herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr VI – 72/2003 w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lęborka z tytułu wykonania budżetu za 2002 rok. Andrzej Karbownik 2003-05-23 12:59:17
UCHWAŁA Nr VI – 71/2003 w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 rok. Andrzej Karbownik 2003-05-23 12:58:40
UCHWAŁA Nr V-58/2003 w sprawie : zmiany uchwały Nr LX- 610/2002 Rady Miejskiej w Lęborku Andrzej Karbownik 2003-05-23 12:57:26
Uchwała Nr V – 70/2003 w sprawie: zmiany uchwały nr IV-50/2003 Rady Miejskiej w Lęborku Andrzej Karbownik 2003-05-23 12:56:30
Uchwała Nr V/69/2003 w sprawie : przyznania dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta Andrzej Karbownik 2003-05-23 12:55:44
UCHWAŁA Nr V-68/2003 w sprawie : przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania... Andrzej Karbownik 2003-05-23 12:54:58
Uchwała Nr V – 67/2003 w sprawie: ustalenia szczegółowego wykazu zadań, które mogą być zlecone podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku Andrzej Karbownik 2003-05-23 12:53:06
Uchwała Nr V – 66/2003 w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXII-620/2002 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 8 sierpnia 2002 r. Andrzej Karbownik 2003-05-23 12:52:14
Uchwała Nr V – 65/2003 w sprawie: zmiany Uchwały Nr LIV-576/2002 Rady Miejskiej Andrzej Karbownik 2003-05-23 12:51:27
U C H W A Ł A Nr V-64/2003 w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych. Andrzej Karbownik 2003-05-23 12:50:37
Uchwała Nr V-63/2003 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz oddania ... Andrzej Karbownik 2003-05-23 12:49:22
Uchwała Nr V-62/2003 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz sprzedaż ... Andrzej Karbownik 2003-05-23 12:48:25
Uchwała Nr V-61/2003 w sprawie: zatwierdzenia składu społecznej komisji ds. kontroli polityki mieszkaniowej Gminy Miasto Lębork. Andrzej Karbownik 2003-05-23 12:47:35
U C H W A Ł A Nr V-60/2003 w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej prawem użytkowania. Andrzej Karbownik 2003-05-23 12:46:00
UCHWAŁA NR V-59/2003 w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego ... Andrzej Karbownik 2003-05-23 12:44:20
UCHWAŁA Nr V-57/2003 w sprawie: wyboru przedstawicieli Gminy Miasta Lębork do reprezentowania w ... Andrzej Karbownik 2003-05-23 12:43:31
Uchwała Nr V /56 w sprawie: powołania Sekretarza Miasta Lęborka. Andrzej Karbownik 2003-05-23 12:42:40
Sesja Rady Miejskiej Nr VII Andrzej Karbownik 2003-05-23 12:40:32
Sesja Rady Miejskiej Nr VI Andrzej Karbownik 2003-05-23 12:39:26
Sesja Rady Miejskiej Nr V Andrzej Karbownik 2003-05-23 12:38:56
Uchwała Nr IV-50-/03 w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lęborku na rok 2003. Andrzej Karbownik 2003-05-23 12:37:31
U C H W A Ł A Nr IV-39/2003 w sprawie : zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska Andrzej Karbownik 2003-05-23 12:36:43
UCHWAŁA NR IV – 41/2003 w sprawie: połączenia Miejskiego Zarządu Budynkami Spółka z o.o. w Lęborku Andrzej Karbownik 2003-05-23 12:35:52
UCHWAŁA NR IV – 40/2003 w sprawie: rozwiązania Lęborskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Andrzej Karbownik 2003-05-23 12:35:00
Uchwała Nr IV-38/2003 w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2003 rok. Andrzej Karbownik 2003-05-23 12:33:25
Uchwała Nr IV-51/2003 w sprawie : zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Andrzej Karbownik 2003-05-23 12:32:10
U C H W A Ł A Nr IV-55/2003 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Andrzej Karbownik 2003-05-23 12:31:08
Uchwała Nr IV-54/2003 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz oddania Andrzej Karbownik 2003-05-23 12:30:11
U C H W A Ł A Nr IV-53/2003 w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Andrzej Karbownik 2003-05-23 12:28:51
Uchwała Nr IV-52/2003 w sprawie: nadania statutu Muzeum w Lęborku Andrzej Karbownik 2003-05-23 12:27:34
Uchwała Nr IV-50/03 w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lęborku na rok 2003. - dokument usunięty Andrzej Karbownik 2003-05-23 12:26:34
- dokument usunięty Andrzej Karbownik 2003-05-23 12:24:06
UCHWAŁA NR IV-49/2003 w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozli Andrzej Karbownik 2003-05-23 12:23:43
U C H W A Ł A Nr IV-48/2003 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych Andrzej Karbownik 2003-05-23 12:22:22
Uchwała Nr IV-47/2003 w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia w żłobku i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork. Andrzej Karbownik 2003-05-23 12:21:00
Uchwała Nr IV-46/2003 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Andrzej Karbownik 2003-05-23 12:19:58
UCHWAŁA Nr IV-45/2003 W sprawie : wyrażenia zgody na oddawanie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Lęborka w użyczenie na okres dłuższy niż trzy lata. Andrzej Karbownik 2003-05-23 12:19:00
U C H W A Ł A Nr IV-44/2003 w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę terminów, do których ustanowiono prawo użytkowania wieczystego gruntu Andrzej Karbownik 2003-05-23 12:18:11
UCHWAŁA NR IV-43/2003 w sprawie: zmian w uchwale Nr LI-555/2001 Rady Miejskiej Andrzej Karbownik 2003-05-23 12:17:19
Uchwała Nr IV-42/2003 w sprawie: zmiany uchwały Nr V-35/90 Rady Miejskiej w Lęborku Andrzej Karbownik 2003-05-23 12:16:22