Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Lębork

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Tytuł Data publikacji
Budowę ścieżki rowerowej wraz z przebudową układu komunikacyjnego na odcinku od ul. Nadmorskiej do Al. Wolności w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2020-12-24 10:10:41
Zagospodarowanie podwórka integracyjno-wspomnieniowego przy ul. Stryjewskiego 52 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2020-12-24 10:01:19
Realizacja 7 podwórek integracyjnych na obszarze rewitalizowanym w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2020-12-23 13:16:41
Realizacja zadania pn. "Podwórka integracyjne przy Placówce Wsparcia Dziennego przy ul. Łokietka w Lęborku" w trybie "Zaprojektuj i wybuduj".
Minął termin składania ofert
2020-12-09 13:43:11
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Lębork i transport do instalacji w latach 2021 - 2022.
Minął termin składania ofert
2020-11-03 14:39:30
Rozbudowa z przebudową ulicy Kazimierza Wielkiego w Lęborku z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.
Minął termin składania ofert
2020-10-23 11:42:11
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Lębork w latach 2021 - 2022.
Minął termin składania ofert
2020-09-23 14:12:17
Przebudowa ul. Malczewskiego i ul. Krótkiej z łącznikiem do ul. Stryjewskiego w Lęborku oraz połączenie ul. Kellera z ul. Łokietka obok noclegowni MOPS w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2020-06-26 10:20:11
OCZYSZCZANIE I UTRZYMANIE TERENÓW KOMUNALNYCH MIASTA LĘBORKA PODZIELONEGO NA 6 SEKTORÓW W LATACH 2020-2021
Minął termin składania ofert
2020-05-27 13:37:12
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Lębork i transport do instalacji.
Minął termin składania ofert
2019-08-02 14:05:14
Oczyszczanie i utrzymanie terenów komunalnych miasta Lęborka podzielonego na 4 sektory w latach 2019-2021.
Minął termin składania ofert
2019-07-15 14:37:01
Oczyszczanie i utrzymanie terenów komunalnych miasta Lęborka podzielonego na 4 sektorów w latach 2019 - 2022.
Minął termin składania ofert
2019-06-17 13:18:09
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Lębork oraz odbiór odpadów z PSZOK i transport do instalacji.
Minął termin składania ofert
2019-05-21 15:04:14
Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2018-06-26 14:03:06
Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2018-04-17 09:44:12
Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego.
Minął termin składania ofert
2018-02-21 12:21:39
Budowa miejsc postojowych przy ul. Żeromskiego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2017-12-28 14:17:22
Rozbudowa tunelu dla pieszych na stacji kolejowej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2017-12-27 13:06:52
Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego.
Minął termin składania ofert
2017-12-20 13:17:50
Rozbudowa tunelu dla pieszych na stacji kolejowej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2017-10-13 12:58:13
Remonty dróg, chodników i placów o nawierzchni z elementów kamiennych i betonowych będących w zarządzie zamawiającego w latach 2017-2019.
Minął termin składania ofert
2017-04-12 16:31:22
OCZYSZCZANIE I UTRZYMANIE TERENÓW KOMUNALNYCH MIASTA LĘBORKA PODZIELONEGO NA 6 SEKTORÓW W LATACH 2016-2019.
Minął termin składania ofert
2016-03-23 14:47:36
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Lębork.
Minął termin składania ofert
2016-01-29 13:34:18
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miasto Lębork.
Minął termin składania ofert
2015-11-16 13:25:58
OCZYSZCZANIE I UTRZYMANIE TERENÓW KOMUNALNYCH MIASTA LĘBORKA PODZIELONEGO NA 6 SEKTORÓW W LATACH 2016-2018
Minął termin składania ofert
2015-10-30 17:28:25
Świadczenie usług opiekuńczych.
Minął termin składania ofert
2015-09-18 13:20:19
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstających w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miasto Lębork.
Minął termin składania ofert
2015-06-30 13:17:29
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstających w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miasto Lębork.
Minął termin składania ofert
2015-02-23 12:23:57
Eksploatacja elektrociepłowni, o mocy zainstalowanej termicznej 5,2 MWt i o mocy zainstalowanej elektrycznej 1250 kWe; produkującej ciepło i energię elektryczną w pełnym skojarzeniu, składającej się z kotła termalnego i bloku kogeneracyjnego w układzie ORC (Organic Rankine Cycle).
Minął termin składania ofert
2015-01-14 17:37:33
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Minął termin składania ofert
2014-11-12 12:52:35
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstających w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miasto Lębork.
Minął termin składania ofert
2014-09-15 11:37:56
Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPS.
Minął termin składania ofert
2013-10-28 13:41:47
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstających w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miasto Lębork.
Minął termin składania ofert
2013-04-05 15:18:40
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pod nazwą: "Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka".
Minął termin składania ofert
2013-02-21 14:45:47
Oczyszczanie terenów miasta Lęborka podzielonego na 6 sektorów w latach 2012-2015.
Minął termin składania ofert
2012-04-05 13:11:55
Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2011-10-10 15:15:58
Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2011-07-27 12:05:50
Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2011-06-16 13:53:08
Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2009-07-01 10:29:39
Oczyszczanie terenów miasta Lęborka podzielonego na 6 sektorów w okresie od 1 czerwca 2009r. do 31 maja 2012r.
Minął termin składania ofert
2009-03-30 10:41:41
Świadczenie usług opiekuńczych.
Minął termin składania ofert
2009-01-09 14:45:42
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leborku.
Minął termin składania ofert
2009-01-09 14:43:20