herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
10. Zawarcie małżeństwa i jego rejestracja - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-16 07:49:33
13. Uznanie wyroku orzekającego rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa wydanego przez sąd państwa obcego będącego członkiem Unii Europejskiej - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-16 07:49:32
12. Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-16 07:49:32
14. Uznanie i rejestracja orzeczenia sądu lub roztrzygnięcia innego organu państwa obcego na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-16 07:49:31
15. Zgłoszenie i rejestracja zgonu - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-16 07:49:30
16. Przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego rejestrację urodzenia, małżeństwa lub zgonu do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji. - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-16 07:49:29
18. Odtworzenia treści aktu stanu cywilnego - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-16 07:49:28
17. Rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane. - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-16 07:49:28
19. Sprostowanie aktu stanu cywilnego - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-16 07:49:27
20. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-16 07:49:26
21. Zmiana imienia (imion) i nazwiska w trybie decyzji administracyjnej - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-16 07:49:25
22. Nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-16 07:49:24
11. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-16 07:49:23
USC - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-16 07:49:19
Wykaz skrótów. - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-16 07:43:27
Zbiorcze zestawienie podstawowych opłat pobieranych przez urzędy stanu cywilnego. - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-16 07:43:26
Zgłoszenie urodzenia dziecka. - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-16 07:43:25
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego. - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-16 07:43:24
Wpisanie do księgi stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą. - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-16 07:43:23
Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego. - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-16 07:43:23
Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-16 07:43:22
Zgłoszenie zgonu. - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-16 07:43:21
Zawarcie małżeństwa. - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-16 07:43:20
Zmiana imienia, nazwiska oraz ustalenie pisowni imienia lub nazwiska. - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-16 07:43:19
Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-16 07:43:19
USC - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-16 07:43:18
Urząd Stanu Cywilnego - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-16 07:42:13
Wykaz w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, usytuowanego w budynku wielolokalowym wraz ze sprzedażą udziału w gruncie ul. Stryjewskiego 58 Maciej Betscher 2018-10-15 14:56:22
Wykaz w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, usytuowanego w budynku wielolokalowym wraz ze sprzedażą udziału w gruncie ul. Stryjewskiego 58 Maciej Betscher 2018-10-15 14:55:56
Wykaz w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, usytuowanego w budynku wielolokalowym wraz ze sprzedażą udziału w gruncie ul. Stryjewskiego 58 Maciej Betscher 2018-10-15 14:55:46
Wykaz w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, usytuowanego w budynku wielolokalowym wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców. /ul. Kossaka 13 oficyna/ Maciej Betscher 2018-10-15 14:53:50
Wykaz w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, usytuowanego w budynku wielolokalowym wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców. /ul. Kossaka 13 oficyna/ Maciej Betscher 2018-10-15 14:53:26
Wykaz w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, usytuowanego w budynku wielolokalowym wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców. /ul. Kossaka 13 oficyna/ Maciej Betscher 2018-10-15 14:53:15
Remont budynków komunalnych przy ul. Kossaka 46, 72, 100, 100 oficyna, ul. Malczewskiego 10, 11, 12, 22, 23, 23 oficyna, 24, 24 oficyna, 31, 33, ul. Stryjewskiego 2, 5, 45, 49, 52 w Lęborku Maciej Betscher 2018-10-15 14:18:09
Remont budynków komunalnych przy ul. Kossaka 46, 72, 100, 100 oficyna, ul. Malczewskiego 10, 11, 12, 22, 23, 23 oficyna, 24, 24 oficyna, 31, 33, ul. Stryjewskiego 2, 5, 45, 49, 52 w Lęborku Maciej Betscher 2018-10-15 14:18:06
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: P. Skargi i Staszica w Lęborku oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Maciej Betscher 2018-10-15 08:02:13
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: P. Skargi i Staszica w Lęborku oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Maciej Betscher 2018-10-15 08:01:53
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: P. Skargi i Staszica w Lęborku oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Maciej Betscher 2018-10-15 08:00:34
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: P. Skargi i Staszica w Lęborku oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Maciej Betscher 2018-10-15 08:00:15
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Lębork - Wschód" w Lęborku w zakresie obejmującym: - część terenu elementarnego oznaczonego 4.MC.14, stanowiącego wydzielenia wewnętrzne oznaczone 14/1.1 i 14/1.2.ZP, - teren elementarny oznaczony 4.UO.01 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Maciej Betscher 2018-10-12 09:55:23