herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Nadzór inwestorski w branży mostowej w zadaniu: "Przebudowa ul. Waryńskiego - II etap" w Lęborku. Maciej Betscher 2017-12-05 10:21:03
ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI ZAMIERZONEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z USTALENIAMI OBOWIĄZUJĄCEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Maciej Betscher 2017-12-05 10:06:44
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Maciej Betscher 2017-12-05 10:05:05
WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z: 1. MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 2. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Maciej Betscher 2017-12-05 10:03:41
WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z: 1. MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 2. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Maciej Betscher 2017-12-05 10:02:58
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA CZY NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJE SIĘ W OBSZARZE REWITALIZACJI. Maciej Betscher 2017-12-05 10:01:38
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA CZY NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJE SIĘ W OBSZARZE REWITALIZACJI. Maciej Betscher 2017-12-05 09:59:39
Nadzór inwestorski w branży mostowej w zadaniu: "Przebudowa ul. Waryńskiego - II etap" w Lęborku. Maciej Betscher 2017-12-05 09:05:03
Nadzór inwestorski w branży mostowej w zadaniu: "Przebudowa ul. Waryńskiego - II etap" w Lęborku. Maciej Betscher 2017-12-05 09:04:52
Nadzór inwestorski w branży mostowej w zadaniu: "Przebudowa ul. Waryńskiego - II etap" w Lęborku. Maciej Betscher 2017-12-05 09:04:38
Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej. /pomieszczenia wydzielone w budynku Pływalni Miejskiej przy ul. Olimpijczyków 31/ Maciej Betscher 2017-12-04 13:53:21
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku. Maciej Betscher 2017-12-01 13:57:39
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku. Maciej Betscher 2017-12-01 13:57:35
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku. Maciej Betscher 2017-12-01 13:57:30
Nadzór inwestorski w branży drogowej w zadaniu: "Przebudowa ul. Waryńskiego - II etap" w Lęborku. Maciej Betscher 2017-12-01 13:41:31
Nadzór inwestorski w branży drogowej w zadaniu: "Przebudowa ul. Waryńskiego - II etap" w Lęborku. Maciej Betscher 2017-12-01 13:41:15
Nadzór inwestorski w branży drogowej w zadaniu: "Przebudowa ul. Waryńskiego - II etap" w Lęborku. Maciej Betscher 2017-12-01 13:39:18
Nadzór inwestorski w branży drogowej w zadaniu: "Przebudowa ul. Waryńskiego - II etap" w Lęborku. Maciej Betscher 2017-12-01 13:35:26
Nadzór inwestorski w branży drogowej w zadaniu: "Przebudowa ul. Waryńskiego - II etap" w Lęborku. Maciej Betscher 2017-12-01 13:35:24
Nadzór inwestorski w branży mostowej w zadaniu: "Przebudowa ul. Waryńskiego - II etap" w Lęborku. Maciej Betscher 2017-12-01 13:34:50
Nadzór inwestorski w branży mostowej w zadaniu: "Przebudowa ul. Waryńskiego - II etap" w Lęborku. Maciej Betscher 2017-12-01 13:34:47
Nadzór inwestorski w branży mostowej w zadaniu: "Przebudowa ul. Waryńskiego - II etap" w Lęborku. Maciej Betscher 2017-12-01 13:29:23
Projekty uchwał na XXXII sesję RM Maciej Betscher 2017-12-01 11:43:56
Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 wykazu w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych. /ul. Skłodowskiej 17/4; ul. Dworcowej 9/4; ul. Kossaka 105/41; ul. Gdańskiej 109/8; Al. Wolności 14c/31; ul. Mieszka I 14b/5 / Maciej Betscher 2017-12-01 09:25:33
Grudzień Maciej Betscher 2017-12-01 09:22:44
Nadzór inwestorski wielobranżowy przy realizacji zadania "Rozbudowa tunelu dla pieszych na stacji kolejowej w Lęborku". Maciej Betscher 2017-11-30 15:30:58
Nadzór inwestorski wielobranżowy przy realizacji zadania "Rozbudowa tunelu dla pieszych na stacji kolejowej w Lęborku". Maciej Betscher 2017-11-30 15:30:54
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działki nr 196/35, nr 240/119, nr 240/120 o łącznej powierzchni 9935 m2, położonej w obrębie 11 miasta Lęborka przy ul.Teligi, uregulowanej w księdze wieczystej nr SL1L/00014977/3. Maciej Betscher 2017-11-30 08:50:08
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działki nr 196/35, nr 240/119, nr 240/120 o łącznej powierzchni 9935 m2, położonej w obrębie 11 miasta Lęborka przy ul.Teligi, uregulowanej w księdze wieczystej nr SL1L/00014977/3. Maciej Betscher 2017-11-30 08:49:48
Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Lęborku. - dokument usunięty Maciej Betscher 2017-11-29 15:26:39
Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Lęborku. Maciej Betscher 2017-11-29 15:26:30
Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Lęborku. Maciej Betscher 2017-11-29 15:25:11
Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Lęborku. Maciej Betscher 2017-11-29 15:23:34
Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Lęborku. Maciej Betscher 2017-11-29 15:18:42
Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Lęborku. Maciej Betscher 2017-11-29 15:16:23
Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Lęborku. Maciej Betscher 2017-11-29 15:15:46
Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Lęborku. Maciej Betscher 2017-11-29 15:12:07
Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Lęborku. Maciej Betscher 2017-11-29 15:11:43
Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Lęborku. Maciej Betscher 2017-11-29 15:11:09
Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Lęborku. Maciej Betscher 2017-11-29 15:10:39