herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, w trybie bezprzetargowym, na rzecz jej użytkownika wieczystego. /obr. 9, ul.Targowa, dz. nr 70, SL1L/00003479/2/ - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-10 11:53:26
Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, w trybie bezprzetargowym, na rzecz jej użytkownika wieczystego. /obr. 9, ul.Targowa, dz. nr 70, SL1L/00003479/2/ - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-10 11:53:05
Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, w trybie bezprzetargowym, na rzecz jej użytkownika wieczystego. /obr. 9, ul.Targowa, dz. nr 70, SL1L/00003479/2/ - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-10 11:52:50
Zarządzenie Nr 130/2018 Burmistrza Miasta Lębork z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Lęborka na lata 2018 - 2031. Maciej Betscher 2018-10-10 11:22:03
Zarządzenie Nr 129/2018 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Lęborka na 2018 rok. Maciej Betscher 2018-10-10 11:18:42
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Remont budynku przy ulicy Gdańskiej 11 w Lęborku". Maciej Betscher 2018-10-09 14:56:41
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Remont budynku przy ulicy Gdańskiej 11 w Lęborku". Maciej Betscher 2018-10-09 14:56:36
Wykonanie przestawienia (naprawy kompleksowej), budowy i naprawy pieców kaflowych wraz z pracami dodatkowymi w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork. Maciej Betscher 2018-10-09 13:01:14
Wykonanie przestawienia (naprawy kompleksowej), budowy i naprawy pieców kaflowych wraz z pracami dodatkowymi w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork. Maciej Betscher 2018-10-09 13:01:08
Ogłoszenie o naborze kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Lęborku. Maciej Betscher 2018-10-08 13:37:17
Ogłoszenie o naborze kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Lęborku. Maciej Betscher 2018-10-08 13:36:10
Ogłoszenie o naborze kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Lęborku. Maciej Betscher 2018-10-08 13:34:59
Ogłoszenie o naborze kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Lęborku. Maciej Betscher 2018-10-08 13:33:57
Ogłoszenie o naborze kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Lęborku. Maciej Betscher 2018-10-08 13:33:24
Informacja o terminie i godzinach pełnienia dyżurów przez Miejską Komisje Wyborczą w Lęborku w dniach 09.10. - 20.10.2018 r. Maciej Betscher 2018-10-08 11:43:23
Wykaz w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach wielolokalowych oraz sprzedaży udziału w gruncie, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców. (ul. Mściwoja II 12/1, ul. Mostnika 15/6) Maciej Betscher 2018-10-05 14:32:51
Wykaz w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach wielolokalowych oraz sprzedaży udziału w gruncie, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców. (ul. Mściwoja II 12/1, ul. Mostnika 15/6) Maciej Betscher 2018-10-05 14:32:31
Wykaz w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach wielolokalowych oraz sprzedaży udziału w gruncie, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców. (ul. Mściwoja II 12/1, ul. Mostnika 15/6) Maciej Betscher 2018-10-05 14:32:12
Wykonanie pilnych robót budowlanych branży ogólnobudowlanej, dekarskiej, elektrycznej i instalacyjnej w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Miasto Lębork w roku 2018/2019. Maciej Betscher 2018-10-05 14:00:19
Wykonanie pilnych robót budowlanych branży ogólnobudowlanej, dekarskiej, elektrycznej i instalacyjnej w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Miasto Lębork w roku 2018/2019. Maciej Betscher 2018-10-05 14:00:15
Wydziały / Kontakty Maciej Betscher 2018-10-04 14:58:41
Remont budynków komunalnych przy ul. Kossaka 46, 72, 100, 100 oficyna, ul. Malczewskiego 10, 11, 12, 22, 23, 23 oficyna, 24, 24 oficyna, 31, 33, ul. Stryjewskiego 2, 5, 45, 49, 52 w Lęborku. Maciej Betscher 2018-10-04 14:47:07
Remont budynków komunalnych przy ul. Kossaka 46, 72, 100, 100 oficyna, ul. Malczewskiego 10, 11, 12, 22, 23, 23 oficyna, 24, 24 oficyna, 31, 33, ul. Stryjewskiego 2, 5, 45, 49, 52 w Lęborku. Maciej Betscher 2018-10-04 14:47:03
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 03.10.2018 r. w sprawie sprostowania omyłki w postanowieniu Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 27.09.2018 r. w sprawie powołania komisji wyborczych w mieście Lębork. Maciej Betscher 2018-10-04 10:49:26
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 03.10.2018 r. w sprawie sprostowania omyłki w postanowieniu Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 27.09.2018 r. w sprawie powołania komisji wyborczych w mieście Lębork. Maciej Betscher 2018-10-04 10:48:48
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 21.09.2018 r. Maciej Betscher 2018-10-04 10:41:38
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 18.09.2018 r. Maciej Betscher 2018-10-04 10:35:55
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 14.09.2018 r. Maciej Betscher 2018-10-04 10:35:27
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 13.09.2018 r. Maciej Betscher 2018-10-04 10:33:42
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 12.09.2018 r. Maciej Betscher 2018-10-04 10:33:13
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 11.09.2018 r. Maciej Betscher 2018-10-04 10:32:49
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 07.09.2018 r. Maciej Betscher 2018-10-04 10:32:18
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 05.09.2018 r. Maciej Betscher 2018-10-04 10:31:36
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 04.09.2018 r. Maciej Betscher 2018-10-04 10:30:11
Komunikat o sporządzeniu spisów wyborców na wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa, oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzone na dzień 21 października 2018 roku. Maciej Betscher 2018-10-04 09:10:56
Komunikat o sporządzeniu spisów wyborców na wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa, oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzone na dzień 21 października 2018 roku. Maciej Betscher 2018-10-04 09:10:37
Komunikat o sporządzeniu spisów wyborców na wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa, oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzone na dzień 21 października 2018 roku. Maciej Betscher 2018-10-04 09:09:53
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lęborku z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta Lęborka zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Maciej Betscher 2018-10-04 08:49:52
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Lęborku. - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-04 08:34:02
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Lęborku. Maciej Betscher 2018-10-04 08:33:56