herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Nadzór inwestorski branży budowlanej nad zagospodarowaniem skweru przy ul. Przymurnej w Lęborku. Maciej Betscher 2018-05-28 14:54:53
Nadzór inwestorski w branży drogowej nad realizacją zadania : "Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej" Maciej Betscher 2018-05-28 14:52:04
Nadzór inwestorski w branży drogowej nad realizacją zadania : "Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej" Maciej Betscher 2018-05-28 14:51:56
Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 wykazu w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych. /ul. Przyzamcze 19/4; ul. Gdańska 41D/10; ul. Staszica 51/8; ul. Mieszka I 21A/4; ul. RTM. Witolda Pileckiego 8/8; ul. Gdańskiej 41c/9; ul. Wojska Polskiego 39/7 / Maciej Betscher 2018-05-28 14:50:10
Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 wykazu w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych. /ul. Przyzamcze 19/4; ul. Gdańska 41D/10; ul. Staszica 51/8; ul. Mieszka I 21A/4; ul. RTM. Witolda Pileckiego 8/8; ul. Gdańskiej 41c/9; ul. Wojska Polskiego 39/7 / Maciej Betscher 2018-05-28 14:49:49
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 32,73 m2 przy ul. Stryjewskiego 60 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 6,57 m2 oraz ze sprzedażą 76/1000 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 303/1, obręb 3 o powierzchni 260 m2, KW SL1L/00045456/1. Maciej Betscher 2018-05-28 14:43:42
II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż: - lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni 28,46 m2 przy ul. Stryjewskiego 59; - lokalu mieszkalnego nr 8 o powierzchni 28,36 m2 przy ul. Targowej 10. Maciej Betscher 2018-05-28 14:38:31
II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż: - lokalu mieszkalnego nr 6 o powierzchni 52,19 m2 przy ul. Korczaka 3; - lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni 31,89 m2 przy ul. Stryjewskiego 60. Maciej Betscher 2018-05-28 14:35:44
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 o powierzchni 41,47 m2 przy ul. Dworcowej 9 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 13,46 m2 oraz ze sprzedażą 69/1000 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 332/3, obręb 7 o powierzchni 439 m2, KW SL1L/00034776/0. Maciej Betscher 2018-05-28 14:31:36
Sesja XXXIV Maciej Betscher 2018-05-28 13:19:07
Sesja XXXIV Maciej Betscher 2018-05-28 13:18:47
Sesja XXXIV Maciej Betscher 2018-05-28 13:18:07
Sesja XXXIV Maciej Betscher 2018-05-28 13:17:21
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Stworzenie terenu rekreacyjnego na Placu Kopernika w Lęborku". Maciej Betscher 2018-05-28 11:57:10
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Stworzenie terenu rekreacyjnego na Placu Kopernika w Lęborku". Maciej Betscher 2018-05-28 11:57:05
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa monitoringu na obszarze zdegradowanym w Lęborku". Maciej Betscher 2018-05-28 11:54:17
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa monitoringu na obszarze zdegradowanym w Lęborku". Maciej Betscher 2018-05-28 11:54:10
Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 wykazu w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych. /ul. E. Plater 8B/1; ul. Czołgistów 22c/6; ul. Kossaka 5/4; ul. Sienkiewicza 23/5; ul. Przyzamcze 18/5 / Maciej Betscher 2018-05-28 11:49:54
Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14 wykazu w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych. /ul. E. Plater 8B/1; ul. Czołgistów 22c/6; ul. Kossaka 5/4; ul. Sienkiewicza 23/5; ul. Przyzamcze 18/5 / Maciej Betscher 2018-05-28 11:49:28
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Harcerzy i Artylerzystów w Lęborku, w zakresie obejmującym część terenu elementarnego oznaczonego 01.09.MN oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Maciej Betscher 2018-05-28 11:44:49
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Harcerzy i Artylerzystów w Lęborku, w zakresie obejmującym część terenu elementarnego oznaczonego 01.09.MN oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Maciej Betscher 2018-05-28 11:44:29
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Harcerzy i Artylerzystów w Lęborku, w zakresie obejmującym część terenu elementarnego oznaczonego 01.09.MN oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Maciej Betscher 2018-05-28 11:44:03
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Harcerzy i Artylerzystów w Lęborku, w zakresie obejmującym część terenu elementarnego oznaczonego 01.09.MN oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Maciej Betscher 2018-05-28 11:43:10
Nadzór inwestorski w branży elektrycznej nad realizacją zadania: "Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej". Andrzej Karbownik 2018-05-25 13:05:58
Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie miasta Lęborka w okresie 2018-2020. Andrzej Karbownik 2018-05-25 13:03:50
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) Andrzej Karbownik 2018-05-25 12:05:13
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) Andrzej Karbownik 2018-05-25 12:03:20
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Andrzej Karbownik 2018-05-25 12:02:50
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Andrzej Karbownik 2018-05-25 12:00:43
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) Andrzej Karbownik 2018-05-25 12:00:06
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) Andrzej Karbownik 2018-05-25 11:56:17
Dowody Osobiste Andrzej Karbownik 2018-05-25 10:54:48
Ewidencja Ludności Andrzej Karbownik 2018-05-25 10:54:15
Dowody Osobiste Andrzej Karbownik 2018-05-25 10:53:40
Dostawa kontenerów (na odpady) dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lęborku. Maciej Betscher 2018-05-25 10:49:10
Dostawa kontenerów (na odpady) dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lęborku. Maciej Betscher 2018-05-25 10:49:07
Informacja o spotkaniu dyskusyjnym. Maciej Betscher 2018-05-25 10:47:39
Zaproszenie na spotkanie dyskusyjne wnioskodawców projektów złożopnych do Budżetu Obywatelskiegoz mieszkańcami. Maciej Betscher 2018-05-25 09:38:21
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Lęborku. - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-05-25 07:48:28
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Lęborku. - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-05-25 07:48:26