herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Marusarzówny w Lęborku. Maciej Betscher 2017-02-24 11:32:35
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Marusarzówny w Lęborku. Maciej Betscher 2017-02-24 11:32:22
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Marusarzówny w Lęborku. Maciej Betscher 2017-02-24 11:31:10
Przygotowywanie i wydawanie posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPS w Lęborku. Maciej Betscher 2017-02-23 14:28:28
Przygotowywanie i wydawanie posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPS w Lęborku. Maciej Betscher 2017-02-23 14:28:13
Przygotowywanie i wydawanie posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPS w Lęborku. Maciej Betscher 2017-02-23 14:27:52
Przygotowywanie i wydawanie posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPS w Lęborku. Maciej Betscher 2017-02-23 14:27:28
Przygotowywanie i wydawanie posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPS w Lęborku. Maciej Betscher 2017-02-23 14:27:14
Przygotowywanie i wydawanie posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPS w Lęborku. Maciej Betscher 2017-02-23 14:27:10
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 09.02.2017 r. Andrzej Karbownik 2017-02-23 09:52:27
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "budowy linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 93, 94, 238/2 obręb 9, nr 191/4, 249/6, 245, 246/2, 188, 244/5 obręb 7 w Lęborku dla zasilenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 191/4 obręb 7 przy ul. Targowej w Lęborku". Maciej Betscher 2017-02-23 08:48:07
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "budowy linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 93, 94, 238/2 obręb 9, nr 191/4, 249/6, 245, 246/2, 188, 244/5 obręb 7 w Lęborku dla zasilenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 191/4 obręb 7 przy ul. Targowej w Lęborku". Maciej Betscher 2017-02-23 08:47:15
Podział geodezyjny nieruchomości stanowiącej działkę nr 11, obręb 13 miasta Lęborka przy ul.Pionierów, zgodnie z orientacyjnym przebiegiem granic na załączonej mapie oraz z obowiązującym planem miejscowym. Andrzej Karbownik 2017-02-22 14:33:16
Andrzej Karbownik 2017-02-22 14:05:36
Andrzej Karbownik 2017-02-22 14:04:59
Andrzej Karbownik 2017-02-22 14:04:07
2017 Andrzej Karbownik 2017-02-22 13:47:13
Przygotowywanie i wydawanie posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPS w Lęborku. Andrzej Karbownik 2017-02-22 13:39:32
Protokół z obrad XXIV Sesji RM z 25.01.2017r. Andrzej Karbownik 2017-02-22 10:38:28
Protokół nr 30 z dnia 12.12.2016r. Andrzej Karbownik 2017-02-22 09:54:32
Protokół nr 29 z dnia 08.12.2016r. Andrzej Karbownik 2017-02-22 09:49:40
Protokół nr 32 z dnia 25.01.2017r. Andrzej Karbownik 2017-02-22 09:45:52
Protokół nr 42 z dnia 24.01.2017r. Andrzej Karbownik 2017-02-22 09:41:47
Obwieszczenie w sprawie budowy linii kablowej 0,4 kV wraz z powiązaniami kablowymi nN na działkach 300/1, 300/2, 302/100, 302/5, 301/15, 301/16, 301/1 obręb 6 położonych przy ul.Słupskiej w Lęborku. Andrzej Karbownik 2017-02-22 09:36:29
Obwieszczenie w sprawie budowy linii kablowej 0,4 kV wraz z powiązaniami kablowymi nN na działkach 300/1, 300/2, 302/100, 302/5, 301/15, 301/16, 301/1 obręb 6 położonych przy ul.Słupskiej w Lęborku. Andrzej Karbownik 2017-02-22 09:35:40
Petycje 2017 r. Maciej Betscher 2017-02-20 15:22:38
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu przerobu drewna z 3000m3 do 9500m3/rok, budowie zakładu produkcji wyrobów z drewna wraz z wymaganą infrastrukturą w zakresie: hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową o powierzchni ok. 1000m2, budynku suszarni do drewna o powierzchni ok. 100m2, dwóch wiat magazynowych o łącznej powierzchni ok. 1000 m2, utwardzenia terenu o powierzchni ok. 10000m2 na działkach nr 282/3 i 307/1 w Lęborku w obrębie 14. Maciej Betscher 2017-02-20 15:03:43
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu przerobu drewna z 3000m3 do 9500m3/rok, budowie zakładu produkcji wyrobów z drewna wraz z wymaganą infrastrukturą w zakresie: hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową o powierzchni ok. 1000m2, budynku suszarni do drewna o powierzchni ok. 100m2, dwóch wiat magazynowych o łącznej powierzchni ok. 1000 m2, utwardzenia terenu o powierzchni ok. 10000m2 na działkach nr 282/3 i 307/1 w Lęborku w obrębie 14. Maciej Betscher 2017-02-20 15:02:57
Sesja Rady Miejskiej Nr XXIV Andrzej Karbownik 2017-02-20 13:42:50
Sesja Rady Miejskiej Nr XXIV Andrzej Karbownik 2017-02-20 13:41:18
http://prawomiejscowe.pl/institution/18973/collection/82357/yearbook/2017/February Andrzej Karbownik 2017-02-20 13:39:57
Sesja Rady Miejskiej Nr XXV Andrzej Karbownik 2017-02-20 13:39:31
http://prawomiejscowe.pl/institution/18973/collection/82357/yearbook/2017/February Andrzej Karbownik 2017-02-20 13:36:50
http://prawomiejscowe.pl/institution/18973/collection/82357/yearbook/2017/February Andrzej Karbownik 2017-02-20 13:31:20
http://prawomiejscowe.pl/institution/18973/collection/82357/yearbook/2017/February Andrzej Karbownik 2017-02-20 13:31:08
Projekty uchwał na XXVI sesję RM Andrzej Karbownik 2017-02-20 13:30:44
Projekty uchwał na XXVI sesję RM Andrzej Karbownik 2017-02-20 13:29:48
Projekty uchwał na XXVI sesję RM Andrzej Karbownik 2017-02-20 13:23:27
Projekty uchwał na XXVI sesję RM Andrzej Karbownik 2017-02-20 13:18:50
Podział geodezyjny nieruchomości stanowiącej działkę nr 11, obręb 13 miasta Lęborka przy ul.Pionierów, zgodnie z orientacyjnym przebiegiem granic na załączonej mapie oraz z obowiązującym planem miejscowym. Maciej Betscher 2017-02-17 14:49:16