herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rozbudowa tunelu dla pieszych na stacji kolejowej w Lęborku. Maciej Betscher 2018-01-09 14:44:26
Rozbudowa tunelu dla pieszych na stacji kolejowej w Lęborku. Maciej Betscher 2018-01-09 14:44:21
Informacja pokontrolna po kontroli projektu pn. "Na piątkę z plusem - wzmacnianie kluczowych kompetencji wśród uczniów lęborskich szkół" przeprowadzoną w dniach 30.11.2017r. - 01.12.2017r z przekazaną odpowiedzią. Andrzej Karbownik 2018-01-09 14:23:26
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi realizowane w ramach projektu "Lęborskie przedszkolaki to fajne dzieciaki" (znak postępowania WR.271.1.2018.C). Andrzej Karbownik 2018-01-09 14:13:36
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi realizowane w ramach projektu "Lęborskie przedszkolaki to fajne dzieciaki" (znak postępowania WR.271.1.2018.C). Andrzej Karbownik 2018-01-09 14:13:06
Informacja o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z harmonogramem wskazującym dni i godziny w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna. Maciej Betscher 2018-01-04 15:02:58
Informacja o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z harmonogramem wskazującym dni i godziny w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna. Maciej Betscher 2018-01-04 15:02:21
Nadzór inwestorski w branży mostowej w zadaniu: "Przebudowa ul. Waryńskiego - II etap" w Lęborku. Maciej Betscher 2018-01-04 14:50:42
Nadzór inwestorski w branży mostowej w zadaniu: "Przebudowa ul. Waryńskiego - II etap" w Lęborku. Maciej Betscher 2018-01-04 14:50:38
Nadzór inwestorski w branży drogowej w zadaniu: "Przebudowa ul. Waryńskiego - II etap" w Lęborku. Maciej Betscher 2018-01-04 14:49:20
Nadzór inwestorski w branży drogowej w zadaniu: "Przebudowa ul. Waryńskiego - II etap" w Lęborku. Maciej Betscher 2018-01-04 14:49:17
Nadzór inwestorski w branży drogowej w zadaniu: "Przebudowa ul. Waryńskiego - II etap" w Lęborku. Maciej Betscher 2018-01-04 14:49:01
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Współpracy i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Lęborku. Maciej Betscher 2018-01-04 14:47:19
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Współpracy i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Lęborku. Maciej Betscher 2018-01-04 14:46:38
Obwieszczenie w sprawie budowy oświetlenia ulicy B.Krzywoustego (dz.nr 1, 19/27, 38/6 obręb 12) w Lęborku oraz na odcinku drogi nr 214 w kierunku m.Rybki (dz.nr 1, 16 obręb Małoszyce) w Gminie Nowa Wieś Lęborska. Andrzej Karbownik 2018-01-04 14:30:47
Obwieszczenie w sprawie budowy oświetlenia ulicy B.Krzywoustego (dz.nr 1, 19/27, 38/6 obręb 12) w Lęborku oraz na odcinku drogi nr 214 w kierunku m.Rybki (dz.nr 1, 16 obręb Małoszyce) w Gminie Nowa Wieś Lęborska. Andrzej Karbownik 2018-01-04 14:28:40
WYMELDOWANIE OBCOKRAJOWCA Z POBYTU CZASOWEGO Andrzej Karbownik 2018-01-04 13:48:40
WYMELDOWANIE OBCOKRAJOWCA Z POBYTU STAŁEGO Andrzej Karbownik 2018-01-04 13:48:00
ZAMELDOWANIE OBCOKRAJOWCA NA POBYT CZASOWY Andrzej Karbownik 2018-01-04 13:46:19
ZAMELDOWANIE OBCOKRAJOWCA NA POBYT STAŁY Andrzej Karbownik 2018-01-04 13:45:29
ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY Andrzej Karbownik 2018-01-04 13:13:14
ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Andrzej Karbownik 2018-01-04 13:12:14
WYMELDOWANIE Z POBYTU CZASOWEGO Andrzej Karbownik 2018-01-04 13:10:10
WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO Andrzej Karbownik 2018-01-04 13:09:20
ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY Andrzej Karbownik 2018-01-04 13:04:08
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY Andrzej Karbownik 2018-01-04 13:03:13
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork w 2018 r. Maciej Betscher 2018-01-04 11:43:34
Styczeń Maciej Betscher 2018-01-04 11:41:23
Rok 2018 Maciej Betscher 2018-01-04 11:41:07
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 20.12.2017 r. Maciej Betscher 2018-01-04 11:35:21
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 14.12.2017 r. Maciej Betscher 2018-01-04 11:34:31
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 13.12.2017 r. Maciej Betscher 2018-01-04 11:33:46
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 12.12.2017 r. Maciej Betscher 2018-01-04 11:31:55
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 07.12.2017 r. Maciej Betscher 2018-01-04 11:30:48
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 05.12.2017 r. Maciej Betscher 2018-01-04 11:29:53
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 01.12.2017 r. Maciej Betscher 2018-01-04 11:27:40
Raport z kontroli Projektu "Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w Lęborku". Maciej Betscher 2018-01-04 11:03:14
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi realizowane w ramach projektu "Lęborskie przedszkolaki to fajne dzieciaki" (znak postępowania WR.271.1.2018.C). Maciej Betscher 2018-01-04 10:59:54
Uchwala Nr XIV-176/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 24.11.2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. Maciej Betscher 2018-01-03 11:47:52
Uchwala Nr XIV-176/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 24.11.2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. Maciej Betscher 2018-01-03 11:47:41