herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Sekcji Zasobów Komunalnych w Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej. Maciej Betscher 2018-03-28 09:57:00
Korekta oświadczenia majątkowego za rok 2016. Andrzej Karbownik 2018-03-28 08:33:31
Regulamin utrzymania czystości i porządku na obszarze miasta Lęborka. - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-03-28 07:52:34
Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Lęborka. - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-03-28 07:52:23
Zbiórka przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych. - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-03-28 07:52:10
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Lębork za 2013 rok. Andrzej Karbownik 2018-03-27 15:09:46
Zbiórka przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych. Andrzej Karbownik 2018-03-27 15:08:09
Podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Miasto Lębork. Andrzej Karbownik 2018-03-27 15:07:23
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Lębork (ze zmianami). Andrzej Karbownik 2018-03-27 15:04:49
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i instalacją elektryczną dla przepompowni w rejonie ul. Nadmorskiej w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-03-27 14:59:50
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i instalacją elektryczną dla przepompowni w rejonie ul. Nadmorskiej w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-03-27 14:58:22
Budowa ogrodzenia przy Przedszkolu nr 1 w Lęborku Andrzej Karbownik 2018-03-27 14:51:02
Budowa przyłączy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Maciej Betscher 2018-03-27 14:24:39
Budowa przyłączy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Maciej Betscher 2018-03-27 14:22:07
Budowa przyłączy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Maciej Betscher 2018-03-27 14:05:15
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i instalacją elektryczną dla przepompowni w rejonie ul. Nadmorskiej w Lęborku". Maciej Betscher 2018-03-27 12:57:27
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej podwórka integracyjno-kulturalnego "Zakątek Kultury" wraz z modernizacją dojazdu i zagospodarowaniem otoczenia. Maciej Betscher 2018-03-27 12:51:55
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej podwórka integracyjno-kulturalnego "Zakątek Kultury" wraz z modernizacją dojazdu i zagospodarowaniem otoczenia. Maciej Betscher 2018-03-27 12:51:45
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej podwórka integracyjno-kulturalnego "Zakątek Kultury" wraz z modernizacją dojazdu i zagospodarowaniem otoczenia. Maciej Betscher 2018-03-27 12:50:42
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej podwórka integracyjno-kulturalnego "Zakątek Kultury" wraz z modernizacją dojazdu i zagospodarowaniem otoczenia. Maciej Betscher 2018-03-27 12:49:21
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej w zadaniu: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)" w Lęborku. Maciej Betscher 2018-03-27 12:47:24
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej w zadaniu: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)" w Lęborku. Maciej Betscher 2018-03-27 12:46:58
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci gazowej dn 63 PE średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) na działce nr 93 obręb 4 przy ul. Syrokomli w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-03-27 11:19:00
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinka sieci gazowej dn 63 PE średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) na działce nr 93 obręb 4 przy ul. Syrokomli w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-03-27 11:18:15
Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego. Maciej Betscher 2018-03-26 14:45:13
Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego. Maciej Betscher 2018-03-26 14:45:09
Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego. Maciej Betscher 2018-03-26 14:44:02
Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego. Maciej Betscher 2018-03-26 14:43:52
Sesja XXXIII Maciej Betscher 2018-03-26 13:05:08
Sesja XXXIII Maciej Betscher 2018-03-26 13:04:24
Sesja XXXIII Maciej Betscher 2018-03-26 13:03:33
Sesja XXXIII Maciej Betscher 2018-03-26 13:02:00
Sesja XXXIII Maciej Betscher 2018-03-26 13:01:05
Sesja XXXIII Maciej Betscher 2018-03-26 13:00:06
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej w zadaniu: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)" w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-03-26 12:18:45
Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. Andrzej Karbownik 2018-03-26 12:17:29
Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. Andrzej Karbownik 2018-03-26 12:16:57
Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. Andrzej Karbownik 2018-03-26 12:16:42
Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. Andrzej Karbownik 2018-03-26 12:16:27
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa ścieżki rowerowej wraz z przebudową układu komunikacyjnego na odcinku od ul. Nadmorskiej do ul. Al. Wolności w Lęborku". Maciej Betscher 2018-03-22 15:12:39