herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku. 2018-06-26 14:03 Zakończone
Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku. 2018-04-17 09:44 Zakończone
Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego. 2018-02-21 12:21 Zakończone
Budowa miejsc postojowych przy ul. Żeromskiego w Lęborku. 2017-12-28 14:17 Zakończone
Rozbudowa tunelu dla pieszych na stacji kolejowej w Lęborku. 2017-12-27 13:06 Zakończone
Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego. 2017-12-20 13:17 Zakończone
Rozbudowa tunelu dla pieszych na stacji kolejowej w Lęborku. 2017-10-13 12:58 Zakończone
Remonty dróg, chodników i placów o nawierzchni z elementów kamiennych i betonowych będących w zarządzie zamawiającego w latach 2017-2019. 2017-04-12 16:31 Zakończone
OCZYSZCZANIE I UTRZYMANIE TERENÓW KOMUNALNYCH MIASTA LĘBORKA PODZIELONEGO NA 6 SEKTORÓW W LATACH 2016-2019. 2016-03-23 14:47 Zakończone
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Lębork. 2016-01-29 13:34 Zakończone
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miasto Lębork. 2015-11-16 13:25 Zakończone
OCZYSZCZANIE I UTRZYMANIE TERENÓW KOMUNALNYCH MIASTA LĘBORKA PODZIELONEGO NA 6 SEKTORÓW W LATACH 2016-2018 2015-10-30 17:28 Zakończone
Świadczenie usług opiekuńczych. 2015-09-18 13:20 Zakończone
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstających w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miasto Lębork. 2015-06-30 13:17 Zakończone
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstających w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miasto Lębork. 2015-02-23 12:23 Zakończone
Eksploatacja elektrociepłowni, o mocy zainstalowanej termicznej 5,2 MWt i o mocy zainstalowanej elektrycznej 1250 kWe; produkującej ciepło i energię elektryczną w pełnym skojarzeniu, składającej się z kotła termalnego i bloku kogeneracyjnego w układzie ORC (Organic Rankine Cycle). 2015-01-14 17:37 Zakończone
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 2014-11-12 12:52 Zakończone
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstających w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miasto Lębork. 2014-09-15 11:37 Zakończone
Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPS. 2013-10-28 13:41 Zakończone
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstających w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miasto Lębork. 2013-04-05 15:18 Zakończone
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pod nazwą: "Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka". 2013-02-21 14:45 Zakończone
Oczyszczanie terenów miasta Lęborka podzielonego na 6 sektorów w latach 2012-2015. 2012-04-05 13:11 Zakończone
Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku. 2011-10-10 15:15 Zakończone
Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku. 2011-07-27 12:05 Zakończone
Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku. 2011-06-16 13:53 Zakończone
Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku. 2009-07-01 10:29 Zakończone
Oczyszczanie terenów miasta Lęborka podzielonego na 6 sektorów w okresie od 1 czerwca 2009r. do 31 maja 2012r. 2009-03-30 10:41 Zakończone
Świadczenie usług opiekuńczych. 2009-01-09 14:45 Zakończone
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leborku. 2009-01-09 14:43 Zakończone