herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Remont budynków komunalnych przy ul. Gdańskiej 109 oficyna, ul. Kossaka 4, ul. Bohaterów Westerplatte 5 oficyna, ul. Malczewskiego 32 w Lęborku. Maciej Betscher 2019-01-24 13:34:34
Remont budynków komunalnych przy ul. Gdańskiej 109 oficyna, ul. Kossaka 4, ul. Bohaterów Westerplatte 5 oficyna, ul. Malczewskiego 32 w Lęborku. Maciej Betscher 2019-01-24 13:34:29
Rejestr umów zawartych przez Burmistrza Miasta Lęborka w trybie ustawy pzp. Maciej Betscher 2019-01-24 12:03:13
Rejestr umów zawartych przez Burmistrza Miasta Lęborka w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Maciej Betscher 2019-01-24 12:00:26
Bezpośrednia ochrona fizyczna części budynku biurowego przy ul. Armii Krajowej 14 (siedziba MZGK) oraz budynku biurowo-usługowego przy ul. B. Krzywoustego 1w Lęborku wraz z obsługą techniczną tego budynku. Maciej Betscher 2019-01-24 09:50:57
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "przebudowy gazociągu niskiego ciśnienia PE dn 250 mm na cz.dz.nr 238/2 obręb 9 przy ul.Targowej w Lęborku". Maciej Betscher 2019-01-23 14:52:42
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "przebudowy gazociągu niskiego ciśnienia PE dn 250 mm na cz.dz.nr 238/2 obręb 9 przy ul.Targowej w Lęborku". Maciej Betscher 2019-01-23 14:52:00
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "przebudowy gazociągu niskiego ciśnienia PE dn 250 mm na cz.dz.nr 238/2 obręb 9 przy ul.Targowej w Lęborku". Maciej Betscher 2019-01-23 14:51:50
Borek Marian - na dzień zakończenia pracy Maciej Betscher 2019-01-22 14:37:39
Borek Marian Maciej Betscher 2019-01-22 14:36:32
Budowa przystani kajakowej wraz z przenoską w Lęborku. Maciej Betscher 2019-01-21 14:53:35
Budowa przystani kajakowej wraz z przenoską w Lęborku. Maciej Betscher 2019-01-21 14:53:26
Budowa przystani kajakowej wraz z przenoską w Lęborku. Maciej Betscher 2019-01-21 14:44:43
Stworzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Kazimierza Wielkiego w Lęborku. Maciej Betscher 2019-01-21 14:20:08
Stworzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Kazimierza Wielkiego w Lęborku. Maciej Betscher 2019-01-21 14:20:00
Stworzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Kazimierza Wielkiego w Lęborku. Maciej Betscher 2019-01-21 14:16:50
Budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego i Szkole Podstawowej nr 1 w Lęborku. Maciej Betscher 2019-01-21 14:15:19
Budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego i Szkole Podstawowej nr 1 w Lęborku. Maciej Betscher 2019-01-21 14:03:29
Budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego i Szkole Podstawowej nr 1 w Lęborku. Maciej Betscher 2019-01-21 14:03:19
Projekty uchwał na IV sesję RM Maciej Betscher 2019-01-21 11:18:41
Projekty uchwał na IV sesję RM Maciej Betscher 2019-01-21 11:16:28
Projekty uchwał 2019 rok Maciej Betscher 2019-01-21 11:16:11
Projekty uchwał 2019 rok Maciej Betscher 2019-01-21 11:15:59
Informacja o ofertach na zadania publiczne z zakresu sportu na 2019. Maciej Betscher 2019-01-18 12:23:34
Informacja o przyznaniu dotacji Maciej Betscher 2019-01-18 12:23:17
Informacja o przyznaniu dotacji Maciej Betscher 2019-01-18 12:19:58
Informacja o przyznaniu dotacji Maciej Betscher 2019-01-18 12:19:47
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Lębork oraz zmiany w ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy miasto Lębork. Maciej Betscher 2019-01-18 11:46:57
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Lębork oraz zmiany w ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy miasto Lębork. Maciej Betscher 2019-01-18 11:43:52
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Lębork oraz zmiany w ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy miasto Lębork. - dokument usunięty Maciej Betscher 2019-01-18 11:43:44
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork w 2019 r. Maciej Betscher 2019-01-18 11:32:26
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork w 2019 r. Maciej Betscher 2019-01-18 11:25:58
Budowa ulicy Pięknej w Lęborku. Maciej Betscher 2019-01-17 13:46:26
Budowa ulicy Pięknej w Lęborku. Maciej Betscher 2019-01-17 13:46:21
Budowa ulicy Pięknej w Lęborku. Maciej Betscher 2019-01-17 13:46:15
Plan postępowań o udzielanie zamówień publicznych Gminy Miasto Lębork na 2019 rok. Maciej Betscher 2019-01-17 08:44:52
I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 4 miasta Lęborka w rejonie ulic Polnej i Pułaskiego, uregulowane w księdze wieczystej SL1L/00005275/6. Maciej Betscher 2019-01-17 08:36:47
Odwołanie II przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych: nr 4 o powierzchni 53,49 m2 przy ul. Staromiejskiej 38; nr 2a o powierzchni 12,50 m2 przy Aleja Wolności 69; nr 2 o powierzchni 101,03 m2 przy Aleja Wolności 67; nr 7 o powierzchni 43,01 m2 przy ul. Orlińskiego 4. Maciej Betscher 2019-01-17 08:36:30
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działki nr 206/4 i nr 208/6 o łącznej powierzchni 1111 m2 położonej w obrębie 3 miasta Lęborka w rejonie ul. Stryjewskiego i Mostnika uregulowanych w księgach wieczystych Nr SL1L/00005085/7 (działka nr 206/4), Nr SL1L/00007801/7 (działka nr 208/6). Maciej Betscher 2019-01-17 08:36:20
Styczeń Maciej Betscher 2019-01-17 08:36:08