herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 12.10.2017 r. Andrzej Karbownik 2017-10-20 11:09:43
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 10.10.2017 r. Andrzej Karbownik 2017-10-20 11:06:50
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 09.10.2017 r. Andrzej Karbownik 2017-10-19 13:27:33
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 03.10.2017 r. Andrzej Karbownik 2017-10-19 13:26:03
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 27.09.2017 r. Andrzej Karbownik 2017-10-19 13:18:53
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 26.09.2017 r. Andrzej Karbownik 2017-10-19 13:15:43
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 14.09.2017 r. Andrzej Karbownik 2017-10-19 13:10:53
Informacja o wyniku głosowania nad projektami złożonymi w ramach "Budżetu Obywatelskiego w Lęborku na 2018 rok". Andrzej Karbownik 2017-10-19 13:02:25
Obwieszczenie w sprawie budowy oświetlenia ulicy B.Krzywoustego (dz.nr 1, 19/27, 38/6 obręb 12) w Lęborku oraz odcinka drogi nr 214 w kierunku m.Rybki (dz.nr 1, 16 obręb Małoszyce) w Gminie Nowa Wieś Lęborska Andrzej Karbownik 2017-10-19 12:58:43
Obwieszczenie w sprawie budowy oświetlenia ulicy B.Krzywoustego (dz.nr 1, 19/27, 38/6 obręb 12) w Lęborku oraz odcinka drogi nr 214 w kierunku m.Rybki (dz.nr 1, 16 obręb Małoszyce) w Gminie Nowa Wieś Lęborska Andrzej Karbownik 2017-10-19 12:57:46
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej nad rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku. Maciej Betscher 2017-10-18 12:47:49
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej nad rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku. Maciej Betscher 2017-10-18 12:47:36
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej nad rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku. Maciej Betscher 2017-10-18 12:45:40
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork. Andrzej Karbownik 2017-10-18 10:10:31
Nadzór inwestorski w branży drogowej w zadaniu "Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku". Andrzej Karbownik 2017-10-17 14:30:03
Nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno - budowlanej nad rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku. Andrzej Karbownik 2017-10-17 14:29:05
Nadzór inwestorski w branży elektrycznej nad rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku. Andrzej Karbownik 2017-10-17 14:27:01
Nadzór inwestorski w branży elektrycznej nad realizacją zadania pn. Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego Andrzej Karbownik 2017-10-17 14:26:32
Nadzór inwestorski w branży elektrycznej nad realizacją zadania pn. Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego Andrzej Karbownik 2017-10-17 14:25:56
Nadzór inwestorski w branży drogowej w zadaniu "Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku". Andrzej Karbownik 2017-10-17 14:24:37
Andrzej Karbownik 2017-10-13 14:24:23
Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku. Andrzej Karbownik 2017-10-13 14:12:59
Rozbudowa tunelu dla pieszych na stacji kolejowej w Lęborku. Andrzej Karbownik 2017-10-13 12:58:13
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze głównego specjalisty ds. zrównoważonego rozwoju w Urzędzie Miejskim w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14. Maciej Betscher 2017-10-13 12:33:29
Informacja o wynikach naboru w Szkole Podstawowej nr 3 w Lęborku na stanowisko głównego księgowego. Maciej Betscher 2017-10-13 12:28:11
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14. Maciej Betscher 2017-10-12 14:52:16
Nadzór inwestorski w branży elektrycznej nad realizacją zadania pn. Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego Maciej Betscher 2017-10-11 13:50:05
Nadzór inwestorski w branży elektrycznej nad realizacją zadania pn. Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego Maciej Betscher 2017-10-11 13:49:59
Nadzór inwestorski w branży elektrycznej nad realizacją zadania pn. Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego Maciej Betscher 2017-10-11 13:49:52
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej nad rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku. Maciej Betscher 2017-10-11 13:36:42
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej nad rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku. Maciej Betscher 2017-10-11 13:36:37
Projekty uchwał na XXXI sesję RM Andrzej Karbownik 2017-10-11 08:45:06
Projekty uchwał na XXXI sesję RM Andrzej Karbownik 2017-10-11 08:42:48
Realizacja zajęć rozwijających kompetencje kluczowe oraz społeczne wśród dzieci uczęszczających do lęborskich przedszkoli, w ramach projektu Lęborskie przedszkolaki to fajne dzieciaki. Maciej Betscher 2017-10-10 14:11:07
Realizacja zajęć rozwijających kompetencje kluczowe oraz społeczne wśród dzieci uczęszczających do lęborskich przedszkoli, w ramach projektu Lęborskie przedszkolaki to fajne dzieciaki. Maciej Betscher 2017-10-10 14:11:04
Obwieszczenie w sprawie budowy linii kablowej SN 15 kV na części działki nr 299/6 obręb 11 przy ul.Władysława IV w Lęborku. Andrzej Karbownik 2017-10-10 13:57:22
Obwieszczenie w sprawie budowy linii kablowej SN 15 kV na części działki nr 299/6 obręb 11 przy ul.Władysława IV w Lęborku. Andrzej Karbownik 2017-10-10 13:56:41
Przebudowa ul. Waryńskiego - II etap. Andrzej Karbownik 2017-10-10 12:01:14
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Lęborka na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024. Andrzej Karbownik 2017-10-10 11:58:57
Obwieszczenie w sprawie "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Lęborka na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024". Andrzej Karbownik 2017-10-10 11:56:48