herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Budowa placu zabaw przy ul. Komuny Paryskiej w Lęborku. 2018-06-20 14:22 W toku
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa monitoringu na obszarze zdegradowanym w Lęborku". 2018-06-19 11:30 W toku
Realizacja zadania pn. teren rekreacyjny przy ul. Malczewskiego w Lęborku w trybie zaprojektuj i wybuduj. 2018-06-13 12:49 W toku
Dobudowa windy (dla osób niepełnosprawnych) do budynku przy ul. Krzywoustego 1 w Lęborku. 2018-06-11 11:05 W toku
Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Lęborku. 2018-06-06 14:26 W toku
Konserwacja zabytkowych murów obronnych przy ul. Przymurnej w Lęborku. 2018-06-05 14:23 W toku
Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 8 w Lęborku. 2018-05-24 18:51 W toku
Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej 2018-05-23 14:29 W toku
Dostawa kontenerów (na odpady) dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lęborku. 2018-05-16 11:03 Zakończone
Więcej drzew i krzewów w mieście - zielony Lębork - wykonanie obszarów: staw przy ul.Gdańskiej oraz Park Michalskiego. 2018-05-15 12:34 Zakończone
Dostawa kontenera socjalno-biurowego dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lęborku. 2018-05-04 12:30 Zakończone
Nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych nad rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku. 2018-05-02 14:04 Zakończone
Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie miasta Lęborka w okresie 2018-2020. 2018-04-30 13:59 Zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Stworzenie terenu rekreacyjnego na Placu Kopernika w Lęborku". 2018-04-17 14:53 Zakończone
Nadzór inwestorski branży budowlanej nad remontem budynków komunalnych przy ul. Gdańskiej 93 i 96 w Lęborku. 2018-04-17 14:49 W toku
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa monitoringu na obszarze zdegradowanym w Lęborku". 2018-04-17 12:26 Zakończone
Budowa przystani kajakowej wraz z przenoską w Lęborku. 2018-04-17 12:21 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej w zadaniu: "Budowa przystani kajakowej wraz z przenoską w Lęborku". 2018-04-17 11:57 Zakończone
Remont budynków komunalnych przy ul. Gdańskiej 93 i 96 w Lęborku. 2018-04-17 11:49 Zakończone
Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności dojazdu do ośrodków życia gospodarczego i społeczno - kulturalnego oraz terenów inwestycyjnych dla przedsiębiorców i społeczności lokalnych poprzez budowę ulicy Nadmorskiej bocznej w Lęborku i jej połączenia z DW214. 2018-04-17 11:43 Zakończone
Budowa przyłączy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 2018-04-17 11:32 Zakończone
Dostawa kontenerów (na odpady) dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lęborku. 2018-04-16 14:51 Zakończone
Dostawa pojemników (na odpady) dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lęborku. 2018-04-16 14:51 Zakończone
Realizacja zadania pn. Teren Rekreacyjny przy ul. Malczewskiego w Lęborku w trybie zaprojektuj i wybuduj. 2018-04-16 14:48 Zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Stworzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Kazimierza Wielkiego" oraz "Zagospodarowanie terenu na cele zajęć sprawnościowo - edukacyjnych przy stacji PKP Nowy Świat wraz z zagospodarowaniem otoczenia". 2018-04-16 11:06 Zakończone
Budowa placu zabaw przy ul. Komuny Paryskiej w Lęborku. 2018-04-13 14:40 Zakończone
Dostawa kontenera socjalno-biurowego dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lęborku. 2018-04-13 13:36 Zakończone
Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej 2018-04-13 13:12 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży drogowej nad realizacją zadania : "Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej" 2018-04-13 12:59 Zakończone
Dobudowa windy (dla osób niepełnosprawnych) do budynku przy ul. Krzywoustego 1 w Lęborku. 2018-04-12 11:59 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej nad realizacją zadania: "Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej". 2018-04-11 23:33 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży elektrycznej nad realizacją zadania: "Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej". 2018-04-11 23:28 Zakończone
Nadzór inwestorski branży elektrycznej nad zagospodarowaniem skweru przy ul. Przymurnej w Lęborku. 2018-04-11 14:54 Zakończone
Nadzór inwestorski branży budowlanej nad zagospodarowaniem skweru przy ul. Przymurnej w Lęborku. 2018-04-11 14:42 Zakończone
Budowa drogi pożarowej i ciągów komunikacyjnych w ramach zadania: rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku. 2018-04-11 14:39 Zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa ścieżki rowerowej wraz z przebudową układu komunikacyjnego na odcinku od ul. Nadmorskiej do ul. Al. Wolności w Lęborku" 2018-04-11 11:34 Zakończone
Nadzór konserwatorski nad konserwacją zabytkowych murów obronnych przy ul. Przymurnej w Lęborku. 2018-04-10 14:01 Zakończone
Budowa ogrodzenia wokół budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku. 2018-04-10 12:37 Zakończone
Budowa urządzeń podczyszczających wody deszczowe na kolektorach sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową 4 wylotów w Lęborku. 2018-04-09 14:35 Zakończone
Nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych nad rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku. 2018-04-09 12:42 Zakończone
Więcej drzew i krzewów w mieście - zielony Lębork - wykonanie obszarów: staw przy ul.Gdańskiej oraz Park Michalskiego. 2018-04-09 12:33 Zakończone
Konserwacja zabytkowych murów obronnych przy ul. Przymurnej w Lęborku. 2018-04-06 14:08 Zakończone
Budowa miejsc postojowych przy Przedszkolu Nr 1 w Lęborku. 2018-04-05 12:59 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej w zadaniu: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)" w Lęborku. 2018-03-28 10:43 Zakończone
Budowa przyłączy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). 2018-03-27 14:05 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej podwórka integracyjno-kulturalnego "Zakątek Kultury" wraz z modernizacją dojazdu i zagospodarowaniem otoczenia. 2018-03-27 12:49 Zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa ścieżki rowerowej wraz z przebudową układu komunikacyjnego na odcinku od ul. Nadmorskiej do ul. Al. Wolności w Lęborku". 2018-03-22 15:05 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej w zadaniu: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)" w Lęborku. 2018-03-15 11:51 Zakończone
Zagospodarowanie skweru przy ul. Przymurnej w Lęborku. 2018-03-14 14:50 Zakończone
Usługa ubezpieczenia Gminy Miasto Lębork wraz z jednostkami organizacyjnymi. 2018-03-12 14:27 Zakończone
Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. 2018-03-07 12:18 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej w zadaniu: "Budowa urządzeń podczyszczających wody deszczowe na kolektorach sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową 4 wylotów w Lęborku". 2018-03-06 09:06 Zakończone
Budowa ogrodzenia dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). 2018-03-01 14:49 Zakończone
Pielęgnacja sanitarna drzewostanu na terenie miasta Lęborka w okresie 2018-2021. 2018-02-28 14:39 Zakończone
Konserwacja zabytkowych murów obronnych przy ul. Przymurnej w Lęborku. 2018-02-21 14:34 Zakończone
Budowa ogrodzenia przy Przedszkolu nr 1 w Lęborku 2018-02-21 12:22 Zakończone
Budowa urządzeń podczyszczających wody deszczowe na kolektorach sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową 4 wylotów w Lęborku. 2018-02-20 12:44 Zakończone
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Alei Niepodległości wraz z odtworzeniem nawierzchni. 2018-02-19 13:07 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej w zadaniu: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Alei Niepodległości wraz z odtworzeniem nawierzchni". 2018-02-15 12:16 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży drogowej przy realizacji zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Alei Niepodległości wraz z odtworzeniem nawierzchni". 2018-02-15 12:04 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży elektrycznej w zadaniu: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)" w Lęborku. 2018-02-15 11:47 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży drogowej w zadaniu: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)" w Lęborku. 2018-02-15 10:48 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej przy realizacji zadania "Odprowadzenie wód opadowych z ul. Sportowa w Lęborku". 2018-02-07 13:29 Zakończone
Adaptacja obecnej bazy Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. przy ul. Łokietka 5 na Klub Osiedlowy BAZA wraz z zagospodarowaniem otoczenia. 2018-01-29 14:28 Zakończone
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku. 2018-01-25 11:48 Zakończone
Odprowadzenie wód opadowych z ulicy Sportowa w Lęborku. 2018-01-12 12:41 Zakończone
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Alei Niepodległości wraz z odtworzeniem nawierzchni. 2018-01-12 12:28 Zakończone
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). 2018-01-12 10:43 Zakończone
Przebudowa części tarasu wraz z budową pochylni - Dom Rzemiosła w Lęborku. 2018-01-11 12:48 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży mostowej w zadaniu: "Przebudowa ul. Waryńskiego - II etap" w Lęborku. 2017-12-05 10:21 Zakończone
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku. 2017-12-01 13:57 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży drogowej w zadaniu: "Przebudowa ul. Waryńskiego - II etap" w Lęborku. 2017-12-01 13:35 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży mostowej w zadaniu: "Przebudowa ul. Waryńskiego - II etap" w Lęborku. 2017-12-01 13:29 Zakończone
Nadzór inwestorski wielobranżowy przy realizacji zadania "Rozbudowa tunelu dla pieszych na stacji kolejowej w Lęborku". 2017-11-15 14:59 Zakończone
Przebudowa ul. Waryńskiego - II etap. 2017-10-25 13:03 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej nad rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku. 2017-10-18 12:45 Zakończone
Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku. 2017-10-13 14:12 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży elektrycznej nad realizacją zadania pn. Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego 2017-10-11 13:49 Zakończone
Realizacja zajęć rozwijających kompetencje kluczowe oraz społeczne wśród dzieci uczęszczających do lęborskich przedszkoli, w ramach projektu Lęborskie przedszkolaki to fajne dzieciaki. 2017-09-29 14:22 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej nad rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku. 2017-09-22 13:33 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno - budowlanej nad rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku. 2017-09-22 13:26 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży elektrycznej nad rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku. 2017-09-22 13:19 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży drogowej w zadaniu "Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku". 2017-09-22 13:10 Zakończone
Przebudowa ul. Waryńskiego - II etap. 2017-09-13 11:04 Zakończone
Realizacja zajęć rozwijających kompetencje kluczowe oraz społeczne wśród dzieci uczęszczających do lęborskich przedszkoli, w ramach projektu "Lęborskie przedszkolaki to fajne dzieciaki". 2017-09-01 12:51 Zakończone
Przebudowa ul. Waryńskiego - II etap. 2017-08-11 13:46 Zakończone
Przebudowa części poddasza i remont klatki schodowej w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wyszyńskiego 3 w Lęborku. 2017-06-30 14:14 Zakończone
Wykonanie przestawienia (naprawy kompleksowej), budowy i naprawy pieców kaflowych wraz z pracami dodatkowymi w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork. 2017-06-20 12:45 Zakończone
BUDOWA 5 -ciu ULIC NA TERENIE LĘBORKA Realizacja robót na ulicach: Małopolska, Mazowiecka, Sosabowskiego, Szarych Szeregów oraz Batalionów Zośka. 2017-06-08 13:04 Zakończone
Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do SP nr 8 w Lęborku. 2017-05-29 14:56 Zakończone
Budowa parkingu przy ul. Teligi w Lęborku. 2017-04-18 12:46 Zakończone
Wykonanie pilnych robót budowlanych branży ogólnobudowlanej, dekarskiej, elektrycznej i instalacyjnej w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Miasto Lębork w roku 2017. 2017-04-06 14:49 Zakończone
Budowa odcinka ulicy od skrzyżowania z ul. Chojnicką do ul. Kukuczki w Lęborku. 2017-04-05 14:28 Zakończone
Budowa ulic Przemysłowej i Korzennej w Lęborku. 2017-03-29 14:40 Zakończone
Nadzór inwestorski nad budową komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Marusarzówny w Lęborku. 2017-03-27 11:54 Zakończone
Przygotowywanie i wydawanie posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPS. 2017-03-14 12:44 Zakończone
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Marusarzówny w Lęborku. 2017-02-10 12:00 Zakończone
Realizacja talonów na artykuły spożywcze dla podopiecznych MOPS. 2017-01-31 15:23 Zakończone
Przygotowywanie i wydawanie posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPS w Lęborku. 2017-01-30 14:30 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej nad realizacją zadania pn. Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego. 2016-12-29 11:30 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży drogowej nad realizacją zadania pn. Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego. 2016-12-28 13:54 Zakończone
Dostawa sprzętu komputerowego 2016-12-07 12:36 Zakończone
Dostawa sprzętu komputerowego 2016-11-24 13:17 Zakończone
Budowa ulicy Generała Maczka w Lęborku. 2016-11-10 15:03 Zakończone
Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu pn. Na piątkę z plusem - wzmocnienie kluczowych kompetencji wśród uczniów lęborskich szkół. 2016-11-10 14:58 Zakończone
Budowa ulicy Tatrzańskiej i Lubelskiej w Lęborku. 2016-10-25 13:58 Zakończone
Zamówienie uzupełniające dla zadania: Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Pionierów w Lęborku wraz z odtworzeniem nawierzchni - wykonanie robót drogowych na odcinku od zakończenia robót drogowych z umowy podstawowej do przejazdu kolejowego. 2016-08-29 11:30 Zakończone
Zamówienie uzupełniające dla zadania: Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Pionierów w Lęborku wraz z odtworzeniem nawierzchni - budowa zjazdów: na drogę dojazdową do terenów Gminy Nowa Wieś Lęborska, na teren GS Samopomoc Chłopska, na teren SM Nasza, na teren Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. 2016-08-29 11:27 Zakończone
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lęborka dla obszaru "Lębork - Północ" wraz z wykonaniem dodatkowych badań/analiz obszaru rewitalizowanego w ramach projektu "Rewitalizacja Lębork-Północ" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 2016-08-10 19:51 Zakończone
Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 3 i Gimnazjum nr 2 w Lęborku. 2016-07-27 10:50 Zakończone
Budowa zadaszenia fragmentu utwardzonego placu rozładunkowo - manewrowego przy budynku EC w Lęborku zadania realizowanego w ramach Projektu Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork. 2016-07-15 13:47 Zakończone
Dostawa i montaż węzła zrębkowania zrzyny poprodukcyjnej tartacznej na bazie rębaka bębnowego na potrzeby funkcjonowania elektrociepłowni w Lęborku. 2016-07-06 13:42 Zakończone
Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Syrokomli w Lęborku. 2016-07-05 15:11 Zakończone
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lęborka dla obszaru Lębork - Północ wraz z wykonaniem dodatkowych badań/analiz obszaru rewitalizowanego. 2016-06-29 14:15 Zakończone
Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Lęborku wraz z budową ogrodzenia. 2016-06-14 14:31 Zakończone
Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 3 i Gimnazjum nr 2 w Lęborku. 2016-06-08 15:03 Zakończone
Nadzór inwestorski nad budową komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Czecha w Lęborku. 2016-06-03 14:08 Zakończone
Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie miasta Lęborka w okresie 2016-2017r. 2016-06-02 15:05 Zakończone
Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla stołówki szkolnej na rok 2016/2017. (Szkoła Nr 8) 2016-06-02 12:54 Zakończone
Dostawa i montaż węzła zrębkowania zrzyny poprodukcyjnej tartacznej na bazie rębaka bębnowego na potrzeby funkcjonowania elektrociepłowni w Lęborku. 2016-05-31 00:00 Zakończone
Budowa mostu nad rzeką Łebą wraz z budową odcinka drogi łączącej obiekt z ul. Komuny Paryskiej i odcinka ul. Weterynaryjnej w Lęborku. 2016-05-24 14:53 Zakończone
Budowa komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Czecha w Lęborku. 2016-05-17 10:59 Zakończone
Zakup i dostawa ładowarki kołowej do transportu biomasy z wagą na potrzeby funkcjonowania elektrociepłowni opalanej biomasą w Lęborku. 2016-04-26 14:33 Zakończone
Zakup i dostawa przyczepy do transportu kontenerów z biomasą na potrzeby funkcjonowania elektrociepłowni w Lęborku. 2016-04-26 14:32 Zakończone
Budowa połączenia ulic Żeromskiego i Jana Pawła II wraz z rondem na DK6 w Lęborku. 2016-04-06 11:50 Zakończone
Budowa połączenia ulic Teligi i Jana Pawła II w Lęborku. 2016-04-06 11:47 Zakończone
Wykonanie przestawienia (naprawy kompleksowej), budowy i naprawy pieców kaflowych wraz z pracami dodatkowymi w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork. 2016-04-04 14:38 Zakończone
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pionierów w Lęborku wraz z odtworzeniem nawierzchni. 2016-04-04 13:17 Zakończone
Budowa przyłącza ciepłowniczego do Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lęborku. 2016-03-30 14:25 Zakończone
Zakup i dostawa pojazdów do transportu biomasy na potrzeby funkcjonowania elektrociepłowni opalanej biomasą w Lęborku. 2016-03-21 15:05 Zakończone
Budowa ul. Dywizjonu 303 i ul. Strzelców Podhalańskich w Lęborku. 2016-03-08 14:37 Zakończone
Pielęgnacja sanitarna drzewostanu na terenie miasta Lęborka w okresie 2016 - 2017. 2016-02-25 12:45 Zakończone
Budowa ul. Buczka - II etap w Lęborku. 2016-02-23 13:25 Zakończone
Budowa oświetlenia na ul. Reja, Kasprzaka, Witkowskiej, Kwiatowej oraz Orzeszkowej 11 w Lęborku. 2016-02-23 13:20 Zakończone
Budowa placu zabaw MAŁPI GAJ - ZABAWOWY RAJ w Parku Chrobrego w Lęborku. 2016-02-12 14:08 Zakończone
Wykonanie drobnych robót budowlanych branży ogólnobudowlanej, dekarskiej, elektrycznej i instalacyjnej, których wartość jednostkowa nie przekracza 6.000,00zł oraz świadczenie usługi pogotowia awaryjno - technicznego w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Miasto Lębork w roku 2016/2017. 2016-02-02 13:36 Zakończone
Dostawa wraz z montażem urządzeń rekreacyjnych Placu Sportów Miejskich w parku im. Mieczysława Michalskiego w Lęborku. 2016-01-29 14:47 Zakończone
Realizacja talonów na artykuły spożywcze dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku. 2016-01-25 13:48 Zakończone
Przygotowywanie i wydawanie posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPS. 2016-01-25 13:46 Zakończone
Nadzór Inwestorski nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego: Budowa komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Czecha w Lęborku. 2015-11-16 15:48 Zakończone
Zimowe utrzymanie ciągów jezdnych i pieszych na terenie miasta Lęborka podczas akcji zimowej w sezonie zimowym 2015-2017 roku. 2015-10-12 19:44 Zakończone
Dostawa, magazynowanie wraz z załadunkiem kruszyw i soli drogowej do prowadzenia akcji zimowej na terenie miasta Lęborka w sezonie zimowym 2015-2017 roku. 2015-10-12 19:36 Zakończone
Budowa komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Czecha w Lęborku. 2015-10-02 14:41 Zakończone
Budowa ulic w Lęborku: Zielona, Błękitna - II etap. 2015-09-22 15:30 Zakończone
BUDOWA UL. BUCZKA BOCZNEJ (dz. nr 89, 64, 63/4, 65/21, 65/22, 62/19 obr. 13) W LĘBORKU 2015-08-24 12:18 Zakończone
Odnowa nawierzchni bitumicznych i roboty towarzyszące na drogach będących w zarządzie Zamawiającego w latach 2015-2017. 2015-07-10 14:18 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowych adaptacji budynku auli Zespołu Szkół Mechaniczno - Informatycznych w Lęborku do celów kulturalnych. 2015-06-12 12:37 Zakończone
Zakup i dostawa żywności do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 8 w Lęborku na rok szkolny 2015/2016. 2015-05-29 14:32 Zakończone
Budowa ulicy Orląt Lwowskich wraz z odprowadzeniem wód deszczowych w Lęborku. 2015-05-15 13:07 Zakończone
PIELĘGNACJA SANITARNA DRZEWOSTANU NA TERENIE MIASTA LĘBORKA DO 30.06.2016R 2015-05-13 13:24 -
Wykonanie dokumentacji projektowych adaptacji budynku auli Zespołu Szkół Mechaniczno - Informatycznych w Lęborku do celów kulturalnych i adaptacji boisk przy Zespole Szkół Mechaniczno i Informatycznych w Lęborku na stadion lekkoatletyczny. 2015-04-21 14:53 Zakończone
Wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowych termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork - Gmina Cewice. 2015-03-18 14:44 Zakończone
Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 75 gospodarstw domowych i 7 jednostek publicznych. 2015-03-13 11:16 Zakończone
Organizacja warsztatów edukacyjnych dla uczniów/uczennic lęborskich szkół podstawowych i gimnazjów. 2015-03-11 14:48 Zakończone
Wykonanie usługi polegającej na określeniu wartości rynkowej nieruchomości stanowiących działki: - nr 79/14, obręb 2; - nr 79/15, obręb 2, położonej przy ul. Głowackiego w Lęborku. 2015-02-20 13:28 Zakończone
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO 3 W LĘBORKU. 2015-02-18 14:32 Zakończone
Realizacja talonów na artykuły spożywcze dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku. 2015-02-02 15:08 Zakończone
Przygotowywanie i wydawanie posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPS 2015-02-02 15:00 Zakończone
Budowa ul. Wileńskiej w Lęborku 2015-01-13 14:11 Zakończone
Budowa placu zabaw w Parku Chrobrego w Lęborku. 2014-12-29 12:27 Zakończone
Wykonanie audytów energetycznych i kompletów dokumentacji projektowych termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork. 2014-12-24 09:28 Zakończone
Zorganizowanie pobytu w miejscowości zlokalizowanej w polskich górach w formie zimowiska edukacyjnego w trakcie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Lębork. 2014-12-08 15:31 Zakończone
Budowa ścieżki zdrowia w Parku Chrobrego w Lęborku. 2014-12-02 14:45 Zakończone
Dostawa, magazynowanie, wraz z załadunkiem kruszyw i soli drogowej do przeprowadzenia akcji zimowejna terenie miasta Lęborka w sezonie zimowym 2014 - 2015 roku. 2014-10-30 14:39 Zakończone
ZIMOWE UTRZYMANIE CIĄGÓW JEZDNYCH I PIESZYCH NA TERENIE MIASTA LĘBORKA PODCZAS AKCJI ZIMOWEJ W SEZONIE ZIMOWYM 2014-2015 ROKU 2014-10-24 15:05 Zakończone
Wykonanie drobnych robót budowlanych branży ogólnobudowlanej, dekarskiej, elektrycznej i instalacyjnej, których wartość jednostkowa nie przekracza 6.000,00 zł oraz świadczenie usługi pogotowia awaryjno - technicznego w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Miasto Lębork w roku 2014/2015. 2014-10-13 13:52 Zakończone
Podłączenie i konfiguracja szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą urządzeń sieciowych oraz zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu 85 gospodarstwom domowym - beneficjentom projektu. 2014-10-07 12:20 Zakończone
Budowa przystanku kolejowego Lębork - Mosty. 2014-10-02 13:19 Zakończone
Określenie wartości rynkowych nieruchomości niezabudowanych przy ul.Wyspiańskiego i Staszica w Lęborku. 2014-10-01 11:14 Zakończone
ZIMOWE UTRZYMANIE CIĄGÓW JEZDNYCH I PIESZYCH NA TERENIE MIASTA LĘBORKA PODCZAS AKCJI ZIMOWEJ W SEZONACH 2014-2015 i 2015-2016. 2014-09-30 15:05 Zakończone
Obsługa bankowa budżetu Gminy Miasto Lębork, w tym Urzędu Miejskiego w Lęborku i gminnych jednostek organizacyjnych. 2014-09-30 14:38 Zakończone
Wykonanie przestawienia (naprawy kompleksowej), budowy i naprawy pieców kaflowych wraz z pracami dodatkowymi w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork. 2014-09-30 11:32 Zakończone
Podłączenie i konfiguracja szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą urządzeń sieciowych oraz zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu 85 gospodarstwom domowym - beneficjentom projektu. 2014-09-18 14:00 Zakończone
Zapewnienie doradztwa edukacyjno - zawodowego uczniom/uczennicom Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 8, Zespołu Szkół nr 3 (szkoła podstawowa oraz gimnazjum) w Lęborku oraz Gimnazjum 1, Gimnazjum 2 w Lęborku na rok szkolny 2014/2015. 2014-09-15 11:53 Zakończone
Budowa trzech placów zabaw w Lęborku. 2014-09-02 15:18 Zakończone
Budowa komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Gierymskiego w Lęborku. 2014-08-29 13:58 Zakończone
Budowa oświetlenia iluminacyjnego kościołów p.w. św. Jakuba Apostoła i NMP Królowej Polski - II etap oraz murów obronnych w Lęborku. 2014-08-21 15:38 Zakończone
Budowa przystanku kolejowego Lębork-Mosty. 2014-08-14 14:15 Zakończone
Budowa ulic: Podhalańska i Harcerzy w Lęborku. 2014-08-13 13:27 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy tunelu dla pieszych na stacji kolejowej w Lęborku. 2014-08-12 15:08 Zakończone
Zapewnienie doradztwa edukacyjno - zawodowego uczniom Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 8, Zespołu Szkół nr 3 (szkoła podstawowa oraz gimnazjum) w Lęborku oraz Gimnazjum 1, Gimnazjum 2 w Lęborku na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektów Nauka z pasją wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z miasta Lębork oraz Nauka z pasją wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów lęborskich gimnazjów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 2014-08-08 15:02 Zakończone
Zakup usługi edukacyjnej w projektach Nauka z pasją wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z miasta Lębork i Nauka z pasją wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów lęborskich gimnazjów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2014-08-08 14:50 Zakończone
Zmiana sposobu użytkowania części budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku przy ulicy Łokietka 13 wraz z przebudową na dom dla bezdomnych. 2014-08-04 15:12 Zakończone
PRZEBUDOWA ODCINKA UL. ZWAROWSKIEJ W REJONIE PRZEJAZDU KOLEJOWEGO LINII KOLEJOWEJ 237 LĘBORK-MASZEWO. 2014-07-24 14:24 Zakończone
Dostawa sprzętu komputerowego oraz jego serwis w ramach projektu pn. e-Lębork - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork o numerze POIG.08.03.00-22-062/13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2014-07-17 10:15 Zakończone
Dostawa i montaż ekranu zwijanego dla Lęborskiego Centrum Kultury FREGATA. 2014-07-10 09:30 Zakończone
Kompleksowe opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Lębork. 2014-07-04 13:14 Zakończone
Budowa ulic w Lęborku: Powstańców Warszawy, Słoneczna - II etap, Błękitna - I etap. 2014-05-29 14:51 Zakończone
Zakup i dostawa żywności dla Szkoły Podstawowej Nr 8 w Lęborku. 2014-05-29 12:55 Zakończone
Przebudowa odcinka ul. Zwarowskiej w rejonie przejazdu kolejowego linii kolejowej 237 Lębork - Maszewo. 2014-05-16 13:48 Zakończone
Remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Lęborku. 2014-05-16 13:29 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Lęborskiego Węzła Przesiadkowego. 2014-05-16 13:15 Zakończone
Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lęborku. 2014-05-14 13:07 Zakończone
Dostawa materiałów budowlanych do przebudowy kolektora deszczowego. 2014-05-07 15:03 Zakończone
Budowa bieżni sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Lęborku. 2014-05-06 13:44 Zakończone
NADZÓR INWESTORSKI W BRANŻY SANITARNEJ NAD REALIZACJĄ ZADANIA: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. WYSZYŃSKIEGO W LĘBORKU WRAZ Z ODTWORZENIEM NAWIERZCHNI. 2014-04-29 14:33 Zakończone
Przeprowadzenie dwóch okresowych audytów finansowych w związku z realizacją Projektu: "Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka". 2014-04-25 14:38 Zakończone
Zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa dojazdu do drogi krajowej nr 6 w celu dalszego rozwoju terenów inwestycyjnych poprzez budowę ul.Majkowskiego. 2014-04-24 14:35 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży drogowej nad realizacją zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wyszyńskiego w Lęborku wraz z odtworzeniem nawierzchni. 2014-04-24 14:24 Zakończone
Przebudwa odcinka ul. Zwarowskiej w rejonie przejazdu kolejowego linii kolejowej 237 Lębork-Maszewo. 2014-04-24 13:19 Zakończone
Przycinanie i odmładzanie żywopłotów na terenie miasta Lęborka w 2014 i 2015 roku. 2014-04-17 15:16 Zakończone
Badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy pomiędzy Placem Pokoju a ul. Młynarską w Lęborku - etap IV. 2014-04-16 16:09 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Małopolskiej, Witkacego, Tatrzańskiej, odcinek ulicy od skrzyżowania z ul. Chojnicką do ul. Kukuczki w Lęborku. 2014-04-15 15:06 Zakończone
Budowa miejsc postojowych przy Przedszkolu nr 2 i Szkole Podstawowej nr 8 w Lęborku. 2014-04-10 12:59 Zakończone
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wyszyńskiego w Lęborku wraz z odtworzeniem nawierzchni. 2014-04-02 14:52 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowej mostu nad rzeką Łebą w ciągu ulicy Weterynaryjnej w Lęborku. 2014-03-19 14:27 Zakończone
Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku Lęborskiego Centrum Kultury FREGATA. 2014-03-14 07:43 Zakończone
Wykonanie przestawienia (naprawy kompleksowej), budowy i naprawy pieców kaflowych wraz z pracami dodatkowymi w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork. 2014-03-11 14:50 Zakończone
Koszenie zieleńców na terenie miasta Lęborka w latach 2014-2015. 2014-03-06 14:05 Zakończone
Dostawa technologii fontanny na Placu Pokoju w Lęborku wraz z uruchomieniem i eksploatacją. 2014-02-27 08:29 Zakończone
Wykonywanie usług agrotechnicznych i transportowych ciągnikiem rolniczym z osprzętem oraz prac porządkowych koparko-spycharką na terenach komunalnych miasta Lęborka w latach 2014-2015. 2014-02-25 11:49 Zakończone
Pielęgnacja sanitarna drzewostanu na terenie miasta Lęborka w okresie 2014-2015. 2014-02-19 15:21 Zakończone
Realizacja talonów dla podopiecznych MOPS. 2014-02-07 13:59 Zakończone
Rozbudowa ulicy Konopackiej i ulicy Łasaka w Lęborku wraz z odwodnieniem. 2014-02-07 13:54 Zakończone
Usługa nadzoru inwestorskiego (wielobranżowego) przedsięwzięcia: Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego zródła ciepła w systemie ciepłowiczym miasta Leborka. 2014-02-07 13:22 Zakończone
Bezpośrednia ochrona fizyczna części budynku biurowego przy ul. Armii Krajowej 14 (siedziba MZGK) oraz budynku biurowo-usługowego przy ul. B. Krzywoustego 1 w Lęborku wraz z obsługą techniczną tego budynku. 2014-02-03 13:38 Zakończone
Przygotowywanie i wydawanie posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPS. 2014-01-28 12:57 Zakończone
Nadzór inwestorski branży sanitarnej nad przebudową ulic Kusocińskiego i Mieszka I w Lęborku. 2014-01-28 12:00 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy systemu urządzeń podczyszczających wody deszczowe na kolektorach sieci kanalizacji deszczowej w Lęborku. 2014-01-24 14:06 Zakończone
Nadzór inwestorski branży drogowej nad przebudową ulic Kusocińskiego i Mieszka I w Lęborku. 2014-01-24 12:01 Zakończone
Nadzór inwestorski branży elektrycznej nad przebudową ulic Kusocińskiego i Mieszka I w Lęborku. 2014-01-24 11:19 Zakończone
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Zmiana sposobu użytkowania części budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku przy ulicy Łokietka 13 wraz z przebudową na dom dla bezdomnych. 2014-01-23 15:25 Zakończone
Zmiana sposobu użytkowania części budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku przy ulicy Łokietka 13 wraz z przebudową na dom dla bezdomnych. 2014-01-23 15:13 Zakończone
Budowa ulicy Słonecznej w Lęborku - I etap. 2014-01-23 14:29 Zakończone
Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie miasta Lęborka w okresie 2014 - 2015. 2014-01-21 15:07 Zakończone
Wyłapywanie w 2014 roku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Lębork oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt 2014-01-14 14:06 Zakończone
ZADANIE 1: WYKONANIE PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU W REJONIE ULIC POZNAŃSKIEJ, KOSSAKA, AL. WOLNOŚCI, RZ. ŁEBY I LINII KOLEJOWEJ LĘBORK - ŁEBA W LĘBORKU; ZADANIE 2: WYKONANIE PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCEGO OBSZAR W REJONIE ULIC PIONIERÓW I KOMUNY PARYSKIEJ W LĘBORKU. 2013-12-17 14:17 Zakończone
Wyłapywanie w 2014 roku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Lębork oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt. 2013-12-10 13:55 Zakończone
Budowa ulicy Buczka w Lęborku wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodnika oraz przebudową oświetlenia - etap I. 2013-12-10 10:23 Zakończone
Zakup i dostawa drobiu, mięsa i wędlin do Zespołu Szkół Nr 3 w Lęborku 2013-11-28 15:20 Zakończone
Utworzenie alternatywnego połączenia DW214 z DK6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnym poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ul. Mieszka I i DW214 w Lęborku (zwane dalej: PRZEBUDOWA ULIC KUSOCIŃSKIEGO I MIESZKA I W LĘBORKU). 2013-11-13 13:59 Zakończone
Wykonanie drobnych robót budowlanych branży ogólnobudowlanej, dekarskiej, elektrycznej i instalacyjnej, których wartość jednostkowa nie przekracza 6.000,00 zł oraz świadczenie usługi pogotowia awaryjno - technicznego w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Miasto Lębork w roku 2013/2014. 2013-11-12 14:59 Zakończone
NADZÓR INWESTORSKI W BRANŻY SANITARNEJ NAD REALIZACJĄ ZADANIA: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY ORZESZKOWEJ W LĘBORKU WRAZ Z ODTWORZENIEM NAWIERZCHNI. 2013-11-08 14:33 Zakończone
Określenie wartości rynkowych nieruchomości stanowiących działki przy ul. Stryjewskiego, Mostnika i Majkowskiego w Lęborku. 2013-11-05 14:53 Zakończone
NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA: Budowa komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kossaka w Lęborku wraz z zagospodarowaniem i przyłączami. 2013-10-30 17:15 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży drogowej nad realizacją zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Orzeszkowej w Lęborku wraz z odtworzeniem nawierzchni. 2013-10-25 12:49 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej nad realizacją zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Orzeszkowej w Lęborku wraz z odtworzeniem nawierzchni. 2013-10-21 14:13 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Pionierów wraz z budową kanalizacji deszczowej w Lęborku. 2013-10-14 13:28 Zakończone
Budowa komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kossaka w Lęborku wraz z zagospodarowaniem i przyłączami. 2013-10-07 15:42 Zakończone
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania Budowa bieżni poliuretanowej na Stadionie Miejskim w Lęborku. 2013-10-04 15:00 Zakończone
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych warzyw i owoców do Przedszkola Nr 5 w Lęborku. 2013-10-02 15:04 Zakończone
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum nr 1, Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 8 w Lęborku. 2013-10-02 13:39 Zakończone
Rozbudowa tunelu dla pieszych na stacji kolejowej w Lęborku realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj 2013-10-02 11:08 Zakończone
Budowa bieżni poliuretanowej na Stadionie Miejskim w Lęborku. 2013-09-27 14:53 Zakończone
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Orzeszkowej w Lęborku wraz z odtworzeniem nawierzchni. 2013-09-25 15:09 Zakończone
Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum nr 1, Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 8 w Lęborku. 2013-09-20 14:43 Zakończone
Roboty budowlano-konserwatorskie budynku D Urzędu Miejskiego w Lęborku. 2013-09-20 12:40 Zakończone
Opracowanie PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU W REJONIE ULIC POLNEJ I PUŁASKIEGO W LĘBORKU. 2013-09-18 15:05 Zakończone
Wykonanie remontu pomieszczeń nr 105 i 106 w budynku A Urzędu Miejskiego mieszczącego się przy ul. Armii Krajowej 14 w Lęborku. 2013-09-17 14:39 Zakończone
Część III Szkoleń realizowanych w projekcie Osoba aktywna- osobą samodzielną współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. 2013-09-17 11:56 Zakończone
Instalacja systemu instalacji pożaru i oddymiania klatek schodowych w przedszkolu. 2013-09-10 22:11 Zakończone
Zakup i dostawa produktów żywnościowych do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lęborku. 2013-08-30 14:00 Zakończone
Zagospodarowanie otoczenia boiska treningowego na Stadionie Miejskim w Lęborku. 2013-08-30 13:57 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Węgrzynowicza oraz budowy ulicy Harcerzy (dz. nr 296 obr. 1) odcinek od ulicy Harcerzy do ulicy Artylerzystów wraz z odwodnieniem i zjazdami w Lęborku. 2013-08-23 14:23 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży drogowej nad realizacją zadania pn. Budowa i przebudowa bulwarów nad rzeką Łebą w Lęborku w trybie zaprojektuj i wybuduj. 2013-08-23 13:41 Zakończone
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Nr 10 w Lęborku - warzywa i owoce. 2013-08-22 15:40 Zakończone
Dostawa żywności do Przedszkola nr 2 w Lęborku. 2013-08-21 13:51 Zakończone
Dostawa żywności do Przedszkola nr 9 w Lęborku - warzywa i owoce. 2013-08-20 15:17 Zakończone
Część II Szkoleń realizowanych w projekcie Osoba aktywna- osobą samodzielną współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. 2013-08-16 14:22 Zakończone
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Nr 10 w Lęborku. 2013-08-07 12:37 Zakończone
Remonty cząstkowe chodzników i ciągów pieszych będących w zarządzie zamawiającego w latach 2013 - 2015. 2013-08-05 09:33 Zakończone
Przebudowa ul. Reja (na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Kasprzaka) i ul. Kasprzaka w Lęborku. 2013-08-02 14:00 Zakończone
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Nr 5 w Lęborku. 2013-08-02 10:06 Zakończone
Przebudowa części budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 3 w Lęborku na potrzeby adaptacji na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - etap I. 2013-08-01 13:45 Zakończone
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: przebudowa części budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 3 w Lęborku na potrzeby adaptacji na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - etap I. 2013-07-31 13:19 Zakończone
Remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork. 2013-07-30 15:24 Zakończone
Dostawa żywności do Przedszkola nr 9 w Lęborku. 2013-07-29 13:04 Zakończone
Dostawa żywności do Przedszkola nr 1 w Lęborku. 2013-07-26 12:42 Zakończone
Dokumentacja projektowa budowy wielorodzinnego budynku komunalnego przy ulicy Gierymskiego w Lęborku. 2013-07-25 11:31 Zakończone
WYKONANIE BOISKA TRENINGOWEGO O SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI NA STADIONIE MIEJSKIM W LĘBORKU PO ZAKOŃCZONYM I ETAPIE ROBÓT. 2013-07-22 10:47 Zakończone
Budowa ulicy Pomorskiej w Lęborku. 2013-07-18 15:13 Zakończone
Wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku Lęborskiego Centrum Kultury FREGATA. 2013-07-17 11:39 Zakończone
Dostawa żywności do Przedszkola nr 1 w Lęborku. 2013-07-16 14:50 Zakończone
PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. KRZYWOUSTEGO 1 W LĘBORKU W RAMACH PROJEKTU PN.: "KASZUBSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ ROZWOJU INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW W BYTOWIE, KOŚCIERZYNIE, LĘBORKU I KARTUZACH". 2013-07-15 12:48 Zakończone
Wymiana stolarki okiennej oraz montaż nawiewników okiennych w lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Miasto Lębork w roku 2013/2014. 2013-07-12 10:00 Zakończone
Realizacja zadania pn. Budowa i przebudowa bulwarów nad rzeką Łebą w Lęborku w trybie zaprojektuj i wybuduj. 2013-07-09 14:54 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej nad realizacją zadania pn. Budowa i przebudowa bulwarów nad rzeką Łebą w Lęborku w trybie zaprojektuj i wybuduj. 2013-07-08 15:27 Zakończone
Dostawa żywności do Przedszkola nr 2 w Lęborku. 2013-07-03 14:26 Zakończone
Dostawa żywności do Przedszkola nr 1 w Lęborku. 2013-07-01 15:08 Zakończone
Budowa ulicy Spółdzielczej w Lęborku. 2013-06-18 13:30 Zakończone
Zakup i dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Nr 6 w Lęborku. 2013-06-17 14:51 Zakończone
Zakup i dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Nr 6 w Lęborku. 2013-05-28 14:24 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej nad realizacją zadania: budowa i przebudowa bulwarów nad rzeką Łebą w Lęborku w trybie zaprojektuj i wybuduj. 2013-05-24 14:05 Zakończone
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Szkoły Podstawowej Nr 8 Lęborku, transportem oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy z podziałem na 6 zadań. 2013-05-24 13:07 Zakończone
NADZÓR INWESTORSKI W BRANŻY DROGOWEJ NAD REALIZACJĄ ZADANIA: BUDOWA I PRZEBUDOWA BULWARÓW NAD RZEKĄ ŁEBĄ W LĘBORKU W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ 2013-05-22 14:46 Zakończone
Szkolenia realizowane w projekcie Osoba aktywna - osobą samodzielna współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. 2013-05-21 14:40 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej nad realizacją zadania: "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konopnickiej, Korczaka i Reja w Lęborku wraz z odtworzeniem nawierzchni" 2013-05-17 12:33 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży drogowej nad realizacją zadania: "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konopnickiej, Korczaka i Reja w Lęborku wraz z odtworzeniem nawierzchni" 2013-05-16 15:06 Zakończone
Wykonywanie usług ogrodniczych w zakresie pielęgnacji terenów zieleni miejskiej Lęborka w latach 2013 - 2014. 2013-05-15 15:08 Zakończone
BUDOWA ULICY ARTYLERZYSTÓW (od ul. Śląskiej do ul. Powstańców Warszawy) WRAZ Z ODPROWADZENIEM WÓD OPADOWYCH W LĘBORKU 2013-05-02 14:00 Zakończone
Szkolenia realizowane w projekcie Osoba aktywna - osobą samodzielna współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. 2013-04-25 14:58 Zakończone
Wykonanie przestawienia (naprawy kompleksowej), budowy i naprawy pieców kaflowych wraz z pracami dodatkowymi w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork w 2013r. 2013-04-22 15:44 Zakończone
Wykonywanie usług ogrodniczych w zakresie pielęgnacji terenów zieleni miejskiej Lęborka w latach 2013 - 2014. 2013-04-22 13:05 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy dojazdowej z dw 214 do ul. Buczka w Lęborku. 2013-04-19 13:50 Zakończone
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konopnickiej, Korczaka i Reja w Lęborku wraz z odtworzeniem nawierzchni. 2013-04-18 15:54 Zakończone
Przebudowa fontanny miejskiej Plac Żwirki i Wigury w Lęborku. 2013-04-17 09:28 Zakończone
REALIZACJA ZADANIA PN. BUDOWA I PRZEBUDOWA BULWARÓW NAD RZEKĄ ŁEBĄ W LĘBORKU W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ. 2013-04-10 15:19 Zakończone
Zagospodarowanie otoczenia boiska treningowego na Stadionie Miejskim w Lęborku. 2013-04-04 15:16 Zakończone
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach na obiekcie realizowanym w Lęborku. 2013-03-26 12:10 Zakończone
Rozwój połaczeń drogowych w Leborku: poprawa dojazdu Panstwowej Straży Pożarnej do drogi wojewódzkiej nr 214 w kierunku Nowej Wsi Lęborskiej i Łeby poprzez uporzadkowanie organizacji ruchu na ul.Stryjewskiego, Skarżynskiego i Orlinskiego oraz przebudowe ul. Poznańskiej w Lęborku. 2013-03-20 11:39 Zakończone
Wykonanie ukwiecenia ul. Staromiejskiej w 2013 r. w Lęborku. 2013-03-19 15:26 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Maczka, Batalionu Zośka, Sosabowskiego, Szarych Szeregów, Powstania Styczniowego, Słoneczna, Zielona w Lęborku. 2013-03-18 16:39 Zakończone
Budowa oświetlenia iluminacyjnego kościołów p.w. św Jakuba Apostoła i NMP Królowej Polski w Lęborku. 2013-02-25 13:12 Zakończone
Wywóz nieczystości stałych, w tym wielkogabarytowych, z nastepujących obiektów i terenów stanowiących własność Gminy Miasto Lebork: budynki mieszkalne i mieszkalno - usługowe, budynek biurowo - usługowy przy ul. B. Krzywoustego 1, Centrum Handlowe, tereny komunalne. 2013-02-20 13:49 Zakończone
Przebudowa ulicy Moniuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej w Lęborku. 2013-02-13 11:05 Zakończone
Realizacja talonów na artykuły spożywcze dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku. 2013-01-31 13:04 Zakończone
Przygotowywanie i wydawanie posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPS. 2013-01-28 13:00 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy odcinka drogi wraz z budową chodników i miejsc parkingowych w ciągu ul. Konopackiej i ul. Łasaka w Lęborku. 2013-01-25 13:04 Zakończone
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad kompleksową realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego: Budowa targowiska płodów rolnych Mój Rynek w Lęborku. 2013-01-25 09:11 Zakończone
Przygotowywanie i wydawanie na terenie Lęborka posiłków obiadowych dwa dania dla podopiecznych MOPS. 2013-01-24 16:08 Zakończone
Termomodernizacja pięciu budynków użyteczności publicznej w Lęborku. 2013-01-17 15:15 Zakończone
Budowa targowiska płodów rolnych "Mój Rynek" w Lęborku. 2013-01-16 11:57 Zakończone
Nadzór inwestorski branży elektrycznej nad realizacją zadania: Przebudowa Placu Pokoju w Lęborku realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj. 2013-01-08 09:12 Zakończone
Nadzór inwestorski branży drogowej nad realizacją zadania: Przebudowa Placu Pokoju w Lęborku realizowany w trybie zaprojektuj i wybuduj. 2013-01-08 09:09 Zakończone
Opracowanie PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LĘBORKA 2013-01-07 09:46 Zakończone
Zakup i dostawy żywności do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lęborku. 2012-12-21 13:45 Zakończone
Rozbiórka i budowa mostu na rzece Łebie w ciągu ul. Waryńskiego w Lęborku 2012-12-14 12:14 Zakończone
Przetarg na opiekunów sal komputerowych w jednostkach podległych. 2012-12-13 15:56 Zakończone
Wyłapywanie w 2013 roku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Lębork oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt. 2012-12-07 14:56 Zakończone
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół Nr 3 w Lęborku. 2012-12-05 14:59 Zakończone
Zakup i dostawa żywności do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lęborku. 2012-12-04 13:41 Zakończone
Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci w wieku do 12 lat. 2012-11-29 15:31 Zakończone
Wyłapywanie w 2013 roku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Lębork oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt. 2012-11-27 15:28 Zakończone
Podłączenie i konfigurację szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą urządzeń sieciowych oraz zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu 75 gospodarstwom domowym i 7 jednostkom publicznym - beneficjentom projektu. 2012-11-20 14:39 Zakończone
Zakup i dostawa żywności do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lęborku. 2012-11-14 12:34 Zakończone
Badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy pomiędzy Placem Pokoju a ul. Młynarską w Lęborku - etap III 2012-11-09 11:10 Zakończone
Przebudowa Placu Pokoju w Lęborku realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj. 2012-11-07 17:53 Zakończone
Zajęcia fakultatywne dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. 2012-11-07 15:31 Zakończone
Podłączenie i konfigurację szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą urządzeń sieciowych oraz zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu 75 gospodarstwom domowym i 7 jednostkom publicznym - beneficjentom projektu. 2012-11-07 15:27 Zakończone
Zajęcia fakultatywne dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat 2012-11-02 15:28 Zakończone
Wykonanie drobnych robót budowlanych branży ogólnobudowlanej, dekarskiej, elektrycznej i instalacyjnej, których wartość jednostkowa nie przekracza 6.000,00 zł oraz świadczenie usługi pogotowia awaryjno - technicznego w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Miasto Lębork w roku 2012/2013. 2012-10-31 14:22 Zakończone
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w wieku do 12 lat. 2012-10-24 12:28 Zakończone
Dostawa sprzętu komputerowego oraz jego serwis. 2012-10-19 14:48 Zakończone
Szkolenia dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo zagrożonych wykluczeniem społecznym. 2012-10-15 22:41 Zakończone
Określenie wartości nieruchomości przed i po podziale do ustalenia opłat adiacenckich dotyczących działek położonych przy ul. Lubelskiej i ul. Poznańskiej w Lęborku. 2012-10-10 14:42 Zakończone
Nadzór inwestorski nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego: Budowa komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kusocińskiego w Lęborku. 2012-10-09 15:14 Zakończone
Warsztaty terapii zajęciowej dla dzieci i młodzieży. Zajęcia profilaktyczne na podstawie dramy z grupa teatralną dla dzieci i młodzieży. Poradnictwo psychologiczne. 2012-10-03 15:03 Zakończone
Budowa komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kusocińskiego w Lęborku. 2012-10-02 16:24 Zakończone
Przedmiotem zamówienia są szkolenia dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo zagrożonych wykluczeniem społecznym. 2012-09-26 13:45 Zakończone
Zimowe utrzymanie ciągów jezdnych i pieszych na terenie miasta Lęborka podczas akcji zimowej w sezonach 2012-2013 i 2013-2014 2012-09-17 17:20 Zakończone
Publikacja ogłoszeń prasowych. 2012-09-05 15:21 Zakończone
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Nr 2 w Lęborku. 2012-08-27 11:25 Zakończone
Izolacja pionowa piwnic Muzeum w Lęborku - elewacja frontowa przy ul. Młynarskiej 14-15. 2012-08-24 10:45 Zakończone
Dostawa i montaż telewizora / monitora do Centrum Nadzoru Monitoringu Miejskiego. 2012-08-23 13:51 Zakończone
Budowa ulicy Gryfa Pomorskiego wraz z odprowadzeniem wód deszczowych w Lęborku. 2012-08-20 13:12 Zakończone
Wykonanie boiska treningowego o sztucznej nawierzchni na Stadionie Miejskim w Lęborku 2012-08-16 15:03 Zakończone
Zakup i dostawa żywności dla Przedszkola Nr 5 w Lęborku. 2012-08-16 13:23 Zakończone
Nadzór inwestorski nad termomodernizacją pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lęborku 2012-08-14 12:19 Zakończone
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Nr 2 w Lęborku.. 2012-08-13 11:26 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w ul. M. Konopnickiej, ul. M. Reja i ul. J. Korczaka w Lęborku. 2012-08-10 15:17 Zakończone
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Nr 9 w Lęborku. 2012-08-08 12:59 Zakończone
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Nr 10 w Lęborku. 2012-08-08 10:20 Zakończone
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Szkoły Podstawowej Nr 8 w Lęborku. 2012-08-07 12:05 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji czterech obiektów użyteczności publicznej w Lęborku 2012-08-03 13:23 Zakończone
Dostawa i montaż telewizora / monitora do Centrum Nadzoru Monitoringu Miejskiego. 2012-08-01 12:07 Zakończone
Dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Nr 1 w Lęborku. 2012-08-01 11:33 Zakończone
Promocja projektu pn. Rewitalizacja Centrum Lęborka 2012-07-30 09:57 Zakończone
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg będących w zarządzie Miasta Lęborka w latach 2012-2014. 2012-07-26 15:13 Zakończone
Dostawa i montaż urządzeń kuchennych, sprzętu AGD oraz mebli na potrzeby wyposażenia stołówki przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lęborku. 2012-07-20 13:45 Zakończone
Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych dla projektu pn. Gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi - budowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w Lęborku 2012-07-18 15:29 Zakończone
Budowa ciągów pieszych i jezdnych z miejscami postojowymi przy bydynku komunalnym ul. Kellera18 w Lęborku - etap II, III i IV. 2012-07-18 15:25 Zakończone
Szkolenia realizowane w projekcie Osoba aktywna - osobą samodzielna współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2012-07-10 15:15 Zakończone
Badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy pomiędzy Placem Pokoju a ul. Młynarską w Lęborku - etap II. 2012-07-04 10:40 Zakończone
Doradztwo zawodowe i porady psychologiczne dla osób uczestniczących w projekcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku Osoba aktywna- osobą samodzielną współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki II przetarg. 2012-07-03 08:31 Zakończone
Zakup i dostawa żywności dla Przedszkola Nr 6 w Lęborku. 2012-06-25 11:20 Zakończone
Doradztwo zawodowe i porady psychologiczne dla osób uczestniczących w projekcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku Osoba aktywna - osobą samodzielną współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2012-06-21 10:22 Zakończone
Wykonanie przestawienia (naprawy kompleksowej), budowy i naprawy pieców kaflowych wraz z pracami dodatkowymi w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork. 2012-06-18 15:18 Zakończone
Projekt przebudowy nawierzchni i budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Moniuszki w Lęborku. 2012-06-06 15:08 Zakończone
Dokumentacja projektowa budowy ulic: Strzelców Podhalańskich, Dywizjonu 303, Spółdzielcza, Błękitna, Podhalańska w Lęborku. 2012-05-28 13:14 Zakończone
Termomodernizacja przedszkoli w Lęborku. 2012-05-25 08:58 Zakończone
Nadzwór inwestorski nas robotami budowlanymi w ramach realizacji projektu: Termodernizacja Przedszkoli w Lęborku. 2012-05-23 09:46 Zakończone
Projekt przebudowy ul. Kaszubskiej w Lęborku od ul. Krzywoustego do ul. Kartuskiej 2012-05-22 08:59 Zakończone
Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego, AGD oraz mebli na potrzeby wyposażenia świetlicy przy Zespole Szkół Nr 3 w Lęborku. 2012-05-08 11:57 Zakończone
Dostawa urządzeń do przeprowadzenia cyfryzacji kina Fregata w Lęborku. 2012-04-19 14:16 Zakończone
Odnowa nawierzchni bitumicznych roboty i towarzyszące na drogach będących w zarządzie Zamawiającego w latach 2012-2014. 2012-04-10 11:34 Zakończone
Koszenie zieleńców na terenie miasta Lęborka w latach 2012-2013. 2012-03-16 15:06 Zakończone
Remont ulicy Chłopskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Robotniczą do linii kolejowej Lębork - Łeba. 2012-03-14 13:04 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji przedszkoli w Lęborku. 2012-03-13 13:02 Zakończone
Wymiana stolarki okiennej oraz montaż nawiewników okiennych w lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Miasto Lębork. 2012-03-05 15:34 Zakończone
Budowa i przebudowa budynku Ratusza Miejskiego w Lęborku. 2012-02-28 13:05 Zakończone
Budowa parkingu przy ul. Kusocińskiego w Lęborku - Etap I 2012-02-24 10:17 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Kusocińskiego w Lęborku z uzyskaniem decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID). 2012-02-07 09:22 Zakończone
Dostawa, magazynowanie wraz z załadunkiem kruszyw i soli drogowej do prowadzenia akcji zimowej na terenie miasta Lęborka w 2012r. - 2013r. 2012-02-02 15:31 Zakończone
Pielęgnacja sanitarna drzewostanu na terenie miasta Lęborka w okresie 2012r. - 2013r. 2012-02-02 15:27 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży drogowej nad realizacją zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej w Lęborku na odcinku od mostu na rzece Łeba do ul. Orzeszkowej. 2012-02-02 12:30 Zakończone
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej nad realizacją zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej w Lęborku na odcinku od mostu na rzece Łeba do ul. Orzeszkowej. 2012-02-02 12:27 Zakończone
Przygotowywanie i wydawanie posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPS. 2012-02-01 10:56 Zakończone
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej w Lęborku na odcinku od mostu na rzece Łeba do ul. Orzeszkowej. 2012-01-26 13:42 Zakończone
Realizacja talonów na artykuły spożywcze dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku. 2012-01-24 09:11 Zakończone
Nadzór inwestorski nad realizacją rozbudowy systemu monitoringu miejskiego w Lęborku realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj. 2011-12-20 13:06 Zakończone
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół nr 3 w Lęborku. 2011-12-15 13:33 Zakończone
Wywóz śniegu z terenów komunalnych miasta Lęborka podczas akcji zimowej w sezonie 2011-2012. 2011-12-09 13:45 Zakończone
Rozbudowę systemu monitoringu miejskiego w Lęborku realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj. 2011-11-24 11:42 Zakończone
Obsługa bankowa budżetu Gminy Miasto Lębork. 2011-11-21 16:03 Zakończone
Nadzór inwestorski nad realizacją rozbudowy systemu monitoringu miejskiego w Lęborku realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj. 2011-11-21 14:23 Zakończone
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg będących w zarządzie miasta Lęborka. /zamówienie uzupełniające dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego objętego umową nr 13/2009 (ogłoszenie o udzielenie zamówienia opublikowane w BZP pod nr 163942-2009, data zamieszczenia 25.05.2009r.)/ 2011-11-18 12:50 Zakończone
Zimowe utrzymanie ciągów jezdnych przy użyciu solarki drogowej podczas akcji zimowej w sezonie 2011-2012r. 2011-11-08 15:29 Zakończone
Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach projektu systemowego pn.: 1-3 plus. Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów szkół podstawowych Gminy Miasta Lębork. 2011-11-08 14:17 Zakończone
Dostawa i montaż składanego lodowiska sezonowego pn. "Biały Orlik" na Placu Piastowskim w Lęborku. 2011-09-29 13:05 Zakończone
Remont ulicy Lubelskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kujawską do skrzyżowania z ul. Kanałową. 2011-09-28 13:43 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany oraz wykonawczy) budowy ulicy Buczka na odcinku od skrzyżowania z ul Poznańską i Orlińskiego do granicy Gminy wraz z odwodnieniem, chodnikami, zjazdami i zatokami autobusowymi. 2011-09-19 13:37 Zakończone
Koszenie zieleńców na terenie miasta Lęborka w okresie wrzesień - listopad 2011r. /zamówienie uzupełniające dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego objętego umową nr 30/2010 (ogłoszenie o udzielenie zamówienia opublikowane w BZP pod nr 164094/2010, data zamieszczenia 11.06.2010r.)/ 2011-09-14 09:12 Zakończone
Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie miasta Lęborka w okresie 2011-2013r. 2011-09-12 15:35 Zakończone
Badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy pomiędzy Placem Pokoju a ul. Młynarską w Lęborku - etap I 2011-09-07 13:23 Zakończone
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY ULIC: POMORSKIEJ (od ul. Kanałowej do końca zabudowy) oraz ARTYLERZYSTÓW (odcinek od ul. Śląskiej do ul. Powstańców Warszawy) W LĘBORKU 2011-09-05 13:42 Zakończone
Dokumentacja projektowa mieszkalnego budynku wielorodzinnego komunalnego przy ul. Kusocińskiego wraz z zagospodarowaniem terenu w Lęborku. 2011-08-30 15:13 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Buczka w Lęborku (odcinek od ulicy Poznańskiej do granicy Gminy) wraz z odwodnieniem, chodnikami, zjazdami i zatokami autobusowymi. 2011-08-30 11:35 Zakończone
Opracowanie zestawu dokumentów, w tym Programu Funkcjonalno-Użytkowego i Studium Wykonalności, dla zadania Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka wymaganych do złożenia Kompletnej Propozycji Projektu w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 2011-08-24 12:38 Zakończone
Bezpośrednią ochronę fizyczną budynków biurowych przy ul. B. Krzywoustego 1 oraz ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3 (siedziba MZGK) wraz z obsługą techniczną i utrzymaniem czystości budynku przy ul. B. Krzywoustego 1 w Lęborku. 2011-08-11 14:15 Zakończone
Wykonanie drobnych robót budowlanych branży ogólnobudowlanej, dekarskiej, elektrycznej i instalacyjnej, których wartość jednostkowa nie przekracza 6.000,00 zł oraz świadczenie usługi pogotowia awaryjno - technicznego w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Miasto Lębork. 2011-08-11 14:13 Zakończone
Zakup i dostawa żywności dla Przedszkola Nr 2 w Lęborku. 2011-08-08 13:48 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany oraz wykonawczy) budowy ulicy Buczka na odcinku od skrzyżowania z ul Poznańską i Orlińskiego do granicy Gminy wraz z odwodnieniem, chodnikami, zjazdami i zatokami autobusowymi. 2011-08-08 13:33 Zakończone
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Nr 9 w Lęborku. 2011-08-04 13:18 Zakończone
Remont ulicy Topolowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pomorską do skrzyżowania z ul. Lubelską wraz z chodnikiem i zjazdami. 2011-07-28 12:07 Zakończone
Zakup i dostawy żywności dla Szkoły Podstawowej Nr 8 w Lęborku. 2011-07-27 14:56 Zakończone
Dokumentacja projektowa budowy ulic: Gryfa Pomorskiego, Orląt Lwowskich i Powstańców Warszawy w Lęborku. 2011-07-15 13:46 Zakończone
Dostawa żywności do Przedszkola Nr 1 w Lęborku. 2011-07-15 12:39 Zakończone
Zakup i dostawa żywności dla Przedszkola Nr 6 w Lęborku. 2011-07-12 13:20 Zakończone
Zakup i dostawa żywności dla Przedszkola Nr 5 w Lęborku. 2011-07-08 13:26 Zakończone
Szkolenia dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo zagrożonych wykluczeniem społecznym. 2011-07-01 14:01 Zakończone
Budowa świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lęborku realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj. 2011-06-22 15:15 Zakończone
Dokumentacja projektowa budowy ulic: Gryfa Pomorskiego, Orląt Lwowskich i Powstańców Warszawy w Lęborku. 2011-06-08 14:48 Zakończone
Projekty remontów 3 ulic w Lęborku: Chłopskiej, Lubelskiej i Mieszka I. 2011-05-19 15:20 Zakończone
Wykonanie przestawienia (naprawy kompleksowej), budowy i naprawy pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork. 2011-05-18 13:19 Zakończone
Budowa świetlicy przy Zespole Szkół Nr 3 w Lęborku realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj. 2011-05-16 14:14 Zakończone
Dokumentacja projektowa mieszkalnego budynku wielorodzinnego socjalnego przy ul. Bema wraz z zagospodarowaniem terenu w Lęborku. 2011-05-12 15:50 Zakończone
NADZÓR INWESTORSKI WIELOBRANŻOWY NAD REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ: -BUDOWA ŚWIETLICY PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 3, -BUDOWA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3. 2011-04-26 11:46 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu ulicy Topolowej w Lęborku (odcinek od ulicy Pomorskiej do ul. Lubelskiej). 2011-04-18 10:00 Zakończone
Wykonywanie usług ogrodniczych w zakresie pielęgnacji terenów zieleni miejskiej Lęborka w latach 2011 - 2012. 2011-03-28 14:38 Zakończone
Dokumentacje projektowe realizowane w ramach Projektu "Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Lęborka poprzez podjęcie działań projektowych". 2011-03-16 14:00 Zakończone
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego: Budowa i remont ulicy Żeromskiego wraz z przebudową ul. Słupskiej i ul. Toruńskiej jako połączenia z drogą krajową nr 6 i z drogą wojewódzką nr 214. 2011-03-09 14:11 Zakończone
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego: Budowa i remont ulicy Żeromskiego wraz z przebudową ul. Słupskiej i ul. Toruńskiej jako połączenia z droga krajową nr 6 i z droga wojewódzką nr 214. 2011-03-03 11:48 Zakończone
Przygotowywanie i dowożenie posiłków obiadowych dla podopiecznych ŚDS przy MOPS. 2011-03-03 09:02 Zakończone
Budowa i remont ulicy Żeromskiego wraz z przebudowa ul. Słupskiej i ul. Toruńskiej jako połączenia z droga krajową nr 6 i z droga wojewódzką nr 214. 2011-02-24 16:37 Zakończone
Wywóz nieczystości stałych, w tym wielkogabarytowych, z następujących obiektów i terenów stanowiących własność Gminy Miasto Lębork: - budynki mieszkalne i mieszkalno - usługowe, - budynek biurowo - usługowy przy ul. B. Krzywoustego 1, - Centrum Handlowe, - tereny komunalne 2011-02-21 16:16 Zakończone
Zakup i dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz akcesoriów komputerowych. 2011-02-01 12:10 Zakończone
Przygotowywanie i wydawanie w siedzibie wykonawcy posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPS. 2011-02-01 10:11 Zakończone
Realizacja talonów na artykuły spożywcze dla podopiecznych MOPS. 2011-01-21 09:10 Zakończone
Nadzór inwestorski nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego: "Odprowadzenie wód deszczowych wraz z systemem podczyszczania z ulicy Kossaka i terenów przyległych do rowu r-f w Lęborku". 2011-01-14 15:07 Zakończone
Odprowadzenie wód deszczowych wraz z systemem podczyszczania z ulicy Kossaka i terenów przyległych do rowu r-f w Lęborku. 2011-01-10 14:04 Zakończone
Zakup i dostawa produktów żywnościowych do Zespołu Szkół nr 3 w Lęborku. 2010-12-17 13:04 Zakończone
Zakup i dostawa produktów żywnościowych do Zespołu Szkół nr 3 w Lęborku. 2010-12-14 11:19 Zakończone
Wykonanie nasadzeń i pielęgnacji kwiatów jednorocznych na terenie miasta Lęborka w 2011 roku. 2010-12-14 09:50 Zakończone
Kompleksowa termomodernizacja lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych - etap II 2010-12-10 09:11 Zakończone
Wykonanie projektu budowy jazu na Kanale Harcerzy w Lęborku. 2010-11-10 12:25 Zakończone
Budowa odwodnienia ulic: Marcinkowskiego, Różyckiego do ul. Targowej wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej w Al. Niepodległości odprowadzającego wody deszczowe od strony ul. Marcinkowskiego w Lęborku. 2010-10-27 09:56 Zakończone
Budowa oświetlenia gazowego na ul. Basztowej i Derdowskiego w Lęborku (etap I) w ramach projektu Ożywienie historycznego centrum Lęborka przez rewaloryzację średniowiecznych obwarowań miejskich. 2010-10-26 13:15 Zakończone
Dostawa i instalacja sprzętu elektronicznego na potrzeby prezentacji 3D w Muzeum w Lęborku. 2010-10-15 13:12 Zakończone
Dostawa i instalacja sprzętu elektronicznego na potrzeby prezentacji 3D w Muzeum w Lęborku. 2010-10-06 12:46 Zakończone
Zimowe utrzymanie ciągów jezdnych i pieszych na terenia miasta Lęborka podczas akcji zimowej w sezonach 2010-2011 i 2011-2012. 2010-10-05 15:30 Zakończone
Budowa oświetlenia gazowego na ul. Basztowej i Derdowskiego w Lęborku (etap I) w ramach projektu "Ożywienie historycznego centrum Lęborka przez rewaloryzację średniowiecznych obwarowań miejskich" 2010-10-01 14:12 Zakończone
Nadzór inwestorski nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego: Odwodnienie ulic: Marcinkowskiego, Różyckiego do ul. Targowej wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej w Al. Niepodległości odprowadzającego wody deszczowe od strony ul. Marcinkowskiego w Lęborku. 2010-08-25 14:00 Zakończone
Dostawa żywności dla Przedszkola nr 6 w Lęborku. 2010-08-20 11:54 Zakończone
Dostawa żywności dla Przedszkola nr 6 w Lęborku. 2010-08-10 14:04 Zakończone
Nadzór inwestorski nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego: Odwodnienie ulic: Marcinkowskiego, Różyckiego do ul. Targowej wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej w Al. Niepodległości odprowadzającego wody deszczowe od strony ul. Marcinkowskiego w Lęborku. 2010-07-30 14:26 Zakończone
Dostawa żywności do Przedszkola Nr 2 w Lęborku wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 2010-07-15 11:09 Zakończone
Dostawa żywności do Przedszkola Nr 9 w Lęborku wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 2010-07-14 09:17 Zakończone
Remonty cząstkowe chodników i ciągów pieszych będących w zarządzie zamawiającego w latach 2010-2012 2010-07-13 14:27 Zakończone
Dostawa żywności dla Przedszkola nr 5 w Lęborku. 2010-07-08 14:46 Zakończone
Budowa oświetlenia ulicy Orląt Lwowskich (działki 275, 274 obręb 5) w Lęborku. 2010-07-06 13:31 Zakończone
Wykonanie przestawienia (naprawy głównej), budowy i naprawy pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork. 2010-07-06 11:42 Zakończone
Prezentacja 3D pt. System obronny średniowiecznego Lęborka. 2010-07-06 11:26 Zakończone
Prezentacja 3D pt. System obronny średniowiecznego Lęborka. 2010-07-02 11:09 Zakończone
Remont dachu Baszty NOT. 2010-07-02 08:40 Zakończone
Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Lęborku w ramach projektu Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną. 2010-06-09 14:14 Zakończone
Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miasto Lębork. 2010-06-07 13:39 Zakończone
Szkolenia realizowane w projekcie Osoba aktywna- osobą samodzielna współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2010-06-04 11:11 Zakończone
Wykonanie drobnych robót budowlanych branży ogólnobudowlanej, dekarskiej, elektrycznej i instalacyjnej, których wartość jednostkowa nie przekracza 6.000,00 zł, w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Miasto Lębork. 2010-06-02 12:35 Zakończone
Koszenie nieużytków zielonych przy użyciu ciągnikowych kosiarek bijakowych na terenie miasta Lęborka podczas sezonu wegetacyjnego w okresie 2010 - 2011 r. 2010-05-31 14:36 Zakończone
Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie miasta Lęborka w okresie 2010-2011 r. 2010-05-31 14:32 Zakończone
Nadzór inwestorski nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego: Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Lęborku w ramach projektu Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną. 2010-05-26 08:59 Zakończone
Kompleksowa termomodernizacja lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych - etap I 2010-05-25 11:01 Zakończone
Świadczenie usług kominiarskich w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Miasto Lębork. 2010-05-06 14:55 Zakończone
Budowa mostu na rzece Okalicy z przebudową dróg od skrzyżowania ul. Moniuszki z ul. Różyckiego do ul. 9 Maja w Lęborku wraz z budową oświetlenia tych dróg. 2010-04-23 13:29 Zakończone
Koszenie zieleńców na terenie miasta Lęborka w okresie 2010-2011 r. 2010-04-21 14:58 Zakończone
Adaptacja łazienki w Noclegowni przy Miejskim Osrodku Pomocy Społecznej w Lęborku. 2010-04-08 12:49 Zakończone
Budowa oświetlenia ulicy Władysława IV (działki 147/2, 147/5 obręb 11) w Lęborku. 2010-04-08 11:04 Zakończone
Nadzor inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach realizacji zadania "System podczyszczania wód deszczowych na istniejących wylotach do rzeki Łeby w Lęborku pomiędzy ulicami: Staromiejska i Armii Krajowej". 2010-03-22 15:26 Zakończone
System podczyszczania wód deszczowych na istniejących wylotach do rzeki Łeby w Lęborku pomiędzy ulicami: Staromiejska i Armii Krajowej. 2010-03-17 12:30 Zakończone
Dobudowa windy dla niepełnosprawnych do budynku przy ul. Krzywoustego 1 w Lęborku. 2010-03-15 15:55 Zakończone
Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach realizacji zadania "Kompleksowa termomodernizacja lęborskich Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych". 2010-02-26 15:04 Zakończone
Adaptacja piwnic Muzeum w Lęborku na potrzeby pokazów multimedialnych, warsztatów rzemieślniczych i wystaw muzealnych. 2010-02-08 10:13 Zakończone
Dostawa, magazynowanie i załadunek kruszyw i soli drogowej do prowadzenia akcji zimowej na terenie miasta Lęborka w okresie luty 2010 - kwiecień 2012r. 2010-01-22 13:22 Zakończone
Wycinka i pielęgnacja sanitarna drzewostanu na terenie miasta Lęborka w okresie 2010-2011r. 2010-01-22 13:11 Zakończone
Realizacja talonów na artykuły spożywcze dla podopiecznych MOPS. 2010-01-21 14:06 Zakończone
Przygotowywanie i wydawanie posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPS. 2010-01-14 13:00 Zakończone
Adaptacja piwnic Muzeum w Lęborku na potrzeby pokazów multimedialnych, warsztatów rzemieślniczych i wystaw muzealnych. 2009-12-21 11:39 Zakończone
Zakup i dostawy produktów żywnościowych dla Zespołu Szkół Nr 3 w Lęborku. 2009-12-02 09:37 Zakończone
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Adaptacja piwnic muzeum w Lęborku na potrzeby pokazów multimedialnych, warsztatów rzemieślniczych i wystaw muzealnych. 2009-11-04 10:35 Zakończone
Budowa ul. Artylerzystów wraz z jej odwodnieniem w Lęborku. 2009-11-03 09:06 Zakończone
Dostawa ciągnika kompaktowego do celów komunalnych i przyczepy transportowej 2 tonowej. 2009-11-02 15:15 Zakończone
Wykonanie nasadzeń i pielęgnacji kwiatów jednorocznych na terenie miasta Lęborka w 2010 r. 2009-10-23 13:14 Zakończone
Dostawa ciągnika kompaktowego do celów komunalnych i przyczepy transportowej 2 tonowej. 2009-10-22 10:27 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia dróg na osiedlu Harcerzy w Lęborku. 2009-10-19 11:07 Zakończone
Przebudowa otoczenia murów obronnych obejmująca: nawierzchnie ulic, chodników, odwodnienie i oświetlenie w ramach projektu pn. Ożywienie Historycznego Centrum Lęborka przez Rewaloryzację Średniowiecznych Obwarowań Miejskich. 2009-10-16 10:53 Zakończone
Rozbiórka obiektów komunalnych wskazanych przez Zamawiającego 2009-10-01 11:50 Zakończone
Rekonstrukcja Baszty obronnej Nr 32 przy ul. Korczaka w Lęborku. 2009-09-29 13:37 Zakończone
Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych i użytkowych stanowiących zasób Gminy Miasto Lębork. 2009-09-23 13:23 Zakończone
Odnowa nawierzchni bitumicznych i roboty towarzyszące na drogach będących w zarządzie zamawiającego w latach 2009-2011. 2009-09-18 14:05 Zakończone
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Rekonstrukcji Baszty Obronnej nr 32 przy ul. Korczaka w Lęborku. 2009-09-15 12:15 Zakończone
Dostawa żywności do Przedszkola Nr 1 w Lęborku. 2009-09-15 11:24 Zakończone
Nadzór inwestorski branży sanitarnej nad realizacją zadania: Przebudowa otoczenia murów obronnych obejmująca: nawierzchnie ulic, chodników i odwodnienie. 2009-09-09 08:42 Zakończone
Dostawa żywności 2 do Przedszkola Nr 5 w Lęborku. 2009-08-31 11:41 Zakończone
Wymiana oraz naprawa pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi w budynkach mieszkalnych Malczewskiego 22, Malczewskiego 24, Łokietka 1, Jedności Robotniczej 6, Jedności Robotniczej 7 w Lęborku. 2009-08-13 16:05 Zakończone
Wykonanie koncepcji projektowej infrastruktury technicznej w zakresie ulic i ich odwodnienia na osiedlu Harcerzy w Lęborku. 2009-08-12 15:29 Zakończone
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Lęborku - budowa dwóch punktów kamerowych (ul. Olimpijczyków oraz wiadukt ul. Zwycięstwa - Krzywoustego). 2009-08-12 11:24 Zakończone
Nadzór inwestorski branży sanitarnej nad realizacją zadania: Przebudowa otoczenia murów obronnych obejmująca: nawierzchnie ulic i chodników w Lęborku. 2009-08-06 11:16 Zakończone
Nadzór inwestorski nad realizacją rekonstrukcji Baszty Obronnej nr 24 przy ul. Derdowskiego i rekonstrukcji zabudowy Baszty nr 27 przy ul. Basztowej w Lęborku. 2009-08-04 13:20 Zakończone
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy parkingu dla samochodów osobowych i autobusów na dz. nr 197 wraz ze zjazdem na ul. Kusocińskiego (dz. nr 199), drogi wewnętrznej na dz. nr 154_1 stanowiącej przedłużenie ul. Olimpijczyków oraz przyłącza kanalizacji deszczowej na dz. nr 189_60, 199, 200, 197 obręb 11 w Lęborku. 2009-07-30 15:44 Zakończone
Rekonstrukcja baszty obronnej nr 24 przy ul. Derdowskiego i rekonstrukcja zabudowy baszty nr 27 przy ul. Basztowej w Lęborku. 2009-07-29 12:39 Zakończone
Bezpośrednia ochrona fizyczna wraz z obsługą techniczną i utrzymaniem czystości budynku biurowca przy ul. B. Krzywoustego 1 w Lęborku. 2009-07-24 14:33 Zakończone
Dostawa żywności do Przedszkola Nr 5 w Lęborku. 2009-07-24 12:28 Zakończone
Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla monitoringu Śródmieścia wraz z przyległym terenem w ramach projektu Rewitalizacji Miasta Lęborka. 2009-07-20 14:37 Zakończone
Budowa oświetlenia ulicy Wicka Rogali (działka nr 68/22, 68/14 i 69/1 obręb 10) w Lęborku. Etap I. 2009-07-16 15:41 Zakończone
Wykonanie przestawienia (naprawy głównej), budowy i naprawy pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork. 2009-07-13 18:44 Zakończone
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy chodnika wraz z częściowym odwodnieniem na odcinku od ul. Teligi do ul. Władysława IV w Lęborku. 2009-07-13 13:12 Zakończone
Dostawa żywności do Przedszkola Nr 2 w Lęborku wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 2009-07-09 12:56 Zakończone
Inwestorski nadzór konserwatorski nad rewaloryzacją średniowiecznych obwarowań miasta Lęborka. 2009-07-07 12:41 Zakończone
Dostawa żywności do Przedszkola Nr 9 w Lęborku wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 2009-07-07 09:08 Zakończone
Nadzór inwestorski branży sanitarnej nad realizacją zadania: Przebudowa otoczenia murów obronnych obejmująca: nawierzchnie ulic, chodników i odwodnienie. 2009-07-03 14:34 Zakończone
Nadzór inwestorski branży elektrycznej nad realizacją zadania: Przebudowa otoczenia murów obronnych obejmująca: nawierzchnie ulic i chodników, odwodnienie i oświetlenie. 2009-07-03 14:29 Zakończone
Szkolenie dla uczestników projektu pn. Osoba aktywna - osobą samodzielną realizowanego w ramach PO KL EFS. 2009-07-03 14:25 Zakończone
Rewaloryzacja średniowiecznych obwarowań miasta Lęborka wzdłuż ulic: Skłodowskiej-Curie, Przymurna, Plac Spółdzielczy, Derdowskiego, Basztowa, Findera, Korczaka. 2009-07-03 12:45 Zakończone
Wykonywanie usług ogrodniczych w zakresie pielęgnacji terenów zieleni miejskiej miasta Lęborka w latach 2009-2010. 2009-06-25 13:28 Zakończone
Nadzór inwestorski branży drogowej nad realizacją zadania: Przebudowa otoczenia murów obronnych obejmująca: nawierzchnie ulic i chodników w Lęborku. 2009-06-10 12:27 Zakończone
Budowa ciągów pieszych i jezdnych wraz z miejscami parkingowymi i budową systemu kanalizacji deszczowej odwadniającego teren przy budynku komunalnym - ul. Kellera w Lęborku - I etap. 2009-06-05 12:11 Zakończone
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy chodnika wraz z częściowym odwodnieniem na odcinku od ul. Teligi do ul. Władysława IV w Lęborku. 2009-06-05 09:02 Zakończone
Projekt budowlano - wykonawczy budynku świetlicy środowiskowo - terapeutycznej przy Placu Kopernika w Lęborku. 2009-05-21 12:36 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy chodnika i przebudowy jezdni ul. Komuny Paryskiej w Lęborku wraz z odwodnieniem. 2009-05-19 15:22 Zakończone
Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku doradca zawodowy, w ramach projektu pn. "Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w powiecie lęborskim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2009-05-19 14:13 Zakończone
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń, w ramach projektu pn. "Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w powiecie lęborskim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2009-05-05 15:20 Zakończone
Projekt budowlano - wykonawczy budynku świetlicy środowiskowo - terapeutycznej przy Placu Kopernika w Lęborku. 2009-04-27 10:31 Zakończone
Wykonywanie usług ogrodniczych w zakresie pielęgnacji terenów zieleni miejskiej miasta Lęborka w latach 2009-2011. 2009-04-23 10:59 Zakończone
Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku doradca zawodowy. 2009-04-21 15:08 Zakończone
Wykonanie projektu budowy ulicy Żeromskiego w Lęborku. 2009-04-17 14:41 Zakończone
Budowa oświetlenia ulicy Lubelskiej Bocznej (działka nr 9/3, 8, 73, obręb 5) w Lęborku. 2009-04-16 15:22 Zakończone
Wykonanie drobnych robót budowlanych branży ogólnobudowlanej, dekarskiej, elektrycznej i instalacyjnej, których wartość jednostkowa nie przekracza 6.000,00 zł, w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Miasto Lębork. 2009-04-15 14:12 Zakończone
Budowę przyłącza kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód opadowych z komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Kellera w Lęborku. 2009-04-06 14:01 Zakończone
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg będących w zarządzie Miasta Lęborka w latach 2009-2011. 2009-04-06 10:44 Zakończone
Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku doradca zawodowy. 2009-04-06 09:23 Zakończone
Wywóz nieczystości stałych, w tym wielkogabarytowych, z następujących obiektów stanowiących własność Gminy Miasto Lębork: budynki mieszkalne i mieszkalno - usługowe, budynek biurowy przy ul. B. Krzywoustego 1, Centrum Handlowe, tereny komunalne. 2009-03-17 13:59 Zakończone
Budowę oświetlenia terenu przy budynku komunalnym przy ul. Kellera w Lęborku. 2009-03-17 13:27 Zakończone
Realizacja talonów na artykuły spożywcze dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku. 2009-02-25 15:22 Zakończone
Bezpośrednia ochrona fizyczna wraz z obsługą techniczną i utrzymaniem czystości budynku biurowca przy ul. B. Krzywoustego 1 w Lęborku. 2009-02-20 12:01 Zakończone
Wykonanie projektu budowy mostu na rz. Okalicy, przebudowy skrzyżowania ul. Moniuszki z ul. Różyckiego i budowy drogi łączącej most z ul. 9 Maja w Lęborku. 2009-02-17 12:03 Zakończone
Budowa ul. Harcerzy wraz z jej odwodnieniem w Lęborku. 2009-02-11 17:04 Zakończone
Wykonanie projektu budowy i przebudowy bulwarów nad rzeką Łebą w Lęborku wraz z budową i przebudową oświetlenia. 2009-02-06 10:25 Zakończone
Przygotowanie i wydawanie w siedzibie wykonawcy posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPS w Lęborku. 2009-01-23 12:33 Zakończone
Wykonanie projektu budowy i przebudowy bulwarów nad rzeką Łebą w Lęborku wraz z budową i przebudową oświetlenia. 2009-01-16 09:21 Zakończone
Dostawa, magazynowanie i załadunek soli drogowej i kruszyw do prowadzenia akcji zimowej na terenie miasta Lęborka w 2009r. 2009-01-12 15:19 Zakończone
Świadczenie usług opiekuńczych. 2009-01-09 14:54 Zakończone
Wykonanie projektu budowy mostu na rzece Okalicy, przebudowy skrzyżowania ul. Moniuszki z ul. Różyckiego i budowy drogi łączącej most z ul. 9 Maja w Lęborku. 2008-12-19 11:03 Zakończone
Utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczęstwa ruchu drogowego dróg i placów będących w zarządzie zamawiającego. 2008-12-18 14:29 Zakończone
Dostawa i montaż (wraz z transportem) sprzętu projekcyjnego dla Lęborskiego Centrum Kultury "Fregata". 2008-12-02 11:12 Zakończone
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. 2008-12-01 14:04 Zakończone
Budowa układu wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Lęborku. 2008-11-27 10:12 Zakończone
Zimowe utrzymanie ciągów pieszych na terenie sektora II miasta Lęborka podczas akcji zimowej 2008-2009 i 2009-2010. 2008-11-24 12:32 Zakończone
Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie miasta Lęborka do 31.12.2009 r. 2008-11-24 08:28 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji piwnic Muzeum w Lęborku. 2008-11-21 12:58 Zakończone
Obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Lębork oraz podległych gminie jednostek organizacyjnych. 2008-11-20 15:43 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia drogi ulicy Lubelska Boczna w Lęborku. 2008-11-14 11:53 Zakończone
Budowa ul. Harcerzy wraz z jej odwodnieniem w Lęborku. 2008-11-10 14:00 Zakończone
Zimowe utrzymanie ciągów jezdnych i pieszych na terenie miasta Lęborka podczas akcji zimowej 2008-2009 i 2009-2010. 2008-11-10 12:38 Zakończone
Ochrona obiektów i mienia Urzędu Miejskiego w Lęborku. 2008-11-07 10:40 Zakończone
Budowa oświetlenia ulicy Harcerzy (na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chojnicką do skrzyżowania z ulicą Spółdzielczą) w Lęborku. 2008-10-24 09:01 Zakończone
Dostawa i montaż foteli kinowych w Lęborskim Centrum Kultury "Fregata". 2008-10-22 13:43 Zakończone
Opracowanie projektu miejsowego planu zagospadarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie osiedla "Sportowa" pomiędzy ulicami: Krzywoustego, Jana Pawła II, Kusocińskiego w Lęborku. 2008-10-22 09:43 Zakończone
Wykonanie nasadzeń i pielęgnacji kwiatów jednorocznych na terenie miasta Lęborka w 2009 r. 2008-10-16 16:00 Zakończone
Dostawa i uruchomienie sprzętu związanego z rozbudową studia monitoringu miejskiego znajdującego się w Komendzie Powiatowej Policji w Lęborku. 2008-10-16 15:56 Zakończone
Świadczenie usług kominiarskich w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Miasto Lębork. 2008-10-09 14:18 Zakończone
Rozbudowa budynku Ratusza Miejskiego w Lęborku. 2008-10-07 13:04 Zakończone
Budowa układu wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Lęborku. 2008-10-06 14:39 Zakończone
Przebudowa ulicy Topolowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Artylerzystów do skrzyżowania z ulicą Pomorską wraz z budową kanalizacji deszczowej w Lęborku oraz budowa ciągu pieszo - jezdnego ulicy Grottgera wraz z przyległym parkingiem w Lęborku. 2008-09-30 14:54 Zakończone
Wymiana pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i robotami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych Kossaka 100 i Kossaka 111 w Lęborku. 2008-09-22 08:25 Zakończone
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lęborku. 2008-09-18 15:22 Zakończone
Budowa oświetlenia iluminacyjnego Ratusza Miejskiego w Lęborku. 2008-09-02 13:11 Zakończone
Wykonanie zaplecza sanitarno - szatniowego, przyłączy, chodników oraz oświetlenia kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 na Placu Piastowskim w Lęborku. 2008-08-25 16:49 Zakończone
Budowa oświetlenia osiedla Artylerzystów w Lęborku. 2008-08-25 14:19 Zakończone
Dostawa żywności do Przedszkola Nr 1 w Lęborku. 2008-08-21 13:05 Zakończone
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rekonstrukcji Baszty Nr 24 i Nr 27 w Lęborku 2008-08-06 14:33 Zakończone
Budowa oświetlenia boiska treningowego na Stadionie Miejskim w Lęborku 2008-08-04 13:47 -
Budowa ciągu pieszo-jezdnego ulicy Grottgera w Lęborku wraz z przyległym parkingiem 2008-08-01 09:13 Zakończone
Budowa oświetlenia iluminacyjnego Ratusza Miejskiego w Lęborku. 2008-07-29 14:00 Zakończone
Wykonanie nawierzchni boisk oraz ogrodzenia kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 na Placu Piastowskim w Lęborku. 2008-07-25 15:12 Zakończone
Przebudowa i remont budynku kina (Lęborskie Centrum Kultury FREGATA) w Lęborku. 2008-07-23 10:54 Zakończone
Budowa ulicy Wielkopolskiej wraz z odwodnieniem w Lęborku. 2008-07-22 11:45 Zakończone
Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Poznańskiej, Kossaka, Al.Wolności, rz.Łeby i linii kolejowej Lębork-Łeba w Lęborku. 2008-07-21 11:54 Zakończone
Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miasto Lębork. 2008-07-10 14:49 Zakończone
Dostawa żywności do Przedszkola Nr 2 w Lęborku. 2008-07-10 11:29 Zakończone
Dostawa żywności do Przedszkola Nr 5 w Lęborku. 2008-07-07 11:03 Zakończone
Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego rekonstrukcji Baszt Nr 24 i 27 w Lęborku. 2008-07-04 08:59 Zakończone
Budowa oświetlenia boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 2 w Lęborku. 2008-06-27 16:32 Zakończone
Remont elewacji i wymianę okien w budynku Muzeum w Lęborku. 2008-06-27 16:05 Zakończone
Wykonanie przestawienia (naprawy głównej) i budowę nowych pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork. 2008-06-27 09:00 -
Budowa ciągu pieszo-jezdnego ulicy Grottgera w Lęborku wraz z przyległym parkingiem. 2008-06-23 14:47 Zakończone
Dostawa żywności do Przedszkola Nr 9 w Lęborku. 2008-06-19 11:10 Zakończone
Przebudowa ogrodzenia Przedszkola Nr 1 w Lęborku. 2008-06-09 13:20 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Artylerzystów w Lęborku (od ulicy Komuny Paryskiej do ulicy Topolowej) wraz z odwodnieniem. 2008-06-03 10:14 Zakończone
Przebudowa układu wentylacyjnego budynku kina (Lęborskie Centrum Kultury FREGATA) w Lęborku. 2008-06-02 13:54 Zakończone
Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola Nr 10 w Lęborku. 2008-05-29 10:08 -
Budowa ciągu pieszo-jezdnego ulicy Grottgera w Lęborku. 2008-05-21 12:47 -
Koszenie zieleńców na terenie miasta Lęborka w okresie 2008-2009 r. 2008-05-09 12:57 -
Wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej w Lęborku. 2008-04-28 11:05 -
Koszenie nieużytków zielonych przy użyciu ciągnikowych kosiarek bijakowych na terenie miasta Lęborka podczas sezonu wegetacyjnego w okresie 2008-2009 r. 2008-04-22 15:26 -
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi ul. Harcerzy (na odcinku od ul. Chojnickiej do ul. Spółdzielczej) z odprowadzeniem wód opadowych wraz z rozbudową oświetlenia w Lęborku. 2008-04-18 14:59 -
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia boiska treningowego na Stadionie Miejskim w Lęborku. 2008-04-11 21:31 -
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi ul. Harcerzy (na odcinku od ul. Chojnickiej do ul. Spółdzielczej) z odprowadzeniem wód opadowych wraz z rozbudową oświetlenia w Lęborku. 2008-04-02 15:23 -
Wymiana instalacji elektrycznej w Lęborskim Centrum Kultury FREGATA w Lęborku. 2008-03-27 15:39 -
Wymiana instalacji elektrycznej w Lęborskim Centrum Kultury FREGATA w Lęborku. 2008-02-29 13:42 -
Wykonanie drobnych robót budowlanych branży ogólnobudowlanej, dekarskiej, elektrycznej i sanitarnej, których wartość jednostkowa nie przekracza 6.000,00 zł , w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork 2008-02-27 16:10 -
Dostawa artykułów spożywczych potrzebnych do przygotowywania posiłków w Dziennym Domu Pomocy, Noclegowni i Środowiskowym Domu Samopomocy. 2008-02-12 10:31 -
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul Kellera w Lęborku 2008-02-06 13:30 -
Dostawa artykułów spożywczych potrzebnych do przygotowania posiłków w Dziennym Domu Pomocy, Noclegowni i Środowiskowym Domu Samopomocy.. 2008-01-30 15:45 -
Wycinka i pielęgnacja sanitarna drzewostanu na terenie miasta Lęborka w okresie 2008-2009r. 2008-01-24 13:53 -
Budowa oświetlenia drogi bocznej od ul. Artylerzystów dz. nr 200/12 obręb 1 i 12/29 obręb 5 w Lęborku. 2008-01-22 15:36 -
Przygotowanie i wydawanie w siedzibie wykonawcy posiłków obiadowych- dwa dania dla podopiecznych MOPS na terenie miasta Lęborka. 2008-01-16 15:50 -
Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Chłopskiej (strona lewa ulicy) w Lęborku. 2008-01-15 15:07 -
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul Kellera w Lęborku. 2008-01-10 15:29 -
Dostawa chromatografu gazowego GC. 2008-01-10 12:22 -
Wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej w Lęborku. 2008-01-10 12:13 -
Budowa ulicy Kossaka (Boczna) wraz z odwodnieniem w Lęborku. 2008-01-07 15:04 -
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi ul. Wielkopolskiej w Lęborku wraz z odwodnieniem tej ulicy, chodnikami i zjazdami. 2008-01-04 14:49 -
Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mieszka I (strona południowa) w Lęborku. 2008-01-04 14:48 -
Wymiana okien od strony oficyny w budynku Muzeum w Lęborku. 2008-01-03 16:04 -
Dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Nr 1 w Lęborku 2007-11-09 13:20 -
Budowa oświetlenia drogi bocznej od ul. Artylerzystów dz. nr 200/12 obręb 1 i 12/29 obręb 5 w Lęborku 2007-11-08 10:45 -
Budowa ul. Kolejarzy (od ul. Ks. Gracza do ul. Robotniczej) wraz z jej odwodnieniem w Lęborku. 2007-11-05 14:27 -
Wykonanie drobnych robót budowlanych branży ogólnobudowlanej, dekarskiej, elektrycznej i sanitarnej, których wartość jednostkowa nie przekracza 6.000,00 zł , w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork. 2007-10-19 13:53 -
Dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Nr 5 w Lęborku 2007-10-15 15:48 -
Dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Nr 1 w Lęborku. 2007-10-12 10:39 -
Wykonanie projektu przebudowy drogi ul. Waryńskiego w Lęborku, mostów w ciągu tej ulicy oraz fragmentu alei Niepodległości od skrzyżowania z ul. Marcinkowskiego do początku wiaduktu nad rz. Okalicą i Łebą, wraz z oświetleniem oraz niezbędną przebudową infrastruktury. 2007-10-10 15:49 -
Przebudowa i modernizacja oświetlenia w Parku przy Dworcu PKS w Lęborku 2007-10-04 16:00 -
Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy odcinka ulicy Topolowej od skrzyżowania z ul. Artylerzystów do skrzyżowania z ul. Pomorską w Lęborku wraz z jej odwodnieniem. 2007-09-28 14:01 -
Dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Nr 2 w Lęborku 2007-09-17 16:18 -
Budowa drogi ulicy Harcerzy (na odcinku od skrzyżowania z ul. Topolową do skrzyżowania z ul. Śląską – z jednej strony rowu o długości 250 mb i do skrzyżowania z ul. Chojnicką – z drugiej strony rowu i długości 300 mb) wraz z odprowadzeniem wód opadowych w Lęborku. 2007-09-17 10:26 -
Budowa drogi dojazdowej ul. Pionierów Bis w lęborku wraz z odwodnieniem 2007-09-13 14:41 -
Budowa oświetlenia drogi ulicy Buczka w Lęborku. 2007-09-06 15:26 -
Dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Nr 2 w Lęborku. 2007-08-29 15:46 -
Dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Nr 5 w Lęborku. 2007-08-22 15:03 -
Projekt przebudowy drogi ul. Waryńskiego w Lęborku, mostów w ciągu tej ulicy oraz fragmentu Alei Niepodległości od skrzyżowania z ul. Marcinkowskiego do początku wiaduktu nad rz. Okalicą i Łebą, wraz z oświetleniem oraz niezbędną przebudową infrastruktury. 2007-08-10 14:40 -
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH TERMOMODERNIZACJI LĘBORSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH. 2007-08-02 15:52 -
Budowa boiska do piłki nożnej na boisku sportowym przy Gimnazjum Nr 2 w Lęborku 2007-07-13 15:08 -
Dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Nr 9 w Lęborku 2007-07-10 13:09 -
Budowa III etapu ulicy Batalionów Chłopskich w Lęborku 2007-07-04 16:08 -
Przebudowa odcinka ulicy Staszica od ul. Targowej w Lęborku wraz z budową kanalizacji deszczowej. 2007-06-26 16:13 -