herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sesja XXXVII Maciej Betscher 2018-08-27 12:43:15
Informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lęborku w wyborach do Rady Miejskiej w Lęborku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Maciej Betscher 2018-08-27 12:39:21
Przebudowa nawierzchni ul. Staromiejskiej w Lęborku - "SZPILKOSTRADA". Maciej Betscher 2018-08-24 14:23:18
Przebudowa nawierzchni ul. Staromiejskiej w Lęborku - "SZPILKOSTRADA". Maciej Betscher 2018-08-24 14:21:13
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku. Maciej Betscher 2018-08-24 14:14:56
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku. Maciej Betscher 2018-08-24 14:14:50
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku. Maciej Betscher 2018-08-24 13:26:53
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku. Maciej Betscher 2018-08-24 13:06:47
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 09.08.2018 r. Maciej Betscher 2018-08-23 14:50:18
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 07.08.2018 r. Maciej Betscher 2018-08-23 14:49:58
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 02.08.2018 r. Maciej Betscher 2018-08-23 14:49:25
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 01.08.2018 r. Maciej Betscher 2018-08-23 14:49:00
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 31.07.2018 r. Maciej Betscher 2018-08-23 14:48:37
Maciej Betscher 2018-08-23 14:32:02
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w kwartale ulic: Słupskiej, Jana Pawła II, Krzywoustego i linii kolejowej Gdynia-Słupsk w Lęborku oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Maciej Betscher 2018-08-23 11:45:35
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w kwartale ulic: Słupskiej, Jana Pawła II, Krzywoustego i linii kolejowej Gdynia-Słupsk w Lęborku oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Maciej Betscher 2018-08-23 11:44:06
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa monitoringu na obszarze zdegradowanym w Lęborku". Maciej Betscher 2018-08-22 14:23:44
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa monitoringu na obszarze zdegradowanym w Lęborku". Maciej Betscher 2018-08-22 14:21:29
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul. Malczewskiego i ul. Krótkiej z łącznikiem do ul. Stryjewskiego w Lęborku","Połączenie ul. Kellera z ul. Łokietka obok noclegowni MOPS w Lęborku" Maciej Betscher 2018-08-22 11:48:38
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul. Malczewskiego i ul. Krótkiej z łącznikiem do ul. Stryjewskiego w Lęborku","Połączenie ul. Kellera z ul. Łokietka obok noclegowni MOPS w Lęborku" Maciej Betscher 2018-08-22 11:47:49
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul. Malczewskiego i ul. Krótkiej z łącznikiem do ul. Stryjewskiego w Lęborku","Połączenie ul. Kellera z ul. Łokietka obok noclegowni MOPS w Lęborku" Maciej Betscher 2018-08-22 11:47:01
Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko Inspektora ds. windykacji w Sekcji Finansowo-Księgowej w Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej. Maciej Betscher 2018-08-21 12:27:29
Remont budynków komunalnych przy ul. Kossaka 46, 72, 100, 100 oficyna, ul. Malczewskiego 10, 11, 12, 22, 23, 23 oficyna, 24, 24 oficyna, 31, 33, ul. Stryjewskiego 2, 5, 45, 49, 52 w Lęborku. Maciej Betscher 2018-08-20 14:57:41
Remont budynków komunalnych przy ul. Kossaka 46, 72, 100, 100 oficyna, ul. Malczewskiego 10, 11, 12, 22, 23, 23 oficyna, 24, 24 oficyna, 31, 33, ul. Stryjewskiego 2, 5, 45, 49, 52 w Lęborku. Maciej Betscher 2018-08-20 14:57:30
Nadzór inwestorski specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania pn.: "Remont budynków komunalnych przy ul. Kossaka 46, 72, 100, 100 oficyna, ul. Malczewskiego 10, 11, 12, 22, 23, 23 oficyna, 24, 24 oficyna, 31, 33, ul. Stryjewskiego 2, 5, 45, 49, 52 w Lęborku". Maciej Betscher 2018-08-20 10:41:55
Nadzór inwestorski specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania pn.: "Remont budynków komunalnych przy ul. Kossaka 46, 72, 100, 100 oficyna, ul. Malczewskiego 10, 11, 12, 22, 23, 23 oficyna, 24, 24 oficyna, 31, 33, ul. Stryjewskiego 2, 5, 45, 49, 52 w Lęborku". Maciej Betscher 2018-08-20 10:41:51
Nadzór inwestorski specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania pn.: "Remont budynków komunalnych przy ul. Kossaka 46, 72, 100, 100 oficyna, ul. Malczewskiego 10, 11, 12, 22, 23, 23 oficyna, 24, 24 oficyna, 31, 33, ul. Stryjewskiego 2, 5, 45, 49, 52 w Lęborku". Maciej Betscher 2018-08-20 10:41:41
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Lęborku". Maciej Betscher 2018-08-17 14:19:59
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Lęborku". Maciej Betscher 2018-08-17 14:19:50
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Lęborku". Maciej Betscher 2018-08-17 14:18:38
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul. Malczewskiego i ul. Krótkiej z łącznikiem do ul. Stryjewskiego w Lęborku" "Połączenie ul. Kellera z ul. Łokietka obok noclegowni MOPS w Lęborku". Maciej Betscher 2018-08-17 13:11:33
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul. Malczewskiego i ul. Krótkiej z łącznikiem do ul. Stryjewskiego w Lęborku" "Połączenie ul. Kellera z ul. Łokietka obok noclegowni MOPS w Lęborku". Maciej Betscher 2018-08-17 13:11:28
Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku. Maciej Betscher 2018-08-17 13:09:35
Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku. Maciej Betscher 2018-08-17 13:09:06
Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. Maciej Betscher 2018-08-17 13:00:59
Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. Maciej Betscher 2018-08-17 13:00:51
Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. Maciej Betscher 2018-08-17 13:00:32
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Maciej Betscher 2018-08-17 10:17:50
Uchwała Nr XXXIII-494/2018 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Lębork na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. Maciej Betscher 2018-08-17 10:15:53
Uchwała Nr XXXIII-493/2018 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Lębork na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Maciej Betscher 2018-08-17 10:15:00