herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dowody Osobiste Andrzej Karbownik 2018-05-25 10:53:40
Dostawa kontenerów (na odpady) dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lęborku. Maciej Betscher 2018-05-25 10:49:10
Dostawa kontenerów (na odpady) dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lęborku. Maciej Betscher 2018-05-25 10:49:07
Informacja o spotkaniu dyskusyjnym. Maciej Betscher 2018-05-25 10:47:39
Zaproszenie na spotkanie dyskusyjne wnioskodawców projektów złożopnych do Budżetu Obywatelskiegoz mieszkańcami. Maciej Betscher 2018-05-25 09:38:21
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Lęborku. - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-05-25 07:48:28
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Lęborku. - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-05-25 07:48:26
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Lęborku. Maciej Betscher 2018-05-25 07:45:14
Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do SP nr 8. - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-05-25 07:11:05
Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do SP nr 8. - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-05-25 07:10:56
Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do SP nr 8. - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-05-25 07:10:35
Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do SP nr 8. - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-05-25 07:10:24
Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 8 w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-05-24 18:54:36
Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 8 w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-05-24 18:51:17
Realizacja zadania pn. Teren Rekreacyjny przy ul. Malczewskiego w Lęborku w trybie zaprojektuj i wybuduj. Maciej Betscher 2018-05-24 14:24:54
Realizacja zadania pn. Teren Rekreacyjny przy ul. Malczewskiego w Lęborku w trybie zaprojektuj i wybuduj. Maciej Betscher 2018-05-24 14:24:51
Wakacje 2018 Maciej Betscher 2018-05-24 13:54:03
Wakacje 2018 Maciej Betscher 2018-05-24 13:53:44
Wakacje 2018 Maciej Betscher 2018-05-24 13:52:33
Budowa przystani kajakowej wraz z przenoską w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-05-24 10:32:49
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lęborku. Maciej Betscher 2018-05-23 14:52:11
Dobudowa windy (dla osób niepełnosprawnych) do budynku przy ul. Krzywoustego 1 w Lęborku. Maciej Betscher 2018-05-23 14:38:55
Dobudowa windy (dla osób niepełnosprawnych) do budynku przy ul. Krzywoustego 1 w Lęborku. Maciej Betscher 2018-05-23 14:38:53
Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej Maciej Betscher 2018-05-23 14:38:23
Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej Maciej Betscher 2018-05-23 14:38:20
Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej Maciej Betscher 2018-05-23 14:30:02
Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej Maciej Betscher 2018-05-23 14:29:35
Wykaz osób, którym w zakresie podatków i opłat udzielono w roku 2017 ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty. Andrzej Karbownik 2018-05-23 13:21:13
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2017 udzielono pomocy publicznej. Andrzej Karbownik 2018-05-23 13:19:18
Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2018 roku. Andrzej Karbownik 2018-05-23 13:14:03
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa ścieżki rowerowej wraz z przebudową układu komunikacyjnego na odcinku od ul. Nadmorskiej do ul. Al. Wolności w Lęborku" Andrzej Karbownik 2018-05-23 11:14:51
Korekta oświadczenia majątkowego za rok 2017. Andrzej Karbownik 2018-05-23 11:10:54
Korekta oświadczenia majątkowego za rok 2017. - dokument usunięty Andrzej Karbownik 2018-05-23 11:10:29
Korekta oświadczenia majątkowego za rok 2017. - dokument usunięty Andrzej Karbownik 2018-05-23 11:10:24
Zarządzenie nr 36/2018 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Lęborka na 2018 rok. Maciej Betscher 2018-05-23 10:19:38
Zarządzenie nr 32/2018 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Lęborka na lata 2018 - 2031. Maciej Betscher 2018-05-23 10:18:24
Zarządzenie nr 30/2018 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Lęborka na 2018 rok. Maciej Betscher 2018-05-23 10:17:02
Zarządzenie nr 21/2018 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Lęborka na 2018 rok. Maciej Betscher 2018-05-23 10:15:49
Zarządzenie nr 15/2018 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Lęborka na 2018 rok. Maciej Betscher 2018-05-23 10:14:24
Zarządzenie nr 12/2018 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Lęborka na 2018 rok. Maciej Betscher 2018-05-23 10:13:21