herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Alei Niepodległości wraz z odtworzeniem nawierzchni. Andrzej Karbownik 2018-02-12 11:23:29
Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego. Andrzej Karbownik 2018-02-08 14:17:20
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej działkę nr 254/3 o powierzchni 644 m2 położonej w obrębie 3 miasta Lęborka przy ul. Kazimierza Wielkiego. Andrzej Karbownik 2018-02-08 12:10:37
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej przy realizacji zadania "Odprowadzenie wód opadowych z ul. Sportowa w Lęborku". Maciej Betscher 2018-02-07 13:29:53
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej przy realizacji zadania "Odprowadzenie wód opadowych z ul. Sportowa w Lęborku". Maciej Betscher 2018-02-07 13:29:40
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej przy realizacji zadania "Odprowadzenie wód opadowych z ul. Sportowa w Lęborku". Maciej Betscher 2018-02-07 13:29:23
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Alei Niepodległości wraz z odtworzeniem nawierzchni. Maciej Betscher 2018-02-07 10:45:27
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Alei Niepodległości wraz z odtworzeniem nawierzchni. Maciej Betscher 2018-02-07 10:45:03
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 25.01.2018 r. Andrzej Karbownik 2018-02-07 10:19:37
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 23.01.2018 r. Andrzej Karbownik 2018-02-07 10:18:38
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 19.01.2018 r. Andrzej Karbownik 2018-02-07 10:13:32
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 18.01.2018 r. Andrzej Karbownik 2018-02-07 10:12:08
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 17.01.2018 r. Andrzej Karbownik 2018-02-07 10:10:56
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 16.01.2018 r. Andrzej Karbownik 2018-02-07 10:07:53
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 11.01.2018 r. Andrzej Karbownik 2018-02-07 10:02:45
Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego. Andrzej Karbownik 2018-02-07 09:52:25
Przebudowa części tarasu wraz z budową pochylni - Dom Rzemiosła w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-02-06 14:17:30
Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego. Andrzej Karbownik 2018-02-06 14:16:35
Przebudowa części tarasu wraz z budową pochylni - Dom Rzemiosła w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-02-06 14:13:59
Rozbudowa tunelu dla pieszych na stacji kolejowej w Lęborku. Maciej Betscher 2018-02-05 14:22:58
Rozbudowa tunelu dla pieszych na stacji kolejowej w Lęborku. Maciej Betscher 2018-02-05 14:22:55
Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku wykazu w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przy ul. Stryjewskiego, ul. Targowej, ul. Słowackiego, ul. Korczaka, ul. E. Plater i ul. Gierymskiego w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-02-05 12:06:49
Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku wykazu w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przy ul. Stryjewskiego, ul. Targowej, ul. Słowackiego, ul. Korczaka, ul. E. Plater i ul. Gierymskiego w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-02-05 12:05:52
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic E. Plater i Traugutta w Lęborku w zakresie obejmującym oznaczony tam teren elementarny 11.05.UG wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Andrzej Karbownik 2018-02-05 10:40:08
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic E. Plater i Traugutta w Lęborku w zakresie obejmującym oznaczony tam teren elementarny 11.05.UG wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Andrzej Karbownik 2018-02-05 10:38:44
Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku wykazu w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przy Al. Wolności i Pl. Kopernika w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-02-02 11:26:50
Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku wykazu w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przy Al. Wolności i Pl. Kopernika w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-02-02 11:26:11
Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku wykazu w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przy Al. Wolności i Pl. Kopernika w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-02-02 11:25:00
Luty Andrzej Karbownik 2018-02-02 11:23:42
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni 49,03 m2 (lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni i przedpokoju) przy ul. Stryjewskiego 9. Andrzej Karbownik 2018-02-02 11:22:12
Luty - dokument usunięty Andrzej Karbownik 2018-02-02 11:21:02
Luty - dokument usunięty Andrzej Karbownik 2018-02-02 11:20:54
Luty Andrzej Karbownik 2018-02-02 11:20:54
Budowa miejsc postojowych przy ul. Żeromskiego w Lęborku. Maciej Betscher 2018-02-02 09:50:36
Budowa miejsc postojowych przy ul. Żeromskiego w Lęborku. Maciej Betscher 2018-02-02 09:50:33
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi realizowane w ramach projektu "Lęborskie przedszkolaki to fajne dzieciaki" (znak postępowania WR.271.2.2018.C). Maciej Betscher 2018-02-01 14:47:52
Odprowadzenie wód opadowych z ulicy Sportowa w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-02-01 11:26:03
Dane teleadresowe Maciej Betscher 2018-02-01 07:30:31
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Maciej Betscher 2018-01-31 13:52:08
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Maciej Betscher 2018-01-31 13:52:04