Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Lębork

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w Lęborku, stanowiącej własność Gminy Miasto Lębork

WYKAZ

 

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r poz.344), podaje do publicznej wiadomości wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w Lęborku, stanowiącej własność Gminy Miasto Lębork.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, stanowiąca działkę nr 771/15, obręb 7 o powierzchni 130 m². Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SL1L/00014766/1 (Sąd Rejonowy w Lęborku V Wydział Ksiąg Wieczystych). Nieruchomość zabudowana jest budynkiem pawilonem handlowo – usługowym na podstawie pozwolenia na budowę.

Z uwagi na tymczasowy charakter zabudowy Starosta Lęborski wydał decyzję nr GTH.8381/36/80/23 z dnia 14.03.2023 r o odroczenie terminu wykonania rozbiórki na czas określony tj. do dnia 01 czerwca 2031 r.

Nieruchomość zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców, którzy dzierżawią nieruchomość na podstawie umowy zawartej na okres co najmniej 10 lat.

Sprzedaż nastąpi z uwzględnieniem poniesionych przez dzierżawców nakładów na budowę pawilonu handlowo – usługowego.

Nieruchomość (działka nr 771/15, obręb 7), zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ulic Al. Niepodległości, Węgrzynowicza, Marcinkowskiego, Zwycięstwa w mieście Lęborku zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku Nr V – 39/2007 z dnia 1 marca 2007 r Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 127 z dnia 9 sierpnia 2007 r poz. 2271), położona przy ul. Węgrzynowicza 7 D znajduje się na terenie elementarnym 10.MC.05 w wydzieleniu wewnętrznym 6.1, o podstawowym przeznaczeniu terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

Rada Miejska Uchwałą Nr LI -661/2023 z dnia 31.03.2023 r wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oraz na odstąpienie od sprzedaży w drodze przetargu.

Adres budynku

Numer lokalu

Powierzchnia  działki w m ²

Numer działki, obręb,

 

Cena nieruchomości 

W tym

- grunt,

- poniesione nakłady

Cena nakładów poniesionych na budowę, zaliczona  na poczet nabycia nieruchomości w zł

Do zapłaty kwota stanowiąca różnicę wartości nieruchomości oraz nakładów poniesionych na budowę pawilonu w

Zł + podatek VAT

Węgrzynowicza

7 D

 

130 m ²

 

771/15, obręb 7

 

149 877,00 zł

  54 331,00 zł

95 546,00 zł

95 546,00 zł

 

54 331,00 zł

12 496,13 zł

66 827,13 zł

Do ceny zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Koszty przygotowania dokumentacji, zgodnie ze stanem faktycznym oraz koszt zawarcia umowy notarialnej i wpisów wieczysto – księgowych ponosi nabywca nieruchomości.

Cena nieruchomości wraz z podatkiem VAT oraz koszt przygotowania dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

 

Osoby spełniające warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 05.07.2023 r

Okres wywieszenia wykazu

24.05.2023 r do 14.06.2023 r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Ławniczak

Data wytworzenia:
22 maj 2023

Osoba dodająca informacje

Marcin Ławniczak

Data publikacji:
22 maj 2023, godz. 12:00

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Ławniczak

Data aktualizacji:
22 maj 2023, godz. 12:00