herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Pobłocka Bożena Maciej Betscher 2019-01-04 14:46:34
Po wyborze Maciej Betscher 2019-01-04 14:45:58
Bogdan Libich Maciej Betscher 2019-01-04 14:45:39
Po wyborze Maciej Betscher 2019-01-04 14:45:09
Łucjan Łaga Maciej Betscher 2019-01-04 14:44:52
Po wyborze Maciej Betscher 2019-01-04 14:43:45
Zimnowoda Radosław Maciej Betscher 2019-01-04 14:42:57
Radni nowej kadencji Maciej Betscher 2019-01-04 14:41:50
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działki nr 206/4 i nr 208/6 o łącznej powierzchni 1111 m2 położonej w obrębie 3 miasta Lęborka w rejonie ul. Stryjewskiego i Mostnika uregulowanych w księgach wieczystych Nr SL1L/00005085/7 (działka nr 206/4), Nr SL1L/00007801/7 (działka nr 208/6). Maciej Betscher 2019-01-04 14:36:13
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działki nr 206/4 i nr 208/6 o łącznej powierzchni 1111 m2 położonej w obrębie 3 miasta Lęborka w rejonie ul. Stryjewskiego i Mostnika uregulowanych w księgach wieczystych Nr SL1L/00005085/7 (działka nr 206/4), Nr SL1L/00007801/7 (działka nr 208/6). Maciej Betscher 2019-01-04 14:35:56
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działki nr 206/4 i nr 208/6 o łącznej powierzchni 1111 m2 położonej w obrębie 3 miasta Lęborka w rejonie ul. Stryjewskiego i Mostnika uregulowanych w księgach wieczystych Nr SL1L/00005085/7 (działka nr 206/4), Nr SL1L/00007801/7 (działka nr 208/6). Maciej Betscher 2019-01-04 14:35:47
rok 2019 Maciej Betscher 2019-01-04 14:33:56
OPODATKOWANIE PODATKIEM OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Maciej Betscher 2019-01-04 10:11:52
Protokół z obrad II Sesji RM z 30.11.2018r. Maciej Betscher 2019-01-04 09:16:08
Protokół z obrad I Sesji RM z 22.11.2018r. Maciej Betscher 2019-01-04 09:15:20
Protokół z obrad XXXVIII Sesji RM z 24.10.2018r. Maciej Betscher 2019-01-04 09:13:55
Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Maciej Betscher 2019-01-04 09:12:54
Protokół nr 3 z dnia 10.12.2018r. Maciej Betscher 2019-01-04 09:12:04
Protokół nr 2 z dnia 05.12.2018r. Maciej Betscher 2019-01-04 09:11:39
Protokół nr 1 z dnia 30.11.2018r. Maciej Betscher 2019-01-04 09:11:17
Protokół nr 2 z dnia 03.12.2018r. Maciej Betscher 2019-01-04 09:09:02
Protokół nr 1 z dnia 30.11.2018r. Maciej Betscher 2019-01-04 09:08:36
Protokół nr 2 z dnia 06.12.2018r. Maciej Betscher 2019-01-04 09:07:35
Protokół nr 1 z dnia 30.11.2018r. Maciej Betscher 2019-01-04 09:07:11
Protokół nr 1 z dnia 30.11.2018r. Maciej Betscher 2019-01-04 09:06:39
Protokół nr 2 z dnia 04.12.2018r. Maciej Betscher 2019-01-04 09:06:06
Protokół nr 2 z dnia 04.12.2018r. Maciej Betscher 2019-01-04 09:05:39
Protokół nr 1 z dnia 30.11.2018r. Maciej Betscher 2019-01-04 09:05:11
KOMISJA GOSPODARKI MIEJSKIEJ Maciej Betscher 2019-01-04 09:03:25
KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ Maciej Betscher 2019-01-04 09:03:06
KOMISJA REWIZYJNA Maciej Betscher 2019-01-04 09:02:51
KOMISJA BUDŻETOWA Maciej Betscher 2019-01-04 09:02:42
KOMISJA STRATEGII I ROZWOJU Maciej Betscher 2019-01-04 09:02:30
Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Maciej Betscher 2019-01-04 09:01:36
ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI ZAMIERZONEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z USTALENIAMI OBOWIĄZUJĄCEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Maciej Betscher 2019-01-03 13:28:48
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Maciej Betscher 2019-01-03 13:27:18
WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Maciej Betscher 2019-01-03 13:25:24
WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z: 1. MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 2. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Maciej Betscher 2019-01-03 13:23:47
PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY Maciej Betscher 2019-01-03 13:22:08
Dane teleadresowe Maciej Betscher 2019-01-02 08:48:33