herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 14.09.2018 r. Maciej Betscher 2018-10-04 10:35:27
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 13.09.2018 r. Maciej Betscher 2018-10-04 10:33:42
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 12.09.2018 r. Maciej Betscher 2018-10-04 10:33:13
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 11.09.2018 r. Maciej Betscher 2018-10-04 10:32:49
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 07.09.2018 r. Maciej Betscher 2018-10-04 10:32:18
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 05.09.2018 r. Maciej Betscher 2018-10-04 10:31:36
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 04.09.2018 r. Maciej Betscher 2018-10-04 10:30:11
Komunikat o sporządzeniu spisów wyborców na wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa, oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzone na dzień 21 października 2018 roku. Maciej Betscher 2018-10-04 09:10:56
Komunikat o sporządzeniu spisów wyborców na wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa, oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzone na dzień 21 października 2018 roku. Maciej Betscher 2018-10-04 09:10:37
Komunikat o sporządzeniu spisów wyborców na wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa, oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzone na dzień 21 października 2018 roku. Maciej Betscher 2018-10-04 09:09:53
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lęborku z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta Lęborka zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Maciej Betscher 2018-10-04 08:49:52
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Lęborku. - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-04 08:34:02
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Lęborku. Maciej Betscher 2018-10-04 08:33:56
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Lęborku. Maciej Betscher 2018-10-04 08:29:02
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia, wydzierżawienia lub użyczenia w Lęborku. Maciej Betscher 2018-10-03 14:45:08
Październik Maciej Betscher 2018-10-03 14:42:57
II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie 13 miasta Lęborka w rejonie ul.Nadmorskiej, uregulowanych w księdze wieczystej SL1L/00014918/2. Maciej Betscher 2018-10-03 14:40:37
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul. Malczewskiego i ul. Krótkiej z łącznikiem do ul. Stryjewskiego w Lęborku","Połączenie ul. Kellera z ul. Łokietka obok noclegowni MOPS w Lęborku" Maciej Betscher 2018-10-03 14:33:22
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul. Malczewskiego i ul. Krótkiej z łącznikiem do ul. Stryjewskiego w Lęborku","Połączenie ul. Kellera z ul. Łokietka obok noclegowni MOPS w Lęborku" Maciej Betscher 2018-10-03 14:33:17
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa monitoringu na obszarze zdegradowanym w Lęborku". Maciej Betscher 2018-10-02 14:33:33
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa monitoringu na obszarze zdegradowanym w Lęborku". Maciej Betscher 2018-10-02 14:33:30
Remont budynków komunalnych przy ul. Kossaka 46, 72, 100, 100 oficyna, ul. Malczewskiego 10, 11, 12, 22, 23, 23 oficyna, 24, 24 oficyna, 31, 33, ul. Stryjewskiego 2, 5, 45, 49, 52 w Lęborku. Maciej Betscher 2018-10-02 14:25:25
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lęborku z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Lęborku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Maciej Betscher 2018-10-02 11:49:26
Postanowienie KW w Słupsku I z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Lębork. Maciej Betscher 2018-10-02 10:39:46
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działki nr 206/4 i nr 208/6 o łącznej powierzchni 1111 m2 położonej w obrębie 3 miasta Lęborka w rejonie ul. Stryjewskiego i Mostnika uregulowanych w księgach wieczystych Nr SL1L/00005085/7, Nr SL1L/00007801/7. Maciej Betscher 2018-10-01 14:39:32
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działki nr 206/4 i nr 208/6 o łącznej powierzchni 1111 m2 położonej w obrębie 3 miasta Lęborka w rejonie ul. Stryjewskiego i Mostnika uregulowanych w księgach wieczystych Nr SL1L/00005085/7, Nr SL1L/00007801/7. Maciej Betscher 2018-10-01 14:39:14
Październik Maciej Betscher 2018-10-01 14:37:25
Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lęborka z kontroli przyznawania dodatków mieszkaniowych w 2017 roku przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Maciej Betscher 2018-10-01 14:34:00
Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lęborka z kontroli przyznawania dodatków mieszkaniowych w 2017 roku przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Maciej Betscher 2018-10-01 14:33:05
Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lęborka z kontroli przyznawania dodatków mieszkaniowych w 2017 roku przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Maciej Betscher 2018-10-01 14:28:57
Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lęborka z kontroli przyznawania dodatków mieszkaniowych w 2017 roku przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Maciej Betscher 2018-10-01 14:27:53
Protokół nr 38 z dnia 11.09.2018r. Maciej Betscher 2018-10-01 14:26:23
Protokół nr 37 z dnia 27.07.2018r. Maciej Betscher 2018-10-01 14:25:32
Budowa Ulicy Powstania Styczniowego w Lęborku. Maciej Betscher 2018-10-01 14:20:57
Budowa Ulicy Powstania Styczniowego w Lęborku. Maciej Betscher 2018-10-01 14:20:08
Zagospodarowanie terenu przy Obelisku Niepodległości w Lęborku. Maciej Betscher 2018-10-01 14:02:32
Zagospodarowanie terenu przy Obelisku Niepodległości w Lęborku. Maciej Betscher 2018-10-01 14:02:27
Budowa placu zabaw przy ul. Komuny Paryskiej w Lęborku. Maciej Betscher 2018-10-01 13:58:29
Budowa placu zabaw przy ul. Komuny Paryskiej w Lęborku. Maciej Betscher 2018-10-01 13:57:48
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lęborku z dnia 28.09.2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Lęborku zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. Maciej Betscher 2018-10-01 09:26:48