herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
rok 2018 Maciej Betscher 2018-01-16 11:08:38
Plan postępowań o udzielanie zamówień publicznych Gminy Miasto Lębork na 2018 rok. Maciej Betscher 2018-01-15 14:58:32
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-01-15 12:58:19
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-01-15 12:58:08
Informacja Burmistrza Miasta Lęborka o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi oraz o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego. Andrzej Karbownik 2018-01-15 12:45:52
Odprowadzenie wód opadowych z ulicy Sportowa w Lęborku. Maciej Betscher 2018-01-12 14:06:59
Odprowadzenie wód opadowych z ulicy Sportowa w Lęborku. Maciej Betscher 2018-01-12 14:06:26
Odprowadzenie wód opadowych z ulicy Sportowa w Lęborku. Maciej Betscher 2018-01-12 14:05:59
Odprowadzenie wód opadowych z ulicy Sportowa w Lęborku. Maciej Betscher 2018-01-12 12:42:20
Odprowadzenie wód opadowych z ulicy Sportowa w Lęborku. Maciej Betscher 2018-01-12 12:42:15
Odprowadzenie wód opadowych z ulicy Sportowa w Lęborku. Maciej Betscher 2018-01-12 12:41:46
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Alei Niepodległości wraz z odtworzeniem nawierzchni. Maciej Betscher 2018-01-12 12:28:29
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Alei Niepodległości wraz z odtworzeniem nawierzchni. Maciej Betscher 2018-01-12 12:28:27
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Alei Niepodległości wraz z odtworzeniem nawierzchni. Maciej Betscher 2018-01-12 12:28:23
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Maciej Betscher 2018-01-12 10:43:42
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Maciej Betscher 2018-01-12 10:43:37
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Maciej Betscher 2018-01-12 10:43:26
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi realizowane w ramach projektu "Lęborskie przedszkolaki to fajne dzieciaki" (znak postępowania WR.271.1.2018.C). Maciej Betscher 2018-01-11 15:04:56
Przebudowa części tarasu wraz z budową pochylni - Dom Rzemiosła w Lęborku. Maciej Betscher 2018-01-11 12:50:39
Przebudowa części tarasu wraz z budową pochylni - Dom Rzemiosła w Lęborku. Maciej Betscher 2018-01-11 12:50:12
Przebudowa części tarasu wraz z budową pochylni - Dom Rzemiosła w Lęborku. Maciej Betscher 2018-01-11 12:48:05
Rejestr instytucji kultury w Lęborku. Maciej Betscher 2018-01-11 09:32:59
OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE MIASTA LĘBORKA Maciej Betscher 2018-01-10 14:04:15
Ogłoszenia o wynikach konkursów Maciej Betscher 2018-01-10 14:00:22
Informacja o ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, wynajęcia lub użyczenia w drodze bezprzetargowej z zasobów Gminy Miasto Lębork. Maciej Betscher 2018-01-10 13:59:27
Informacja pokontrolna po kontroli projektu pn. "Na piątkę z plusem - wzmacnianie kluczowych kompetencji wśród uczniów lęborskich szkół" przeprowadzoną w dniach 30.11.2017r. - 01.12.2017r z przekazaną odpowiedzią. Andrzej Karbownik 2018-01-09 14:51:32
Rozbudowa tunelu dla pieszych na stacji kolejowej w Lęborku. Maciej Betscher 2018-01-09 14:44:26
Rozbudowa tunelu dla pieszych na stacji kolejowej w Lęborku. Maciej Betscher 2018-01-09 14:44:21
Informacja pokontrolna po kontroli projektu pn. "Na piątkę z plusem - wzmacnianie kluczowych kompetencji wśród uczniów lęborskich szkół" przeprowadzoną w dniach 30.11.2017r. - 01.12.2017r z przekazaną odpowiedzią. Andrzej Karbownik 2018-01-09 14:23:26
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi realizowane w ramach projektu "Lęborskie przedszkolaki to fajne dzieciaki" (znak postępowania WR.271.1.2018.C). Andrzej Karbownik 2018-01-09 14:13:36
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi realizowane w ramach projektu "Lęborskie przedszkolaki to fajne dzieciaki" (znak postępowania WR.271.1.2018.C). Andrzej Karbownik 2018-01-09 14:13:06
Informacja o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z harmonogramem wskazującym dni i godziny w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna. Maciej Betscher 2018-01-04 15:02:58
Informacja o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z harmonogramem wskazującym dni i godziny w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna. Maciej Betscher 2018-01-04 15:02:21
Nadzór inwestorski w branży mostowej w zadaniu: "Przebudowa ul. Waryńskiego - II etap" w Lęborku. Maciej Betscher 2018-01-04 14:50:42
Nadzór inwestorski w branży mostowej w zadaniu: "Przebudowa ul. Waryńskiego - II etap" w Lęborku. Maciej Betscher 2018-01-04 14:50:38
Nadzór inwestorski w branży drogowej w zadaniu: "Przebudowa ul. Waryńskiego - II etap" w Lęborku. Maciej Betscher 2018-01-04 14:49:20
Nadzór inwestorski w branży drogowej w zadaniu: "Przebudowa ul. Waryńskiego - II etap" w Lęborku. Maciej Betscher 2018-01-04 14:49:17
Nadzór inwestorski w branży drogowej w zadaniu: "Przebudowa ul. Waryńskiego - II etap" w Lęborku. Maciej Betscher 2018-01-04 14:49:01
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Współpracy i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Lęborku. Maciej Betscher 2018-01-04 14:47:19
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Współpracy i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Lęborku. Maciej Betscher 2018-01-04 14:46:38