herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka. Maciej Betscher 2017-12-21 09:55:07
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka. Maciej Betscher 2017-12-21 09:54:30
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka. Maciej Betscher 2017-12-21 09:53:50
I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych: - nr 1 o powierzchni 62,79 m2 przy Aleja Wolności 44 wraz ze sprzedażą 121/1000 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 32/2, obręb 7 o powierzchni 309 m2, KW SL1L/00027486/8; - nr 1a o powierzchni 57,39 m2 przy Aleja Wolności 44 wraz ze sprzedażą 110/1000 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 32/2, obręb 7 o powierzchni 309 m2, KW SL1L/00027486/8; - nr 4 o powierzchni 67,43 m2 przy Aleja Wolności 44 wraz ze sprzedażą 129/1000 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 32/2, obręb 7 o powierzchni 309 m2, KW SL1L/00027486/8. Maciej Betscher 2017-12-20 14:48:47
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni 59,26 m2 przy ul. Stryjewskiego 31a wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 96/1000 udziału w nieruchomości - działce nr 90/6, obręb 3 o powierzchni 352 m2, KW SL1L/00014334/4. Maciej Betscher 2017-12-20 14:45:09
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni 59,26 m2 przy ul. Stryjewskiego 31a wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 96/1000 udziału w nieruchomości - działce nr 90/6, obręb 3 o powierzchni 352 m2, KW SL1L/00014334/4. Maciej Betscher 2017-12-20 14:44:41
Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego. Maciej Betscher 2017-12-20 13:18:02
Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego. Maciej Betscher 2017-12-20 13:17:59
Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego. Maciej Betscher 2017-12-20 13:17:50
Nadzór inwestorski wielobranżowy przy realizacji zadania "Rozbudowa tunelu dla pieszych na stacji kolejowej w Lęborku". Andrzej Karbownik 2017-12-20 12:47:29
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "budowy sieci wodociągowej oraz przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej na dz.nr 132 obręb 7 przy ul.Wojska Polskiego i dz.nr 2/39 obręb 11 przy ul.Dworcowej w Lęborku". Maciej Betscher 2017-12-20 08:44:18
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "budowy sieci wodociągowej oraz przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej na dz.nr 132 obręb 7 przy ul.Wojska Polskiego i dz.nr 2/39 obręb 11 przy ul.Dworcowej w Lęborku". Maciej Betscher 2017-12-20 08:43:43
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku. Andrzej Karbownik 2017-12-19 14:02:46
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 o powierzchni 36,22 m2 przy ul. Stryjewskiego 60 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 7,27 m2 oraz ze sprzedażą 85/1000 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 303/1, obręb 3 o powierzchni 260 m2, KW SL1L/00045456/1. Maciej Betscher 2017-12-18 15:23:51
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 o powierzchni 34,48 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 6,57 m2 przy ul. Stryjewskiego 60 wraz ze sprzedażą 80/1000 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 303/1, obręb 3 o powierzchni 260 m2, KW SL1L/00045456/1. Maciej Betscher 2017-12-18 15:23:32
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 o powierzchni 36,22 m2 przy ul. Stryjewskiego 60 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 7,27 m2 oraz ze sprzedażą 85/1000 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 303/1, obręb 3 o powierzchni 260 m2, KW SL1L/00045456/1. Maciej Betscher 2017-12-18 15:21:44
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 o powierzchni 36,22 m2 przy ul. Stryjewskiego 60 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 7,27 m2 oraz ze sprzedażą 85/1000 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 303/1, obręb 3 o powierzchni 260 m2, KW SL1L/00045456/1. Maciej Betscher 2017-12-18 15:21:29
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 o powierzchni 36,22 m2 przy ul. Stryjewskiego 60 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 7,27 m2 oraz ze sprzedażą 85/1000 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 303/1, obręb 3 o powierzchni 260 m2, KW SL1L/00045456/1. Maciej Betscher 2017-12-18 15:20:42
Sesja XXXII Maciej Betscher 2017-12-18 09:30:46
Sesja XXXII Maciej Betscher 2017-12-18 09:30:28
Sesja XXXII Maciej Betscher 2017-12-18 09:29:38
Sesja XXXII Maciej Betscher 2017-12-18 09:29:07
Petycje 2017 r. Maciej Betscher 2017-12-18 09:02:54
Ogłoszenie o wynikach konkursu na stanowisko Samodzielnego Referenta ds. Kadr i Płac w Szkole Podstawowej nr 1 w Lęborku. Maciej Betscher 2017-12-15 10:56:03
Rozbudowa tunelu dla pieszych na stacji kolejowej w Lęborku. Maciej Betscher 2017-12-15 09:31:10
Rozbudowa tunelu dla pieszych na stacji kolejowej w Lęborku. Maciej Betscher 2017-12-15 09:30:50
Nadzór inwestorski w branży mostowej w zadaniu: "Przebudowa ul. Waryńskiego - II etap" w Lęborku. Maciej Betscher 2017-12-15 09:28:51
Nadzór inwestorski w branży mostowej w zadaniu: "Przebudowa ul. Waryńskiego - II etap" w Lęborku. Maciej Betscher 2017-12-15 09:28:44
Sport 2018 Maciej Betscher 2017-12-14 13:45:27
Sport 2018 Maciej Betscher 2017-12-14 13:45:06
Maciej Betscher 2017-12-14 11:10:55
Maciej Betscher 2017-12-14 11:08:38
Nadzór inwestorski w branży drogowej w zadaniu: "Przebudowa ul. Waryńskiego - II etap" w Lęborku. Maciej Betscher 2017-12-12 13:59:39
Nadzór inwestorski w branży drogowej w zadaniu: "Przebudowa ul. Waryńskiego - II etap" w Lęborku. Maciej Betscher 2017-12-12 13:59:32
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "budowy gazociągu niskiego ciśnienia (do 0,5 MPa) PE dn 110 na działkach nr 299/1, 300/7, 300/9 obręb 11 przy ul. Obrońców Wybrzeża w Lęborku". Maciej Betscher 2017-12-12 13:57:57
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "budowy gazociągu niskiego ciśnienia (do 0,5 MPa) PE dn 110 na działkach nr 299/1, 300/7, 300/9 obręb 11 przy ul. Obrońców Wybrzeża w Lęborku". Maciej Betscher 2017-12-12 13:53:40
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "budowy gazociągu niskiego ciśnienia (do 0,5 MPa) PE dn 110 na działkach nr 299/1, 300/7, 300/9 obręb 11 przy ul. Obrońców Wybrzeża w Lęborku". Maciej Betscher 2017-12-12 13:52:09
Zmiana w treści ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Lębork dot. działki nr 11/1 położonej przy ul.Pionierów, obręb 13. Maciej Betscher 2017-12-12 13:44:28
Zmiana w treści ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Lębork dot. działki nr 11/1 położonej przy ul.Pionierów, obręb 13. Maciej Betscher 2017-12-12 13:43:59
Przebudowa ul. Waryńskiego - II etap. Maciej Betscher 2017-12-12 11:32:48