herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenia zmieniające budżet Maciej Betscher 2018-05-23 10:12:02
Uchwała nr XXXIII-492/2018 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII-469/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15.12.2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2018 - 2031. Maciej Betscher 2018-05-23 10:11:43
Uchwała nr XXXII-469/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2018 - 2031. Maciej Betscher 2018-05-23 10:10:15
Uchwała nr XXXIII-491/2018 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII-470/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2018 rok. Maciej Betscher 2018-05-23 10:10:02
Uchwała nr XXXII-470/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2018 rok. Maciej Betscher 2018-05-23 10:08:19
Uchwała nr XXXII-470/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2018 rok. - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-05-23 10:08:14
Uchwała nr XXXII-470/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2018 rok. - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-05-23 10:07:52
Uchwała nr XXXII-469/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2018 - 2031. Maciej Betscher 2018-05-23 10:06:17
Uchwały zmieniające budżet Maciej Betscher 2018-05-23 10:04:42
Zarządzenie nr 179/2017 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Lęborka na lata 2017 - 2031. Maciej Betscher 2018-05-23 10:04:15
Zarządzenie nr 178/2017 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Lęborka na 2017 rok. Maciej Betscher 2018-05-23 10:02:46
Zarządzenie nr 177/2017 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Lęborka na 2017 rok. Maciej Betscher 2018-05-23 10:01:27
Zarządzenie nr 167/2017 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Lęborka na 2017 rok. Maciej Betscher 2018-05-23 10:00:03
Zarządzenie nr 163/2017 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Lęborka na 2017 rok. Maciej Betscher 2018-05-23 09:58:28
Zarządzenie nr 153/2017 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Lęborka na 2017 rok. Maciej Betscher 2018-05-23 09:56:31
Zarządzenie nr 151/2017 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Lęborka na 2017 rok. Maciej Betscher 2018-05-23 09:55:01
Zarządzenie nr 147/2017 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Lęborka na 2017 rok. Maciej Betscher 2018-05-23 09:53:34
Zarządzenie nr 143A/2017 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Lęborka na lata 2017 - 2030. Maciej Betscher 2018-05-23 09:51:24
Zarządzenie nr 143/2017 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Lęborka na 2017 rok. Maciej Betscher 2018-05-23 09:49:44
Zarządzenie nr 130/2017 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Lęborka na 2017 rok. Maciej Betscher 2018-05-23 09:47:05
Zarządzenie nr 107/2017 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Lęborka na 2017 rok. Maciej Betscher 2018-05-23 09:45:37
Zarządzenie nr 98A/2017 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Lęborka na lata 2017 - 2030. Maciej Betscher 2018-05-23 09:44:02
Zarządzenie nr 98/2017 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Lęborka na 2017 rok. Maciej Betscher 2018-05-23 09:41:24
Zarządzenie nr 65/2017 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Lęborka na lata 2017 - 2030 Maciej Betscher 2018-05-23 09:39:37
Zarządzenie nr 61/2017 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Lęborka na 2017 rok. Maciej Betscher 2018-05-23 09:37:43
Zarządzenie nr 55/2017 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Lęborka na 2017 rok. Maciej Betscher 2018-05-23 09:36:05
Zarządzenie nr 50/2017 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Lęborka na 2017 rok. Maciej Betscher 2018-05-23 09:33:28
Zarządzenie nr 46/2017 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Lęborka na lata 2017 - 2030. Maciej Betscher 2018-05-23 09:31:41
Zarządzenie nr 41/2017 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Lęborka na 2017 rok. Maciej Betscher 2018-05-23 09:28:54
Zarządzenie nr 21/2017 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Lęborka na 2017 rok. Maciej Betscher 2018-05-23 09:25:55
Zarządzenie nr 13/2017 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Lęborka na 2017 rok. Maciej Betscher 2018-05-23 09:24:15
Zarządzenie nr 9/2017 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Lęborka na 2017 rok. Maciej Betscher 2018-05-23 09:22:52
Zarządzenia zmieniające budżet Maciej Betscher 2018-05-23 09:20:06
Uchwała nr XXXII-482/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXII-326/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15.12.2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2017 - 2030. Maciej Betscher 2018-05-23 09:19:26
Uchwała nr XXXII-481/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII-327/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2017 rok. Maciej Betscher 2018-05-23 09:17:47
Uchwała nr XXXI-444/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXII-326/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15.12.2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2017 - 2030. Maciej Betscher 2018-05-23 09:16:07
Uchwała nr XXXI-444/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXII-326/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15.12.2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2017 - 2030. - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-05-23 09:16:00
Uchwała nr XXXI-443/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII-327/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2017 rok. Maciej Betscher 2018-05-23 09:15:48
Uchwała nr XXXI-444/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXII-326/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15.12.2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2017 - 2030. - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-05-23 09:14:12
Uchwała nr XXX-418/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXII-326/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15.12.2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2017 - 2030 Maciej Betscher 2018-05-23 09:12:13