herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa ścieżki rowerowej wraz z przebudową układu komunikacyjnego na odcinku od ul. Nadmorskiej do ul. Al. Wolności w Lęborku" Andrzej Karbownik 2018-04-18 14:17:32
Budowa miejsc postojowych przy Przedszkolu Nr 1 w Lęborku. Maciej Betscher 2018-04-18 11:04:44
Budowa miejsc postojowych przy Przedszkolu Nr 1 w Lęborku. Maciej Betscher 2018-04-18 11:04:32
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej w zadaniu: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)" w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-04-18 10:14:52
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Stworzenie terenu rekreacyjnego na Placu Kopernika w Lęborku". Maciej Betscher 2018-04-17 14:55:20
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Stworzenie terenu rekreacyjnego na Placu Kopernika w Lęborku". Maciej Betscher 2018-04-17 14:55:11
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Stworzenie terenu rekreacyjnego na Placu Kopernika w Lęborku". Maciej Betscher 2018-04-17 14:53:25
Nadzór inwestorski branży budowlanej nad remontem budynków komunalnych przy ul. Gdańskiej 93 i 96 w Lęborku. Maciej Betscher 2018-04-17 14:51:38
Nadzór inwestorski branży budowlanej nad remontem budynków komunalnych przy ul. Gdańskiej 93 i 96 w Lęborku. Maciej Betscher 2018-04-17 14:49:49
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "zmiany sposobu użytkowania budynku warsztatowego usytuowanego na działce nr 243 obręb 7 położonej przy ul.Węgrzynowicza na potrzeby funkcji medycznych związanych z rezonansem magnetycznym przy SPS ZOZ w Lęborku". Maciej Betscher 2018-04-17 14:47:03
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "zmiany sposobu użytkowania budynku warsztatowego usytuowanego na działce nr 243 obręb 7 położonej przy ul.Węgrzynowicza na potrzeby funkcji medycznych związanych z rezonansem magnetycznym przy SPS ZOZ w Lęborku". Maciej Betscher 2018-04-17 14:46:27
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork w 2018 r. Andrzej Karbownik 2018-04-17 13:53:15
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa monitoringu na obszarze zdegradowanym w Lęborku". Andrzej Karbownik 2018-04-17 12:26:33
Budowa przystani kajakowej wraz z przenoską w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-04-17 12:21:02
Nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej w zadaniu: "Budowa przystani kajakowej wraz z przenoszą w Lęborku". Andrzej Karbownik 2018-04-17 12:00:02
Nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej w zadaniu: "Budowa przystani kajakowej wraz z przenoszą w Lęborku". Andrzej Karbownik 2018-04-17 11:59:50
Nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej w zadaniu: "Budowa przystani kajakowej wraz z przenoszą w Lęborku". Andrzej Karbownik 2018-04-17 11:57:37
Remont budynków komunalnych przy ul. Gdańskiej 93 i 96 w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-04-17 11:49:31
Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności dojazdu do ośrodków życia gospodarczego i społeczno - kulturalnego oraz terenów inwestycyjnych dla przedsiębiorców i społeczności lokalnych poprzez budowę ulicy Nadmorskiej bocznej w Lęborku i jej połączenia z DW214. Andrzej Karbownik 2018-04-17 11:43:48
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej podwórka integracyjno-kulturalnego "Zakątek Kultury" wraz z modernizacją dojazdu i zagospodarowaniem otoczenia. Andrzej Karbownik 2018-04-17 11:35:55
Budowa przyłączy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Andrzej Karbownik 2018-04-17 11:32:29
Budowa przyłączy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Andrzej Karbownik 2018-04-17 11:11:46
Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-04-17 09:44:12
Jednostki Maciej Betscher 2018-04-17 08:12:30
Jednostki Maciej Betscher 2018-04-17 08:11:37
Dostawa pojemników (na odpady) dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lęborku. Maciej Betscher 2018-04-16 14:57:43
Dostawa pojemników (na odpady) dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lęborku. Maciej Betscher 2018-04-16 14:53:44
Dostawa kontenerów (na odpady) dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-04-16 14:53:24
Dostawa kontenerów (na odpady) dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-04-16 14:52:51
Dostawa kontenerów (na odpady) dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-04-16 14:51:24
Dostawa pojemników (na odpady) dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lęborku. Maciej Betscher 2018-04-16 14:51:08
Realizacja zadania pn. Teren Rekreacyjny przy ul. Malczewskiego w Lęborku w trybie zaprojektuj i wybuduj. Maciej Betscher 2018-04-16 14:48:40
Realizacja zadania pn. Teren Rekreacyjny przy ul. Malczewskiego w Lęborku w trybie zaprojektuj i wybuduj. Maciej Betscher 2018-04-16 14:48:24
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Stworzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Kazimierza Wielkiego" oraz "Zagospodarowanie terenu na cele zajęć sprawnościowo - edukacyjnych przy stacji PKP Nowy Świat wraz z zagospodarowaniem otoczenia". Andrzej Karbownik 2018-04-16 11:07:39
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Stworzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Kazimierza Wielkiego" oraz "Zagospodarowanie terenu na cele zajęć sprawnościowo - edukacyjnych przy stacji PKP Nowy Świat wraz z zagospodarowaniem otoczenia". Andrzej Karbownik 2018-04-16 11:06:47
Budowa placu zabaw przy ul. Komuny Paryskiej w Lęborku. Maciej Betscher 2018-04-13 14:41:47
Budowa placu zabaw przy ul. Komuny Paryskiej w Lęborku. Maciej Betscher 2018-04-13 14:41:45
Budowa placu zabaw przy ul. Komuny Paryskiej w Lęborku. Maciej Betscher 2018-04-13 14:41:37
Budowa placu zabaw przy ul. Komuny Paryskiej w Lęborku. Maciej Betscher 2018-04-13 14:40:59
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 30.03.2018 r. Andrzej Karbownik 2018-04-13 14:00:49