herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 26.06.2018 r. Andrzej Karbownik 2018-07-25 12:40:31
Budowa ogrodzenia wokół budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku Maciej Betscher 2018-07-25 12:39:36
Budowa ogrodzenia wokół budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku Maciej Betscher 2018-07-25 12:39:32
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "budowy oświetlenia drogi - ul. Abrahama, obejmującego dz. nr 1/2, 1/4, 1/5, 2/2, 9/2, 10/1, 12/4, 14/5 obręb 14 w Lęborku". Maciej Betscher 2018-07-25 12:36:40
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "budowy oświetlenia drogi - ul. Abrahama, obejmującego dz. nr 1/2, 1/4, 1/5, 2/2, 9/2, 10/1, 12/4, 14/5 obręb 14 w Lęborku". Maciej Betscher 2018-07-25 12:35:57
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Punkt skupu złomu i zbierania odpadów zlokalizowany na działce 335 obręb 6 na terenie miasta Lęborka". Maciej Betscher 2018-07-24 14:48:13
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Punkt skupu złomu i zbierania odpadów zlokalizowany na działce 335 obręb 6 na terenie miasta Lęborka". Maciej Betscher 2018-07-24 14:47:38
Budowa drogi pożarowej i ciągów komunikacyjnych w ramach zadania: rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku. Maciej Betscher 2018-07-24 14:31:58
Budowa drogi pożarowej i ciągów komunikacyjnych w ramach zadania: rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku. Maciej Betscher 2018-07-24 14:31:52
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa monitoringu na obszarze zdegradowanym w Lęborku". Andrzej Karbownik 2018-07-23 14:46:13
Sesja XXXVI Maciej Betscher 2018-07-23 14:41:33
Sesja XXXVI Maciej Betscher 2018-07-23 14:41:20
Sesja XXXVI Maciej Betscher 2018-07-23 14:40:26
Budowa ogrodzenia wokół budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku Maciej Betscher 2018-07-23 13:24:03
Budowa ogrodzenia wokół budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku Maciej Betscher 2018-07-23 13:24:01
Zagospodarowanie terenu przy Obelisku Niepodległości w Lęborku. Maciej Betscher 2018-07-23 13:18:24
Zagospodarowanie terenu przy Obelisku Niepodległości w Lęborku. Maciej Betscher 2018-07-23 13:18:19
Zagospodarowanie terenu przy Obelisku Niepodległości w Lęborku. Maciej Betscher 2018-07-23 13:17:40
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej rozdzielczej na dz.nr 153/1 obręb 8, dz.nr 1, 13, 14, 15/3, 22/2, 27/5, 174 obręb 9 oraz dz.nr 3, 101/1, 101/2, 101/3 obręb 10 w Lęborku. - dokument usunięty Andrzej Karbownik 2018-07-23 10:16:00
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej rozdzielczej na dz.nr 153/1 obręb 8, dz.nr 1, 13, 14, 15/3, 22/2, 27/5, 174 obręb 9 oraz dz.nr 3, 101/1, 101/2, 101/3 obręb 10 w Lęborku. - dokument usunięty Andrzej Karbownik 2018-07-23 10:13:43
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej rozdzielczej na dz.nr 153/1 obręb 8, dz.nr 1, 13, 14, 15/3, 22/2, 27/5, 174 obręb 9 oraz dz.nr 3, 101/1, 101/2, 101/3 obręb 10 w Lęborku. - dokument usunięty Andrzej Karbownik 2018-07-23 10:12:32
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej rozdzielczej na dz.nr 153/1 obręb 8, dz.nr 1, 13, 14, 15/3, 22/2, 27/5, 174 obręb 9 oraz dz.nr 3, 101/1, 101/2, 101/3 obręb 10 w Lęborku. - dokument usunięty Andrzej Karbownik 2018-07-23 10:12:17
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej rozdzielczej na dz.nr 153/1 obręb 8, dz.nr 1, 13, 14, 15/3, 22/2, 27/5, 174 obręb 9 oraz dz.nr 3, 101/1, 101/2, 101/3 obręb 10 w Lęborku. - dokument usunięty Andrzej Karbownik 2018-07-23 10:11:26
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "budowy sieci wodociągowej rozdzielczej na dz.nr 153/1 obręb 8, dz.nr 1, 13, 14, 15/3, 22/2, 27/5, 174 obręb 9 oraz dz.nr 3, 101/1, 101/2, 101/3 obręb 10 w Lęborku". Maciej Betscher 2018-07-20 14:28:00
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "budowy sieci wodociągowej rozdzielczej na dz.nr 153/1 obręb 8, dz.nr 1, 13, 14, 15/3, 22/2, 27/5, 174 obręb 9 oraz dz.nr 3, 101/1, 101/2, 101/3 obręb 10 w Lęborku". Maciej Betscher 2018-07-20 14:27:24
Maciej Betscher 2018-07-19 14:57:35
Wykaz w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach wielolokalowych oraz sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców. /ul. Stryjewskiego 3; ul. Nadmorskiej 6; ul. Chopina 9 / Maciej Betscher 2018-07-19 10:57:15
Wykaz w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach wielolokalowych oraz sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców. /ul. Stryjewskiego 3; ul. Nadmorskiej 6; ul. Chopina 9 / Maciej Betscher 2018-07-19 10:56:49
Wykaz w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach wielolokalowych oraz sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców. /ul. Stryjewskiego 3; ul. Nadmorskiej 6; ul. Chopina 9 / Maciej Betscher 2018-07-19 10:56:31
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy na 2019 rok Gminy Miasto Lębork z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, przez które może być prowadzona działalność pożytku publicznego. Maciej Betscher 2018-07-19 08:54:28
Projekt Uchwały do konsultacji w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi. Maciej Betscher 2018-07-19 08:53:50
Formularz uwag do projektu uchwały Rocznego programu współpracy na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi. Maciej Betscher 2018-07-19 08:53:01
Propozycje organizacji do budżetu na 2019 rok. Maciej Betscher 2018-07-19 08:52:24
Konsultacje 26.07.2018 Maciej Betscher 2018-07-19 08:50:02
Budowa placu zabaw przy ul. Komuny Paryskiej w Lęborku. Maciej Betscher 2018-07-18 14:48:24
Budowa placu zabaw przy ul. Komuny Paryskiej w Lęborku. Maciej Betscher 2018-07-18 14:48:09
Budowa placu zabaw przy ul. Komuny Paryskiej w Lęborku. Maciej Betscher 2018-07-18 14:48:02
Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lęborku. Maciej Betscher 2018-07-18 14:46:57
Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lęborku. Maciej Betscher 2018-07-18 14:46:36
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. windykacji w Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej w Lęborku. Maciej Betscher 2018-07-18 13:01:31