herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 10.05.2018 r. Andrzej Karbownik 2018-05-17 11:24:44
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 08.05.2018 r. Andrzej Karbownik 2018-05-17 11:23:36
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 07.05.2018 r. Andrzej Karbownik 2018-05-17 11:20:39
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 02.05.2018 r. Andrzej Karbownik 2018-05-17 11:18:24
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 30.04.2018 r. Andrzej Karbownik 2018-05-17 11:15:43
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 27.04.2018 r. Andrzej Karbownik 2018-05-17 11:14:28
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 26.04.2018 r. Andrzej Karbownik 2018-05-17 11:12:58
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 25.04.2018 r. Andrzej Karbownik 2018-05-17 11:11:24
Dostawa kontenerów (na odpady) dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-05-17 11:07:41
Dostawa kontenerów (na odpady) dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-05-17 11:07:30
Dostawa pojemników (na odpady) dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-05-17 11:05:22
Dostawa pojemników (na odpady) dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-05-17 11:05:08
Projekty uchwał na XXXIV sesję RM Maciej Betscher 2018-05-17 09:57:10
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa monitoringu na obszarze zdegradowanym w Lęborku". Andrzej Karbownik 2018-05-17 09:10:43
Nadzór konserwatorski nad konserwacją zabytkowych murów obronnych przy ul. Przymurnej w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-05-16 14:33:51
Nadzór konserwatorski nad konserwacją zabytkowych murów obronnych przy ul. Przymurnej w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-05-16 14:33:38
Nadzór konserwatorski nad konserwacją zabytkowych murów obronnych przy ul. Przymurnej w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-05-16 14:33:24
Budowa urządzeń podczyszczających wody deszczowe na kolektorach sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową 4 wylotów w Lęborku. Maciej Betscher 2018-05-16 14:27:27
Budowa urządzeń podczyszczających wody deszczowe na kolektorach sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową 4 wylotów w Lęborku. Maciej Betscher 2018-05-16 14:27:21
Budowa placu zabaw przy ul. Komuny Paryskiej w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-05-16 14:27:14
Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej Andrzej Karbownik 2018-05-16 14:27:04
Budowa placu zabaw przy ul. Komuny Paryskiej w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-05-16 14:24:50
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Stworzenie terenu rekreacyjnego na Placu Kopernika w Lęborku". Andrzej Karbownik 2018-05-16 14:17:21
Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie miasta Lęborka w okresie 2018-2020. Maciej Betscher 2018-05-16 12:49:19
Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie miasta Lęborka w okresie 2018-2020. Maciej Betscher 2018-05-16 12:49:13
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Stworzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Kazimierza Wielkiego" oraz "Zagospodarowanie terenu na cele zajęć sprawnościowo - edukacyjnych przy stacji PKP Nowy Świat wraz z zagospodarowaniem otoczenia". Maciej Betscher 2018-05-16 11:07:47
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Stworzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Kazimierza Wielkiego" oraz "Zagospodarowanie terenu na cele zajęć sprawnościowo - edukacyjnych przy stacji PKP Nowy Świat wraz z zagospodarowaniem otoczenia". Maciej Betscher 2018-05-16 11:07:43
Dostawa kontenerów (na odpady) dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lęborku. Maciej Betscher 2018-05-16 11:04:05
Dostawa kontenerów (na odpady) dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lęborku. Maciej Betscher 2018-05-16 11:04:00
Dostawa kontenerów (na odpady) dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lęborku. Maciej Betscher 2018-05-16 11:03:56
Dostawa kontenerów (na odpady) dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lęborku. Maciej Betscher 2018-05-16 11:03:32
Dostawa kontenerów (na odpady) dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lęborku. Maciej Betscher 2018-05-16 11:02:38
Dostawa kontenerów (na odpady) dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lęborku. Maciej Betscher 2018-05-16 11:02:34
Dostawa kontenerów (na odpady) dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-05-15 12:59:47
Więcej drzew i krzewów w mieście - zielony Lębork - wykonanie obszarów: staw przy ul.Gdańskiej oraz Park Michalskiego. Maciej Betscher 2018-05-15 12:34:25
Więcej drzew i krzewów w mieście - zielony Lębork - wykonanie obszarów: staw przy ul.Gdańskiej oraz Park Michalskiego. Maciej Betscher 2018-05-15 12:34:21
Więcej drzew i krzewów w mieście - zielony Lębork - wykonanie obszarów: staw przy ul.Gdańskiej oraz Park Michalskiego. Maciej Betscher 2018-05-15 12:34:16
Więcej drzew i krzewów w mieście - zielony Lębork - wykonanie obszarów: staw przy ul.Gdańskiej oraz Park Michalskiego. Andrzej Karbownik 2018-05-15 10:24:26
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "budowy sieci wodociągowej na dz.nr 414/3 obręb 7 położonej przy ul.Wojska Polskiego w Lęborku". Maciej Betscher 2018-05-14 14:47:09
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "budowy sieci wodociągowej na dz.nr 414/3 obręb 7 położonej przy ul.Wojska Polskiego w Lęborku". Maciej Betscher 2018-05-14 14:46:44