herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Lęborku". Maciej Betscher 2018-08-17 14:19:59
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Lęborku". Maciej Betscher 2018-08-17 14:19:50
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Lęborku". Maciej Betscher 2018-08-17 14:18:38
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul. Malczewskiego i ul. Krótkiej z łącznikiem do ul. Stryjewskiego w Lęborku" "Połączenie ul. Kellera z ul. Łokietka obok noclegowni MOPS w Lęborku". Maciej Betscher 2018-08-17 13:11:33
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul. Malczewskiego i ul. Krótkiej z łącznikiem do ul. Stryjewskiego w Lęborku" "Połączenie ul. Kellera z ul. Łokietka obok noclegowni MOPS w Lęborku". Maciej Betscher 2018-08-17 13:11:28
Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku. Maciej Betscher 2018-08-17 13:09:35
Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku. Maciej Betscher 2018-08-17 13:09:06
Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. Maciej Betscher 2018-08-17 13:00:59
Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. Maciej Betscher 2018-08-17 13:00:51
Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. Maciej Betscher 2018-08-17 13:00:32
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Maciej Betscher 2018-08-17 10:17:50
Uchwała Nr XXXIII-494/2018 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Lębork na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. Maciej Betscher 2018-08-17 10:15:53
Uchwała Nr XXXIII-493/2018 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Lębork na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Maciej Betscher 2018-08-17 10:15:00
I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie 13 miasta Lęborka w rejonie ul.Nadmorskiej, uregulowanych w księdze wieczystej SL1L/00014918/2. Maciej Betscher 2018-08-17 09:06:29
I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie 13 miasta Lęborka w rejonie ul.Nadmorskiej, uregulowanych w księdze wieczystej SL1L/00014918/2. Maciej Betscher 2018-08-17 09:06:10
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku. Maciej Betscher 2018-08-17 09:01:09
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku. Maciej Betscher 2018-08-17 09:00:00
Wybory Samorządowe 2018 Maciej Betscher 2018-08-17 08:57:15
Budowa Ulicy Powstania Styczniowego w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-08-14 14:09:09
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul. Malczewskiego i ul. Krótkiej z łącznikiem do ul. Stryjewskiego w Lęborku" "Połączenie ul. Kellera z ul. Łokietka obok noclegowni MOPS w Lęborku". Andrzej Karbownik 2018-08-14 13:33:53
Wykaz w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach wielolokalowych wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie. Andrzej Karbownik 2018-08-14 13:00:34
Wykaz w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach wielolokalowych wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie. Andrzej Karbownik 2018-08-14 13:00:04
Projekty uchwał na XXXVII sesję RM Andrzej Karbownik 2018-08-14 10:26:14
Projekty uchwał na XXXVII sesję RM Andrzej Karbownik 2018-08-14 10:24:20
Projekty uchwał na XXXVII sesję RM Andrzej Karbownik 2018-08-14 10:23:21
Projekty uchwał na XXXVII sesję RM Andrzej Karbownik 2018-08-14 10:20:59
Obwieszczenie rozbudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na dz.nr 150/3 oraz cz.dz.nr 2/6 i 3 obręb 11 przy ul. Żeromskiego w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-08-10 13:24:42
Obwieszczenie rozbudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na dz.nr 150/3 oraz cz.dz.nr 2/6 i 3 obręb 11 przy ul. Żeromskiego w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-08-10 13:23:32
II przetargi ustne nieograniczone: 1. na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 o powierzchni 34,36 m2 (lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni) przy ul. Stryjewskiego 60; 2.na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 36,19 m2 (lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni) przy ul. Stryjewskiego 58. Andrzej Karbownik 2018-08-10 13:10:03
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-08-10 00:13:51
Stworzenie terenu rekreacyjnego na Placu Piastowskim. Andrzej Karbownik 2018-08-09 14:48:33
Budowa przyłączy do budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-08-09 13:24:12
Stworzenie terenu rekreacyjnego na Placu Piastowskim. Andrzej Karbownik 2018-08-09 13:22:02
Nadzór inwestorski w branży drogowej przy realizacji zadania pn.: "Stworzenie terenu rekreacyjnego na Placu Piastowskim" Andrzej Karbownik 2018-08-09 13:18:26
Nadzór inwestorski w branży drogowej przy realizacji zadania pn.: "Stworzenie terenu rekreacyjnego na Placu Piastowskim" Andrzej Karbownik 2018-08-09 13:16:09
ZAWIADOMIENIE LUB ZAŚWIADCZENIE O PRZYPORZĄDKOWANIU I NADANIU NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI Andrzej Karbownik 2018-08-09 12:56:41
ZAWIADOMIENIE LUB ZAŚWIADCZENIE O PRZYPORZĄDKOWANIU I NADANIU NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI Andrzej Karbownik 2018-08-09 09:29:04
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia, wydzierżawienia lub użyczenia. Andrzej Karbownik 2018-08-08 14:23:23
Remont budynków komunalnych przy ul. Kossaka 46, 72, 100, 100 oficyna, ul. Malczewskiego 10, 11, 12, 22, 23, 23 oficyna, 24, 24 oficyna, 31, 33, ul. Stryjewskiego 2, 5, 45, 49, 52 w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-08-08 14:20:08
Remont budynków komunalnych przy ul. Kossaka 46, 72, 100, 100 oficyna, ul. Malczewskiego 10, 11, 12, 22, 23, 23 oficyna, 24, 24 oficyna, 31, 33, ul. Stryjewskiego 2, 5, 45, 49, 52 w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-08-08 14:19:58