herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Projekty uchwał na XXXVIII sesję RM Maciej Betscher 2018-10-16 14:37:53
I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych: nr 8 o powierzchni 27,52 m2 przy ul. Przymurnej 9; nr 4 o powierzchni 53,49 m2 przy ul. Staromiejskiej 38; w Lęborku. Maciej Betscher 2018-10-16 14:11:44
I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych: nr 8 o powierzchni 27,52 m2 przy ul. Przymurnej 9; nr 4 o powierzchni 53,49 m2 przy ul. Staromiejskiej 38; w Lęborku. Maciej Betscher 2018-10-16 14:11:28
I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych: nr 8 o powierzchni 27,52 m2 przy ul. Przymurnej 9; nr 4 o powierzchni 53,49 m2 przy ul. Staromiejskiej 38; w Lęborku. Maciej Betscher 2018-10-16 14:11:21
I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych: nr 3 o powierzchni 31,77 m2 przy ul. E. Plater 2; nr 5 o powierzchni 27,83 m2 przy ul. Stryjewskiego 59; w Lęborku. Maciej Betscher 2018-10-16 14:09:12
I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych: nr 3 o powierzchni 31,77 m2 przy ul. E. Plater 2; nr 5 o powierzchni 27,83 m2 przy ul. Stryjewskiego 59; w Lęborku. Maciej Betscher 2018-10-16 14:09:01
I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych: nr 3 o powierzchni 31,77 m2 przy ul. E. Plater 2; nr 5 o powierzchni 27,83 m2 przy ul. Stryjewskiego 59; w Lęborku. Maciej Betscher 2018-10-16 14:07:45
I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych: nr 2A o powierzchni 12,50 m2 przy Aleja Wolności 69; nr 2 o powierzchni 101,03 m2 przy Aleja Wolności 67; nr 7 o powierzchni 43,01 m2 przy ul. Orlińskiego 4; w Lęborku. Maciej Betscher 2018-10-16 14:05:31
I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych: nr 2A o powierzchni 12,50 m2 przy Aleja Wolności 69; nr 2 o powierzchni 101,03 m2 przy Aleja Wolności 67; nr 7 o powierzchni 43,01 m2 przy ul. Orlińskiego 4; w Lęborku. Maciej Betscher 2018-10-16 14:05:03
I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych: nr 2A o powierzchni 12,50 m2 przy Aleja Wolności 69; nr 2 o powierzchni 101,03 m2 przy Aleja Wolności 67; nr 7 o powierzchni 43,01 m2 przy ul. Orlińskiego 4; w Lęborku. Maciej Betscher 2018-10-16 14:04:50
Maciej Betscher 2018-10-16 13:47:13
Urząd Stanu Cywilnego - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-16 07:49:58
usc - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-16 07:49:51
USC - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-16 07:49:42
3. Wykaz skrótów użytych w informacji o procedurach stosowanych w USC - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-16 07:49:39
2. Zestawienie podstawowych opłat skarbowych pobieranych przez urzędy stanu cywilnego - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-16 07:49:39
4. Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-16 07:49:38
5. Zgłoszenie i rejestracja urodzenia dziecka - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-16 07:49:37
7. Zmiana imienia (imion) dziecka przed upływem 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-16 07:49:36
6. Uznanie ojcostwa - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-16 07:49:36
8. Oświadczenie małżonków o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-16 07:49:35
9. Nadanie dziecku w trybie art. 90 k.r.o. nazwiska jakie nosiłoby dziecko z aktualnego małżeństwa matki/ojca - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-16 07:49:34
10. Zawarcie małżeństwa i jego rejestracja - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-16 07:49:33
13. Uznanie wyroku orzekającego rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa wydanego przez sąd państwa obcego będącego członkiem Unii Europejskiej - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-16 07:49:32
12. Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-16 07:49:32
14. Uznanie i rejestracja orzeczenia sądu lub roztrzygnięcia innego organu państwa obcego na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-16 07:49:31
15. Zgłoszenie i rejestracja zgonu - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-16 07:49:30
16. Przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego rejestrację urodzenia, małżeństwa lub zgonu do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji. - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-16 07:49:29
18. Odtworzenia treści aktu stanu cywilnego - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-16 07:49:28
17. Rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane. - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-16 07:49:28
19. Sprostowanie aktu stanu cywilnego - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-16 07:49:27
20. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-16 07:49:26
21. Zmiana imienia (imion) i nazwiska w trybie decyzji administracyjnej - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-16 07:49:25
22. Nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-16 07:49:24
11. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-16 07:49:23
USC - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-16 07:49:19
Wykaz skrótów. - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-16 07:43:27
Zbiorcze zestawienie podstawowych opłat pobieranych przez urzędy stanu cywilnego. - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-16 07:43:26
Zgłoszenie urodzenia dziecka. - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-16 07:43:25
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego. - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-16 07:43:24