Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Lębork

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

W Y K A Z

            Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia:

Określenie nieruchomości:

nieruchomość zabudowana usytuowana w granicach działki nr 190 o powierzchni 2.9505 ha oraz część działki nr 192/4 o powierzchni 1.8538 ha, obręb 11, położona w Lęborku w rejonie osiedla Sportowego,  wchodząca w skład „Stadionu Miejskiego”, KW SL1L/00014977/3.

Opis nieruchomości: przedmiotem użyczenia jest:

- trawiaste boisko piłkarskie z urządzeniami towarzyszącymi,

- boisko piłkarskie o sztucznej nawierzchni z urządzeniami towarzyszącymi,

- trawiaste boisko treningowe,

- budynek zaplecza socjalnego,

- pomieszczenia w budynku sędziów.

Przeznaczenie nieruchomości w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka:

nieruchomość zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  znajduje się na terenie oznaczonym US-1 o przeznaczeniu:

- podstawowym – teren usług sportu i rekreacji;

- uzupełniającym – usługi nieuciążliwe pomocnicze dla sportu i rekreacji lokalizowane w ramach budynków funkcji podstawowej, zabudowa biurowa, administracji i socjalna.

Cel i tryb użyczenia nieruchomości: użyczenie nieruchomości dla Lęborskiego Klubu Sportowego „Pogoń” w Lęborku z przeznaczeniem do wykorzystania przez sekcję piłki nożnej w celu przeprowadzenia rozgrywek mistrzowskich, gier kontrolnych oraz zajęć szkoleniowych.

Czas trwania umowy: od 01.07.2024 r. do 30.06.2027 r.

 

Okres wywieszenia wykazu:

21.03.2024 r. - 11.04.2024 r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Stanisław Wróbel

Data wytworzenia:
21 mar 2024

Osoba dodająca informacje

Stanisław Wróbel

Data publikacji:
21 mar 2024, godz. 08:37

Osoba aktualizująca informacje

Stanisław Wróbel

Data aktualizacji:
21 mar 2024, godz. 08:37