herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sesja XXVI Maciej Betscher 2017-03-28 09:03:26
Sesja XXVI Maciej Betscher 2017-03-28 09:03:17
Sesja XXVI Maciej Betscher 2017-03-28 09:02:28
Sesja XXVI Maciej Betscher 2017-03-28 09:02:04
Nadzór inwestorski nad budową komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Marusarzówny w Lęborku. Andrzej Karbownik 2017-03-27 11:54:51
Przygotowywanie i wydawanie posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPS. Maciej Betscher 2017-03-24 14:24:33
Przygotowywanie i wydawanie posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPS. Maciej Betscher 2017-03-24 14:24:25
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci gazowej dn 125 PE niskiego ciśnienia (do 0,5 MPa) na działkach nr 132, 385, 347 obręb 7 w Lęborku. Andrzej Karbownik 2017-03-24 14:12:59
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci gazowej dn 125 PE niskiego ciśnienia (do 0,5 MPa) na działkach nr 132, 385, 347 obręb 7 w Lęborku. Andrzej Karbownik 2017-03-24 14:05:45
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci gazowej dn 125 PE niskiego ciśnienia (do 0,5 MPa) na działkach nr 132, 358, 347, 310, 322/1 obręb 7 w Lęborku. Andrzej Karbownik 2017-03-24 14:03:46
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci gazowej dn 125 PE niskiego ciśnienia (do 0,5 MPa) na działkach nr 132, 358, 347, 310, 322/1 obręb 7 w Lęborku. Andrzej Karbownik 2017-03-24 14:02:56
Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Armii Krajowej 14, wykazu w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę nr 152/107 o powierzchni 1480m2, położonej w obrębie 11 przy ul.Sportowej. Maciej Betscher 2017-03-23 14:38:12
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "budowy odcinka sieci gazowej dn 110 PE niskiego ciśnienia (do 0,5 MPa) na działkach nr 210, 220, 208, 218, 224, 230, 238, 232, 225, 219, 234, 233, 231, 226, 221, 214 obręb 7 przy ul.Targowej w Lęborku". Maciej Betscher 2017-03-23 14:35:48
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "budowy odcinka sieci gazowej dn 110 PE niskiego ciśnienia (do 0,5 MPa) na działkach nr 210, 220, 208, 218, 224, 230, 238, 232, 225, 219, 234, 233, 231, 226, 221, 214 obręb 7 przy ul.Targowej w Lęborku". Maciej Betscher 2017-03-23 14:35:39
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "budowy odcinka sieci gazowej dn 110 PE niskiego ciśnienia (do 0,5 MPa) na działkach nr 210, 220, 208, 218, 224, 230, 238, 232, 225, 219, 234, 233, 231, 226, 221, 214 obręb 7 przy ul.Targowej w Lęborku". Maciej Betscher 2017-03-23 14:34:32
Obwieszczenie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji cydru w ilości 10000 hl/rocznie oraz miodu pitnego w ilości 10000 hl/rocznie dla lokalizacji Lębork, ul. Pionierów 13 nr działki 34/52. Maciej Betscher 2017-03-23 14:31:05
Obwieszczenie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji cydru w ilości 10000 hl/rocznie oraz miodu pitnego w ilości 10000 hl/rocznie dla lokalizacji Lębork, ul. Pionierów 13 nr działki 34/52. Maciej Betscher 2017-03-23 14:30:33
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 07.03.2017 r. Maciej Betscher 2017-03-22 09:41:13
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 03.03.2017 r. Maciej Betscher 2017-03-22 09:40:48
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 28.02.2017 r. Maciej Betscher 2017-03-22 09:40:24
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 22.02.2017 r. Maciej Betscher 2017-03-22 09:39:28
II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż: lokalu mieszkalnego nr 6 o powierzchni 54,88 m2 przy ul. Sienkiewicza 23 wraz ze sprzedażą 146/1000 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 315/2, obręb 7 o powierzchni 212 m2; lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 40,74 m2 przy Staromiejskiej 33 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 146/1000 udziału w nieruchomości - działce nr 59/1, obręb 8 o powierzchni 120 m2. Maciej Betscher 2017-03-20 12:57:30
Projekty uchwał na XXVI sesję RM Maciej Betscher 2017-03-20 07:59:18
Projekty uchwał na XXVI sesję RM - dokument usunięty Maciej Betscher 2017-03-20 07:59:13
Projekty uchwał na XXVI sesję RM - dokument usunięty Maciej Betscher 2017-03-20 07:59:00
I przetargi ustne nieograniczone: 1. na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni 41,52 m2 (lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni, WC i przedpokoju) przy ul. Kossaka 99 of, 2. na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni 51,76 m2 (lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC i korytarza) przy ul. Wybickiego 1, 3. na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni 36,32 m2 (lokal mieszkalny składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki) przy ul. Staromiejskiej 40. Andrzej Karbownik 2017-03-17 13:18:26
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 196/13 o powierzchni 6020m2 położonej w obrębie 11 miasta Lęborka w rejonie ulic Jana Pawła II, Roszarniczej i Słupskiej. Andrzej Karbownik 2017-03-17 11:02:24
Podział geodezyjny nieruchomości stanowiącej działkę nr 11, obręb 13 miasta Lęborka przy ul.Pionierów, zgodnie z orientacyjnym przebiegiem granic na załączonej mapie oraz z obowiązującym planem miejscowym. Maciej Betscher 2017-03-16 15:23:54
Podział geodezyjny nieruchomości stanowiącej działkę nr 11, obręb 13 miasta Lęborka przy ul.Pionierów, zgodnie z orientacyjnym przebiegiem granic na załączonej mapie oraz z obowiązującym planem miejscowym. Maciej Betscher 2017-03-16 15:23:51
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Marusarzówny w Lęborku. Maciej Betscher 2017-03-15 14:27:36
UDOSTĘPNIANIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW, REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW ORAZ REJESTRU PESEL Andrzej Karbownik 2017-03-15 10:12:08
WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO PO UKOŃCZENIU 18 ROKU ŻYCIA ORAZ ZGŁASZANIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO Andrzej Karbownik 2017-03-14 13:36:34
WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO PRZED UKOŃCZENIEM 18 ROKU ŻYCIA ORAZ ZGŁASZANIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO Andrzej Karbownik 2017-03-14 13:36:12
UDOSTĘPNIANIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW, REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW ORAZ REJESTRU PESEL Andrzej Karbownik 2017-03-14 13:01:03
ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY Andrzej Karbownik 2017-03-14 12:52:36
ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Andrzej Karbownik 2017-03-14 12:51:02
WYMELDOWANIE OBCOKRAJOWCA Z POBYTU CZASOWEGO Andrzej Karbownik 2017-03-14 12:49:33
Przygotowywanie i wydawanie posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPS. Maciej Betscher 2017-03-14 12:44:45
Przygotowywanie i wydawanie posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPS. Maciej Betscher 2017-03-14 12:44:35
WYMELDOWANIE Z POBYTU CZASOWEGO Andrzej Karbownik 2017-03-14 11:54:08