Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Lębork

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Tytuł Data publikacji
Wykonanie pilnych robót budowlanych branży ogólnobudowlanej, dekarskiej, elektrycznej i instalacyjnej w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Miasto Lębork w 2021 roku - zam. powtórzone
Minął termin składania ofert
2021-04-14 14:17:44
Eksploatacja elektrociepłowni o mocy zainstalowanej termicznej 5,2 MWt i o mocy zainstalowanej elektrycznej 1250 kWe produkującej ciepło i energię elektryczną w pełnym skojarzeniu, składającej się z kotła termalnego i bloku kogeneracyjnego w układzie ORC (Organic Rankine Cycle).
Minął termin składania ofert
2020-12-15 14:11:35
Koszenie zieleni na terenie miasta Lęborka w okresie XI-XII 2020 r.
Minął termin składania ofert
2020-12-07 14:17:24
Wykonywanie prac ogrodniczych w zakresie utrzymania zieleni na terenie miasta Lęborka.
Minął termin składania ofert
2020-10-12 10:36:07
Oczyszczanie i utrzymanie terenów komunalnych miasta Lęborka podzielonego na 6 sektorów w latach 2019-2020.
Minął termin składania ofert
2019-10-14 14:17:33
Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie miasta Lęborka w okresie do 31.07.2020r.
Minął termin składania ofert
2019-07-26 12:47:20
Remont dróg, chodników i placów o nawierzchni z elementów kamiennych i betonowych będących w zarządzie zamawiającego.
Minął termin składania ofert
2019-06-14 14:24:46
Przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów komunalnych zbieranych selektywnie pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Miasto Lębork oraz przetwarzanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w PSZOK w Lęborku, ul. Żeromskiego 6B.
Minął termin składania ofert
2019-04-26 09:43:14
Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2018-09-24 13:26:49
Przygotowywanie i wydawanie posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPS w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2017-02-23 14:27:10
Dostawa sprzętu komputerowego
Minął termin składania ofert
2016-12-21 15:13:49
OCZYSZCZANIE TERENÓW MIASTA LĘBORKA PODZIELONEGO NA 6 SEKTORÓW W OKRESIE 01.05.2016R. - 31.05.2016R
Minął termin składania ofert
2016-05-11 15:30:54
OCZYSZCZANIE TERENÓW MIASTA LĘBORKA PODZIELONEGO NA 6 SEKTORÓW W OKRESIE 1.01.2016 - 30.04.2016R
Minął termin składania ofert
2016-01-12 14:31:36
Remonty cząstkowe chodników i ciągów pieszych bedących w zarządzie zamawiającego do 30.11.2016 r.
Minął termin składania ofert
2015-12-16 14:45:53
Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego pn. Zmiana sposobu użytkowania części budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku przy ul.Łokietka 13 wraz z przebudowa na dom dla bezdomnych - wykonanie nadproża i zadaszenia nad wejściem do budynku.
Minął termin składania ofert
2015-11-25 09:43:00
Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie miasta Lęborka do 30.06.2016r.
Minął termin składania ofert
2015-10-06 14:13:46
Wykonanie drobnych robót budowlanych branży ogólnobudowlanej, dekarskiej, elektrycznej i instalacyjnej, których wartość jednostkowa nie przekracza 6.000,00 zł oraz świadczenie usługi pogotowia awaryjno - technicznego w budynkach i lokalach stanowiących własność GML w roku 2015/2016.
Minął termin składania ofert
2015-09-24 15:26:26
Wykonywanie usług agrotechnicznych i transportowych ciągnikiem rolniczym z osprzętem oraz prac porządkowych koparko - spycharką na trenach komunalnych miasta Lęborka do 31.12.2015r.
Minął termin składania ofert
2015-08-10 15:31:24
Wykonanie przestawienia (naprawy kompleksowej), budowy i naprawy pieców kaflowych wraz z pracami dodatkowymi w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork - zamówienie uzupełniające
Minął termin składania ofert
2015-07-24 09:33:22
Oczyszczanie terenów miasta Lęborka podzielonego na 6 sektorów w 2015r.
Minął termin składania ofert
2015-06-09 14:56:12
Roboty uzupełniające dla zadania: Zmiana sposobu użytkowania części budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku przy ul. Łokietka 13 wraz z przebudową na dom dla bezdomnych - zmiana aranżacji pomieszczeń.
Minął termin składania ofert
2015-05-27 14:52:50
Zamówienie uzupełniające do zadania pn. Budowa placu zabaw w Parku Michalskiego w Lęborku - montaż istniejącego zestawu zabawowego na stalowych kotwach, remont istniejącego zestawu zabawowego.
Minął termin składania ofert
2015-05-19 13:51:59
Przebudowa skrzyżowania u. Krzywoustego z ul. Kościuszki.
Minął termin składania ofert
2015-04-27 12:55:42
Przebudowa sieci telekomunikacyjnych w ul. Krzywoustego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2015-04-27 12:53:41
Potwierdzenie aktualności operatu szcunkowego dotyczącego lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Syrokomli 41 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2015-04-21 12:43:39
Zamówienie uzupełniające dla zadania Budowa ulic w Lęborku: Powstańców Warszawy, Słoneczna - II etap, Błękitna I etap polegające na wykonaniu zmiany niwelety ul. Słonecznej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2015-03-23 15:38:02
Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego pn. Budowa komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Gierymskiego w Lęborku, polegające na budowie dodatkowych rozwiązań konstrukcyjnych w płycie fundamentowej.
Minął termin składania ofert
2015-03-04 15:23:45
Dostawa programu sterującego fontanną (oświetleniem i nagłośnieniem) z uwzględnieniem iluminacji Placu
Minął termin składania ofert
2015-02-18 13:59:42
Bezpośrednia ochrona fizyczna części budynku biurowego przy ul. Armii Krajowej 14 (siedziba MZGK) oraz budynku biurowo-usługowego przy ul. B. Krzywoustego 1 w Lęborku wraz z obsługą techniczną tego budynku - zamówienie uzupełniające.
Minął termin składania ofert
2015-02-18 12:00:28
Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Budowa ulic w Lęborku: Powstańców Warszawy, Słoneczna - II etap, Błękitna I etap polegające na wykonaniu nawierzchni dojazdu do posesji nr 14 i 16 położonych przy ul. Słonecznej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2015-02-11 12:11:27
Roboty dodatkowe dotyczące remontu pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2014-12-11 13:23:38
Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego z dnia 03.06.2013r. dotyczącego lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Targowej 58a w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2014-10-30 11:08:41
Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego z dnia 23.08.2013r. dotyczącego lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Stryjewskiego 58 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2014-10-30 10:30:08
Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego z dnia 23.08.2013r. dotyczącego lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Stryjewskiego 60 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2014-10-30 10:24:03
Roboty dodatkowe dotyczące remontu pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2014-10-09 10:03:53
Aktualizacja wyceny lokalu handlowo - usługowego z wydzielona funkcją mieszkalną, położonego w obrębie 7 miasta Lęborka przy ul.Handlowej 10A/3.
Minął termin składania ofert
2014-09-24 12:08:22
Zamówienia uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lęborku polegające na budowie zjazdu na działce nr 346 obr.3 w Lęborku (al. Wolności) na teren Szkoły Podstawowej Nr 3 dla pojazdów uprzywilejowanych wraz z bramą wjazdową.
Minął termin składania ofert
2014-09-23 14:05:32
Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego z dnia 04.08.2012r. dotyczącego lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Mieszka I 22 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2014-09-19 09:11:57
Wykonanie aktualizacji wyceny lokalu handlowo - usługowego z wydzieloną funkcją mieszkalną, położoną w obrębie 7 miasta Lęborka, przy ul. Handlowej 10 A/3.
Minął termin składania ofert
2014-09-11 15:20:54
Roboty uzupełniające dla zadania Przebudowa ulic Kusocińskiego i Mieszka I w Lęborku - dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania ulic Krzywoustego - Kościuszki.
Minął termin składania ofert
2014-09-09 15:28:11
Wykonanie przestawienia (naprawy kompleksowej), budowy i naprawy pieców kaflowych wraz z pracami dodatkowymi w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork - zamówienie uzupełniające.
Minął termin składania ofert
2014-08-29 13:18:32
Odnowa nawierzchni bitumicznych i roboty towarzyszące na drogach będących w zarządzie Zamawiającego w latach 2014-2015.
Minął termin składania ofert
2014-07-10 18:57:14
Wykonanie drobnych robót budowlanych branży ogólnobudowlanej, dekarskiej, elektrycznej i instalacyjnej, których wartość jednostkowa nie przekracza 6.000,00zł oraz świadczenie usługi pogotowia awaryjno-technicznego w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Miasto Lębork w roku 2014.
Minął termin składania ofert
2014-07-02 12:38:53
Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego dotyczącego wyceny nieruchomości (działki nr 2/3 i 2/27 obręb 11) oraz dokonanie oszacowania środków trwałych należących do PKP S.A.
Minął termin składania ofert
2014-05-02 10:41:39
Roboty uzupełniajace dla zadania: Przebudowa części budynku przy ul.Kard.Wyszyńskiego 3 w Leborku na potrzeby adaptacji na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - etap I - adaptacja kolejnych pomieszczeń na potrzeby MOPS, w związku ze zwolnieniem kolejnych mieszkań w budynku, montaż elementów systemu alarmowego oraz zakup i montaż drzwi ognioodpornych EI30 wewnątrzklatkowych.
Minął termin składania ofert
2014-04-17 15:23:03
Wymiana stolarki okiennej oraz montaż nawiewników okiennych w lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Miasto Lębork w 2014r. - zamówienie uzupełniające.
Minął termin składania ofert
2014-04-01 13:07:10
Inwentaryzacja lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Łokietka 9 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2014-03-26 10:40:53
Przebudowa przepustu na głównym rowie (dz. 58 i 37) obr. 13 w Lęborku w ramach robót uzupełniających na zadaniu podstawowym pn. Budowa ulicy Buczka w Lęborku wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodnika oraz przebudową oświetlenia I-Etap.
Minął termin składania ofert
2014-03-25 13:28:21
Zamówienie dodatkowe dla zadania: Rozbiórka i budowa mostu na rzece Łebie w ciągu ul. Waryńskiego w Lęborku - zmiana technologii wykonania ścianek szczelnych.
Minął termin składania ofert
2014-03-06 14:16:42
Zamówienie uzupełniające do zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w ul. M. Konopnickiej, ul. M. Reja i ul. J. Korczaka w Lęborku - wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w ul. Wyszyńskiego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2014-02-28 13:39:50
Potwierdzenie aktualności operatów szacunkowych.
Minął termin składania ofert
2014-02-28 09:48:34
Wyłapywanie w 2014 roku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Lębork oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt.
Minął termin składania ofert
2014-02-20 11:11:40
Zamówienie dodatkowe dla zadania: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Przebudowa części budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 3 w Lęborku na potrzeby adaptacji na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - etap I - wykonanie nadzoru nad innymi robotami instalacyjnymi, montażowo - budowlanymi i wykończeniowymi w budynku, których nie można było przewidzieć na etapie wykonania projektu.
Minął termin składania ofert
2014-02-19 14:27:29
Wykonanie usługi polegającej na potwierdzeniu aktualności operatu szacunkowego z dnia 04.08.2012r. dotyczącego lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Targowej 25 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2014-01-20 14:12:21
Wykonanie prac mających na celu przywrócenie sprawności technicznej dachu budynku "D" Urzędu Miejsiego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2014-01-10 13:51:30
Wycena lokalu mieszkalnego z uwzględnieniem prawidłowej powierzchni oraz nakładów poniesionych na adaptację strychu na lokal mieszkalny w budynku przy Al. Wolności 71/10 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2013-12-23 15:06:34
Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPS.
Minął termin składania ofert
2013-12-20 14:46:45
Wykonanie przestawienia (naprawy kompleksowej), budowy i naprawy pieców kaflowych wraz z pracami dodatkowymi w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork w roku 2013/2014.
Minął termin składania ofert
2013-11-27 14:13:56
Zamówienie uzupełniające do zadania pn. Nadzór inwestorski nad termomodernizacją pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lęborku - nadzór inwestorski nad ociepleniem części strychu (połać dachowa ze stropodachem) i wymianą części stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego.
Minął termin składania ofert
2013-11-12 15:02:20
Roboty uzupełniające dla zadania Przebudowa Placu Pokoju w Lęborku realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj - Budowa fontanny na Placu Pokoju w Lęborku - etap II.
Minął termin składania ofert
2013-10-16 11:35:37
Zamówienie uzupełniające do zadania pn. Termomodernizacja pięciu budynków użyteczności publicznej w Lęborku - przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy.
Minął termin składania ofert
2013-10-15 11:26:50
Zamówienie uzupełniające do zadania pn. Termomodernizacja pięciu budynków użyteczności publicznej w Lęborku - ocieplenie części strychu (połać dachowa ze stropodachem) i wymiana części stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego.
Minął termin składania ofert
2013-10-15 11:25:36
Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie miasta Lęborka.
Minął termin składania ofert
2013-10-11 13:59:11
Roboty uzupełniające w zadaniu: "Rozwój połączeń drogowych w Lęborku: poprawa dojazdu Państwowej Straży Pożarnej do drogi wojewódzkiej nr 214 w kierunku Nowej Wsi Lęborskiej i Łeby poprzez uporządkowanie organizacji ruchu na ul.Stryjewskiego, Skarżyńskiego i Orlińskiego oraz przebudowę ul.Poznańskiej w Lęborku."
Minął termin składania ofert
2013-10-07 10:55:04
Wykonanie usługi polegającej na potwierdzeniu aktualności operatów szacunkowych dot. wyceny nieruchomości stanowiącej działkę nr 160/6 położonej w obrębie 8 miasta Lęborka przy ul.Gdańskiej oraz wyceny lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul.Mieszka I 22.
Minął termin składania ofert
2013-10-02 15:23:57
Roboty uzupełniające dla zadania Przebudowa Placu Pokoju w Lęborku realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj - budowa fontanny etap I.
Minął termin składania ofert
2013-09-25 15:21:02
Roboty dodatkowe dla zadania Przebudowa Placu Pokoju w Lęborku realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj - budowa murków oporowych wokół drzew.
Minął termin składania ofert
2013-09-25 09:32:32
Inwentaryzacja pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Przymurnej 9 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2013-08-22 09:33:20
Inwentaryzacja pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Gdańskiej 92 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2013-08-16 14:59:19
Wykonanie drobnych robót budowlanych branży ogólnobudowlanej, dekarskiej, elektrycznej i instalacyjnej, których wartość jednostkowa nie przekracza 6.000,00zł oraz świadczenie usługi pogotowia awaryjno - technicznego w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Miasto Lębork w roku 2013.
Minął termin składania ofert
2013-08-05 14:56:57
Zamówienie uzupełniające do zadania pn. Termomodernizacja pięciu budynków użyteczności publicznej w Lęborku - zmiana sposobu ocieplenia elewacji i wymiana stolarki otworowej w pomieszczeniu wymiennikowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Minął termin składania ofert
2013-07-26 09:09:07
Wykonanie usługi polegającej na potwierdzeniu aktualności operatu szacunkowego z dnia 24.08.2012r. na wycenę nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 8 miasta Lęborka przy Pl.Pokoju.
Minął termin składania ofert
2013-07-25 11:31:38
Wycinka i pielęgnacja sanitarna drzewostanu na terenie miasta Lęborka w okresie 2013 - 2014 r.
Minął termin składania ofert
2013-07-10 14:27:43
Wykonanie usługi polegającej na potwierdzeniu aktualności wartości rynkowej działki nr 277/2 obręb 7, określonej w operacie szacunkowym z dnia 13.08.2012r. oraz uaktualnienie wartości prawa użytkowania wieczystego tej działki.
Minął termin składania ofert
2013-06-17 10:15:15
Wykonanie dokomentacji projektowej kanalizacji deszczowej w ulicy Orzeszkowej (na odcinku
Minął termin składania ofert
2013-06-11 15:17:28
Wykonanie usługi polegającej na potwierdzeniu aktualności operatu szacunkowego z dnia 16.02.2012r. na wycenę nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 14 m.Lęborka w rej. ulic W.Witosa i St.Mikołajczyka.
Minął termin składania ofert
2013-02-13 08:50:25
Świadczenie usługi oświetlenia na terenie gminy Miejskiej Lębork w 2013r.
Minął termin składania ofert
2013-02-11 14:33:44
Wymiana stolarki okiennej oraz montaż nawiewników okiennych w lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Miasto Lębork w 2013r. - zamówienie uzupełniające.
Minął termin składania ofert
2013-02-08 12:26:23
Wyłapywanie w 2013 roku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Lębork oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt.
Minął termin składania ofert
2013-01-31 11:18:24
Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.
Minął termin składania ofert
2013-01-28 14:55:09
Wykonanie przestawienia (naprawy kompleksowej), budowy i naprawy pieców kaflowych wraz z pracami dodatkowymi w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork w 2013 roku - zamówienie uzupełniające.
Minął termin składania ofert
2013-01-14 15:51:56
Potwierdzenie aktualizacji wartości rynkowej 16 lokali o innym niż mieszkalne przeznaczeniu (pawilony handlowo-usługowe), położone przy ul. Handlowej 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, obręb 7 miasta Lęborka.
Minął termin składania ofert
2012-11-23 13:32:31
Zamówienie dodatkowe dla zadania podstawowego - Termomodernizacja przedszkoli w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2012-10-18 15:21:12
Wykonywanie usług pocztowych, polegających na przemieszczaniu i doręczaniu w obrocie krajowym przesyłek listowych w obszarze zastrzeżonym, tj. do 50 gram.
Minął termin składania ofert
2012-10-16 14:18:14
Remonty cząstkowe chodników i ciągów pieszych będących w zarządzie zamawiającego.
Minął termin składania ofert
2012-10-10 14:36:25
Wykonywanie usług ogrodniczych w zakresie pielęgnacji terenów zieleni miejskiej Lęborka w okresie wrzesień-listopad 2012r.
Minął termin składania ofert
2012-10-03 14:12:59
Zakup i dostawa serwera, dysku twardego oraz switchy zarządzalnych.
Minął termin składania ofert
2012-09-21 15:21:32
Wykonanie drobnych robót budowlanych branży ogólnobudowlanej, dekarskiej, elektrycznej i instalacyjnej, których wartość jednostkowa nie przekracza 6.000,00 zł oraz świadczenie usługi pogotowia awaryjno - technicznego w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Miasto Lębork - zamówienie uzupełniające.
Minął termin składania ofert
2012-09-04 14:39:18
Bezpośrednia ochrona fizyczna budynków biurowych przy ul. B. Krzywoustego 1 oraz przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3 (siedziba MZGK) wraz z obsługą techniczną i utrzymaniem czystości budynku przy ul. B. Krzywoustego 1 w Lęborku - zamówienie uzupełniające.
Minął termin składania ofert
2012-09-04 14:37:49
Poprawienie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych budynku oraz zapewnienie właściwej wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej pomieszczeń piwnicy budynku F.
Minął termin składania ofert
2012-08-06 14:51:59
Świadczenie usług komiarskich w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Miasto Lębork - zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego uzielonego dn. 11.06.2010r.
Minął termin składania ofert
2012-06-27 14:11:12
Roboty uzupełniające (Instalacja nowej kamery Monitoringu Miejskiego w Lęborku u zbiegu ul. Olimpijczyków i Kusociskiego) do zadania podstawowego pn. ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO W LĘBORKU REALIZOWANEGO W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ.
Minął termin składania ofert
2012-05-28 12:03:51
Zamówienie dodatkowe dla zadania: Opracowanie dokumentacji projektowych związanych z uzbrojeniem terenu pod inwestycje w ramach Projektu: Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Lęborka poprzez podjęcie działań projektowych.
Minął termin składania ofert
2012-05-16 15:01:05
Podział geodezyjny działki nr 771/7, obręb 7, położonej w Lęborku przy ul.Handlowej oraz działki nr 771/3, obręb 7 położonej w Lęborku przy ul.Handlowej.
Minął termin składania ofert
2012-05-10 14:31:47
Podział geodezyjny działki nr 771/8, obręb 7, położonej w Lęborku przy ul.Węgrzynowicza.
Minął termin składania ofert
2012-05-10 14:29:07
Podział geodezyjny działki nr 165, obręb 9, położonej w Lęborku w rejonie ulic Staszica, Targowej i Wyspiańskiego.
Minął termin składania ofert
2012-05-10 14:21:26
Roboty uzupełniające do zadania podstawowego pn. ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO W LĘBORKU REALIZOWANEGO W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ.
Minął termin składania ofert
2012-03-14 15:20:21
Zamówienie uzupełniające do zadania Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Buczka w Lęborku ( odcinek od ulicy Poznańskiej do granicy Gminy) wraz z odwodnieniem - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy skrzyżowania ulic: Buczka - Orlińskiego - Poznańska wraz z ulicą Poznańską na odcinku od tego skrzyżowania do ul. Kossaka w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2012-01-23 12:08:04
Podział geodezyjny części działki nr 159, obręb 1 i części działki nr 2, obręb 5, położonych w Lęborku w rejonie ulic Myśliwskiej i Lubelskiej.
Minął termin składania ofert
2011-11-10 15:40:01
Zamówienie uzupełniające dla zadania na wykonanie: Dokumentacji projektowej mieszkalnego budynku wielorodzinnego socjalnego przy ul. Bema wraz z zagospodarowaniem terenu w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2011-07-19 13:34:29
Wykonanie drobnych robót budowlanych branży ogólnobudowlanej, dekarskiej, elektrycznej i instalacyjnej, których wartość jednostkowa nie przekracza 6.000,00zł, w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Miasto Lębork.
Minął termin składania ofert
2011-07-15 13:50:59
Roboty uzupełniające (8) do postępowania podstawowego pn. "Kompleksowa termomedernizacja lęborskich szkół podstawowych i gomnazjalnych - etap I": wkucia instalacji C.O. w obiektach SP5, SP8 b.g., G2, ZS3 b.g.
Minął termin składania ofert
2011-06-30 14:49:18
Roboty uzupełniające (2) dla nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji wchodzących w skład projektu termomodernizacji lęborskich szkół.
Minął termin składania ofert
2011-06-07 07:50:34
Roboty uzupełniające (2) dla zadania: Kompleksowa termomodernizacja lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych - etap II.
Minął termin składania ofert
2011-05-31 12:53:48
Roboty uzupełniające (1) dla zadania: Kompleksowa termomodernizacja lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych - etap II.
Minął termin składania ofert
2011-05-31 12:53:01
Budowa pieca kaflowego o kubaturze 1,13 m3 w lokalu mieszkalnym przy ul. Malczewskiego 23of/1 stanowiącym własność Gminy Miasto Lębork.
Minął termin składania ofert
2011-04-20 13:27:07
Roboty dodatkowe - izolacja tarasu w budynku ZS3 filia - do zadania podstawowego pn. Kompleksowa termomodernizacja lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych - etap I.
Minął termin składania ofert
2011-04-07 15:11:59
Roboty uzupełniające (4) dla zadania: Kompleksowa termomodernizacja lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych - etap I.
Minął termin składania ofert
2011-03-18 09:29:59
Nadzór inwestorski nad robotami uzupełniającymi (4) dla zadania: Kompleksowa termomodernizacja lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych - etap I.
Minął termin składania ofert
2011-03-18 09:27:23
Roboty uzupełniające (3) dla zadania: Kompleksowa termomodernizacja lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych - etap I: wykonanie obudowy instalacji c.o. w budynku SP8 filia.
Minął termin składania ofert
2011-02-11 12:35:11
Roboty uzupełniające do zadania: rekonstrukcja Baszty Obronnej Nr 24 przy ul. Derdowskiego (działka 403/4 i 403/8 obręb 3) i rekonstrukcja zabudowy Baszty Obronnej Nr 27 przy ul. Basztowej (działka 389/1 obręb 3) w Lęborku - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji ciśnieniowej ciśnieniowej w basztach nr 24 i 27 od strony przylegających murów obronnych.
Minął termin składania ofert
2010-10-18 10:25:44
Roboty uzupełniające (2) dla zadania Kompleksowa termomodernizacja lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Minął termin składania ofert
2010-10-15 14:58:37
Roboty uzupełniające do zadania pn. "Kompleksowa termomodernizacja lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych.".
Minął termin składania ofert
2010-09-30 10:15:31
Roboty dodatkowe do zadania pn. Rekonstrukcja Baszty Obronnej nr 32 w Lęborku polegające na wykonaniu rozbudowy systemu oddymiania i p. poż.
Minął termin składania ofert
2010-09-03 14:55:03
Roboty dodatkowe do zadania podstawowego "Budowa ulicy Artylerzystów wraz z odwodnieniem".
Minął termin składania ofert
2010-07-06 09:03:47
Wykonanie przestawienia (naprawy głównej), budowy i naprawy pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork.
Minął termin składania ofert
2010-02-23 13:18:38
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oświetlenia projektowanego parkingu przy ul. Kusocińskiego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2010-01-27 11:59:32
Szkolenie uczestników projektu pt.Osoba aktywna-osobą samodzielną.
Minął termin składania ofert
2009-12-10 13:50:52
Roboty uzupełniające do zadania pn. Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Kellera w Lęborku (działka nr 300, 301 obręb 3) - dostawa zamków do skrzynek licznikowych, dostawa ciągów komunikacyjnych, dostawa skrzynek na listy.
Minął termin składania ofert
2009-11-03 14:06:02
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia od skrzyżowania ul. Różyckiego z ul. Moniuszki do ul. 9 Maja.
Minął termin składania ofert
2009-10-02 08:59:08
Oczyszczanie terenów miasta Lęborka podzielonego na 6 sektorów w okresie 01.08.2009r. do 31.08.2009r.
Minął termin składania ofert
2009-08-21 12:05:04
Roboty uzupełniające do zadania podstawowego pn. Rozbudowa budynku Ratusza Miejskiego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2009-08-17 10:28:16
Zmiana elewacji nowej części Ratusza Miejskiego w Lęborku od strony ul. M. Skłodowskiej-Curie.
Minął termin składania ofert
2009-06-25 10:45:45
Oczyszczanie terenów miasta Lęborka podzielonego na 6 sektorów w okresie 01.06.2009r. do 31.07.2009r.
Minął termin składania ofert
2009-06-25 10:36:24
Roboty uzupełniające do zadania pn. Budowa oświetlenia iluminacyjnego Ratusza Miejskiego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2009-04-10 11:32:43
Wykonanie robót uzupełniających przy realizacji inwestycji "wykonanie zaplecza sanitarnmo- szatniowego, przyłączy, chodników i oświetlenia kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012" na Placu Piastowskim w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2009-01-07 10:46:18
Przeniesienie szafki sterowniczej do budynku Ratusza Miejskiego w Lęborku - roboty uzupełniające do zadania pn. Budowa oświetlenia iluminacyjnego Ratusza Miejskiego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2008-12-31 12:15:49
Roboty uzupełniające do zadania pn. Przebudowa i remont budynku kina (Lęborskie Centrum Kultury FREGATA) w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2008-10-09 09:39:24
Roboty dodatkowe na zadaniu pn. Przebudowa i remont budynku kina (Lęborskie Centrum Kultury FREGATA) w Lęborku
Minął termin składania ofert
2008-09-23 09:14:17
Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPS w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2008-09-16 14:59:12
Wymiana instalacji elektrycznych w Lęborskim Centrum Kultury FREGATA w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2008-07-03 10:42:57
Dostawa artykułów spożywczych potrzebnych do przygotowywania posiłków w Dziennym Domu Pomocy, Noclegowni i Środowiskowym Domu Samopomocy
Minął termin składania ofert
2008-03-07 16:21:53
Obsługa połączeń telefonicznych z telefonów komórkowych wraz z dostarczeniem aparatów telefonicznych dla Urzędu Miejskiego w Lęborku – 1 abonament z telefonem.
Minął termin składania ofert
2008-01-25 15:52:11