herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni 26,19 m2 przy ul. Kossaka 88 wraz ze sprzedażą 43/1000 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 170, obręb 3 o powierzchni 305 m2, KW SL1L/00012213/6. Maciej Betscher 2018-11-16 08:18:29
Remont budynków komunalnych przy ul. Gdańskiej 93 i 96 w Lęborku. Maciej Betscher 2018-11-15 13:45:06
Remont budynków komunalnych przy ul. Gdańskiej 93 i 96 w Lęborku. Maciej Betscher 2018-11-15 13:44:51
Małpi Gaj na Osiedlu Sportowa - rozbudowa placu zabaw przy Pływalni Miejskiej "RAFA" w Lęborku. Maciej Betscher 2018-11-15 13:41:44
Małpi Gaj na Osiedlu Sportowa - rozbudowa placu zabaw przy Pływalni Miejskiej "RAFA" w Lęborku. Maciej Betscher 2018-11-15 13:41:35
Nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy realizacji zadania pn.: "Adaptacja obecnej bazy Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. przy ul. Łokietka 5 na Klub Osiedlowy BAZA wraz z zagospodarowaniem otoczenia". Maciej Betscher 2018-11-15 13:38:48
Nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy realizacji zadania pn.: "Adaptacja obecnej bazy Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. przy ul. Łokietka 5 na Klub Osiedlowy BAZA wraz z zagospodarowaniem otoczenia". Maciej Betscher 2018-11-15 13:38:40
Nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy realizacji zadania pn.: "Adaptacja obecnej bazy Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. przy ul. Łokietka 5 na Klub Osiedlowy BAZA wraz z zagospodarowaniem otoczenia". Maciej Betscher 2018-11-15 13:38:32
Obsługa bankowa budżetu Gminy Miasto Lębork i gminnych jednostek organizacyjnych oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym. Maciej Betscher 2018-11-15 13:05:38
Obsługa bankowa budżetu Gminy Miasto Lębork i gminnych jednostek organizacyjnych oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym. Maciej Betscher 2018-11-15 13:05:31
PROCEDURA REJESTRACJI ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH Maciej Betscher 2018-11-13 14:17:52
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 36,19 m2 przy ul. Stryjewskiego 58 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 10,36 oraz ze sprzedażą 76/1000 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 301/1, obręb 3 o powierzchni 305 m2, KW SL1L/00045367/0. Maciej Betscher 2018-11-13 13:55:03
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 36,19 m2 przy ul. Stryjewskiego 58 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 10,36 oraz ze sprzedażą 76/1000 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 301/1, obręb 3 o powierzchni 305 m2, KW SL1L/00045367/0. Maciej Betscher 2018-11-13 13:54:47
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 36,19 m2 przy ul. Stryjewskiego 58 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 10,36 oraz ze sprzedażą 76/1000 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 301/1, obręb 3 o powierzchni 305 m2, KW SL1L/00045367/0. Maciej Betscher 2018-11-13 13:54:41
III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż: - lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni 28,35 m2 przy ul. Staromiejskiej 5; - lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni 32,58 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 13,88 m2 przy ul. Stryjewskiego 60. Maciej Betscher 2018-11-13 13:52:42
III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż: - lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni 28,35 m2 przy ul. Staromiejskiej 5; - lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni 32,58 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 13,88 m2 przy ul. Stryjewskiego 60. Maciej Betscher 2018-11-13 13:52:12
III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż: - lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni 28,35 m2 przy ul. Staromiejskiej 5; - lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni 32,58 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 13,88 m2 przy ul. Stryjewskiego 60. Maciej Betscher 2018-11-13 13:52:01
Więcej drzew i krzewów w mieście - zielony Lębork - wykonanie 9 obszarów zieleni. Maciej Betscher 2018-11-13 13:48:55
Więcej drzew i krzewów w mieście - zielony Lębork - wykonanie 9 obszarów zieleni. Maciej Betscher 2018-11-13 13:46:15
Więcej drzew i krzewów w mieście - zielony Lębork - wykonanie 9 obszarów zieleni. Maciej Betscher 2018-11-13 13:45:33
Nadzór inwestorski specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania pn.: "Adaptacja obecnej bazy Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. przy ul. Łokietka 5 na Klub Osiedlowy BAZA wraz z zagospodarowaniem otoczenia". Maciej Betscher 2018-11-13 11:17:22
Nadzór inwestorski specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania pn.: "Adaptacja obecnej bazy Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. przy ul. Łokietka 5 na Klub Osiedlowy BAZA wraz z zagospodarowaniem otoczenia". Maciej Betscher 2018-11-13 11:17:02
Nadzór inwestorski specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania pn.: "Adaptacja obecnej bazy Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. przy ul. Łokietka 5 na Klub Osiedlowy BAZA wraz z zagospodarowaniem otoczenia". Maciej Betscher 2018-11-09 14:44:56
Nadzór inwestorski specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania pn.: "Adaptacja obecnej bazy Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. przy ul. Łokietka 5 na Klub Osiedlowy BAZA wraz z zagospodarowaniem otoczenia". Maciej Betscher 2018-11-09 14:18:10
Nadzór inwestorski specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania pn.: "Adaptacja obecnej bazy Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. przy ul. Łokietka 5 na Klub Osiedlowy BAZA wraz z zagospodarowaniem otoczenia". Maciej Betscher 2018-11-09 14:18:07
I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 4 miasta Lęborka w rejonie ulic Polnej i Pułaskiego, uregulowane w księdze wieczystej SL1L/00007792/0. Maciej Betscher 2018-11-09 13:56:54
I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 4 miasta Lęborka w rejonie ulic Polnej i Pułaskiego, uregulowane w księdze wieczystej SL1L/00007792/0. Maciej Betscher 2018-11-09 13:56:07
I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 4 miasta Lęborka w rejonie ulic Polnej i Pułaskiego, uregulowane w księdze wieczystej SL1L/00007792/0. Maciej Betscher 2018-11-09 13:55:34
I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 4 miasta Lęborka w rejonie ulic Polnej i Pułaskiego, uregulowane w księdze wieczystej SL1L/00007792/0. Maciej Betscher 2018-11-09 13:55:23
Wykaz w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, usytuowanego w budynku wielolokalowym wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców. /Plac Pokoju 5/ Maciej Betscher 2018-11-09 08:29:36
Wykaz w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, usytuowanego w budynku wielolokalowym wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców. /Plac Pokoju 5/ Maciej Betscher 2018-11-09 08:29:17
Wykaz w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, usytuowanego w budynku wielolokalowym wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców. /Plac Pokoju 5/ Maciej Betscher 2018-11-09 08:29:03
Wykaz w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, usytuowanego w budynku wielolokalowym wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców. /Plac Pokoju 5/ Maciej Betscher 2018-11-09 08:28:16
Wykaz w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, usytuowanego w budynku wielolokalowym wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców. /Plac Pokoju 5/ Maciej Betscher 2018-11-09 08:26:34
Listopad Maciej Betscher 2018-11-09 08:24:16
Listopad - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-11-09 08:24:09
Listopad - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-11-09 08:24:06
I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 4 miasta Lęborka w rejonie ulic Polnej i Pułaskiego, uregulowane w księdze wieczystej SL1L/00005275/6. Maciej Betscher 2018-11-07 14:42:38
I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 4 miasta Lęborka w rejonie ulic Polnej i Pułaskiego, uregulowane w księdze wieczystej SL1L/00005275/6. Maciej Betscher 2018-11-07 14:42:05
I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 4 miasta Lęborka w rejonie ulic Polnej i Pułaskiego, uregulowane w księdze wieczystej SL1L/00005275/6. Maciej Betscher 2018-11-07 14:41:43