herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej w zadaniu: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)" w Lęborku. Maciej Betscher 2018-04-05 15:00:07
Obwieszczenie w sprawie budowy wiaty grillowej na działce nr 243 obręb 7 położonej przy ul. Węgrzynowicza, stanowiącej element ogrodu sensorycznego przy SPS ZOZ w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-04-05 14:41:02
Obwieszczenie w sprawie budowy wiaty grillowej na działce nr 243 obręb 7 położonej przy ul. Węgrzynowicza, stanowiącej element ogrodu sensorycznego przy SPS ZOZ w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-04-05 14:39:56
Obwieszczenie w sprawie budowy wiaty grillowej na działce nr 243 obręb 7 położonej przy ul. Węgrzynowicza, stanowiącej element ogrodu sensorycznego przy SPS ZOZ w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-04-05 14:38:51
Lista projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego 2019. Andrzej Karbownik 2018-04-05 13:01:29
Budowa miejsc postojowych przy Przedszkolu Nr 1 w Lęborku. Maciej Betscher 2018-04-05 13:00:57
Budowa miejsc postojowych przy Przedszkolu Nr 1 w Lęborku. Maciej Betscher 2018-04-05 13:00:45
Budowa miejsc postojowych przy Przedszkolu Nr 1 w Lęborku. Maciej Betscher 2018-04-05 12:59:05
Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO w Urzędzie Miejskim w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-04-05 09:19:03
Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO w Urzędzie Miejskim w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-04-05 09:17:44
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa ścieżki rowerowej wraz z przebudową układu komunikacyjnego na odcinku od ul. Nadmorskiej do ul. Al. Wolności w Lęborku". Andrzej Karbownik 2018-04-04 17:03:29
Informacja o ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia lub wynajęcia w drodze bezprzetargowej z zasobów Gminy Miasto Lębork. Andrzej Karbownik 2018-04-04 14:43:26
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej na działce nr 414/3 obręb 7 położonej przy ul.Wojska Polskiego w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-04-04 14:40:34
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej na działce nr 414/3 obręb 7 położonej przy ul.Wojska Polskiego w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-04-04 14:39:24
Budowa ogrodzenia dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Andrzej Karbownik 2018-04-04 14:34:39
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany Decyzji Burmistrza Miasta Lęborka o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia znak OŚG.6220.5.2017.MR z dnia 30.11.2017 r. polegającego na rozbudowie zakładu odzieżowego zlokalizowanego w Lęborku przy ul. Słupskiej na działkach o nr ewidencyjnych 69/7, 69/5 obręb 5 w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-04-04 11:35:48
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 06.03.2018 r. Andrzej Karbownik 2018-04-04 09:35:27
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 01.03.2018 r. Andrzej Karbownik 2018-04-04 09:29:55
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 27.02.2018 r. Andrzej Karbownik 2018-04-04 09:28:17
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 20.02.2018 r. Andrzej Karbownik 2018-04-04 09:20:31
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "budowy odcinka linii kablowej SN 15 kV na cz.dz.nr 103 obręb 13 w Lęborku". Maciej Betscher 2018-04-03 14:48:57
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "budowy odcinka linii kablowej SN 15 kV na cz.dz.nr 103 obręb 13 w Lęborku". Maciej Betscher 2018-04-03 14:48:47
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "budowy odcinka linii kablowej SN 15 kV na cz.dz.nr 103 obręb 13 w Lęborku". Maciej Betscher 2018-04-03 14:47:44
Kwiecień Maciej Betscher 2018-04-03 14:35:04
Zagospodarowanie skweru przy ul. Przymurnej w Lęborku. Maciej Betscher 2018-04-03 12:38:14
Zagospodarowanie skweru przy ul. Przymurnej w Lęborku. Maciej Betscher 2018-04-03 12:38:09
Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. Maciej Betscher 2018-04-03 12:33:15
Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. Maciej Betscher 2018-04-03 12:32:36
Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. Maciej Betscher 2018-04-03 12:32:08
Maciej Betscher 2018-03-30 09:33:36
Obwieszczenie o wpłynięciu wniosku Gminy Miasto Lębork, w imieniu której występuje pełnomocnik: Pan Tomasz Gałka - Inżynieria Drogowa, Lębork, ul.Witkowskiej 23a w sprawie zmiany (korekty) nazwy inwestycji p.n. "rozbudowa drogi publicznej - ul.Żeromskiego (dz.nr 2/6 obręb 11) w Lęborku o miejsca postojowe, w ramach zadania inwestycyjnego: Lęborski Węzeł Przesiadkowy". Maciej Betscher 2018-03-29 17:10:12
Obwieszczenie o wpłynięciu wniosku Gminy Miasto Lębork, w imieniu której występuje pełnomocnik: Pan Tomasz Gałka - Inżynieria Drogowa, Lębork, ul.Witkowskiej 23a w sprawie zmiany (korekty) nazwy inwestycji p.n. "rozbudowa drogi publicznej - ul.Żeromskiego (dz.nr 2/6 obręb 11) w Lęborku o miejsca postojowe, w ramach zadania inwestycyjnego: Lęborski Węzeł Przesiadkowy". Maciej Betscher 2018-03-29 14:36:04
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa ścieżki rowerowej wraz z przebudową układu komunikacyjnego na odcinku od ul. Nadmorskiej do ul. Al. Wolności w Lęborku". Andrzej Karbownik 2018-03-29 12:56:27
Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego. Andrzej Karbownik 2018-03-29 12:54:39
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej w zadaniu: "Budowa urządzeń podczyszczających wody deszczowe na kolektorach sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową 4 wylotów w Lęborku". Andrzej Karbownik 2018-03-28 12:31:12
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej w zadaniu: "Budowa urządzeń podczyszczających wody deszczowe na kolektorach sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową 4 wylotów w Lęborku". Andrzej Karbownik 2018-03-28 12:30:35
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - rejon ul. Artylerzystów w Lęborku zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych: 283 obr. 1; 10/2, 10/3, 10/4, 11, 14, 74, 75, 149, 151, 206, 289, 290, 291, 293, 294, 295, 298, 299 obr. 5; 334 obr. 6. Maciej Betscher 2018-03-28 11:44:26
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej w zadaniu: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)" w Lęborku. Maciej Betscher 2018-03-28 10:44:00
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej w zadaniu: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)" w Lęborku. Maciej Betscher 2018-03-28 10:43:54
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej w zadaniu: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)" w Lęborku. Maciej Betscher 2018-03-28 10:43:50