lęborku. 2014-09-02 15:18 Zakończone
Budowa komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Gierymskiego w Lęborku. 2014-08-29 13:58 Zakończone
Budowa oświetlenia iluminacyjnego kościołów p.w. św. Jakuba Apostoła i NMP Królowej Polski - II etap oraz murów obronnych w Lęborku. 2014-08-21 15:38 Zakończone
Budowa przystanku kolejowego Lębork-Mosty. 2014-08-14 14:15 Zakończone
Budowa ulic: Podhalańska i Harcerzy w Lęborku. 2014-08-13 13:27 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy tunelu dla pieszych na stacji kolejowej w Lęborku. 2014-08-12 15:08 Zakończone
Zapewnienie doradztwa edukacyjno - zawodowego uczniom Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 8, Zespołu Szkół nr 3 (szkoła podstawowa oraz gimnazjum) w Lęborku oraz Gimnazjum 1, Gimnazjum 2 w Lęborku na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektów Nauka z pasją wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z miasta Lębork oraz Nauka z pasją wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów lęborskich gimnazjów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 2014-08-08 15:02 Zakończone
Zakup usługi edukacyjnej w projektach Nauka z pasją wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z miasta Lębork i Nauka z pasją wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów lęborskich gimnazjów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2014-08-08 14:50 Zakończone
Zmiana sposobu użytkowania części budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku przy ulicy Łokietka 13 wraz z przebudową na dom dla bezdomnych. 2014-08-04 15:12 Zakończone
PRZEBUDOWA ODCINKA UL. ZWAROWSKIEJ W REJONIE PRZEJAZDU KOLEJOWEGO LINII KOLEJOWEJ 237 LĘBORK-MASZEWO. 2014-07-24 14:24 Zakończone
Dostawa sprzętu komputerowego oraz jego serwis w ramach projektu pn. e-Lębork - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork o numerze POIG.08.03.00-22-062/13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2014-07-17 10:15 Zakończone
Dostawa i montaż ekranu zwijanego dla Lęborskiego Centrum Kultury FREGATA. 2014-07-10 09:30 Zakończone
Kompleksowe opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Lębork. 2014-07-04 13:14 Zakończone
Budowa ulic w Lęborku: Powstańców Warszawy, Słoneczna - II etap, Błękitna - I etap. 2014-05-29 14:51 Zakończone
Zakup i dostawa żywności dla Szkoły Podstawowej Nr 8 w Lęborku. 2014-05-29 12:55 Zakończone
Przebudowa odcinka ul. Zwarowskiej w rejonie przejazdu kolejowego linii kolejowej 237 Lębork - Maszewo. 2014-05-16 13:48 Zakończone
Remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Lęborku. 2014-05-16 13:29 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Lęborskiego Węzła Przesiadkowego. 2014-05-16 13:15 Zakończone
Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lęborku. 2014-05-14 13:07 Zakończone
Dostawa materiałów budowlanych do przebudowy kolektora deszczowego. 2014-05-07 15:03 Zakończone
Budowa bieżni sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Lęborku. 2014-05-06 13:44 Zakończone
NADZÓR INWESTORSKI W BRANŻY SANITARNEJ NAD REALIZACJĄ ZADANIA: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. WYSZYŃSKIEGO W LĘBORKU WRAZ Z ODTWORZENIEM NAWIERZCHNI. 2014-04-29 14:33 Zakończone
Przeprowadzenie dwóch okresowych audytów finansowych w związku z realizacją Projektu: "Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka". 2014-04-25 14:38 Zakończone
Zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa dojazdu do drogi krajowej nr 6 w celu dalszego rozwoju terenów inwestycyjnych poprzez budowę ul.Majkowskiego. 2014-04-24 14:35 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży drogowej nad realizacją zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wyszyńskiego w Lęborku wraz z odtworzeniem nawierzchni. 2014-04-24 14:24 Zakończone
Przebudwa odcinka ul. Zwarowskiej w rejonie przejazdu kolejowego linii kolejowej 237 Lębork-Maszewo. 2014-04-24 13:19 Zakończone
Przycinanie i odmładzanie żywopłotów na terenie miasta Lęborka w 2014 i 2015 roku. 2014-04-17 15:16 Zakończone
Badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy pomiędzy Placem Pokoju a ul. Młynarską w Lęborku - etap IV. 2014-04-16 16:09 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Małopolskiej, Witkacego, Tatrzańskiej, odcinek ulicy od skrzyżowania z ul. Chojnicką do ul. Kukuczki w Lęborku. 2014-04-15 15:06 Zakończone
Budowa miejsc postojowych przy Przedszkolu nr 2 i Szkole Podstawowej nr 8 w Lęborku. 2014-04-10 12:59 Zakończone
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wyszyńskiego w Lęborku wraz z odtworzeniem nawierzchni. 2014-04-02 14:52 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowej mostu nad rzeką Łebą w ciągu ulicy Weterynaryjnej w Lęborku. 2014-03-19 14:27 Zakończone
Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku Lęborskiego Centrum Kultury FREGATA. 2014-03-14 07:43 Zakończone
Wykonanie przestawienia (naprawy kompleksowej), budowy i naprawy pieców kaflowych wraz z pracami dodatkowymi w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork. 2014-03-11 14:50 Zakończone
Koszenie zieleńców na terenie miasta Lęborka w latach 2014-2015. 2014-03-06 14:05 Zakończone
Dostawa technologii fontanny na Placu Pokoju w Lęborku wraz z uruchomieniem i eksploatacją. 2014-02-27 08:29 Zakończone
Wykonywanie usług agrotechnicznych i transportowych ciągnikiem rolniczym z osprzętem oraz prac porządkowych koparko-spycharką na terenach komunalnych miasta Lęborka w latach 2014-2015. 2014-02-25 11:49 Zakończone
Pielęgnacja sanitarna drzewostanu na terenie miasta Lęborka w okresie 2014-2015. 2014-02-19 15:21 Zakończone
Realizacja talonów dla podopiecznych MOPS. 2014-02-07 13:59 Zakończone
Rozbudowa ulicy Konopackiej i ulicy Łasaka w Lęborku wraz z odwodnieniem. 2014-02-07 13:54 Zakończone
Usługa nadzoru inwestorskiego (wielobranżowego) przedsięwzięcia: Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego zródła ciepła w systemie ciepłowiczym miasta Leborka. 2014-02-07 13:22 Zakończone
Bezpośrednia ochrona fizyczna części budynku biurowego przy ul. Armii Krajowej 14 (siedziba MZGK) oraz budynku biurowo-usługowego przy ul. B. Krzywoustego 1 w Lęborku wraz z obsługą techniczną tego budynku. 2014-02-03 13:38 Zakończone
Przygotowywanie i wydawanie posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPS. 2014-01-28 12:57 Zakończone
Nadzór inwestorski branży sanitarnej nad przebudową ulic Kusocińskiego i Mieszka I w Lęborku. 2014-01-28 12:00 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy systemu urządzeń podczyszczających wody deszczowe na kolektorach sieci kanalizacji deszczowej w Lęborku. 2014-01-24 14:06 Zakończone
Nadzór inwestorski branży drogowej nad przebudową ulic Kusocińskiego i Mieszka I w Lęborku. 2014-01-24 12:01 Zakończone
Nadzór inwestorski branży elektrycznej nad przebudową ulic Kusocińskiego i Mieszka I w Lęborku. 2014-01-24 11:19 Zakończone
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Zmiana sposobu użytkowania części budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku przy ulicy Łokietka 13 wraz z przebudową na dom dla bezdomnych. 2014-01-23 15:25 Zakończone
Zmiana sposobu użytkowania części budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku przy ulicy Łokietka 13 wraz z przebudową na dom dla bezdomnych. 2014-01-23 15:13 Zakończone
Budowa ulicy Słonecznej w Lęborku - I etap. 2014-01-23 14:29 Zakończone
Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie miasta Lęborka w okresie 2014 - 2015. 2014-01-21 15:07 Zakończone
Wyłapywanie w 2014 roku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Lębork oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt 2014-01-14 14:06 Zakończone
ZADANIE 1: WYKONANIE PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU W REJONIE ULIC POZNAŃSKIEJ, KOSSAKA, AL. WOLNOŚCI, RZ. ŁEBY I LINII KOLEJOWEJ LĘBORK - ŁEBA W LĘBORKU; ZADANIE 2: WYKONANIE PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCEGO OBSZAR W REJONIE ULIC PIONIERÓW I KOMUNY PARYSKIEJ W LĘBORKU. 2013-12-17 14:17 Zakończone
Wyłapywanie w 2014 roku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Lębork oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt. 2013-12-10 13:55 Zakończone
Budowa ulicy Buczka w Lęborku wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodnika oraz przebudową oświetlenia - etap I. 2013-12-10 10:23 Zakończone
Zakup i dostawa drobiu, mięsa i wędlin do Zespołu Szkół Nr 3 w Lęborku 2013-11-28 15:20 Zakończone
Utworzenie alternatywnego połączenia DW214 z DK6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnym poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ul. Mieszka I i DW214 w Lęborku (zwane dalej: PRZEBUDOWA ULIC KUSOCIŃSKIEGO I MIESZKA I W LĘBORKU). 2013-11-13 13:59 Zakończone
Wykonanie drobnych robót budowlanych branży ogólnobudowlanej, dekarskiej, elektrycznej i instalacyjnej, których wartość jednostkowa nie przekracza 6.000,00 zł oraz świadczenie usługi pogotowia awaryjno - technicznego w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Miasto Lębork w roku 2013/2014. 2013-11-12 14:59 Zakończone
NADZÓR INWESTORSKI W BRANŻY SANITARNEJ NAD REALIZACJĄ ZADANIA: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY ORZESZKOWEJ W LĘBORKU WRAZ Z ODTWORZENIEM NAWIERZCHNI. 2013-11-08 14:33 Zakończone
Określenie wartości rynkowych nieruchomości stanowiących działki przy ul. Stryjewskiego, Mostnika i Majkowskiego w Lęborku. 2013-11-05 14:53 Zakończone
NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA: Budowa komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kossaka w Lęborku wraz z zagospodarowaniem i przyłączami. 2013-10-30 17:15 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży drogowej nad realizacją zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Orzeszkowej w Lęborku wraz z odtworzeniem nawierzchni. 2013-10-25 12:49 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej nad realizacją zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Orzeszkowej w Lęborku wraz z odtworzeniem nawierzchni. 2013-10-21 14:13 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Pionierów wraz z budową kanalizacji deszczowej w Lęborku. 2013-10-14 13:28 Zakończone
Budowa komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kossaka w Lęborku wraz z zagospodarowaniem i przyłączami. 2013-10-07 15:42 Zakończone
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania Budowa bieżni poliuretanowej na Stadionie Miejskim w Lęborku. 2013-10-04 15:00 Zakończone
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych warzyw i owoców do Przedszkola Nr 5 w Lęborku. 2013-10-02 15:04 Zakończone
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum nr 1, Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 8 w Lęborku. 2013-10-02 13:39 Zakończone
Rozbudowa tunelu dla pieszych na stacji kolejowej w Lęborku realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj 2013-10-02 11:08 Zakończone
Budowa bieżni poliuretanowej na Stadionie Miejskim w Lęborku. 2013-09-27 14:53 Zakończone
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Orzeszkowej w Lęborku wraz z odtworzeniem nawierzchni. 2013-09-25 15:09 Zakończone
Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum nr 1, Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 8 w Lęborku. 2013-09-20 14:43 Zakończone
Roboty budowlano-konserwatorskie budynku D Urzędu Miejskiego w Lęborku. 2013-09-20 12:40 Zakończone
Opracowanie PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU W REJONIE ULIC POLNEJ I PUŁASKIEGO W LĘBORKU. 2013-09-18 15:05 Zakończone
Wykonanie remontu pomieszczeń nr 105 i 106 w budynku A Urzędu Miejskiego mieszczącego się przy ul. Armii Krajowej 14 w Lęborku. 2013-09-17 14:39 Zakończone
Część III Szkoleń realizowanych w projekcie Osoba aktywna- osobą samodzielną współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. 2013-09-17 11:56 Zakończone
Instalacja systemu instalacji pożaru i oddymiania klatek schodowych w przedszkolu. 2013-09-10 22:11 Zakończone
Zakup i dostawa produktów żywnościowych do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lęborku. 2013-08-30 14:00 Zakończone
Zagospodarowanie otoczenia boiska treningowego na Stadionie Miejskim w Lęborku. 2013-08-30 13:57 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Węgrzynowicza oraz budowy ulicy Harcerzy (dz. nr 296 obr. 1) odcinek od ulicy Harcerzy do ulicy Artylerzystów wraz z odwodnieniem i zjazdami w Lęborku. 2013-08-23 14:23 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży drogowej nad realizacją zadania pn. Budowa i przebudowa bulwarów nad rzeką Łebą w Lęborku w trybie zaprojektuj i wybuduj. 2013-08-23 13:41 Zakończone
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Nr 10 w Lęborku - warzywa i owoce. 2013-08-22 15:40 Zakończone
Dostawa żywności do Przedszkola nr 2 w Lęborku. 2013-08-21 13:51 Zakończone
Dostawa żywności do Przedszkola nr 9 w Lęborku - warzywa i owoce. 2013-08-20 15:17 Zakończone
Część II Szkoleń realizowanych w projekcie Osoba aktywna- osobą samodzielną współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. 2013-08-16 14:22 Zakończone
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Nr 10 w Lęborku. 2013-08-07 12:37 Zakończone
Remonty cząstkowe chodzników i ciągów pieszych będących w zarządzie zamawiającego w latach 2013 - 2015. 2013-08-05 09:33 Zakończone
Przebudowa ul. Reja (na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Kasprzaka) i ul. Kasprzaka w Lęborku. 2013-08-02 14:00 Zakończone
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Nr 5 w Lęborku. 2013-08-02 10:06 Zakończone
Przebudowa części budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 3 w Lęborku na potrzeby adaptacji na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - etap I. 2013-08-01 13:45 Zakończone
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: przebudowa części budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 3 w Lęborku na potrzeby adaptacji na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - etap I. 2013-07-31 13:19 Zakończone
Remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork. 2013-07-30 15:24 Zakończone
Dostawa żywności do Przedszkola nr 9 w Lęborku. 2013-07-29 13:04 Zakończone
Dostawa żywności do Przedszkola nr 1 w Lęborku. 2013-07-26 12:42 Zakończone
Dokumentacja projektowa budowy wielorodzinnego budynku komunalnego przy ulicy Gierymskiego w Lęborku. 2013-07-25 11:31 Zakończone
WYKONANIE BOISKA TRENINGOWEGO O SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI NA STADIONIE MIEJSKIM W LĘBORKU PO ZAKOŃCZONYM I ETAPIE ROBÓT. 2013-07-22 10:47 Zakończone
Budowa ulicy Pomorskiej w Lęborku. 2013-07-18 15:13 Zakończone
Wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku Lęborskiego Centrum Kultury FREGATA. 2013-07-17 11:39 Zakończone
Dostawa żywności do Przedszkola nr 1 w Lęborku. 2013-07-16 14:50 Zakończone
PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. KRZYWOUSTEGO 1 W LĘBORKU W RAMACH PROJEKTU PN.: "KASZUBSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ ROZWOJU INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW W BYTOWIE, KOŚCIERZYNIE, LĘBORKU I KARTUZACH". 2013-07-15 12:48 Zakończone
Wymiana stolarki okiennej oraz montaż nawiewników okiennych w lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Miasto Lębork w roku 2013/2014. 2013-07-12 10:00 Zakończone
Realizacja zadania pn. Budowa i przebudowa bulwarów nad rzeką Łebą w Lęborku w trybie zaprojektuj i wybuduj. 2013-07-09 14:54 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej nad realizacją zadania pn. Budowa i przebudowa bulwarów nad rzeką Łebą w Lęborku w trybie zaprojektuj i wybuduj. 2013-07-08 15:27 Zakończone
Dostawa żywności do Przedszkola nr 2 w Lęborku. 2013-07-03 14:26 Zakończone
Dostawa żywności do Przedszkola nr 1 w Lęborku. 2013-07-01 15:08 Zakończone
Budowa ulicy Spółdzielczej w Lęborku. 2013-06-18 13:30 Zakończone
Zakup i dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Nr 6 w Lęborku. 2013-06-17 14:51 Zakończone
Zakup i dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Nr 6 w Lęborku. 2013-05-28 14:24 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej nad realizacją zadania: budowa i przebudowa bulwarów nad rzeką Łebą w Lęborku w trybie zaprojektuj i wybuduj. 2013-05-24 14:05 Zakończone
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Szkoły Podstawowej Nr 8 Lęborku, transportem oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy z podziałem na 6 zadań. 2013-05-24 13:07 Zakończone
NADZÓR INWESTORSKI W BRANŻY DROGOWEJ NAD REALIZACJĄ ZADANIA: BUDOWA I PRZEBUDOWA BULWARÓW NAD RZEKĄ ŁEBĄ W LĘBORKU W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ 2013-05-22 14:46 Zakończone
Szkolenia realizowane w projekcie Osoba aktywna - osobą samodzielna współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. 2013-05-21 14:40 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej nad realizacją zadania: "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konopnickiej, Korczaka i Reja w Lęborku wraz z odtworzeniem nawierzchni" 2013-05-17 12:33 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży drogowej nad realizacją zadania: "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konopnickiej, Korczaka i Reja w Lęborku wraz z odtworzeniem nawierzchni" 2013-05-16 15:06 Zakończone
Wykonywanie usług ogrodniczych w zakresie pielęgnacji terenów zieleni miejskiej Lęborka w latach 2013 - 2014. 2013-05-15 15:08 Zakończone
BUDOWA ULICY ARTYLERZYSTÓW (od ul. Śląskiej do ul. Powstańców Warszawy) WRAZ Z ODPROWADZENIEM WÓD OPADOWYCH W LĘBORKU 2013-05-02 14:00 Zakończone
Szkolenia realizowane w projekcie Osoba aktywna - osobą samodzielna współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. 2013-04-25 14:58 Zakończone
Wykonanie przestawienia (naprawy kompleksowej), budowy i naprawy pieców kaflowych wraz z pracami dodatkowymi w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork w 2013r. 2013-04-22 15:44 Zakończone
Wykonywanie usług ogrodniczych w zakresie pielęgnacji terenów zieleni miejskiej Lęborka w latach 2013 - 2014. 2013-04-22 13:05 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy dojazdowej z dw 214 do ul. Buczka w Lęborku. 2013-04-19 13:50 Zakończone
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konopnickiej, Korczaka i Reja w Lęborku wraz z odtworzeniem nawierzchni. 2013-04-18 15:54 Zakończone
Przebudowa fontanny miejskiej Plac Żwirki i Wigury w Lęborku. 2013-04-17 09:28 Zakończone
REALIZACJA ZADANIA PN. BUDOWA I PRZEBUDOWA BULWARÓW NAD RZEKĄ ŁEBĄ W LĘBORKU W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ. 2013-04-10 15:19 Zakończone
Zagospodarowanie otoczenia boiska treningowego na Stadionie Miejskim w Lęborku. 2013-04-04 15:16 Zakończone
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach na obiekcie realizowanym w Lęborku. 2013-03-26 12:10 Zakończone
Rozwój połaczeń drogowych w Leborku: poprawa dojazdu Panstwowej Straży Pożarnej do drogi wojewódzkiej nr 214 w kierunku Nowej Wsi Lęborskiej i Łeby poprzez uporzadkowanie organizacji ruchu na ul.Stryjewskiego, Skarżynskiego i Orlinskiego oraz przebudowe ul. Poznańskiej w Lęborku. 2013-03-20 11:39 Zakończone
Wykonanie ukwiecenia ul. Staromiejskiej w 2013 r. w Lęborku. 2013-03-19 15:26 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Maczka, Batalionu Zośka, Sosabowskiego, Szarych Szeregów, Powstania Styczniowego, Słoneczna, Zielona w Lęborku. 2013-03-18 16:39 Zakończone
Budowa oświetlenia iluminacyjnego kościołów p.w. św Jakuba Apostoła i NMP Królowej Polski w Lęborku. 2013-02-25 13:12 Zakończone
Wywóz nieczystości stałych, w tym wielkogabarytowych, z nastepujących obiektów i terenów stanowiących własność Gminy Miasto Lebork: budynki mieszkalne i mieszkalno - usługowe, budynek biurowo - usługowy przy ul. B. Krzywoustego 1, Centrum Handlowe, tereny komunalne. 2013-02-20 13:49 Zakończone
Przebudowa ulicy Moniuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej w Lęborku. 2013-02-13 11:05 Zakończone
Realizacja talonów na artykuły spożywcze dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku. 2013-01-31 13:04 Zakończone
Przygotowywanie i wydawanie posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPS. 2013-01-28 13:00 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy odcinka drogi wraz z budową chodników i miejsc parkingowych w ciągu ul. Konopackiej i ul. Łasaka w Lęborku. 2013-01-25 13:04 Zakończone
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad kompleksową realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego: Budowa targowiska płodów rolnych Mój Rynek w Lęborku. 2013-01-25 09:11 Zakończone
Przygotowywanie i wydawanie na terenie Lęborka posiłków obiadowych dwa dania dla podopiecznych MOPS. 2013-01-24 16:08 Zakończone
Termomodernizacja pięciu budynków użyteczności publicznej w Lęborku. 2013-01-17 15:15 Zakończone
Budowa targowiska płodów rolnych "Mój Rynek" w Lęborku. 2013-01-16 11:57 Zakończone
Nadzór inwestorski branży elektrycznej nad realizacją zadania: Przebudowa Placu Pokoju w Lęborku realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj. 2013-01-08 09:12 Zakończone
Nadzór inwestorski branży drogowej nad realizacją zadania: Przebudowa Placu Pokoju w Lęborku realizowany w trybie zaprojektuj i wybuduj. 2013-01-08 09:09 Zakończone
Opracowanie PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LĘBORKA 2013-01-07 09:46 Zakończone
Zakup i dostawy żywności do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lęborku. 2012-12-21 13:45 Zakończone
Rozbiórka i budowa mostu na rzece Łebie w ciągu ul. Waryńskiego w Lęborku 2012-12-14 12:14 Zakończone
Przetarg na opiekunów sal komputerowych w jednostkach podległych. 2012-12-13 15:56 Zakończone
Wyłapywanie w 2013 roku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Lębork oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt. 2012-12-07 14:56 Zakończone
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół Nr 3 w Lęborku. 2012-12-05 14:59 Zakończone
Zakup i dostawa żywności do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lęborku. 2012-12-04 13:41 Zakończone
Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci w wieku do 12 lat. 2012-11-29 15:31 Zakończone
Wyłapywanie w 2013 roku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Lębork oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt. 2012-11-27 15:28 Zakończone
Podłączenie i konfigurację szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą urządzeń sieciowych oraz zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu 75 gospodarstwom domowym i 7 jednostkom publicznym - beneficjentom projektu. 2012-11-20 14:39 Zakończone
Zakup i dostawa żywności do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lęborku. 2012-11-14 12:34 Zakończone
Badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy pomiędzy Placem Pokoju a ul. Młynarską w Lęborku - etap III 2012-11-09 11:10 Zakończone
Przebudowa Placu Pokoju w Lęborku realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj. 2012-11-07 17:53 Zakończone
Zajęcia fakultatywne dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. 2012-11-07 15:31 Zakończone
Podłączenie i konfigurację szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą urządzeń sieciowych oraz zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu 75 gospodarstwom domowym i 7 jednostkom publicznym - beneficjentom projektu. 2012-11-07 15:27 Zakończone
Zajęcia fakultatywne dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat 2012-11-02 15:28 Zakończone
Wykonanie drobnych robót budowlanych branży ogólnobudowlanej, dekarskiej, elektrycznej i instalacyjnej, których wartość jednostkowa nie przekracza 6.000,00 zł oraz świadczenie usługi pogotowia awaryjno - technicznego w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Miasto Lębork w roku 2012/2013. 2012-10-31 14:22 Zakończone
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w wieku do 12 lat. 2012-10-24 12:28 Zakończone
Dostawa sprzętu komputerowego oraz jego serwis. 2012-10-19 14:48 Zakończone
Szkolenia dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo zagrożonych wykluczeniem społecznym. 2012-10-15 22:41 Zakończone
Określenie wartości nieruchomości przed i po podziale do ustalenia opłat adiacenckich dotyczących działek położonych przy ul. Lubelskiej i ul. Poznańskiej w Lęborku. 2012-10-10 14:42 Zakończone
Nadzór inwestorski nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego: Budowa komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kusocińskiego w Lęborku. 2012-10-09 15:14 Zakończone
Warsztaty terapii zajęciowej dla dzieci i młodzieży. Zajęcia profilaktyczne na podstawie dramy z grupa teatralną dla dzieci i młodzieży. Poradnictwo psychologiczne. 2012-10-03 15:03 Zakończone
Budowa komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kusocińskiego w Lęborku. 2012-10-02 16:24 Zakończone
Przedmiotem zamówienia są szkolenia dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo zagrożonych wykluczeniem społecznym. 2012-09-26 13:45 Zakończone
Zimowe utrzymanie ciągów jezdnych i pieszych na terenie miasta Lęborka podczas akcji zimowej w sezonach 2012-2013 i 2013-2014 2012-09-17 17:20 Zakończone
Publikacja ogłoszeń prasowych. 2012-09-05 15:21 Zakończone
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Nr 2 w Lęborku. 2012-08-27 11:25 Zakończone
Izolacja pionowa piwnic Muzeum w Lęborku - elewacja frontowa przy ul. Młynarskiej 14-15. 2012-08-24 10:45 Zakończone
Dostawa i montaż telewizora / monitora do Centrum Nadzoru Monitoringu Miejskiego. 2012-08-23 13:51 Zakończone
Budowa ulicy Gryfa Pomorskiego wraz z odprowadzeniem wód deszczowych w Lęborku. 2012-08-20 13:12 Zakończone
Wykonanie boiska treningowego o sztucznej nawierzchni na Stadionie Miejskim w Lęborku 2012-08-16 15:03 Zakończone
Zakup i dostawa żywności dla Przedszkola Nr 5 w Lęborku. 2012-08-16 13:23 Zakończone
Nadzór inwestorski nad termomodernizacją pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lęborku 2012-08-14 12:19 Zakończone
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Nr 2 w Lęborku.. 2012-08-13 11:26 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w ul. M. Konopnickiej, ul. M. Reja i ul. J. Korczaka w Lęborku. 2012-08-10 15:17 Zakończone
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Nr 9 w Lęborku. 2012-08-08 12:59 Zakończone
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Nr 10 w Lęborku. 2012-08-08 10:20 Zakończone
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Szkoły Podstawowej Nr 8 w Lęborku. 2012-08-07 12:05 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji czterech obiektów użyteczności publicznej w Lęborku 2012-08-03 13:23 Zakończone
Dostawa i montaż telewizora / monitora do Centrum Nadzoru Monitoringu Miejskiego. 2012-08-01 12:07 Zakończone
Dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Nr 1 w Lęborku. 2012-08-01 11:33 Zakończone
Promocja projektu pn. Rewitalizacja Centrum Lęborka 2012-07-30 09:57 Zakończone
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg będących w zarządzie Miasta Lęborka w latach 2012-2014. 2012-07-26 15:13 Zakończone
Dostawa i montaż urządzeń kuchennych, sprzętu AGD oraz mebli na potrzeby wyposażenia stołówki przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lęborku. 2012-07-20 13:45 Zakończone
Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych dla projektu pn. Gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi - budowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w Lęborku 2012-07-18 15:29 Zakończone
Budowa ciągów pieszych i jezdnych z miejscami postojowymi przy bydynku komunalnym ul. Kellera18 w Lęborku - etap II, III i IV. 2012-07-18 15:25 Zakończone
Szkolenia realizowane w projekcie Osoba aktywna - osobą samodzielna współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2012-07-10 15:15 Zakończone
Badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy pomiędzy Placem Pokoju a ul. Młynarską w Lęborku - etap II. 2012-07-04 10:40 Zakończone
Doradztwo zawodowe i porady psychologiczne dla osób uczestniczących w projekcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku Osoba aktywna- osobą samodzielną współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki II przetarg. 2012-07-03 08:31 Zakończone
Zakup i dostawa żywności dla Przedszkola Nr 6 w Lęborku. 2012-06-25 11:20 Zakończone
Doradztwo zawodowe i porady psychologiczne dla osób uczestniczących w projekcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku Osoba aktywna - osobą samodzielną współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2012-06-21 10:22 Zakończone
Wykonanie przestawienia (naprawy kompleksowej), budowy i naprawy pieców kaflowych wraz z pracami dodatkowymi w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork. 2012-06-18 15:18 Zakończone
Projekt przebudowy nawierzchni i budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Moniuszki w Lęborku. 2012-06-06 15:08 Zakończone
Dokumentacja projektowa budowy ulic: Strzelców Podhalańskich, Dywizjonu 303, Spółdzielcza, Błękitna, Podhalańska w Lęborku. 2012-05-28 13:14 Zakończone
Termomodernizacja przedszkoli w Lęborku. 2012-05-25 08:58 Zakończone
Nadzwór inwestorski nas robotami budowlanymi w ramach realizacji projektu: Termodernizacja Przedszkoli w Lęborku. 2012-05-23 09:46 Zakończone
Projekt przebudowy ul. Kaszubskiej w Lęborku od ul. Krzywoustego do ul. Kartuskiej 2012-05-22 08:59 Zakończone
Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego, AGD oraz mebli na potrzeby wyposażenia świetlicy przy Zespole Szkół Nr 3 w Lęborku. 2012-05-08 11:57 Zakończone
Dostawa urządzeń do przeprowadzenia cyfryzacji kina Fregata w Lęborku. 2012-04-19 14:16 Zakończone
Odnowa nawierzchni bitumicznych roboty i towarzyszące na drogach będących w zarządzie Zamawiającego w latach 2012-2014. 2012-04-10 11:34 Zakończone
Koszenie zieleńców na terenie miasta Lęborka w latach 2012-2013. 2012-03-16 15:06 Zakończone
Remont ulicy Chłopskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Robotniczą do linii kolejowej Lębork - Łeba. 2012-03-14 13:04 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji przedszkoli w Lęborku. 2012-03-13 13:02 Zakończone
Wymiana stolarki okiennej oraz montaż nawiewników okiennych w lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Miasto Lębork. 2012-03-05 15:34 Zakończone
Budowa i przebudowa budynku Ratusza Miejskiego w Lęborku. 2012-02-28 13:05 Zakończone
Budowa parkingu przy ul. Kusocińskiego w Lęborku - Etap I 2012-02-24 10:17 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Kusocińskiego w Lęborku z uzyskaniem decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID). 2012-02-07 09:22 Zakończone
Dostawa, magazynowanie wraz z załadunkiem kruszyw i soli drogowej do prowadzenia akcji zimowej na terenie miasta Lęborka w 2012r. - 2013r. 2012-02-02 15:31 Zakończone
Pielęgnacja sanitarna drzewostanu na terenie miasta Lęborka w okresie 2012r. - 2013r. 2012-02-02 15:27 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży drogowej nad realizacją zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej w Lęborku na odcinku od mostu na rzece Łeba do ul. Orzeszkowej. 2012-02-02 12:30 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej nad realizacją zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej w Lęborku na odcinku od mostu na rzece Łeba do ul. Orzeszkowej. 2012-02-02 12:27 Zakończone
Przygotowywanie i wydawanie posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPS. 2012-02-01 10:56 Zakończone
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej w Lęborku na odcinku od mostu na rzece Łeba do ul. Orzeszkowej. 2012-01-26 13:42 Zakończone
Realizacja talonów na artykuły spożywcze dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku. 2012-01-24 09:11 Zakończone
Nadzór inwestorski nad realizacją rozbudowy systemu monitoringu miejskiego w Lęborku realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj. 2011-12-20 13:06 Zakończone
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół nr 3 w Lęborku. 2011-12-15 13:33 Zakończone
Wywóz śniegu z terenów komunalnych miasta Lęborka podczas akcji zimowej w sezonie 2011-2012. 2011-12-09 13:45 Zakończone
Rozbudowę systemu monitoringu miejskiego w Lęborku realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj. 2011-11-24 11:42 Zakończone
Obsługa bankowa budżetu Gminy Miasto Lębork. 2011-11-21 16:03 Zakończone
Nadzór inwestorski nad realizacją rozbudowy systemu monitoringu miejskiego w Lęborku realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj. 2011-11-21 14:23 Zakończone
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg będących w zarządzie miasta Lęborka. /zamówienie uzupełniające dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego objętego umową nr 13/2009 (ogłoszenie o udzielenie zamówienia opublikowane w BZP pod nr 163942-2009, data zamieszczenia 25.05.2009r.)/ 2011-11-18 12:50 Zakończone
Zimowe utrzymanie ciągów jezdnych przy użyciu solarki drogowej podczas akcji zimowej w sezonie 2011-2012r. 2011-11-08 15:29 Zakończone
Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach projektu systemowego pn.: 1-3 plus. Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów szkół podstawowych Gminy Miasta Lębork. 2011-11-08 14:17 Zakończone
Dostawa i montaż składanego lodowiska sezonowego pn. "Biały Orlik" na Placu Piastowskim w Lęborku. 2011-09-29 13:05 Zakończone
Remont ulicy Lubelskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kujawską do skrzyżowania z ul. Kanałową. 2011-09-28 13:43 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany oraz wykonawczy) budowy ulicy Buczka na odcinku od skrzyżowania z ul Poznańską i Orlińskiego do granicy Gminy wraz z odwodnieniem, chodnikami, zjazdami i zatokami autobusowymi. 2011-09-19 13:37 Zakończone
Koszenie zieleńców na terenie miasta Lęborka w okresie wrzesień - listopad 2011r. /zamówienie uzupełniające dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego objętego umową nr 30/2010 (ogłoszenie o udzielenie zamówienia opublikowane w BZP pod nr 164094/2010, data zamieszczenia 11.06.2010r.)/ 2011-09-14 09:12 Zakończone
Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie miasta Lęborka w okresie 2011-2013r. 2011-09-12 15:35 Zakończone
Badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy pomiędzy Placem Pokoju a ul. Młynarską w Lęborku - etap I 2011-09-07 13:23 Zakończone
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY ULIC: POMORSKIEJ (od ul. Kanałowej do końca zabudowy) oraz ARTYLERZYSTÓW (odcinek od ul. Śląskiej do ul. Powstańców Warszawy) W LĘBORKU 2011-09-05 13:42 Zakończone
Dokumentacja projektowa mieszkalnego budynku wielorodzinnego komunalnego przy ul. Kusocińskiego wraz z zagospodarowaniem terenu w Lęborku. 2011-08-30 15:13 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Buczka w Lęborku (odcinek od ulicy Poznańskiej do granicy Gminy) wraz z odwodnieniem, chodnikami, zjazdami i zatokami autobusowymi. 2011-08-30 11:35 Zakończone
Opracowanie zestawu dokumentów, w tym Programu Funkcjonalno-Użytkowego i Studium Wykonalności, dla zadania Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka wymaganych do złożenia Kompletnej Propozycji Projektu w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 2011-08-24 12:38 Zakończone
Bezpośrednią ochronę fizyczną budynków biurowych przy ul. B. Krzywoustego 1 oraz ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3 (siedziba MZGK) wraz z obsługą techniczną i utrzymaniem czystości budynku przy ul. B. Krzywoustego 1 w Lęborku. 2011-08-11 14:15 Zakończone
Wykonanie drobnych robót budowlanych branży ogólnobudowlanej, dekarskiej, elektrycznej i instalacyjnej, których wartość jednostkowa nie przekracza 6.000,00 zł oraz świadczenie usługi pogotowia awaryjno - technicznego w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Miasto Lębork. 2011-08-11 14:13 Zakończone
Zakup i dostawa żywności dla Przedszkola Nr 2 w Lęborku. 2011-08-08 13:48 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany oraz wykonawczy) budowy ulicy Buczka na odcinku od skrzyżowania z ul Poznańską i Orlińskiego do granicy Gminy wraz z odwodnieniem, chodnikami, zjazdami i zatokami autobusowymi. 2011-08-08 13:33 Zakończone
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Nr 9 w Lęborku. 2011-08-04 13:18 Zakończone
Remont ulicy Topolowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pomorską do skrzyżowania z ul. Lubelską wraz z chodnikiem i zjazdami. 2011-07-28 12:07 Zakończone
Zakup i dostawy żywności dla Szkoły Podstawowej Nr 8 w Lęborku. 2011-07-27 14:56 Zakończone
Dokumentacja projektowa budowy ulic: Gryfa Pomorskiego, Orląt Lwowskich i Powstańców Warszawy w Lęborku. 2011-07-15 13:46 Zakończone
Dostawa żywności do Przedszkola Nr 1 w Lęborku. 2011-07-15 12:39 Zakończone
Zakup i dostawa żywności dla Przedszkola Nr 6 w Lęborku. 2011-07-12 13:20 Zakończone
Zakup i dostawa żywności dla Przedszkola Nr 5 w Lęborku. 2011-07-08 13:26 Zakończone
Szkolenia dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo zagrożonych wykluczeniem społecznym. 2011-07-01 14:01 Zakończone
Budowa świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lęborku realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj. 2011-06-22 15:15 Zakończone
Dokumentacja projektowa budowy ulic: Gryfa Pomorskiego, Orląt Lwowskich i Powstańców Warszawy w Lęborku. 2011-06-08 14:48 Zakończone
Projekty remontów 3 ulic w Lęborku: Chłopskiej, Lubelskiej i Mieszka I. 2011-05-19 15:20 Zakończone
Wykonanie przestawienia (naprawy kompleksowej), budowy i naprawy pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork. 2011-05-18 13:19 Zakończone
Budowa świetlicy przy Zespole Szkół Nr 3 w Lęborku realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj. 2011-05-16 14:14 Zakończone
Dokumentacja projektowa mieszkalnego budynku wielorodzinnego socjalnego przy ul. Bema wraz z zagospodarowaniem terenu w Lęborku. 2011-05-12 15:50 Zakończone
NADZÓR INWESTORSKI WIELOBRANŻOWY NAD REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ: -BUDOWA ŚWIETLICY PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 3, -BUDOWA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3. 2011-04-26 11:46 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu ulicy Topolowej w Lęborku (odcinek od ulicy Pomorskiej do ul. Lubelskiej). 2011-04-18 10:00 Zakończone
Wykonywanie usług ogrodniczych w zakresie pielęgnacji terenów zieleni miejskiej Lęborka w latach 2011 - 2012. 2011-03-28 14:38 Zakończone
Dokumentacje projektowe realizowane w ramach Projektu "Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Lęborka poprzez podjęcie działań projektowych". 2011-03-16 14:00 Zakończone
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego: Budowa i remont ulicy Żeromskiego wraz z przebudową ul. Słupskiej i ul. Toruńskiej jako połączenia z drogą krajową nr 6 i z drogą wojewódzką nr 214. 2011-03-09 14:11 Zakończone
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego: Budowa i remont ulicy Żeromskiego wraz z przebudową ul. Słupskiej i ul. Toruńskiej jako połączenia z droga krajową nr 6 i z droga wojewódzką nr 214. 2011-03-03 11:48 Zakończone
Przygotowywanie i dowożenie posiłków obiadowych dla podopiecznych ŚDS przy MOPS. 2011-03-03 09:02 Zakończone
Budowa i remont ulicy Żeromskiego wraz z przebudowa ul. Słupskiej i ul. Toruńskiej jako połączenia z droga krajową nr 6 i z droga wojewódzką nr 214. 2011-02-24 16:37 Zakończone
Wywóz nieczystości stałych, w tym wielkogabarytowych, z następujących obiektów i terenów stanowiących własność Gminy Miasto Lębork: - budynki mieszkalne i mieszkalno - usługowe, - budynek biurowo - usługowy przy ul. B. Krzywoustego 1, - Centrum Handlowe, - tereny komunalne 2011-02-21 16:16 Zakończone
Zakup i dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz akcesoriów komputerowych. 2011-02-01 12:10 Zakończone
Przygotowywanie i wydawanie w siedzibie wykonawcy posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPS. 2011-02-01 10:11 Zakończone
Realizacja talonów na artykuły spożywcze dla podopiecznych MOPS. 2011-01-21 09:10 Zakończone
Nadzór inwestorski nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego: "Odprowadzenie wód deszczowych wraz z systemem podczyszczania z ulicy Kossaka i terenów przyległych do rowu r-f w Lęborku". 2011-01-14 15:07 Zakończone
Odprowadzenie wód deszczowych wraz z systemem podczyszczania z ulicy Kossaka i terenów przyległych do rowu r-f w Lęborku. 2011-01-10 14:04 Zakończone
Zakup i dostawa produktów żywnościowych do Zespołu Szkół nr 3 w Lęborku. 2010-12-17 13:04 Zakończone
Zakup i dostawa produktów żywnościowych do Zespołu Szkół nr 3 w Lęborku. 2010-12-14 11:19 Zakończone
Wykonanie nasadzeń i pielęgnacji kwiatów jednorocznych na terenie miasta Lęborka w 2011 roku. 2010-12-14 09:50 Zakończone
Kompleksowa termomodernizacja lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych - etap II 2010-12-10 09:11 Zakończone
Wykonanie projektu budowy jazu na Kanale Harcerzy w Lęborku. 2010-11-10 12:25 Zakończone
Budowa odwodnienia ulic: Marcinkowskiego, Różyckiego do ul. Targowej wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej w Al. Niepodległości odprowadzającego wody deszczowe od strony ul. Marcinkowskiego w Lęborku. 2010-10-27 09:56 Zakończone
Budowa oświetlenia gazowego na ul. Basztowej i Derdowskiego w Lęborku (etap I) w ramach projektu Ożywienie historycznego centrum Lęborka przez rewaloryzację średniowiecznych obwarowań miejskich. 2010-10-26 13:15 Zakończone
Dostawa i instalacja sprzętu elektronicznego na potrzeby prezentacji 3D w Muzeum w Lęborku. 2010-10-15 13:12 Zakończone
Dostawa i instalacja sprzętu elektronicznego na potrzeby prezentacji 3D w Muzeum w Lęborku. 2010-10-06 12:46 Zakończone
Zimowe utrzymanie ciągów jezdnych i pieszych na terenia miasta Lęborka podczas akcji zimowej w sezonach 2010-2011 i 2011-2012. 2010-10-05 15:30 Zakończone
Budowa oświetlenia gazowego na ul. Basztowej i Derdowskiego w Lęborku (etap I) w ramach projektu "Ożywienie historycznego centrum Lęborka przez rewaloryzację średniowiecznych obwarowań miejskich" 2010-10-01 14:12 Zakończone
Nadzór inwestorski nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego: Odwodnienie ulic: Marcinkowskiego, Różyckiego do ul. Targowej wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej w Al. Niepodległości odprowadzającego wody deszczowe od strony ul. Marcinkowskiego w Lęborku. 2010-08-25 14:00 Zakończone
Dostawa żywności dla Przedszkola nr 6 w Lęborku. 2010-08-20 11:54 Zakończone
Dostawa żywności dla Przedszkola nr 6 w Lęborku. 2010-08-10 14:04 Zakończone
Nadzór inwestorski nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego: Odwodnienie ulic: Marcinkowskiego, Różyckiego do ul. Targowej wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej w Al. Niepodległości odprowadzającego wody deszczowe od strony ul. Marcinkowskiego w Lęborku. 2010-07-30 14:26 Zakończone
Dostawa żywności do Przedszkola Nr 2 w Lęborku wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 2010-07-15 11:09 Zakończone
Dostawa żywności do Przedszkola Nr 9 w Lęborku wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 2010-07-14 09:17 Zakończone
Remonty cząstkowe chodników i ciągów pieszych będących w zarządzie zamawiającego w latach 2010-2012 2010-07-13 14:27 Zakończone
Dostawa żywności dla Przedszkola nr 5 w Lęborku. 2010-07-08 14:46 Zakończone
Budowa oświetlenia ulicy Orląt Lwowskich (działki 275, 274 obręb 5) w Lęborku. 2010-07-06 13:31 Zakończone
Wykonanie przestawienia (naprawy głównej), budowy i naprawy pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork. 2010-07-06 11:42 Zakończone
Prezentacja 3D pt. System obronny średniowiecznego Lęborka. 2010-07-06 11:26 Zakończone
Prezentacja 3D pt. System obronny średniowiecznego Lęborka. 2010-07-02 11:09 Zakończone
Remont dachu Baszty NOT. 2010-07-02 08:40 Zakończone
Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Lęborku w ramach projektu Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną. 2010-06-09 14:14 Zakończone
Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miasto Lębork. 2010-06-07 13:39 Zakończone
Szkolenia realizowane w projekcie Osoba aktywna- osobą samodzielna współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2010-06-04 11:11 Zakończone
Wykonanie drobnych robót budowlanych branży ogólnobudowlanej, dekarskiej, elektrycznej i instalacyjnej, których wartość jednostkowa nie przekracza 6.000,00 zł, w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Miasto Lębork. 2010-06-02 12:35 Zakończone
Koszenie nieużytków zielonych przy użyciu ciągnikowych kosiarek bijakowych na terenie miasta Lęborka podczas sezonu wegetacyjnego w okresie 2010 - 2011 r. 2010-05-31 14:36 Zakończone
Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie miasta Lęborka w okresie 2010-2011 r. 2010-05-31 14:32 Zakończone
Nadzór inwestorski nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego: Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Lęborku w ramach projektu Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną. 2010-05-26 08:59 Zakończone
Kompleksowa termomodernizacja lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych - etap I 2010-05-25 11:01 Zakończone
Świadczenie usług kominiarskich w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Miasto Lębork. 2010-05-06 14:55 Zakończone
Budowa mostu na rzece Okalicy z przebudową dróg od skrzyżowania ul. Moniuszki z ul. Różyckiego do ul. 9 Maja w Lęborku wraz z budową oświetlenia tych dróg. 2010-04-23 13:29 Zakończone
Koszenie zieleńców na terenie miasta Lęborka w okresie 2010-2011 r. 2010-04-21 14:58 Zakończone
Adaptacja łazienki w Noclegowni przy Miejskim Osrodku Pomocy Społecznej w Lęborku. 2010-04-08 12:49 Zakończone
Budowa oświetlenia ulicy Władysława IV (działki 147/2, 147/5 obręb 11) w Lęborku. 2010-04-08 11:04 Zakończone
Nadzor inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach realizacji zadania "System podczyszczania wód deszczowych na istniejących wylotach do rzeki Łeby w Lęborku pomiędzy ulicami: Staromiejska i Armii Krajowej". 2010-03-22 15:26 Zakończone
System podczyszczania wód deszczowych na istniejących wylotach do rzeki Łeby w Lęborku pomiędzy ulicami: Staromiejska i Armii Krajowej. 2010-03-17 12:30 Zakończone
Dobudowa windy dla niepełnosprawnych do budynku przy ul. Krzywoustego 1 w Lęborku. 2010-03-15 15:55 Zakończone
Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach realizacji zadania "Kompleksowa termomodernizacja lęborskich Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych". 2010-02-26 15:04 Zakończone
Adaptacja piwnic Muzeum w Lęborku na potrzeby pokazów multimedialnych, warsztatów rzemieślniczych i wystaw muzealnych. 2010-02-08 10:13 Zakończone
Dostawa, magazynowanie i załadunek kruszyw i soli drogowej do prowadzenia akcji zimowej na terenie miasta Lęborka w okresie luty 2010 - kwiecień 2012r. 2010-01-22 13:22 Zakończone
Wycinka i pielęgnacja sanitarna drzewostanu na terenie miasta Lęborka w okresie 2010-2011r. 2010-01-22 13:11 Zakończone
Realizacja talonów na artykuły spożywcze dla podopiecznych MOPS. 2010-01-21 14:06 Zakończone
Przygotowywanie i wydawanie posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPS. 2010-01-14 13:00 Zakończone
Adaptacja piwnic Muzeum w Lęborku na potrzeby pokazów multimedialnych, warsztatów rzemieślniczych i wystaw muzealnych. 2009-12-21 11:39 Zakończone
Zakup i dostawy produktów żywnościowych dla Zespołu Szkół Nr 3 w Lęborku. 2009-12-02 09:37 Zakończone
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Adaptacja piwnic muzeum w Lęborku na potrzeby pokazów multimedialnych, warsztatów rzemieślniczych i wystaw muzealnych. 2009-11-04 10:35 Zakończone
Budowa ul. Artylerzystów wraz z jej odwodnieniem w Lęborku. 2009-11-03 09:06 Zakończone
Dostawa ciągnika kompaktowego do celów komunalnych i przyczepy transportowej 2 tonowej. 2009-11-02 15:15 Zakończone
Wykonanie nasadzeń i pielęgnacji kwiatów jednorocznych na terenie miasta Lęborka w 2010 r. 2009-10-23 13:14 Zakończone
Dostawa ciągnika kompaktowego do celów komunalnych i przyczepy transportowej 2 tonowej. 2009-10-22 10:27 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia dróg na osiedlu Harcerzy w Lęborku. 2009-10-19 11:07 Zakończone
Przebudowa otoczenia murów obronnych obejmująca: nawierzchnie ulic, chodników, odwodnienie i oświetlenie w ramach projektu pn. Ożywienie Historycznego Centrum Lęborka przez Rewaloryzację Średniowiecznych Obwarowań Miejskich. 2009-10-16 10:53 Zakończone
Rozbiórka obiektów komunalnych wskazanych przez Zamawiającego 2009-10-01 11:50 Zakończone
Rekonstrukcja Baszty obronnej Nr 32 przy ul. Korczaka w Lęborku. 2009-09-29 13:37 Zakończone
Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych i użytkowych stanowiących zasób Gminy Miasto Lębork. 2009-09-23 13:23 Zakończone
Odnowa nawierzchni bitumicznych i roboty towarzyszące na drogach będących w zarządzie zamawiającego w latach 2009-2011. 2009-09-18 14:05 Zakończone
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Rekonstrukcji Baszty Obronnej nr 32 przy ul. Korczaka w Lęborku. 2009-09-15 12:15 Zakończone
Dostawa żywności do Przedszkola Nr 1 w Lęborku. 2009-09-15 11:24 Zakończone
Nadzór inwestorski branży sanitarnej nad realizacją zadania: Przebudowa otoczenia murów obronnych obejmująca: nawierzchnie ulic, chodników i odwodnienie. 2009-09-09 08:42 Zakończone
Dostawa żywności 2 do Przedszkola Nr 5 w Lęborku. 2009-08-31 11:41 Zakończone
Wymiana oraz naprawa pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi w budynkach mieszkalnych Malczewskiego 22, Malczewskiego 24, Łokietka 1, Jedności Robotniczej 6, Jedności Robotniczej 7 w Lęborku. 2009-08-13 16:05 Zakończone
Wykonanie koncepcji projektowej infrastruktury technicznej w zakresie ulic i ich odwodnienia na osiedlu Harcerzy w Lęborku. 2009-08-12 15:29 Zakończone
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Lęborku - budowa dwóch punktów kamerowych (ul. Olimpijczyków oraz wiadukt ul. Zwycięstwa - Krzywoustego). 2009-08-12 11:24 Zakończone
Nadzór inwestorski branży sanitarnej nad realizacją zadania: Przebudowa otoczenia murów obronnych obejmująca: nawierzchnie ulic i chodników w Lęborku. 2009-08-06 11:16 Zakończone
Nadzór inwestorski nad realizacją rekonstrukcji Baszty Obronnej nr 24 przy ul. Derdowskiego i rekonstrukcji zabudowy Baszty nr 27 przy ul. Basztowej w Lęborku. 2009-08-04 13:20 Zakończone
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy parkingu dla samochodów osobowych i autobusów na dz. nr 197 wraz ze zjazdem na ul. Kusocińskiego (dz. nr 199), drogi wewnętrznej na dz. nr 154_1 stanowiącej przedłużenie ul. Olimpijczyków oraz przyłącza kanalizacji deszczowej na dz. nr 189_60, 199, 200, 197 obręb 11 w Lęborku. 2009-07-30 15:44 Zakończone
Rekonstrukcja baszty obronnej nr 24 przy ul. Derdowskiego i rekonstrukcja zabudowy baszty nr 27 przy ul. Basztowej w Lęborku. 2009-07-29 12:39 Zakończone
Bezpośrednia ochrona fizyczna wraz z obsługą techniczną i utrzymaniem czystości budynku biurowca przy ul. B. Krzywoustego 1 w Lęborku. 2009-07-24 14:33 Zakończone
Dostawa żywności do Przedszkola Nr 5 w Lęborku. 2009-07-24 12:28 Zakończone
Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla monitoringu Śródmieścia wraz z przyległym terenem w ramach projektu Rewitalizacji Miasta Lęborka. 2009-07-20 14:37 Zakończone
Budowa oświetlenia ulicy Wicka Rogali (działka nr 68/22, 68/14 i 69/1 obręb 10) w Lęborku. Etap I. 2009-07-16 15:41 Zakończone
Wykonanie przestawienia (naprawy głównej), budowy i naprawy pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork. 2009-07-13 18:44 Zakończone
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy chodnika wraz z częściowym odwodnieniem na odcinku od ul. Teligi do ul. Władysława IV w Lęborku. 2009-07-13 13:12 Zakończone
Dostawa żywności do Przedszkola Nr 2 w Lęborku wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 2009-07-09 12:56 Zakończone
Inwestorski nadzór konserwatorski nad rewaloryzacją średniowiecznych obwarowań miasta Lęborka. 2009-07-07 12:41 Zakończone
Dostawa żywności do Przedszkola Nr 9 w Lęborku wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 2009-07-07 09:08 Zakończone
Nadzór inwestorski branży sanitarnej nad realizacją zadania: Przebudowa otoczenia murów obronnych obejmująca: nawierzchnie ulic, chodników i odwodnienie. 2009-07-03 14:34 Zakończone
Nadzór inwestorski branży elektrycznej nad realizacją zadania: Przebudowa otoczenia murów obronnych obejmująca: nawierzchnie ulic i chodników, odwodnienie i oświetlenie. 2009-07-03 14:29 Zakończone
Szkolenie dla uczestników projektu pn. Osoba aktywna - osobą samodzielną realizowanego w ramach PO KL EFS. 2009-07-03 14:25 Zakończone
Rewaloryzacja średniowiecznych obwarowań miasta Lęborka wzdłuż ulic: Skłodowskiej-Curie, Przymurna, Plac Spółdzielczy, Derdowskiego, Basztowa, Findera, Korczaka. 2009-07-03 12:45 Zakończone
Wykonywanie usług ogrodniczych w zakresie pielęgnacji terenów zieleni miejskiej miasta Lęborka w latach 2009-2010. 2009-06-25 13:28 Zakończone
Nadzór inwestorski branży drogowej nad realizacją zadania: Przebudowa otoczenia murów obronnych obejmująca: nawierzchnie ulic i chodników w Lęborku. 2009-06-10 12:27 Zakończone
Budowa ciągów pieszych i jezdnych wraz z miejscami parkingowymi i budową systemu kanalizacji deszczowej odwadniającego teren przy budynku komunalnym - ul. Kellera w Lęborku - I etap. 2009-06-05 12:11 Zakończone
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy chodnika wraz z częściowym odwodnieniem na odcinku od ul. Teligi do ul. Władysława IV w Lęborku. 2009-06-05 09:02 Zakończone
Projekt budowlano - wykonawczy budynku świetlicy środowiskowo - terapeutycznej przy Placu Kopernika w Lęborku. 2009-05-21 12:36 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodnika i przebudowy jezdni ul. Komuny Paryskiej w Lęborku wraz z odwodnieniem. 2009-05-19 15:22 Zakończone
Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku doradca zawodowy, w ramach projektu pn. "Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w powiecie lęborskim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2009-05-19 14:13 Zakończone
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń, w ramach projektu pn. "Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w powiecie lęborskim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2009-05-05 15:20 Zakończone
Projekt budowlano - wykonawczy budynku świetlicy środowiskowo - terapeutycznej przy Placu Kopernika w Lęborku. 2009-04-27 10:31 Zakończone
Wykonywanie usług ogrodniczych w zakresie pielęgnacji terenów zieleni miejskiej miasta Lęborka w latach 2009-2011. 2009-04-23 10:59 Zakończone
Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku doradca zawodowy. 2009-04-21 15:08 Zakończone
Wykonanie projektu budowy ulicy Żeromskiego w Lęborku. 2009-04-17 14:41 Zakończone
Budowa oświetlenia ulicy Lubelskiej Bocznej (działka nr 9/3, 8, 73, obręb 5) w Lęborku. 2009-04-16 15:22 Zakończone
Wykonanie drobnych robót budowlanych branży ogólnobudowlanej, dekarskiej, elektrycznej i instalacyjnej, których wartość jednostkowa nie przekracza 6.000,00 zł, w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Miasto Lębork. 2009-04-15 14:12 Zakończone
Budowę przyłącza kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód opadowych z komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Kellera w Lęborku. 2009-04-06 14:01 Zakończone
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg będących w zarządzie Miasta Lęborka w latach 2009-2011. 2009-04-06 10:44 Zakończone
Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku doradca zawodowy. 2009-04-06 09:23 Zakończone
Wywóz nieczystości stałych, w tym wielkogabarytowych, z następujących obiektów stanowiących własność Gminy Miasto Lębork: budynki mieszkalne i mieszkalno - usługowe, budynek biurowy przy ul. B. Krzywoustego 1, Centrum Handlowe, tereny komunalne. 2009-03-17 13:59 Zakończone
Budowę oświetlenia terenu przy budynku komunalnym przy ul. Kellera w Lęborku. 2009-03-17 13:27 Zakończone
Realizacja talonów na artykuły spożywcze dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku. 2009-02-25 15:22 Zakończone
Bezpośrednia ochrona fizyczna wraz z obsługą techniczną i utrzymaniem czystości budynku biurowca przy ul. B. Krzywoustego 1 w Lęborku. 2009-02-20 12:01 Zakończone
Wykonanie projektu budowy mostu na rz. Okalicy, przebudowy skrzyżowania ul. Moniuszki z ul. Różyckiego i budowy drogi łączącej most z ul. 9 Maja w Lęborku. 2009-02-17 12:03 Zakończone
Budowa ul. Harcerzy wraz z jej odwodnieniem w Lęborku. 2009-02-11 17:04 Zakończone
Wykonanie projektu budowy i przebudowy bulwarów nad rzeką Łebą w Lęborku wraz z budową i przebudową oświetlenia. 2009-02-06 10:25 Zakończone
Przygotowanie i wydawanie w siedzibie wykonawcy posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPS w Lęborku. 2009-01-23 12:33 Zakończone
Wykonanie projektu budowy i przebudowy bulwarów nad rzeką Łebą w Lęborku wraz z budową i przebudową oświetlenia. 2009-01-16 09:21 Zakończone
Dostawa, magazynowanie i załadunek soli drogowej i kruszyw do prowadzenia akcji zimowej na terenie miasta Lęborka w 2009r. 2009-01-12 15:19 Zakończone
Świadczenie usług opiekuńczych. 2009-01-09 14:54 Zakończone
Wykonanie projektu budowy mostu na rzece Okalicy, przebudowy skrzyżowania ul. Moniuszki z ul. Różyckiego i budowy drogi łączącej most z ul. 9 Maja w Lęborku. 2008-12-19 11:03 Zakończone
Utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczęstwa ruchu drogowego dróg i placów będących w zarządzie zamawiającego. 2008-12-18 14:29 Zakończone
Dostawa i montaż (wraz z transportem) sprzętu projekcyjnego dla Lęborskiego Centrum Kultury "Fregata". 2008-12-02 11:12 Zakończone
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. 2008-12-01 14:04 Zakończone
Budowa układu wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Lęborku. 2008-11-27 10:12 Zakończone
Zimowe utrzymanie ciągów pieszych na terenie sektora II miasta Lęborka podczas akcji zimowej 2008-2009 i 2009-2010. 2008-11-24 12:32 Zakończone
Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie miasta Lęborka do 31.12.2009 r. 2008-11-24 08:28 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji piwnic Muzeum w Lęborku. 2008-11-21 12:58 Zakończone
Obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Lębork oraz podległych gminie jednostek organizacyjnych. 2008-11-20 15:43 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia drogi ulicy Lubelska Boczna w Lęborku. 2008-11-14 11:53 Zakończone
Budowa ul. Harcerzy wraz z jej odwodnieniem w Lęborku. 2008-11-10 14:00 Zakończone
Zimowe utrzymanie ciągów jezdnych i pieszych na terenie miasta Lęborka podczas akcji zimowej 2008-2009 i 2009-2010. 2008-11-10 12:38 Zakończone
Ochrona obiektów i mienia Urzędu Miejskiego w Lęborku. 2008-11-07 10:40 Zakończone
Budowa oświetlenia ulicy Harcerzy (na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chojnicką do skrzyżowania z ulicą Spółdzielczą) w Lęborku. 2008-10-24 09:01 Zakończone
Dostawa i montaż foteli kinowych w Lęborskim Centrum Kultury "Fregata". 2008-10-22 13:43 Zakończone
Opracowanie projektu miejsowego planu zagospadarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie osiedla "Sportowa" pomiędzy ulicami: Krzywoustego, Jana Pawła II, Kusocińskiego w Lęborku. 2008-10-22 09:43 Zakończone
Wykonanie nasadzeń i pielęgnacji kwiatów jednorocznych na terenie miasta Lęborka w 2009 r. 2008-10-16 16:00 Zakończone
Dostawa i uruchomienie sprzętu związanego z rozbudową studia monitoringu miejskiego znajdującego się w Komendzie Powiatowej Policji w Lęborku. 2008-10-16 15:56 Zakończone
Świadczenie usług kominiarskich w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Miasto Lębork. 2008-10-09 14:18 Zakończone
Rozbudowa budynku Ratusza Miejskiego w Lęborku. 2008-10-07 13:04 Zakończone
Budowa układu wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Lęborku. 2008-10-06 14:39 Zakończone
Przebudowa ulicy Topolowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Artylerzystów do skrzyżowania z ulicą Pomorską wraz z budową kanalizacji deszczowej w Lęborku oraz budowa ciągu pieszo - jezdnego ulicy Grottgera wraz z przyległym parkingiem w Lęborku. 2008-09-30 14:54 Zakończone
Wymiana pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i robotami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych Kossaka 100 i Kossaka 111 w Lęborku. 2008-09-22 08:25 Zakończone
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lęborku. 2008-09-18 15:22 Zakończone
Budowa oświetlenia iluminacyjnego Ratusza Miejskiego w Lęborku. 2008-09-02 13:11 Zakończone
Wykonanie zaplecza sanitarno - szatniowego, przyłączy, chodników oraz oświetlenia kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 na Placu Piastowskim w Lęborku. 2008-08-25 16:49 Zakończone
Budowa oświetlenia osiedla Artylerzystów w Lęborku. 2008-08-25 14:19 Zakończone
Dostawa żywności do Przedszkola Nr 1 w Lęborku. 2008-08-21 13:05 Zakończone
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rekonstrukcji Baszty Nr 24 i Nr 27 w Lęborku 2008-08-06 14:33 Zakończone
Budowa oświetlenia boiska treningowego na Stadionie Miejskim w Lęborku 2008-08-04 13:47 -
Budowa ciągu pieszo-jezdnego ulicy Grottgera w Lęborku wraz z przyległym parkingiem 2008-08-01 09:13 Zakończone
Budowa oświetlenia iluminacyjnego Ratusza Miejskiego w Lęborku. 2008-07-29 14:00 Zakończone
Wykonanie nawierzchni boisk oraz ogrodzenia kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 na Placu Piastowskim w Lęborku. 2008-07-25 15:12 Zakończone
Przebudowa i remont budynku kina (Lęborskie Centrum Kultury FREGATA) w Lęborku. 2008-07-23 10:54 Zakończone
Budowa ulicy Wielkopolskiej wraz z odwodnieniem w Lęborku. 2008-07-22 11:45 Zakończone
Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Poznańskiej, Kossaka, Al.Wolności, rz.Łeby i linii kolejowej Lębork-Łeba w Lęborku. 2008-07-21 11:54 Zakończone
Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miasto Lębork. 2008-07-10 14:49 Zakończone
Dostawa żywności do Przedszkola Nr 2 w Lęborku. 2008-07-10 11:29 Zakończone
Dostawa żywności do Przedszkola Nr 5 w Lęborku. 2008-07-07 11:03 Zakończone
Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego rekonstrukcji Baszt Nr 24 i 27 w Lęborku. 2008-07-04 08:59 Zakończone
Budowa oświetlenia boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 2 w Lęborku. 2008-06-27 16:32 Zakończone
Remont elewacji i wymianę okien w budynku Muzeum w Lęborku. 2008-06-27 16:05 Zakończone
Wykonanie przestawienia (naprawy głównej) i budowę nowych pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork. 2008-06-27 09:00 -
Budowa ciągu pieszo-jezdnego ulicy Grottgera w Lęborku wraz z przyległym parkingiem. 2008-06-23 14:47 Zakończone
Dostawa żywności do Przedszkola Nr 9 w Lęborku. 2008-06-19 11:10 Zakończone
Przebudowa ogrodzenia Przedszkola Nr 1 w Lęborku. 2008-06-09 13:20 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Artylerzystów w Lęborku (od ulicy Komuny Paryskiej do ulicy Topolowej) wraz z odwodnieniem. 2008-06-03 10:14 Zakończone
Przebudowa układu wentylacyjnego budynku kina (Lęborskie Centrum Kultury FREGATA) w Lęborku. 2008-06-02 13:54 Zakończone
Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola Nr 10 w Lęborku. 2008-05-29 10:08 -
Budowa ciągu pieszo-jezdnego ulicy Grottgera w Lęborku. 2008-05-21 12:47 -
Koszenie zieleńców na terenie miasta Lęborka w okresie 2008-2009 r. 2008-05-09 12:57 -
Wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej w Lęborku. 2008-04-28 11:05 -
Koszenie nieużytków zielonych przy użyciu ciągnikowych kosiarek bijakowych na terenie miasta Lęborka podczas sezonu wegetacyjnego w okresie 2008-2009 r. 2008-04-22 15:26 -
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi ul. Harcerzy (na odcinku od ul. Chojnickiej do ul. Spółdzielczej) z odprowadzeniem wód opadowych wraz z rozbudową oświetlenia w Lęborku. 2008-04-18 14:59 -
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia boiska treningowego na Stadionie Miejskim w Lęborku. 2008-04-11 21:31 -
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi ul. Harcerzy (na odcinku od ul. Chojnickiej do ul. Spółdzielczej) z odprowadzeniem wód opadowych wraz z rozbudową oświetlenia w Lęborku. 2008-04-02 15:23 -
Wymiana instalacji elektrycznej w Lęborskim Centrum Kultury FREGATA w Lęborku. 2008-03-27 15:39 -
Wymiana instalacji elektrycznej w Lęborskim Centrum Kultury FREGATA w Lęborku. 2008-02-29 13:42 -
Wykonanie drobnych robót budowlanych branży ogólnobudowlanej, dekarskiej, elektrycznej i sanitarnej, których wartość jednostkowa nie przekracza 6.000,00 zł , w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork 2008-02-27 16:10 -
Dostawa artykułów spożywczych potrzebnych do przygotowywania posiłków w Dziennym Domu Pomocy, Noclegowni i Środowiskowym Domu Samopomocy. 2008-02-12 10:31 -
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul Kellera w Lęborku 2008-02-06 13:30 -
Dostawa artykułów spożywczych potrzebnych do przygotowania posiłków w Dziennym Domu Pomocy, Noclegowni i Środowiskowym Domu Samopomocy.. 2008-01-30 15:45 -
Wycinka i pielęgnacja sanitarna drzewostanu na terenie miasta Lęborka w okresie 2008-2009r. 2008-01-24 13:53 -
Budowa oświetlenia drogi bocznej od ul. Artylerzystów dz. nr 200/12 obręb 1 i 12/29 obręb 5 w Lęborku. 2008-01-22 15:36 -
Przygotowanie i wydawanie w siedzibie wykonawcy posiłków obiadowych- dwa dania dla podopiecznych MOPS na terenie miasta Lęborka. 2008-01-16 15:50 -
Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Chłopskiej (strona lewa ulicy) w Lęborku. 2008-01-15 15:07 -
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul Kellera w Lęborku. 2008-01-10 15:29 -
Dostawa chromatografu gazowego GC. 2008-01-10 12:22 -
Wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej w Lęborku. 2008-01-10 12:13 -
Budowa ulicy Kossaka (Boczna) wraz z odwodnieniem w Lęborku. 2008-01-07 15:04 -
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi ul. Wielkopolskiej w Lęborku wraz z odwodnieniem tej ulicy, chodnikami i zjazdami. 2008-01-04 14:49 -
Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mieszka I (strona południowa) w Lęborku. 2008-01-04 14:48 -
Wymiana okien od strony oficyny w budynku Muzeum w Lęborku. 2008-01-03 16:04 -
Dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Nr 1 w Lęborku 2007-11-09 13:20 -
Budowa oświetlenia drogi bocznej od ul. Artylerzystów dz. nr 200/12 obręb 1 i 12/29 obręb 5 w Lęborku 2007-11-08 10:45 -
Budowa ul. Kolejarzy (od ul. Ks. Gracza do ul. Robotniczej) wraz z jej odwodnieniem w Lęborku. 2007-11-05 14:27 -
Wykonanie drobnych robót budowlanych branży ogólnobudowlanej, dekarskiej, elektrycznej i sanitarnej, których wartość jednostkowa nie przekracza 6.000,00 zł , w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork. 2007-10-19 13:53 -
Dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Nr 5 w Lęborku 2007-10-15 15:48 -
Dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Nr 1 w Lęborku. 2007-10-12 10:39 -
Wykonanie projektu przebudowy drogi ul. Waryńskiego w Lęborku, mostów w ciągu tej ulicy oraz fragmentu alei Niepodległości od skrzyżowania z ul. Marcinkowskiego do początku wiaduktu nad rz. Okalicą i Łebą, wraz z oświetleniem oraz niezbędną przebudową infrastruktury. 2007-10-10 15:49 -
Przebudowa i modernizacja oświetlenia w Parku przy Dworcu PKS w Lęborku 2007-10-04 16:00 -
Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy odcinka ulicy Topolowej od skrzyżowania z ul. Artylerzystów do skrzyżowania z ul. Pomorską w Lęborku wraz z jej odwodnieniem. 2007-09-28 14:01 -
Dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Nr 2 w Lęborku 2007-09-17 16:18 -
Budowa drogi ulicy Harcerzy (na odcinku od skrzyżowania z ul. Topolową do skrzyżowania z ul. Śląską – z jednej strony rowu o długości 250 mb i do skrzyżowania z ul. Chojnicką – z drugiej strony rowu i długości 300 mb) wraz z odprowadzeniem wód opadowych w Lęborku. 2007-09-17 10:26 -
Budowa drogi dojazdowej ul. Pionierów Bis w lęborku wraz z odwodnieniem 2007-09-13 14:41 -
Budowa oświetlenia drogi ulicy Buczka w Lęborku. 2007-09-06 15:26 -
Dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Nr 2 w Lęborku. 2007-08-29 15:46 -
Dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Nr 5 w Lęborku. 2007-08-22 15:03 -
Projekt przebudowy drogi ul. Waryńskiego w Lęborku, mostów w ciągu tej ulicy oraz fragmentu Alei Niepodległości od skrzyżowania z ul. Marcinkowskiego do początku wiaduktu nad rz. Okalicą i Łebą, wraz z oświetleniem oraz niezbędną przebudową infrastruktury. 2007-08-10 14:40 -
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH TERMOMODERNIZACJI LĘBORSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH. 2007-08-02 15:52 -
Budowa boiska do piłki nożnej na boisku sportowym przy Gimnazjum Nr 2 w Lęborku 2007-07-13 15:08 -
Dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Nr 9 w Lęborku 2007-07-10 13:09 -
Budowa III etapu ulicy Batalionów Chłopskich w Lęborku 2007-07-04 16:08 -
Przebudowa odcinka ulicy Staszica od ul. Targowej w Lęborku wraz z budową kanalizacji deszczowej. 2007-06-26 16:13 -