herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Targowej w Lęborku - dokument usunięty Andrzej Karbownik 2005-09-30 11:24:13
Sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Abrahama w Lęborku Andrzej Karbownik 2005-09-30 11:23:37
Sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Majkowskiego w Lęborku - dokument usunięty Andrzej Karbownik 2005-09-30 11:23:02
Sprzedaż nieruchomości gruntowych w rejonie ulic Harcerzy i Spółdzielczej w Lęborku Andrzej Karbownik 2005-09-30 11:22:29
Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko księgowy-kasjer w Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku - dokument usunięty Ewa Dzitko-Szybisty 2005-09-29 14:19:07
Nadworski Daniel - Dyrektor Szkoły podstawowej Nr 8 - KOREKTA oświadczenia majątkowego Ewa Dzitko-Szybisty 2005-09-27 14:54:56
Stasiuk Eugeniusz - Zastępca Dyrektora Przedsiębiorstwa Składowania i Przerobu Odpadów Spółka z o.o. - KOREKTA oświadczenia majątkowego Ewa Dzitko-Szybisty 2005-09-27 14:54:16
Wasilewska Sabina - Główna Księgowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - KOREKTA oświadczenia majątkowego Ewa Dzitko-Szybisty 2005-09-27 14:53:18
Jadkiewicz Stanisław - Dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. - KOREKTA oświadczenia majątkowego Ewa Dzitko-Szybisty 2005-09-27 10:46:08
Hejnar Mariusz - Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. - KOREKTA oświadczenia majątkowego Ewa Dzitko-Szybisty 2005-09-27 10:45:09
Cygan Teresa - Dyrektor Przedszkola Nr 6 - KOREKTA oświadczenia majątkowego Ewa Dzitko-Szybisty 2005-09-27 10:44:35
Skarbek Przemysław - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - KOREKTA oświadczenia majątkowego Ewa Dzitko-Szybisty 2005-09-27 10:42:48
Godderis Elżbieta - Sekretarz Miasta - KOREKTA oświadczenia majątkowego Ewa Dzitko-Szybisty 2005-09-27 10:42:03
Wołocznik Hanna - Radna - KOREKTA oświadczenia majątkowego Ewa Dzitko-Szybisty 2005-09-26 16:13:02
Szczypior Franciszek - Radny - KOREKTA oświadczenia majątkowego Ewa Dzitko-Szybisty 2005-09-26 16:12:15
Przychoda Jan - Radny - KOREKTA oświadczenia majątkowego Ewa Dzitko-Szybisty 2005-09-26 16:11:35
Naczk Jan - Radny - KOREKTA oświadczenia majątkowego Ewa Dzitko-Szybisty 2005-09-26 16:10:47
Motyl Mariola - Radna - KOREKTA oświadczenia majątkowego Ewa Dzitko-Szybisty 2005-09-26 16:09:51
Łukian Halina - Radna - KOREKTA oświadczenia majątkowego Ewa Dzitko-Szybisty 2005-09-26 16:07:04
Lisiecki Janusz - Radny - KOREKTA oświadczenia majątkowego Ewa Dzitko-Szybisty 2005-09-26 15:56:19
Jastrzębska Teresa - Radna - KOREKTA oświadczenia majątkowego Ewa Dzitko-Szybisty 2005-09-26 15:55:21
Górski Antoni - Radny - KOREKTA oświadczenia majątkowego Ewa Dzitko-Szybisty 2005-09-26 15:44:01
Gniedziejko Mieczysław - Radny - KOREKTA oświadczenia majątkowego Ewa Dzitko-Szybisty 2005-09-26 15:42:49
Boniaszczuk Piotr - Radny - KOREKTA oświadczenia majątkowego Andrzej Karbownik 2005-09-26 15:34:42
Borkowska Bogumiła - Radna - KOREKTA oświadczenia majątkowego Ewa Dzitko-Szybisty 2005-09-26 14:56:01
Obwieszczenie w sprawie budowy kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb kabla TV Lębork. Ewa Dzitko-Szybisty 2005-09-26 12:22:46
Zawiadomienie w sprawie rozbudowy istniejącej stacji bazowej BTS 31821 na działce nr 83/5 przy ul. Łącznej w Lęborku. Andrzej Karbownik 2005-09-26 12:09:08
Obwieszczenie w sprawie budowy oświetlenia drogi - ul. Batalionów Chłopskich w Lęborku. Ewa Dzitko-Szybisty 2005-09-23 10:23:40
Sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Artylerzystów w Lęborku Ewa Dzitko-Szybisty 2005-09-23 10:23:05
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Bohaterów Westerplatte i Kellera w Lęborku Ewa Dzitko-Szybisty 2005-09-23 10:22:20
Obwieszczenie w sprawie rozbudowy istniejącej stacji bazowej BTS 31821 na działce nr 83/5 przy ul. Łącznej w Lęborku Ewa Dzitko-Szybisty 2005-09-23 09:38:33
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego renowacji średniowiecznych obwarowań miejskich i projektu zagospodarowania ich otoczenia Andrzej Karbownik 2005-09-22 14:46:51
Uchwała Nr XLII-394/2005 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych zabudowanych na podstawie zezwoleń na budowę na okres dłuższy niż trzy lata. Andrzej Karbownik 2005-09-20 15:27:20
Uchwała Nr XLII-393/2005 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami wybudowanymi na podstawie pozwolenia na budowę na okres dłuższy niż trzy lata. Andrzej Karbownik 2005-09-20 15:26:50
Uchwała Nr XLII-392/2005 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami wybudowanymi na podstawie pozwolenia na budowę na okres dłuższy niż trzy lata. Andrzej Karbownik 2005-09-20 15:26:05
Uchwała Nr XLII-389/2005 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie. Ewa Dzitko-Szybisty 2005-09-20 09:14:25
Uchwała Nr XLII-384/2005 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych. Ewa Dzitko-Szybisty 2005-09-20 09:13:56
Uchwała Nr XLII-381/2005 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Lębork. Ewa Dzitko-Szybisty 2005-09-14 15:06:58
Uchwała Nr XLII-390/2005 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz sprzedaż udziału w gruncie. Andrzej Karbownik 2005-09-14 12:07:02
Uchwała Nr XLII-395/2005 sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym na okres dłuższy niż trzy lata. Andrzej Karbownik 2005-09-14 11:54:30