Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Lębork

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Tytuł Data publikacji
Budowa III etapu ulicy Batalionów Chłopskich w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2007-06-08 12:46:01
Wykonanie wymiany instalacji gazowej (wraz z lokalówkami) w budynkach mieszkalnych: M. Konopnickiej 5, M. Konopnickiej 5of, Grunwaldzka 9, Grunwaldzka 10, stanowiących własność Gminy Miasto Lębork.
Minął termin składania ofert
2007-06-04 16:09:45
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ciągu pieszo-jezdnego ulicy Grottgera w Lęborku oraz parkingu na działce 44/2 obr. 8.
Minął termin składania ofert
2007-06-04 12:51:21
Budowa oświetlenia ulicy Wyczółkowskiego w Parku Chrobrego oraz oświetlenia ulicy Grottgera w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2007-06-01 15:57:19
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Lęborka wraz z przetrzymywaniem ich w schronisku dla zwierząt w okresie 2007 i 2008 r.
Minął termin składania ofert
2007-05-18 14:59:23
Wykonanie przestawienia i budowa nowych pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork.
Minął termin składania ofert
2007-05-10 16:17:00
II etap budowy ulicy Łasaka (dz. nr 189/49) na odcinku od ul. Stamma do ul. Kusocińskiego w Lęborku bez wykonywania chodników.
Minął termin składania ofert
2007-05-10 16:15:34
II etap budowy ulicy Łasaka (dz. nr 189/49) na odcinku od ul. Stamma do ul. Kusocińskiego w Lęborku bez wykonywania chodników.
Minął termin składania ofert
2007-04-12 14:40:39
Budowa drogi dojazdowej ul. Staszica Bis wraz z odwodnieniem oraz przebudowa odcinka ulicy Staszica długości 102,5 mb wraz z odwodnieniem w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2007-04-12 14:38:27
Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie inwentaryzacji i pomiaru 4 lokali mieszkalnych komunalnych (nr 1, 2, 3 i 6) wraz z rzutami kondygnacji budynku z zaznaczonym lokalem, w budynku przy ul. Staromiejskiej 39 w Lęborku oraz wyceny lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Staromiejskiej 39 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2007-04-11 11:54:47
Roboty budowlane, polegające na odprowadzeniu wód opadowych z boiska sportowego pomiędzy ulicami Staszica, Zwycięstwa i Piotra Skargi w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2007-03-23 14:54:14
Dostawa i montaż 63 kuchenek elektrycznych stanowiących wyposażenie komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Bohaterów Westerplatte i Kellera w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2007-03-15 15:20:46
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi dojazdowej ul. Pionierów Bis (działka nr 44/5, 42 obręb 13) w Lęborku wraz z odwodnieniem ulicy.
Minął termin składania ofert
2007-03-13 14:51:27
Wykonywanie usług ogrodniczych w zakresie pielęgnacji zieleni miejskiej na terenie miasta Lęborka w okresie 2007 i 2008r.
Minął termin składania ofert
2007-03-12 15:32:55
Budowa oświetlenia ulicy Batalionów Chłopskich w Lęborku - linia kablowa YAKY 4x25 mm2, dł. 102,0 m, 11 słupów oświetleniowych
Minął termin składania ofert
2007-03-06 14:43:12
Budowa oświetlenia łączników między ulicami Topolową i Wierzbową zlokalizowanych na działkach nr 242, 243, 139, 158, 151/9, 212, 252/3, 269, 301, 308, 392/4 obręb 2 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2007-02-27 14:30:48
Wykonanie drobnych robót budowlanych branży ogólnobudowlanej, dekarskiej, elektrycznej i sanitarnej, których wartość jednostkowa nie przekracza 6.000,00zł, w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork.
Minął termin składania ofert
2007-02-13 15:54:18
Bezpośrednia ochrona fizyczna wraz z obsługą techniczną budynku biurowca przy ul. B. Krzywoustego 1 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2007-02-13 15:52:18
Roboty budowlane, polegające na odprowadzeniu wód opadowych z boiska sportowego pomiędzy ulicami Staszica, Zwycięstwa i Piotra Skargi w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2007-02-09 14:33:35
Dostawa własnym transportem lub na koszt wykonawcy druków dotyczących pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych.
Minął termin składania ofert
2007-02-05 12:19:39
Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego komunalnego budynku mieszkalnego przy ulicy Kellera w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2007-02-01 16:22:32
Dostawa środków czystości na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2007-01-19 14:18:24
Dostawa artykułów spożywczych potrzebnych do przygotowania posiłków w Dziennym Domu Pomocy, Noclegowni, Środowiskowym Domu Samopomocy
Minął termin składania ofert
2007-01-19 14:14:41
Dostawa artykułów biurowych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2007-01-19 14:13:11
Obiady dla podopiecznych MOPS
Minął termin składania ofert
2007-01-17 15:56:23
Bezpośrednia ochrona fizyczna budynku biurowego Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3 w Lęborku
Minął termin składania ofert
2007-01-12 16:25:38
Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie miasta Lęborka podczas 2007 i 2008 roku.
Minął termin składania ofert
2007-01-11 15:55:21
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Lęborka wraz z przetrzymywaniem ich w schronisku dla zwierząt w okresie 2007 i 2008 roku /II przetarg/
Minął termin składania ofert
2007-01-05 15:22:13
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Lęborka wraz z przetrzymywaniem ich w schronisku dla zwierząt w okresie 2007 i 2008 roku.
Minął termin składania ofert
2006-12-19 14:36:32
Bezpośrednia ochrona fizyczna wraz z obsługą techniczną budynku biurowca przy ul. B. Krzywoustego 1 w Lęborku
Minął termin składania ofert
2006-12-07 14:58:33
Obsługa połączeń telefonicznych z telefonów komórkowych wraz z dostarczeniem aparatów telefonicznych dla Urzędu Miejskiego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2006-12-06 14:40:41
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego (w 5 egz.) systemu podczyszczania wód deszczowych na istniejących wylotach do rzeki Łeby w Lęborku, na odcinku pomiędzy ulicami Staromiejską i Armii Krajowej, wraz z wymianą kolektora deszczowego fi 500/750 długości ok. 50 m w stronę ul. Batalionów Chłopskich.
Minął termin składania ofert
2006-11-24 12:47:15
Roboty remontowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2006-11-15 11:26:22
Obsługa techniczna budynku biurowca przy ul. B. Krzywoustego 1 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2006-11-08 12:03:47
Budowa drogi dojazdowej ul. Mieszka I Bis wraz z odwodnieniem.
Minął termin składania ofert
2006-10-31 14:59:43
Budowa oświetlenia części drogi ul. Myśliwskiej (dz. nr 105, 100/2 obręb 1) w Lęborku
Minął termin składania ofert
2006-10-31 14:55:19
Budowa drogi ul. Wierzbowej w Lęborku, dł. ok. 65 m, z odwodnieniem, bez chodników i zjazdów.
Minął termin składania ofert
2006-10-31 14:53:26
Oświetlenie drogi ul. Obrońców Wybrzeża (dz. nr 299/1 obręb 11) oraz oświetlenia drogi wewnętrznej – bocznej od ulicy Obrońców Wybrzeża (dz. nr 297/16 obręb 11) w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2006-10-27 16:12:29
Dostawa produktów żywnościowych dla Przedszkola Nr 9 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2006-10-24 15:20:41
Dostawa, magazynowanie i załadunek kruszyw i soli drogowej do prowadzenia akcji zima w sezonie 2006/2007 i 2007/2008
Minął termin składania ofert
2006-10-20 16:03:56
Opracowanie koncepcji i wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2006-10-18 10:56:03
Dostawa produktów żywnościowych 3 dla Przedszkola Nr 5 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2006-10-12 14:49:23
Przebudowa obustronnie chodników w ulicy Mostnika w Lęborku – II etap (na odcinku od skrzyżowania z ul. Rodła do istniejącego chodnika przed skrzyżowaniem z ul. Boh. Westerplatte).
Minął termin składania ofert
2006-10-12 14:37:28
Wykonanie remontu elewacji budynku kina przy ul. Gdańskiej 11/12 w Lęborku
Minął termin składania ofert
2006-10-11 14:48:11
Remont chodnika o powierzchni ca 463m2 w parku im. M. Michalskiego przy ul. 1 Maja w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2006-10-05 13:05:05
Dostawa produktów żywnościowych 2 dla Przedszkola Nr 5 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2006-09-22 15:42:58
Przebudowa obustronnie chodników w ulicy Mostnika w Lęborku – II etap (na odcinku od skrzyżowania z ul. Rodła do istniejącego chodnika przed skrzyżowaniem z ul. Boh. Westerplatte).
Minął termin składania ofert
2006-09-15 12:39:28
Budowa oświetlenia ulic Teligi i Harcerzy w Lęborku
Minął termin składania ofert
2006-09-13 09:50:23
Budowa oświetlenia drogi bocznej ulicy Kossaka w kierunku ulicy Buczka (działka nr 89, 64 Obr. 13) w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2006-09-11 12:54:10
Budowa ulic Beniowskiego i Domeyki w Lęborku wraz z odwodnieniem.
Minął termin składania ofert
2006-09-08 15:47:14
Dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Nr 5 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2006-09-08 13:10:23
Wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku kina przy ul. Gdańskiej 9/10 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2006-08-29 22:30:49
Obsługa połączeń telefonicznych z telefonów komórkowych wraz z dostarczeniem aparatów telefonicznych dla Urzędu Miejskiego w Lęborku
Minął termin składania ofert
2006-08-25 13:57:15
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi w Parku Chrobrego w Lęborku – ul. Wyczółkowskiego od końca zabudowań do Stacji Uzdatniania Wody i w dół do rzeki Łeby, długości ok. 370
Minął termin składania ofert
2006-08-24 15:24:50
Wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miasto Lębork.
Minął termin składania ofert
2006-08-23 11:32:24
Wykonanie wzmocnień fundamentów oraz wzmocnień spinających budynek w poziomie stropów – Lębork, ul. Kossaka 87.
Minął termin składania ofert
2006-08-22 14:26:56
Przebudowa chodników w ul. Czołgistów (od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do ul. Jagiellońskiej) i Armii Krajowej (od działki nr 96 do działki nr 87/1) w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2006-08-18 09:03:33
Roboty remontowe w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku, ul. Łokietka 13
Minął termin składania ofert
2006-08-11 14:46:37
Przebudowa ogrodzenia boiska Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lęborku od strony Al. Wolności
Minął termin składania ofert
2006-08-11 14:03:05
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg ulic: Staszica BIS (działka nr 183 i 184 Obr 9) oraz części ul. Staszica (część działki nr 173 Obr 9 od skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego do
Minął termin składania ofert
2006-08-08 15:54:50
Wynajęcie lokalu użytkowego zlokalizowanego w obrębie 3 miasta Lęborka w granicach działki nr 270 przy Al. Wolności 22
Minął termin składania ofert
2006-08-08 10:54:12
oświetlenia drogi: ul. Komuny Paryskiej, ul. Legionów Polskich, ul. Mikołajczyka, ul. Artylerzystów w Lęborku
Minął termin składania ofert
2006-08-04 14:34:06
Przebudowa i budowa ogrodzenia boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 2 od strony ul. Staszica dł ok. 39m z furtką.
Minął termin składania ofert
2006-08-04 14:31:21
Przebudowa chodnika ul. Mieszka I (strona północna) w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2006-08-03 15:38:36
Obsługa połączeń telefonicznych z telefonów komórkowych wraz z dostarczeniem aparatów telefonicznych dla Urzędu Miejskiego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2006-07-27 10:05:31
Przebudowa obustronnie chodników w ulicy Mostnika w Lęborku na odcinku od skrzyżowania z ul. Stryjewskiego do ul. Rodła (dawniej H. Sawickiej)
Minął termin składania ofert
2006-07-25 15:23:11
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg ulic: Staszica BIS (działka nr 183 i 184 Obr 9) oraz cześci ul. Staszica (część działki 173 Obr 9 od skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego do mos
Minął termin składania ofert
2006-07-18 14:13:37
Roboty remontowe w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku ul. Łokietka 13
Minął termin składania ofert
2006-07-18 12:12:14
Przebudowa ogrodzenia boiska Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lęborku od strony Al. Wolności.
Minął termin składania ofert
2006-07-11 11:42:42