Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Lębork

Wyszukiwanie zaawansowane

Wykaz w sprawie sprzedaży pawilonu handlowo – usługowego, o innym niż mieszkalnym przeznaczeniu, usytuowanych w budynku przy ul. Handlowej w Lęborku

WYKAZ

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r., poz. 344), podaje do publicznej wiadomości wykaz w sprawie sprzedaży pawilonu  handlowo – usługowego, o innym niż mieszkalnym przeznaczeniu,  usytuowanych w budynku przy ul. Handlowej  w Lęborku, uregulowane w KW SL1L/00041982/9.

Sprzedaż nastąpi poprzez wyodrębnienie lokali o innym niż mieszkalne przeznaczeniu wraz ze sprzedażą przynależnego udziału w gruncie i częściach wspólnych budynków.

Nieruchomości zostaną sprzedane w drodze bezprzetargowej na podstawie zezwolenia na budowę na rzecz dotychczasowych dzierżawców, którzy dzierżawią nieruchomości nieprzerwalnie przez okres 10 lat.

  Dla terenu, w którym znajdują się wyceniane nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru  w obrębie ulic Al. Niepodległości, Węgrzynowicza, Marcinkowskiego, Zwycięstwa w mieście Lęborku zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku Nr V- 39/2007 z dnia 1 marca 2007 r (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2018 roku, poz. 1722), znajdują się na terenie elementarnym 10. UU.07 o podstawowym przeznaczeniu terenu: tereny zabudowy usługowej. Rada Miejska w Lęborku Uchwałą Nr V  – 50/2019 z dnia 29.03.2019 r wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanych oraz zwolnienie z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu.

Nieruchomości obciążone są ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością opisaną w akcie notarialnym Repertorium „A” Nr 2028/2010 z dnia 13.09.2010 r. tj. przesyłu na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o w Lęborku oraz służebnością opisaną w akcie notarialnym Repertorium „A” nr 3026/2010 z dnia 22.10.2010 r tj. przesyłu na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. w Lęborku.  Urządzenia i sieci znajdujące się na nieruchomości, których służebności dotyczą, stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności przedsiębiorstwa – właściwego właściciela sieci i urządzeń.

Sprzedaż nastąpi z uwzględnieniem poniesionych przez dzierżawcę nakładów.

Lokalizacja

Pow. lokalu

Pow. pomieszczenia przynależnego

Pow. działki

Nr działki

Obręb

Udział w działce

Wartość rynkowa nieruchomości

Grunt

Utwardzenie terenu

Poniesione nakłady

Wartość nakładów poniesionych na budowę

Do zapłaty kwota stanowiąca różnicę wartości nieruchomości oraz , nakładów poniesionych na budowę, podatek VAT

Brutto do zapłaty

Handlowa  9 B/2

17,45m ²

  5,70 m ²

5233 m ²

771/2

Obręb 7

23/3000

89 635,00 zł

 13 655,00 zł

  4 723,00 zł

71 257,00 zł

71 257,00 zł

18 378,00 zł

 4 226,94 zł

22 604,94 zł

Do ceny nabycia nieruchomości zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Koszty przygotowania dokumentacji, zgodnie ze stanem faktycznym oraz koszty zawarcia umowy notarialnej i wpisów wieczysto – księgowych ponosi nabywca nieruchomości.

Cena nieruchomości wraz z podatkiem VAT oraz koszt przygotowania dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Osobom fizycznym lub prawnym spełniającym warunki określone w art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wnioski w wyznaczonym terminie do dnia 05.07.2023 r.

Okres wywieszenia wykazu:

24.05.2023 r – 14.06.2023r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Ławniczak

Data wytworzenia:
22 maj 2023

Osoba dodająca informacje

Marcin Ławniczak

Data publikacji:
22 maj 2023, godz. 12:03

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Ławniczak

Data aktualizacji:
22 maj 2023, godz. 12:03