herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Nadzór inwestorski w branży drogowej w zadaniu: "Przebudowa ul. Waryńskiego - II etap" w Lęborku. Maciej Betscher 2017-12-12 13:59:39
Nadzór inwestorski w branży drogowej w zadaniu: "Przebudowa ul. Waryńskiego - II etap" w Lęborku. Maciej Betscher 2017-12-12 13:59:32
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "budowy gazociągu niskiego ciśnienia (do 0,5 MPa) PE dn 110 na działkach nr 299/1, 300/7, 300/9 obręb 11 przy ul. Obrońców Wybrzeża w Lęborku". Maciej Betscher 2017-12-12 13:57:57
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "budowy gazociągu niskiego ciśnienia (do 0,5 MPa) PE dn 110 na działkach nr 299/1, 300/7, 300/9 obręb 11 przy ul. Obrońców Wybrzeża w Lęborku". Maciej Betscher 2017-12-12 13:53:40
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "budowy gazociągu niskiego ciśnienia (do 0,5 MPa) PE dn 110 na działkach nr 299/1, 300/7, 300/9 obręb 11 przy ul. Obrońców Wybrzeża w Lęborku". Maciej Betscher 2017-12-12 13:52:09
Zmiana w treści ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Lębork dot. działki nr 11/1 położonej przy ul.Pionierów, obręb 13. Maciej Betscher 2017-12-12 13:44:28
Zmiana w treści ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Lębork dot. działki nr 11/1 położonej przy ul.Pionierów, obręb 13. Maciej Betscher 2017-12-12 13:43:59
Przebudowa ul. Waryńskiego - II etap. Maciej Betscher 2017-12-12 11:32:48
Przebudowa ul. Waryńskiego - II etap. Maciej Betscher 2017-12-12 11:32:40
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 04.12.2017 r. Maciej Betscher 2017-12-11 10:55:42
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 29.11.2017 r. Maciej Betscher 2017-12-11 10:55:11
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 28.11.2017 r. Maciej Betscher 2017-12-11 10:54:48
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 21.11.2017 r. Maciej Betscher 2017-12-11 10:54:11
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 14.11.2017 r. Maciej Betscher 2017-12-11 10:52:57
Protokół nr SLU 213/2017 z kontroli Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie zadań określonych w Programie Ochrony Powietrza dla strefy pomorskiej ze szczególnym uwzględnieniem stopnia ich realizacji w aspekcie rzeczowym i osiągnięcia planowanego efektu ekologicznego. Maciej Betscher 2017-12-11 10:39:35
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Współpracy i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Lęborku. Maciej Betscher 2017-12-11 10:31:31
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Współpracy i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Lęborku. Maciej Betscher 2017-12-11 10:28:49
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Współpracy i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Lęborku. Maciej Betscher 2017-12-11 10:27:25
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lęborku. Maciej Betscher 2017-12-08 14:21:03
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lęborku. Maciej Betscher 2017-12-08 14:19:25
Uzupełnienie oświadczenia - Rudnicka Anna Maciej Betscher 2017-12-08 14:17:20
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Lęborka przy ul. Kossaka, stanowiąca działki nr 155/1, nr 155/2, 155/4, nr 161/3 o łącznej powierzchni 725 m2 uregulowana w księdze wieczystej Nr SL1L/00014863/1. Maciej Betscher 2017-12-08 14:03:04
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Lęborka przy ul. Kossaka, stanowiąca działki nr 155/1, nr 155/2, 155/4, nr 161/3 o łącznej powierzchni 725 m2 uregulowana w księdze wieczystej Nr SL1L/00014863/1. Maciej Betscher 2017-12-08 14:02:43
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej działkę nr 254/3 o powierzchni 644 m2 położonej w obrębie 3 miasta Lęborka przy ul. Kazimierza Wielkiego uregulowanej w księdze wieczystej Nr SL1L/00014863/1. Maciej Betscher 2017-12-08 14:01:34
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej działkę nr 254/3 o powierzchni 644 m2 położonej w obrębie 3 miasta Lęborka przy ul. Kazimierza Wielkiego uregulowanej w księdze wieczystej Nr SL1L/00014863/1. Maciej Betscher 2017-12-08 14:01:16
Informacja o opracowaniu "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Lęborka na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024", uzyskaniu niezbędnych opinii i uzgodnień oraz wynikach udziału społeczeństwa w opracowaniu dokumentu. Maciej Betscher 2017-12-07 15:34:07
Informacja o opracowaniu "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Lęborka na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024", uzyskaniu niezbędnych opinii i uzgodnień oraz wynikach udziału społeczeństwa w opracowaniu dokumentu. Maciej Betscher 2017-12-07 15:33:13
Maciej Betscher 2017-12-07 13:40:30
Maciej Betscher 2017-12-07 13:38:15
- dokument usunięty Maciej Betscher 2017-12-07 13:37:08
- dokument usunięty Maciej Betscher 2017-12-07 13:37:05
Zdrowie Publiczne 2018 Maciej Betscher 2017-12-07 13:36:56
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej działkę nr 11/1 o powierzchni 3552 m2 położonej w obrębie 13 miasta Lęborka przy ul. Pionierów, uregulowanej w księdze wieczystej SL1L/00014918/2. Maciej Betscher 2017-12-06 12:15:50
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej działkę nr 11/1 o powierzchni 3552 m2 położonej w obrębie 13 miasta Lęborka przy ul. Pionierów, uregulowanej w księdze wieczystej SL1L/00014918/2. Maciej Betscher 2017-12-06 12:15:01
Informacja o ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, wynajęcia lub użyczenia w drodze bezprzetargowej z zasobów Gminy Miasto Lębork. Maciej Betscher 2017-12-06 12:11:59
Podsumowanie i uzasadnienie do przyjętej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Polnej i Pułaskiego w Lęborku. Maciej Betscher 2017-12-05 14:18:29
Ogłoszenie o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Polnej i Pułaskiego w Lęborku i możliwościach zapoznania się z jej treścią. Maciej Betscher 2017-12-05 14:13:53
Świadczenie usług w zakresie BHP i PPOŻ w Szkole Podstawowej nr 8 im. Mikolaja Kopernika ul. Mireckiego 10, 84-300 Lębork. Maciej Betscher 2017-12-05 14:10:38
Świadczenie usług w zakresie BHP i PPOŻ w Szkole Podstawowej nr 8 im. Mikolaja Kopernika ul. Mireckiego 10, 84-300 Lębork. Maciej Betscher 2017-12-05 14:09:57
Kompleksowa ochrona mienia i osób Szkoły Podstawowej nr 8 im. Mikołaja Kopernika ul. Mireckiego 10, 84-300 Lębork. Maciej Betscher 2017-12-05 14:04:10