herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zagospodarowanie terenu przy Obelisku Niepodległości w Lęborku. - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-07-10 13:07:26
Wykaz w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach wielolokalowych oraz sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców. /ul. Stryjewskiego 3; ul. Nadmorskiej 6; ul. Chopina 9 / Maciej Betscher 2018-07-09 15:01:18
Wykaz w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach wielolokalowych oraz sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców. /ul. Stryjewskiego 3; ul. Nadmorskiej 6; ul. Chopina 9 / Maciej Betscher 2018-07-09 15:00:15
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "zmiany sposobu użytkowania budynku technicznego usytuowanego na działce nr 243 obręb 7 położonej przy ul.Węgrzynowicza na potrzeby funkcji medycznych związanych z rezonansem magnetycznym przy SPS ZOZ w Lęborku". Maciej Betscher 2018-07-09 14:50:40
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "zmiany sposobu użytkowania budynku technicznego usytuowanego na działce nr 243 obręb 7 położonej przy ul.Węgrzynowicza na potrzeby funkcji medycznych związanych z rezonansem magnetycznym przy SPS ZOZ w Lęborku". Maciej Betscher 2018-07-09 14:48:24
Budowa placu zabaw przy ul. Komuny Paryskiej w Lęborku. Maciej Betscher 2018-07-06 14:41:08
Budowa placu zabaw przy ul. Komuny Paryskiej w Lęborku. Maciej Betscher 2018-07-06 14:40:54
Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lęborku. Maciej Betscher 2018-07-06 14:39:10
Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lęborku. Maciej Betscher 2018-07-06 14:39:02
II przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa "Lębork" oraz nabędzie nieruchomość, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza. Maciej Betscher 2018-07-06 14:22:32
Lipiec Maciej Betscher 2018-07-06 14:18:33
Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej Andrzej Karbownik 2018-07-06 13:34:19
Andrzej Karbownik 2018-07-05 14:50:59
Maciej Betscher 2018-07-05 14:48:51
Maciej Betscher 2018-07-05 14:46:17
Konserwacja zabytkowych murów obronnych przy ul. Przymurnej w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-07-05 13:59:18
Realizacja zadania pn. teren rekreacyjny przy ul. Malczewskiego w Lęborku w trybie zaprojektuj i wybuduj. Maciej Betscher 2018-07-05 13:31:29
Realizacja zadania pn. teren rekreacyjny przy ul. Malczewskiego w Lęborku w trybie zaprojektuj i wybuduj. Maciej Betscher 2018-07-05 13:31:22
Sesja XXXV Maciej Betscher 2018-07-05 11:23:26
Sesja XXXV Maciej Betscher 2018-07-05 11:20:44
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa monitoringu na obszarze zdegradowanym w Lęborku". Andrzej Karbownik 2018-07-05 10:00:03
Informacja o ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, wynajęcia lub użyczenia w drodze bezprzetargowej z zasobów Gminy Miasto Lębork. Andrzej Karbownik 2018-07-04 11:36:00
Protokół z obrad XXXIV Sesji RM z 25.05.2018r. Maciej Betscher 2018-07-03 14:54:39
Budowa ogrodzenia wokół budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku Andrzej Karbownik 2018-07-03 14:52:33
Protokół nr 40 z dnia 07.12.2017r. Maciej Betscher 2018-07-03 14:44:44
Protokół nr 61 z dnia 22.05.2018r. Maciej Betscher 2018-07-03 14:43:45
Protokół nr 39 z dnia 21.11.2017r. Maciej Betscher 2018-07-03 14:41:31
Protokół nr 43 z dnia 15.03.2018r. Maciej Betscher 2018-07-03 14:40:08
Protokół nr 45 z dnia 21.05.2018r. Maciej Betscher 2018-07-03 14:32:01
Protokół nr 35 z dnia 16.05.2018r. Maciej Betscher 2018-07-03 14:29:00
Protokół nr 51 z dnia 23.05.2018r. Maciej Betscher 2018-07-03 14:27:28
Budowa drogi pożarowej i ciągów komunikacyjnych w ramach zadania: rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku. Maciej Betscher 2018-07-03 08:35:22
Budowa drogi pożarowej i ciągów komunikacyjnych w ramach zadania: rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku. Maciej Betscher 2018-07-03 08:34:08
Andrzej Karbownik 2018-07-02 15:03:50
Andrzej Karbownik 2018-07-02 15:03:14
Andrzej Karbownik 2018-07-02 15:02:00
2018 Andrzej Karbownik 2018-07-02 14:55:07
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 20.06.2018 r. Maciej Betscher 2018-07-02 13:25:41
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 19.06.2018 r. Maciej Betscher 2018-07-02 13:25:26
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 14.06.2018 r. Maciej Betscher 2018-07-02 13:25:03