Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Lębork

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

UCHWAŁA NR VII-85/2019 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lęborka.

Uchwała Nr VII-85/2019
Rady Miejskiej w Lęborku
  z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lęborka

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1523 ze zm.),

uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Uchwala się Statut Miasta Lęborka, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Traci moc Uchwała Nr XIII-131/2003 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 30 października 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2003 r., Nr 151, poz. 2670), Uchwała Nr XIX-175/2004 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 5 marca 2004 r., Uchwała Nr XXXII-280/2004 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 23 grudnia 2004 r., Uchwała Nr I-6/2006 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 24 listopada 2006 r., Uchwała Nr XVIII-184/2008 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 29 lutego 2008 r., Uchwała Nr LVIII-504/2010 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 28 września 2010 r.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jarosław Litwin


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
31 07 2019 15 03 52 statut (PDF, 465.66Kb) 2019-07-31 15:03:52 152
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Ewa Dzitko-Szybisty

Data wytworzenia:
13 lis 2003

Osoba dodająca informacje

Ewa Dzitko-Szybisty

Data publikacji:
13 lis 2003, godz. 14:53

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Betscher

Data aktualizacji:
31 lip 2019, godz. 15:04