herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXVIII-334/2005 Ewa Dzitko-Szybisty 2005-04-26 13:49:58
Uchwała Nr XXXVIII-335/2005 Ewa Dzitko-Szybisty 2005-04-26 13:48:35
Uchwała Nr XXXVIII-336/2005 Ewa Dzitko-Szybisty 2005-04-26 11:50:36
Uchwała Nr XXXVIII-337/2005 Ewa Dzitko-Szybisty 2005-04-26 11:50:03
Uchwała Nr XXXVIII-338/2005 Ewa Dzitko-Szybisty 2005-04-26 11:49:30
Uchwała Nr XXXVIII-339/2005 Ewa Dzitko-Szybisty 2005-04-26 11:48:38
Sesja Rady Miejskiej Nr XXXVIII Ewa Dzitko-Szybisty 2005-04-26 11:48:01
Obwieszczenie w sprawie budowy II etapu drogi - ul. Łasaka Ewa Dzitko-Szybisty 2005-04-25 10:43:51
Zakup ładowarki kołowej używanej z napędem 4x4 Ewa Dzitko-Szybisty 2005-04-22 15:54:29
Wykonanie Koncepcji Programowo-Technicznej oraz wstępnego Studium Wykonalności dla ponadpowiatowego programu selektywnej gospodarki odpadami "Czysta Błękitna Kraina" Ewa Dzitko-Szybisty 2005-04-21 13:36:11
Sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Pionierów Ewa Dzitko-Szybisty 2005-04-20 14:37:44
Projekt Uchwały RM nr 8 Ewa Dzitko-Szybisty 2005-04-20 14:36:52
Projekt Uchwały RM nr 7 Ewa Dzitko-Szybisty 2005-04-20 14:36:14
Projekt Uchwały RM nr 12 Ewa Dzitko-Szybisty 2005-04-19 15:49:30
Projekt Uchwały RM nr 11 Ewa Dzitko-Szybisty 2005-04-19 15:40:52
Projekt Uchwały RM nr 10 Ewa Dzitko-Szybisty 2005-04-19 15:37:46
Projekt Uchwały RM nr 9 Ewa Dzitko-Szybisty 2005-04-19 15:37:04
Projekt Uchwały RM nr 6 Ewa Dzitko-Szybisty 2005-04-18 14:51:19
Projekt Uchwały RM nr 5 Ewa Dzitko-Szybisty 2005-04-18 12:38:41
Projekt Uchwały RM nr 4 Ewa Dzitko-Szybisty 2005-04-18 12:37:57
Projekt Uchwały RM nr 3 Ewa Dzitko-Szybisty 2005-04-18 12:36:45
Projekt Uchwały RM nr 2 Ewa Dzitko-Szybisty 2005-04-18 12:36:16
Projekt Uchwały RM nr 1 Ewa Dzitko-Szybisty 2005-04-18 12:35:20
Projekty uchwał na XXXVIII Sesję RM Ewa Dzitko-Szybisty 2005-04-18 12:35:01
Projekty uchwał na XXXVIII Sesję RM>Projekt Uchwały RM nr 1 - dokument usunięty Ewa Dzitko-Szybisty 2005-04-18 12:34:33
Obwieszczenie w sprawie przebudowy sieci cieplnej oraz likwidacji wymiennikowni w budynku byłej kotłowni przy ul. Kard. Wyszyńskiego Ewa Dzitko-Szybisty 2005-04-18 12:33:30
Remont zbiornika wodnego przy dworcu PKS w Lęborku, zgodnie z projektem wykonawczym dostarczonym przez Zamawiającego Ewa Dzitko-Szybisty 2005-04-18 12:32:48
Sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Majkowskiego przeznaczonych pod zabudowę Ewa Dzitko-Szybisty 2005-04-14 15:55:10
Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2005-2009 - dokument usunięty Andrzej Karbownik 2005-04-14 12:34:27
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Lęborka 2004-2012 - dokument usunięty Andrzej Karbownik 2005-04-14 12:32:22
Zarządzenie Nr 15/2005 BM Lęborka z dnia 22.03.2005r. w sprawie wykonania Uchwały Nr XXXV-291/2005 RM w Lęborku z dnia 25.02.2005r. w/s ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek Ewa Dzitko-Szybisty 2005-04-14 11:52:47
Wykonywanie usług załadunkowych i niwelacyjnych przy użyciu koparko-spycharki do remontu dróg gruntowych i prac porządkowych na terenie miasta Lęborka w latach 2005-2007 Ewa Dzitko-Szybisty 2005-04-13 16:42:57
Zarządzenie Nr 16/2005 BM Lęborka z dnia 30.03.2005r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2004 rok Ewa Dzitko-Szybisty 2005-04-13 14:16:35
Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Dworcowej 9 Ewa Dzitko-Szybisty 2005-04-12 15:52:52
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego 4-kondygnacyjnego komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Bohaterów Westerplatte i Kellera Ewa Dzitko-Szybisty 2005-04-12 13:16:38
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Lębork - Wschód" w Lęborku Ewa Dzitko-Szybisty 2005-04-11 15:20:15
Obwieszczenie w sprawie budowy linii kablowej przy ul. Obrońców Wybrzeża Ewa Dzitko-Szybisty 2005-04-07 14:46:55
Kwiecień Ewa Dzitko-Szybisty 2005-04-07 14:46:37
Zarządzenie Nr 18/2005 BM Lęborka z dnia 30.03.2005r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Lęborka na II kwartał 2005 roku Ewa Dzitko-Szybisty 2005-04-07 12:17:55
Marzec 2005 Ewa Dzitko-Szybisty 2005-04-07 11:10:15