Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Lębork

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, w trybie bezprzetargowym, na rzecz jej użytkownika wieczystego

WYKAZ

 

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, w trybie bezprzetargowym, na rzecz jej użytkownika wieczystego. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona w obrębie 4 miasta Lęborka przy ul. Kossaka 23, stanowiąca działkę nr 36/2, o powierzchni 1748 m2, uregulowana w księdze wieczystej SL1L/00025919/9.

Działka nr 36/2 obręb 4 przy ul. Kossaka 23 w Lęborku, zgodnie zobowiązującą zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka na obszarze
 obejmującym jednostki terytorialne T.8, T.II i część T.7 zatwierdzoną uchwałą  Nr LXV-643/2002 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 września 2002r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 5 z dnia 8 stycznia 2003r., poz.46), znajduje się na terenie elementarnym 02.09.UG o dominującej funkcji komercyjnej (funkcje komercyjne/ o charakterze komercyjnym/ - funkcje terenów, na których prowadzona jest /będzie/ działalność nastawiona na zysk, np.: produkcyjna, przemysłowa, składowa, usługowa, a także przeznaczonych dla urządzeń infrastruktury technicznej).

Ze szczegółowych ustaleń w/w zmiany planu, dla tego terenu elementarnego wynika zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i innych niż wolnostojąca i bliźniacza form zabudowy jednorodzinnej.

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działka nr 36/2 stanowi użytek B.

Wartość prawa własności 268.745,00 zł

Wartość prawa użytkowania wieczystego 159.610,00 zł

Na poczet ceny sprzedaży nieruchomości zaliczona została kwota równa wartości prawa użytkowania wieczystego w wysokości 159.610,00 zł

Cena nieruchomości stanowiąca różnicę wartości prawa własności i prawa użytkowania wieczystego, wynosi 109.135,00 zł, w której zawiera się 23% podatek VAT w wysokości 25.101,05 zł.

Koszty zawarcia umowy notarialnej, wpisów wieczysto księgowych ponosi nabywca nieruchomości.

Cena nabycia podlega podlega zapłacie, najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

 

 

Okres wywieszenia wykazu:

30.11.2022 r – 21.12.2022 r


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Patryk Buszman

Data wytworzenia:
29 lis 2022

Osoba dodająca informacje

Patryk Buszman

Data publikacji:
29 lis 2022, godz. 08:18

Osoba aktualizująca informacje

Patryk Buszman

Data aktualizacji:
29 lis 2022, godz. 08:18