Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Lębork

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości z zachowaniem procedury przetargowej dz. 60/3 obr. 2

W Y K A Z

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości z zachowaniem procedury przetargowej i zasad wynikających z art. 37 ust. 1 i art. 39 wyżej powołanej ustawy.

Nieruchomości niezabudowane położone są w obrębie 2 miasta Lęborka przy ul. Komuny Paryskiej uregulowane w księgach wieczystych: SL1L/00014864/8

Zgodnie z obowiązującą zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Komuny Paryskiej, rzeki Łeby i linii kolejowej Lębork - Łeba w Lęborku, zatwierdzoną Uchwałą Nr XLIX-628/2023 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 stycznia 2023r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 22 lutego 2023r., poz. 942):

- działka nr 60/3 obręb 2 w Lęborku znajduje się na terenie elementarnym 01.07.MW o przeznaczeniu – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

Przy sprzedaży działki nr 60/3 zostanie ustanowiona na rzecz nabywcy odpłatna i bezterminowa służebność drogową zapewniającą dostęp do drogi publicznej ulicy Komuny Paryskiej, polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez pas terenu o powierzchni 44 m ² stanowiący część działki nr 62/5 oraz pas terenu o powierzchni 65 m ² stanowiący część działki nr 63/12. Z tytułu ustanowienia służebności drogowej nabywca działki nr 60/3 zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Lębork wynagrodzenia w kwocie wynoszącej 6 845,35 zł powiększonej o podatek VAT w stawce 23 % w terminie najpóźniej do dnia umowy przenoszącej własność.

Nr działki

Powierzchnia w m ²

Rodzaj użytku

Cena do I przetargu w zł

60/3

2 839

R V, ŁIII

900 000,00

 

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Koszty przygotowania dokumentacji, zgodne ze stanem faktycznym oraz koszty zawarcia umowy notarialnej i wpisów wieczysto-księgowych ponosi nabywca nieruchomości.

Cena nieruchomości oraz koszt dokumentacji i podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Podłączenie do urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywcy po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci.

Osoby spełniające warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 08.05.2024 r.

 

Okres wywieszenia wykazu:

27.03.2024 r. – 17.04.2024 r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iga Gendig

Data wytworzenia:
26 mar 2024

Osoba dodająca informacje

Iga Gendig

Data publikacji:
26 mar 2024, godz. 08:36

Osoba aktualizująca informacje

Iga Gendig

Data aktualizacji:
26 mar 2024, godz. 08:36