herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Alei Niepodległości wraz z odtworzeniem nawierzchni. Andrzej Karbownik 2018-03-07 12:31:43
Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. Andrzej Karbownik 2018-03-07 12:28:37
Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. Andrzej Karbownik 2018-03-07 12:18:25
Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia lub wynajęcia w drodze bezprzetargowej z zasobów Gminy Miasto Lębork. Andrzej Karbownik 2018-03-07 12:06:47
Budowa ogrodzenia przy Przedszkolu nr 1 w Lęborku Andrzej Karbownik 2018-03-07 11:12:07
Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku wykazów w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Kukuczki w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-03-07 09:27:59
Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku wykazów w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Kukuczki w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-03-07 09:22:48
Konserwacja zabytkowych murów obronnych przy ul. Przymurnej w Lęborku. Maciej Betscher 2018-03-06 14:40:23
Konserwacja zabytkowych murów obronnych przy ul. Przymurnej w Lęborku. Maciej Betscher 2018-03-06 14:40:20
Konserwacja zabytkowych murów obronnych przy ul. Przymurnej w Lęborku. Maciej Betscher 2018-03-06 14:33:27
Konserwacja zabytkowych murów obronnych przy ul. Przymurnej w Lęborku. Maciej Betscher 2018-03-06 14:32:35
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Alei Niepodległości wraz z odtworzeniem nawierzchni. Maciej Betscher 2018-03-06 14:30:53
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Alei Niepodległości wraz z odtworzeniem nawierzchni. Maciej Betscher 2018-03-06 14:30:26
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Alei Niepodległości wraz z odtworzeniem nawierzchni. Maciej Betscher 2018-03-06 14:28:00
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Alei Niepodległości wraz z odtworzeniem nawierzchni. Maciej Betscher 2018-03-06 14:25:51
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej w zadaniu: "Budowa urządzeń podczyszczających wody deszczowe na kolektorach sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową 4 wylotów w Lęborku". Maciej Betscher 2018-03-06 14:21:56
Nadzór inwestorski w branży drogowej w zadaniu: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)" w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-03-06 14:09:30
Sprostowanie w ogłoszeniu o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Lęborku. Maciej Betscher 2018-03-06 13:24:12
Sprostowanie w ogłoszeniu o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Lęborku. Maciej Betscher 2018-03-06 13:23:24
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej w zadaniu: "Budowa urządzeń podczyszczających wody deszczowe na kolektorach sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową 4 wylotów w Lęborku". Maciej Betscher 2018-03-06 09:07:02
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej w zadaniu: "Budowa urządzeń podczyszczających wody deszczowe na kolektorach sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową 4 wylotów w Lęborku". Maciej Betscher 2018-03-06 09:06:58
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej w zadaniu: "Budowa urządzeń podczyszczających wody deszczowe na kolektorach sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową 4 wylotów w Lęborku". Maciej Betscher 2018-03-06 09:06:51
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-03-02 12:42:50
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-03-02 12:42:30
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-03-02 12:39:42
Marzec Andrzej Karbownik 2018-03-02 12:36:01
Budowa ogrodzenia dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Maciej Betscher 2018-03-01 14:50:07
Budowa ogrodzenia dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Maciej Betscher 2018-03-01 14:50:03
Budowa ogrodzenia dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Maciej Betscher 2018-03-01 14:49:58
Pielęgnacja sanitarna drzewostanu na terenie miasta Lęborka w okresie 2018-2021. Maciej Betscher 2018-02-28 14:40:25
Pielęgnacja sanitarna drzewostanu na terenie miasta Lęborka w okresie 2018-2021. Maciej Betscher 2018-02-28 14:40:15
Pielęgnacja sanitarna drzewostanu na terenie miasta Lęborka w okresie 2018-2021. Maciej Betscher 2018-02-28 14:39:58
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej przy realizacji zadania "Odprowadzenie wód opadowych z ul. Sportowa w Lęborku". Maciej Betscher 2018-02-28 14:11:12
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej przy realizacji zadania "Odprowadzenie wód opadowych z ul. Sportowa w Lęborku". Maciej Betscher 2018-02-28 14:11:05
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi realizowane w ramach projektu "Lęborskie przedszkolaki to fajne dzieciaki" (znak postępowania WR.271.3.2018.C). Andrzej Karbownik 2018-02-28 10:30:59
Rozbudowa tunelu dla pieszych na stacji kolejowej w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-02-28 10:21:16
Nadzór inwestorski w branży drogowej przy realizacji zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Alei Niepodległości wraz z odtworzeniem nawierzchni". Andrzej Karbownik 2018-02-27 14:43:55
Adaptacja obecnej bazy Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. przy ul. Łokietka 5 na Klub Osiedlowy BAZA wraz z zagospodarowaniem otoczenia. Andrzej Karbownik 2018-02-26 14:54:36
Nadzór inwestorski w branży elektrycznej w zadaniu: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)" w Lęborku. Maciej Betscher 2018-02-26 10:02:13
Nadzór inwestorski w branży drogowej w zadaniu: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)" w Lęborku. Maciej Betscher 2018-02-26 10:00:58