herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Lęborku. Maciej Betscher 2018-06-06 14:27:06
Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Lęborku. Maciej Betscher 2018-06-06 14:27:03
Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Lęborku. Maciej Betscher 2018-06-06 14:26:57
Informacja o wykazach nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, wynajęcia lub użyczenia w drodze bezprzetargowej z zasobów Gminy Miasto Lębork. Andrzej Karbownik 2018-06-06 14:26:30
Nadzór inwestorski branży budowlanej nad remontem budynków komunalnych przy ul. Gdańskiej 93 i 96 w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-06-06 13:31:18
Nadzór inwestorski branży budowlanej nad remontem budynków komunalnych przy ul. Gdańskiej 93 i 96 w Lęborku. Maciej Betscher 2018-06-06 12:13:48
Nadzór inwestorski branży budowlanej nad remontem budynków komunalnych przy ul. Gdańskiej 93 i 96 w Lęborku. Maciej Betscher 2018-06-06 12:13:45
Zarządzenie nr 45/2018 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Lęborka na 2018 rok. Andrzej Karbownik 2018-06-06 10:52:04
Uchwała nr XXXIV-524/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII-469/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15.12.2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2018 - 2031. Andrzej Karbownik 2018-06-06 10:48:05
Uchwała nr XXXIV-523/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII-470/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2018 rok. Andrzej Karbownik 2018-06-06 10:43:51
Uchwała nr XXXIV-523/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII-470/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2018 rok. Andrzej Karbownik 2018-06-06 10:39:30
Uchwała nr XXXIV-523/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII-470/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2018 rok. Andrzej Karbownik 2018-06-06 10:38:54
Uchwała nr XXXIV-523/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII-470/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2018 rok. Andrzej Karbownik 2018-06-06 10:37:37
Uchwała nr XXXIV-523/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII-470/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2018 rok. Andrzej Karbownik 2018-06-06 10:36:33
Uchwała nr XXXIV-523/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII-470/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2018 rok. Andrzej Karbownik 2018-06-06 10:35:31
Konserwacja zabytkowych murów obronnych przy ul. Przymurnej w Lęborku. Maciej Betscher 2018-06-05 14:25:26
Konserwacja zabytkowych murów obronnych przy ul. Przymurnej w Lęborku. Maciej Betscher 2018-06-05 14:25:19
Konserwacja zabytkowych murów obronnych przy ul. Przymurnej w Lęborku. Maciej Betscher 2018-06-05 14:23:37
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 29.05.2018 r. Andrzej Karbownik 2018-06-05 13:57:24
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 25.05.2018 r. Andrzej Karbownik 2018-06-05 13:51:57
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 24.05.2018 r. Andrzej Karbownik 2018-06-05 13:50:23
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 23.05.2018 r. Andrzej Karbownik 2018-06-05 13:49:03
Dostawa pojemników (na odpady) dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lęborku. Maciej Betscher 2018-06-05 13:48:56
Dostawa pojemników (na odpady) dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lęborku. Maciej Betscher 2018-06-05 13:44:16
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 22.05.2018 r. Andrzej Karbownik 2018-06-05 13:44:08
Dostawa kontenera socjalno-biurowego dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lęborku. Maciej Betscher 2018-06-05 13:42:05
Dostawa kontenera socjalno-biurowego dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lęborku. Maciej Betscher 2018-06-05 13:41:56
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 21.05.2018 r. Andrzej Karbownik 2018-06-05 13:39:12
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 18.05.2018 r. Andrzej Karbownik 2018-06-05 13:35:47
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 15.05.2018 r. Andrzej Karbownik 2018-06-05 13:34:05
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 11.05.2018 r. Andrzej Karbownik 2018-06-05 13:27:40
Projekty uchwał na XXXV sesję RM Maciej Betscher 2018-06-05 08:05:07
Informacja o wykonaniu budżetu w 2017 roku. Maciej Betscher 2018-06-04 14:56:58
Informacja o wykonaniu budżetu w 2017 roku. Maciej Betscher 2018-06-04 14:56:46
Informacja o wykonaniu budżetu w 2017 roku. Maciej Betscher 2018-06-04 14:56:02
Czerwiec Maciej Betscher 2018-06-04 14:54:38
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa monitoringu na obszarze zdegradowanym w Lęborku". Maciej Betscher 2018-06-04 14:42:47
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa monitoringu na obszarze zdegradowanym w Lęborku". Maciej Betscher 2018-06-04 14:41:09
Nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej w zadaniu: "Budowa przystani kajakowej wraz z przenoską w Lęborku". Maciej Betscher 2018-06-04 14:40:00
Nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej w zadaniu: "Budowa przystani kajakowej wraz z przenoską w Lęborku". Maciej Betscher 2018-06-04 14:39:58