herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr III-26/2002 sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasto Lębork, ich najemcom i określenia zasad sprzedaży tych lokali wraz ze sprzedażą lub przekazaniem w użytkowanie Andrzej Karbownik 2003-05-22 20:44:31
U C H W A Ł A N R III-25/2002 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzania spisu mienia podlegającego komunalizacji. Andrzej Karbownik 2003-05-22 20:43:18
UCHWAŁA Nr III-24/2002 w sprawie: określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. Andrzej Karbownik 2003-05-22 20:42:12
UCHWAŁA NR III– 30/2002 w sprawie: Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Lęborka. Andrzej Karbownik 2003-05-22 20:39:44
UCHWAŁA NR III-29/2002 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI-309/93 z dnia 10 lutego 1993 roku w sprawie ustalenia Andrzej Karbownik 2003-05-22 20:36:56
Uchwała Nr III – 35/2002 w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Andrzej Karbownik 2003-05-22 20:35:38
Uchwała Nr III – 34/2002 w sprawie: w sprawie stawek podatku od środków transportowych w Lęborku Andrzej Karbownik 2003-05-22 20:33:56
Uchwała Nr III – 33/2002 w sprawie : określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru w zakresie - dokument usunięty Andrzej Karbownik 2003-05-22 20:32:44
Uchwała Nr III – 33/2002 w sprawie : określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru w zakresie ... Andrzej Karbownik 2003-05-22 20:30:44
Uchwała Nr III – 32/2002 w sprawie: zmian w uchwale nr LVI-583/2002 z dnia 12 kwietnia Andrzej Karbownik 2003-05-22 20:29:41
Uchwała Nr III – 31/2002 w sprawie: zmian w uchwale nr LIV – 574/2002 z dnia 22 lutego Andrzej Karbownik 2003-05-22 20:27:53
Uchwała Nr III- 37/2002 w sprawie : zmiany uchwały Nr II-10/2002 Rady Miejskiej w Lęborku Andrzej Karbownik 2003-05-22 20:26:34
Uchwała Nr III-12/2002 w sprawie : wstąpienia na miejsce radnego, którego mandat wygasł Andrzej Karbownik 2003-05-22 20:25:35
UCHWAŁA Nr III-23/2002 w sprawie : przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania Andrzej Karbownik 2003-05-22 20:24:35
UCHWAŁA Nr III-22/2002 sprawie : przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania Andrzej Karbownik 2003-05-22 18:42:59
UCHWAŁA Nr III-21/2002 w sprawie : przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania... Andrzej Karbownik 2003-05-22 17:46:17
UCHWAŁA Nr III-20/2002 w sprawie : przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania Andrzej Karbownik 2003-05-22 17:45:34
UCHWAŁA Nr III-19/2002 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania Andrzej Karbownik 2003-05-22 17:44:03
UCHWAŁA Nr III-18/2002 w sprawie : przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla określonej w obowiązującym planie ogólnym miasta Lęborka jednostki terytori Andrzej Karbownik 2003-05-22 17:42:41
UCHWAŁA Nr III-17/2002 w sprawie : przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla określonej w obowiązującym planie ogólnym miasta Lęborka jednostki terytorial Andrzej Karbownik 2003-05-22 17:40:54
Uchwała Nr III - 35/2002 w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych w Lęborku. Andrzej Karbownik 2003-05-20 17:13:04
Uchwała Nr III – 34/2002 w sprawie: w sprawie stawek podatku od środków transportowych w Lęborku Andrzej Karbownik 2003-05-20 17:04:15
Podatki i opłaty 2002 r. - dokument usunięty Andrzej Karbownik 2003-05-20 16:52:33
Podatki i opłaty 2003 r. Andrzej Karbownik 2003-05-20 16:52:12
Uchwała Nr III – 33/2002 w sprawie : określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru w zakresie - dokument usunięty Andrzej Karbownik 2003-05-20 16:50:00
Uchwała Nr III – 34/2002 w sprawie: w sprawie stawek podatku od środków transportowych w Lęborku. - dokument usunięty Andrzej Karbownik 2003-05-20 16:47:37
Uchwała Nr III – 35/2002 w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych w Lęborku. - dokument usunięty Andrzej Karbownik 2003-05-20 16:45:37
Sesja Rady Miejskiej Nr III Andrzej Karbownik 2003-05-20 16:44:54
Uchwała Nr VI – 73/2003 w sprawie: zmian w uchwale nr IV – 38/2003 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2003 rok. - dokument usunięty Andrzej Karbownik 2003-05-20 16:42:55
Sesja Rady Miejskiej Nr IV Andrzej Karbownik 2003-05-20 16:41:29
Sesja Rady Miejskiej Nr III - dokument usunięty Andrzej Karbownik 2003-05-20 16:40:56
Sesja Rady Miejskiej Nr II - dokument usunięty Andrzej Karbownik 2003-05-20 16:40:19
Sesja Rady Miejskiej Nr I - dokument usunięty Andrzej Karbownik 2003-05-20 16:39:48
Sesja Rady Powiatu Nr IV - dokument usunięty Andrzej Karbownik 2003-05-20 16:36:08
Uchwały Rady Miejskiej 2003 r. Andrzej Karbownik 2003-05-20 16:35:05
Uchwały Rady Miejskiej 2002 r. Andrzej Karbownik 2003-05-20 16:34:45
Uchwała Nr IV-38/2003 w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2003 rok Andrzej Karbownik 2003-05-20 16:32:43
Informacje nieudostepnione - dokument usunięty Andrzej Karbownik 2003-05-19 15:17:40
Instrukcja Obsługi BIP Andrzej Karbownik 2003-05-19 15:14:37
Zarządzenie Nr 45/2003 w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lęborku Andrzej Karbownik 2003-05-19 15:06:39