herb BIP - Urząd Miasta Lębork

www.lebork.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Nadzór inwestorski branży budowlanej nad zagospodarowaniem skweru przy ul. Przymurnej w Lęborku. Maciej Betscher 2018-04-11 14:42:05
Budowa przyłączy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Andrzej Karbownik 2018-04-11 14:42:03
Budowa drogi pożarowej i ciągów komunikacyjnych w ramach zadania: rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-04-11 14:39:50
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa ścieżki rowerowej wraz z przebudową układu komunikacyjnego na odcinku od ul. Nadmorskiej do ul. Al. Wolności w Lęborku" Andrzej Karbownik 2018-04-11 11:34:45
Przebudowa z modernizacją nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych (droga wjazdowa, plac manewrowy, dojście do przystani i budynku o nawierzchni z trylinki) dz. Nr 2/11-L Przystań Żeglarska w Lubowidzu w zakresie działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" Andrzej Karbownik 2018-04-11 09:51:05
Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego. Maciej Betscher 2018-04-11 08:00:07
Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego. Maciej Betscher 2018-04-11 07:59:56
Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego. Maciej Betscher 2018-04-11 07:59:48
Zagospodarowanie skweru przy ul. Przymurnej w Lęborku. Maciej Betscher 2018-04-10 14:39:05
Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. Andrzej Karbownik 2018-04-10 14:32:18
Nadzór konserwatorski nad konserwacją zabytkowych murów obronnych przy ul. Przymurnej w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-04-10 14:02:16
Nadzór konserwatorski nad konserwacją zabytkowych murów obronnych przy ul. Przymurnej w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-04-10 14:01:21
I przetargi ustne nieograniczone: 1. na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 o powierzchni 52,19 m2 (lokal mieszkalny składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju) przy ul. Korczaka 3; 2. na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni 31,89 m2 (lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni, aneksu sypialnianego) przy ul. Stryjewskiego 60; 3. na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 o powierzchni 48,89 m2 (lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni) przy ul. Gierymskiego 2. Andrzej Karbownik 2018-04-10 13:51:44
III przetargi ustne nieograniczone: 1. na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni 67,43 m2 (lokal mieszkalny składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z WC) przy Aleja Wolności 44; 2. na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 o powierzchni 36,22 m2 (lokal mieszkalny składa się z 1 pokoju, kuchni i WC) przy ul. Stryjewskiego 60; 3. na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 32,73 m2 (lokal mieszkalny składa się z 1 pokoju, kuchni) przy ul. Stryjewskiego 60. Andrzej Karbownik 2018-04-10 13:43:56
I przetargi ustne nieograniczone: 1. na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni 28,46 m2 (lokal mieszkalny składa się z 1 pokoju, kuchni i WC) przy ul. Stryjewskiego 59; 2. na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 o powierzchni 28,36 m2 (lokal mieszkalny składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki i WC) przy ul. Targowej 10. Andrzej Karbownik 2018-04-10 13:41:03
Kwiecień Andrzej Karbownik 2018-04-10 13:38:49
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa ścieżki rowerowej wraz z przebudową układu komunikacyjnego na odcinku od ul. Nadmorskiej do ul. Al. Wolności w Lęborku". Andrzej Karbownik 2018-04-10 12:59:42
Budowa ogrodzenia wokół budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-04-10 12:37:25
Protokół z obrad XXXII Sesji RM z 15.12.2017r. Andrzej Karbownik 2018-04-10 09:54:38
Budowa urządzeń podczyszczających wody deszczowe na kolektorach sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową 4 wylotów w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-04-09 14:36:33
Budowa urządzeń podczyszczających wody deszczowe na kolektorach sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową 4 wylotów w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-04-09 14:35:49
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej podwórka integracyjno-kulturalnego "Zakątek Kultury" wraz z modernizacją dojazdu i zagospodarowaniem otoczenia. Andrzej Karbownik 2018-04-09 14:18:01
Nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych nad rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku. Andrzej Karbownik 2018-04-09 12:42:11
Więcej drzew i krzewów w mieście - zielony Lębork - wykonanie obszarów: staw przy ul.Gdańskiej oraz Park Michalskiego. Andrzej Karbownik 2018-04-09 12:34:25
Więcej drzew i krzewów w mieście - zielony Lębork - wykonanie obszarów: staw przy ul.Gdańskiej oraz Park Michalskiego. Andrzej Karbownik 2018-04-09 12:33:14
Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. Andrzej Karbownik 2018-04-09 11:34:31
Protokół nr 30 z dnia 01.12.2017r. Andrzej Karbownik 2018-04-06 14:52:27
Protokół nr 42 z dnia 11.12.2017r. Andrzej Karbownik 2018-04-06 14:49:51
Protokół nr 57 z dnia 23.01.2018r. Andrzej Karbownik 2018-04-06 14:44:48
Protokół nr 56 z dnia 12.12.2017r. Andrzej Karbownik 2018-04-06 14:40:25
Protokół nr 41 z dnia 11.12.2017r. Andrzej Karbownik 2018-04-06 14:35:56
Protokół nr 42 z dnia 18.01.2018r. Andrzej Karbownik 2018-04-06 14:33:08
Protokół nr 48 z dnia 07.03.2018r. Andrzej Karbownik 2018-04-06 14:29:17
Protokół nr 47 z dnia 24.01.2018r. Andrzej Karbownik 2018-04-06 14:25:28
Protokół nr 46 z dnia 13.12.2017r. Andrzej Karbownik 2018-04-06 14:19:55
Protokół Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20 grudnia 2017r. z kontroli rejestru instytucji kultury oraz kontroli Lęborskiego Centrum Kultury "Fregata". Andrzej Karbownik 2018-04-06 14:16:01
Konserwacja zabytkowych murów obronnych przy ul. Przymurnej w Lęborku. Maciej Betscher 2018-04-06 14:10:26
Konserwacja zabytkowych murów obronnych przy ul. Przymurnej w Lęborku. Maciej Betscher 2018-04-06 14:10:21
Konserwacja zabytkowych murów obronnych przy ul. Przymurnej w Lęborku. Maciej Betscher 2018-04-06 14:08:05
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej w zadaniu: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)" w Lęborku. Maciej Betscher 2018-04-05 15:00:13