Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Lębork

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Tytuł Data publikacji
Podział geodezyjny nieruchomości stanowiącej działkę nr 11, obręb 13 miasta Lęborka przy ul.Pionierów, zgodnie z orientacyjnym przebiegiem granic na załączonej mapie oraz z obowiązującym planem miejscowym.
Minął termin składania ofert
2017-02-17 14:49:13
Określenie wartości nakładów poniesionych na budowę pawilonu handlowo - usługowego, położonego przy ul. M.C. Skłodowskiej na części działki nr 1/44, obręb 8 miasta Lęborka
Minął termin składania ofert
2017-02-15 13:55:02
Inwentaryzacja lokali z przedstawieniem wyników w postaci: - rzutu lokalu z zaznaczeniem poszczególnych pomieszczeń i zwymiarowaniem poszczególnych pomieszczeń niezbędnych do obliczenia powierzchni użytkowej; - obliczeniu powierzchni użytkowej lokalu z podziałem na poszczególne pomieszczenia oraz przedstawienie obliczeń powierzchni użytkowej; - zaznaczeniem lokalu na rzucie odpowiedniej kondygnacji budynku / ul. Mostnika 17,ul. Mostnika 18, ul. Mikołaja Reja 24, ul. Krzywoustego 23, ul. Kossaka
Minął termin składania ofert
2017-02-01 15:15:06
Określenie wartości rynkowej nieruchomości położonych w rejonie ulic Kossaka i Buczka oraz przy ul. Węgrzynowicza oraz określenie wartości prawa własności, prawa użytkowania wieczystego oraz różnicy tych praw przy ul. Z. Witkowskiej i ul. Piotra Skargi.
Minął termin składania ofert
2017-01-31 15:18:19
Określenie wartości rynkowej nieruchomości, stanowiącej działki nr 321/4 i nr 321/3 o łącznej powierzchni 2882 m2, obręb 3 miasta Lęborka przy ul. Łokietka.
Minął termin składania ofert
2017-01-16 15:23:55
Określenie wzrostu wartości nieruchomości stanowiącej różnicę między wartością nieruchomości określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po zmianie planu, a wartością określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego przed zmiana tego planu, dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej.
Minął termin składania ofert
2017-01-16 15:21:29
Podział geodezyjny nieruchomości stanowiącej działkę nr 28/10, obręb 7 miasta Lęborka przy ul.Al.Wolności.
Minął termin składania ofert
2017-01-03 14:19:12
Usługa polegająca na: określeniu wartości rynkowej nieruchomości stanowiących działki: - nr 261/5 o powierzchni 4m2, nr 263/2 o powierzchni 15m2, położonych w obrębie 7 miasta Lęborka, przy ul. Węgrzynowicza, - nr 71/3 o powierzchni 2898m2, położonej w obrębie 10 miasta Lęborka, przy ul. Kaszubskiej, - nr 403/6 zabudowana garażem, o powierzchni 23m 2, położona w obrębie 3 miasta Lęborka przy ul. Derdowskiego; określeniu wartości prawa własności, prawa użytkowania wieczystego oraz różnicy tych
Minął termin składania ofert
2016-12-23 11:56:11
Podział geodezyjny nieruchomości stanowiącej działkę 74/10, obręb 8 miasta Lęborka przy ul. Derdowskiego.
Minął termin składania ofert
2016-12-15 14:47:10
Podział geodezyjny nieruchomości stanowiącej działkę 253/4, obręb 7 miasta Lęborka przy ul. Zwycięstwa.
Minął termin składania ofert
2016-12-15 14:45:33
Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych przy ulicy: Wybickiego 2/1,Teligi 14/9, Gierymskiego 2/3, Gierymskiego 2/8, Malczewskiego 30/11, Malczewskiego 30/12, Żeromskiego 3/2, Chopina 11/13, Łokietka 24 a/3, Stryjewskiego 60/19, Stryjewskiego 60/10, Węgrzynowicza 12/3, Armii Krajowej 7/3 a, Kossaka 10/5, Łokietka 14/25, Mieszka I 14 B/7, Aleja Wolności 61/4; oraz lokali o innym niż mieszkalne przeznaczeniu przy ulicy: Handlowa 19/2, Handlowa 10 A/3.
Minął termin składania ofert
2016-12-02 07:42:53
Określenie wartości nieruchomości w wyniku podziału dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej: działka nr 65/8, obręb 13, położona w Lęborku przy ul.Buczka; działka nr 39/2, obręb 2, położona w Lęborku przy ul.Pionierów; działka nr 34/51, obręb 13, położona w Lęborku przy ul.Pionierów; działka nr 87, obręb 6, położona w Lęborku przy ul.Ruytkowskiego; działka nr 99/4, obręb 7, położona w Lęborku przy ul.Legionów Polskich; działka nr 42/1, obręb 3, położona w Lęborku przy ul.Poznańskiej; działka
Minął termin składania ofert
2016-11-23 11:59:53
Określenie wartości rynkowej: nieruchomości stanowiących działki nr 299/5 o pow. 1.2000ha, nr 299/6 o pow. 1.0976ha, nr 299/7 o pow. 1.3467ha, nr 299/8 o pow. 1.6392ha, nr 282/13 o pow. 3.6442ha, położonych w obrębie 14 m.Lęborka w rejonie ulic Wileńskiej, Granicznej i Korzennej, wchodzących w skład obszaru osiedla "Lębork-Wschód"; lokali mieszkalnych nr 1 i nr 2 przy ul.Syrokomli 40of.
Minął termin składania ofert
2016-11-23 11:48:00
Okreslenie wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej działkę nr 53/7, obręb 13, w celu realizacji roszczenia wynikającego z art.36 ust.1 pkt.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przeznaczeniem terenu na cele związane z realizacją drogi publicznej.
Minął termin składania ofert
2016-11-09 13:57:48
Podział geodezyjny działki nr 70/3 oraz działki nr 69/1, obręb 11 miasta Lęborka poozonych przy ul. Mściwoja II, zgodnie z orientacyjnym przebiegiem granic na załączonej mapie oraz z obowiązującym planem miejscowym.
Minął termin składania ofert
2016-10-19 13:04:48
Określenie wartości rynkowej nieruchomości: - pawilonu handlowo - usługowego, położonego przy ul. Węgrzynowicza 7 C; - pawilonu handlowo - usługowego położonego przy ul. Handlowa 19/2; - pawilonu handlowo - usługowego położonego, przy ul. Handlowa 10 A/3.
Minął termin składania ofert
2016-09-27 14:53:55
Określenie wartości rynkowej: -działek nr 40 i 41 położonych w obrębie 2 w rejonie ulic Pionierów i rzeki Łeby; - działki nr 28/5 położonej w obrębie 3 przy ul. Pionierów; - 5/8 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 324, obręb 2 przy ul. Jesionowej; - 3/8 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 324, obręb 2 przy ul. Jesionowej.
Minął termin składania ofert
2016-09-16 13:51:35
Określenie wartości prawa własności, prawa użytkowania wieczystego oraz różnicy tych praw, działki nr 13 obręb 1 przy ul.Matejki 9; określenie wartości rynkowej: -działek nr 92/7, nr 93/2, 93/3, nr 93/4 położonych w obrębie 1 przy ul.Sudeckiej, -nieruchomości zabudowanej garażem stanowiącej działkę nr 77/3 obręb 4 przy ul.W.Stwosza.
Minął termin składania ofert
2016-09-15 14:32:38
Podział geodezyjny nieruchomości stanowiącej działki nr 196/27,240/116, 240/117, obręb 11 miasta Lęborka, zgodnie z orientacyjnym przebiegiem granic na załączonej mapie oraz z obowiązującym planem miejscowym.
Minął termin składania ofert
2016-08-29 14:25:30
Określenie wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej działki położone przy ul. Pionierów, Kazimierza Wielkiego, Jana Pawła, Roszarniczej i Słupskiej, Kossaka, określenie wartości służebności przesyłu na działce nr 189/85 położonej w obrębie 11 przy ul. Kusocińskiego, określenie wartości prawa własności, prawa użytkowania wieczystego oraz różnicy wartości tych praw działki nr 183 o pow. 584m2, położonej w obrębie 8 miasta Lęborka przy ul. Kusocińskiego oraz określenie wartości rynkowej działek
Minął termin składania ofert
2016-08-22 10:57:11
Określenie wzrostu wartości nieruchomości stanowiącej różnicę między wartością nieruchomości określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po zmianie planu miejscowego a wartością określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego przed zmianą tego planu.
Minął termin składania ofert
2016-08-10 14:06:39
Określenie wartości nieruchomości stanowiącej działkę nr 65/28, obręb 13 dla ustalenia odszkodowania za przejętą z mocy prawa nieruchomość, która stanowić będzie fragment planowanej drogi publicznej - gminnej oraz określenie wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącej przed podziałem działkę nr 65/8, obręb 13, a po podziale działki nr 65/23 - 65/28, z wyłączeniem działki nr 65/28, która stanowić będzie fragment planowanej drogi publicznej - gminnej, dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z t
Minął termin składania ofert
2016-07-22 11:05:24
Sporządzenie operatów wycen dla następujących lokali mieszkalnych: Staromiejska 30/5, Armii Krajowej 55/5A, Dworcowa 9/8, Słowackiego 20c/7, Stryjewskiego 50a/4,Staromiejska 40/7, Staromiejska 33/, Orlińskiego 2a/12, I Armii WP3/4, Wybickiego 1/5, E. Plater 10/5, Łokietka 14/20, Łokietka 24a/1, Kossaka 27/2B, 1-go Maja 5A/5, Czołgistów 22D/9, Orzeszkowej 3/5, Czołgistów 22B/6, Mieszka I 10 /7, Targowa 10/7, Krzywoustego 24/6, Orlińskiego 14/1, Kossaka 105/6, Wyszyńskiego 4/10 oraz inwentaryzacj
Minął termin składania ofert
2016-07-15 12:50:03
Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla następujących lokali mieszkalnych: Staromiejska 30/5, Armii Krajowej 55/5A, Dworcowa 9/8, Słowackiego 20c/7, Stryjewskiego 50a/4, Staromiejska 40/7, Staromiejska 33/, Orlińskiego 2a/12, I Armii WP3/4, Wybickiego 1/5, E. Plater 10/5, Łokietka 14/20, Łokietka 24a/1, Kossaka 27/2B, 1-go Maja 5A/5, Czołgistów 22D/9, Orzeszkowej 3/5, Czołgistów 22B/6, Mieszka I 10 /7, Targowa 10/7, Krzywoustego 24/6, Orlińskiego 14/1, Kossaka 105/6, Wyszyńskiego
Minął termin składania ofert
2016-07-15 12:45:39
Podział geodezyjny działki nr 95/4, obręb 13 miasta Lęborka w rejonie ul.Buczka.
Minął termin składania ofert
2016-07-15 11:56:08
Podział geodezyjny działki nr 53/6, obręb 13 miasta Lęborka przy ul. Buczka, w celu wydzielenia działki pod planowaną drogę publiczną zgodnie z obowiązującym planem miejscowym.
Minął termin składania ofert
2016-07-04 14:33:12
Określenie wartości rynkowej nieruchomości, stanowiących działki nr 288/2, obręb 14, nr 114/11, obręb 7, nr 114/12, obręb 7; określenie wartości służebności przesyłu (bezterminowej z jednorazowym wynagrodzeniem) na działce nr 101/4 , położonej w obrębie 9 miasta Lęborka przy ul. Generała Sikorskiego oraz na działce nr 114/12, położonej w obrębie 7 miasta Lęborka, przy ul. E. Plater.
Minął termin składania ofert
2016-07-01 14:10:12
Wykonanie usługi polegającej na określeniu wartości rynkowej nieruchomości, lokalu o innym niż mieszkalne przeznaczeniu położonych przy: - ul. Handlowa 9/3 - ul. Handlowa 13/1 - ul. Handlowa 12 A/3 - ul. Węgrzynowicza 6 C/3 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2016-06-27 08:34:36
Podział geodezyjny działki nr 130/2, obręb 8 miasta Lęborka przy ul.Wyczółkowskiego.
Minął termin składania ofert
2016-06-23 12:12:23
Podział geodezyjny działki nr 150/1, obręb 11 miasta Lęborka przy ul.Sportowej, w celu wydzielenia ogrodów działkowych z uwzględnieniem istniejących ogrodzeń i aktualnego stanu zagospodarowania.
Minął termin składania ofert
2016-06-23 12:09:46
Sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla następujących lokali mieszkalnych: Mściwoja II 13/5, Staromiejska 4of/2, Krzywoustego 53A/1, Gdańska 9/10 m1, E. Plater 4/7, Chopina 7/6, Teligi 14/18, Kardynała Wyszyńskiego 8/3, Kardynała Wyszyńskiego 8/1, Mieszka I 14B/8, I Armii WP 42/1, Malczewskiego 30/12, Sienkiewicza 23/1A, Staszica 21/7, Staromiejska 40/3, 10-go Marca 5b/35, Staromiejska 33/4, Łokietka 14/25, Gdańska 109/5, Skarżyńskiego 3b/4,Tczewska 4/2, Malczewskiego 30/9, Łok
Minął termin składania ofert
2016-06-08 11:28:45
Sporządzenie operatów wycen dla następujących lokali: Mściwoja II 13/5, Staromiejska 4of/2, Krzywoustego 53A/1, Gdańska 9/10 m1, E. Plater 4/7, Chopina 7/6, Teligi 14/18, Kardynała Wyszyńskiego 8/3, Kardynała Wyszyńskiego 8/1, Mieszka I 14B/8, I Armii WP 42/1, Malczewskiego 30/12, Sienkiewicza 23/1A, Staszica 21/7, Staromiejska 40/3, 10-go Marca 5b/35, Staromiejska 33/4, Łokietka 14/25, Gdańska 109/5, Skarżyńskiego 3b/4,Tczewska 4/2, Malczewskiego 30/9, Łokietka 14/28, Mieszka I 4/6, Mieszka 14
Minął termin składania ofert
2016-06-08 11:24:44
Określenie wzrostu wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału.
Minął termin składania ofert
2016-06-06 14:05:25
Określenie wartości rynkowej nieruchomości stanowiących działki nr 44/3 i nr 45/11 położone przy ul. Poznańskiej, określenie wartości prawa własności, prawa użytkowania wieczystego oraz różnicy praw działki nr 638 położonej przy ul. Traugutta, przeznaczonej do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz określenie wartości służebności przesyłu (bezterminowej z jednorazowym wynagrodzeniem) na działce nr 124/12, obręb 7 przy ul. I Armii Wojska Polskiego.
Minął termin składania ofert
2016-06-02 15:28:48
Określenie wartości rynkowej nieruchomości, stanowiących działki nr 118, obręb 7 miasta Lęborka, położonej przy ul. E. Plater, celem przekazania aportem na majątek LTBS Spółka z o.o. oraz nr 189/85, obręb 11 miasta Lęborka, położonej przy ul. Kusocińskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
Minął termin składania ofert
2016-06-02 15:23:26
Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla następujących lokali mieszkalnych: Stryjewskiego 8/3, Stryjewskiego 60/2, Czołgistów 22b/9, Słowackiego 20d/9, Sienkiewicza 23/6, Orzeszkowej 3/60, Targowa 58/1, I Armii WP 3/2, Jedności Robotniczej 9/2, Kossaka 18/1, Kossaka 18/1a.
Minął termin składania ofert
2016-05-19 13:19:36
Określenie wartości prawa własności, prawa użytkowania wieczystego oraz różnicy praw działki nr 242 przy ul.P.Skargi oraz działki nr 29/6 przy ul.Bieszki w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2016-04-27 15:24:58
Wykonanie usługi polegającej na określeniu wartości rynkowej nieruchomości stanowiących działki: nr 46/2, obręb 7 przy ul.E.Plater; nr 47/2, obręb 7 przy ul.E.Plater; nr 211/1, obręb 7 przy ul.P. Skargi; nr 217/3 i 211/2, obręb 7 przy ul.P.Skargi; nr 217/5 i 217/4, obręb 7 przy ul.P.Skargi; nr 395/1 oraz działka nr 395/2 przy ul.Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Minął termin składania ofert
2016-04-14 12:39:57
Sporządzenie operatów wycen dla następujących lokali: Stryjewskiego 60/2, Czołgistów 22b/9, Słowackiego 20d/9, Sienkiewicza 23/6, Orzeszkowej 3/60, Targowa 58/1, I Armii WP 3/2, Jedności Robotniczej 9/2, Kossaka 18/1, Kossaka 18/1a, Staromiejska 6/2, Grunwaldzka 7/6, Teligi 12/16, Czołgistów 2/2, Skarżyńskiego 3a/4, Boh. Westerplatte 22a/2, Chopina 12/6 oraz przeprowadzenie inwentaryzacji w budynku Wybickiego 4 ( 2 lokale).
Minął termin składania ofert
2016-04-01 14:54:39
Określenie wartości rynkowej nieruchomości stanowiących działki: nr 130/1, nr 7/15, nr 101/4 oraz określenie wartości rynkowej prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, oraz różnicy praw działki nr 157/1 o pow. 330 m2 położonej w obrębie 6 miasta Lęborka, przy ul. Hutniczej, przeznaczonej do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Minął termin składania ofert
2016-03-22 15:05:29
Określenie wartości rynkowej nieruchomości stanowiących działki: - nr 23/2, 24/15, 24/17 położonych w obrębie 11 przy ul. Bolesława Krzywoustego; - nr 414/14 położonej obrębie 3 przy ul. Derdowskiego; - nr 70/4 położonej w obrębie 11 przy ul. Mściwoja II.
Minął termin składania ofert
2016-02-25 10:58:54
Określenie wzrostu wartości nieruchomości stanowiącej różnicę między wartością nieruchomości określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po zmianie planu miejscowego a wartością określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego przed zmianą tego planu.
Minął termin składania ofert
2016-02-19 14:19:40
Wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych.
Minął termin składania ofert
2016-02-10 14:54:36
Wznowienie znaków granicznych działki nr 150/1, obręb 11, położonej w Lęborku, przy ul. Żeromskiego.
Minął termin składania ofert
2016-02-10 14:35:33
Wznowienie znaków granicznych działki nr 118, obręb 7, położonej w Lęborku, przy ul. E.Plater.
Minął termin składania ofert
2016-02-10 14:32:33
Podział geodezyjny działki nr 189/68, obręb 11 miasta Lęborka przy ul.Kusocińskiego, zgodnie z orientacyjnym przebiegiem granic.
Minął termin składania ofert
2016-01-22 14:33:55
Określenie wzrostu wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału.
Minął termin składania ofert
2016-01-19 15:16:27
Wykonanie usługi polegającej na wycenie lokali mieszkalnych (Chopina 5/1, M. Reja 25/2, Stryjewskiego3/4, Dygasińskiego 4/4, Chopina 11/15, Stryjewskiego 43c/2, Przyzamcze 19/1, E. Plater 4/5, E. Plater 8B/1, E. Plater 8B/2, Łokietka 24a/2, Mieszka I 5a/5, Łokietka 17/7, Chopina 5/6, Stryjewskiego 32b/3, Stryjewskiego 32c/1, Stryjewskiego 58/1, Stryjewskiego 59/6, Stryjewskiego 50a/6, Krzywoustego 24/7, Orlińskiego 14B/1, Dygasińskiego 2/4, Dworcowa 2/4, A. Krajowej 13B/13) oraz inwentaryzac
Minął termin składania ofert
2015-12-22 15:14:01
Wykonanie usługi polegającej na wycenie lokali mieszkalnych (Przyzamcze 18/5, Kossaka 19/5, Plac Kopernika 10/2, Mieszka I 4/3) oraz inwentaryzacji lokali mieszkalnych przy Węgrzynowicza 12.
Minął termin składania ofert
2015-12-22 15:09:23
Określenie wzrostu wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału.
Minął termin składania ofert
2015-12-02 14:28:38
Zakup i dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, akcesoriów komputerowych dla Urzędu Miejskiego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2015-12-01 12:03:24
Określenie wzrostu wartości nieruchomości stanowiącej różnicę między wartością nieruchomości określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po zmianie planu miejscowego a wartością określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego przed zmianą tego planu. (działki nr 240/21, 224, 212/16, 240/110)
Minął termin składania ofert
2015-11-26 15:42:05
Określenie wartości rynkowej nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 11 miasta Lęborka przy ul. Kusocińskiego.
Minął termin składania ofert
2015-11-25 14:42:13
Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokali o innym niż mieszkalne przeznaczeniu (pawilony handlowo - usługowe), położone przy ulicach Handlowej, Targowej i Węgrzynowicza.
Minął termin składania ofert
2015-11-06 14:23:06
Podział geodezyjny działki nr 130, obręb 8 miasta Lęborka przy ul.Wyczółkowskiego, zgodnie z orientacyjnym przebiegiem granic na załączonej mapie.
Minął termin składania ofert
2015-11-02 13:02:45
Wykonanie usługi polegającej na podziale geodezyjnym działki nr 101/2, obręb 9 miasta Lęborka przy ul. Targowej, zgodnie z orientacyjnym przebiegiem granic na załączonej mapie oraz zgodnie z obowiązującym planem miejscowym.
Minął termin składania ofert
2015-10-29 11:32:49
Sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych przy: Plac Pokoju 23-25/35, Targowa 58/7 , Targowa 58A/1, Aleja Wolności 12/6, Armii Krajowej 21/9, Krzywoustego 27A/5, Stryjewskiego 63/4, Kossaka 105/15, Orlińskiego 2/7, Staromiejska 39/3, Teligi 14/9, Stryjewskiego 8/10.
Minął termin składania ofert
2015-10-19 15:54:49
Podział geodezyjny nieruchomości stanowiących działkę nr 46/1 i działkę nr 47/1, obręb 7 miasta Lęborka przy ul. E.Plater, zgodnie z orientacyjnym przebiegiem granic na załączonej mapie oraz zgodnie z obowiązującym planem miejscowym.
Minął termin składania ofert
2015-10-16 11:56:26
Podział geodezyjny nieruchomości stanowiących działkę nr 217/2 i działkę nr 211, obręb 7 miasta Lęborka przy ul. P.Skargi, zgodnie z orientacyjnym przebiegiem granic na załączonej mapie oraz zgodnie z obowiązującym planem miejscowym.
Minął termin składania ofert
2015-10-16 11:53:48
Określenie wartości rynkowej nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 7 miasta Lęborka przy ul. Dygasińskiego, stanowiącej działki nr 199/6 i nr 200/4 o łącznej powierzchni 21 m2.
Minął termin składania ofert
2015-10-15 13:12:30
Wycena lokali mieszkalnych: -Plac Pokoju 23-25/35, Targowa 58/7, Targowa 58A/1 Aleja Wolności 12/6, Armii Krajowej 21/9, Krzywoustego 27A/5, Stryjewskiego 63/4, Kossaka 105/15, Orlińskiego 2/7, Staromiejska 39/3, Teligi 14/9, Stryjewskiego 8/10.
Minął termin składania ofert
2015-10-14 10:19:39
Wycena lokali mieszkalnych: Al. Wolności 71/1a, Malczewskiego 30/4, Chopina 12/4, Wybickiego 19/2, I Armii WP 39/11, Curie Skłodowskiej 20/5, Zwycięstwa 31/7, Mściwoja II 13/1, Targowa 58a/6, Stryjewskiego 9/3, Stryjewskiego 58/2, Stryjewskiego 58/3, Stryjewskiego 58/12, Stryjewskiego 60/1, Stryjewskiego 60/12.
Minął termin składania ofert
2015-10-14 10:17:27
Podział geodezyjny nieruchomości stanowiącej działkę nr 70/2, obręb 11 miasta Lęborka przy ul. Mściwoja II, zgodnie z orientacyjnym przebiegiem granic na załączonej mapie oraz zgodnie z obowiązującym planem miejscowym.
Minął termin składania ofert
2015-10-02 12:35:02
Podział geodezyjny nieruchomości stanowiącej działkę nr 7/14, obręb 7 m.Lęborka przy ul. 1-go Maja, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pod zabudowę garażową zgodnie z orientacyjnym przebiegiem granic na załączonej mapie oraz zgodnie z obowiązującym planem miejscowym.
Minął termin składania ofert
2015-10-02 12:32:54
Wykonanie usługi polegającej na: określeniu wartości rynkowej nieruchomości - działki nr 98/7 obr. 4 przy ul. Gdanskiej, działek nr 407/2 i 407/5 obr. 3 przy ul. Gdanskiej, działek nr 288/3 i 288/4 obr. 14 na osiedlu "Lębork-Wschód", działki 28/5 obr. 13 przy ul. Pionierów; oraz na określeniu wartości prawa własności, prawa użytkowania wieczystego oraz różnicy praw działki nr 49, obr. 5 przy ul. Płk Dąbka 8.
Minął termin składania ofert
2015-09-09 14:33:03
Określenie wartości nieruchomości stanowiącej działkę nr 39/8, obręb 3 dla ustalenia odszkodowania za przejętą z mocy prawa nieruchomość, która stanowić będzie fragment planowanej drogi publicznej - gminnej.
Minął termin składania ofert
2015-09-07 15:28:17
Podział geodezyjny działki nr 14/5, obręb 4 miasta Lęborka, zgodnie z orientacyjnym przebiegiem granic na załączonej mapie oraz zgodnie z obowiązującym planem miejscowym.
Minął termin składania ofert
2015-09-01 10:05:32
Wycena lokali mieszkalnych przy ul. 10-go Marca 5a/19 , ul. Orzeszkowej 9a/4, ul. Jedności Robotniczej 8a/7, ul. Armii Krajowej 13B/28, ul. Przyzamcze 18/2, ul. Łokietka 2/1.
Minął termin składania ofert
2015-08-31 16:08:34
Sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych przy: ul. Malczewskiego 30/4, Al. Wolności 71/1a, ul. 10-go Marca 5a/19, ul. Orzeszkowej 9a/4, ul. Jedności Robotniczej 8a/7, ul. Armii Krajowej 13B/28, ul. Przyzamcze 18/2, ul. Łokietka 2/1, ul. Stryjewskiego 55/2, ul. Stryjewskiego 55/4.
Minął termin składania ofert
2015-08-31 15:48:18
Wycena i inwentaryzacja lokali mieszkalnych.
Minął termin składania ofert
2015-08-31 15:43:57
Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych przy:     ul. Staromiejskiej 39/2, ul. Syrokomli 40a/3, ul. Targowej 50/2, ul. A. Krajowej 13B/1, ul. Słowackiego 20c/14, ul. Al. Wolności 61/3, ul. Chopina 3/6a, ul. Gdańskiej 109a/2, ul. Chopina 3/4, ul. Skarżyńskiego 3/3, ul. Mieszka I 20/1, ul. Kossaka 18/4, ul. M. Reja 26/1,            ul. Chopina 12/4, ul. Wybickiego 19/2, ul. I Armii WP 39/11 .
Minął termin składania ofert
2015-08-31 15:35:14
Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych przy:    ul. Skłodowskiej 20/5, ul. Zwycięstwa 31/7, ul. Mściwoja II 13/1, ul. Targowej 58a/6, ul. Stryjewskiego 9/3, ul. Stryjewskiego 58/2, ul. Stryjewskiego 58/3, ul. Stryjewskiego 58/12, ul. Stryjewskiego 60/1, ul. Stryjewskiego 60/12, ul. Stryjewskiego 7/3, ul. Stryjewskiego 11/8, ul. Stryjewskiego 55/12, ul. Stryjewskiego 58/4, ul. Stryjewskiego 60/4,          ul. Wyszyńskiego 4/14, ul. Wyszyńskiego 4a/25, ul. Mi
Minął termin składania ofert
2015-08-31 15:26:03
Wycena lokali mieszkalnych i nieruchomości na terenie miasta Lęborka.
Minął termin składania ofert
2015-08-31 15:13:21
Określenie wartości służebności przesyłu linii kablowej na działkach osiedla "Lębork-Wschód" oraz określenie wartości rynkowej działki nr 295/153 obręb 14 na osiedlu "Lębork-Wschód".
Minął termin składania ofert
2015-08-24 13:03:41
Określenie wartości rynkowej nieruchomości położonych w obrębie 4 miasta przy ul. Pułaskiego, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
Minął termin składania ofert
2015-08-18 14:03:15
Ustalenie wzrostu wartości nieruchomości stanowiącej różnicę między wartością nieruchomości określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po zmianie planu miejscowego a wartością określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego przed zmianą tego planu - dotyczy nieruchomości położonej w Lęborku przy ul. Teligi.
Minął termin składania ofert
2015-08-11 13:04:22
Określenie wartości rynkowej nieruchomości lokali o innym niż mieszkalne przeznaczeniu (pawilony handlowo - usługowe) położonych przy ul. Handlowej oraz ul. Targowej w Lęborku,
Minął termin składania ofert
2015-08-07 14:27:15
Określenie wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącej przed podziałem działkę nr 39/2, obręb 3, a po podziale działki nr 39/3, 39/4, 39/5, 39/6, 39/7, 39/8, z wyłączeniem działki nr 39/8, która stanowić będzie fragment planowanej drogi publicznej - gminnej, dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału.
Minął termin składania ofert
2015-07-31 14:47:03
Sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali o innym niż mieszkalne przeznaczeniu (pawilony handlowo - usługowe) położone przy ul. Handlowej oraz ul. Targowej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2015-07-31 14:36:43
Zakup i dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, akcesoriów komputerowych dla Urzędu Miejskiego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2015-07-21 11:44:52
Określenie wartości nieruchomości stanowiącej działkę nr 40/17, obręb 3 oraz określenie wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącej przed podziałem działkę nr 40/2, obręb 3.
Minął termin składania ofert
2015-07-19 09:15:42
Określenie wzrostu wartości nieruchomości położonych przy ul. Brzozowej, Wileńskiej, Traugutta i Kusocińskiego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2015-06-26 10:57:37
Określenie wzrostu wartości nieruchomości położonych przy ul. Buczka, Poznańskiej i Teligi w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2015-06-26 10:55:28
Określenie wartości rynkowej nieruchomości przy ul. Granicznej, Wrzosowej i Gdańskiej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2015-06-25 15:34:25
Podział geodezyjny nieruchomości stanowiących działkę nr 217/2 i działkę nr 211, obręb 7 przy ul. P. Skargi, zgodnie z orientacyjnym przebiegiem granic na załączonej mapie.
Minął termin składania ofert
2015-06-18 15:45:51
Podział geodezyjny nieruchomości stanowiących działkę nr 46/1 i działkę nr 47/1, obręb 7 przy ul. E. Plater, zgodnie z orientacyjnym przebiegiem granic na załączonej mapie oraz zgodnie z obowiązującym planem miejscowym.
Minął termin składania ofert
2015-06-18 15:42:42
Podział geodezyjny nieruchomości stanowiących działkę nr 189/66 i działkę nr 194/1, obręb 11, zgodnie z orientacyjnym przebiegiem granic na załączonej mapie oraz zgodnie z obowiązującym planem miejscowym.
Minął termin składania ofert
2015-06-16 15:35:32
Podział geodezyjny nieruchomości stanowiących działkę nr 414/13, obręb 3, zgodnie z orientacyjnym przebiegiem granic na załączonej mapie oraz zgodnie z obowiązującym planem miejscowym.
Minął termin składania ofert
2015-06-16 15:34:33
Podział geodezyjny nieruchomości stanowiących działkę nr 199/5 i działkę nr 200/3, obr 7, zgodnie z orientacyjnym przebiegiem granic na załączonej mapie.
Minął termin składania ofert
2015-06-16 15:31:18
Podział geodezyjny nieruchomości stanowiących działkę nr 24/2 i działkę nr 24/11, obręb 11, zgodnie z orientacyjnym przebiegiem granic na załączonej mapie oraz zgodnie z obowiązującym planem miejscowym.
Minął termin składania ofert
2015-06-08 10:12:20
Podział geodezyjny nieruchomości stanowiących działkę nr 152/38 i działkę nr 152/39, obręb 11, zgodnie z orientacyjnym przebiegiem granic na załączonej mapie oraz zgodnie z obowiązującym planem miejscowym.
Minął termin składania ofert
2015-06-08 10:03:03
Określenie wartości rynkowej nieruchomości działek przy ul.Łokietka, Armii Krajowej, oraz z obrębów 11 i 14.
Minął termin składania ofert
2015-06-03 15:02:43
Określenie wartości prawa własności, prawa użytkowania wieczystego oraz różnicy praw działek przy ul.Artylerzystów, Słupskiej, Kaszubskiej i Zawiszy Czarnego.
Minął termin składania ofert
2015-05-18 10:04:23
Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych przy ul. E. Plater, Stryjewskiego, 10-go Marca, Jedności Robotniczej, Staromiejskiej, Boh. Westerplatte, Konopnickiej, Mieszka I, Łokietka, Armii Krajowej i Al. Wolności.
Minął termin składania ofert
2015-05-15 12:07:54
Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych przy ul. Kossaka, Stryjewskiego, Skarżyńskiego, Orlińskiego, Dygasińskiego, Mostnika, Łokietka, Gdańskiej i Syrokomli.
Minął termin składania ofert
2015-05-15 11:29:32
Wycena lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Malczewskiego, Wyszyńskiego, Mostnika i Łokietka w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2015-04-23 15:33:02
Zakup i dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz akcesoriów komputerowych dla Urzędu Miejskiego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2015-04-21 12:52:18
Określenie wartości rynkowej nieruchomości, stanowiących działki położone w obrębie 14 miasta Lęborka na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz określenie wartości prawa własności, prawa użytkowania wieczystego oraz różnicy praw działek przy ul. Glinianej, ul. Kniewskiego i ul. P. Skargi
Minął termin składania ofert
2015-04-15 14:00:37
Określenie wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącej przed podziałem działki nr 10/1 i 10/2 obręb 13 o pow. 15112 m2 położonej w Lęborku przy ul. Pionierów, a po podziale działki nr 10/3 - 10/6 dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału i przedłożenia jej w formie operatów szacunkowych.
Minął termin składania ofert
2015-03-24 11:27:12
Określenie wartości nieruchomości stanowiącej działkę nr 42/5, obręb 3 oraz określenie wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącej przed podziałem działkę nr 42, obręb 3, a po podziale działki nr 42/1 - 42/5.
Minął termin składania ofert
2015-03-13 11:09:07
Wycena lokali mieszkalnych przy ul. Stryjewskiego i Al. Wolności w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2015-03-13 11:04:17
Określenie wartości prawa własności, prawa użytkowania wieczystego oraz różnicy praw działek przy ul. I Armii WP, ul. Artylerzystów, ul. Kolejarzy w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2015-03-11 14:40:31
Podział geodezyjny nieruchomości stanowiącej działki nr 301 i 304, obręb 14 w Lęborku
Minął termin składania ofert
2015-02-05 07:56:34
Określenie wzrostu wartości nieruchomości - udziału wynoszącego 1/24 część w działce nr 52/11, obręb 13 położonej w Lęborku przy ul.Buczka.
Minął termin składania ofert
2015-02-05 07:53:37
Określenie wartości nieruchomości stanowiącej działkę nr 62/19, obręb 13 oraz określenie wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącej przed podziałem działkę nr 62/5, obręb 13, a po podziale działki nr 62/17 - 62/20.
Minął termin składania ofert
2015-02-05 07:50:04
Inwentaryzacja lokali, wycena lokali mieszkalnych oraz wycena nieruchomości zabudowanej na terenie miasta Lęborka.
Minął termin składania ofert
2015-01-09 14:31:50
Wtórna parcelacja obszaru, w którego skład wchodzą działki nr 126/1-126/15 oraz 119/14-119/16, obręb 4, w celu wydzielenia 3 terenów budowlanych oraz drogi z orientacyjnym przebiegiem granic zaznaczonych na mapie oraz projektem planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu drogi publicznej.
Minął termin składania ofert
2014-12-02 13:17:50
Zakup i dostawa serwera dla Urzędu Miejskiego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2014-11-20 15:50:31
Podział geodezyjny działki nr 295/2, obręb 14 położonej w Lęborku, zgodnie z załącznikiem mapowym przedstawiającym orientacyjny przebieg podziału.
Minął termin składania ofert
2014-11-19 15:25:24
Podział geodezyjny działki nr 322/16, obręb 3 położonej w Lęborku przy ul. Łokietka, zgodnie z załącznikiem mapowym przedstawiającym orientacyjny przebieg podziału.
Minął termin składania ofert
2014-11-18 08:59:14
Podział geodezyjny działki nr 98/4, obręb 4 położonej w Lęborku przy ul.Gdańskiej, zgodnie z załącznikiem mapowym przedstawiającym orientacyjny przebieg podziału.
Minął termin składania ofert
2014-11-18 08:56:56
Podział geodezyjny działki nr 3/4, obręb 7 położonej w Lęborku przy ul.Czołgistów.
Minął termin składania ofert
2014-11-07 15:07:18
Zakup i dostawa orginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, akcesoriów komputerowych oraz sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2014-11-06 14:25:15
Wykonanie usługi polegającej na: - określeniu wartości prawa własności, prawa użytkowania wieczystego oraz różnicy praw działki nr 67, obręb 3; - określeniu wartości prawa własności, prawa użytkowania wieczystego oraz różnicy praw działki nr 77/2, obręb 4.
Minął termin składania ofert
2014-11-06 09:36:48
Podział geodezyjny działki nr 17/1, obręb 4 położonej w Lęborku przy ul.Kossaka.
Minął termin składania ofert
2014-10-28 09:22:12
Podział geodezyjny działki nr 50, obręb 3 położonej w Lęborku przy ul.Kossaka.
Minął termin składania ofert
2014-10-28 09:21:13
Podział geodezyjny działki nr 181, obręb 3 położonej w Lęborku przy ul.Kossaka.
Minął termin składania ofert
2014-10-28 09:14:55
Wykonanie usługi polegającej na określeniu wartości nieruchomości przed i po podziale do ustalenia opłat adiacenckich dotyczących: działki nr 69/2, obręb 10 położonej przy ul.Bolesława Krzywoustego oraz działki nr 65/9, obręb 13 położonej przy ul.Buczka.
Minął termin składania ofert
2014-10-17 14:43:57
Wycena 7 lokali mieszkalnych na terenie Lęborka.
Minął termin składania ofert
2014-09-23 11:32:43
Określenie wartości rynkowych nieruchomości niezabudowanych stanowiących działki nr 77/6, 77/9 obręb 13 i 160/6 obręb 8 miasta Lęborka.
Minął termin składania ofert
2014-09-17 15:24:20
Wycena 16 lokali mieszkalnych oraz inwentaryzacja 3 lokali mieszkalnych w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2014-09-15 15:50:13
Wykonanie usługi polegającej na podziale geodezyjnym działki nr 152/86, obręb 11 położonej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2014-08-18 15:57:09
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2014-08-11 14:51:17
Podział geodezyjny działki nr 70/1, obręb 4 położonej w Lęborku przy ul.Gdańskiej, zgodnie z załącznikiem mapowym.
Minął termin składania ofert
2014-07-30 14:34:07
Określenie wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej działkę nr 198, obręb 11 miasta Lęborka oraz określenie wartości rynkowej nieruchomości pawilonu handlowo-usługowego o innym niż mieszkalne przeznaczeniu, położony w obrębie 7 miasta Lęborka, przy ul. Węgrzynowicza 7 B.
Minął termin składania ofert
2014-07-30 10:02:33
Wykonanie usługi polegającej na podziale geodezyjnym działki nr 33/4, obręb 3 położonej w Lęborku przy ul.Skarżyńskiego.
Minął termin składania ofert
2014-07-18 10:07:52
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Lęborku
Minął termin składania ofert
2014-07-16 12:54:59
Wykonanie usługi polegającej na określeniu wzrostu wartości nieruchomości przed i po podziale do ustalenia opłaty adiacenckiej /dz. 141, obr. 12; dz. 376, obr. 1; dz. 46, obr. 12/
Minął termin składania ofert
2014-06-30 13:24:23
Zakup, wykonanie i dostawa nośników USB (pendrive) dla Urzędu Miejskiego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2014-06-27 14:26:46
Wykonanie usługi polegającej na wycenie 17 lokali mieszkalnych oraz inwentaryzację lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Stryjewskiego 13/7 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2014-06-25 15:01:09
Podział geodezyjny działki nr 105, obręb 8 położonej w Lęborku, zgodnie z załącznikiem mapowym.
Minął termin składania ofert
2014-05-30 09:42:19
Podział geodezyjny działki nr 47, obręb 13 położonej w Lęborku, zgodnie z załącznikiem mapowym.
Minął termin składania ofert
2014-05-30 09:37:59
Wykonanie usługi polegającej na podziale geodezyjnym działki nr 28/3, obręb 13 położonej w Lęborku przy ul.Pionierów.
Minął termin składania ofert
2014-05-19 15:32:31
Określenie wartości rynkowej oraz określenie wartości prawa własności nieruchomości. (ul. Czołgistów, Pl. Pokoju, Sienkiewicza, Bema)
Minął termin składania ofert
2014-05-07 14:37:41
Wykonanie usługi polegającej na wycenie 12 lokali mieszkalnych z terenu miasta Lęborka. /ul. Kossaka, Armii Krajowej, Stryjewskiego, Mieszka I, Przymurnej, Łokietka, Kellera/
Minął termin składania ofert
2014-04-22 11:26:00
Wykonanie usługi polegającej na inwentaryzacji lokali z przedstawieniem wyników w postaci: rzutu lokalu z zaznaczeniem poszczególnych pomieszczeń i zwymiarowaniem poszczególnych pomieszczeń niezbędnym do obliczenia powierzchni użytkowej; obliczeniu powierzchni użytkowej lokalu z podziałem na poszczególne pomieszczenia oraz przedstawienie obliczeń powierzchni użytkowej; zaznaczeniem lokalu na rzucie odpowiedniej kondygnacji budynku. /budynki: Armii Krajowej 13A, Skarżyńskiego 2-2a, Kossaka 15, K
Minął termin składania ofert
2014-04-22 11:20:10
Wykonanie usługi polegającej na podziale geodezyjnym działki nr 79/12, obręb 2 położonej w Lęborku przy ul.Głowackiego.
Minął termin składania ofert
2014-04-09 15:07:28
Wykonanie usługi polegającej na określeniu wzrostu wartości nieruchomości - działki nr 4/3, obręb 5 położonej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2014-04-09 15:05:19
Wykonanie usługi polegającej na: okręśleniu wartości rynkowej nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 30/28, położonej w obrębie 13 miasta Lęborka, przy ul. Pionierów; określeniu wartości rynkowej nieruchomości, zabudowanej garażem, stanowiącej działkę nr 360/1, położonej w obrębie 3 miasta Lęborka przy ul. Korczaka.
Minął termin składania ofert
2014-04-09 11:10:07
Wycena lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Słowackiego, I Armii WP, Derdowskiego i Staromiejskiej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2014-04-03 11:36:50
Określenie wartości prawa własności, określenie wartości prawa użytkowania wieczystego oraz różnicy prawa działki nr 287/2, obręb 1 miasta Lęborka, o powierzchni 869 m2, przy ul. Harcerzy oraz określenie wartości rynkowej lokalu o innym niż mieszkalne przeznaczeniu (pawilon handlowo - usługowy), położony przy ul. Handlowej 1/3, obręb 7 miasta Lęborka.
Minął termin składania ofert
2014-03-21 13:58:43
Wycena lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Krzywoustego, Skłodowskiej, Orzeszkowej, Armii Krajowej i Staromiejskiej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2014-03-18 14:47:17
Wznowienie znaków granicznych pomiędzy działkami nr 144 i 143 a działką nr 142/6, obręb 7.
Minął termin składania ofert
2014-03-10 10:20:37
Wykonanie usługi polegającej na określeniu wartości rynkowej nieruchomości, stanowiących działki niezabudowane, położonych w obrębie 8 miasta Lęborka w rejonie Pl. Pokoju i ulic Armii Krajowej, Młynarskiej i Długosza.
Minął termin składania ofert
2014-03-05 15:11:08
Zakup i dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz akcesoriów komputerowych dla Urzędu Miejskiego w Lęborku
Minął termin składania ofert
2014-02-18 10:49:29
Wycena lokali mieszkalnych przy ul. Stryjewskiego i Orzeszkowej oraz wycena lokalu o innym niż mieszkalne przeznaczeniu przy. Al. Wolności w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2014-02-14 14:55:28
Określenie wartości rynkowej nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 8 miasta przy ul. Staromiejskiej oraz określenie wartości prawa własności, prawa użytkowania wieczystego oraz różnicy praw działki nr 299/4.
Minął termin składania ofert
2014-02-13 15:38:15
Określenie wzrostu wartości nieruchomości przed i po podziale do ustalenia opłaty adiacenckiej działki nr 150/1 obręb 1, 164/31 obręb 1, 277/1 obręb14 i 68/2 obręb 10.
Minął termin składania ofert
2014-01-24 08:24:48
Podział geodezyjny działki nr 38/1, obręb 8, położonej w Lęborku przy Pl.Pokoju.
Minął termin składania ofert
2014-01-16 13:59:30
Podział geodezyjny działki nr 356/1, obręb 7, położonej w Lęborku przy ul.Sienkiewicza.
Minął termin składania ofert
2014-01-16 13:55:53
Wykonanie usługi polegającej na określeniu wartości rynkowej nieruchomości, określenie jednorazowej wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na działce położonej przy ul. Abrahama.
Minął termin składania ofert
2014-01-16 09:01:48
Określenie wartości rynkowej nieruchomości: - jednorazowej wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu, na działce nr 13/2 obręb 10 miasta Lęborka, położonej przy ul. Abrahama.
Minął termin składania ofert
2014-01-16 08:33:31
Wycena lokali mieszkalnych na terernie miasta Lęborka.
Minął termin składania ofert
2013-12-23 15:10:02
Wykonanie usługi polegającej na podziale geodezyjnym działki nr 254/1, obręb 3, położonej w Lęborku przy ul. Mostnika.
Minął termin składania ofert
2013-12-05 09:41:56
Wycena lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Targowej, Jedności Robotniczej, Korczaka, Teligi, Mieszka I, Chopina i Zwycięstwa w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2013-11-21 09:28:10
Inwentaryzacja lokali przy ul. Mieszka I, Kossaka i Zwycięstwa w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2013-11-12 07:45:05
Wycena lokali mieszkalnych na terernie miasta Lęborka.
Minął termin składania ofert
2013-11-08 14:57:35
Podział geodezyjny działki nr 7/12, obręb 7, położonej w Lęborku w rejonie ulicy Czołgistów i 1 Maja.
Minął termin składania ofert
2013-11-06 13:09:02
Podział geodezyjny działki nr 208/3, obręb 3 położonej w Lęborku przy ul. Mostnika oraz działki nr 206/2, obręb 3 położonej w Lęborku przy ul.Stryjewskiego.
Minął termin składania ofert
2013-10-31 11:45:28
Wykonanie usługi polegającej na określeniu wartości prawa własności, określeniu wartości prawa użytkowania wieczystego oraz różnicy praw działek.
Minął termin składania ofert
2013-10-10 09:14:18
Wykonanie usługi polegającej na określeniu wartości rynkowej nieruchomości do ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu działek: nr 321/3 i 321/4 położonej przy ul.Łokietka; nr 67 położonej przy ul.Zofii Witkowskiej.
Minął termin składania ofert
2013-10-04 11:18:21
Wykonanie usługi polegającej na podziale geodezyjnym działki nr 59/2 obręb 8 położonej w Lęborku przy ul. Staromiejskiej.
Minął termin składania ofert
2013-10-04 11:15:49
Wykonanie usługi polegającej na określeniu wartości rynkowej nieruchomości z terenu miasta Lęborka.
Minął termin składania ofert
2013-10-03 15:09:27
Określenie wzrostu wartości nieruchomości przed i po podziale do ustalenia opłaty adiacenckiej dla działki nr 184/2, obręb 7, położonej przy ul.I Armii Wojska Polskiego , po podziale działek nr 184/42, 184/43.
Minął termin składania ofert
2013-09-19 12:06:42
Określenie wartości rynkowych nieruchomości przy Pl. Spóldzielczym, ul. Orlińskiego i ul. Grudziądzkiej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2013-08-29 14:49:29
Określenie wzrostu wartości nieruchomości - działki nr 52/15 oraz udziału wynoszacego 1/12 części w działce 52/5, obręb 13 położonej przy ul. Buczka w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2013-08-14 14:24:44
Wykonanie usługi polegającej na określeniu wartości rynkowej nieruchomości, określenie wartości rynkowej lokalu o innym niż mieszkalne przeznaczeniu z terenu miasta Lęborka.
Minął termin składania ofert
2013-08-13 11:11:19
Wycena lokali mieszkalnych przy ul. Wyszyńskiego, Jedności Robotniczej, Mieszka I, Sienkiewicza, Stryjewskiego, Kossaka i Al. Wolności w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2013-08-09 09:19:23
Określenie wartości rynkowych nieruchomości, położonych w obrębie 14 miasta Lęborka wchodzących w skład obszaru osiedla "Lębork-Wschód".
Minął termin składania ofert
2013-08-08 11:18:59
Zakup i dostawa orginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz akcesoriów komputerowych.
Minął termin składania ofert
2013-07-30 11:56:16
Określenie wartości rynkowej nieruchomości, określeniu wartości rynkowej lokalu o innym niż mieszkalne przeznaczeniu, określeniu wartości prawa własności, określeniu wartości prawa użytkowania wieczystego oraz różnicy praw działek z terenu miasta Lęborka.
Minął termin składania ofert
2013-07-17 14:12:22
Określenie wartości nieruchomości stanowiącej działkę nr 83/4, obręb 13 oraz określenie wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącej przed podziałem działkę nr 83, obręb 13, a po podziale działki nr 83/1-83/7, z wyłączeniem działki nr 83/4.
Minął termin składania ofert
2013-07-17 13:18:19
Określenie wartości rynkowej nieruchomości, stanowiących działki przy ul. Kossaka, Wita Stwosza, Beniowskiego i Wrocławskiej, określenie wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 160/6, obręb 8 przy ul. Gdańskiej, określenie wysokości jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na działkach nr 23/26 i nr 23/27 obręb 10 przy ul. Majkowskiego w Lęborku oraz określenie wartości rynkowej lokalu o innym niż mieszkalne przeznaczeniu (pawilon ha
Minął termin składania ofert
2013-07-16 09:52:02
Wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 238/1 obręb 9 położonej w Lęborku przy ul.Targowej.
Minął termin składania ofert
2013-07-05 18:23:29
Określenie wartości nieruchomości przed i po podziale do ustalenia opłat adiacenckich dotyczących działek położonych przy ul.Traugutta, Harcerzy, Mazurskiej, Pomorskiej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2013-06-12 13:46:05
Wykonanie usługi polegającej na określeniu wartości rynkowych nieruchomości, położonych w obrębie 14 miasta Lęborka wchodzących w skład obszaru osiedla "Lębork-Wschód"
Minął termin składania ofert
2013-06-05 11:47:32
Wycena lokali mieszkalnych przy ul. Al.Wolności, Jedności Robotniczej, Mieszka I, Sienkiewicza, Stryjewskiego i Kossaka w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2013-05-31 09:55:04
Wycena lokali mieszkalnych przy ul. Kossaka, Stryjewskiego, Malczewskiego, Chopina, Franciszkańskiej, M. Reja, Staszica, Łokietka i Staromiejskiej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2013-05-20 08:04:20
Określenie wzrostu wartości nieruchomości - działki nr 308/6 oraz udziału wynoszącego 1/8 części w działce 308/1, obręb 14 położonej przy ul.Wincentego Witosa, w celu naliczenia opłaty planistycznej.
Minął termin składania ofert
2013-05-16 15:10:43
Wykonanie usługi polegającej na określeniu wartości prawa własności, określeniu wartości prawa użytkowania wieczystego, różnicy praw działek oraz określeniu wartości rynkowej prawa własności nieruchomości na terenie miasta Lęborka.
Minął termin składania ofert
2013-05-16 14:05:02
Wykonanie usług polegającej na określeniu wartości rynkowej nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Lęborka.
Minął termin składania ofert
2013-04-11 15:22:32
Inwentaryzacja oraz wycena lokali znajdujących się na terenie miasta Lęborka.
Minął termin składania ofert
2013-03-28 14:30:38
Inwentaryzacja i wycena lokali o innym niż mieszkalne przeznaczeniu w budynkach przy ul. Gdańskiej 1/4a i ul. Młynarskiej 14/1 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2013-03-28 12:02:44
Określenie wartości nieruchomości stanowiącej działkę nr 52/14, obręb 13 przy ul.Buczka oraz określeniu wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącej przed podziałem działkę nr 52/6, obręb 13, a po podziale działki nr 52/14 - 52/20, z wyłączeniem działki nr 52/14.
Minął termin składania ofert
2013-03-21 13:33:40
Określenie wartości rynkowej nieruchomości pawilonu handlowo-usługowego o innym niż mieszkalne przeznaczeniu, położony w obrębie 7 miasta Lęborka, przy ul. Węgrzynowicza
Minął termin składania ofert
2013-03-21 13:29:45
Określenie wartości nieruchomości przed i po podziale do ustalenia opłat adiacenckich dotyczących działek położonych przy ul. Jedności Robotniczej i ul. Pionierów w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2013-03-14 13:59:06
Określenie wartości rynkowych nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Majkowskiego i ul. Komuny Paryskiej w Lęborku przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
Minął termin składania ofert
2013-03-08 11:55:22
Wykonanie usługi polegającej na: określeniu wartości nieruchomości stanowiącej działkę nr 44/4, obręb 3 przy ul.Poznanskiej, określeniu wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącej przed podziałem działkę nr 44/2, obręb 3, a po podziale działki nr 44/3 - 44/14.
Minął termin składania ofert
2013-02-22 15:09:32
Zakup i dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz akcesoriów komputerowych.
Minął termin składania ofert
2013-02-19 15:18:31
Określenie wartości nieruchomości przed i po podziale do ustalenia opłat adiacenckich dotyczących działek położonych przy ul. Zwycięstwa, Mireckiego, Buczka, Majkowskiego i Poznańskiej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2013-02-07 12:22:09
Określenie wartości rynkowych nieruchomości niezabudowanych stanowiących działki położone w obrębie 4 miasta Lęborka.
Minął termin składania ofert
2013-02-05 12:13:08
Wykonanie usług polegających na: Określeniu wartości rynkowych nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie 14 m.Lęborka; Określeniu wartości prawa własności, określeniu wartości prawa użytkowania wieczystego oraz różnicy praw działek przeznaczonych do przekształcenia; określeniu wartości rynkowej dz. nr 398/13 obręb 7, przy ul. 10 Marca oraz nakładów znajdujących się na tej działce.
Minął termin składania ofert
2013-02-01 13:48:37
Wykonanie podziału geodezyjnego działek nr 293, 295/49, 282/8, 299 obręb 14 położonych w Lęborku na Osiedlu "Lębork-Wschód".
Minął termin składania ofert
2013-01-16 14:48:29
Inwentaryzacja lokali przy ul. Stryjewskiego 50a i ul. Sienkiewicza 36a oraz wycena lokali przy ul. Kellera, Mostnika, Orzeszkowej i Sienkiewicza w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2013-01-16 13:33:41
Określenie wartości rynkowej nieruchomości położonych w obrębie 13 przy ul. Pionierów, obrębie 8 przy Pl. Spółdzielczym oraz obrębie 7 przy ul. Legionów Polskich w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2013-01-09 12:02:32
Wykonanie wyceny 7 lokali mieszkalnych. /ul. Gdańska 92; ul. Mieszka I 20a; ul. Czołgistów 4; ul. Grunwaldzka 17; ul. Przymurna 13; ul. Tczewska 14; ul. Staromiejska 16/
Minął termin składania ofert
2012-12-21 15:08:34
Inwentaryzacja lokali z przedstawieniem wyników w postaci rzutu lokalu z zaznaczeniem poszczególnych pomieszczeń, powierzchni użytkowej lokalu z podziałem na poszczególne pomieszczenia oraz przedstawienie obliczeń powierzchni użytkowej zaznaczeniem lokalu na rzucie odpowiedniej kondygnacji budynku. /ulice Tczewska 14; Kossaka 27; Słowackiego 13; Wybickiego 1-2; Przymurna 13; Stryjewskiego 58; Stryjewskiego 60; Zwycięstwa 35A; Sienkiewicza 36/
Minął termin składania ofert
2012-12-21 15:05:05
Wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 316/7 obręb 7 położonej w Lęborku, zgodnie z mapa sytuacyjną.
Minął termin składania ofert
2012-12-19 12:46:56
Wycena lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Łokietka 24 w Lęborku z uwzględnieniem nakładów poniesionych na remont.
Minął termin składania ofert
2012-12-18 09:06:45
Wycena wartości rynkowej oraz odtworzeniowej nakładów w postaci garażu usytuowanego przy ul. Gdańskiej 102 w granicach działki nr 76/6 obrębu 4.
Minął termin składania ofert
2012-12-14 10:44:45
Wycena nieruchomości w celu określenia wartości rynkowej poszczególnych lokali o innym niż mieszkalnym przeznaczeniu (pawilony handlowo-usługowe) wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz z przypadającym do tych lokali udziałem w nieruchomości wspólnej tj. odpowiedniej działce gruntu oraz częściach wspólnych budynków, dla potrzeb sprzedaży nieruchomości na rzecz dzierżawcy. Nieruchomości na działkach nr 771/24, nr 771/9, nr 771/22.
Minął termin składania ofert
2012-12-07 13:50:44
Wykonanie wznowienia znaków granicznych działki nr 187/22 obręb 11 położonej w Lęborku, zgodnie z mapa sytuacyjną.
Minął termin składania ofert
2012-11-30 13:46:31
Określenie wartości rynkowej nieruchomości, stanowiących działki nr 282/5, nr 289/11-13, nr 289/15 położone w rejonie ulic Wincentego Witosa i Stanisława Mikołajczyka, wchodzące w skład obszaru osiedla "Lębork-Wschód" przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu oraz działki nr 357/1 położona przy ul. Sienkiewicza przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu.
Minął termin składania ofert
2012-11-28 14:53:36
Określenie wartości nieruchomości stanowiących działki nr 70/12 i nr 70/14, obręb 13 przy ul.Buczka oraz określenie wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącej przed podziałem działkę nr 70/1 obręb 13, a po podziale działki nr 70/3-70/14.
Minął termin składania ofert
2012-11-21 13:38:19
Podział geodezyjny działek nr 92 i 93 obręb 1 położonych w Lęborku przy ul.Kanałowej, zgodnie z opracowaną koncepcją podziału tego terenu.
Minął termin składania ofert
2012-11-08 13:49:57
Określenie wartości rynkowej nieruchomości w Lęborku, stanowiących działki nr 187/1-3 obręb 2, nr 180/3 obręb 3, nr 30/3 obręb 8, 124/12-13 obręb 7 oraz określenie jednorazowej wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 357/1 obręb 7.
Minął termin składania ofert
2012-11-05 14:35:14
Wycena lokali mieszkalnych przy ul. Zwycięstwa 31, Przyzamcze 18, Staromiejskiej 16, Targowej 58, Skłodowskiej 22, I Armii WP39 w Lęborku oraz wycena nieruchomości zabudowanej w rejonie ul. Czołgistów i ul. A. Krajowej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2012-11-05 09:51:52
Inwentaryzacja lokali przy ul. Okrzei i Grunwaldzkiej oraz wycena lokali mieszkalnych przy ul. Mieszka I i ul. Grudziądzkiej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2012-10-30 08:05:06
Podział geodezyjny działki nr 229 obręb 6 położonej w Lęborku przy ul.Beniowskiego, zgodnie z obowiązującym planem miejscowym.
Minął termin składania ofert
2012-10-25 15:27:43
Zakup i dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz akcesoriów komputerowych.
Minął termin składania ofert
2012-10-24 13:26:41
Określenie wartości prawa własności, określenie wartości prawa użytkowania wieczystego oraz różnicy praw działek przeznaczonych do przekształcenia, stanowiących działki nr 248/1 obręb 1, nr 101 obręb 6, nr 40 obręb 6 i nr 242 obręb 3.
Minął termin składania ofert
2012-10-24 09:10:19
Wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 23/7 obręb 10 położonej w Lęborku przy ul.Majkowskiego.
Minął termin składania ofert
2012-10-19 11:47:02
Wycena lokali mieszkalnych przy ul. Staromiejskiej, Stryjewskiego, Orlińskiego, Tczewskiej, Przyzamcze i Chopina w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2012-09-27 12:40:36
Inwentaryzacja lokali z przedstawieniem wyników w postaci rzutu lokalu z zaznaczeniem poszczególnych pomieszczeń (z otworami okiennymi i drzwiowymi) i zwymiarowaniem poszczególnych pomieszczeń niezbędnym do obliczenia powierzchni użytkowej, obliczeniu powierzchni użytkowej lokalu z podziałem na poszczególne pomieszczenia oraz przedstawienie obliczeń powierzchni użytkowej oraz zaznaczeniem lokalu na rzucie odpowiedniej kondygnacji budynku w budynkach przy ul. Gdańskiej, Skarżyńskiego, Mieszka, M
Minął termin składania ofert
2012-09-26 15:19:34
Wykonanie określenia wartości rynkowej nieruchomości do celów aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu działek.
Minął termin składania ofert
2012-09-20 15:46:09
Wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 384/6 obręb 3 położonej w Lęborku przy ul.Kard.Stefana Wyszyńskiego, zgodnie z obowiązującym planem miejscowym oraz z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania nieruchomości.
Minął termin składania ofert
2012-09-20 15:45:01
Wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 77/5 obręb 13 położonej w Lęborku, zgodnie z obowiązującym planem miejscowym.
Minął termin składania ofert
2012-09-20 15:44:17
Wykonanie, dostawa i montaż mebli do pomieszczeń nr 107 i 108 w budynku A Urzędu Miejskiego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2012-09-13 16:11:43
Wykonanie, dostawa i montaż mebli do pomieszczenia nr 107 i 108 w budynku A Urzędu Miejskiego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2012-09-04 14:58:07
Wycena lokali mieszkalnych przy ul. Al. Wolności, Dygasińskiego, I Armii WP, Orlińskiego i Stryjewskiego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2012-08-23 11:16:44
Określenie wartości rynkowej nieruchomości, stanowiących działki nr 77/6 obręb 13 i nr 38/6-7 obręb 12 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2012-08-22 13:30:41
Określenie wartości prawa własności, określenie wartości prawa użytkowania wieczystego oraz różnicy praw działek przekształconych do przekształcenia przy ul. Płk. Dąbka, ul. Kolonia i ul. Artylerzystów w Lęborku oraz określenie wartości rynkowej nieruchomości, stanowiących działki przy ul. E. Plater, ul. Wyspiańskiego i ul. Staszica w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2012-08-17 14:39:20
Określenie wartości rynkowej nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 8 m.Lęborkaw rejonie Pl. Pokoju i ulic Armi Krajowej, Młynarskiej, Długosza.
Minął termin składania ofert
2012-07-30 15:58:47
Określenie wartości prawa własności, określeniu wartości prawa użytkowanie wieczystego oraz różnicy praw działek przy ul.Staszica, ul. Weterynaryjnej, ul.Żeromskiego, ul.Kossaka oraz określenie wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 5/2 obręb 11 i nr 17/5 obręb 4.
Minął termin składania ofert
2012-07-25 11:32:02
Określenie wartości rynkowej lokalu o innym niż mieszkalne przeznaczeniu, położonego przy ul. Handlowej 7/2, obręb 7 miasta Lęborka.
Minął termin składania ofert
2012-07-25 10:34:21
Wykonanie wyceny udziału w działce 300/6, obręb 7 miasta Lęborka.
Minął termin składania ofert
2012-07-20 10:35:29
Wycena lokali mieszkalnych przy ul. Staromiejskiej, Stryjewskiego, Orlińskiego, Okrzei, Targowej i Mieszka I w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2012-07-17 15:27:00
Wykonanie podziału geodezyjnego działek nr 126, 119/12, 119/8 obręb 4 położonych w Lęborku przy ul.Pułaskiego, zgodnie z opracowaną koncepcją.
Minął termin składania ofert
2012-07-17 15:24:04
Podział działki nr 301 obręb 3 położonej w Lęborku przy ul. Stryjewskiego.
Minął termin składania ofert
2012-07-06 13:41:22
Podział działki nr 303 obręb 3 położonej w Lęborku przy ul. Stryjewskiego.
Minął termin składania ofert
2012-07-06 13:38:29
Inwentaryzacja lokali przy ul. Stryjewskiego, Orlińskiego i Zwycięstwa w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2012-07-05 12:43:15
Wycena lokali mieszkalnych przy ul. Staromiejskiej, Stryjewskiego, Orlińskiego, Okrzei, Targowej i Mieszka I w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2012-07-05 12:39:38
Określenie wartości prawa własności, określenie wartości prawa użytkowanie wieczystego oraz różnicy praw działek: nr 277/2 obręb 7 przy ul.Staromiejskiej, nr 65 obręb 6 przy ul. Spółdzielczej, nr 75 obręb 11 przy ul. Kościuszki, przeznaczonych do przekształcenia oraz określenie wartości rynkowej nieruchomości, stanowiącej działkę nr 160/6 obręb 8, przy ul.Gdańskiej, przeznaczonej do sprzedaży.
Minął termin składania ofert
2012-06-26 14:57:14
Zakup i dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz akcesoriów komputerowych.
Minął termin składania ofert
2012-06-13 09:07:53
Wykonanie wznowienia znaków granicznych działki nr 156/6, obręb 3 położonych w Lęborku przy ul.Kossaka.
Minął termin składania ofert
2012-05-24 15:19:37
Wykonanie wznowienia znaków granicznych działki nr 178/1 i działki nr 176, obręb 3 położonych w Lęborku przy ul.Kossaka.
Minął termin składania ofert
2012-05-24 15:17:36
Określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 3 przy ul.Poznańskiej przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Minął termin składania ofert
2012-05-17 12:14:51
Podział geodezyjny działki nr 187, obręb 2, położonej w Lęborku przy ul. Akacjowej.
Minął termin składania ofert
2012-05-17 12:04:27
Wycena lokali mieszkalnych przy ul. Kellera, Al. Wolności, Chopina, Dygasińskiego i Kossaka w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2012-05-09 13:20:26
Wycena lokali mieszkalnych przy ul. Boh. Westerplatte, Konopnickiej i Dygasińskiego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2012-04-27 11:45:33
Zakup i dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz akcesoriów komputerowych.
Minął termin składania ofert
2012-04-13 10:53:48
Wykonanie podziału działki nr 180/2 obręb 3 położonej w Lęborku przy ul.Kossaka, zgodnie z obowiązującym planem miejscowym.
Minął termin składania ofert
2012-04-13 10:18:35
Określenie wartości nieruchomości przed i po podziale do ustalenia opłat adiacenckich dla działek nr 43/1, 43/2, 43/3, obręb 14 położonych przy ul.Wincentego Witosa, o pow. 10103 m2 ( po podziale działki nr 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317)
Minął termin składania ofert
2012-04-13 10:17:12
Wykonanie określenia wartości nieruchomości przed i po podziale do ustalenia opłat adiacenckich
Minął termin składania ofert
2012-04-05 13:36:51
Wykonanie podziału działki nr 81 obręb 8 położonej w Lęborku przy ul.Przyzamcze, zgodnie z obowiązującym planem miejscowym.
Minął termin składania ofert
2012-04-05 13:34:10
Sporządzenie inwentaryzacji 26 lokali mieszkalnych przy ul. Okrzei, Stryjewskiego, Targowej i Chopina w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2012-03-29 15:39:01
Wykonanie wyceny 8 lokali mieszkalnych znajdujących się na terenie miasta Lęborka.
Minął termin składania ofert
2012-03-29 15:33:41
Wykonanie podziału działki nr 10/11 obręb 7 położonej w Lęborku przy ul.Czołgistów.
Minął termin składania ofert
2012-03-29 15:11:02
Określenie wartości prawa użytkowania wieczystego, wartości prawa własności i różnicy tych praw, przeznaczonych do przekształceń oraz określenie wartości rynkowej nieruchomości na terene miasta Lęborka.
Minął termin składania ofert
2012-03-28 14:00:01
Wykonanie podziału działki nr 165 obręb 9 położonej w Lęborku w rejonie ulic Staszica, Wyspiańskiego i Targowej.
Minął termin składania ofert
2012-03-22 15:15:40
Inwentaryzacja 7 lokali mieszkalnych oraz wycena 5 lokali mieszkalnych na terenie miasta Lęborka.
Minął termin składania ofert
2012-03-21 10:17:34
Wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 771/8, obręb 7, położonej w Lęborku przy ul.Węgrzynowicza.
Minął termin składania ofert
2012-03-15 14:55:42
Sporządzenie inwentaryzacji 7 lokali mieszkalnych przy ul. Kelera 15 i Orlińskiego 4 - 4A oraz wycena 2 lokali mieszkalnych z ul. Boh. Westerplatte 3-4 i Armii Krajowej 13B w Lęborku
Minął termin składania ofert
2012-03-08 11:44:08
Wykonanie wyceny 5 lokali mieszkalnych znajdujących się na terenie miasta Lęborka.
Minął termin składania ofert
2012-03-08 11:39:07
Inwentaryzacja 14 lokali mieszkalnych i wycena 1 lokalu mieszkalnego na terenie miasta Lęborka.
Minął termin składania ofert
2012-03-02 23:39:12
Wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 771/1 obręb 7 położonej w Lęborku przy ul.Handlowej.
Minął termin składania ofert
2012-02-29 12:12:20
Wykonanie podziału geodezyjnego działek nr 289/3, 286/6, 287/3, 285/5, 284/7, 283/8, 283/3, 281/3, 287/1, 290/1, 291/6, 292/5, 293/9, 294/10, 294/7 obręb 7 położonych w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2012-02-29 12:09:54
Wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 300/4, obręb 7 położonej w Lęborku przy ul. Zwycięstwa.
Minął termin składania ofert
2012-02-22 10:42:22
Wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 114/1, obręb 7 położonej w Lęborku przy ul. E.Plater.
Minął termin składania ofert
2012-02-22 10:39:53
Sporządzenie inwentaryzacji 4 lokali mieszkalnych przy ul. Mieszka I oraz wycena 7 lokali mieszkalnych znajdujących sie na terenie miasta Lęborka.
Minął termin składania ofert
2012-02-15 14:50:05
Wycena lokali mieszkalnych przy ul. Jedności Robotniczej i M.C. Skłodowskiej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2012-02-03 14:38:16
Wycena lokali mieszkalnych przy ul. Mściwoja II, Reja, Orzeszkowej, Syrokomli oraz wycena lokalu o innym niż mieszkalne przeznaczeniu przy ul. Jedności Robotniczej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2012-01-30 12:56:32
Określenie wartości rynkowych nieruchomości gruntowych stanowiących działki położone w rej. ulic Lubelskiej i Myśliwskiej, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Minął termin składania ofert
2012-01-27 15:27:46
Określenie wartości rynkowych nieruchomości gruntowych stanowiących działki położone w obrębie 14 na obszarze osiedla "Lębork - Wschód".
Minął termin składania ofert
2012-01-27 13:39:06
Wykonanie podziału geodezyjnego działek nr 41 i nr 43, obręb 3 położonych w Lęborku przy ul. Poznańskiej.
Minął termin składania ofert
2012-01-27 13:28:30
Wykonanie wyceny lokali mieszkalnych przy ul. Pl. Pokoju, Stryjewskiego, Gierymskiego i Al. Wolności w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2012-01-19 15:03:39
Określenie wzrostu wartości nieruchomości - działki nr 4/4, obręb 5 położonej w Lęborku przy ul.Lubelskiej.
Minął termin składania ofert
2012-01-18 14:51:09
Wykonanie podziału działki nr 17/4, obręb 4 położonej w Lęborku przy ul. Kossaka zgodnie z mapą sytuacyjną oraz z obowiązującym planem miejscowym.
Minął termin składania ofert
2012-01-18 14:47:01
Określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Gdańskiej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2011-12-12 10:28:02
Zakup i dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz akcesoriów komputerowych.
Minął termin składania ofert
2011-12-07 11:25:05
Określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ulic Władysława IV i Traugutta w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2011-12-01 15:46:58
Sprządzenie inwentaryzacji 3 lokali mieszkalnych znajdujących się przy ul. Boh. Westerplatte 19 oraz 6 lokali mieszkalnych znajdujących sie przy ul. Łokietka 24-24A w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2011-11-18 12:46:12
Określenie wartości nieruchomości przed i po podziale do ustalenia opłat adiacenckich dotyczących działek przy ul. Pionierów, Wincentego Witosa i Abrahama w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2011-11-14 11:11:56
Inwentaryzacja 35 lokali mieszkalnych oraz wycena 13 lokali mieszkalnych.
Minął termin składania ofert
2011-11-08 15:13:03
Wykonanie, dostawa i montaż mebli do pomieszczeń nr 6, 9 i 10 w budynku A Urzędu Miejskiego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2011-11-02 10:33:48
Wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 291, obręb 14, położonej na Osiedlu "Lębork-Wschód", zgodnie z obowiązującym planem miejscowym.
Minął termin składania ofert
2011-10-28 10:33:26
Określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Pionierów i ul. Harcerzy w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2011-10-20 08:34:32
Określenie wartości rynkowych nieruchomości gruntowych w rejonie ul. Władysława IV i ul. Traugutta
Minął termin składania ofert
2011-10-07 09:37:12
Sporządzenie inwentaryzacji 5 lokali mieszkalnych przy ul. Syrokomli 41 i wycena 3 lokali mieszkalnych przy ul. Targowej, Lipowej i Orzeszkowej.
Minął termin składania ofert
2011-10-06 10:32:10
Inwentaryzacja 28 lokali mieszkalnych oraz wycena 10 lokali mieszkalnych.
Minął termin składania ofert
2011-09-30 15:00:46
Inwentaryzacja 6 lokali mieszkalnych przy ul. Derdowskiego i ul. Reja oraz wycena 5 lokali przy ul. Skłodowskiej i I Armii WP
Minął termin składania ofert
2011-09-30 14:21:25
Wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 159, obręb 1 oraz działki nr 2, obręb 5, położonych w Lęborku w rejonie ulic Myśliwskiej i Lubelskiej.
Minął termin składania ofert
2011-09-21 10:09:29
Wykonanie usługi polegającej na określeniu wartości rynkowej nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Staromiejskiej, Dąbrowskiego, Bieszki i Kossaka.
Minął termin składania ofert
2011-09-08 15:47:19
Wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 5, obręb 11, położonej w Lęborku przy ul.Żeromskiego.
Minął termin składania ofert
2011-08-25 14:32:47
Wykonanie wznowienia znaków granicznych działki nr 189, obręb 9 oraz aktualizacji mapy zasadniczej tej działki.
Minął termin składania ofert
2011-08-25 14:29:57
Wykonanie usługi polegającej na określeniu wartości rynkowej nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 14 m.Lęborka na obszarze osiedla "Lębork-Wschód".
Minął termin składania ofert
2011-08-24 11:53:50
Sporządzenie inwentaryzacji 14 lokali mieszkalnych przy ul. Pl. Pokoju 23-25 oraz Stryjewskiego 10.
Minął termin składania ofert
2011-08-09 15:01:31
Zakup i dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz akcesoriów komputerowych.
Minął termin składania ofert
2011-08-02 11:58:43
Wykonanie określenia wartości 19 nieruchomości do ustalenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
Minął termin składania ofert
2011-07-29 12:32:08
Wykonanie wznowienia znaków granicznych działki nr 277/34 z granicami działek nr 277/11 i 277/22, 277/10, 277/9, 277/8, 277/7, 277/6, 277/5, 277/4 i 277/27 oraz 277/4 i 277/27, 277/32, 277/3, 277/25, 277/2, 277/24 i 277/14, 277/15, 277/16, 277/17, 277/18 i 277/19, 277/29, obręb 7, położonych przy ul.Staromiejskiej.
Minął termin składania ofert
2011-07-29 12:29:27
Określenie wartości rynkowych nieruchomości zabudowanej oraz nieruchomości gruntowej z ustaleniem wartości prawa własności, wartości prawa użytkowania wieczystego oraz różnicy tych praw.
Minął termin składania ofert
2011-07-21 09:55:59
Określenie wartości nieruchomości przy ul. Malczewskiego 30, Okrzei 10, Orzeszkowej 3 i Gdańskiej 1 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2011-06-28 12:33:56
Określenie wartości rynkowych 7 nieruchomości gruntowych, w celu ustalenia wartości prawa własności, wartości prawa użytkowania wieczystego oraz różnicy tych praw, przeznaczonych do przekształcenia.
Minął termin składania ofert
2011-06-24 11:54:22
Wycena wartości nieruchomości przed i po podziale do ustalenia opłat adiacenckich.
Minął termin składania ofert
2011-06-03 12:51:20
Sporządzenie inwentaryzacji 5 lokali mieszkalnych przy ul. Al. Wolności 36 oraz określenie wartości 4 lokali mieszkalnych przy ul. Staromiejskiej i al. Wolności w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2011-06-02 13:49:27
Zakup i dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz akcesoriów komputerowych.
Minął termin składania ofert
2011-05-25 11:35:00
Wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 422/9, obręb 3, położonej w Lęborku przy ul.Gdańskiej
Minął termin składania ofert
2011-05-19 15:58:21
Określenie wartości rynkowej nieruchomości przy ul. Findera, Derdowskiego, Targowej, Jodłowej, Zawiszy Czarnego, Domeyki, Warszawskiej, Gryfa Pomorskiego, Kusocińskiego i Weterynaryjnej.
Minął termin składania ofert
2011-04-28 12:42:54
Podział geodezyjny działki nr 19/6, obręb 7, położonej w Lęborku przy ul.Bieszki.
Minął termin składania ofert
2011-04-14 14:12:40
Dokonanie inwetaryzacji 5 lokali mieszkalnych przy ul. Targowej 48 oraz wycena 3 lokali mieszkalnych w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2011-04-11 15:34:03
Dokonanie inwetaryzacji 16 lokali mieszkalnych oraz wycena 17 lokali mieszkalnych w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2011-04-11 15:30:49
Podział geodezyjny działek nr 307, 282, 288, 289, 295, obręb 14, położonych na Osiedlu "Lębork-Wschód", zgodnie z obowiązującym planem miejscowym.
Minął termin składania ofert
2011-04-01 15:23:58
Sporządzenie inwentaryzacji i wyceny lokali mieszkalnych. /WN/12/2011/
Minął termin składania ofert
2011-03-25 09:13:08
Sporządzenie inwentaryzacji lokali przy ulicach: Reja 28, Okrzei 10 oraz Malczewskiego 30 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2011-03-15 15:25:52
Wycenia nieruchomości gruntowych, w celu ustalenia wartości prawa własności, wartości prawa użytkowania wieczystego oraz różnicy tych praw, przeznaczonych do przekształcenia, stanowiących działki: nr 1/30 obr. 8, nr 40 obr. 9, nr 289/4 obr. 1, nr 2/41 i 2/42 obr.6, nr 695 obr. 7, nr 91 obr. 11.
Minął termin składania ofert
2011-03-15 10:23:00
Wykonanie wyceny nieruchomości położonych w obrębie 3 miasta Lęborka, stanowiących działki: 140/1, 140/2, 140/3, 140/4, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 468, 469, 470, 471, 472, 473, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.
Minął termin składania ofert
2011-03-11 13:32:50
Wycena nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę 99 o powierzchni 485m2 położonej w obrębie 4 miasta Lęborka przy ul.Gierymskiego.
Minął termin składania ofert
2011-03-03 14:01:26
Wycena nieruchomości gruntowych przed i po podziale położonych przy ul. Śląskiej, Artylerzystów, Myśliwskiej, Kanałowej, Kossaka, Pionierów, Zawiszy Czarnego.
Minął termin składania ofert
2011-01-31 15:34:57
Wycena nieruchomości gruntowych przy ul. Lipowej, Glinianej, Pionierów i Śląskiej.
Minął termin składania ofert
2011-01-31 11:00:37
Określenie wartości nieruchomości położonej w Lęborku przy ul. Kossaka 84 dla potrzeb ustalenia opłaty z tytułu trwałego zarządu.
Minął termin składania ofert
2010-11-15 16:03:53
Określenie wartości nieruchomości o pow. 1029 m2, stanowiącej działkę nr 165, obręb 3, położonej w Lęborku przy ul.Kossaka 84 dla potrzeb ustalenia opłaty z tytułu trwałego zarządu.
Minął termin składania ofert
2010-11-15 15:36:12
Wycena bezterminowej służebności polegającej na prawie przejazdu i przechodu.
Minął termin składania ofert
2010-11-08 15:49:55
Wycena nieruchomości gruntowych przy ul. Domeyki i Armii Krajowej 12 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2010-11-08 15:47:24
Wycena lokali mieszkalnych przy ul. Al. Wolności 14c/30 oraz przy ul. Łokietka 14A/17.
Minął termin składania ofert
2010-08-31 09:05:07
Zakup i dostawa oryginalnych materiałów esploatacyjnych do drukarek oraz akcesoriów komputerowych dla Urzędu Miejskiego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2010-08-12 12:56:54
Wycena działek przy ul. Hutniczej, 9 Maja, Kolonia, Topolowej, Komuny Paryskiej, Kolejarzy, Placu Piastowskim i Węgrzynowicza.
Minął termin składania ofert
2010-08-05 13:42:12
Wycena nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 7 miasta Lęborka przy ul. Targowej.
Minął termin składania ofert
2010-07-29 15:17:11
Wycena nieruchomości stanowiących działki nr 63/12, 63/11, 63/66 obręb 5 oraz wycena wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącej przed podziałem działkę 63/1 obręb 5.
Minął termin składania ofert
2010-07-21 11:40:59
Zakup i dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz akcesoriów komputerowych.
Minął termin składania ofert
2010-07-15 12:33:03
Wycena nieruchomości gruntowych przy ul. Akacjowej, Gdańskiej i Targowej.
Minął termin składania ofert
2010-07-08 10:00:33
Wycena nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w obrębie 8 miasta Lęborka przy ul. Wyczółkowskiego 8 oraz wycena nieruchomości składającej się z działek nr 156/4 i 156/5 położonej w obrębie 3 miasta Lęborka.
Minął termin składania ofert
2010-06-22 10:44:21
Sporządzenie inwentaryzacji 3 lokali mieszkalnych przy ul. Al. Wolności 51 oraz wycena działek: nr 33 obr. 6 przy ul. Chłopskiej oraz nr 746 i 767 obr 7 przy ul. Bierzki.
Minął termin składania ofert
2010-06-17 15:36:28
Wycena wartości nieruchomości przed i po podziale do ustalenia opłat adiacenckich dotyczących działek nr 323 i 317 przy ul. Glinianej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2010-06-11 12:26:57
Wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 277/12, na której znajduje się pawilon handlowy przeznaczony do rozbiórki, obręb 7 w rejonie ulic Staromiejskiej, Targowej i Al.Niepodległości na dwie działki.
Minął termin składania ofert
2010-05-25 12:46:04
Wycena dwóch nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 7 miasta Lęborka przy ul. Traugutta. /działki nr 114/4 i 114/5/
Minął termin składania ofert
2010-05-24 13:57:54
Wycena 5 lokali mieszklanych w Lęborku. /ul. Czołgistów, Dworcowa, Targowa/
Minął termin składania ofert
2010-05-14 10:38:25
Wycena nieruchomości w celu określenia wartości rynkowej poszczególnych lokali o innym niż mieszkalnym przeznaczeniu (pawilony handlowo-usługowe) przy ul. Handlowej i Niepodległości.
Minął termin składania ofert
2010-04-26 09:49:41
Inwentaryzacja 6 lokali mieszkalnych i wycena 6 lokali mieszkalnych w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2010-04-23 09:11:45
Wycena nieruchomości gruntowych przy ul. Jesionowej, Harcerzy, Wróblewskiego, Kossaka, Bieszki i Kolonia.
Minął termin składania ofert
2010-04-19 11:02:56
Wykonanie podział geodezyjnego działki nr 277/31, obręb 7 w rejonie ulic Staromiejskiej, Targowej i Al.Niepodległości na dwie działki.
Minął termin składania ofert
2010-03-19 10:10:14
Wycena nieruchomości zabudowanej przy Pl. Piastowskim 2 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2010-03-18 16:17:19
Wykonanie podziału geodezyjnego działek nr 35, 36, 37, obręb 8, znajdujących się w kwartale wyznaczonym Pl.Pokoju i ulicami Armii Krajowej, Młynarskiej i Długosza.
Minął termin składania ofert
2010-02-24 10:52:22
Zakup i dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz akcesoriów komputerowych.
Minął termin składania ofert
2010-02-24 09:52:36
Inwentaryzacja 7 lokali mieszkalnych przy ul. Chopina 11, wykonanie aktualizacji wyceny lokalu użytkowego nr 3 przy ul. 10-go Marca 14 w Lęborku, aktualizacja wyceny lokalu mieszkalnego nr 54 wraz z pomieszczeniem przynależnym przy ul. Łokietka 14, wycena lokalu mieszkalnego nr 14 przy ul. Chopina 11.
Minął termin składania ofert
2010-02-12 09:52:11
Wycena nieruchomości gruntowych przy ulicach: Moniuszki, Kolejarzy, Matejki, Kujawskiej, Staromiejskiej i Węgrzynowicza w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2010-02-11 13:57:22
Wykonanie wznowienia znaków granicznych działki nr 131/2, obręb 8, położonej w Lęborku przy ul. Wyczółkowskiego.
Minął termin składania ofert
2010-02-08 12:42:46
Wycena nieruchomości o pow.3940 m2, stanowiącej część działki nr 339/1, obręb 3, położonej w Lęborku przy Placu Piastowskim.
Minął termin składania ofert
2010-02-08 12:33:09
Wycena nieruchomości gruntowych położonych o obrębie 1 miasta Lęborka, w rejonie ulic Lubelskiej, Topolowej i Pomorskiej.
Minął termin składania ofert
2010-02-05 15:23:49
Wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości, stanowiącej działkę nr 19/3, obręb 7, położonej w Lęborku przy ul.Bieszki, wzdłuż istniejącego płotu.
Minął termin składania ofert
2009-12-22 12:53:45
Wycena 8 nieruchomości gruntowych.
Minął termin składania ofert
2009-12-11 13:41:01
Realizacja talonów świątecznych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2009-12-02 12:44:45
Inwentaryzacja 44 lokali mieszkalnych oraz wycena 39 lokali mieszkalnych.
Minął termin składania ofert
2009-11-17 10:02:08
Wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości stanowiącej działki nr 139/4 i nr 139/5-139/28, obręb 3, położonej w Lęborku w rejonie ulic Malczewskiego, Kossaka i Poznańskiej.
Minął termin składania ofert
2009-11-02 09:30:59
Inwentaryzacja 86 lokali mieszkalnych oraz wycena 26 lokali mieszkalnych.
Minął termin składania ofert
2009-10-14 12:16:22
Wycena nieruchomości zabudowanej budynków wielolokalowych przy ul. Jedności Robotniczej 4 i 5.
Minął termin składania ofert
2009-10-14 10:32:28
Wydanie opinii w zakresie wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału do ustalenia opłaty adiacenckiej nieruchomości.
Minął termin składania ofert
2009-09-29 10:51:45
Wycena 20 działek i 16 lokali mieszkalnych.
Minął termin składania ofert
2009-09-10 09:48:12
Wycena nieruchomości gruntowych przy ul. Handlowej, Traugutta, Staszica, Czołgistów, Bema i Lubelskiej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2009-09-03 09:28:20
Sporządzenie inwentaryzacji 3 lokali mieszkalnych i wycena 8 lokali mieszkalnych.
Minął termin składania ofert
2009-08-04 12:24:03
Wykonanie mapy do celów projektowych osiedla Harcerzy w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2009-07-22 11:15:11
Wycena nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 1 miasta Lęborka w rejonie ulic Lubelskiej, Topolowej i Pomorskiej oraz nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 3 przy ul. Stryjewskiego.
Minął termin składania ofert
2009-07-09 13:04:21
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia dróg ul. Kolejarzy (Boczna) i Władysława IV w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2009-06-30 13:55:44
Wykonanie map do celów projektowych ul. Kolejarzy (Boczna) i Władysława IV w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2009-06-19 12:02:15
Wycena nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 1 miasta Lęborka, w rejonie ulic Lubelskiej, Topolowej i Pomorskiej oraz nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 3 miasta Lęborka przy ul.Stryjewskiego.
Minął termin składania ofert
2009-06-19 09:52:21
Wykonanie mapy do celów projektowych terenów leżących przy ul. Żeromskiego (dz. nr 2/10, 2/30, 2/29 obręb 11) w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2009-06-03 12:43:46
Wykonanie mapy do celów projektowych terenu obejmującego dz. nr 22 obręb 13, dz. nr 1, 2, 3, 4, 5 obręb 1 w Lęborku oraz dz. nr 1068/1, 974/2, 974/1 obręb Nowa Wieś Lęborska.
Minął termin składania ofert
2009-05-29 15:14:24
Podział geodezyjny nieruchomości stanowiącej działkę nr 37/6, obręb 10, położonej w Lęborku przy ul. Abrahama.
Minął termin składania ofert
2009-05-26 09:34:56
Wykonanie inwentaryzacji pawilonów handlowych - lokali o innym niż mieszkaniowe przeznaczeniu, znajdujących się w poszczególnych budynkach, położonych na działkach 771/3, 771/4, 771/5, 771/7, 771/8, 771,9 na terenie Centrum Handlowego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2009-05-19 09:45:26
Wykonanie inwentaryzacji pawilonów handlowych - lokali o innym niż mieszkaniowe przeznaczeniu, znajdujących się w poszczególnych budynkach, położonych na działce 771/2, o powierzchni 5233 m2 na terenie Centrum Handlowego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2009-05-19 09:41:18
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia drogi ulicy Wicka Rogali w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2009-05-07 13:28:38
Inwentaryzacja pawilonów handlowych na terenie Centrum Handlowego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2009-05-05 08:49:25
Inwentaryzacja pawilonów handlowych na terenie Centrum Handlowego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2009-05-05 08:41:47
Wycena nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 76/5 o powierzchni 2038 m2 położonej w obrębie 9 miasta Lęborka przy ul.Marcinkowskiego i Różyckiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
Minął termin składania ofert
2009-05-05 08:35:53
Wykonanie map do celów projektowych Placu Pokoju i Placu Żwirki i Wigury w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2009-04-23 09:46:22
Wycena nieruchomości gruntowych polożonych przy ulicach Sandomierskiej, Kazimierza Wielkiego, Gierymskiego, Armii Krajowej, Malczewskiego.
Minął termin składania ofert
2009-04-22 13:06:25
Wykonanie mapy do celów projektowych ul. Żeromskiego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2009-04-15 14:01:15
Wykonanie inwentaryzacji lokali mieszkalnych. (nr 1, 5, 5a, 7, 8, 9 przy ul. Kossaka 10; nr 2 przy ul. Armii Krajowej 33; nr 2 przy ul. Okrzei 1; ul. Grudziądzkiej 5/5)
Minął termin składania ofert
2009-04-06 13:40:26
Realizacja talonów świątecznych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2009-03-17 12:29:35
Wycena nieruchomości gruntowych przy ul. Czołgistów, Kossaka, Hutniczej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2009-02-18 14:17:35
Wykonanie mapy do celów projektowych ul. Komuny Paryskiej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2009-02-17 15:04:09
Wycena nieruchomości gruntowych przy ul. Chopina, Modrzewiowej, Rzemieślniczej, Harcerzy i Komuny Paryskiej.
Minął termin składania ofert
2009-02-03 10:35:54
Wznowienie znaków granicznych działek nr 19/3, 22/2, obręb 7, położonych w Lęborku przy ul.Bieszki.
Minął termin składania ofert
2009-01-22 15:56:55
Wykonanie map do celów projektowych - posesji przy ulicy Staromiejskiej 17 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2009-01-13 12:09:24
Inwentaryzacja i pomiar budynku i lokalu oraz wykonanie szkicu rzutu kondygnacji z zaznaczonym lokalem, a także wyceny nakładów poniesionych na budowę pawilonu handlowego - lokalu nr 10 usytuowanego przy ul. Al. Niepodległości na terenie Centrum Handlowego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2009-01-02 12:27:48
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia ulicy Lubelskiej Bocznej (działka nr 9/3 obręb 5) w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2008-12-17 11:16:48
Wykonanie map do celów projektowych przejścia pomiędzy ulicami Władysława IV i Teligi oraz terenu pod parking przy pływalni miejskiej "Rafa" w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2008-12-10 08:24:29
Wykonanie map do celów projektowych terenów związanych z uzbrojeniem osiedla Lębork-Wschód.
Minął termin składania ofert
2008-12-02 13:48:19
Inwentaryzacja i pomiar 13 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Bolesława Krzywoustego nr 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 27/6, 27A/1, 27A/2, 27A/3, 27A/4, 27A/5, 27A/6, 27A/7 wraz z rzutami kondygnacji budynku z zaznaczonym lokalem (podaniem powierzchni poszczególnych pomieszczeń) i określeniem udziału w nieruchomości wspólnej.
Minął termin składania ofert
2008-11-26 15:34:03
Wycena nieruchomości gruntowych stanowiących działki nr: 140/1, 140/2, 140/3, 140/4, 156/7, 139/1, 139/2, 139/3, 164.
Minął termin składania ofert
2008-11-26 15:04:14
Realizacja talonów świątecznych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2008-11-24 15:11:07
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz akcesoriów komputerowych dla Urzędu Miejskiego w Lęborku
Minął termin składania ofert
2008-11-13 11:43:21
Wycena działek przy ul. Ks. Szczepana Gracza, ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Pomorskiej
Minął termin składania ofert
2008-10-06 09:46:33
Podział geodezyjny nieruchomości stanowiącej działki nr 271/3, 270/1, 263/4, 258, 257/3, 274/3, 275/2, 261/6, obręb 7 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2008-09-25 16:02:22
Wykonanie 3 map do celów projektowych - posesji przy ulicy Komuny Paryskiej 8, Krzywoustego 1, Piotra Skargi 52 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2008-09-23 14:05:12
Wycena nieruchomości gruntowych przy ul. Lubelskiej, Topolowej i Kolejarzy.
Minął termin składania ofert
2008-09-19 12:27:39
Wykonanie 3 map do celów projektowych związanych z rozbudową istniejącego monitoringu wizyjnego w Lęborku
Minął termin składania ofert
2008-09-17 12:54:09
Wycena nieruchomości gruntowych przy ul. Słupskiej.
Minął termin składania ofert
2008-08-27 15:02:34
Wycena nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 302/97
Minął termin składania ofert
2008-08-27 14:59:00
Wycena nieruchomości zabudowanej przy ul. Jedn. Robotniczej 4A w Lęborku wraz z przynależną działką nr 379 o pow. 167 m2, obręb 7.
Minął termin składania ofert
2008-08-20 09:57:01
Wycena 2 lokali przy ul. 10 Marca 14, wycena 1 lokalu mieszkalnego przy ul. 10 Marca 14 oraz wycena działki przy ul. Reja w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2008-07-08 14:50:14
Wycena działki przy ul. Czołgistów, nieruchomości gruntowej przy ul. Łącznej oraz inwentaryzacja lokali mieszkalnych przy Placu Piastowskim.
Minął termin składania ofert
2008-07-07 13:24:33
Wycena nieruchomości gruntowych położonych o obrębie 12 miasta Lęborka.
Minął termin składania ofert
2008-07-01 12:25:14
Wycena nieruchomości gruntowych.
Minął termin składania ofert
2008-06-20 09:02:22
Wycena lokalu mieszkalnego nr 6A przy ul. Dygasińskiego 4 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2008-06-17 15:28:16
Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego budowy oświetlenia osiedla Artylerzystów w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2008-05-21 10:25:01
Wycena nieruchomości gruntowych przy ul. Gierymskiego i ul. Tczewskiej
Minął termin składania ofert
2008-05-09 13:17:32
Wykonanie mapy do celów projektowych na budowę boiska na Placu Piastowskim w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2008-05-02 08:02:54
Sporządzenie aktualizacji mapy zasadniczej dla obszaru koncepcji urbanistycznej zagospodarowania terenu dla zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności na terenie przy ul.Pułaskiego w Lęborku wraz z sąsiadującą skarpą od istniejącego wyrobiska gliny, zgodnie z załącznikiem graficznym.
Minął termin składania ofert
2008-04-28 11:21:28
Wykonanie map do celów projektowych ulic Basztowa i Derdowskiego oraz terenu w okolicy Baszty nr 32 przy ul. Korczaka w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2008-04-28 09:14:40
Wykonanie mapy do celów projektowych drogi ulicy Artylerzystów w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2008-04-15 15:18:29
Podział geodezyjny nieruchomości stanowiącej działki nr 156/2, 139, 140, obręb 3, położonych w Lęborku w rejonie ul. Malczewskiego i ul. Poznańskiej, zgodnie z opracowaną koncepcją urbanistyczną dla podziału i obowiązującym planem miejscowym.>Zawiadomienie o wyborze oferty.
Minął termin składania ofert
2008-04-10 11:47:20
Podział geodezyjny nieruchomości stanowiącej działkę nr 165/2 i nr 166, obręb 1, zgodnie z opracowaną koncepcją urbanistyczną zespołu zabudowy pomiędzy ulicami Topolową i Lubelską dla podziału i obowiązującym planem miejscowym.
Minął termin składania ofert
2008-04-10 11:46:55
Wycena 5 nieruchomości gruntowych
Minął termin składania ofert
2008-04-09 09:13:40
Wycena 4 nieruchomości gruntowych
Minął termin składania ofert
2008-03-10 11:47:03
Realizacja talonów świątecznych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Lęborku
Minął termin składania ofert
2008-03-05 12:41:35
Wycena nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 12 miasta Lęborka przy ul. Kolonia
Minął termin składania ofert
2008-02-29 13:43:30
Wykonanie map do celów projektowych: części ulicy Polnej (skrzyżowanie ul. Polnej i ul. Syrokomli) i ul. Gierymskiego, w zakresie niezbędnym do przebudowy i budowy oświetlenia.
Minął termin składania ofert
2008-02-26 14:43:08
Wykonanie mapy do celów projektowych ul. Harcerzy (na odcinku od ulicy Chojnickiej do ulicy Spółdzielczej) w Lęborku; w zakresie niezbędnym do wykonania projektu budowy ulicy Harcerzy wraz z odprowadzeniem wód opadowych
Minął termin składania ofert
2008-02-21 11:26:42
Wykonanie mapy do celów projektowych drogi ulicy Chojnicka (Boczna) w Lęborku zlokalizowanej na działce 255 obręb 6.
Minął termin składania ofert
2008-02-14 14:40:48
Wznowienie znaków granicznych działki nr 239, obręb 11, położonej w Lęborku przy ul. Olimpijczyków wzdłuż komunalnego ciągu komunikacyjnego.
Minął termin składania ofert
2008-02-12 10:59:12
Inwentaryzacja i podział 7 lokali mieszkalnych oraz wycena 10 lokali mieszkalnych
Minął termin składania ofert
2008-02-07 14:00:35
Podział geodezyjny nieruchomości stanowiącej działkę nr 212/22 obręb 11, położonej w Lęborku
Minął termin składania ofert
2008-02-07 13:59:50
Wznowienie znaków granicznych nieruchomości stanowiącej działki nr 90/2, 90/3, 90/4 obręb 3, położonej w Lęborku przy ul.Stryjewskiego
Minął termin składania ofert
2008-02-07 13:58:55
Dostawa akcesoriów komputerowych dla Urzędu Miejskiego w Lęborku
Minął termin składania ofert
2008-02-04 14:38:07
Wykonanie mapy do celów projektowych osiedla Artylerzystów w Lęborku w zakresie niezbędnym do wykonania projektu budowy oświetlenia osiedla Artylerzystów w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2008-01-30 15:11:58
Wykonanie mapy do celów projektowych oświetlenia boiska treningowego na Stadionie Miejskim w Lęborku zlokalizowanej na działce nr 192/4 i 200 obręb 11.
Minął termin składania ofert
2008-01-30 14:35:37
Wykonanie mapy do celów projektowych oświetlenia drogi ulicy Różyckiego (Boczna) w Lęborku zlokalizowanej na działce 115 i dz Nr 120/9,123/4 obr.9.>
Minął termin składania ofert
2008-01-29 15:43:22
Wykonanie mapy do celów projektowych oświetlenia drogi ulicy Lubelska (Boczna) w Lęborku zlokalizowanej na działce 9/3 obręb 5.>
Minął termin składania ofert
2008-01-29 15:42:40
Wycena: 3 nieruchomości gruntowych, 2 działek oraz inwentaryzacja 5 lokali komunalnych
Minął termin składania ofert
2008-01-24 13:48:51
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia drogi ulicy Wicka Rogali (dz, Nr 68/22 i 69/1 obręb 10) w Lęborku
Minął termin składania ofert
2008-01-23 10:08:17
Wycena: 3 nieruchomości gruntowych, 2 działek oraz inwentaryzacja 5 lokali komunalnych
Minął termin składania ofert
2007-11-05 13:19:18
Inwentaryzacja i pomiar 13 lokali mieszkalnych komunalnych oraz wycena 3 lokali mieszkalnych.
Minął termin składania ofert
2007-10-30 14:43:12
Wykonanie mapy do celów projektowych ulicy Kellera (działka nr 311 obręb 3) oraz ulicy Bohaterów Westerplatte (działka nr 292 obręb 3) w Lęborku; w zakresie niezbędnym do wykonania projektu przebudowy ulicy Kellera i Bohaterów Westerplatte wraz z budową kanalizacji deszczowej.
Minął termin składania ofert
2007-10-30 14:40:31
Wznowienie znaków granicznych działki nr 93, obręb 12, położonej w Lęborku przy ul. Kolonii oraz dokonanie pomiaru sytuacyjno-wysokościowego.
Minął termin składania ofert
2007-10-23 14:03:34
Wznowienie znaków granicznych działek nr 211 i 212, obręb 7, położonych w Lęborku przy ul. Staszica
Minął termin składania ofert
2007-10-15 15:55:06
Wznowienie znaków granicznych działki nr 134, obręb 3, położonej w Lęborku przy ul. Malczewskiego.
Minął termin składania ofert
2007-10-15 15:53:38
Podział geodezyjny nieruchomości stanowiącej działkę nr 422/12 obręb 7, położonej w Lęborku przy ul.Zwycięstwa.
Minął termin składania ofert
2007-10-12 14:18:23
Wykonanie map do celów projektowych ul. Pionierów i terenu w okolicy mostu na rzece Okalicy w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2007-10-05 16:25:28
Wykonanie mapy do celów projektowych ul. Spółdzielczej (na odcinku od ulicy Sucharskiego do ulicy Artylerzystów) w Lęborku zlokalizowanej na działce 19, 76 oraz 77 obręb 5; w zakresie niezbędnym do wykonania projektu budowy ulicy Spółdzielczej wraz z odprowadzeniem wód opadowych
Minął termin składania ofert
2007-09-25 15:55:55
Sporządzenie inwentaryzacji i pomiaru budynku przy ul. Przymurnej 9 oraz wyceny 8 lokali mieszkalnych
Minął termin składania ofert
2007-09-11 14:46:23
Wykonanie mapy do celów projektowych ulicy Wielkopolskiej w Lęborku, wraz z fragmentami ulic Pomorskiej i Artylerzystów, w celu wykonania projektu budowy drogi ul. Wielkopolskiej, wraz z chodnikami i odwodnieniem
Minął termin składania ofert
2007-09-07 15:56:43
Inwentaryzacja i pomiar 32 lokali komunalnych oraz wycena 16 lokali mieszkalnych
Minął termin składania ofert
2007-09-04 14:35:06
Podział geodezyjny nieruchomości stanowiącej działki nr 72, 75, 76, obręb 9, położonych w Lęborku w rejonie ulic Derdowskiego, Marcinkowskiego, Różyckiego, Al.Niepodległości, zgodnie z opracowaną zmianą planu miejscowego zagospodarowania miasta Lęborka
Minął termin składania ofert
2007-08-31 12:39:10
Wykonanie mapy do celów projektowych działki nr 45/2, 46 obręb 3 oraz części ulicy Poznańskiej (działka nr 119 obręb 3) w Lęborku
Minął termin składania ofert
2007-08-17 14:33:39
Sporządzenie inwentaryzacji i pomiaru 2 lokali mieszkalnych komunalnych w budynku przy ul. I Armii Wojska Polskiego 4, wyceny 5 lokali mieszkalnych komunalnych, przy ulicy: ul. Boh. Westerplatte 22B/1, ul. Łokietka 14/39, ul. Czołgistów 2/3, ul. Gdańska 41C/2, ul. Gdańska 41B/7 wyceny 2 lokali (nr 1 i 2) o innym niż mieszkalnym przeznaczeniu, znajdujących się w budynku przy ul. Okrzei 3
Minął termin składania ofert
2007-07-12 13:39:09