herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykaz w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach wielolokalowych oraz sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców. /ul. Kossaka 10, ul. 1-go Maja 6, ul. Zwycięstwa 6, Plac Piastowski 1/ Maciej Betscher 2018-12-04 09:39:34
Wykaz w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, usytuowanego w budynku wielolokalowym oraz oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców. /ul. Okrzei 7/ Maciej Betscher 2018-12-04 09:35:00
Wykaz w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, usytuowanego w budynku wielolokalowym oraz oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców. /ul. Okrzei 7/ Maciej Betscher 2018-12-04 09:33:42
Grudzień Maciej Betscher 2018-12-04 09:33:00
II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych: - nr 3 o powierzchni 31,77 m2 przy ul. E. Plater 2; - nr 5 o powierzchni 27,83 m2 przy ul. Stryjewskiego 59. Maciej Betscher 2018-12-04 09:24:27
II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych: - nr 3 o powierzchni 31,77 m2 przy ul. E. Plater 2; - nr 5 o powierzchni 27,83 m2 przy ul. Stryjewskiego 59. Maciej Betscher 2018-12-04 09:23:37
II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych: - nr 3 o powierzchni 31,77 m2 przy ul. E. Plater 2; - nr 5 o powierzchni 27,83 m2 przy ul. Stryjewskiego 59. Maciej Betscher 2018-12-04 09:23:25
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni 53,49 m2 przy ul. Staromiejskiej 38 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 205/1000 udziału w nieruchomości - działce nr 50/2, obręb 8 o powierzchni 153 m2, KW SL1L/00015851/1. Maciej Betscher 2018-12-04 09:19:18
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni 53,49 m2 przy ul. Staromiejskiej 38 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 205/1000 udziału w nieruchomości - działce nr 50/2, obręb 8 o powierzchni 153 m2, KW SL1L/00015851/1. Maciej Betscher 2018-12-04 09:18:48
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni 53,49 m2 przy ul. Staromiejskiej 38 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 205/1000 udziału w nieruchomości - działce nr 50/2, obręb 8 o powierzchni 153 m2, KW SL1L/00015851/1. Maciej Betscher 2018-12-04 09:18:23
II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych: - nr 2A o powierzchni 12,50 m2 przy Aleja Wolności 69; - nr 2 o powierzchni 101,03 m2 przy Aleja Wolności 67; - nr 7 o powierzchni 43,01 m2 przy ul. Orlińskiego 4. Maciej Betscher 2018-12-04 09:15:51
II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych: - nr 2A o powierzchni 12,50 m2 przy Aleja Wolności 69; - nr 2 o powierzchni 101,03 m2 przy Aleja Wolności 67; - nr 7 o powierzchni 43,01 m2 przy ul. Orlińskiego 4. Maciej Betscher 2018-12-04 09:14:55
II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych: - nr 2A o powierzchni 12,50 m2 przy Aleja Wolności 69; - nr 2 o powierzchni 101,03 m2 przy Aleja Wolności 67; - nr 7 o powierzchni 43,01 m2 przy ul. Orlińskiego 4. Maciej Betscher 2018-12-04 09:14:42
II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych: - nr 2A o powierzchni 12,50 m2 przy Aleja Wolności 69; - nr 2 o powierzchni 101,03 m2 przy Aleja Wolności 67; - nr 7 o powierzchni 43,01 m2 przy ul. Orlińskiego 4. Maciej Betscher 2018-12-04 09:14:31
Grudzień Maciej Betscher 2018-12-04 09:09:21
Sesja I - 22.11.2018 r. Maciej Betscher 2018-12-04 09:04:45
Sesja II - 30.11.2018 r. Maciej Betscher 2018-12-04 09:04:18
Sesja II - 30.11.2018 r. Maciej Betscher 2018-12-04 09:03:46
Sesja I - 22.11.2018 r. Maciej Betscher 2018-12-04 08:44:34
Kadencja 2018-2023 Maciej Betscher 2018-12-04 08:37:28
Nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy realizacji zadania pn.: "Adaptacja obecnej bazy Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. przy ul. Łokietka 5 na Klub Osiedlowy BAZA wraz z zagospodarowaniem otoczenia". Maciej Betscher 2018-12-03 14:32:15
Nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy realizacji zadania pn.: "Adaptacja obecnej bazy Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. przy ul. Łokietka 5 na Klub Osiedlowy BAZA wraz z zagospodarowaniem otoczenia". Maciej Betscher 2018-12-03 14:32:10
Sesja II - 30.11.2018 r. Maciej Betscher 2018-12-03 14:27:06
Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Maciej Betscher 2018-12-03 14:26:36
Rada Miejska - kadencja 2018 - 2023 Maciej Betscher 2018-12-03 14:26:21
Interpelacje i zapytania zgłoszone na Sesjach Rady Miejskiej Maciej Betscher 2018-12-03 14:25:59
Komisje Maciej Betscher 2018-12-03 08:39:28
Komisje Maciej Betscher 2018-12-03 08:39:03
Komisje Maciej Betscher 2018-12-03 08:37:39
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w związku z koniecznością uzupelnienia dokumentacji projektowej, dotyczącej inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa ul. Krzywoustego w Lęborku (DW214) od ul. Toruńskiej do ul. Kościuszki - budowa drogi rowerowej i zatoki autobusowej". Maciej Betscher 2018-11-29 14:46:19
Nadzór inwestorski specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania pn.: "Adaptacja obecnej bazy Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. przy ul. Łokietka 5 na Klub Osiedlowy BAZA wraz z zagospodarowaniem otoczenia". Maciej Betscher 2018-11-28 14:43:46
Nadzór inwestorski specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania pn.: "Adaptacja obecnej bazy Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. przy ul. Łokietka 5 na Klub Osiedlowy BAZA wraz z zagospodarowaniem otoczenia". Maciej Betscher 2018-11-28 14:43:41
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: "rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej na dz. nr 62/15 obręb 10 przy ul. Krzywoustego 5 w Lęborku". Maciej Betscher 2018-11-28 14:41:50
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: "rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej na dz. nr 62/15 obręb 10 przy ul. Krzywoustego 5 w Lęborku". Maciej Betscher 2018-11-28 14:41:01
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: "rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej na dz. nr 62/15 obręb 10 przy ul. Krzywoustego 5 w Lęborku". Maciej Betscher 2018-11-28 14:40:51
Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej - obręb 11 miasta Lęborka, działka nr 5/3 o powierzchni 61 m2, przy ul. Żeromskiego, uregulowana w księdze wieczystej nr SL1L/00037267/0. Maciej Betscher 2018-11-28 11:27:26
Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej - obręb 11 miasta Lęborka, działka nr 5/3 o powierzchni 61 m2, przy ul. Żeromskiego, uregulowana w księdze wieczystej nr SL1L/00037267/0. Maciej Betscher 2018-11-28 11:27:00
Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej - obręb 11 miasta Lęborka, działka nr 5/3 o powierzchni 61 m2, przy ul. Żeromskiego, uregulowana w księdze wieczystej nr SL1L/00037267/0. Maciej Betscher 2018-11-28 11:26:15
Kompleksowa ochrona mienia i osób Szkoły Podstawowej nr 8 im. Mikołaja Kopernika ul. Mireckiego 10, 84-300 Lębork. Maciej Betscher 2018-11-27 15:14:06
Kompleksowa ochrona mienia i osób Szkoły Podstawowej nr 8 im. Mikołaja Kopernika ul. Mireckiego 10, 84-300 Lębork. - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-11-27 15:11:56