Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Lębork

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Luty


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 2024-02-29 10:15:29
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 2024-02-29 10:11:04
Burmistrz Miasta Lęborka Podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przeprowadzonego w dniu 21.02.2024 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 7 nieruchomości niezabudowanych. 2024-02-28 12:19:40
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lęborka zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie 'przebudowy pomieszczeń po dawnym internacie męskim na pracownię hotelarską oraz rozbudowy budynku 'C' Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu o zewnętrzne schody ewakuacyjne i windę dla osób niepełnosprawnych na cz. dz. nr 408/2 obręb 7 przy ul. Warszawskiej w Lęborku 2024-02-28 09:07:13
Burmistrz Miasta Lęborka podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku rokowań dotyczących nieruchomości przy ul. Pułaskiego 2024-02-27 14:25:33
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lęborka zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą nazwą „Budowa budynku magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr 80/5, 81/1, 81/6 obręb 10 w Lęborku” 2024-02-27 11:31:42
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lęborka zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa budynku magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr 23/28 i 23/29 obręb 10 w Lęborku 2024-02-27 11:30:53
Wykaz w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach wielolokalowych wraz ze sprzedażą udziału w gruncie. 2024-02-23 13:11:34
Decyzja Burmistrza Miasta Lęborka o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji części osadowej z instalacją odzysku biogazu w oczyszczalni ścieków w Lęborku na działce o nr ewidencyjnym 108/1 obręb 13” 2024-02-22 18:09:17
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lęborka zawiadamiające że w dniu 21.02.2024 r. na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Pionierów 2 w Lęborku, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji części osadowej z instalacją odzysku biogazu w oczyszczalni ścieków w Lęborku na działce o nr ewidencyjnym 108/1 obręb 13”. 2024-02-22 18:08:32
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lęborka zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa sieci WN 110 kV relacji Lębork Krzywoustego – Darżyno w celu usunięcia kolizji nr R/20/083932” 2024-02-22 18:00:29
Wykaz w sprawie nieruchomości przeznaczonej do użyczenia 2024-02-20 10:15:43
Wykaz w sprawie nieruchomości przeznaczonej do użyczenia 2024-02-20 10:14:22
Wykaz w sprawie nieruchomości przeznaczonej do użyczenia 2024-02-20 10:10:45
Wykaz w sprawie nieruchomości przeznaczonej do użyczenia 2024-02-20 10:06:47
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTOR w Referacie ds. Podatkowych w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Lęborku. 2024-02-19 13:20:38
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do użyczenia 2024-02-19 11:06:26
I OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - Główny księgowy w Przedszkolu nr 6 w Lęborku 2024-02-15 14:58:42
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowa elektrowni fotowoltaicznej w Lęborku, o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną” (planowana inwestycja będzie realizowana na działkach o nr ewidencyjnych 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 46/5, 46/6 obręb 10 w Lęborku). 2024-02-15 14:50:17
OBWIESZCZENIE- Zawiadamiające, że w dniu 15.02.2024 r. wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowego „ROBEX” Sp. z o. o. ul. Kaszubska 28 z siedzibą w Lęborku, reprezentowanego przez pełnomocnika Joannę Dziaduła ul. Dojazd 16A, 33-100 Tarnów, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej w Lęborku, o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną” (planowana inwestycja będzie realizowana na działkach o nr ewidencyjnych 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 46/5, 46/6 obręb 10 w Lęborku). 2024-02-15 14:48:19
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA LĘBORKA W SPRAWIE BUDOWY SIECI GAZOWEJ NISKIEGO CIŚNIENIA PE100RC SDR11 dn 63mm NA DZ. NR 42 OBRĘB 9 PRZY UL. 8 MAJA W LĘBORKU 2024-02-15 14:30:50
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w Przedszkolu Nr 9 w Lęborku 2024-02-14 11:42:23
Burmistrz Miasta Lęborka podaje do publicznej wiadomości wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w obrębie 11 miasta Lęborka przy ul. Bolesława Krzywoustego, stanowiącą działkę nr 111/13 w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2024-02-14 08:09:56
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego 2024-02-14 07:46:39
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA LĘBORKA W SPRAWIE BUDOWY STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ OPERATORA SIECI P4 WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, NA DZ. NR 56/9 OBRĘB 10 PRZY UL. KRZYWOUSTEGO 4 W LĘBORKU 2024-02-08 09:45:01
Burmistrz Miasta Leborka podaje do publicznej wiadomości wykaz w sprawie zbycia nieruchomości - przyznania jej jako nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogi publiczne. 2024-02-05 11:36:17
Obwieszczenie Starosty Lęborskiego 2024-02-02 11:08:19
Obwieszczenie Starosty Lęborskiego 2024-02-02 11:08:00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marcin Ławniczak

Data wytworzenia:
02 lut 2024

Osoba dodająca informacje

Marcin Ławniczak

Data publikacji:
02 lut 2024, godz. 11:07

Osoba aktualizująca informacje

Marcin Ławniczak

Data aktualizacji:
02 lut 2024, godz. 11:07