Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Lębork

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Burmistrz Miasta Leborka podaje do publicznej wiadomości wykaz w sprawie zbycia nieruchomości - przyznania jej jako nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogi publiczne.

W Y K A Z

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz w sprawie zbycia nieruchomości - przyznania jej jako nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogi publiczne, z mocy prawa przez Gminę Miasto Lębork stanowiącą działkę nr 159/12 i nr 159/28 o łącznej powierzchni 401 m ² , na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Lęborskiego z dnia 31.03.2023 r. Nr 99/2023, B.6740.286.2022.AB, zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, polegającej na” budowie ulicy Polnej i Pułaskiego w Lęborku.”

Stronie wywłaszczonej przyznaje się (zbywa się na jej rzecz), w ramach odszkodowania nieruchomość zamienną stanowiącą działkę nr 123 m ², o powierzchni 654 m ², położoną w obrębie 3 miasta Lęborka w rejonie ulic Malczewskiego i Poznańskiej, uregulowana w KW SL1L/00014863/1.

Działka nr 123 zostanie dołączona do przyległej działki nr 122, stanowiącej własność osoby wywłaszczonej i beneficjenta odszkodowania. Dostęp do drogi publicznej zapewniony zostanie poprzez działkę nr 122.

Działka nr 123 zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Poznańskiej, Nadmorskiej, Malczewskiego, Al. Wolności w Lęborku (Uchwała XXVI-412/2021 z dnia 2021-05-28 Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 5 lipca 2021r., poz. 2491), znajduje sie na terenie elementarnym 11.MW o przeznaczeniu terenu: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
z dopuszczoną funkcją usługową w parterze budynków.

Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość stanowi użytek – Ł III

Cenę nieruchomości stanowiącej działkę nr 123 ustala się w wysokości jej wartości, która wynosi - 165.000,00 zł

 

Wartość wywłaszczonych nieruchomości stanowiących

działki nr 159/12 i nr 159/28 wynosi - 50.638,00 zł

 

Gmina otrzyma dopłatę różnicy między wysokością

odszkodowania, a wartością nieruchomości zamiennej w kwocie - 114.362,00 zł

Osoby spełniające warunki określone w w/w ustawie mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 19.03.2024 r.

 

Okres wywieszenia wykazu:

06.02.2024 r. – 27.02.2024 r.

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iga Gendig

Data wytworzenia:
05 lut 2024

Osoba dodająca informacje

Iga Gendig

Data publikacji:
05 lut 2024, godz. 11:36

Osoba aktualizująca informacje

Iga Gendig

Data aktualizacji:
05 lut 2024, godz. 11:36