herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
II przetargi ustne nieograniczone: 1. na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni 67,43 m2 (lokal mieszkalny składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z WC) przy Aleja Wolności 44; 2. na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 o powierzchni 36,22 m2 (lokal mieszkalny składa się z 1 pokoju, kuchni i WC) przy ul. Stryjewskiego 60. Andrzej Karbownik 2018-02-16 10:42:33
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 o powierzchni 34,48 m2 (lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni) wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) o pow. 6,57 m2 przy ul. Stryjewskiego 60. Andrzej Karbownik 2018-02-16 10:38:33
II przetargi ustne nieograniczone: 1. na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni 95,02 m2 (lokal mieszkalny składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki z WC i korytarza) przy ul. Kossaka 52; 2. na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 32,73 m2 (lokal mieszkalny składa się z 1 pokoju i kuchni) przy ul. Stryjewskiego 60 Andrzej Karbownik 2018-02-16 10:36:08
Adaptacja obecnej bazy Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. przy ul. Łokietka 5 na Klub Osiedlowy BAZA wraz z zagospodarowaniem otoczenia. Andrzej Karbownik 2018-02-16 10:30:44
Adaptacja obecnej bazy Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. przy ul. Łokietka 5 na Klub Osiedlowy BAZA wraz z zagospodarowaniem otoczenia. Andrzej Karbownik 2018-02-16 10:30:33
Adaptacja obecnej bazy Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. przy ul. Łokietka 5 na Klub Osiedlowy BAZA wraz z zagospodarowaniem otoczenia. Andrzej Karbownik 2018-02-16 10:30:21
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie portierni w miejscowości Lębork na działce o numerze ewidencyjnym 97/4. Maciej Betscher 2018-02-16 10:27:07
Nadzór inwestorski w branży elektrycznej w zadaniu: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)" w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-02-15 15:07:47
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-02-15 13:23:23
Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego. Andrzej Karbownik 2018-02-15 13:20:50
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej w zadaniu: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Alei Niepodległości wraz z odtworzeniem nawierzchni". Andrzej Karbownik 2018-02-15 12:16:31
Nadzór inwestorski w branży drogowej przy realizacji zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Alei Niepodległości wraz z odtworzeniem nawierzchni". Andrzej Karbownik 2018-02-15 12:04:43
Nadzór inwestorski w branży drogowej przy realizacji zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Alei Niepodległości wraz z odtworzeniem nawierzchni". Andrzej Karbownik 2018-02-15 12:04:23
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi realizowane w ramach projektu "Lęborskie przedszkolaki to fajne dzieciaki" (znak postępowania WR.271.3.2018.C). Andrzej Karbownik 2018-02-15 11:53:31
Nadzór inwestorski w branży elektrycznej w zadaniu: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)" w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-02-15 11:48:07
Nadzór inwestorski w branży elektrycznej w zadaniu: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)" w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-02-15 11:47:42
Nadzór inwestorski w branży elektrycznej w zadaniu: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)" w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-02-15 11:47:28
Nadzór inwestorski w branży drogowej w zadaniu: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)" w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-02-15 10:49:34
Nadzór inwestorski w branży drogowej w zadaniu: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)" w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-02-15 10:48:55
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy odcinka sieci gazowej dn 110 PE niskiego ciśnienia (do 0,5 MPa) na działkach nr 299/1, 300/7, 300/9 obręb 11 przy ul.Obrońców Wybrzeża w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-02-15 10:12:43
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy odcinka sieci gazowej dn 110 PE niskiego ciśnienia (do 0,5 MPa) na działkach nr 299/1, 300/7, 300/9 obręb 11 przy ul.Obrońców Wybrzeża w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-02-15 10:12:08
Odprowadzenie wód opadowych z ulicy Sportowa w Lęborku. Maciej Betscher 2018-02-15 08:56:25
Odprowadzenie wód opadowych z ulicy Sportowa w Lęborku. Maciej Betscher 2018-02-15 08:56:04
Budowa miejsc postojowych przy ul. Żeromskiego w Lęborku. Maciej Betscher 2018-02-15 08:54:53
Budowa miejsc postojowych przy ul. Żeromskiego w Lęborku. Maciej Betscher 2018-02-15 08:54:51
Budowa miejsc postojowych przy ul. Żeromskiego w Lęborku. Maciej Betscher 2018-02-15 08:54:44
Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Armii Krajowej 14, wykazów w sprawie sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości stanowiących działki w obrębie 13 miasta Lęborka przy ul. Pionierów. Maciej Betscher 2018-02-14 13:46:50
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Alei Niepodległości wraz z odtworzeniem nawierzchni. Maciej Betscher 2018-02-14 10:15:28
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Alei Niepodległości wraz z odtworzeniem nawierzchni. Maciej Betscher 2018-02-14 10:15:19
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi realizowane w ramach projektu "Lęborskie przedszkolaki to fajne dzieciaki" (znak postępowania WR.271.2.2018.C). Andrzej Karbownik 2018-02-13 14:34:28
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci gazowej dn 110 PE niskiego ciśnienia (do 0,5 MPa) na działkach nr 299/1, 300/7, 300/9 obręb 11 przy ul.Obrońców Wybrzeża w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-02-13 14:27:28
Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego. Andrzej Karbownik 2018-02-13 13:16:34
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Lęborka konsultacji społecznych projektu "Budżet Obywatelski w Lęborku" na rok 2019. Andrzej Karbownik 2018-02-13 08:56:52
Budżet obywatelski 2019 Andrzej Karbownik 2018-02-13 08:53:48
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Alei Niepodległości wraz z odtworzeniem nawierzchni. Andrzej Karbownik 2018-02-12 11:23:29
Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego. Andrzej Karbownik 2018-02-08 14:17:20
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej działkę nr 254/3 o powierzchni 644 m2 położonej w obrębie 3 miasta Lęborka przy ul. Kazimierza Wielkiego. Andrzej Karbownik 2018-02-08 12:10:37
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej przy realizacji zadania "Odprowadzenie wód opadowych z ul. Sportowa w Lęborku". Maciej Betscher 2018-02-07 13:29:53
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej przy realizacji zadania "Odprowadzenie wód opadowych z ul. Sportowa w Lęborku". Maciej Betscher 2018-02-07 13:29:40
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej przy realizacji zadania "Odprowadzenie wód opadowych z ul. Sportowa w Lęborku". Maciej Betscher 2018-02-07 13:29:23