herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Maciej Betscher 2017-05-22 15:30:28
Petycje 2017 r. Maciej Betscher 2017-05-22 15:28:55
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "budowy odcinka sieci gazowej dn 110 PE niskiego ciśnienia (do 0,5 MPa) na działkach nr 210, 220, 208, 218, 224, 230, 238, 232, 225, 219, 234, 233, 231, 226, 221, 214 obręb 7 przy ul.Targowej w Lęborku". Maciej Betscher 2017-05-22 15:04:50
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "budowy odcinka sieci gazowej dn 110 PE niskiego ciśnienia (do 0,5 MPa) na działkach nr 210, 220, 208, 218, 224, 230, 238, 232, 225, 219, 234, 233, 231, 226, 221, 214 obręb 7 przy ul.Targowej w Lęborku". Maciej Betscher 2017-05-22 15:04:38
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "budowy odcinka sieci gazowej dn 110 PE niskiego ciśnienia (do 0,5 MPa) na działkach nr 210, 220, 208, 218, 224, 230, 238, 232, 225, 219, 234, 233, 231, 226, 221, 214 obręb 7 przy ul.Targowej w Lęborku". Maciej Betscher 2017-05-22 15:04:02
Urząd Stanu Cywilnego Maciej Betscher 2017-05-22 10:32:35
Urząd Stanu Cywilnego Maciej Betscher 2017-05-22 10:31:50
Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku wykazu w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przy ul. Wyszyńskiego, ul. Mieszka I, ul. Armii Krajowej, ul. Krzywoustego i ul. Malczewskiego w Lęborku. Andrzej Karbownik 2017-05-19 11:08:55
Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku wykazu w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przy ul. Wyszyńskiego, ul. Mieszka I, ul. Armii Krajowej, ul. Krzywoustego i ul. Malczewskiego w Lęborku. Andrzej Karbownik 2017-05-19 11:07:19
Petycje 2017 r. Andrzej Karbownik 2017-05-18 13:41:20
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Polnej i Pułaskiego w Lęborku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Andrzej Karbownik 2017-05-18 12:07:06
Budowa odcinka ulicy od skrzyżowania z ul. Chojnicką do ul. Kukuczki w Lęborku. Andrzej Karbownik 2017-05-18 11:31:45
Obwieszczenie w sprawie budowy linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 93, 94, 238/2 obręb 9 oraz 191/4, 249/6, 245, 246/2, 188, 244/5 obręb 7 w Lęborku w celu zasilenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 191/4 obręb 7 przy ul.Targowej w Lęborku. Andrzej Karbownik 2017-05-17 15:27:59
Obwieszczenie w sprawie budowy linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 93, 94, 238/2 obręb 9 oraz 191/4, 249/6, 245, 246/2, 188, 244/5 obręb 7 w Lęborku w celu zasilenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 191/4 obręb 7 przy ul.Targowej w Lęborku. Andrzej Karbownik 2017-05-17 15:27:01
Oświadczenie za 2016 rok. Andrzej Karbownik 2017-05-17 15:11:05
Alicja Garska Andrzej Karbownik 2017-05-17 15:10:34
Oświadczenie za 2016 rok. Andrzej Karbownik 2017-05-17 15:10:05
Artur Obolewski Andrzej Karbownik 2017-05-17 15:09:40
Oświadczenie za 2016 rok. Andrzej Karbownik 2017-05-17 15:09:16
Krzysztof Siwka Andrzej Karbownik 2017-05-17 15:08:50
Oświadczenie za 2016 rok. Andrzej Karbownik 2017-05-17 15:08:33
Jarosław Walaszkowski Andrzej Karbownik 2017-05-17 15:08:15
Oświadczenie za 2016 rok. Andrzej Karbownik 2017-05-17 15:07:58
Bogdan Oszmian Andrzej Karbownik 2017-05-17 15:07:32
Oświadczenie za 2016 rok. Andrzej Karbownik 2017-05-17 15:03:57
Halina Łukian Andrzej Karbownik 2017-05-17 15:03:36
Oświadczenie za 2016 rok. Andrzej Karbownik 2017-05-17 15:02:37
Janina Pujsza Andrzej Karbownik 2017-05-17 15:02:16
Oświadczenie za 2016 rok. Andrzej Karbownik 2017-05-17 15:01:54
Justyna Labuda Andrzej Karbownik 2017-05-17 15:01:29
Oświadczenie za 2016 rok. Andrzej Karbownik 2017-05-17 15:01:07
Jarosław Litwin Andrzej Karbownik 2017-05-17 15:00:35
Oświadczenie za 2016 rok. Andrzej Karbownik 2017-05-17 14:59:50
Renata Rebicka Andrzej Karbownik 2017-05-17 14:59:26
Oświadczenie za 2016 rok. Andrzej Karbownik 2017-05-17 14:58:21
Katarzyna Lipkowska Andrzej Karbownik 2017-05-17 14:57:52
Oświadczenie za 2016 rok. Andrzej Karbownik 2017-05-17 14:57:30
Włodzimierz Klata Andrzej Karbownik 2017-05-17 14:56:58
Oświadczenie za 2016 rok. Andrzej Karbownik 2017-05-17 14:56:31
Bożena Pobłocka Andrzej Karbownik 2017-05-17 14:56:03