herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Lębork - Wschód" w Lęborku w zakresie obejmującym: - część terenu elementarnego oznaczonego 4.MC.14, stanowiącego wydzielenia wewnętrzne oznaczone 14/1.1 i 14/1.2.ZP, - teren elementarny oznaczony 4.UO.01 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Maciej Betscher 2018-10-12 09:54:45
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Lębork - Wschód" w Lęborku w zakresie obejmującym: - część terenu elementarnego oznaczonego 4.MC.14, stanowiącego wydzielenia wewnętrzne oznaczone 14/1.1 i 14/1.2.ZP, - teren elementarny oznaczony 4.UO.01 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Maciej Betscher 2018-10-12 09:52:02
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Lębork - Wschód" w Lęborku w zakresie obejmującym: - część terenu elementarnego oznaczonego 4.MC.14, stanowiącego wydzielenia wewnętrzne oznaczone 14/1.1 i 14/1.2.ZP, - teren elementarny oznaczony 4.UO.01 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Maciej Betscher 2018-10-12 09:51:42
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych Maciej Betscher 2018-10-11 15:52:30
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych Maciej Betscher 2018-10-11 15:51:24
Dane teleadresowe Maciej Betscher 2018-10-11 09:47:32
Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, w trybie bezprzetargowym, na rzecz jej użytkownika wieczystego. /obr. 9, ul.Targowa, dz. nr 70, SL1L/00003479/2/ Maciej Betscher 2018-10-11 07:34:03
Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, w trybie bezprzetargowym, na rzecz jej użytkownika wieczystego. /obr. 9, ul.Targowa, dz. nr 70, SL1L/00003479/2/ Maciej Betscher 2018-10-11 07:33:44
Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, w trybie bezprzetargowym, na rzecz jej użytkownika wieczystego. /obr. 9, ul.Targowa, dz. nr 70, SL1L/00003479/2/ - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-11 07:33:32
Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, w trybie bezprzetargowym, na rzecz jej użytkownika wieczystego. /obr. 9, ul.Targowa, dz. nr 70, SL1L/00003479/2/ Maciej Betscher 2018-10-11 07:33:29
Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, w trybie bezprzetargowym, na rzecz jej użytkownika wieczystego. /obr. 9, ul.Targowa, dz. nr 70, SL1L/00003479/2/ - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-11 07:31:13
Zarządzenie Nr 129/2018 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Lęborka na 2018 rok. Maciej Betscher 2018-10-10 12:46:45
Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, w trybie bezprzetargowym, na rzecz jej użytkownika wieczystego. /obr. 9, ul.Targowa, dz. nr 70, SL1L/00003479/2/ - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-10 11:54:01
Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, w trybie bezprzetargowym, na rzecz jej użytkownika wieczystego. /obr. 9, ul.Targowa, dz. nr 70, SL1L/00003479/2/ - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-10 11:53:26
Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, w trybie bezprzetargowym, na rzecz jej użytkownika wieczystego. /obr. 9, ul.Targowa, dz. nr 70, SL1L/00003479/2/ - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-10 11:53:05
Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, w trybie bezprzetargowym, na rzecz jej użytkownika wieczystego. /obr. 9, ul.Targowa, dz. nr 70, SL1L/00003479/2/ - dokument usunięty Maciej Betscher 2018-10-10 11:52:50
Zarządzenie Nr 130/2018 Burmistrza Miasta Lębork z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Lęborka na lata 2018 - 2031. Maciej Betscher 2018-10-10 11:22:03
Zarządzenie Nr 129/2018 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Lęborka na 2018 rok. Maciej Betscher 2018-10-10 11:18:42
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Remont budynku przy ulicy Gdańskiej 11 w Lęborku". Maciej Betscher 2018-10-09 14:56:41
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Remont budynku przy ulicy Gdańskiej 11 w Lęborku". Maciej Betscher 2018-10-09 14:56:36
Wykonanie przestawienia (naprawy kompleksowej), budowy i naprawy pieców kaflowych wraz z pracami dodatkowymi w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork. Maciej Betscher 2018-10-09 13:01:14
Wykonanie przestawienia (naprawy kompleksowej), budowy i naprawy pieców kaflowych wraz z pracami dodatkowymi w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork. Maciej Betscher 2018-10-09 13:01:08
Ogłoszenie o naborze kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Lęborku. Maciej Betscher 2018-10-08 13:37:17
Ogłoszenie o naborze kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Lęborku. Maciej Betscher 2018-10-08 13:36:10
Ogłoszenie o naborze kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Lęborku. Maciej Betscher 2018-10-08 13:34:59
Ogłoszenie o naborze kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Lęborku. Maciej Betscher 2018-10-08 13:33:57
Ogłoszenie o naborze kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Lęborku. Maciej Betscher 2018-10-08 13:33:24
Informacja o terminie i godzinach pełnienia dyżurów przez Miejską Komisje Wyborczą w Lęborku w dniach 09.10. - 20.10.2018 r. Maciej Betscher 2018-10-08 11:43:23
Wykaz w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach wielolokalowych oraz sprzedaży udziału w gruncie, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców. (ul. Mściwoja II 12/1, ul. Mostnika 15/6) Maciej Betscher 2018-10-05 14:32:51
Wykaz w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach wielolokalowych oraz sprzedaży udziału w gruncie, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców. (ul. Mściwoja II 12/1, ul. Mostnika 15/6) Maciej Betscher 2018-10-05 14:32:31
Wykaz w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach wielolokalowych oraz sprzedaży udziału w gruncie, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców. (ul. Mściwoja II 12/1, ul. Mostnika 15/6) Maciej Betscher 2018-10-05 14:32:12
Wykonanie pilnych robót budowlanych branży ogólnobudowlanej, dekarskiej, elektrycznej i instalacyjnej w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Miasto Lębork w roku 2018/2019. Maciej Betscher 2018-10-05 14:00:19
Wykonanie pilnych robót budowlanych branży ogólnobudowlanej, dekarskiej, elektrycznej i instalacyjnej w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Miasto Lębork w roku 2018/2019. Maciej Betscher 2018-10-05 14:00:15
Wydziały / Kontakty Maciej Betscher 2018-10-04 14:58:41
Remont budynków komunalnych przy ul. Kossaka 46, 72, 100, 100 oficyna, ul. Malczewskiego 10, 11, 12, 22, 23, 23 oficyna, 24, 24 oficyna, 31, 33, ul. Stryjewskiego 2, 5, 45, 49, 52 w Lęborku Maciej Betscher 2018-10-04 14:47:07
Remont budynków komunalnych przy ul. Kossaka 46, 72, 100, 100 oficyna, ul. Malczewskiego 10, 11, 12, 22, 23, 23 oficyna, 24, 24 oficyna, 31, 33, ul. Stryjewskiego 2, 5, 45, 49, 52 w Lęborku Maciej Betscher 2018-10-04 14:47:03
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 03.10.2018 r. w sprawie sprostowania omyłki w postanowieniu Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 27.09.2018 r. w sprawie powołania komisji wyborczych w mieście Lębork. Maciej Betscher 2018-10-04 10:49:26
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 03.10.2018 r. w sprawie sprostowania omyłki w postanowieniu Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 27.09.2018 r. w sprawie powołania komisji wyborczych w mieście Lębork. Maciej Betscher 2018-10-04 10:48:48
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 21.09.2018 r. Maciej Betscher 2018-10-04 10:41:38
Informacje o decyzjach podjętych w dniu 18.09.2018 r. Maciej Betscher 2018-10-04 10:35:55