herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. windykacji w Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej w Lęborku. Maciej Betscher 2018-07-18 13:01:00
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. windykacji w Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej w Lęborku. Maciej Betscher 2018-07-18 12:58:16
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "budowy oświetlenia drogi - ul. Małoszyckiej, obejmującego dz.nr 17/2 L, 202/2, 202/3, 202/4, 202/5 obręb 11 w Lęborku". Maciej Betscher 2018-07-17 14:26:06
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "budowy oświetlenia drogi - ul. Małoszyckiej, obejmującego dz.nr 17/2 L, 202/2, 202/3, 202/4, 202/5 obręb 11 w Lęborku". Maciej Betscher 2018-07-17 14:25:33
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "budowy i przebudowy oświetlenia parku (dz.nr 334 obręb 7) przy ul. Wojska Polskiego w Lęborku". Maciej Betscher 2018-07-17 14:23:31
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "budowy i przebudowy oświetlenia parku (dz.nr 334 obręb 7) przy ul. Wojska Polskiego w Lęborku". Maciej Betscher 2018-07-17 14:22:47
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "przebudowy oświetlenia parku im. Marii i Lecha Kaczyńskich (dz. nr 310, 316/5,318/1, 318/2, 323/1 obręb 7) w Lęborku". Maciej Betscher 2018-07-16 14:46:51
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "przebudowy oświetlenia parku im. Marii i Lecha Kaczyńskich (dz. nr 310, 316/5,318/1, 318/2, 323/1 obręb 7) w Lęborku". Maciej Betscher 2018-07-16 14:45:19
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "przebudowy oświetlenia parku im. Marii i Lecha Kaczyńskich (dz. nr 310, 316/5,318/1, 318/2, 323/1 obręb 7) w Lęborku". Maciej Betscher 2018-07-16 14:43:34
Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej z zachowaniem procedury przetargowej i zasad wynikających z art. 37 ust. li art. 39 wyżej powołanej ustawy. /działki nr 206/4 i nr 208/6, obręb 3 miasta Lęborka, położona w rejonie ulic Stryjewskiego i Mostnika / Maciej Betscher 2018-07-16 14:15:13
Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej z zachowaniem procedury przetargowej i zasad wynikających z art. 37 ust. li art. 39 wyżej powołanej ustawy. /działki nr 206/4 i nr 208/6, obręb 3 miasta Lęborka, położona w rejonie ulic Stryjewskiego i Mostnika / Maciej Betscher 2018-07-16 14:13:33
Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej z zachowaniem procedury przetargowej i zasad wynikających z art. 37 ust. 1i art. 39 wyżej powołanej ustawy. /obr. 2 miasta Lęborka, przy ul. Jesionowej 23 / Maciej Betscher 2018-07-16 14:11:06
Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej z zachowaniem procedury przetargowej i zasad wynikających z art. 37 ust. 1i art. 39 wyżej powołanej ustawy. /obr. 2 miasta Lęborka, przy ul. Jesionowej 23 / - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-07-16 14:08:19
Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej z zachowaniem procedury przetargowej i zasad wynikających z art. 37 ust. 1i art. 39 wyżej powołanej ustawy. /obr. 2 miasta Lęborka, przy ul. Jesionowej 23 / - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-07-16 14:07:36
Nadzór inwestorski w branży drogowej przy realizacji zadania pn.: "Stworzenie terenu rekreacyjnego na Placu Piastowskim". Maciej Betscher 2018-07-16 13:20:39
Nadzór inwestorski w branży drogowej przy realizacji zadania pn.: "Stworzenie terenu rekreacyjnego na Placu Piastowskim". Maciej Betscher 2018-07-16 13:20:26
Nadzór inwestorski w branży drogowej przy realizacji zadania pn.: "Stworzenie terenu rekreacyjnego na Placu Piastowskim". Maciej Betscher 2018-07-16 13:20:06
Stworzenie terenu rekreacyjnego na Placu Piastowskim. Maciej Betscher 2018-07-16 13:12:27
Stworzenie terenu rekreacyjnego na Placu Piastowskim. Maciej Betscher 2018-07-16 13:12:24
Stworzenie terenu rekreacyjnego na Placu Piastowskim. Maciej Betscher 2018-07-16 13:11:45
Budowa przyłączy do budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku. Maciej Betscher 2018-07-16 13:05:15
Budowa przyłączy do budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku. Maciej Betscher 2018-07-16 13:05:06
Budowa przyłączy do budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku. Maciej Betscher 2018-07-16 13:04:23
Kompetencje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w zakresie ochrony przed hałasem. Maciej Betscher 2018-07-16 12:41:14
Dobudowa windy (dla osób niepełnosprawnych) do budynku przy ul. Krzywoustego 1 w Lęborku. Maciej Betscher 2018-07-13 12:14:43
Dobudowa windy (dla osób niepełnosprawnych) do budynku przy ul. Krzywoustego 1 w Lęborku. Maciej Betscher 2018-07-13 12:14:36
Projekty uchwał na XXXVI sesję RM Maciej Betscher 2018-07-13 09:20:06
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa monitoringu na obszarze zdegradowanym w Lęborku". Maciej Betscher 2018-07-12 14:39:16
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa monitoringu na obszarze zdegradowanym w Lęborku". Maciej Betscher 2018-07-12 14:37:43
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa monitoringu na obszarze zdegradowanym w Lęborku". Maciej Betscher 2018-07-12 14:37:11
Remont budynków komunalnych przy ul. Kossaka 46, 72, 100, 100 oficyna, ul. Malczewskiego 10, 11, 12, 22, 23, 23 oficyna, 24, 24 oficyna, 31, 33, ul. Stryjewskiego 2, 5, 45, 49, 52 w Lęborku. Maciej Betscher 2018-07-11 14:30:01
Remont budynków komunalnych przy ul. Kossaka 46, 72, 100, 100 oficyna, ul. Malczewskiego 10, 11, 12, 22, 23, 23 oficyna, 24, 24 oficyna, 31, 33, ul. Stryjewskiego 2, 5, 45, 49, 52 w Lęborku. Maciej Betscher 2018-07-11 14:29:56
Zagospodarowanie terenu przy Obelisku Niepodległości w Lęborku. Maciej Betscher 2018-07-11 09:50:46
Zagospodarowanie terenu przy Obelisku Niepodległości w Lęborku. Maciej Betscher 2018-07-11 09:50:22
Zagospodarowanie terenu przy Obelisku Niepodległości w Lęborku. Maciej Betscher 2018-07-11 09:49:54
Zagospodarowanie terenu przy Obelisku Niepodległości w Lęborku. - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-07-11 09:48:23
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul. Malczewskiego i ul. Krótkiej z łącznikiem do ul. Stryjewskiego w Lęborku" "Połączenie ul. Kellera z ul. Łokietka obok noclegowni MOPS w Lęborku". Maciej Betscher 2018-07-10 13:15:56
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul. Malczewskiego i ul. Krótkiej z łącznikiem do ul. Stryjewskiego w Lęborku" "Połączenie ul. Kellera z ul. Łokietka obok noclegowni MOPS w Lęborku". Maciej Betscher 2018-07-10 13:15:49
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul. Malczewskiego i ul. Krótkiej z łącznikiem do ul. Stryjewskiego w Lęborku" "Połączenie ul. Kellera z ul. Łokietka obok noclegowni MOPS w Lęborku". Maciej Betscher 2018-07-10 13:14:45
Zagospodarowanie terenu przy Obelisku Niepodległości w Lęborku. - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-07-10 13:11:04