herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: "rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej na dz. nr 62/15 obręb 10 przy ul. Krzywoustego 5 w Lęborku". Maciej Betscher 2018-11-28 14:41:50
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: "rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej na dz. nr 62/15 obręb 10 przy ul. Krzywoustego 5 w Lęborku". Maciej Betscher 2018-11-28 14:41:01
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: "rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej na dz. nr 62/15 obręb 10 przy ul. Krzywoustego 5 w Lęborku". Maciej Betscher 2018-11-28 14:40:51
Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej - obręb 11 miasta Lęborka, działka nr 5/3 o powierzchni 61 m2, przy ul. Żeromskiego, uregulowana w księdze wieczystej nr SL1L/00037267/0. Maciej Betscher 2018-11-28 11:27:26
Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej - obręb 11 miasta Lęborka, działka nr 5/3 o powierzchni 61 m2, przy ul. Żeromskiego, uregulowana w księdze wieczystej nr SL1L/00037267/0. Maciej Betscher 2018-11-28 11:27:00
Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej - obręb 11 miasta Lęborka, działka nr 5/3 o powierzchni 61 m2, przy ul. Żeromskiego, uregulowana w księdze wieczystej nr SL1L/00037267/0. Maciej Betscher 2018-11-28 11:26:15
Kompleksowa ochrona mienia i osób Szkoły Podstawowej nr 8 im. Mikołaja Kopernika ul. Mireckiego 10, 84-300 Lębork. Maciej Betscher 2018-11-27 15:14:06
Kompleksowa ochrona mienia i osób Szkoły Podstawowej nr 8 im. Mikołaja Kopernika ul. Mireckiego 10, 84-300 Lębork. - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-11-27 15:11:56
Kompleksowa ochrona mienia i osób Szkoły Podstawowej nr 8 im. Mikołaja Kopernika ul. Mireckiego 10, 84-300 Lębork. - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-11-27 15:10:28
Obwieszczenie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji z dnia 11 kwietnia 2016 roku, znak OŚG.6220.1.2016.P o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Stacja demontażu pojazdów przy ul. Słupskiej 18, na działkach o nr 302/100, 302/48, 302/34, w obrębie 6 na terenie miasta Lęborka". Maciej Betscher 2018-11-27 14:35:48
Obwieszczenie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji z dnia 11 kwietnia 2016 roku, znak OŚG.6220.1.2016.P o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Stacja demontażu pojazdów przy ul. Słupskiej 18, na działkach o nr 302/100, 302/48, 302/34, w obrębie 6 na terenie miasta Lęborka". Maciej Betscher 2018-11-27 14:35:22
Obwieszczenie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji z dnia 11 kwietnia 2016 roku, znak OŚG.6220.1.2016.P o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Stacja demontażu pojazdów przy ul. Słupskiej 18, na działkach o nr 302/100, 302/48, 302/34, w obrębie 6 na terenie miasta Lęborka". Maciej Betscher 2018-11-27 14:35:10
Zdrowie publiczne 2019 Maciej Betscher 2018-11-27 13:23:04
Zdrowie publiczne 2019 Maciej Betscher 2018-11-27 13:22:40
Zdrowie publiczne 2019 Maciej Betscher 2018-11-27 13:18:03
Zdrowie publiczne 2019 Maciej Betscher 2018-11-27 13:17:53
Zdrowie publiczne 2019 - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-11-27 13:13:33
Zdrowie publiczne 2019 - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-11-27 13:13:31
Zdrowie publiczne 2019 Maciej Betscher 2018-11-27 13:13:16
Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych Maciej Betscher 2018-11-27 12:59:26
Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych Maciej Betscher 2018-11-27 12:58:49
Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych Maciej Betscher 2018-11-27 12:58:16
Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych Maciej Betscher 2018-11-27 12:58:07
Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych Maciej Betscher 2018-11-27 12:57:08
2019 Maciej Betscher 2018-11-27 12:56:55
Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku. Maciej Betscher 2018-11-27 12:29:52
Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku. Maciej Betscher 2018-11-27 12:29:48
Więcej drzew i krzewów w mieście - zielony Lębork - wykonanie 9 obszarów zieleni. Maciej Betscher 2018-11-26 14:39:28
Więcej drzew i krzewów w mieście - zielony Lębork - wykonanie 9 obszarów zieleni. Maciej Betscher 2018-11-26 14:39:02
Więcej drzew i krzewów w mieście - zielony Lębork - wykonanie 9 obszarów zieleni. Maciej Betscher 2018-11-26 14:38:53
Więcej drzew i krzewów w mieście - zielony Lębork - wykonanie 9 obszarów zieleni. Maciej Betscher 2018-11-23 13:53:58
Więcej drzew i krzewów w mieście - zielony Lębork - wykonanie 9 obszarów zieleni. Maciej Betscher 2018-11-23 13:53:42
Projekty uchwał na II sesję RM Maciej Betscher 2018-11-23 12:10:59
Projekty uchwał na II sesję RM - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-11-23 12:10:41
Projekty uchwał na II sesję RM - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-11-23 12:10:24
Rada Maciej Betscher 2018-11-23 11:59:09
Maciej Betscher 2018-11-23 10:33:58
Transmisje z Sesji Rady Miejskiej Maciej Betscher 2018-11-22 08:26:46
Transmisje z Sesji Rady Miejskiej Maciej Betscher 2018-11-22 08:26:31
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia, wydzierżawienia lub użyczenia w Lęborku. Maciej Betscher 2018-11-21 14:11:05