herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Stworzenie terenu rekreacyjnego na Placu Piastowskim. Andrzej Karbownik 2018-08-02 08:29:32
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul. Malczewskiego i ul. Krótkiej z łącznikiem do ul. Stryjewskiego w Lęborku" "Połączenie ul. Kellera z ul. Łokietka obok noclegowni MOPS w Lęborku". Andrzej Karbownik 2018-08-01 14:04:53
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul. Malczewskiego i ul. Krótkiej z łącznikiem do ul. Stryjewskiego w Lęborku" "Połączenie ul. Kellera z ul. Łokietka obok noclegowni MOPS w Lęborku". Andrzej Karbownik 2018-08-01 14:04:24
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul. Malczewskiego i ul. Krótkiej z łącznikiem do ul. Stryjewskiego w Lęborku" "Połączenie ul. Kellera z ul. Łokietka obok noclegowni MOPS w Lęborku". Andrzej Karbownik 2018-08-01 14:04:10
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul. Malczewskiego i ul. Krótkiej z łącznikiem do ul. Stryjewskiego w Lęborku" "Połączenie ul. Kellera z ul. Łokietka obok noclegowni MOPS w Lęborku". Andrzej Karbownik 2018-08-01 14:03:56
Stworzenie terenu rekreacyjnego na Placu Piastowskim. Andrzej Karbownik 2018-08-01 14:00:43
Nadzór inwestorski w branży drogowej przy realizacji zadania pn.: "Stworzenie terenu rekreacyjnego na Placu Piastowskim". Andrzej Karbownik 2018-08-01 13:54:29
Remont budynków komunalnych przy ul. Kossaka 46, 72, 100, 100 oficyna, ul. Malczewskiego 10, 11, 12, 22, 23, 23 oficyna, 24, 24 oficyna, 31, 33, ul. Stryjewskiego 2, 5, 45, 49, 52 w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-08-01 12:53:30
Remont budynków komunalnych przy ul. Kossaka 46, 72, 100, 100 oficyna, ul. Malczewskiego 10, 11, 12, 22, 23, 23 oficyna, 24, 24 oficyna, 31, 33, ul. Stryjewskiego 2, 5, 45, 49, 52 w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-08-01 12:53:10
Budowa drogi pożarowej i ciągów komunikacyjnych w ramach zadania: rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-08-01 12:51:59
Budowa drogi pożarowej i ciągów komunikacyjnych w ramach zadania: rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-08-01 12:51:46
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni 35,48 m2 (lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC i korytarza) wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) o pow. 14,00 m2 przy ul. Stryjewskiego 60. Andrzej Karbownik 2018-08-01 10:34:26
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni 32,58 m2 (lokal mieszkalny składa się z 1 pokoju i kuchni) wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) o pow. 13,88 m2 przy ul. Stryjewskiego 60. Andrzej Karbownik 2018-08-01 10:32:51
Sierpień Andrzej Karbownik 2018-08-01 10:32:07
Informacja pokontrolna w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Poddziałanie 6.2.2 Andrzej Karbownik 2018-08-01 09:24:53
Protokół z obrad XXXV Sesji RM z 20.06.2018r. Andrzej Karbownik 2018-07-31 12:47:42
Protokół nr 62 z dnia 12.06.2018r. Andrzej Karbownik 2018-07-31 12:38:59
Protokół nr 46 z dnia 18.06.2018r. Andrzej Karbownik 2018-07-31 12:35:20
Protokół nr 52 z dnia 13.06.2018r. Andrzej Karbownik 2018-07-31 12:31:52
Protokół nr 36 z dnia 07.06.2018r. Andrzej Karbownik 2018-07-31 12:26:50
Zagospodarowanie terenu przy Obelisku Niepodległości w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-07-30 14:51:44
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 24.07.2018 r. Andrzej Karbownik 2018-07-30 14:46:12
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 19.07.2018 r. Andrzej Karbownik 2018-07-30 14:40:44
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 17.07.2018 r. Andrzej Karbownik 2018-07-30 14:39:34
Zagospodarowanie terenu przy Obelisku Niepodległości w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-07-30 14:28:55
V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 32,73 m2 przy ul. Stryjewskiego 60 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 6,57 m2 oraz ze sprzedażą 76/1000 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 303/1, obręb 3 o powierzchni 260 m2, KW SL1L/00045456/1. Maciej Betscher 2018-07-27 14:16:03
I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż: lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni 73,70 m2 przy ul. Gdańskiej 92; lokalu mieszkalnego nr 36 o powierzchni 61,41 m2 przy ul. Bohaterów Monte Cassino 5B; lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni 28,35 m2 przy ul. Staromiejskiej 5, w Lęborku. Maciej Betscher 2018-07-27 14:13:18
I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż: lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni 73,70 m2 przy ul. Gdańskiej 92; lokalu mieszkalnego nr 36 o powierzchni 61,41 m2 przy ul. Bohaterów Monte Cassino 5B; lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni 28,35 m2 przy ul. Staromiejskiej 5, w Lęborku. Maciej Betscher 2018-07-27 14:12:41
I przetargi ustne nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni 77,90 m2 przy Aleja Wolności 69; lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni 52,15 m2 przy ul. staromiejskiej 14 w Lęboku. Maciej Betscher 2018-07-27 13:57:33
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowych 15 kV, złącz kablowych 15 kV, stanowisk słupowych 15 kV na terenie obr. Osowo Lęborskie, gm. Cewice. Maciej Betscher 2018-07-26 12:19:37
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej. Maciej Betscher 2018-07-26 12:13:07
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzanych u przedsiębiorców. Maciej Betscher 2018-07-26 12:12:54
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej. Maciej Betscher 2018-07-26 12:10:14
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzanych u przedsiębiorców. Maciej Betscher 2018-07-26 12:09:29
Nadzór inwestorski w branży drogowej przy realizacji zadania pn.: "Stworzenie terenu rekreacyjnego na Placu Piastowskim". Andrzej Karbownik 2018-07-25 19:59:20
Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-07-25 13:30:59
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 12.07.2018 r. Andrzej Karbownik 2018-07-25 12:52:41
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 10.07.2018 r. Andrzej Karbownik 2018-07-25 12:51:35
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 04.07.2018 r. Andrzej Karbownik 2018-07-25 12:46:42
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 29.06.2018 r. Andrzej Karbownik 2018-07-25 12:41:54