Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Lębork
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sesja V - 29.03.2019 r. Maciej Betscher 2019-04-02 08:37:39
Sesja V - 29.03.2019 r. Maciej Betscher 2019-04-02 08:36:52
Sesja V - 29.03.2019 r. Maciej Betscher 2019-04-02 08:34:57
Na rozpoczęcie kadencji Maciej Betscher 2019-04-01 13:58:02
Na rozpoczęcie kadencji Maciej Betscher 2019-04-01 13:57:39
Jerzy Pernal - Zastępca Burmistrza Miasta Maciej Betscher 2019-04-01 13:57:07
Teresa Ossowska-Szara - Zastępca Burmistrza Miasta Maciej Betscher 2019-04-01 13:56:30
Teresa Ossowska-Szara - Zastępca Burmistrza Miasta Maciej Betscher 2019-04-01 13:56:06
Informacja dot. miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. Maciej Betscher 2019-04-01 12:43:27
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na Pl. Piastowskim w Lęborku. Maciej Betscher 2019-04-01 10:21:09
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na Pl. Piastowskim w Lęborku. Maciej Betscher 2019-04-01 10:21:02
Wykaz w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych: - nieruchomość oznaczoną jako działka nr 320/4 o obszarze 41m2 położoną w obrębie 7 w rejonie ulic Sienkiewicza i Dworcowej, na nieruchomość oznaczoną jako działka nr 319/1 o obszarze 68 m2 położoną w obrębie 7 przy ul. Dworcowej, w Lęborku. Maciej Betscher 2019-04-01 10:15:46
Wykaz w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych: - nieruchomość oznaczoną jako działka nr 320/4 o obszarze 41m2 położoną w obrębie 7 w rejonie ulic Sienkiewicza i Dworcowej, na nieruchomość oznaczoną jako działka nr 319/1 o obszarze 68 m2 położoną w obrębie 7 przy ul. Dworcowej, w Lęborku. Maciej Betscher 2019-04-01 10:15:19
Wykaz w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych: - nieruchomość oznaczoną jako działka nr 320/4 o obszarze 41m2 położoną w obrębie 7 w rejonie ulic Sienkiewicza i Dworcowej, na nieruchomość oznaczoną jako działka nr 319/1 o obszarze 68 m2 położoną w obrębie 7 przy ul. Dworcowej, w Lęborku. Maciej Betscher 2019-04-01 10:14:45
Wykaz w sprawie sprzedaży lokalu handlowo - usługowego nr 1 A, o innym niż mieszkalne przeznaczeniu, położonego przy ul. Handlowej 1 na terenie Centrum Handlowego w Lęborku. Maciej Betscher 2019-04-01 10:12:23
Wykaz w sprawie sprzedaży lokalu handlowo - usługowego nr 1 A, o innym niż mieszkalne przeznaczeniu, położonego przy ul. Handlowej 1 na terenie Centrum Handlowego w Lęborku. Maciej Betscher 2019-04-01 10:11:57
Wykaz w sprawie sprzedaży lokalu handlowo - usługowego nr 1 A, o innym niż mieszkalne przeznaczeniu, położonego przy ul. Handlowej 1 na terenie Centrum Handlowego w Lęborku. Maciej Betscher 2019-04-01 10:11:47
Protokół z wyboru uzupełniającego członków Komitetu Rewitalizacji obszaru Lębork Nowy Świat. Maciej Betscher 2019-04-01 09:37:20
Nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przy realizacji zadania pn.: "Budowa podwórka integracyjno - kulturalnego "Zakątek Kultury" wraz z modernizacją dojazdu i zagospodarowaniem otoczenia". Maciej Betscher 2019-04-01 09:16:07
Nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przy realizacji zadania pn.: "Budowa podwórka integracyjno - kulturalnego "Zakątek Kultury" wraz z modernizacją dojazdu i zagospodarowaniem otoczenia". Maciej Betscher 2019-04-01 09:15:36
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie osiedla "Sportowa" pomiędzy ulicami: Krzywoustego, Jana Pawła II, Kusocińskiego w Lęborku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Maciej Betscher 2019-04-01 09:09:38
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie osiedla "Sportowa" pomiędzy ulicami: Krzywoustego, Jana Pawła II, Kusocińskiego w Lęborku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Maciej Betscher 2019-04-01 09:08:32
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie osiedla "Sportowa" pomiędzy ulicami: Krzywoustego, Jana Pawła II, Kusocińskiego w Lęborku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Maciej Betscher 2019-04-01 09:08:21
Kwiecień Maciej Betscher 2019-04-01 09:06:30
Petycje 2019 Maciej Betscher 2019-03-29 09:38:21
Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 26.03.2019 r. w sprawie powołania Zespołu Weryfikacyjnego do weryfikacji merytorycznej projektów złożonych w ramach "Budżetu Obywatelskiego w Lęborku". Maciej Betscher 2019-03-29 09:28:15
Wykaz Komitetów Maciej Betscher 2019-03-28 14:51:02
Wykaz Komitetów Maciej Betscher 2019-03-28 14:50:39
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27.02.2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych. Maciej Betscher 2019-03-28 13:20:11
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Maciej Betscher 2019-03-28 13:15:16
Informacja dla osób niepełnosprawnych oraz dla osób niesłyszących i głuchoniemych, o możliwości uzyskania nieodplatnej pomocy prawnej lub skorzystania z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Maciej Betscher 2019-03-28 10:13:40
Wystąpienie pokontrolne FB-III.431.67.218.JJ z kontroli przeprowadzonej w Mieście Lębork w dniach 16.11. - 03.12.2018 r. w zakresie realizacji dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2017 roku. Maciej Betscher 2019-03-27 14:54:00
Wystąpienie pokontrolne WK/0804/56/28/K/1/2018 z kontroli kompleksowej miasta Lębork w Urzędzie Miasta Lębork w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych, przeprowadzanej prze inspektorów Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej RIO w Gdańsku. Maciej Betscher 2019-03-27 14:50:59
Protokół Regionalnej Izby Obrachunkowej z kontroli kompleksowej miasta Lębork w Urzędzie Miasta Lębork w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych, przeprowadzanej prze inspektorów Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej RIO w Gdańsku. Maciej Betscher 2019-03-27 14:38:47
Nadzór inwestorski specjalności konstrukcyjno-budowlanej pełniony przy zagospodarowaniu trzech terenów przestrzeni publicznej realizowanych w ramach Projektu: "Odnowiony Lębork - rewitalizacja obszaru Nowy Świat". Maciej Betscher 2019-03-26 14:28:50
Nadzór inwestorski specjalności konstrukcyjno-budowlanej pełniony przy zagospodarowaniu trzech terenów przestrzeni publicznej realizowanych w ramach Projektu: "Odnowiony Lębork - rewitalizacja obszaru Nowy Świat". Maciej Betscher 2019-03-26 14:28:30
2019 Maciej Betscher 2019-03-26 10:04:37
Nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy realizacji zadania pn.: "Budowa podwórka integracyjno - kulturalnego "Zakątek Kultury" wraz z modernizacją dojazdu i zagospodarowaniem otoczenia". Maciej Betscher 2019-03-22 14:41:12
Nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy realizacji zadania pn.: "Budowa podwórka integracyjno - kulturalnego "Zakątek Kultury" wraz z modernizacją dojazdu i zagospodarowaniem otoczenia". Maciej Betscher 2019-03-22 14:41:06
Nadzór inwestorski w specjalności drogowej przy realizacji zadania pn.: "Budowa podwórka integracyjno - kulturalnego "Zakątek Kultury" wraz z modernizacją dojazdu i zagospodarowaniem otoczenia". Maciej Betscher 2019-03-22 14:38:47