herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Lęborku". Maciej Betscher 2018-09-04 13:37:30
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Lęborku". Maciej Betscher 2018-09-04 13:36:18
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Lęborku". Maciej Betscher 2018-09-04 13:35:25
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017 przez Urząd Miejski w Lęborku. Maciej Betscher 2018-09-03 14:46:53
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2016 przez Urząd Miejski w Lęborku. Maciej Betscher 2018-09-03 14:45:41
Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Lęborku. Maciej Betscher 2018-09-03 14:43:00
Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Lęborku. Maciej Betscher 2018-09-03 14:42:55
Nadzór inwestorski specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania pn.: "Remont budynków komunalnych przy ul. Kossaka 46, 72, 100, 100 oficyna, ul. Malczewskiego 10, 11, 12, 22, 23, 23 oficyna, 24, 24 oficyna, 31, 33, ul. Stryjewskiego 2, 5, 45, 49, 52 w Lęborku". Maciej Betscher 2018-09-03 14:41:13
Nadzór inwestorski specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania pn.: "Remont budynków komunalnych przy ul. Kossaka 46, 72, 100, 100 oficyna, ul. Malczewskiego 10, 11, 12, 22, 23, 23 oficyna, 24, 24 oficyna, 31, 33, ul. Stryjewskiego 2, 5, 45, 49, 52 w Lęborku". Maciej Betscher 2018-09-03 14:40:34
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "zmiany sposobu użytkowania budynku technicznego usytuowanego na działce nr 243 obręb 7 położonej przy ul. Węgrzynowicza na potrzeby funkcji medycznych związanych z rezonansem magnetycznym przy SPS ZOZ w Lęborku". Maciej Betscher 2018-08-31 16:02:04
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "zmiany sposobu użytkowania budynku technicznego usytuowanego na działce nr 243 obręb 7 położonej przy ul. Węgrzynowicza na potrzeby funkcji medycznych związanych z rezonansem magnetycznym przy SPS ZOZ w Lęborku". Maciej Betscher 2018-08-31 16:01:36
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Remont budynku przy ulicy Gdańskiej 11 w Lęborku". - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-08-31 11:12:47
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Remont budynku przy ulicy Gdańskiej 11 w Lęborku". Maciej Betscher 2018-08-31 10:55:19
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Remont budynku przy ulicy Gdańskiej 11 w Lęborku". Maciej Betscher 2018-08-31 10:47:12
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Remont budynku przy ulicy Gdańskiej 11 w Lęborku". Maciej Betscher 2018-08-31 10:46:20
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Remont budynku przy ulicy Gdańskiej 11 w Lęborku". - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-08-31 10:46:19
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Lęborku". Maciej Betscher 2018-08-31 10:43:45
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Lęborku". Maciej Betscher 2018-08-31 10:43:39
Uchwała Nr XXXVII-565/2018 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładzie leczniczym i domach pomocy społecznej. Maciej Betscher 2018-08-30 14:21:59
Realizacja zadania pn. Teren rekreacyjny przy ul. Malczewskiego w Lęborku w trybie zaprojektuj i wybuduj. Maciej Betscher 2018-08-30 13:49:58
Realizacja zadania pn. Teren rekreacyjny przy ul. Malczewskiego w Lęborku w trybie zaprojektuj i wybuduj. Maciej Betscher 2018-08-30 13:49:20
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "budowy i przebudowy oświetlenia parku (dz.nr 334 obręb 7) przy ul. Wojska Polskiego w Lęborku". Maciej Betscher 2018-08-30 13:46:35
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "budowy i przebudowy oświetlenia parku (dz.nr 334 obręb 7) przy ul. Wojska Polskiego w Lęborku". Maciej Betscher 2018-08-30 13:45:13
Uchwała nr XXXVII-563/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII-469/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15.12.2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2018 - 2031. Maciej Betscher 2018-08-30 12:12:31
Uchwała nr XXXVII-562/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII-470/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2018 rok. Maciej Betscher 2018-08-30 12:10:29
Uchwała nr XXXVII-562/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII-470/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2018 rok. Maciej Betscher 2018-08-30 12:09:22
Uchwała nr XXXVI-550/2018 z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII-469/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15.12.2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2018 - 2031. Maciej Betscher 2018-08-30 12:07:31
Uchwała nr XXXVI-549/2018 z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII-470/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2018 rok. Maciej Betscher 2018-08-30 12:05:31
Uchwała nr XXXVI-549/2018 z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII-470/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2018 rok. Maciej Betscher 2018-08-30 12:04:52
Zarządzenie nr 29/2018 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok. Maciej Betscher 2018-08-30 12:02:01
Zarządzenie nr 29/2018 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok. Maciej Betscher 2018-08-30 12:01:38
Sprawozdania z wykonania budżetu Maciej Betscher 2018-08-30 11:59:07
Zarządzenie nr 88/2018 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Lęborka na 2018 rok. Maciej Betscher 2018-08-30 11:51:39
Zarządzenie nr 82/2018 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 09 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Lęborka na 2018 rok. Maciej Betscher 2018-08-30 11:38:25
Zarządzenie nr 77/2018 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Lęborka na lata 2018 - 2031. Maciej Betscher 2018-08-30 11:36:58
Zarządzenie nr 54/2018 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Lęborka na 2018 rok. Maciej Betscher 2018-08-30 11:32:19
Zarządzenie nr 76/2018 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Lęborka na 2018 rok. Maciej Betscher 2018-08-30 11:32:01
Zarządzenie nr 54/2018 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Lęborka na 2018 rok. Maciej Betscher 2018-08-30 11:30:13
Protokół nr 48 z dnia 14.06.2018r. Maciej Betscher 2018-08-30 10:46:42
Protokół nr 53 z dnia 18.07.2018r. Maciej Betscher 2018-08-30 10:44:57