herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Stworzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Kazimierza Wielkiego w Lęborku. Maciej Betscher 2019-01-31 13:10:21
Na dzień powierzenia obowiązków Dyrektora CSIR. Maciej Betscher 2019-01-30 14:44:36
Wityk Jacek Maciej Betscher 2019-01-30 14:43:10
Petycje 2019 Maciej Betscher 2019-01-30 14:40:16
Petycje 2019 Maciej Betscher 2019-01-30 14:37:30
Petycje 2019 Maciej Betscher 2019-01-30 14:34:05
2019 Maciej Betscher 2019-01-30 14:33:19
Obwieszczenie w sprawie "budowy linii energetycznej 0,4 kV na działkach nr 302/74, 302/75, 338, 302/107 obręb 6 przy ul.Słupskiej w Lęborku". Maciej Betscher 2019-01-30 14:29:20
Obwieszczenie w sprawie "budowy linii energetycznej 0,4 kV na działkach nr 302/74, 302/75, 338, 302/107 obręb 6 przy ul.Słupskiej w Lęborku". Maciej Betscher 2019-01-30 14:28:30
Obwieszczenie w sprawie "budowy linii energetycznej 0,4 kV na działkach nr 302/74, 302/75, 338, 302/107 obręb 6 przy ul.Słupskiej w Lęborku". Maciej Betscher 2019-01-30 14:28:21
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej na dz.nr 62/15 obręb 10 przy ul.Krzywoustego 5 w Lęborku". Maciej Betscher 2019-01-30 14:26:24
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej na dz.nr 62/15 obręb 10 przy ul.Krzywoustego 5 w Lęborku". Maciej Betscher 2019-01-30 14:25:56
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej na dz.nr 62/15 obręb 10 przy ul.Krzywoustego 5 w Lęborku". Maciej Betscher 2019-01-30 14:25:44
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej Maciej Betscher 2019-01-30 11:18:26
Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, w trybie bezprzetargowym, na rzecz jej użytkownika wieczystego - nieruchomość gruntowa, położona w obrębie 10 miasta Lęborka przy ul. Krzywoustego, stanowiąca działki nr 68/29 i nr 68/30 o łącznej pow. 7060 m2, uregulowana w księdze wieczystej SL1L/00017366/8. Maciej Betscher 2019-01-29 14:36:38
Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, w trybie bezprzetargowym, na rzecz jej użytkownika wieczystego - nieruchomość gruntowa, położona w obrębie 10 miasta Lęborka przy ul. Krzywoustego, stanowiąca działki nr 68/29 i nr 68/30 o łącznej pow. 7060 m2, uregulowana w księdze wieczystej SL1L/00017366/8. Maciej Betscher 2019-01-29 14:36:17
Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, w trybie bezprzetargowym, na rzecz jej użytkownika wieczystego - nieruchomość gruntowa, położona w obrębie 10 miasta Lęborka przy ul. Krzywoustego, stanowiąca działki nr 68/29 i nr 68/30 o łącznej pow. 7060 m2, uregulowana w księdze wieczystej SL1L/00017366/8. Maciej Betscher 2019-01-29 14:35:52
Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, w trybie bezprzetargowym, na rzecz jej użytkownika wieczystego - nieruchomość gruntowa, położona w obrębie 6 miasta Lęborka przy ul. Ks. Szczepana Gracza 7, stanowiąca działki: nr 291/2, nr 291/4 i nr 291/6 o łącznej pow. 3260 m2, uregulowana w księdze wieczystej SL1L/00015539/8. Maciej Betscher 2019-01-29 14:30:26
Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, w trybie bezprzetargowym, na rzecz jej użytkownika wieczystego - nieruchomość gruntowa, położona w obrębie 6 miasta Lęborka przy ul. Ks. Szczepana Gracza 7, stanowiąca działki: nr 291/2, nr 291/4 i nr 291/6 o łącznej pow. 3260 m2, uregulowana w księdze wieczystej SL1L/00015539/8. Maciej Betscher 2019-01-29 14:29:54
Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, w trybie bezprzetargowym, na rzecz jej użytkownika wieczystego - nieruchomość gruntowa, położona w obrębie 6 miasta Lęborka przy ul. Ks. Szczepana Gracza 7, stanowiąca działki: nr 291/2, nr 291/4 i nr 291/6 o łącznej pow. 3260 m2, uregulowana w księdze wieczystej SL1L/00015539/8. Maciej Betscher 2019-01-29 14:29:38
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 08.01.2019 r. Maciej Betscher 2019-01-29 14:26:33
Budowa przedłużenia ulicy Przyzamcze do ulicy Gdańskiej z instalacjami technicznymi w Lęborku. Maciej Betscher 2019-01-29 14:25:58
Budowa przedłużenia ulicy Przyzamcze do ulicy Gdańskiej z instalacjami technicznymi w Lęborku. Maciej Betscher 2019-01-29 14:25:53
Opinia Regionalnej Izby Obrachinkowej o możliwosci sfinansowania planowanego deficytu budżetowego Miasta Lęborka na 2019 rok oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Lęborka na lata 2019-2031. Maciej Betscher 2019-01-28 14:24:50
Opinie RIO Maciej Betscher 2019-01-28 14:22:40
Budżet 2019 r. Maciej Betscher 2019-01-28 14:22:25
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni 27,83 m2 przy ul. Stryjewskiego 59 wraz ze sprzedażą 61/1000 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 302/1, obręb 3 o powierzchni 238 m2, KW SL1L/00027255/0. Maciej Betscher 2019-01-28 09:21:41
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni 27,83 m2 przy ul. Stryjewskiego 59 wraz ze sprzedażą 61/1000 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 302/1, obręb 3 o powierzchni 238 m2, KW SL1L/00027255/0. Maciej Betscher 2019-01-28 09:21:23
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni 27,83 m2 przy ul. Stryjewskiego 59 wraz ze sprzedażą 61/1000 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 302/1, obręb 3 o powierzchni 238 m2, KW SL1L/00027255/0. Maciej Betscher 2019-01-28 09:21:16
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni 32,84 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) o pow. 7,24 m2 przy ul. Stryjewskiego 3 wraz ze sprzedażą 815/10000 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 283/1, obręb 3 o powierzchni 175 m2, KW SL1L/00037319/0. Maciej Betscher 2019-01-28 09:18:23
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni 32,84 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) o pow. 7,24 m2 przy ul. Stryjewskiego 3 wraz ze sprzedażą 815/10000 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 283/1, obręb 3 o powierzchni 175 m2, KW SL1L/00037319/0. Maciej Betscher 2019-01-28 09:17:37
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni 32,84 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) o pow. 7,24 m2 przy ul. Stryjewskiego 3 wraz ze sprzedażą 815/10000 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 283/1, obręb 3 o powierzchni 175 m2, KW SL1L/00037319/0. Maciej Betscher 2019-01-28 09:12:19
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 11.01.2019 r. Maciej Betscher 2019-01-25 12:55:49
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 10.01.2019 r. Maciej Betscher 2019-01-25 12:54:15
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 08.01.2019 r. Maciej Betscher 2019-01-25 12:52:56
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 02.01.2019 r. Maciej Betscher 2019-01-25 12:49:50
2019 Maciej Betscher 2019-01-25 12:49:02
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 27.12.2018 r. Maciej Betscher 2019-01-25 12:47:33
Budowa przedłużenia ulicy Przyzamcze do ulicy Gdańskiej z instalacjami technicznymi w Lęborku. Maciej Betscher 2019-01-25 12:37:19
Budowa przedłużenia ulicy Przyzamcze do ulicy Gdańskiej z instalacjami technicznymi w Lęborku. Maciej Betscher 2019-01-25 12:36:09