herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykonanie pilnych robót budowlanych branży ogólnobudowlanej, dekarskiej, elektrycznej i instalacyjnej w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Miasto Lębork w roku 2018/2019. Maciej Betscher 2018-10-23 09:32:10
Wykonanie pilnych robót budowlanych branży ogólnobudowlanej, dekarskiej, elektrycznej i instalacyjnej w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Miasto Lębork w roku 2018/2019. Maciej Betscher 2018-10-23 09:32:07
Informacja o możliwości dowozu osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych. Maciej Betscher 2018-10-19 22:50:16
Remont budynków komunalnych przy ul. Kossaka 46, 72, 100, 100 oficyna, ul. Malczewskiego 10, 11, 12, 22, 23, 23 oficyna, 24, 24 oficyna, 31, 33, ul. Stryjewskiego 2, 5, 45, 49, 52 w Lęborku. Maciej Betscher 2018-10-19 13:46:04
Remont budynków komunalnych przy ul. Kossaka 46, 72, 100, 100 oficyna, ul. Malczewskiego 10, 11, 12, 22, 23, 23 oficyna, 24, 24 oficyna, 31, 33, ul. Stryjewskiego 2, 5, 45, 49, 52 w Lęborku. Maciej Betscher 2018-10-19 13:46:01
Remont budynków komunalnych przy ul. Gdańskiej 93 i 96 w Lęborku. Maciej Betscher 2018-10-19 13:31:06
Remont budynków komunalnych przy ul. Gdańskiej 93 i 96 w Lęborku. Maciej Betscher 2018-10-19 13:30:56
Remont budynków komunalnych przy ul. Gdańskiej 93 i 96 w Lęborku. Maciej Betscher 2018-10-19 13:28:53
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych. Maciej Betscher 2018-10-19 12:42:47
Nadzór inwestorski specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania pn.: "Adaptacja obecnej bazy Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. przy ul. Łokietka 5 na Klub Osiedlowy BAZA wraz z zagospodarowaniem otoczenia". Maciej Betscher 2018-10-19 11:42:25
Nadzór inwestorski specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania pn.: "Adaptacja obecnej bazy Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. przy ul. Łokietka 5 na Klub Osiedlowy BAZA wraz z zagospodarowaniem otoczenia". Maciej Betscher 2018-10-19 11:42:06
Nadzór inwestorski specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania pn.: "Adaptacja obecnej bazy Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. przy ul. Łokietka 5 na Klub Osiedlowy BAZA wraz z zagospodarowaniem otoczenia". Maciej Betscher 2018-10-19 11:40:41
Nadzór inwestorski specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania pn.: "Adaptacja obecnej bazy Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. przy ul. Łokietka 5 na Klub Osiedlowy BAZA wraz z zagospodarowaniem otoczenia". Maciej Betscher 2018-10-19 11:40:12
Informacja o zaktualizowanej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczbie dzieci w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork. Maciej Betscher 2018-10-19 08:58:55
Budowa Ulicy Powstania Styczniowego w Lęborku. Maciej Betscher 2018-10-18 14:51:46
Budowa Ulicy Powstania Styczniowego w Lęborku. Maciej Betscher 2018-10-18 14:51:42
Zarządzenie Nr 138/2018 Burmistrza Miasta Lębork z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Lęborka na 2018 rok. Maciej Betscher 2018-10-18 11:19:18
Zarządzenie Nr 135/2018 Burmistrza Miasta Lębork z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Lęborka na 2018 rok. Maciej Betscher 2018-10-18 11:14:23
Zarządzenie Nr 137/2018 Burmistrza Miasta Lębork z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Lęborka na 2018 rok. Maciej Betscher 2018-10-18 11:14:11
Zarządzenie Nr 135/2018 Burmistrza Miasta Lębork z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Lęborka na 2018 rok. Maciej Betscher 2018-10-18 11:05:51
Zarządzenie Nr 135/2018 Burmistrza Miasta Lębork z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Lęborka na 2018 rok. Maciej Betscher 2018-10-18 11:05:28
Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej /ul. Kusocińskiego 56/. Maciej Betscher 2018-10-18 09:22:56
Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej /ul. Kusocińskiego 56/. Maciej Betscher 2018-10-18 09:22:00
Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej /ul. Kusocińskiego 56/. Maciej Betscher 2018-10-18 09:21:32
Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej /ul. Kusocińskiego 56/. Maciej Betscher 2018-10-18 09:21:06
Budowa placu zabaw przy ul. Komuny Paryskiej w Lęborku. Maciej Betscher 2018-10-18 09:13:06
Budowa placu zabaw przy ul. Komuny Paryskiej w Lęborku. Maciej Betscher 2018-10-18 09:12:57
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główna księgowa w Przedszkolu Nr 9 w Lęborku. Maciej Betscher 2018-10-17 14:54:08
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główna księgowa w Przedszkolu Nr 9 w Lęborku. Maciej Betscher 2018-10-17 14:53:37
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - główna księgowa w Przedszkolu Nr 9 w Lęborku. Maciej Betscher 2018-10-17 14:52:18
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia /dz. 322/1, obr. 7, ul. Dworcowa/. Maciej Betscher 2018-10-17 14:18:44
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia /dz. 322/1, obr. 7, ul. Dworcowa/. Maciej Betscher 2018-10-17 14:18:21
Lista projektów do glosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. Maciej Betscher 2018-10-17 14:11:53
Lista projektów do glosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. Maciej Betscher 2018-10-17 14:01:36
Informacja o wyniku głosowania nad projektami złożonymi w ramach "Budżetu Obywatelskiego w Lęborku na 2019 rok". Maciej Betscher 2018-10-17 13:58:16
Zarządzenie Nr 39/2018 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 08.05.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 92/2016 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 14.07.2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji "Budżetu Obywatelskiego w Lęborku". Maciej Betscher 2018-10-17 13:56:51
Zarządzenie Nr 40/2018 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 08.05.2018 r. w sprawie powołania Zespołu Weryfikacyjnego do weryfikacji merytorycznej projektów złożonych w ramach "Budżetu Obywatelskiego w Lęborku". Maciej Betscher 2018-10-17 13:56:32
Zarządzenie Nr 39/2018 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 08.05.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 92/2016 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 14.07.2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji "Budżetu Obywatelskiego w Lęborku". Maciej Betscher 2018-10-17 13:53:35
Wykonanie przestawienia (naprawy kompleksowej), budowy i naprawy pieców kaflowych wraz z pracami dodatkowymi w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork. Maciej Betscher 2018-10-17 13:46:46
Wykonanie przestawienia (naprawy kompleksowej), budowy i naprawy pieców kaflowych wraz z pracami dodatkowymi w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork. Maciej Betscher 2018-10-17 13:46:35