Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Wykonanie pilnych robót budowlanych branży ogólnobudowlanej, dekarskiej, elektrycznej i instalacyjnej w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Miasto Lębork w 2021 roku - zam. powtórzone 2021-04-14 14:17 Po terminie składania ofert
Eksploatacja elektrociepłowni o mocy zainstalowanej termicznej 5,2 MWt i o mocy zainstalowanej elektrycznej 1250 kWe produkującej ciepło i energię elektryczną w pełnym skojarzeniu, składającej się z kotła termalnego i bloku kogeneracyjnego w układzie ORC (Organic Rankine Cycle). 2020-12-15 14:11 Po terminie składania ofert
Koszenie zieleni na terenie miasta Lęborka w okresie XI-XII 2020 r. 2020-12-07 14:17 Po terminie składania ofert
Wykonywanie prac ogrodniczych w zakresie utrzymania zieleni na terenie miasta Lęborka. 2020-10-12 10:36 Po terminie składania ofert
Oczyszczanie i utrzymanie terenów komunalnych miasta Lęborka podzielonego na 6 sektorów w latach 2019-2020. 2019-10-14 14:17 Po terminie składania ofert
Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie miasta Lęborka w okresie do 31.07.2020r. 2019-07-26 12:47 Po terminie składania ofert
Remont dróg, chodników i placów o nawierzchni z elementów kamiennych i betonowych będących w zarządzie zamawiającego. 2019-06-14 14:24 Po terminie składania ofert
Przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów komunalnych zbieranych selektywnie pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Miasto Lębork oraz przetwarzanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w PSZOK w Lęborku, ul. Żeromskiego 6B. 2019-04-26 09:43 Po terminie składania ofert
Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku. 2018-09-24 13:26 Po terminie składania ofert
Przygotowywanie i wydawanie posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPS w Lęborku. 2017-02-23 14:27 Po terminie składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego 2016-12-21 15:13 Po terminie składania ofert
OCZYSZCZANIE TERENÓW MIASTA LĘBORKA PODZIELONEGO NA 6 SEKTORÓW W OKRESIE 01.05.2016R. - 31.05.2016R 2016-05-11 15:30 Po terminie składania ofert
OCZYSZCZANIE TERENÓW MIASTA LĘBORKA PODZIELONEGO NA 6 SEKTORÓW W OKRESIE 1.01.2016 - 30.04.2016R 2016-01-12 14:31 Po terminie składania ofert
Remonty cząstkowe chodników i ciągów pieszych bedących w zarządzie zamawiającego do 30.11.2016 r. 2015-12-16 14:45 Po terminie składania ofert
Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego pn. Zmiana sposobu użytkowania części budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku przy ul.Łokietka 13 wraz z przebudowa na dom dla bezdomnych - wykonanie nadproża i zadaszenia nad wejściem do budynku. 2015-11-25 09:43 Po terminie składania ofert
Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie miasta Lęborka do 30.06.2016r. 2015-10-06 14:13 Po terminie składania ofert
Wykonanie drobnych robót budowlanych branży ogólnobudowlanej, dekarskiej, elektrycznej i instalacyjnej, których wartość jednostkowa nie przekracza 6.000,00 zł oraz świadczenie usługi pogotowia awaryjno - technicznego w budynkach i lokalach stanowiących własność GML w roku 2015/2016. 2015-09-24 15:26 Po terminie składania ofert
Wykonywanie usług agrotechnicznych i transportowych ciągnikiem rolniczym z osprzętem oraz prac porządkowych koparko - spycharką na trenach komunalnych miasta Lęborka do 31.12.2015r. 2015-08-10 15:31 Po terminie składania ofert
Wykonanie przestawienia (naprawy kompleksowej), budowy i naprawy pieców kaflowych wraz z pracami dodatkowymi w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork - zamówienie uzupełniające 2015-07-24 09:33 Po terminie składania ofert
Oczyszczanie terenów miasta Lęborka podzielonego na 6 sektorów w 2015r. 2015-06-09 14:56 Po terminie składania ofert
Roboty uzupełniające dla zadania: Zmiana sposobu użytkowania części budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku przy ul. Łokietka 13 wraz z przebudową na dom dla bezdomnych - zmiana aranżacji pomieszczeń. 2015-05-27 14:52 Po terminie składania ofert
Zamówienie uzupełniające do zadania pn. Budowa placu zabaw w Parku Michalskiego w Lęborku - montaż istniejącego zestawu zabawowego na stalowych kotwach, remont istniejącego zestawu zabawowego. 2015-05-19 13:51 Po terminie składania ofert
Przebudowa skrzyżowania u. Krzywoustego z ul. Kościuszki. 2015-04-27 12:55 Po terminie składania ofert
Przebudowa sieci telekomunikacyjnych w ul. Krzywoustego w Lęborku. 2015-04-27 12:53 Po terminie składania ofert
Potwierdzenie aktualności operatu szcunkowego dotyczącego lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Syrokomli 41 w Lęborku. 2015-04-21 12:43 Po terminie składania ofert
Zamówienie uzupełniające dla zadania Budowa ulic w Lęborku: Powstańców Warszawy, Słoneczna - II etap, Błękitna I etap polegające na wykonaniu zmiany niwelety ul. Słonecznej w Lęborku. 2015-03-23 15:38 Po terminie składania ofert
Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego pn. Budowa komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Gierymskiego w Lęborku, polegające na budowie dodatkowych rozwiązań konstrukcyjnych w płycie fundamentowej. 2015-03-04 15:23 Po terminie składania ofert
Dostawa programu sterującego fontanną (oświetleniem i nagłośnieniem) z uwzględnieniem iluminacji Placu 2015-02-18 13:59 Po terminie składania ofert
Bezpośrednia ochrona fizyczna części budynku biurowego przy ul. Armii Krajowej 14 (siedziba MZGK) oraz budynku biurowo-usługowego przy ul. B. Krzywoustego 1 w Lęborku wraz z obsługą techniczną tego budynku - zamówienie uzupełniające. 2015-02-18 12:00 Po terminie składania ofert
Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Budowa ulic w Lęborku: Powstańców Warszawy, Słoneczna - II etap, Błękitna I etap polegające na wykonaniu nawierzchni dojazdu do posesji nr 14 i 16 położonych przy ul. Słonecznej w Lęborku. 2015-02-11 12:11 Po terminie składania ofert
Roboty dodatkowe dotyczące remontu pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Lęborku. 2014-12-11 13:23 Po terminie składania ofert
Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego z dnia 03.06.2013r. dotyczącego lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Targowej 58a w Lęborku. 2014-10-30 11:08 Po terminie składania ofert
Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego z dnia 23.08.2013r. dotyczącego lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Stryjewskiego 58 w Lęborku. 2014-10-30 10:30 Po terminie składania ofert
Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego z dnia 23.08.2013r. dotyczącego lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Stryjewskiego 60 w Lęborku. 2014-10-30 10:24 Po terminie składania ofert
Roboty dodatkowe dotyczące remontu pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Lęborku. 2014-10-09 10:03 Po terminie składania ofert
Aktualizacja wyceny lokalu handlowo - usługowego z wydzielona funkcją mieszkalną, położonego w obrębie 7 miasta Lęborka przy ul.Handlowej 10A/3. 2014-09-24 12:08 Po terminie składania ofert
Zamówienia uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lęborku polegające na budowie zjazdu na działce nr 346 obr.3 w Lęborku (al. Wolności) na teren Szkoły Podstawowej Nr 3 dla pojazdów uprzywilejowanych wraz z bramą wjazdową. 2014-09-23 14:05 Po terminie składania ofert
Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego z dnia 04.08.2012r. dotyczącego lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Mieszka I 22 w Lęborku. 2014-09-19 09:11 Po terminie składania ofert
Wykonanie aktualizacji wyceny lokalu handlowo - usługowego z wydzieloną funkcją mieszkalną, położoną w obrębie 7 miasta Lęborka, przy ul. Handlowej 10 A/3. 2014-09-11 15:20 Po terminie składania ofert
Roboty uzupełniające dla zadania Przebudowa ulic Kusocińskiego i Mieszka I w Lęborku - dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania ulic Krzywoustego - Kościuszki. 2014-09-09 15:28 Po terminie składania ofert
Wykonanie przestawienia (naprawy kompleksowej), budowy i naprawy pieców kaflowych wraz z pracami dodatkowymi w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork - zamówienie uzupełniające. 2014-08-29 13:18 Po terminie składania ofert
Odnowa nawierzchni bitumicznych i roboty towarzyszące na drogach będących w zarządzie Zamawiającego w latach 2014-2015. 2014-07-10 18:57 Po terminie składania ofert
Wykonanie drobnych robót budowlanych branży ogólnobudowlanej, dekarskiej, elektrycznej i instalacyjnej, których wartość jednostkowa nie przekracza 6.000,00zł oraz świadczenie usługi pogotowia awaryjno-technicznego w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Miasto Lębork w roku 2014. 2014-07-02 12:38 Po terminie składania ofert
Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego dotyczącego wyceny nieruchomości (działki nr 2/3 i 2/27 obręb 11) oraz dokonanie oszacowania środków trwałych należących do PKP S.A. 2014-05-02 10:41 Po terminie składania ofert
Roboty uzupełniajace dla zadania: Przebudowa części budynku przy ul.Kard.Wyszyńskiego 3 w Leborku na potrzeby adaptacji na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - etap I - adaptacja kolejnych pomieszczeń na potrzeby MOPS, w związku ze zwolnieniem kolejnych mieszkań w budynku, montaż elementów systemu alarmowego oraz zakup i montaż drzwi ognioodpornych EI30 wewnątrzklatkowych. 2014-04-17 15:23 Po terminie składania ofert
Wymiana stolarki okiennej oraz montaż nawiewników okiennych w lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Miasto Lębork w 2014r. - zamówienie uzupełniające. 2014-04-01 13:07 Po terminie składania ofert
Inwentaryzacja lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Łokietka 9 w Lęborku. 2014-03-26 10:40 Po terminie składania ofert
Przebudowa przepustu na głównym rowie (dz. 58 i 37) obr. 13 w Lęborku w ramach robót uzupełniających na zadaniu podstawowym pn. Budowa ulicy Buczka w Lęborku wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodnika oraz przebudową oświetlenia I-Etap. 2014-03-25 13:28 Po terminie składania ofert
Zamówienie dodatkowe dla zadania: Rozbiórka i budowa mostu na rzece Łebie w ciągu ul. Waryńskiego w Lęborku - zmiana technologii wykonania ścianek szczelnych. 2014-03-06 14:16 Po terminie składania ofert
Zamówienie uzupełniające do zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w ul. M. Konopnickiej, ul. M. Reja i ul. J. Korczaka w Lęborku - wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w ul. Wyszyńskiego w Lęborku. 2014-02-28 13:39 Po terminie składania ofert
Potwierdzenie aktualności operatów szacunkowych. 2014-02-28 09:48 Po terminie składania ofert
Wyłapywanie w 2014 roku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Lębork oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt. 2014-02-20 11:11 Po terminie składania ofert
Zamówienie dodatkowe dla zadania: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Przebudowa części budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 3 w Lęborku na potrzeby adaptacji na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - etap I - wykonanie nadzoru nad innymi robotami instalacyjnymi, montażowo - budowlanymi i wykończeniowymi w budynku, których nie można było przewidzieć na etapie wykonania projektu. 2014-02-19 14:27 Po terminie składania ofert
Wykonanie usługi polegającej na potwierdzeniu aktualności operatu szacunkowego z dnia 04.08.2012r. dotyczącego lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Targowej 25 w Lęborku. 2014-01-20 14:12 Po terminie składania ofert
Wykonanie prac mających na celu przywrócenie sprawności technicznej dachu budynku "D" Urzędu Miejsiego w Lęborku. 2014-01-10 13:51 Po terminie składania ofert
Wycena lokalu mieszkalnego z uwzględnieniem prawidłowej powierzchni oraz nakładów poniesionych na adaptację strychu na lokal mieszkalny w budynku przy Al. Wolności 71/10 w Lęborku. 2013-12-23 15:06 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPS. 2013-12-20 14:46 Po terminie składania ofert
Wykonanie przestawienia (naprawy kompleksowej), budowy i naprawy pieców kaflowych wraz z pracami dodatkowymi w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork w roku 2013/2014. 2013-11-27 14:13 Po terminie składania ofert
Zamówienie uzupełniające do zadania pn. Nadzór inwestorski nad termomodernizacją pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lęborku - nadzór inwestorski nad ociepleniem części strychu (połać dachowa ze stropodachem) i wymianą części stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego. 2013-11-12 15:02 Po terminie składania ofert
Roboty uzupełniające dla zadania Przebudowa Placu Pokoju w Lęborku realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj - Budowa fontanny na Placu Pokoju w Lęborku - etap II. 2013-10-16 11:35 Po terminie składania ofert
Zamówienie uzupełniające do zadania pn. Termomodernizacja pięciu budynków użyteczności publicznej w Lęborku - przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy. 2013-10-15 11:26 Po terminie składania ofert
Zamówienie uzupełniające do zadania pn. Termomodernizacja pięciu budynków użyteczności publicznej w Lęborku - ocieplenie części strychu (połać dachowa ze stropodachem) i wymiana części stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego. 2013-10-15 11:25 Po terminie składania ofert
Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie miasta Lęborka. 2013-10-11 13:59 Po terminie składania ofert
Roboty uzupełniające w zadaniu: "Rozwój połączeń drogowych w Lęborku: poprawa dojazdu Państwowej Straży Pożarnej do drogi wojewódzkiej nr 214 w kierunku Nowej Wsi Lęborskiej i Łeby poprzez uporządkowanie organizacji ruchu na ul.Stryjewskiego, Skarżyńskiego i Orlińskiego oraz przebudowę ul.Poznańskiej w Lęborku." 2013-10-07 10:55 Po terminie składania ofert
Wykonanie usługi polegającej na potwierdzeniu aktualności operatów szacunkowych dot. wyceny nieruchomości stanowiącej działkę nr 160/6 położonej w obrębie 8 miasta Lęborka przy ul.Gdańskiej oraz wyceny lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul.Mieszka I 22. 2013-10-02 15:23 Po terminie składania ofert
Roboty uzupełniające dla zadania Przebudowa Placu Pokoju w Lęborku realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj - budowa fontanny etap I. 2013-09-25 15:21 Po terminie składania ofert
Roboty dodatkowe dla zadania Przebudowa Placu Pokoju w Lęborku realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj - budowa murków oporowych wokół drzew. 2013-09-25 09:32 Po terminie składania ofert
Inwentaryzacja pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Przymurnej 9 w Lęborku. 2013-08-22 09:33 Po terminie składania ofert
Inwentaryzacja pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Gdańskiej 92 w Lęborku. 2013-08-16 14:59 Po terminie składania ofert
Wykonanie drobnych robót budowlanych branży ogólnobudowlanej, dekarskiej, elektrycznej i instalacyjnej, których wartość jednostkowa nie przekracza 6.000,00zł oraz świadczenie usługi pogotowia awaryjno - technicznego w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Miasto Lębork w roku 2013. 2013-08-05 14:56 Po terminie składania ofert
Zamówienie uzupełniające do zadania pn. Termomodernizacja pięciu budynków użyteczności publicznej w Lęborku - zmiana sposobu ocieplenia elewacji i wymiana stolarki otworowej w pomieszczeniu wymiennikowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 2013-07-26 09:09 Po terminie składania ofert
Wykonanie usługi polegającej na potwierdzeniu aktualności operatu szacunkowego z dnia 24.08.2012r. na wycenę nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 8 miasta Lęborka przy Pl.Pokoju. 2013-07-25 11:31 Po terminie składania ofert
Wycinka i pielęgnacja sanitarna drzewostanu na terenie miasta Lęborka w okresie 2013 - 2014 r. 2013-07-10 14:27 Po terminie składania ofert
Wykonanie usługi polegającej na potwierdzeniu aktualności wartości rynkowej działki nr 277/2 obręb 7, określonej w operacie szacunkowym z dnia 13.08.2012r. oraz uaktualnienie wartości prawa użytkowania wieczystego tej działki. 2013-06-17 10:15 Po terminie składania ofert
Wykonanie dokomentacji projektowej kanalizacji deszczowej w ulicy Orzeszkowej (na odcinku 2013-06-11 15:17 Po terminie składania ofert
Wykonanie usługi polegającej na potwierdzeniu aktualności operatu szacunkowego z dnia 16.02.2012r. na wycenę nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 14 m.Lęborka w rej. ulic W.Witosa i St.Mikołajczyka. 2013-02-13 08:50 Po terminie składania ofert
Świadczenie usługi oświetlenia na terenie gminy Miejskiej Lębork w 2013r. 2013-02-11 14:33 Po terminie składania ofert
Wymiana stolarki okiennej oraz montaż nawiewników okiennych w lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Miasto Lębork w 2013r. - zamówienie uzupełniające. 2013-02-08 12:26 Po terminie składania ofert
Wyłapywanie w 2013 roku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Lębork oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt. 2013-01-31 11:18 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. 2013-01-28 14:55 Po terminie składania ofert
Wykonanie przestawienia (naprawy kompleksowej), budowy i naprawy pieców kaflowych wraz z pracami dodatkowymi w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork w 2013 roku - zamówienie uzupełniające. 2013-01-14 15:51 Po terminie składania ofert
Potwierdzenie aktualizacji wartości rynkowej 16 lokali o innym niż mieszkalne przeznaczeniu (pawilony handlowo-usługowe), położone przy ul. Handlowej 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, obręb 7 miasta Lęborka. 2012-11-23 13:32 Po terminie składania ofert
Zamówienie dodatkowe dla zadania podstawowego - Termomodernizacja przedszkoli w Lęborku. 2012-10-18 15:21 Po terminie składania ofert
Wykonywanie usług pocztowych, polegających na przemieszczaniu i doręczaniu w obrocie krajowym przesyłek listowych w obszarze zastrzeżonym, tj. do 50 gram. 2012-10-16 14:18 Po terminie składania ofert
Remonty cząstkowe chodników i ciągów pieszych będących w zarządzie zamawiającego. 2012-10-10 14:36 Po terminie składania ofert
Wykonywanie usług ogrodniczych w zakresie pielęgnacji terenów zieleni miejskiej Lęborka w okresie wrzesień-listopad 2012r. 2012-10-03 14:12 Po terminie składania ofert
Zakup i dostawa serwera, dysku twardego oraz switchy zarządzalnych. 2012-09-21 15:21 Po terminie składania ofert
Wykonanie drobnych robót budowlanych branży ogólnobudowlanej, dekarskiej, elektrycznej i instalacyjnej, których wartość jednostkowa nie przekracza 6.000,00 zł oraz świadczenie usługi pogotowia awaryjno - technicznego w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Miasto Lębork - zamówienie uzupełniające. 2012-09-04 14:39 Po terminie składania ofert
Bezpośrednia ochrona fizyczna budynków biurowych przy ul. B. Krzywoustego 1 oraz przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3 (siedziba MZGK) wraz z obsługą techniczną i utrzymaniem czystości budynku przy ul. B. Krzywoustego 1 w Lęborku - zamówienie uzupełniające. 2012-09-04 14:37 Po terminie składania ofert
Poprawienie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych budynku oraz zapewnienie właściwej wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej pomieszczeń piwnicy budynku F. 2012-08-06 14:51 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług komiarskich w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Miasto Lębork - zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego uzielonego dn. 11.06.2010r. 2012-06-27 14:11 Po terminie składania ofert
Roboty uzupełniające (Instalacja nowej kamery Monitoringu Miejskiego w Lęborku u zbiegu ul. Olimpijczyków i Kusociskiego) do zadania podstawowego pn. ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO W LĘBORKU REALIZOWANEGO W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ. 2012-05-28 12:03 Po terminie składania ofert
Zamówienie dodatkowe dla zadania: Opracowanie dokumentacji projektowych związanych z uzbrojeniem terenu pod inwestycje w ramach Projektu: Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Lęborka poprzez podjęcie działań projektowych. 2012-05-16 15:01 Po terminie składania ofert
Podział geodezyjny działki nr 771/7, obręb 7, położonej w Lęborku przy ul.Handlowej oraz działki nr 771/3, obręb 7 położonej w Lęborku przy ul.Handlowej. 2012-05-10 14:31 Po terminie składania ofert
Podział geodezyjny działki nr 771/8, obręb 7, położonej w Lęborku przy ul.Węgrzynowicza. 2012-05-10 14:29 Po terminie składania ofert
Podział geodezyjny działki nr 165, obręb 9, położonej w Lęborku w rejonie ulic Staszica, Targowej i Wyspiańskiego. 2012-05-10 14:21 Po terminie składania ofert
Roboty uzupełniające do zadania podstawowego pn. ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO W LĘBORKU REALIZOWANEGO W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ. 2012-03-14 15:20 Po terminie składania ofert
Zamówienie uzupełniające do zadania Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Buczka w Lęborku ( odcinek od ulicy Poznańskiej do granicy Gminy) wraz z odwodnieniem - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy skrzyżowania ulic: Buczka - Orlińskiego - Poznańska wraz z ulicą Poznańską na odcinku od tego skrzyżowania do ul. Kossaka w Lęborku. 2012-01-23 12:08 Po terminie składania ofert
Podział geodezyjny części działki nr 159, obręb 1 i części działki nr 2, obręb 5, położonych w Lęborku w rejonie ulic Myśliwskiej i Lubelskiej. 2011-11-10 15:40 Po terminie składania ofert
Zamówienie uzupełniające dla zadania na wykonanie: Dokumentacji projektowej mieszkalnego budynku wielorodzinnego socjalnego przy ul. Bema wraz z zagospodarowaniem terenu w Lęborku. 2011-07-19 13:34 Po terminie składania ofert
Wykonanie drobnych robót budowlanych branży ogólnobudowlanej, dekarskiej, elektrycznej i instalacyjnej, których wartość jednostkowa nie przekracza 6.000,00zł, w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Miasto Lębork. 2011-07-15 13:50 Po terminie składania ofert
Roboty uzupełniające (8) do postępowania podstawowego pn. "Kompleksowa termomedernizacja lęborskich szkół podstawowych i gomnazjalnych - etap I": wkucia instalacji C.O. w obiektach SP5, SP8 b.g., G2, ZS3 b.g. 2011-06-30 14:49 Po terminie składania ofert
Roboty uzupełniające (2) dla nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji wchodzących w skład projektu termomodernizacji lęborskich szkół. 2011-06-07 07:50 Po terminie składania ofert
Roboty uzupełniające (2) dla zadania: Kompleksowa termomodernizacja lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych - etap II. 2011-05-31 12:53 Po terminie składania ofert
Roboty uzupełniające (1) dla zadania: Kompleksowa termomodernizacja lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych - etap II. 2011-05-31 12:53 Po terminie składania ofert
Budowa pieca kaflowego o kubaturze 1,13 m3 w lokalu mieszkalnym przy ul. Malczewskiego 23of/1 stanowiącym własność Gminy Miasto Lębork. 2011-04-20 13:27 Po terminie składania ofert
Roboty dodatkowe - izolacja tarasu w budynku ZS3 filia - do zadania podstawowego pn. Kompleksowa termomodernizacja lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych - etap I. 2011-04-07 15:11 Po terminie składania ofert
Roboty uzupełniające (4) dla zadania: Kompleksowa termomodernizacja lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych - etap I. 2011-03-18 09:29 Po terminie składania ofert
Nadzór inwestorski nad robotami uzupełniającymi (4) dla zadania: Kompleksowa termomodernizacja lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych - etap I. 2011-03-18 09:27 Po terminie składania ofert
Roboty uzupełniające (3) dla zadania: Kompleksowa termomodernizacja lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych - etap I: wykonanie obudowy instalacji c.o. w budynku SP8 filia. 2011-02-11 12:35 Po terminie składania ofert
Roboty uzupełniające do zadania: rekonstrukcja Baszty Obronnej Nr 24 przy ul. Derdowskiego (działka 403/4 i 403/8 obręb 3) i rekonstrukcja zabudowy Baszty Obronnej Nr 27 przy ul. Basztowej (działka 389/1 obręb 3) w Lęborku - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji ciśnieniowej ciśnieniowej w basztach nr 24 i 27 od strony przylegających murów obronnych. 2010-10-18 10:25 Po terminie składania ofert
Roboty uzupełniające (2) dla zadania Kompleksowa termomodernizacja lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. 2010-10-15 14:58 Po terminie składania ofert
Roboty uzupełniające do zadania pn. "Kompleksowa termomodernizacja lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych.". 2010-09-30 10:15 Po terminie składania ofert
Roboty dodatkowe do zadania pn. Rekonstrukcja Baszty Obronnej nr 32 w Lęborku polegające na wykonaniu rozbudowy systemu oddymiania i p. poż. 2010-09-03 14:55 Po terminie składania ofert
Roboty dodatkowe do zadania podstawowego "Budowa ulicy Artylerzystów wraz z odwodnieniem". 2010-07-06 09:03 Po terminie składania ofert
Wykonanie przestawienia (naprawy głównej), budowy i naprawy pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork. 2010-02-23 13:18 Po terminie składania ofert
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oświetlenia projektowanego parkingu przy ul. Kusocińskiego w Lęborku. 2010-01-27 11:59 Po terminie składania ofert
Szkolenie uczestników projektu pt.Osoba aktywna-osobą samodzielną. 2009-12-10 13:50 Po terminie składania ofert
Roboty uzupełniające do zadania pn. Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Kellera w Lęborku (działka nr 300, 301 obręb 3) - dostawa zamków do skrzynek licznikowych, dostawa ciągów komunikacyjnych, dostawa skrzynek na listy. 2009-11-03 14:06 Po terminie składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia od skrzyżowania ul. Różyckiego z ul. Moniuszki do ul. 9 Maja. 2009-10-02 08:59 Po terminie składania ofert
Oczyszczanie terenów miasta Lęborka podzielonego na 6 sektorów w okresie 01.08.2009r. do 31.08.2009r. 2009-08-21 12:05 Po terminie składania ofert
Roboty uzupełniające do zadania podstawowego pn. Rozbudowa budynku Ratusza Miejskiego w Lęborku. 2009-08-17 10:28 Po terminie składania ofert
Zmiana elewacji nowej części Ratusza Miejskiego w Lęborku od strony ul. M. Skłodowskiej-Curie. 2009-06-25 10:45 Po terminie składania ofert
Oczyszczanie terenów miasta Lęborka podzielonego na 6 sektorów w okresie 01.06.2009r. do 31.07.2009r. 2009-06-25 10:36 Po terminie składania ofert
Roboty uzupełniające do zadania pn. Budowa oświetlenia iluminacyjnego Ratusza Miejskiego w Lęborku. 2009-04-10 11:32 Po terminie składania ofert
Wykonanie robót uzupełniających przy realizacji inwestycji "wykonanie zaplecza sanitarnmo- szatniowego, przyłączy, chodników i oświetlenia kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012" na Placu Piastowskim w Lęborku. 2009-01-07 10:46 Po terminie składania ofert
Przeniesienie szafki sterowniczej do budynku Ratusza Miejskiego w Lęborku - roboty uzupełniające do zadania pn. Budowa oświetlenia iluminacyjnego Ratusza Miejskiego w Lęborku. 2008-12-31 12:15 Po terminie składania ofert
Roboty uzupełniające do zadania pn. Przebudowa i remont budynku kina (Lęborskie Centrum Kultury FREGATA) w Lęborku. 2008-10-09 09:39 Po terminie składania ofert
Roboty dodatkowe na zadaniu pn. Przebudowa i remont budynku kina (Lęborskie Centrum Kultury FREGATA) w Lęborku 2008-09-23 09:14 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPS w Lęborku. 2008-09-16 14:59 Po terminie składania ofert
Wymiana instalacji elektrycznych w Lęborskim Centrum Kultury FREGATA w Lęborku. 2008-07-03 10:42 Po terminie składania ofert
Dostawa artykułów spożywczych potrzebnych do przygotowywania posiłków w Dziennym Domu Pomocy, Noclegowni i Środowiskowym Domu Samopomocy 2008-03-07 16:21 Po terminie składania ofert
Obsługa połączeń telefonicznych z telefonów komórkowych wraz z dostarczeniem aparatów telefonicznych dla Urzędu Miejskiego w Lęborku – 1 abonament z telefonem. 2008-01-25 15:52 Po terminie składania ofert