herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Roboty remontowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lęborku. Andrzej Karbownik 2006-04-05 16:37:08
Kwiecień 2006 r. Andrzej Karbownik 2006-04-05 16:36:09
Budowa drogi – ulicy Spółdzielczej w Lęborku (od skrzyżowania z ulicami Glinianą i Rutkowskiego do skrzyżowania z ulicą mjr H. Sucharskiego) – I ETAP. Andrzej Karbownik 2006-03-29 14:04:22
Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 przy Placu Kopernika 11 w Lęborku. Andrzej Karbownik 2006-03-23 13:12:54
Uchwała Nr XLVIII-463/2006 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości gruntowej położonej przy Placu Kopernika. Andrzej Karbownik 2006-03-21 15:40:29
Uchwała Nr XLVIII-462/2006 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres dłuższy niż trzy lata /ul. Polskich Marynarzy/. Andrzej Karbownik 2006-03-21 15:38:23
Uchwała Nr XLVIII-461/2006 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres dłuższy niż trzy lata /ul. Traugutta/ Andrzej Karbownik 2006-03-21 15:37:52
Uchwała Nr XLVIII-460/2006 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminów, do których ustanowiono prawo użytkowania wieczystego gruntu /ul. Staromiejska 16/. Andrzej Karbownik 2006-03-21 15:37:21
Uchwała Nr XLVIII-459/2006 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminów, do których ustanowiono prawo użytkowania wieczystego gruntu /Al. Wolności 22/. Andrzej Karbownik 2006-03-21 15:36:49
Uchwała Nr XLVIII-458/2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Akacjowej. Andrzej Karbownik 2006-03-21 15:36:22
Uchwała Nr XLVIII-457/2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Jodłowej. Andrzej Karbownik 2006-03-21 15:35:43
Uchwała Nr XLVIII-456/2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Traugutta. Andrzej Karbownik 2006-03-21 15:35:15
Uchwała Nr XLVIII-455/2006 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu. Andrzej Karbownik 2006-03-21 15:34:48
Uchwała Nr XLVIII-454/2006 w sprawie zmian w uchwale nr XLVI-425/2005 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2006 rok. Andrzej Karbownik 2006-03-21 15:33:43
Uchwała Nr XLVIII-453/2006 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy zabudową przy ul. 9-go Maja a rzeką Okalicą w Lęborku. Andrzej Karbownik 2006-03-21 15:27:48
Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku. /II przetarg/ Andrzej Karbownik 2006-03-20 16:19:05
Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. inwestycji w Referacie Planowania Inwestycji Wydzialu Gospodarki Miejskiej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Lęborku Andrzej Karbownik 2006-03-20 14:56:44
Oczyszczanie miasta Lęborka podzielonego na 6 sektorów w okresie 01 czerwca 2006 do 31 maja 2009. Andrzej Karbownik 2006-03-17 14:22:46
Oczyszczanie miasta Lęborka podzielonego na 6 sektorów w okresie 01 czerwca 2006 do 31 maja 2009. - dokument usunięty Andrzej Karbownik 2006-03-17 14:21:32
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Pełnomocnika - Inspektora ds. Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Lęborku. Andrzej Karbownik 2006-03-17 14:20:58
Projekt Uchwały RM w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu. Andrzej Karbownik 2006-03-17 14:20:14
Projekt Uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres dłuższy niż trzy lata /ul. Polskich Marynarzy/. Andrzej Karbownik 2006-03-16 15:33:50
Projekt Uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres dłuższy niż trzy lata. Andrzej Karbownik 2006-03-16 15:32:57
Projekt Uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminów, do których ustanowiono prawo użytkowania wieczystego gruntu /ul. Staromiejska 16/. Andrzej Karbownik 2006-03-16 15:32:10
Projekt Uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminów, do których ustanowiono prawo użytkowania wieczystego gruntu. Andrzej Karbownik 2006-03-16 15:31:19
Projekt Uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Akacjowej. Andrzej Karbownik 2006-03-16 15:30:35
Projekt Uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Jodłowej. Andrzej Karbownik 2006-03-16 15:29:26
Projekt Uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Traugutta. Andrzej Karbownik 2006-03-16 15:24:22
Projekt Uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ulicy Słupskiej. Andrzej Karbownik 2006-03-16 15:21:43
Projekt Uchwały RM w sprawie zmian w uchwale nr XLVI-425/2005 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2006 rok. Andrzej Karbownik 2006-03-16 15:18:10
Projekt Uchwały RM w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy zabudową przy ul. 9-go Maja a rzeką Okalicą w Lęborku. Andrzej Karbownik 2006-03-16 15:12:12
Wynajęcie lokalu użytkowego zlokalizowanego przy ul. B. Krzywoustego 1 w Lęborku. Andrzej Karbownik 2006-03-16 15:07:28
Obwieszczenie sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie dróg ul. Akacjowej i Jesionowej w Lęborku wraz z budową chodników i zjazdów, uzupełnieniem systemu odwo Andrzej Karbownik 2006-03-14 15:27:15
Obwieszczenie sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie bud. kotłowni i wymianie kotła o wyższej mocy cieplnej w stosunku do istniejącego. Andrzej Karbownik 2006-03-14 15:26:38
Formowanie niskiego drzewostanu na terenie miasta Lęborka w okresie wiosennym 2006 r. Andrzej Karbownik 2006-03-10 15:49:47
Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Sekcji Zasobów Komunalnych w MZGK w Lęborku. Andrzej Karbownik 2006-03-07 12:31:05
Zarządzenie Nr 5/2006 BM Lęborka z dnia 13.01.2006r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Lęborka na 2006 rok. Andrzej Karbownik 2006-03-07 08:39:28
Zarządzenie Nr 4/2006 BM Lęborka z dnia 11.01.2006r. w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu miasta na 2006 rok. Andrzej Karbownik 2006-03-07 08:39:11
Zarządzenie Nr 95/2005 BM Lęborka z dnia 30.12.2005r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 27 września 2005 roku, w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Lęborka na IV kwartał 2005 roku. Andrzej Karbownik 2006-03-07 08:38:53
Zarządzenie Nr 94/2005 BM Lęborka z dnia 30.12.2005r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Lęborka na 2005 rok. Andrzej Karbownik 2006-03-07 08:38:35