herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku wykazu w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przy ul. Chopina, Orlońskiego Gdańskiej, Stryjewskiego, Armii Krajowej, Mieszka I, Reja, Krzywousteho, Malczewskiego, Staromiejskiej, Łokietka, Przyzamcze i Korczaka w Lęborku. Andrzej Karbownik 2017-06-28 12:42:30
Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku wykazu w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przy ul. Chopina, Orlońskiego Gdańskiej, Stryjewskiego, Armii Krajowej, Mieszka I, Reja, Krzywousteho, Malczewskiego, Staromiejskiej, Łokietka, Przyzamcze i Korczaka w Lęborku. Andrzej Karbownik 2017-06-28 12:40:04
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej działki nr 196/35, nr 240/119, nr 240/120 o łącznej powierzchni 9935m2 położonej w obrębie 11 miasta Lęborka przy ul.Teligi. Andrzej Karbownik 2017-06-28 09:11:41
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 35,01 m2 przy ul. Targowej 58 wraz ze sprzedażą 76/1000 udziału w nieruchomości - działce nr 68/1, obręb 9 o powierzchni 176 m2, KW SL1L/00025098/7. Maciej Betscher 2017-06-27 14:33:23
II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż: - lokalu mieszkalnego nr 9 o powierzchni 41,78 m2 ul. Syrokomli 1; - lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni 43,83 m2 ul. Korczaka 3. Maciej Betscher 2017-06-27 14:30:32
Wykonanie przestawienia (naprawy kompleksowej), budowy i naprawy pieców kaflowych wraz z pracami dodatkowymi w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork. Andrzej Karbownik 2017-06-27 13:40:11
Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko Księgowej w Sekcji Finansowo-Księgowej w Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej w Lęborku. Andrzej Karbownik 2017-06-27 13:38:40
Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko Księgowej w Sekcji Finansowo-Księgowej w Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej w Lęborku. Andrzej Karbownik 2017-06-27 13:38:09
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Lębork - Wschód" w Lęborku w zakresie obejmującym: - część terenu elementarnego oznaczonego 4.MC.14, stanowiącego wydzielenia wewnętrzne oznaczone 14/1.1 i 14/1.2.ZP, - teren elementarny oznaczony 4.UO.01 oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Maciej Betscher 2017-06-27 08:22:51
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Lębork - Wschód" w Lęborku w zakresie obejmującym: - część terenu elementarnego oznaczonego 4.MC.14, stanowiącego wydzielenia wewnętrzne oznaczone 14/1.1 i 14/1.2.ZP, - teren elementarny oznaczony 4.UO.01 oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Maciej Betscher 2017-06-27 08:22:34
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Lębork - Wschód" w Lęborku w zakresie obejmującym: - część terenu elementarnego oznaczonego 4.MC.14, stanowiącego wydzielenia wewnętrzne oznaczone 14/1.1 i 14/1.2.ZP, - teren elementarny oznaczony 4.UO.01 oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Maciej Betscher 2017-06-27 08:20:37
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Lębork - Wschód" w Lęborku w zakresie obejmującym: - część terenu elementarnego oznaczonego 4.MC.14, stanowiącego wydzielenia wewnętrzne oznaczone 14/1.1 i 14/1.2.ZP, - teren elementarny oznaczony 4.UO.01 oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Maciej Betscher 2017-06-27 08:19:41
Komisje Maciej Betscher 2017-06-27 07:42:09
Usługi społeczne i inne szczególne usługi (znak postępowania: WR.271.15.2017.C) realizowane w ramach projektu pn. "Lęborskie przedszkolaki to fajne dzieciaki" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020". Maciej Betscher 2017-06-26 15:55:07
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Lębork - Wschód" w Lęborku w zakresie obejmującym: - część terenu elementarnego oznaczonego 4.MC.14, stanowiącego wydzielenia wewnętrzne oznaczone 14/1.1 i 14/1.2.ZP, - teren elementarny oznaczony 4.UO.01 oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Andrzej Karbownik 2017-06-26 10:37:27
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Lębork - Wschód" w Lęborku w zakresie obejmującym: - część terenu elementarnego oznaczonego 4.MC.14, stanowiącego wydzielenia wewnętrzne oznaczone 14/1.1 i 14/1.2.ZP, - teren elementarny oznaczony 4.UO.01 oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Andrzej Karbownik 2017-06-26 10:35:13
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Spółdzielczej w Lęborku oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Andrzej Karbownik 2017-06-26 10:31:29
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Spółdzielczej w Lęborku oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Andrzej Karbownik 2017-06-26 10:29:06
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynowego o konstrukcji lekkiej i mocowanego do podłoża i nie związanego trwale z podłożem zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 55/29 obr.10 w Lęborku. Andrzej Karbownik 2017-06-23 14:26:21
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynowego o konstrukcji lekkiej i mocowanego do podłoża i nie związanego trwale z podłożem zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 55/29 obr.10 w Lęborku. Andrzej Karbownik 2017-06-23 14:25:22
Informacja Burmistrza Miasta Lęborka o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego. Andrzej Karbownik 2017-06-23 10:25:53
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej działki nr 196/35, nr 240/119, nr 240/120 o łącznej powierzchni 9935m2 położonej w obrębie 11 miasta Lęborka przy ul.Teligi. Andrzej Karbownik 2017-06-23 10:02:02
Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego wykazów w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Zwycięstwa, ul. Mściwoja II, ul. Węgrzynowicza i ul. Derdowskiego. Andrzej Karbownik 2017-06-23 09:47:26
Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego wykazów w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Zwycięstwa, ul. Mściwoja II, ul. Węgrzynowicza i ul. Derdowskiego. Andrzej Karbownik 2017-06-23 09:44:06
Maciej Betscher 2017-06-22 15:07:09
Maciej Betscher 2017-06-22 15:06:47
Maciej Betscher 2017-06-22 15:05:58
Maciej Betscher 2017-06-22 15:05:42
BUDOWA 5 -ciu ULIC NA TERENIE LĘBORKA Realizacja robót na ulicach: Małopolska, Mazowiecka, Sosabowskiego, Szarych Szeregów oraz Batalionów Zośka. Maciej Betscher 2017-06-22 14:14:25
BUDOWA 5 -ciu ULIC NA TERENIE LĘBORKA Realizacja robót na ulicach: Małopolska, Mazowiecka, Sosabowskiego, Szarych Szeregów oraz Batalionów Zośka. Maciej Betscher 2017-06-22 14:14:05
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2016 przez Radę Miejską w Lęborku. Andrzej Karbownik 2017-06-21 12:38:28
Usługi społeczne i inne szczególne usługi (znak postępowania: WR.271.15.2017.C) realizowane w ramach projektu pn. "Lęborskie przedszkolaki to fajne dzieciaki" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020". Maciej Betscher 2017-06-20 14:40:13
Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku, wykazu w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę nr 324, położonej w obrębie 2 miasta Lęborka, przy ul. Jesionowej 23. Andrzej Karbownik 2017-06-20 13:39:04
Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku, wykazu w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę nr 324, położonej w obrębie 2 miasta Lęborka, przy ul. Jesionowej 23. Andrzej Karbownik 2017-06-20 13:38:13
Wykonanie przestawienia (naprawy kompleksowej), budowy i naprawy pieców kaflowych wraz z pracami dodatkowymi w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork. Andrzej Karbownik 2017-06-20 12:45:38
Usługi społeczne i inne szczególne usługi (znak postępowania: WR.271.15.2017.C) realizowane w ramach projektu pn. "Lęborskie przedszkolaki to fajne dzieciaki" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020". Maciej Betscher 2017-06-19 15:03:38
Oświadczenie za 2016 rok. Maciej Betscher 2017-06-19 11:53:40
Namyślak Witold - oświadczenie za 2016r. Maciej Betscher 2017-06-16 11:10:05
Witold Namyślak - Burmistrz Miasta Maciej Betscher 2017-06-16 11:09:16
Usługi społeczne i inne szczególne usługi (znak postępowania: WR.271.13.2017.C) realizowane w ramach projektu pn. "Lęborskie przedszkolaki to fajne dzieciaki" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020". Maciej Betscher 2017-06-14 14:56:47