herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXII-193/2004 Ewa Dzitko-Szybisty 2004-05-07 09:33:33
Sesja Rady Miejskiej Nr XXII Ewa Dzitko-Szybisty 2004-05-07 09:33:17
Steciuk Bożena - Kierownik Referatu Ewidencji Ludności Ewa Dzitko-Szybisty 2004-05-07 09:32:02
Skarbek Przemysław - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Ewa Dzitko-Szybisty 2004-05-07 09:31:02
Walkusz Waldemar - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Lęborku Ewa Dzitko-Szybisty 2004-05-06 15:44:11
Szauła Małgorzata - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 w Lęborku Ewa Dzitko-Szybisty 2004-05-06 15:42:35
Stasiuk Eugeniusz - Zastępca Dyrektora Przedsiębiorstwa Składowania i Przerobu Odpadów Spółka z o.o. w Czarnówku Ewa Dzitko-Szybisty 2004-05-06 15:41:03
Rożnowski Zbigniew - Dyrektor Przedsiębiorstwa Składowania i Przerobu Odpadów Spółka z o.o. w Czarnówku Ewa Dzitko-Szybisty 2004-05-06 15:39:51
Pruska Mariola - Dyrektor Muzeum w Lęborku Ewa Dzitko-Szybisty 2004-05-06 15:38:03
Nadworski Daniel - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8 w Lęborku Ewa Dzitko-Szybisty 2004-05-06 15:37:24
Długosz Ewa - Dyrektor Żłobko-Przedszkola w Lęborku - dokument usunięty Ewa Dzitko-Szybisty 2004-05-06 15:36:42
Milewska Elżbieta - Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lęborku Ewa Dzitko-Szybisty 2004-05-06 14:37:29
Michalska Elżbieta - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku - dokument usunięty Ewa Dzitko-Szybisty 2004-05-06 14:36:24
Małecka Mariola - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lęborku - dokument usunięty Ewa Dzitko-Szybisty 2004-05-06 14:35:45
Krefta Wiesława - Dyrektor Przedszkola Nr 5 w Lęborku Ewa Dzitko-Szybisty 2004-05-06 14:35:06
Hejnar Mariusz - Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Lęborku Ewa Dzitko-Szybisty 2004-05-06 14:34:12
Filip Krzysztof - Prezes Lęborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Lęborku - dokument usunięty Ewa Dzitko-Szybisty 2004-05-06 14:32:58
Długosz Ewa - Dyrektor Żłobko-Przedszkola w Lęborku Ewa Dzitko-Szybisty 2004-05-06 14:32:12
Cygan Teresa - Dyrektor Przedszkola Nr 6 w Lęborku Ewa Dzitko-Szybisty 2004-05-06 14:26:32
Biskupska - Lisiecka Zofia - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku Ewa Dzitko-Szybisty 2004-05-06 14:25:54
Barański Maciej - Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Lęborku Ewa Dzitko-Szybisty 2004-05-06 14:25:11
Klata Włodzimierz - Zastępca Burmistrza Miasta Ewa Dzitko-Szybisty 2004-05-06 14:24:27
Jurak Wojciech - Naczelnik Wydziału Architektury Ewa Dzitko-Szybisty 2004-05-06 14:23:34
Bałon Arleta - Skarbnik Miasta Ewa Dzitko-Szybisty 2004-05-06 14:21:52
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Ewa Dzitko-Szybisty 2004-05-06 14:20:59
Pracownicy samorządowi Urzędu Miejskiego Ewa Dzitko-Szybisty 2004-05-06 14:20:41
Rok 2003 Ewa Dzitko-Szybisty 2004-05-06 14:20:27
Projekt Uchwały RM nr 12 Ewa Dzitko-Szybisty 2004-05-05 12:26:54
Projekt Uchwały RM nr 10 Ewa Dzitko-Szybisty 2004-05-05 12:26:30
Projekt Uchwały RM nr 6 Ewa Dzitko-Szybisty 2004-05-05 12:25:48
Miejski Zarząd Budynkami Spółka z o.o. w likwidacji w Lęborku - dokument usunięty Ewa Dzitko-Szybisty 2004-05-05 12:23:12
Informacja o odwołaniu przetargu dotyczącego sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Orzeszkowej 3 Ewa Dzitko-Szybisty 2004-04-30 15:17:19
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Ewa Dzitko-Szybisty 2004-04-30 15:16:14
Włodzimierz Klata - Zastępca Burmistrza Miasta Ewa Dzitko-Szybisty 2004-04-30 10:58:52
Ossowska-Szara Teresa Ewa Dzitko-Szybisty 2004-04-30 10:55:25
Stenka Adam- Radny Ewa Dzitko-Szybisty 2004-04-30 10:53:21
Mirosława Siebert-Bresler - Przewodniczaca Rady Ewa Dzitko-Szybisty 2004-04-30 10:52:03
Pawłowski Ryszard- Radny Ewa Dzitko-Szybisty 2004-04-30 10:49:40
Petk Zygmunt- Radny Ewa Dzitko-Szybisty 2004-04-30 10:45:58
Wołocznik Hanna Zofia- Radna Ewa Dzitko-Szybisty 2004-04-30 10:44:46