herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR IV – 41/2003 w sprawie: połączenia Miejskiego Zarządu Budynkami Spółka z o.o. w Lęborku Andrzej Karbownik 2003-05-23 12:35:52
UCHWAŁA NR IV – 40/2003 w sprawie: rozwiązania Lęborskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Andrzej Karbownik 2003-05-23 12:35:00
Uchwała Nr IV-38/2003 w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2003 rok. Andrzej Karbownik 2003-05-23 12:33:25
Uchwała Nr IV-51/2003 w sprawie : zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Andrzej Karbownik 2003-05-23 12:32:10
U C H W A Ł A Nr IV-55/2003 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Andrzej Karbownik 2003-05-23 12:31:08
Uchwała Nr IV-54/2003 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz oddania Andrzej Karbownik 2003-05-23 12:30:11
U C H W A Ł A Nr IV-53/2003 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Andrzej Karbownik 2003-05-23 12:28:51
Uchwała Nr IV-52/2003 w sprawie: nadania statutu Muzeum w Lęborku Andrzej Karbownik 2003-05-23 12:27:34
Uchwała Nr IV-50/03 w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lęborku na rok 2003. - dokument usunięty Andrzej Karbownik 2003-05-23 12:26:34
- dokument usunięty Andrzej Karbownik 2003-05-23 12:24:06
UCHWAŁA NR IV-49/2003 w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozli Andrzej Karbownik 2003-05-23 12:23:43
U C H W A Ł A Nr IV-48/2003 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych Andrzej Karbownik 2003-05-23 12:22:22
Uchwała Nr IV-47/2003 w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia w żłobku i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork. Andrzej Karbownik 2003-05-23 12:21:00
Uchwała Nr IV-46/2003 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Andrzej Karbownik 2003-05-23 12:19:58
UCHWAŁA Nr IV-45/2003 W sprawie : wyrażenia zgody na oddawanie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Lęborka w użyczenie na okres dłuższy niż trzy lata. Andrzej Karbownik 2003-05-23 12:19:00
U C H W A Ł A Nr IV-44/2003 w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę terminów, do których ustanowiono prawo użytkowania wieczystego gruntu Andrzej Karbownik 2003-05-23 12:18:11
UCHWAŁA NR IV-43/2003 w sprawie: zmian w uchwale Nr LI-555/2001 Rady Miejskiej Andrzej Karbownik 2003-05-23 12:17:19
Uchwała Nr IV-42/2003 w sprawie: zmiany uchwały Nr V-35/90 Rady Miejskiej w Lęborku Andrzej Karbownik 2003-05-23 12:16:22
Uchwała Nr III-16/2002 w sprawie: nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą “Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku” Andrzej Karbownik 2003-05-22 20:52:44
Uchwała Nr III-15/2002 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVII – 382/2000 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15 grudnia 2000 r., w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą “Centrum Spor Andrzej Karbownik 2003-05-22 20:51:43
Uchwała Nr III- 14/2002 w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Andrzej Karbownik 2003-05-22 20:50:44
Uchwała Nr III-13/2002 w sprawie: nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Lęborku Andrzej Karbownik 2003-05-22 20:48:46
U C H W A Ł A Nr III-36/2002 w sprawie: zmiany uchwały Nr XX – 189/99 Rady Miejskiej w Lęborku Andrzej Karbownik 2003-05-22 20:47:38
Uchwała Nr III-28/2002 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz sprzedaż Andrzej Karbownik 2003-05-22 20:46:40
Uchwała Nr III-27/2002 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych. Andrzej Karbownik 2003-05-22 20:45:45
Uchwała Nr III-26/2002 sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasto Lębork, ich najemcom i określenia zasad sprzedaży tych lokali wraz ze sprzedażą lub przekazaniem w użytkowanie Andrzej Karbownik 2003-05-22 20:44:31
U C H W A Ł A N R III-25/2002 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzania spisu mienia podlegającego komunalizacji. Andrzej Karbownik 2003-05-22 20:43:18
UCHWAŁA Nr III-24/2002 w sprawie: określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. Andrzej Karbownik 2003-05-22 20:42:12
UCHWAŁA NR III– 30/2002 w sprawie: Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Lęborka. Andrzej Karbownik 2003-05-22 20:39:44
UCHWAŁA NR III-29/2002 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI-309/93 z dnia 10 lutego 1993 roku w sprawie ustalenia Andrzej Karbownik 2003-05-22 20:36:56
Uchwała Nr III – 35/2002 w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Andrzej Karbownik 2003-05-22 20:35:38
Uchwała Nr III – 34/2002 w sprawie: w sprawie stawek podatku od środków transportowych w Lęborku Andrzej Karbownik 2003-05-22 20:33:56
Uchwała Nr III – 33/2002 w sprawie : określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru w zakresie - dokument usunięty Andrzej Karbownik 2003-05-22 20:32:44
Uchwała Nr III – 33/2002 w sprawie : określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru w zakresie ... Andrzej Karbownik 2003-05-22 20:30:44
Uchwała Nr III – 32/2002 w sprawie: zmian w uchwale nr LVI-583/2002 z dnia 12 kwietnia Andrzej Karbownik 2003-05-22 20:29:41
Uchwała Nr III – 31/2002 w sprawie: zmian w uchwale nr LIV – 574/2002 z dnia 22 lutego Andrzej Karbownik 2003-05-22 20:27:53
Uchwała Nr III- 37/2002 w sprawie : zmiany uchwały Nr II-10/2002 Rady Miejskiej w Lęborku Andrzej Karbownik 2003-05-22 20:26:34
Uchwała Nr III-12/2002 w sprawie : wstąpienia na miejsce radnego, którego mandat wygasł Andrzej Karbownik 2003-05-22 20:25:35
UCHWAŁA Nr III-23/2002 w sprawie : przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania Andrzej Karbownik 2003-05-22 20:24:35
UCHWAŁA Nr III-22/2002 sprawie : przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania Andrzej Karbownik 2003-05-22 18:42:59