Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Lębork

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, w trybie bezprzetargowym

WYKAZ

 

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, w trybie bezprzetargowym, na rzecz jej użytkownika wieczystego. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona w obrębie 8 miasta Lęborka przy ul. Pułaskiego 47, stanowiąca działkę nr 254/7, o pow. 650 m2, uregulowana w księdze wieczystej SL1L/00050345/8.

Działka nr 254/7 obręb 8 przy ul. Pułaskiego w Lęborku, zgodnie z obowiązującą zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka na obszarze obejmującym jednostkę terytorialną T.3 i część T.7 zatwierdzoną uchwałą Nr XXXII-316/2000 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 7 lipca 2000 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 88 z dnia 18 września 2000 roku, poz.573), znajduje się na terenie elementarnym 07.08.UG o dominującej funkcji komercyjnej.

Ze szczegółowych ustaleń w/wym. zmiany planu, dla tego terenu elementarnego wynika zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i innych niż wolnostojąca i bliźniacza form zabudowy jednorodzinnej.

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działka nr 254/7 stanowi użytek B.

 

Wartość prawa własności 87.371,00 zł

Wartość prawa użytkowania wieczystego 59.784,00 zł

Na poczet ceny sprzedaży nieruchomości zaliczona została kwota równa wartości prawa użytkowania wieczystego w wysokości  59.784,00 zł

Cena nieruchomości stanowiąca różnicę wartości prawa własności i prawa użytkowania wieczystego, wynosi 27.587,00 zł, w której zawiera się 23% podatek VAT w wysokości 6.345,01 zł.

Koszty zawarcia umowy notarialnej, wpisów wieczysto księgowych ponosi nabywca nieruchomości.

Cena nabycia podlega podlega zapłacie, najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

 

Okres wywieszenia wykazu:

30.11.2022 r. - 21.12.2022 r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Patryk Buszman

Data wytworzenia:
29 lis 2022

Osoba dodająca informacje

Patryk Buszman

Data publikacji:
29 lis 2022, godz. 08:16

Osoba aktualizująca informacje

Patryk Buszman

Data aktualizacji:
29 lis 2022, godz. 08:16