Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Lębork

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi


Zmiana porządku obrad. przyjęto (w. bezwzględna)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
20

Imię i nazwisko Głos
Małgorzata Biela za
Małgorzata Bresler za
Zbigniew Cybula za
Marcin Grudziński za
Włodzimierz Klata za
Łukasz Kuriata za
Katarzyna Lipkowska za
Jarosław Litwin za
Łucjan Łaga za
Halina Łukian za
Artur Obolewski za
Bogdan Oszmian za
Bożena Pobłocka za
Zbigniew Rudyk za
Krzysztof Siwka za
Tomasz Sopyłło za
Krzysztof Świątczak za
Jarosław Walaszkowski za
Bogdan Libich za
Leszek Leciejewski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Zbigniew Cybula Data wytworzenia: 25-11-2022


Przyjęcie porządku obrad. przyjęto (w. bezwzględna)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
20 0 0

Imię i nazwisko Głos
Małgorzata Biela za
Małgorzata Bresler za
Zbigniew Cybula za
Marcin Grudziński za
Włodzimierz Klata za
Łukasz Kuriata za
Katarzyna Lipkowska za
Jarosław Litwin za
Łucjan Łaga za
Halina Łukian za
Artur Obolewski za
Bogdan Oszmian za
Bożena Pobłocka za
Zbigniew Rudyk za
Krzysztof Siwka za
Tomasz Sopyłło za
Krzysztof Świątczak za
Jarosław Walaszkowski za
Bogdan Libich za
Leszek Leciejewski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Zbigniew Cybula Data wytworzenia: 25-11-2022


Przyjęcie Protokołu Sesji nr XLIV z dnia 10.11.2022r. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
19 1 0

Imię i nazwisko Głos
Małgorzata Biela za
Małgorzata Bresler za
Zbigniew Cybula za
Marcin Grudziński za
Włodzimierz Klata wstrzymał się
Łukasz Kuriata za
Katarzyna Lipkowska za
Jarosław Litwin za
Łucjan Łaga za
Halina Łukian za
Artur Obolewski za
Bogdan Oszmian za
Bożena Pobłocka za
Zbigniew Rudyk za
Krzysztof Siwka za
Tomasz Sopyłło za
Krzysztof Świątczak za
Jarosław Walaszkowski za
Bogdan Libich za
Leszek Leciejewski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Zbigniew Cybula Data wytworzenia: 25-11-2022


Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lęborskiemu (dla lęborskiego szpitala). przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
21 0 0

Imię i nazwisko Głos
Małgorzata Biela za
Małgorzata Bresler za
Zbigniew Cybula za
Marcin Grudziński za
Włodzimierz Klata za
Łukasz Kuriata za
Katarzyna Lipkowska za
Jarosław Litwin za
Łucjan Łaga za
Halina Łukian za
Artur Obolewski za
Bogdan Oszmian za
Bożena Pobłocka za
Zbigniew Rudyk za
Krzysztof Siwka za
Tomasz Sopyłło za
Krzysztof Świątczak za
Jarosław Walaszkowski za
Radosław Zimnowoda za
Bogdan Libich za
Leszek Leciejewski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Zbigniew Cybula Data wytworzenia: 25-11-2022


Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII-508/22 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21.01.2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lęborka na 2022 r. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
17 4 0

Imię i nazwisko Głos
Małgorzata Biela za
Małgorzata Bresler za
Zbigniew Cybula za
Marcin Grudziński za
Włodzimierz Klata wstrzymał się
Łukasz Kuriata za
Katarzyna Lipkowska za
Jarosław Litwin za
Łucjan Łaga za
Halina Łukian za
Artur Obolewski za
Bogdan Oszmian za
Bożena Pobłocka wstrzymał się
Zbigniew Rudyk wstrzymał się
Krzysztof Siwka za
Tomasz Sopyłło za
Krzysztof Świątczak za
Jarosław Walaszkowski za
Radosław Zimnowoda wstrzymał się
Bogdan Libich za
Leszek Leciejewski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Zbigniew Cybula Data wytworzenia: 25-11-2022


Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII – 509/22 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21.01.2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2022-2034. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 6 1

Imię i nazwisko Głos
Małgorzata Biela za
Małgorzata Bresler za
Zbigniew Cybula za
Marcin Grudziński za
Włodzimierz Klata przeciw
Łukasz Kuriata wstrzymał się
Katarzyna Lipkowska za
Jarosław Litwin za
Łucjan Łaga za
Halina Łukian za
Artur Obolewski za
Bogdan Oszmian za
Bożena Pobłocka wstrzymał się
Zbigniew Rudyk wstrzymał się
Krzysztof Siwka za
Tomasz Sopyłło za
Krzysztof Świątczak za
Jarosław Walaszkowski wstrzymał się
Radosław Zimnowoda wstrzymał się
Bogdan Libich za
Leszek Leciejewski wstrzymał się

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Zbigniew Cybula Data wytworzenia: 25-11-2022


Podjęcie uchwały w sprawie bezpośredniego powierzenia świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Zakładowi Komunikacji Miejskiej w Lęborku Sp. z. o. o. jako podmiotowi wewnętrznemu. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
21 0 0

Imię i nazwisko Głos
Małgorzata Biela za
Małgorzata Bresler za
Zbigniew Cybula za
Marcin Grudziński za
Włodzimierz Klata za
Łukasz Kuriata za
Katarzyna Lipkowska za
Jarosław Litwin za
Łucjan Łaga za
Halina Łukian za
Artur Obolewski za
Bogdan Oszmian za
Bożena Pobłocka za
Zbigniew Rudyk za
Krzysztof Siwka za
Tomasz Sopyłło za
Krzysztof Świątczak za
Jarosław Walaszkowski za
Radosław Zimnowoda za
Bogdan Libich za
Leszek Leciejewski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Zbigniew Cybula Data wytworzenia: 25-11-2022


Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Nowa Wieś Lęborska w zakresie zbiorowego zaopatrzenia na wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
21 0 0

Imię i nazwisko Głos
Małgorzata Biela za
Małgorzata Bresler za
Zbigniew Cybula za
Marcin Grudziński za
Włodzimierz Klata za
Łukasz Kuriata za
Katarzyna Lipkowska za
Jarosław Litwin za
Łucjan Łaga za
Halina Łukian za
Artur Obolewski za
Bogdan Oszmian za
Bożena Pobłocka za
Zbigniew Rudyk za
Krzysztof Siwka za
Tomasz Sopyłło za
Krzysztof Świątczak za
Jarosław Walaszkowski za
Radosław Zimnowoda za
Bogdan Libich za
Leszek Leciejewski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Zbigniew Cybula Data wytworzenia: 25-11-2022


Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku o uznanie lasów położonych w obrębie Miasta Lęborka za ochronne. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
19 1 0

Imię i nazwisko Głos
Małgorzata Biela wstrzymał się
Małgorzata Bresler za
Zbigniew Cybula za
Marcin Grudziński za
Włodzimierz Klata za
Łukasz Kuriata za
Katarzyna Lipkowska za
Łucjan Łaga za
Halina Łukian za
Artur Obolewski za
Bogdan Oszmian za
Bożena Pobłocka za
Zbigniew Rudyk za
Krzysztof Siwka za
Tomasz Sopyłło za
Krzysztof Świątczak za
Jarosław Walaszkowski za
Radosław Zimnowoda za
Bogdan Libich za
Leszek Leciejewski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Zbigniew Cybula Data wytworzenia: 25-11-2022


Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin w zakresie ochrony jeziora Lubowidzkiego przed postępującym procesem eutrofizacji. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
20 0 0

Imię i nazwisko Głos
Małgorzata Biela za
Małgorzata Bresler za
Zbigniew Cybula za
Marcin Grudziński za
Włodzimierz Klata za
Łukasz Kuriata za
Katarzyna Lipkowska za
Łucjan Łaga za
Halina Łukian za
Artur Obolewski za
Bogdan Oszmian za
Bożena Pobłocka za
Zbigniew Rudyk za
Krzysztof Siwka za
Tomasz Sopyłło za
Krzysztof Świątczak za
Jarosław Walaszkowski za
Radosław Zimnowoda za
Bogdan Libich za
Leszek Leciejewski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Zbigniew Cybula Data wytworzenia: 25-11-2022


Wniosek radnego p. B.Oszmiana o zamknięcie dyskusji nad projektem uchwały ws. nadania statutu Młodzieżowej Rady Miasta. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
8 7 0

Imię i nazwisko Głos
Małgorzata Biela wstrzymał się
Małgorzata Bresler wstrzymał się
Zbigniew Cybula za
Marcin Grudziński za
Katarzyna Lipkowska wstrzymał się
Łucjan Łaga za
Halina Łukian za
Artur Obolewski za
Bogdan Oszmian za
Bożena Pobłocka wstrzymał się
Krzysztof Siwka wstrzymał się
Tomasz Sopyłło wstrzymał się
Krzysztof Świątczak wstrzymał się
Radosław Zimnowoda za
Bogdan Libich za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Zbigniew Cybula Data wytworzenia: 25-11-2022


Wniosek nr 1 radnego p. W.Klaty ws. zmiany paragrafu 40 w statucie Młodzieżowej Rady Miasta. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 2 8

Imię i nazwisko Głos
Małgorzata Biela wstrzymał się
Małgorzata Bresler przeciw
Zbigniew Cybula przeciw
Marcin Grudziński przeciw
Włodzimierz Klata za
Łukasz Kuriata za
Katarzyna Lipkowska przeciw
Łucjan Łaga przeciw
Halina Łukian za
Artur Obolewski za
Bogdan Oszmian za
Bożena Pobłocka za
Zbigniew Rudyk za
Krzysztof Siwka przeciw
Tomasz Sopyłło przeciw
Krzysztof Świątczak przeciw
Jarosław Walaszkowski za
Radosław Zimnowoda wstrzymał się
Bogdan Libich za
Leszek Leciejewski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Zbigniew Cybula Data wytworzenia: 25-11-2022


Wniosek nr 2 radnego W. Klaty ws. zmiany paragrafu 40 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta w zakresie określenia terminu zakończenia kadencji Opiekuna Młodzieżowej Rady. odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
6 4 10

Imię i nazwisko Głos
Małgorzata Biela wstrzymał się
Małgorzata Bresler przeciw
Zbigniew Cybula za
Marcin Grudziński przeciw
Włodzimierz Klata za
Łukasz Kuriata za
Katarzyna Lipkowska przeciw
Łucjan Łaga przeciw
Halina Łukian przeciw
Artur Obolewski przeciw
Bogdan Oszmian za
Bożena Pobłocka za
Zbigniew Rudyk wstrzymał się
Krzysztof Siwka przeciw
Tomasz Sopyłło przeciw
Krzysztof Świątczak przeciw
Jarosław Walaszkowski wstrzymał się
Radosław Zimnowoda za
Bogdan Libich przeciw
Leszek Leciejewski wstrzymał się

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Zbigniew Cybula Data wytworzenia: 25-11-2022


Wniosek radnego Z. Rudyka ws. dodatkowego kryterium wyboru kandydata na Opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta. odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
6 1 13

Imię i nazwisko Głos
Małgorzata Biela przeciw
Małgorzata Bresler przeciw
Zbigniew Cybula przeciw
Marcin Grudziński przeciw
Włodzimierz Klata za
Łukasz Kuriata za
Katarzyna Lipkowska przeciw
Łucjan Łaga przeciw
Halina Łukian przeciw
Artur Obolewski przeciw
Bogdan Oszmian przeciw
Bożena Pobłocka za
Zbigniew Rudyk za
Krzysztof Siwka przeciw
Tomasz Sopyłło przeciw
Krzysztof Świątczak przeciw
Jarosław Walaszkowski za
Radosław Zimnowoda wstrzymał się
Bogdan Libich przeciw
Leszek Leciejewski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Zbigniew Cybula Data wytworzenia: 25-11-2022


Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX-506/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22.10.2013 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka i nadania jej statutu. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 0 9

Imię i nazwisko Głos
Małgorzata Biela przeciw
Małgorzata Bresler przeciw
Zbigniew Cybula przeciw
Marcin Grudziński przeciw
Włodzimierz Klata za
Łukasz Kuriata za
Katarzyna Lipkowska przeciw
Łucjan Łaga przeciw
Halina Łukian za
Artur Obolewski za
Bogdan Oszmian za
Bożena Pobłocka za
Krzysztof Siwka przeciw
Tomasz Sopyłło przeciw
Krzysztof Świątczak przeciw
Jarosław Walaszkowski za
Radosław Zimnowoda za
Bogdan Libich za
Leszek Leciejewski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Zbigniew Cybula Data wytworzenia: 25-11-2022


Sprawozdanie: Z realizacji uchwały przyjęcia Rocznego programu współpracy na 2022 rok Gminy Miasto Lębork z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, przez które może być prowadzona działalność pożytku publicznego za miesiąc październik 2022. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
19 0 0

Imię i nazwisko Głos
Małgorzata Biela za
Małgorzata Bresler za
Zbigniew Cybula za
Marcin Grudziński za
Włodzimierz Klata za
Łukasz Kuriata za
Katarzyna Lipkowska za
Łucjan Łaga za
Halina Łukian za
Artur Obolewski za
Bogdan Oszmian za
Zbigniew Rudyk za
Krzysztof Siwka za
Tomasz Sopyłło za
Krzysztof Świątczak za
Jarosław Walaszkowski za
Radosław Zimnowoda za
Bogdan Libich za
Leszek Leciejewski za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Zbigniew Cybula Data wytworzenia: 25-11-2022