herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Usługi społeczne i inne szczególne usługi (znak postępowania: WR.271.18.2017.C) realizowane w ramach projektu pn. "Lęborskie przedszkolaki to fajne dzieciaki" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" oraz zakup art. papierniczych i zabawek. Maciej Betscher 2017-08-18 14:16:21
Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego wykazów w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Handlowej i ul. Węgrzynowicza. Andrzej Karbownik 2017-08-18 11:48:55
Usługi społeczne i inne szczególne usługi (znak postępowania: WR.271.18.2017.C) realizowane w ramach projektu pn. "Lęborskie przedszkolaki to fajne dzieciaki" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" oraz zakup art. papierniczych i zabawek. Maciej Betscher 2017-08-17 14:59:08
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej działkę nr 253/6 o powierzchni 396m2 położonej w obrębie 7 miasta Lęborka przy ul. Zwycięstwa, uregulowanej w księdze wieczystej SL1L/00005683/9. Maciej Betscher 2017-08-16 11:57:53
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej działki nr 69/4, nr 70/4, nr 70/5 o łącznej powierzchni 1795m2 położonej w obrębie 11 miasta Lęborka przy ul. Mściowoja II, uregulowanej w księdze wieczystej SL1L/00018313/9. Maciej Betscher 2017-08-16 11:56:08
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej działki nr 69/4, nr 70/4, nr 70/5 o łącznej powierzchni 1795m2 położonej w obrębie 11 miasta Lęborka przy ul. Mściowoja II, uregulowanej w księdze wieczystej SL1L/00018313/9. Maciej Betscher 2017-08-16 11:55:44
III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 13 miasta Lęborka w rejonie ulic Kossaka i Buczka, uregulowanych w księdze wieczystej SL1L/00014918/2. Maciej Betscher 2017-08-16 09:14:00
Sierpień Maciej Betscher 2017-08-16 09:13:51
Przebudowa ul. Waryńskiego - II etap. Maciej Betscher 2017-08-11 13:47:08
Przebudowa ul. Waryńskiego - II etap. Maciej Betscher 2017-08-11 13:47:00
Przebudowa ul. Waryńskiego - II etap. Maciej Betscher 2017-08-11 13:46:56
Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. /teren Kompleksu Sportowo - Rekreacyjnego przy ul. 9-go Maja 1/ Maciej Betscher 2017-08-10 15:55:31
Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. /teren Kompleksu Sportowo - Rekreacyjnego przy ul. 9-go Maja 1/ Maciej Betscher 2017-08-10 15:55:02
Protokoł wyboru partnera do ogłoszenia otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Maciej Betscher 2017-08-10 14:07:41
Usługi społeczne i inne szczególne usługi (znak postępowania: WR.271.18.2017.C) realizowane w ramach projektu pn. "Lęborskie przedszkolaki to fajne dzieciaki" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" oraz zakup art. papierniczych i zabawek. Maciej Betscher 2017-08-09 12:46:11
Informacja o ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia lub wynajęcia w drodze bezprzetargowej z zasobów Gminy Miasto Lębork. /ul. 10 Marca, 2; ul. Stryjewskiego, 3; ul. 9 Maja, 4; ul. Stryjewskiego, 5; ul. Sienkiewicza, 6; ul. Słowackiego / Maciej Betscher 2017-08-09 12:43:19
Obwieszczenie o konsultacjach społecznych w dniach od 14 sierpnia 2017 roku do 13 września 2017 roku dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad wyznaczania składu i działania Komitetu Rewitalizacji obszaru Lębork Nowy Świat. Maciej Betscher 2017-08-07 13:54:07
Obwieszczenie o konsultacjach społecznych w dniach od 14 sierpnia 2017 roku do 13 września 2017 roku dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad wyznaczania składu i działania Komitetu Rewitalizacji obszaru Lębork Nowy Świat. Maciej Betscher 2017-08-07 13:52:12
Obwieszczenie o konsultacjach społecznych w dniach od 14 sierpnia 2017 roku do 13 września 2017 roku dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad wyznaczania składu i działania Komitetu Rewitalizacji obszaru Lębork Nowy Świat. Maciej Betscher 2017-08-07 13:50:51
Obwieszczenie o konsultacjach społecznych w dniach od 14 sierpnia 2017 roku do 13 września 2017 roku dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad wyznaczania składu i działania Komitetu Rewitalizacji obszaru Lębork Nowy Świat. Maciej Betscher 2017-08-07 13:50:16
Obwieszczenie o konsultacjach społecznych w dniach od 14 sierpnia 2017 roku do 13 września 2017 roku dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad wyznaczania składu i działania Komitetu Rewitalizacji obszaru Lębork Nowy Świat. Maciej Betscher 2017-08-07 13:50:01
Obwieszczenie o konsultacjach społecznych w dniach od 14 sierpnia 2017 roku do 13 września 2017 roku dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad wyznaczania składu i działania Komitetu Rewitalizacji obszaru Lębork Nowy Świat. Maciej Betscher 2017-08-07 13:48:04
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 26.07.2017 r. Maciej Betscher 2017-08-07 13:39:22
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 25.07.2017 r. Maciej Betscher 2017-08-07 13:38:50
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 20.07.2017 r. Maciej Betscher 2017-08-07 13:38:20
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 19.07.2017 r. Maciej Betscher 2017-08-07 13:37:55
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 18.07.2017 r. Maciej Betscher 2017-08-07 13:37:24
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 10.07.2017 r. Maciej Betscher 2017-08-07 13:36:48
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 07.07.2017 r. Maciej Betscher 2017-08-07 13:36:12
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 04.07.2017 r. Maciej Betscher 2017-08-07 13:35:01
Podsumowanie i uzasadnienie do przyjętej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ulic: Al. Niepodległości, Węgrzynowicza, Marcinkowskiego, Zwycięstwa w mieście Lęborku w zakresie obejmującym oznaczony tam teren elementarny 10.MC.04. Maciej Betscher 2017-08-07 12:48:55
Podsumowanie i uzasadnienie do przyjętej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ulic: Al. Niepodległości, Węgrzynowicza, Marcinkowskiego, Zwycięstwa w mieście Lęborku w zakresie obejmującym oznaczony tam teren elementarny 10.MC.04. Maciej Betscher 2017-08-07 12:48:30
Ogloszenie o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ulic: Al. Niepodległości, Węgrzynowicza, Marcinkowskiego, Zwycięstwa w mieście Lęborku w zakresie obejmującym oznaczony tam teren elementarny 10.MC.04 i możliwościach zapoznania się z jej treścią. Maciej Betscher 2017-08-07 12:44:23
Ogloszenie o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ulic: Al. Niepodległości, Węgrzynowicza, Marcinkowskiego, Zwycięstwa w mieście Lęborku w zakresie obejmującym oznaczony tam teren elementarny 10.MC.04 i możliwościach zapoznania się z jej treścią. Maciej Betscher 2017-08-07 12:44:13
Ogloszenie o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ulic: Al. Niepodległości, Węgrzynowicza, Marcinkowskiego, Zwycięstwa w mieście Lęborku w zakresie obejmującym oznaczony tam teren elementarny 10.MC.04 i możliwościach zapoznania się z jej treścią. Maciej Betscher 2017-08-07 12:43:27
Sierpień Maciej Betscher 2017-08-07 12:42:46
III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 13 miasta Lęborka w rejonie ulic Kossaka i Buczka, uregulowanych w księdze wieczystej SL1L/00014918/2. Maciej Betscher 2017-08-07 12:40:47
III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 13 miasta Lęborka w rejonie ulic Kossaka i Buczka, uregulowanych w księdze wieczystej SL1L/00014918/2. Maciej Betscher 2017-08-07 12:40:10
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Andrzej Karbownik 2017-08-07 09:31:37
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Andrzej Karbownik 2017-08-07 09:25:25