herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Na koniec kadencji Maciej Betscher 2018-09-18 13:06:06
Pobłocka Bożena Maciej Betscher 2018-09-18 13:05:50
Na koniec kadencji Maciej Betscher 2018-09-18 13:05:29
Lipkowska Katarzyna Maciej Betscher 2018-09-18 13:05:16
Na koniec kadencji Maciej Betscher 2018-09-18 13:03:49
Pujsza Janina Maciej Betscher 2018-09-18 13:03:33
Łukian Halina Maciej Betscher 2018-09-18 13:00:45
Na koniec kadencji Maciej Betscher 2018-09-18 13:00:35
Łukian Halina Maciej Betscher 2018-09-18 13:00:14
Koniec kadencji Maciej Betscher 2018-09-18 12:58:40
Walaszkowski Jarosław Maciej Betscher 2018-09-18 12:58:22
Koniec kadencji Maciej Betscher 2018-09-18 12:57:58
Suszyński Andrzej Maciej Betscher 2018-09-18 12:57:36
Na koniec kadencji Maciej Betscher 2018-09-18 12:54:43
Piórkowski Witold Maciej Betscher 2018-09-18 12:53:07
Korekta za 2017 Maciej Betscher 2018-09-18 12:44:44
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni 32,58 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 13,88 m2 przy ul. Stryjewskiego 60 oraz ze sprzedażą 90/1000 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 303/1, obręb 3 o powierzchni 260 m2, KW SL1L/00045456/1. Maciej Betscher 2018-09-18 12:05:28
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni 35,48 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 14,00 m2 przy ul. Stryjewskiego 60 wraz ze sprzedażą 96/1000 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 303/1, obręb 3 o powierzchni 260 m2, KW SL1L/00045456/1. Maciej Betscher 2018-09-18 12:03:14
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni 35,48 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 14,00 m2 przy ul. Stryjewskiego 60 wraz ze sprzedażą 96/1000 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 303/1, obręb 3 o powierzchni 260 m2, KW SL1L/00045456/1. Maciej Betscher 2018-09-18 12:03:02
Odwołanie i ponowne ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 36 o powierzchni 61,41 m2 przy ul. Boh. Monte Cassino 5B wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 419/10000 udziału w nieruchomości - działce nr 416, obręb 7 o powierzchni 406 m2, KW SL1L/00011567/5. Maciej Betscher 2018-09-18 11:26:42
Odwołanie i ponowne ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 36 o powierzchni 61,41 m2 przy ul. Boh. Monte Cassino 5B wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 419/10000 udziału w nieruchomości - działce nr 416, obręb 7 o powierzchni 406 m2, KW SL1L/00011567/5. Maciej Betscher 2018-09-18 11:25:02
II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych: nr 2 o powierzchni 73,70 m2 przy ul. Gdańskiej 92 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 26,80 m2; nr 3 o powierzchni 28,35 m2 przy ul. Staromiejskiej 5, w Lęborku. Maciej Betscher 2018-09-18 11:20:40
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul. Malczewskiego i ul. Krótkiej z łącznikiem do ul. Stryjewskiego w Lęborku","Połączenie ul. Kellera z ul. Łokietka obok noclegowni MOPS w Lęborku" Maciej Betscher 2018-09-17 14:40:57
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul. Malczewskiego i ul. Krótkiej z łącznikiem do ul. Stryjewskiego w Lęborku","Połączenie ul. Kellera z ul. Łokietka obok noclegowni MOPS w Lęborku" Maciej Betscher 2018-09-17 14:40:54
Maciej Betscher 2018-09-17 14:36:12
Maciej Betscher 2018-09-17 14:35:58
Zakończenie pracy Maciej Betscher 2018-09-14 14:33:08
Grabowska Małgorzata Maciej Betscher 2018-09-14 14:32:46
Zarządzenie Nr 120/2018 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 11.09.2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia glosowania nad projektami zgłoszonymi w ramach "Budżetu Obywatelskiego w Lęborku" na 2019 rok. Maciej Betscher 2018-09-14 13:28:20
Zarządzenie Nr 119/2018 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 11.09.2018 r. w sprawie wskazania sposobu głosowania, wykazie punktów (miejsc) do głosowania, adresie strony internetowej oraz dniach i godzinach głosowania nad projektami złożonymi w ramach "Budżetu Obywatelskiego w Lęborku" na 2019 rok. Maciej Betscher 2018-09-14 13:26:48
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 03.09.2018 r. Maciej Betscher 2018-09-13 14:22:44
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 30.08.2018 r. Maciej Betscher 2018-09-13 14:22:26
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 28.08.2018 r. Maciej Betscher 2018-09-13 14:22:11
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Remont budynku przy ulicy Gdańskiej 11 w Lęborku". Maciej Betscher 2018-09-13 14:17:59
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Remont budynku przy ulicy Gdańskiej 11 w Lęborku". Maciej Betscher 2018-09-13 14:17:57
Informacja o składzie Terytorialnej Komisji Wyborczej w Lęborku. Maciej Betscher 2018-09-13 11:28:04
Nadzór inwestorski specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania pn.: "Remont budynków komunalnych przy ul. Kossaka 46, 72, 100, 100 oficyna, ul. Malczewskiego 10, 11, 12, 22, 23, 23 oficyna, 24, 24 oficyna, 31, 33, ul. Stryjewskiego 2, 5, 45, 49, 52 w Lęborku". Maciej Betscher 2018-09-13 10:26:54
Nadzór inwestorski specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania pn.: "Remont budynków komunalnych przy ul. Kossaka 46, 72, 100, 100 oficyna, ul. Malczewskiego 10, 11, 12, 22, 23, 23 oficyna, 24, 24 oficyna, 31, 33, ul. Stryjewskiego 2, 5, 45, 49, 52 w Lęborku". Maciej Betscher 2018-09-13 10:26:52
Remont budynków komunalnych przy ul. Kossaka 46, 72, 100, 100 oficyna, ul. Malczewskiego 10, 11, 12, 22, 23, 23 oficyna, 24, 24 oficyna, 31, 33, ul. Stryjewskiego 2, 5, 45, 49, 52 w Lęborku. Maciej Betscher 2018-09-13 10:14:26
Remont budynków komunalnych przy ul. Kossaka 46, 72, 100, 100 oficyna, ul. Malczewskiego 10, 11, 12, 22, 23, 23 oficyna, 24, 24 oficyna, 31, 33, ul. Stryjewskiego 2, 5, 45, 49, 52 w Lęborku. Maciej Betscher 2018-09-13 10:14:17