herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Andrzej Karbownik 2018-06-13 10:39:45
Andrzej Karbownik 2018-06-13 10:38:18
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Stworzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Kazimierza Wielkiego" oraz "Zagospodarowanie terenu na cele zajęć sprawnościowo - edukacyjnych przy stacji PKP Nowy Świat wraz z zagospodarowaniem otoczenia". Andrzej Karbownik 2018-06-13 10:29:23
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy oświetlenia parku im.Marii i Lecha Kaczyńskich (dz.nr 310, 316/5, 318/1, 318/2, 323/1 obręb 7) w Lęborku. Maciej Betscher 2018-06-12 14:43:02
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy oświetlenia parku im.Marii i Lecha Kaczyńskich (dz.nr 310, 316/5, 318/1, 318/2, 323/1 obręb 7) w Lęborku. Maciej Betscher 2018-06-12 14:42:14
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany sposobu użytkowania budynku warsztatowego usytuowanego na działce nr 243 obręb 7 położonej przy ul.Węgrzynowicza na potrzeby funkcji medycznych związanych z rezonansem magnetycznym przy SPS ZOZ w Lęborku. Maciej Betscher 2018-06-12 14:40:57
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany sposobu użytkowania budynku warsztatowego usytuowanego na działce nr 243 obręb 7 położonej przy ul.Węgrzynowicza na potrzeby funkcji medycznych związanych z rezonansem magnetycznym przy SPS ZOZ w Lęborku. Maciej Betscher 2018-06-12 14:40:33
Więcej drzew i krzewów w mieście - zielony Lębork - wykonanie obszarów: staw przy ul.Gdańskiej oraz Park Michalskiego. Maciej Betscher 2018-06-12 14:35:29
Więcej drzew i krzewów w mieście - zielony Lębork - wykonanie obszarów: staw przy ul.Gdańskiej oraz Park Michalskiego. Maciej Betscher 2018-06-12 14:35:27
Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej Andrzej Karbownik 2018-06-12 13:15:14
Dostawa kontenerów (na odpady) dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lęborku. Maciej Betscher 2018-06-12 12:03:11
Dostawa kontenerów (na odpady) dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lęborku. Maciej Betscher 2018-06-12 12:01:44
Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 8 w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-06-11 14:06:32
Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 8 w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-06-11 14:06:16
Dobudowa windy (dla osób niepełnosprawnych) do budynku przy ul. Krzywoustego 1 w Lęborku. Maciej Betscher 2018-06-11 11:07:14
Dobudowa windy (dla osób niepełnosprawnych) do budynku przy ul. Krzywoustego 1 w Lęborku. Maciej Betscher 2018-06-11 11:06:23
Dobudowa windy (dla osób niepełnosprawnych) do budynku przy ul. Krzywoustego 1 w Lęborku. Maciej Betscher 2018-06-11 11:05:36
Nadzór konserwatorski nad konserwacją zabytkowych murów obronnych przy ul. Przymurnej w Lęborku. Maciej Betscher 2018-06-11 10:54:08
Nadzór konserwatorski nad konserwacją zabytkowych murów obronnych przy ul. Przymurnej w Lęborku. Maciej Betscher 2018-06-11 10:54:01
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 10 w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-06-11 09:52:12
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 10 w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-06-11 09:51:52
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 9 w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-06-11 09:51:28
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 9 w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-06-11 09:51:09
Obwieszczenie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 11 kwietnia 2016 r. znak OŚG.6220.1.2016.P o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Stacja demontażu pojazdów przy ul. Słupskiej 18, na działkach o nr 302/100, 302/48, 302/34, w obrębie 6 na terenie miasta Lęborka. Maciej Betscher 2018-06-08 14:54:04
Obwieszczenie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 11 kwietnia 2016 r. znak OŚG.6220.1.2016.P o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Stacja demontażu pojazdów przy ul. Słupskiej 18, na działkach o nr 302/100, 302/48, 302/34, w obrębie 6 na terenie miasta Lęborka. Maciej Betscher 2018-06-08 14:53:46
Nadzór inwestorski branży budowlanej nad zagospodarowaniem skweru przy ul. Przymurnej w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-06-08 14:44:49
Nadzór inwestorski branży elektrycznej nad zagospodarowaniem skweru przy ul. Przymurnej w Lęborku. Maciej Betscher 2018-06-08 14:29:23
Nadzór inwestorski branży elektrycznej nad zagospodarowaniem skweru przy ul. Przymurnej w Lęborku. Maciej Betscher 2018-06-08 14:29:20
Nadzór konserwatorski nad konserwacją zabytkowych murów obronnych przy ul. Przymurnej w Lęborku. Maciej Betscher 2018-06-08 14:28:37
Nadzór konserwatorski nad konserwacją zabytkowych murów obronnych przy ul. Przymurnej w Lęborku. Maciej Betscher 2018-06-08 14:28:02
Nadzór konserwatorski nad konserwacją zabytkowych murów obronnych przy ul. Przymurnej w Lęborku. Maciej Betscher 2018-06-08 14:27:57
Realizacja zadania pn. Teren Rekreacyjny przy ul. Malczewskiego w Lęborku w trybie zaprojektuj i wybuduj. Andrzej Karbownik 2018-06-07 14:39:56
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Lęborku. Maciej Betscher 2018-06-07 14:33:11
Nadzór inwestorski w branży drogowej nad realizacją zadania : "Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej" Maciej Betscher 2018-06-06 14:36:30
Nadzór inwestorski w branży drogowej nad realizacją zadania : "Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej" Maciej Betscher 2018-06-06 14:36:24
Nadzór inwestorski w branży elektrycznej nad realizacją zadania: "Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej". Maciej Betscher 2018-06-06 14:33:54
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej nad realizacją zadania: "Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej". Maciej Betscher 2018-06-06 14:32:06
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej nad realizacją zadania: "Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej". Maciej Betscher 2018-06-06 14:32:04
Obwieszczenie w sprawie budowy wiaty grillowej na działce nr 243 obręb 7 położonej przy ul.Węgrzynowicza, stanowiącej element ogrodu sensorycznego przy SPS ZOZ w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-06-06 14:30:40
Obwieszczenie w sprawie budowy wiaty grillowej na działce nr 243 obręb 7 położonej przy ul.Węgrzynowicza, stanowiącej element ogrodu sensorycznego przy SPS ZOZ w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-06-06 14:29:23