herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Remont budynków komunalnych przy ul. Gdańskiej 93 i 96 w Lęborku. Maciej Betscher 2018-09-26 13:00:29
Remont budynków komunalnych przy ul. Gdańskiej 93 i 96 w Lęborku. Maciej Betscher 2018-09-26 13:00:22
Ogłoszenie o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic E. Plater i Traugutta w Lęborku w zakresie obejmującym oznaczony tam teren elementarny 11.05.UG i możliwościach zapoznania się z jej treścią. Maciej Betscher 2018-09-26 12:58:21
Ogłoszenie o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic E. Plater i Traugutta w Lęborku w zakresie obejmującym oznaczony tam teren elementarny 11.05.UG i możliwościach zapoznania się z jej treścią. Maciej Betscher 2018-09-26 12:45:30
Stworzenie terenu rekreacyjnego na Placu Piastowskim. Maciej Betscher 2018-09-26 07:59:25
Stworzenie terenu rekreacyjnego na Placu Piastowskim. Maciej Betscher 2018-09-26 07:59:16
Przebudowa nawierzchni ul. Staromiejskiej w Lęborku - "SZPILKOSTRADA". Maciej Betscher 2018-09-26 07:57:08
Przebudowa nawierzchni ul. Staromiejskiej w Lęborku - "SZPILKOSTRADA". Maciej Betscher 2018-09-26 07:57:05
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Lęborku". Maciej Betscher 2018-09-26 07:55:00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Lęborku". Maciej Betscher 2018-09-26 07:54:44
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Lęborku". Maciej Betscher 2018-09-26 07:54:02
Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Przedszkolu Nr 2 w Lęborku. Maciej Betscher 2018-09-25 14:23:46
Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Przedszkolu Nr 2 w Lęborku. Maciej Betscher 2018-09-25 14:23:20
III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych: nr 8 o powierzchni 34,36 m2 przy ul. Stryjewskiego 60 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 7,77 m2 oraz ze sprzedażą 82/1000 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 303/1, obręb 3 o powierzchni 260 m2, KW SL1L/00045456/1; nr 1 o powierzchni 36,19 m2 przy ul. Stryjewskiego 58 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 10,36 oraz ze sprzedażą 76/1000 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 301/1, obręb 3 o powierzchni 305 m2, KW SL1L/00045367/0. Maciej Betscher 2018-09-25 14:04:12
III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych: nr 8 o powierzchni 40,30 m2 przy ul. Stryjewskiego 11 wraz ze sprzedażą 84/1000 udziału w nieruchomości - działce nr 275/1, obręb 3 o powierzchni 281 m2, KW SL1L/00029489/3; nr 1 o powierzchni 36,82 m2 przy ul. Syrokomli 1 wraz ze sprzedażą 82/1000 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 77/17, obręb 4 o powierzchni 622 m2, KW SL1L/00037060/9. Maciej Betscher 2018-09-25 14:01:10
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni 32,84 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 7,24 m2 przy ul. Stryjewskiego 3 wraz ze sprzedażą 815/10000 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 283/1, obręb 3 o powierzchni 175 m2, KW SL1L/00037319/0. Maciej Betscher 2018-09-25 13:56:26
Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. Maciej Betscher 2018-09-25 13:28:33
Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. Maciej Betscher 2018-09-25 13:28:30
Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 24 września 2018 r. Maciej Betscher 2018-09-25 10:59:14
Maciej Betscher 2018-09-25 08:01:44
Maciej Betscher 2018-09-24 14:53:33
"Podsumowanie, uzasadnienie" do przyjętego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic E. Plater i Traugutta w Lęborku w zakresie obejmującym oznaczony tam teren elementarny 11.05.UG. Maciej Betscher 2018-09-24 14:47:18
Realizacja zadania pn. Teren rekreacyjny przy ul. Malczewskiego w Lęborku w trybie zaprojektuj i wybuduj. Maciej Betscher 2018-09-24 13:30:55
Realizacja zadania pn. Teren rekreacyjny przy ul. Malczewskiego w Lęborku w trybie zaprojektuj i wybuduj. Maciej Betscher 2018-09-24 13:30:51
Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lęborku. Maciej Betscher 2018-09-24 13:29:07
Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lęborku. Maciej Betscher 2018-09-24 13:28:31
Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku. Maciej Betscher 2018-09-24 13:26:49
Wykonanie przestawienia (naprawy kompleksowej), budowy i naprawy pieców kaflowych wraz z pracami dodatkowymi w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork. Maciej Betscher 2018-09-21 14:45:51
Wykonanie przestawienia (naprawy kompleksowej), budowy i naprawy pieców kaflowych wraz z pracami dodatkowymi w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork. Maciej Betscher 2018-09-21 14:45:41
Maciej Betscher 2018-09-21 14:39:34
Obwieszczenia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 11 kwietnia 2016 r. znak OŚG.6220.1.2016.P ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Stacja demontażu pojazdów przy ul. Słupskiej 18, na działkach o nr 302/100, 302/48, 302/34 w obrębie 6 na terenie miasta Lęborka". Maciej Betscher 2018-09-20 14:20:45
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Przedszkolu nr 10 w Lęborku. Maciej Betscher 2018-09-20 14:17:59
Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Przedszkolu nr 10 w Lęborku. Maciej Betscher 2018-09-20 14:15:21
Protokół z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy na 2019 rok Gminy Miasto Lębork z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, przez które może być prowadzona działalność pożytku publicznego. Maciej Betscher 2018-09-20 12:24:30
Ogłoszenie o możliwości uprawy konopi przemysłowych na gruntach rolnych na terenie Gminy Miasto Lębork. Maciej Betscher 2018-09-19 12:19:42
Informacja o terminie i godzinach pełnienia dyżurów przez Miejską Komisje Wyborczą w Lęborku. Maciej Betscher 2018-09-19 12:14:29
Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. Maciej Betscher 2018-09-18 15:00:22
Na koniec kadencji Maciej Betscher 2018-09-18 13:19:28
Klata Włodzimierz Maciej Betscher 2018-09-18 13:19:14
Na koniec kadencji Maciej Betscher 2018-09-18 13:18:15