herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Nadzór inwestorski w branży drogowej przy realizacji zadania pn.: "Stworzenie terenu rekreacyjnego na Placu Piastowskim" Maciej Betscher 2018-09-13 09:55:45
Nadzór inwestorski w branży drogowej przy realizacji zadania pn.: "Stworzenie terenu rekreacyjnego na Placu Piastowskim" Maciej Betscher 2018-09-13 09:55:18
Nadzór inwestorski w branży drogowej przy realizacji zadania pn.: "Stworzenie terenu rekreacyjnego na Placu Piastowskim". Maciej Betscher 2018-09-13 09:54:42
Nadzór inwestorski w branży drogowej przy realizacji zadania pn.: "Stworzenie terenu rekreacyjnego na Placu Piastowskim". Maciej Betscher 2018-09-13 09:54:12
Kurzydło Marian Maciej Betscher 2018-09-13 08:21:11
Remont budynków komunalnych przy ul. Gdańskiej 93 i 96 w Lęborku. Maciej Betscher 2018-09-12 14:03:26
Remont budynków komunalnych przy ul. Gdańskiej 93 i 96 w Lęborku. Maciej Betscher 2018-09-12 14:03:22
Przebudowa nawierzchni ul. Staromiejskiej w Lęborku - "SZPILKOSTRADA". Maciej Betscher 2018-09-12 13:50:33
Przebudowa nawierzchni ul. Staromiejskiej w Lęborku - "SZPILKOSTRADA". Maciej Betscher 2018-09-12 13:50:30
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę nr 324 o powierzchni 900 m2 położonej w obrębie 2 miasta Lęborka przy ul. Jesionowej 23 uregulowanej w księdze wieczystej Nr SL1L/12241/1. Maciej Betscher 2018-09-12 13:23:39
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę nr 324 o powierzchni 900 m2 położonej w obrębie 2 miasta Lęborka przy ul. Jesionowej 23 uregulowanej w księdze wieczystej Nr SL1L/12241/1. Maciej Betscher 2018-09-12 13:23:19
Wrzesień Maciej Betscher 2018-09-12 13:20:49
Zarządzenie nr 118/2018 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Lęborka na lata 2018 - 2031. Maciej Betscher 2018-09-12 08:05:52
Zarządzenie nr 112/2018 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Lęborka na 2018 rok. Maciej Betscher 2018-09-12 08:04:19
Postanowienie KW w Słupsku I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Lęborku. Maciej Betscher 2018-09-12 07:07:32
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa monitoringu na obszarze zdegradowanym w Lęborku". Maciej Betscher 2018-09-11 14:35:44
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa monitoringu na obszarze zdegradowanym w Lęborku". Maciej Betscher 2018-09-11 14:35:26
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Przedszkolu nr 10 w Lęborku. Maciej Betscher 2018-09-11 14:27:37
Maciej Betscher 2018-09-11 14:22:36
Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 4 miasta Lęborka w rejonie ulic Polnej i Pułaskiego, uregulowane w księgach wieczystych: SL1L/00005275/6, SL1L/00007792/0. Maciej Betscher 2018-09-11 13:42:17
Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 4 miasta Lęborka w rejonie ulic Polnej i Pułaskiego, uregulowane w księgach wieczystych: SL1L/00005275/6, SL1L/00007792/0. Maciej Betscher 2018-09-11 13:40:55
Wykaz w sprawie sprzedaży pawilonu handlowo-usługowego usytuowanego w budynku przy ul. Handlowej 12 w Lęborku. Maciej Betscher 2018-09-11 13:38:32
Wykaz w sprawie sprzedaży pawilonu handlowo-usługowego usytuowanego w budynku przy ul. Handlowej 12 w Lęborku. Maciej Betscher 2018-09-11 13:35:23
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Lęborku". Maciej Betscher 2018-09-10 14:28:10
Zarządzenie nr 96/2018 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o stanie należności i zobowiązań za I półrocze 2018 roku. Maciej Betscher 2018-09-10 14:17:43
Zarządzenie nr 96/2018 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o stanie należności i zobowiązań za I półrocze 2018 roku. Maciej Betscher 2018-09-10 14:17:29
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Lębork oraz zmiany w ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy miasto Lębork. Maciej Betscher 2018-09-10 14:13:44
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Lębork oraz zmiany w ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy miasto Lębork. Maciej Betscher 2018-09-10 14:13:26
Zakończenie pracy Maciej Betscher 2018-09-10 13:56:08
Paczyńska Grażyna Maciej Betscher 2018-09-10 13:55:47
Paczyńska Grażyna - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-09-10 13:55:38
Paczyńska Grażyna - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-09-10 13:54:28
Rozpoczęcie pracy Maciej Betscher 2018-09-10 13:53:08
Więczkowska Anna Maciej Betscher 2018-09-10 13:52:49
Zakończenie kadencji Maciej Betscher 2018-09-10 13:52:17
Kurzydło Marian Maciej Betscher 2018-09-10 13:51:41
Radni Maciej Betscher 2018-09-10 13:50:50
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Maciej Betscher 2018-09-10 13:50:32
Pracownicy samorządowi Urzędu Miejskiego Maciej Betscher 2018-09-10 13:50:15
Za rok 2018 Maciej Betscher 2018-09-10 13:49:52