Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Lębork

Wyszukiwanie zaawansowane

Tagi

Tytuł Data publikacji
Budowa chodnika na ul. Harcerzy w Lęborku
Minął termin składania ofert
2020-12-30 14:22:09
Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Krzywoustego (DW214) w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2020-12-23 13:07:06
Pielęgnacja sanitarna drzewostanu w okresie 2021 - 2022 r.
Minął termin składania ofert
2020-12-22 15:01:47
Koszenie zieleni miejskiej w okresie 2021 - 2022 r.
Minął termin składania ofert
2020-12-18 14:43:11
Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 8 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2020-11-19 14:52:44
Budowa ulicy Granicznej w Lęborku - etap I
Minął termin składania ofert
2020-10-13 13:34:47
Adaptacja baszty na toaletę miejską przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2020-10-09 13:37:47
Dostawa pojemników na odpady segregowane.
Minął termin składania ofert
2020-10-08 14:51:34
Budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego i Szkole Podstawowej nr 1 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2020-10-05 14:17:18
Przebudowa skrzyżowania ul. Kossaka (DW 214) z ul. Nadmorską w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2020-09-14 13:42:03
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "LWIĄTKO" w Lęborku. - II etap.
Minął termin składania ofert
2020-08-21 12:58:21
Nadzór inwestorski w specjalności inżynieryjnej drogowej przy realizacji zadania: Przebudowę ul. Malczewskiego i ul. Krótkiej z łącznikiem do ul. Stryjewskiego w Lęborku oraz Połączenie ul. Kellera z ul. Łokietka obok noclegowni MOPS w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2020-08-11 13:56:04
Nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad zadaniem: "STWORZENIE TERENU REKREACYJNEGO NA PLACU KOPERNIKA W LĘBORKU"
Minął termin składania ofert
2020-07-31 14:17:28
Przebudowa skrzyżowania ulic Komuny Paryskiej i Kanałowej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2020-07-21 13:11:50
Budowa ulicy Witkacego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2020-07-21 13:05:39
Koszenie zieleńców oraz pielenie żywopłotów i grup krzewów na terenie miasta Lęborka w okresie VIII-XI 2020 r.
Minął termin składania ofert
2020-07-17 14:46:00
Nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad zadaniem: "STWORZENIE TERENU REKREACYJNEGO NA PLACU KOPERNIKA W LĘBORKU".
Minął termin składania ofert
2020-07-09 13:50:23
Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do SP nr 8 2020/2021
Minął termin składania ofert
2020-06-23 14:21:35
Dostawa wyposażenia do budynku Klubu Osiedlowego BAZA w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2020-06-17 14:19:51
Adaptacja baszty na toaletę miejską przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2020-06-01 14:11:50
Budowa ul. gen. Maczka w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2020-05-27 14:00:44
Wykonanie pilnych robót budowlanych branży ogólnobudowlanej, dekarskiej, elektrycznej i instalacyjnej w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Miasto Lębork w 2020 roku.
Minął termin składania ofert
2020-05-25 14:48:07
Remonty dróg, chodników i placów o nawierzchni z elementów kamiennych i betonowych będących w zarządzie zamawiającego w latach 2020-2022.
Minął termin składania ofert
2020-05-22 15:18:34
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz uporządkowaniem oświetlenia ulicznego na ul. Kossaka w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2020-05-18 14:55:20
Nadzór inwestorski w specjalności inżynieryjnej drogowej nad zadaniem: "STWORZENIE TERENU REKREACYJNEGO NA PLACU KOPERNIKA W LĘBORKU".
Minął termin składania ofert
2020-05-13 14:35:59
Budowa połączenia drogowo-mostowego ulicy Kazimierza Wielkiego z ulicą Czołgistów w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2020-05-07 14:16:12
Stworzenie terenu rekreacyjnego na Placu Kopernika w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2020-05-05 13:50:51
Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie miasta Lęborka w okresie 2020-2022
Minął termin składania ofert
2020-05-05 13:36:30
Budowa ul. Kaszubskiej Bocznej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2020-04-22 13:00:54
Budowa II etapu ul. Majkowskiego - boczna w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2020-04-14 14:40:18
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Połączenie komunikacyjne pomiędzy ul. Pionierów a ul. Komuny Paryskiej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2020-03-26 11:18:53
Koszenie zieleńców i prace ogrodnicze na terenie miasta Lęborka w 2020 r.
Minął termin składania ofert
2020-03-25 14:41:11
Nadzór inwestorski w specjalności konstrukcyjno - budowlanej nad zadaniem: "Remont 3 budynków komunalnych przy ul. Łokietka 1, ul. Gdańskiej 11, ul. Kossaka 87 w Lęborku".
Minął termin składania ofert
2020-03-25 11:38:19
Zagospodarowanie terenu na cele zajęć sprawnościowo - edukacyjnych przy stacji PKP Nowy Świat.
Minął termin składania ofert
2020-03-10 13:42:11
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Połączenie komunikacyjne pomiędzy ul. Pionierów a ul. Komuny Paryskiej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2020-03-05 14:53:50
Nadzór inwestorski w specjalności konstrukcyjno - budowlanej nad zadaniem: "Remont 3 budynków komunalnych przy ul. Łokietka 1, ul. Gdańskiej 11, ul. Kossaka 87 w Lęborku"
Minął termin składania ofert
2020-03-02 14:37:38
Nadzór inwestorski w specjalności inżynieryjnej drogowej nad zadaniem: "STWORZENIE TERENU REKREACYJNEGO NA PLACU KOPERNIKA W LĘBORKU".
Minął termin składania ofert
2020-02-25 14:20:00
Remont 3 budynków komunalnych przy ul. Łokietka 1, ul. Gdańskiej 11, ul. Kossaka 87 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2020-02-20 14:30:39
Wykonanie przestawienie (naprawy kompleksowej), budowy i naprawy pieców kaflowych wraz z pracami dodatkowymi w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork.
Minął termin składania ofert
2020-02-06 14:40:15
Stworzenie terenu rekreacyjnego na Placu Kopernika w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2020-01-29 14:00:17
Nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w zadaniu: "Budowa monitoringu na obszarze zdegradowanym w Lęborku".
Minął termin składania ofert
2020-01-10 14:32:00
Budowa monitoringu na obszarze zdegradowanym w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2020-01-03 15:02:12
Nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w zadaniu: "Budowa monitoringu na obszarze zdegradowanym w Lęborku."
Minął termin składania ofert
2019-12-20 14:05:24
Budowa oświetlenia drogowego ul. Abrahama w Lęborku - II etap
Minął termin składania ofert
2019-12-10 14:20:17
Budowa monitoringu na obszarze zdegradowanym w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2019-12-04 11:36:20
Dokumentacja projektowa budowy dróg wraz z odwodnieniem w rejonie ulic Polnej i Pułaskiego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2019-12-03 12:25:23
Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2019-12-02 14:44:44
Wykonanie dokumentacji projektowej 7 podwórek integracyjnych w Lęborku realizowanych w ramach dofinansowanego projektu on. Odnowiony Lębork - rewitalizacja obszaru Nowy Świat.
Minął termin składania ofert
2019-11-27 11:29:47
Budowa oświetlenia drogowego ul. Spółdzielczej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2019-11-27 11:26:00
Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2019-11-08 14:49:23
Dostawa sprzętu elektronicznego do budynku Klubu Osiedlowego BAZA w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2019-10-29 12:39:31
Wyposażenie budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku w plansze informacyjne.
Minął termin składania ofert
2019-10-22 14:37:26
Dostawa wyposażenia kuchennego do budynku Klubu Osiedlowego BAZA w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2019-10-22 14:33:17
Dostawa sprzętu elektronicznego do budynku Klubu Osiedlowego BAZA w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2019-09-26 12:38:37
Wyposażenie budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku w plansze informacyjne.
Minął termin składania ofert
2019-09-10 13:10:10
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Lwiątko" w Lęborku - I etap.
Minął termin składania ofert
2019-09-09 14:30:25
Dostawa sprzętu elektronicznego do budynku Klubu Osiedlowego BAZA w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2019-09-06 13:20:29
Oczyszczanie i utrzymanie terenów komunalnych miasta Lęborka podzielonego na 2 sektory w latach 2019-2020
Minął termin składania ofert
2019-08-16 15:07:42
Budowa z rozbudową ulicy Weterynaryjnej w Lęborku wraz z instalacjami technicznymi.
Minął termin składania ofert
2019-08-14 11:46:04
Budowa ul. Majkowskiego - II etap w Lęborku
Minął termin składania ofert
2019-08-08 14:13:16
Wyposażenie budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku w gabloty wystawiennicze.
Minął termin składania ofert
2019-08-07 14:05:36
Wyposażenie budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku w plansze informacyjne.
Minął termin składania ofert
2019-08-07 13:55:59
Dostawa mebli i wyposażenia wraz z ich montażem do budynku Klubu Osiedlowego BAZA w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2019-08-01 13:13:42
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stryjewskiego wraz z rozbiórką obiektu garażowego
Minął termin składania ofert
2019-07-31 11:18:09
Wyposażenie budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku - wystawa na poziomie -2
Minął termin składania ofert
2019-07-29 11:08:45
Wyposażenie budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku - wystawa na poziomie -2
Minął termin składania ofert
2019-07-15 14:39:58
Nadzór inwestorski specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania pn.: "Remont budynków komunalnych zlokalizowanych w Lęborku przy ul. Bohaterów Westerplatte 5 oficyna, ul. Gdańskiej 109 oficyna, ul. Kossaka 4, ul. Malczewskiego 32 w Lęborku".
Minął termin składania ofert
2019-06-19 14:42:04
Wyposażenie budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku w urządzenia elektroniczne i multimedialne.
Minął termin składania ofert
2019-06-18 14:56:56
Odnowa nawierzchni bitumicznych i roboty towarzyszące na drogach będących w zarządzie Zamawiającego w latach 2019-2022.
Minął termin składania ofert
2019-06-06 13:53:49
Wyposażenie budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku w urządzenia elektroniczne i multimedialne.
Minął termin składania ofert
2019-05-29 14:46:39
Dostawa mebli z wyposażeniem wraz z ich montażem do budynku Klubu Osiedlowego BAZA w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2019-05-28 11:21:08
Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 8 w Lęborku
Minął termin składania ofert
2019-05-27 14:48:20
Budowa Zakątka Kultury w Lęborku
Minął termin składania ofert
2019-05-15 14:12:00
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Lębork oraz odbiór odpadów z PSZOK i transport do instalacji.
Minął termin składania ofert
2019-05-14 14:24:02
Wyposażenie budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku w meble.
Minął termin składania ofert
2019-05-10 14:16:04
Wyposażenie budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku w urządzenia elektroniczne i multimedialne.
Minął termin składania ofert
2019-05-10 14:12:00
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Lębork oraz odbiór odpadów z PSZOK i transport do instalacji.
Minął termin składania ofert
2019-04-29 16:33:51
Przebudowa ulicy Gdańskiej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2019-04-23 13:05:44
Nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przy realizacji zadania pn.: "Budowa podwórka integracyjno - kulturalnego "Zakątek Kultury" wraz z modernizacją dojazdu i zagospodarowaniem otoczenia".
Minął termin składania ofert
2019-03-20 14:02:51
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na Pl. Piastowskim w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2019-03-13 10:05:02
Nadzór inwestorski specjalności konstrukcyjno-budowlanej pełniony przy zagospodarowaniu trzech terenów przestrzeni publicznej realizowanych w ramach Projektu: "Odnowiony Lębork - rewitalizacja obszaru Nowy Świat".
Minął termin składania ofert
2019-03-04 12:36:24
Nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przy realizacji zadania pn.: "Budowa podwórka integracyjno - kulturalnego "Zakątek Kultury" wraz z modernizacją dojazdu i zagospodarowaniem otoczenia".
Minął termin składania ofert
2019-02-26 14:48:10
Nadzór inwestorski w specjalności drogowej przy realizacji zadania pn.: "Budowa podwórka integracyjno - kulturalnego "Zakątek Kultury" wraz z modernizacją dojazdu i zagospodarowaniem otoczenia".
Minął termin składania ofert
2019-02-26 14:13:48
Nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy realizacji zadania pn.: "Budowa podwórka integracyjno - kulturalnego "Zakątek Kultury" wraz z modernizacją dojazdu i zagospodarowaniem otoczenia".
Minął termin składania ofert
2019-02-26 11:57:54
Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2019-02-14 12:22:51
Remont budynków komunalnych przy ul. Gdańskiej 109 oficyna, ul. Kossaka 4, ul. Bohaterów Westerplatte 5 oficyna, ul. Malczewskiego 32 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2019-02-06 14:28:01
Budowa przystani kajakowej wraz z przenoską w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2019-01-21 14:44:43
Stworzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Kazimierza Wielkiego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2019-01-21 14:16:50
Budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego i Szkole Podstawowej nr 1 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2019-01-21 14:03:19
Budowa ulicy Pięknej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2019-01-17 13:46:15
Budowa przedłużenia ulicy Przyzamcze do ulicy Gdańskiej z instalacjami technicznymi w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2019-01-09 11:29:25
Nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przy realizacji zadania pn.: "Adaptacja obecnej bazy Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. przy ul. Łokietka 5 na Klub Osiedlowy BAZA wraz z zagospodarowaniem otoczenia".
Minął termin składania ofert
2018-12-21 09:22:03
Remont budynków komunalnych przy ul. Gdańskiej 109 oficyna, ul. Kossaka 4, ul. Bohaterów Westerplatte 5 oficyna, ul. Malczewskiego 32 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2018-12-14 13:48:17
Przygotowywanie i wydawanie posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPS.
Minął termin składania ofert
2018-12-07 12:31:35
Więcej drzew i krzewów w mieście - zielony Lębork - wykonanie 9 obszarów zieleni.
Minął termin składania ofert
2018-11-26 14:38:53
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Stworzenie podwórka integracyjno - wspomnieniowego przy ul. Stryjewskiego 52 w Lęborku".
Minął termin składania ofert
2018-11-21 14:03:24
Nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy realizacji zadania pn.: "Adaptacja obecnej bazy Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. przy ul. Łokietka 5 na Klub Osiedlowy BAZA wraz z zagospodarowaniem otoczenia".
Minął termin składania ofert
2018-11-15 13:38:32
Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2018-10-31 15:03:09
Obsługa bankowa budżetu Gminy Miasto Lębork i gminnych jednostek organizacyjnych oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym.
Minął termin składania ofert
2018-10-31 14:48:45
Więcej drzew i krzewów w mieście - zielony Lębork - wykonanie 9 obszarów zieleni.
Minął termin składania ofert
2018-10-30 14:16:41
Małpi Gaj na Osiedlu Sportowa - rozbudowa placu zabaw przy Pływalni Miejskiej "RAFA" w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2018-10-24 14:16:14
Remont budynków komunalnych przy ul. Gdańskiej 93 i 96 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2018-10-19 13:28:53
Nadzór inwestorski specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania pn.: "Adaptacja obecnej bazy Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. przy ul. Łokietka 5 na Klub Osiedlowy BAZA wraz z zagospodarowaniem otoczenia".
Minął termin składania ofert
2018-10-19 11:40:12
Wykonanie pilnych robót budowlanych branży ogólnobudowlanej, dekarskiej, elektrycznej i instalacyjnej w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Miasto Lębork w roku 2018/2019.
Minął termin składania ofert
2018-10-05 14:00:15
Remont budynków komunalnych przy ul. Kossaka 46, 72, 100, 100 oficyna, ul. Malczewskiego 10, 11, 12, 22, 23, 23 oficyna, 24, 24 oficyna, 31, 33, ul. Stryjewskiego 2, 5, 45, 49, 52 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2018-10-04 14:47:03
Budowa Ulicy Powstania Styczniowego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2018-10-01 14:20:08
Budowa placu zabaw przy ul. Komuny Paryskiej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2018-10-01 13:57:48
Wykonanie przestawienia (naprawy kompleksowej), budowy i naprawy pieców kaflowych wraz z pracami dodatkowymi w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork.
Minął termin składania ofert
2018-09-21 14:45:41
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa monitoringu na obszarze zdegradowanym w Lęborku".
Minął termin składania ofert
2018-09-11 14:35:26
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Remont budynku przy ulicy Gdańskiej 11 w Lęborku".
Minął termin składania ofert
2018-08-31 10:46:20
Realizacja zadania pn. Teren rekreacyjny przy ul. Malczewskiego w Lęborku w trybie zaprojektuj i wybuduj.
Minął termin składania ofert
2018-08-30 13:49:20
Remont budynków komunalnych przy ul. Gdańskiej 93 i 96 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2018-08-27 13:36:25
Przebudowa nawierzchni ul. Staromiejskiej w Lęborku - "SZPILKOSTRADA".
Minął termin składania ofert
2018-08-24 14:21:13
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul. Malczewskiego i ul. Krótkiej z łącznikiem do ul. Stryjewskiego w Lęborku","Połączenie ul. Kellera z ul. Łokietka obok noclegowni MOPS w Lęborku"
Minął termin składania ofert
2018-08-22 11:47:01
Nadzór inwestorski specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji zadania pn.: "Remont budynków komunalnych przy ul. Kossaka 46, 72, 100, 100 oficyna, ul. Malczewskiego 10, 11, 12, 22, 23, 23 oficyna, 24, 24 oficyna, 31, 33, ul. Stryjewskiego 2, 5, 45, 49, 52 w Lęborku".
Minął termin składania ofert
2018-08-20 10:41:41
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Lęborku".
Minął termin składania ofert
2018-08-17 14:18:38
Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej.
Minął termin składania ofert
2018-08-17 13:00:32
Budowa Ulicy Powstania Styczniowego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2018-08-14 14:09:09
Stworzenie terenu rekreacyjnego na Placu Piastowskim.
Minął termin składania ofert
2018-08-09 13:22:02
Nadzór inwestorski w branży drogowej przy realizacji zadania pn.: "Stworzenie terenu rekreacyjnego na Placu Piastowskim"
Minął termin składania ofert
2018-08-09 13:16:09
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2018-08-07 13:13:55
Nadzór inwestorski w branży drogowej przy realizacji zadania pn.: "Stworzenie terenu rekreacyjnego na Placu Piastowskim".
Minął termin składania ofert
2018-07-16 13:20:06
Stworzenie terenu rekreacyjnego na Placu Piastowskim.
Minął termin składania ofert
2018-07-16 13:11:45
Budowa przyłączy do budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2018-07-16 13:04:23
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa monitoringu na obszarze zdegradowanym w Lęborku".
Minął termin składania ofert
2018-07-12 14:37:11
Remont budynków komunalnych przy ul. Kossaka 46, 72, 100, 100 oficyna, ul. Malczewskiego 10, 11, 12, 22, 23, 23 oficyna, 24, 24 oficyna, 31, 33, ul. Stryjewskiego 2, 5, 45, 49, 52 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2018-07-11 14:29:56
Zagospodarowanie terenu przy Obelisku Niepodległości w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2018-07-11 09:49:54
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa ul. Malczewskiego i ul. Krótkiej z łącznikiem do ul. Stryjewskiego w Lęborku" "Połączenie ul. Kellera z ul. Łokietka obok noclegowni MOPS w Lęborku".
Minął termin składania ofert
2018-07-10 13:14:45
Budowa ogrodzenia wokół budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku
Minął termin składania ofert
2018-07-03 14:52:33
Budowa drogi pożarowej i ciągów komunikacyjnych w ramach zadania: rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2018-07-02 12:55:21
Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2018-06-27 14:32:18
Budowa placu zabaw przy ul. Komuny Paryskiej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2018-06-20 14:22:39
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa monitoringu na obszarze zdegradowanym w Lęborku".
Minął termin składania ofert
2018-06-19 11:30:15
Realizacja zadania pn. teren rekreacyjny przy ul. Malczewskiego w Lęborku w trybie zaprojektuj i wybuduj.
Minął termin składania ofert
2018-06-13 12:49:01
Dobudowa windy (dla osób niepełnosprawnych) do budynku przy ul. Krzywoustego 1 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2018-06-11 11:05:36
Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2018-06-06 14:26:57
Konserwacja zabytkowych murów obronnych przy ul. Przymurnej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2018-06-05 14:23:37
Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 8 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2018-05-24 18:51:17
Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej
Minął termin składania ofert
2018-05-23 14:29:35
Dostawa kontenerów (na odpady) dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2018-05-16 11:03:32
Więcej drzew i krzewów w mieście - zielony Lębork - wykonanie obszarów: staw przy ul.Gdańskiej oraz Park Michalskiego.
Minął termin składania ofert
2018-05-15 12:34:16
Dostawa kontenera socjalno-biurowego dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2018-05-04 12:30:39
Nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych nad rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2018-05-02 14:04:45
Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie miasta Lęborka w okresie 2018-2020.
Minął termin składania ofert
2018-04-30 13:59:02
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Stworzenie terenu rekreacyjnego na Placu Kopernika w Lęborku".
Minął termin składania ofert
2018-04-17 14:53:25
Nadzór inwestorski branży budowlanej nad remontem budynków komunalnych przy ul. Gdańskiej 93 i 96 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2018-04-17 14:49:49
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa monitoringu na obszarze zdegradowanym w Lęborku".
Minął termin składania ofert
2018-04-17 12:26:33
Budowa przystani kajakowej wraz z przenoską w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2018-04-17 12:21:02
Nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej w zadaniu: "Budowa przystani kajakowej wraz z przenoską w Lęborku".
Minął termin składania ofert
2018-04-17 11:57:37
Remont budynków komunalnych przy ul. Gdańskiej 93 i 96 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2018-04-17 11:49:31
Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności dojazdu do ośrodków życia gospodarczego i społeczno - kulturalnego oraz terenów inwestycyjnych dla przedsiębiorców i społeczności lokalnych poprzez budowę ulicy Nadmorskiej bocznej w Lęborku i jej połączenia z DW214.
Minął termin składania ofert
2018-04-17 11:43:48
Budowa przyłączy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Minął termin składania ofert
2018-04-17 11:32:29
Dostawa kontenerów (na odpady) dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2018-04-16 14:51:24
Dostawa pojemników (na odpady) dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2018-04-16 14:51:08
Realizacja zadania pn. Teren Rekreacyjny przy ul. Malczewskiego w Lęborku w trybie zaprojektuj i wybuduj.
Minął termin składania ofert
2018-04-16 14:48:24
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Stworzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Kazimierza Wielkiego" oraz "Zagospodarowanie terenu na cele zajęć sprawnościowo - edukacyjnych przy stacji PKP Nowy Świat wraz z zagospodarowaniem otoczenia".
Minął termin składania ofert
2018-04-16 11:06:47
Budowa placu zabaw przy ul. Komuny Paryskiej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2018-04-13 14:40:59
Dostawa kontenera socjalno-biurowego dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2018-04-13 13:36:00
Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej
Minął termin składania ofert
2018-04-13 13:12:33
Nadzór inwestorski w branży drogowej nad realizacją zadania : "Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej"
Minął termin składania ofert
2018-04-13 12:59:36
Dobudowa windy (dla osób niepełnosprawnych) do budynku przy ul. Krzywoustego 1 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2018-04-12 11:59:49
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej nad realizacją zadania: "Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej".
Minął termin składania ofert
2018-04-11 23:33:30
Nadzór inwestorski w branży elektrycznej nad realizacją zadania: "Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej".
Minął termin składania ofert
2018-04-11 23:28:45
Nadzór inwestorski branży elektrycznej nad zagospodarowaniem skweru przy ul. Przymurnej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2018-04-11 14:54:33
Nadzór inwestorski branży budowlanej nad zagospodarowaniem skweru przy ul. Przymurnej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2018-04-11 14:42:05
Budowa drogi pożarowej i ciągów komunikacyjnych w ramach zadania: rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2018-04-11 14:39:50
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa ścieżki rowerowej wraz z przebudową układu komunikacyjnego na odcinku od ul. Nadmorskiej do ul. Al. Wolności w Lęborku"
Minął termin składania ofert
2018-04-11 11:34:45
Nadzór konserwatorski nad konserwacją zabytkowych murów obronnych przy ul. Przymurnej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2018-04-10 14:01:21
Budowa ogrodzenia wokół budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2018-04-10 12:37:25
Budowa urządzeń podczyszczających wody deszczowe na kolektorach sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową 4 wylotów w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2018-04-09 14:35:49
Nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych nad rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2018-04-09 12:42:11
Więcej drzew i krzewów w mieście - zielony Lębork - wykonanie obszarów: staw przy ul.Gdańskiej oraz Park Michalskiego.
Minął termin składania ofert
2018-04-09 12:33:14
Konserwacja zabytkowych murów obronnych przy ul. Przymurnej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2018-04-06 14:08:05
Budowa miejsc postojowych przy Przedszkolu Nr 1 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2018-04-05 12:59:05
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej w zadaniu: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)" w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2018-03-28 10:43:50
Budowa przyłączy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Minął termin składania ofert
2018-03-27 14:05:15
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej podwórka integracyjno-kulturalnego "Zakątek Kultury" wraz z modernizacją dojazdu i zagospodarowaniem otoczenia.
Minął termin składania ofert
2018-03-27 12:49:21
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa ścieżki rowerowej wraz z przebudową układu komunikacyjnego na odcinku od ul. Nadmorskiej do ul. Al. Wolności w Lęborku".
Minął termin składania ofert
2018-03-22 15:05:12
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej w zadaniu: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)" w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2018-03-15 11:51:10
Zagospodarowanie skweru przy ul. Przymurnej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2018-03-14 14:50:52
Usługa ubezpieczenia Gminy Miasto Lębork wraz z jednostkami organizacyjnymi.
Minął termin składania ofert
2018-03-12 14:27:40
Przebudowa ulic: Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej , Chodukiewicza oraz Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej.
Minął termin składania ofert
2018-03-07 12:18:25
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej w zadaniu: "Budowa urządzeń podczyszczających wody deszczowe na kolektorach sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową 4 wylotów w Lęborku".
Minął termin składania ofert
2018-03-06 09:06:51
Budowa ogrodzenia dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Minął termin składania ofert
2018-03-01 14:49:58
Pielęgnacja sanitarna drzewostanu na terenie miasta Lęborka w okresie 2018-2021.
Minął termin składania ofert
2018-02-28 14:39:58
Konserwacja zabytkowych murów obronnych przy ul. Przymurnej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2018-02-21 14:34:49
Budowa ogrodzenia przy Przedszkolu nr 1 w Lęborku
Minął termin składania ofert
2018-02-21 12:22:33
Budowa urządzeń podczyszczających wody deszczowe na kolektorach sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową 4 wylotów w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2018-02-20 12:44:42
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Alei Niepodległości wraz z odtworzeniem nawierzchni.
Minął termin składania ofert
2018-02-19 13:07:00
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej w zadaniu: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Alei Niepodległości wraz z odtworzeniem nawierzchni".
Minął termin składania ofert
2018-02-15 12:16:31
Nadzór inwestorski w branży drogowej przy realizacji zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Alei Niepodległości wraz z odtworzeniem nawierzchni".
Minął termin składania ofert
2018-02-15 12:04:23
Nadzór inwestorski w branży elektrycznej w zadaniu: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)" w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2018-02-15 11:47:28
Nadzór inwestorski w branży drogowej w zadaniu: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)" w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2018-02-15 10:48:55
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej przy realizacji zadania "Odprowadzenie wód opadowych z ul. Sportowa w Lęborku".
Minął termin składania ofert
2018-02-07 13:29:23
Adaptacja obecnej bazy Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. przy ul. Łokietka 5 na Klub Osiedlowy BAZA wraz z zagospodarowaniem otoczenia.
Minął termin składania ofert
2018-01-29 14:28:37
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2018-01-25 11:48:24
Odprowadzenie wód opadowych z ulicy Sportowa w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2018-01-12 12:41:46
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Alei Niepodległości wraz z odtworzeniem nawierzchni.
Minął termin składania ofert
2018-01-12 12:28:23
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Minął termin składania ofert
2018-01-12 10:43:26
Przebudowa części tarasu wraz z budową pochylni - Dom Rzemiosła w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2018-01-11 12:48:05
Nadzór inwestorski w branży mostowej w zadaniu: "Przebudowa ul. Waryńskiego - II etap" w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2017-12-05 10:21:03
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2017-12-01 13:57:30
Nadzór inwestorski w branży drogowej w zadaniu: "Przebudowa ul. Waryńskiego - II etap" w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2017-12-01 13:35:24
Nadzór inwestorski w branży mostowej w zadaniu: "Przebudowa ul. Waryńskiego - II etap" w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2017-12-01 13:29:23
Nadzór inwestorski wielobranżowy przy realizacji zadania "Rozbudowa tunelu dla pieszych na stacji kolejowej w Lęborku".
Minął termin składania ofert
2017-11-15 14:59:51
Przebudowa ul. Waryńskiego - II etap.
Minął termin składania ofert
2017-10-25 13:03:53
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej nad rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2017-10-18 12:45:40
Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2017-10-13 14:12:59
Nadzór inwestorski w branży elektrycznej nad realizacją zadania pn. Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego
Minął termin składania ofert
2017-10-11 13:49:52
Realizacja zajęć rozwijających kompetencje kluczowe oraz społeczne wśród dzieci uczęszczających do lęborskich przedszkoli, w ramach projektu Lęborskie przedszkolaki to fajne dzieciaki.
Minął termin składania ofert
2017-09-29 14:22:32
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej nad rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2017-09-22 13:33:52
Nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno - budowlanej nad rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2017-09-22 13:26:53
Nadzór inwestorski w branży elektrycznej nad rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2017-09-22 13:19:40
Nadzór inwestorski w branży drogowej w zadaniu "Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień w Parku Chrobrego w Lęborku".
Minął termin składania ofert
2017-09-22 13:10:40
Przebudowa ul. Waryńskiego - II etap.
Minął termin składania ofert
2017-09-13 11:04:39
Realizacja zajęć rozwijających kompetencje kluczowe oraz społeczne wśród dzieci uczęszczających do lęborskich przedszkoli, w ramach projektu "Lęborskie przedszkolaki to fajne dzieciaki".
Minął termin składania ofert
2017-09-01 12:51:45
Przebudowa ul. Waryńskiego - II etap.
Minął termin składania ofert
2017-08-11 13:46:56
Przebudowa części poddasza i remont klatki schodowej w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wyszyńskiego 3 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2017-06-30 14:14:03
Wykonanie przestawienia (naprawy kompleksowej), budowy i naprawy pieców kaflowych wraz z pracami dodatkowymi w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork.
Minął termin składania ofert
2017-06-20 12:45:38
BUDOWA 5 -ciu ULIC NA TERENIE LĘBORKA Realizacja robót na ulicach: Małopolska, Mazowiecka, Sosabowskiego, Szarych Szeregów oraz Batalionów Zośka.
Minął termin składania ofert
2017-06-08 13:04:12
Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do SP nr 8 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2017-05-29 14:56:56
Budowa parkingu przy ul. Teligi w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2017-04-18 12:46:52
Wykonanie pilnych robót budowlanych branży ogólnobudowlanej, dekarskiej, elektrycznej i instalacyjnej w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Miasto Lębork w roku 2017.
Minął termin składania ofert
2017-04-06 14:49:55
Budowa odcinka ulicy od skrzyżowania z ul. Chojnicką do ul. Kukuczki w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2017-04-05 14:28:49
Budowa ulic Przemysłowej i Korzennej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2017-03-29 14:40:48
Nadzór inwestorski nad budową komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Marusarzówny w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2017-03-27 11:54:51
Przygotowywanie i wydawanie posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPS.
Minął termin składania ofert
2017-03-14 12:44:35
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Marusarzówny w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2017-02-10 12:00:03
Realizacja talonów na artykuły spożywcze dla podopiecznych MOPS.
Minął termin składania ofert
2017-01-31 15:23:16
Przygotowywanie i wydawanie posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPS w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2017-01-30 14:30:35
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej nad realizacją zadania pn. Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego.
Minął termin składania ofert
2016-12-29 11:30:43
Nadzór inwestorski w branży drogowej nad realizacją zadania pn. Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego.
Minął termin składania ofert
2016-12-28 13:54:29
Dostawa sprzętu komputerowego
Minął termin składania ofert
2016-12-07 12:36:24
Dostawa sprzętu komputerowego
Minął termin składania ofert
2016-11-24 13:17:21
Budowa ulicy Generała Maczka w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2016-11-10 15:03:58
Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu pn. Na piątkę z plusem - wzmocnienie kluczowych kompetencji wśród uczniów lęborskich szkół.
Minął termin składania ofert
2016-11-10 14:58:19
Budowa ulicy Tatrzańskiej i Lubelskiej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2016-10-25 13:58:56
Zamówienie uzupełniające dla zadania: Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Pionierów w Lęborku wraz z odtworzeniem nawierzchni - wykonanie robót drogowych na odcinku od zakończenia robót drogowych z umowy podstawowej do przejazdu kolejowego.
Minął termin składania ofert
2016-08-29 11:30:13
Zamówienie uzupełniające dla zadania: Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Pionierów w Lęborku wraz z odtworzeniem nawierzchni - budowa zjazdów: na drogę dojazdową do terenów Gminy Nowa Wieś Lęborska, na teren GS Samopomoc Chłopska, na teren SM Nasza, na teren Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.
Minął termin składania ofert
2016-08-29 11:27:39
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lęborka dla obszaru "Lębork - Północ" wraz z wykonaniem dodatkowych badań/analiz obszaru rewitalizowanego w ramach projektu "Rewitalizacja Lębork-Północ" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Minął termin składania ofert
2016-08-10 19:51:20
Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 3 i Gimnazjum nr 2 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2016-07-27 10:50:43
Budowa zadaszenia fragmentu utwardzonego placu rozładunkowo - manewrowego przy budynku EC w Lęborku zadania realizowanego w ramach Projektu Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork.
Minął termin składania ofert
2016-07-15 13:47:32
Dostawa i montaż węzła zrębkowania zrzyny poprodukcyjnej tartacznej na bazie rębaka bębnowego na potrzeby funkcjonowania elektrociepłowni w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2016-07-06 13:42:27
Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Syrokomli w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2016-07-05 15:11:56
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lęborka dla obszaru Lębork - Północ wraz z wykonaniem dodatkowych badań/analiz obszaru rewitalizowanego.
Minął termin składania ofert
2016-06-29 14:15:11
Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Lęborku wraz z budową ogrodzenia.
Minął termin składania ofert
2016-06-14 14:31:03
Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 3 i Gimnazjum nr 2 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2016-06-08 15:03:58
Nadzór inwestorski nad budową komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Czecha w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2016-06-03 14:08:30
Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie miasta Lęborka w okresie 2016-2017r.
Minął termin składania ofert
2016-06-02 15:05:29
Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla stołówki szkolnej na rok 2016/2017. (Szkoła Nr 8)
Minął termin składania ofert
2016-06-02 12:54:21
Dostawa i montaż węzła zrębkowania zrzyny poprodukcyjnej tartacznej na bazie rębaka bębnowego na potrzeby funkcjonowania elektrociepłowni w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2016-05-31 00:00:05
Budowa mostu nad rzeką Łebą wraz z budową odcinka drogi łączącej obiekt z ul. Komuny Paryskiej i odcinka ul. Weterynaryjnej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2016-05-24 14:53:51
Budowa komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Czecha w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2016-05-17 10:59:13
Zakup i dostawa ładowarki kołowej do transportu biomasy z wagą na potrzeby funkcjonowania elektrociepłowni opalanej biomasą w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2016-04-26 14:33:59
Zakup i dostawa przyczepy do transportu kontenerów z biomasą na potrzeby funkcjonowania elektrociepłowni w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2016-04-26 14:32:47
Budowa połączenia ulic Żeromskiego i Jana Pawła II wraz z rondem na DK6 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2016-04-06 11:50:48
Budowa połączenia ulic Teligi i Jana Pawła II w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2016-04-06 11:47:58
Wykonanie przestawienia (naprawy kompleksowej), budowy i naprawy pieców kaflowych wraz z pracami dodatkowymi w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork.
Minął termin składania ofert
2016-04-04 14:38:32
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pionierów w Lęborku wraz z odtworzeniem nawierzchni.
Minął termin składania ofert
2016-04-04 13:17:45
Budowa przyłącza ciepłowniczego do Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2016-03-30 14:25:44
Zakup i dostawa pojazdów do transportu biomasy na potrzeby funkcjonowania elektrociepłowni opalanej biomasą w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2016-03-21 15:05:42
Budowa ul. Dywizjonu 303 i ul. Strzelców Podhalańskich w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2016-03-08 14:37:09
Pielęgnacja sanitarna drzewostanu na terenie miasta Lęborka w okresie 2016 - 2017.
Minął termin składania ofert
2016-02-25 12:45:19
Budowa ul. Buczka - II etap w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2016-02-23 13:25:52
Budowa oświetlenia na ul. Reja, Kasprzaka, Witkowskiej, Kwiatowej oraz Orzeszkowej 11 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2016-02-23 13:20:32
Budowa placu zabaw MAŁPI GAJ - ZABAWOWY RAJ w Parku Chrobrego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2016-02-12 14:08:19
Wykonanie drobnych robót budowlanych branży ogólnobudowlanej, dekarskiej, elektrycznej i instalacyjnej, których wartość jednostkowa nie przekracza 6.000,00zł oraz świadczenie usługi pogotowia awaryjno - technicznego w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Miasto Lębork w roku 2016/2017.
Minął termin składania ofert
2016-02-02 13:36:19
Dostawa wraz z montażem urządzeń rekreacyjnych Placu Sportów Miejskich w parku im. Mieczysława Michalskiego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2016-01-29 14:47:36
Realizacja talonów na artykuły spożywcze dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2016-01-25 13:48:08
Przygotowywanie i wydawanie posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPS.
Minął termin składania ofert
2016-01-25 13:46:18
Nadzór Inwestorski nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego: Budowa komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Czecha w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2015-11-16 15:48:34
Zimowe utrzymanie ciągów jezdnych i pieszych na terenie miasta Lęborka podczas akcji zimowej w sezonie zimowym 2015-2017 roku.
Minął termin składania ofert
2015-10-12 19:44:10
Dostawa, magazynowanie wraz z załadunkiem kruszyw i soli drogowej do prowadzenia akcji zimowej na terenie miasta Lęborka w sezonie zimowym 2015-2017 roku.
Minął termin składania ofert
2015-10-12 19:36:55
Budowa komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Czecha w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2015-10-02 14:41:29
Budowa ulic w Lęborku: Zielona, Błękitna - II etap.
Minął termin składania ofert
2015-09-22 15:30:13
BUDOWA UL. BUCZKA BOCZNEJ (dz. nr 89, 64, 63/4, 65/21, 65/22, 62/19 obr. 13) W LĘBORKU
Minął termin składania ofert
2015-08-24 12:18:57
Odnowa nawierzchni bitumicznych i roboty towarzyszące na drogach będących w zarządzie Zamawiającego w latach 2015-2017.
Minął termin składania ofert
2015-07-10 14:18:45
Wykonanie dokumentacji projektowych adaptacji budynku auli Zespołu Szkół Mechaniczno - Informatycznych w Lęborku do celów kulturalnych.
Minął termin składania ofert
2015-06-12 12:37:31
Zakup i dostawa żywności do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 8 w Lęborku na rok szkolny 2015/2016.
Minął termin składania ofert
2015-05-29 14:32:31
Budowa ulicy Orląt Lwowskich wraz z odprowadzeniem wód deszczowych w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2015-05-15 13:07:18
PIELĘGNACJA SANITARNA DRZEWOSTANU NA TERENIE MIASTA LĘBORKA DO 30.06.2016R
Minął termin składania ofert
2015-05-13 13:24:09
Wykonanie dokumentacji projektowych adaptacji budynku auli Zespołu Szkół Mechaniczno - Informatycznych w Lęborku do celów kulturalnych i adaptacji boisk przy Zespole Szkół Mechaniczno i Informatycznych w Lęborku na stadion lekkoatletyczny.
Minął termin składania ofert
2015-04-21 14:53:11
Wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowych termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork - Gmina Cewice.
Minął termin składania ofert
2015-03-18 14:44:09
Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 75 gospodarstw domowych i 7 jednostek publicznych.
Minął termin składania ofert
2015-03-13 11:16:38
Organizacja warsztatów edukacyjnych dla uczniów/uczennic lęborskich szkół podstawowych i gimnazjów.
Minął termin składania ofert
2015-03-11 14:48:12
Wykonanie usługi polegającej na określeniu wartości rynkowej nieruchomości stanowiących działki: - nr 79/14, obręb 2; - nr 79/15, obręb 2, położonej przy ul. Głowackiego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2015-02-20 13:28:53
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO 3 W LĘBORKU.
Minął termin składania ofert
2015-02-18 14:32:36
Realizacja talonów na artykuły spożywcze dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2015-02-02 15:08:43
Przygotowywanie i wydawanie posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPS
Minął termin składania ofert
2015-02-02 15:00:39
Budowa ul. Wileńskiej w Lęborku
Minął termin składania ofert
2015-01-13 14:11:26
Budowa placu zabaw w Parku Chrobrego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2014-12-29 12:27:15
Wykonanie audytów energetycznych i kompletów dokumentacji projektowych termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork.
Minął termin składania ofert
2014-12-24 09:28:08
Zorganizowanie pobytu w miejscowości zlokalizowanej w polskich górach w formie zimowiska edukacyjnego w trakcie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Lębork.
Minął termin składania ofert
2014-12-08 15:31:41
Budowa ścieżki zdrowia w Parku Chrobrego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2014-12-02 14:45:50
Dostawa, magazynowanie, wraz z załadunkiem kruszyw i soli drogowej do przeprowadzenia akcji zimowejna terenie miasta Lęborka w sezonie zimowym 2014 - 2015 roku.
Minął termin składania ofert
2014-10-30 14:39:22
ZIMOWE UTRZYMANIE CIĄGÓW JEZDNYCH I PIESZYCH NA TERENIE MIASTA LĘBORKA PODCZAS AKCJI ZIMOWEJ W SEZONIE ZIMOWYM 2014-2015 ROKU
Minął termin składania ofert
2014-10-24 15:05:34
Wykonanie drobnych robót budowlanych branży ogólnobudowlanej, dekarskiej, elektrycznej i instalacyjnej, których wartość jednostkowa nie przekracza 6.000,00 zł oraz świadczenie usługi pogotowia awaryjno - technicznego w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Miasto Lębork w roku 2014/2015.
Minął termin składania ofert
2014-10-13 13:52:28
Podłączenie i konfiguracja szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą urządzeń sieciowych oraz zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu 85 gospodarstwom domowym - beneficjentom projektu.
Minął termin składania ofert
2014-10-07 12:20:29
Budowa przystanku kolejowego Lębork - Mosty.
Minął termin składania ofert
2014-10-02 13:19:27
Określenie wartości rynkowych nieruchomości niezabudowanych przy ul.Wyspiańskiego i Staszica w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2014-10-01 11:14:53
ZIMOWE UTRZYMANIE CIĄGÓW JEZDNYCH I PIESZYCH NA TERENIE MIASTA LĘBORKA PODCZAS AKCJI ZIMOWEJ W SEZONACH 2014-2015 i 2015-2016.
Minął termin składania ofert
2014-09-30 15:05:22
Obsługa bankowa budżetu Gminy Miasto Lębork, w tym Urzędu Miejskiego w Lęborku i gminnych jednostek organizacyjnych.
Minął termin składania ofert
2014-09-30 14:38:33
Wykonanie przestawienia (naprawy kompleksowej), budowy i naprawy pieców kaflowych wraz z pracami dodatkowymi w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork.
Minął termin składania ofert
2014-09-30 11:32:32
Podłączenie i konfiguracja szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą urządzeń sieciowych oraz zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu 85 gospodarstwom domowym - beneficjentom projektu.
Minął termin składania ofert
2014-09-18 14:00:19
Zapewnienie doradztwa edukacyjno - zawodowego uczniom/uczennicom Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 8, Zespołu Szkół nr 3 (szkoła podstawowa oraz gimnazjum) w Lęborku oraz Gimnazjum 1, Gimnazjum 2 w Lęborku na rok szkolny 2014/2015.
Minął termin składania ofert
2014-09-15 11:53:21
Budowa trzech placów zabaw w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2014-09-02 15:18:17
Budowa komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Gierymskiego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2014-08-29 13:58:00
Budowa oświetlenia iluminacyjnego kościołów p.w. św. Jakuba Apostoła i NMP Królowej Polski - II etap oraz murów obronnych w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2014-08-21 15:38:53
Budowa przystanku kolejowego Lębork-Mosty.
Minął termin składania ofert
2014-08-14 14:15:13
Budowa ulic: Podhalańska i Harcerzy w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2014-08-13 13:27:00
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy tunelu dla pieszych na stacji kolejowej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2014-08-12 15:08:16
Zapewnienie doradztwa edukacyjno - zawodowego uczniom Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 8, Zespołu Szkół nr 3 (szkoła podstawowa oraz gimnazjum) w Lęborku oraz Gimnazjum 1, Gimnazjum 2 w Lęborku na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektów Nauka z pasją wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z miasta Lębork oraz Nauka z pasją wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów lęborskich gimnazjów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ram
Minął termin składania ofert
2014-08-08 15:02:37
Zakup usługi edukacyjnej w projektach Nauka z pasją wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z miasta Lębork i Nauka z pasją wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów lęborskich gimnazjów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Minął termin składania ofert
2014-08-08 14:50:14
Zmiana sposobu użytkowania części budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku przy ulicy Łokietka 13 wraz z przebudową na dom dla bezdomnych.
Minął termin składania ofert
2014-08-04 15:12:05
PRZEBUDOWA ODCINKA UL. ZWAROWSKIEJ W REJONIE PRZEJAZDU KOLEJOWEGO LINII KOLEJOWEJ 237 LĘBORK-MASZEWO.
Minął termin składania ofert
2014-07-24 14:24:00
Dostawa sprzętu komputerowego oraz jego serwis w ramach projektu pn. e-Lębork - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork o numerze POIG.08.03.00-22-062/13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Minął termin składania ofert
2014-07-17 10:15:43
Dostawa i montaż ekranu zwijanego dla Lęborskiego Centrum Kultury FREGATA.
Minął termin składania ofert
2014-07-10 09:30:56
Kompleksowe opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Lębork.
Minął termin składania ofert
2014-07-04 13:14:59
Budowa ulic w Lęborku: Powstańców Warszawy, Słoneczna - II etap, Błękitna - I etap.
Minął termin składania ofert
2014-05-29 14:51:22
Zakup i dostawa żywności dla Szkoły Podstawowej Nr 8 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2014-05-29 12:55:57
Przebudowa odcinka ul. Zwarowskiej w rejonie przejazdu kolejowego linii kolejowej 237 Lębork - Maszewo.
Minął termin składania ofert
2014-05-16 13:48:19
Remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2014-05-16 13:29:27
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej Lęborskiego Węzła Przesiadkowego.
Minął termin składania ofert
2014-05-16 13:15:31
Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2014-05-14 13:07:05
Dostawa materiałów budowlanych do przebudowy kolektora deszczowego.
Minął termin składania ofert
2014-05-07 15:03:56
Budowa bieżni sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2014-05-06 13:44:20
NADZÓR INWESTORSKI W BRANŻY SANITARNEJ NAD REALIZACJĄ ZADANIA: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. WYSZYŃSKIEGO W LĘBORKU WRAZ Z ODTWORZENIEM NAWIERZCHNI.
Minął termin składania ofert
2014-04-29 14:33:01
Przeprowadzenie dwóch okresowych audytów finansowych w związku z realizacją Projektu: "Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka".
Minął termin składania ofert
2014-04-25 14:38:37
Zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa dojazdu do drogi krajowej nr 6 w celu dalszego rozwoju terenów inwestycyjnych poprzez budowę ul.Majkowskiego.
Minął termin składania ofert
2014-04-24 14:35:49
Nadzór inwestorski w branży drogowej nad realizacją zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wyszyńskiego w Lęborku wraz z odtworzeniem nawierzchni.
Minął termin składania ofert
2014-04-24 14:24:54
Przebudwa odcinka ul. Zwarowskiej w rejonie przejazdu kolejowego linii kolejowej 237 Lębork-Maszewo.
Minął termin składania ofert
2014-04-24 13:19:26
Przycinanie i odmładzanie żywopłotów na terenie miasta Lęborka w 2014 i 2015 roku.
Minął termin składania ofert
2014-04-17 15:16:18
Badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy pomiędzy Placem Pokoju a ul. Młynarską w Lęborku - etap IV.
Minął termin składania ofert
2014-04-16 16:09:37
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Małopolskiej, Witkacego, Tatrzańskiej, odcinek ulicy od skrzyżowania z ul. Chojnicką do ul. Kukuczki w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2014-04-15 15:06:23
Budowa miejsc postojowych przy Przedszkolu nr 2 i Szkole Podstawowej nr 8 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2014-04-10 12:59:03
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wyszyńskiego w Lęborku wraz z odtworzeniem nawierzchni.
Minął termin składania ofert
2014-04-02 14:52:13
Wykonanie dokumentacji projektowej mostu nad rzeką Łebą w ciągu ulicy Weterynaryjnej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2014-03-19 14:27:55
Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku Lęborskiego Centrum Kultury FREGATA.
Minął termin składania ofert
2014-03-14 07:43:03
Wykonanie przestawienia (naprawy kompleksowej), budowy i naprawy pieców kaflowych wraz z pracami dodatkowymi w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork.
Minął termin składania ofert
2014-03-11 14:50:49
Koszenie zieleńców na terenie miasta Lęborka w latach 2014-2015.
Minął termin składania ofert
2014-03-06 14:05:03
Dostawa technologii fontanny na Placu Pokoju w Lęborku wraz z uruchomieniem i eksploatacją.
Minął termin składania ofert
2014-02-27 08:29:32
Wykonywanie usług agrotechnicznych i transportowych ciągnikiem rolniczym z osprzętem oraz prac porządkowych koparko-spycharką na terenach komunalnych miasta Lęborka w latach 2014-2015.
Minął termin składania ofert
2014-02-25 11:49:00
Pielęgnacja sanitarna drzewostanu na terenie miasta Lęborka w okresie 2014-2015.
Minął termin składania ofert
2014-02-19 15:21:38
Realizacja talonów dla podopiecznych MOPS.
Minął termin składania ofert
2014-02-07 13:59:25
Rozbudowa ulicy Konopackiej i ulicy Łasaka w Lęborku wraz z odwodnieniem.
Minął termin składania ofert
2014-02-07 13:54:56
Usługa nadzoru inwestorskiego (wielobranżowego) przedsięwzięcia: Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego zródła ciepła w systemie ciepłowiczym miasta Leborka.
Minął termin składania ofert
2014-02-07 13:22:00
Bezpośrednia ochrona fizyczna części budynku biurowego przy ul. Armii Krajowej 14 (siedziba MZGK) oraz budynku biurowo-usługowego przy ul. B. Krzywoustego 1 w Lęborku wraz z obsługą techniczną tego budynku.
Minął termin składania ofert
2014-02-03 13:38:30
Przygotowywanie i wydawanie posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPS.
Minął termin składania ofert
2014-01-28 12:57:04
Nadzór inwestorski branży sanitarnej nad przebudową ulic Kusocińskiego i Mieszka I w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2014-01-28 12:00:26
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy systemu urządzeń podczyszczających wody deszczowe na kolektorach sieci kanalizacji deszczowej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2014-01-24 14:06:06
Nadzór inwestorski branży drogowej nad przebudową ulic Kusocińskiego i Mieszka I w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2014-01-24 12:01:00
Nadzór inwestorski branży elektrycznej nad przebudową ulic Kusocińskiego i Mieszka I w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2014-01-24 11:19:48
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Zmiana sposobu użytkowania części budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku przy ulicy Łokietka 13 wraz z przebudową na dom dla bezdomnych.
Minął termin składania ofert
2014-01-23 15:25:54
Zmiana sposobu użytkowania części budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku przy ulicy Łokietka 13 wraz z przebudową na dom dla bezdomnych.
Minął termin składania ofert
2014-01-23 15:13:43
Budowa ulicy Słonecznej w Lęborku - I etap.
Minął termin składania ofert
2014-01-23 14:29:46
Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie miasta Lęborka w okresie 2014 - 2015.
Minął termin składania ofert
2014-01-21 15:07:36
Wyłapywanie w 2014 roku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Lębork oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt
Minął termin składania ofert
2014-01-14 14:06:40
ZADANIE 1: WYKONANIE PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU W REJONIE ULIC POZNAŃSKIEJ, KOSSAKA, AL. WOLNOŚCI, RZ. ŁEBY I LINII KOLEJOWEJ LĘBORK - ŁEBA W LĘBORKU; ZADANIE 2: WYKONANIE PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCEGO OBSZAR W REJONIE ULIC PIONIERÓW I KOMUNY PARYSKIEJ W LĘBORKU.
Minął termin składania ofert
2013-12-17 14:17:00
Wyłapywanie w 2014 roku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Lębork oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt.
Minął termin składania ofert
2013-12-10 13:55:35
Budowa ulicy Buczka w Lęborku wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodnika oraz przebudową oświetlenia - etap I.
Minął termin składania ofert
2013-12-10 10:23:47
Zakup i dostawa drobiu, mięsa i wędlin do Zespołu Szkół Nr 3 w Lęborku
Minął termin składania ofert
2013-11-28 15:20:19
Utworzenie alternatywnego połączenia DW214 z DK6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnym poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ul. Mieszka I i DW214 w Lęborku (zwane dalej: PRZEBUDOWA ULIC KUSOCIŃSKIEGO I MIESZKA I W LĘBORKU).
Minął termin składania ofert
2013-11-13 13:59:05
Wykonanie drobnych robót budowlanych branży ogólnobudowlanej, dekarskiej, elektrycznej i instalacyjnej, których wartość jednostkowa nie przekracza 6.000,00 zł oraz świadczenie usługi pogotowia awaryjno - technicznego w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Miasto Lębork w roku 2013/2014.
Minął termin składania ofert
2013-11-12 14:59:36
NADZÓR INWESTORSKI W BRANŻY SANITARNEJ NAD REALIZACJĄ ZADANIA: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY ORZESZKOWEJ W LĘBORKU WRAZ Z ODTWORZENIEM NAWIERZCHNI.
Minął termin składania ofert
2013-11-08 14:33:51
Określenie wartości rynkowych nieruchomości stanowiących działki przy ul. Stryjewskiego, Mostnika i Majkowskiego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2013-11-05 14:53:29
NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA: Budowa komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kossaka w Lęborku wraz z zagospodarowaniem i przyłączami.
Minął termin składania ofert
2013-10-30 17:15:27
Nadzór inwestorski w branży drogowej nad realizacją zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Orzeszkowej w Lęborku wraz z odtworzeniem nawierzchni.
Minął termin składania ofert
2013-10-25 12:49:00
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej nad realizacją zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Orzeszkowej w Lęborku wraz z odtworzeniem nawierzchni.
Minął termin składania ofert
2013-10-21 14:13:40
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Pionierów wraz z budową kanalizacji deszczowej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2013-10-14 13:28:14
Budowa komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kossaka w Lęborku wraz z zagospodarowaniem i przyłączami.
Minął termin składania ofert
2013-10-07 15:42:11
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania Budowa bieżni poliuretanowej na Stadionie Miejskim w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2013-10-04 15:00:06
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych warzyw i owoców do Przedszkola Nr 5 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2013-10-02 15:04:08
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum nr 1, Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 8 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2013-10-02 13:39:45
Rozbudowa tunelu dla pieszych na stacji kolejowej w Lęborku realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj
Minął termin składania ofert
2013-10-02 11:08:41
Budowa bieżni poliuretanowej na Stadionie Miejskim w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2013-09-27 14:53:00
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Orzeszkowej w Lęborku wraz z odtworzeniem nawierzchni.
Minął termin składania ofert
2013-09-25 15:09:25
Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum nr 1, Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 8 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2013-09-20 14:43:59
Roboty budowlano-konserwatorskie budynku D Urzędu Miejskiego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2013-09-20 12:40:22
Opracowanie PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU W REJONIE ULIC POLNEJ I PUŁASKIEGO W LĘBORKU.
Minął termin składania ofert
2013-09-18 15:05:59
Wykonanie remontu pomieszczeń nr 105 i 106 w budynku A Urzędu Miejskiego mieszczącego się przy ul. Armii Krajowej 14 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2013-09-17 14:39:19
Część III Szkoleń realizowanych w projekcie Osoba aktywna- osobą samodzielną współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.
Minął termin składania ofert
2013-09-17 11:56:49
Instalacja systemu instalacji pożaru i oddymiania klatek schodowych w przedszkolu.
Minął termin składania ofert
2013-09-10 22:11:02
Zakup i dostawa produktów żywnościowych do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2013-08-30 14:00:18
Zagospodarowanie otoczenia boiska treningowego na Stadionie Miejskim w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2013-08-30 13:57:20
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Węgrzynowicza oraz budowy ulicy Harcerzy (dz. nr 296 obr. 1) odcinek od ulicy Harcerzy do ulicy Artylerzystów wraz z odwodnieniem i zjazdami w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2013-08-23 14:23:28
Nadzór inwestorski w branży drogowej nad realizacją zadania pn. Budowa i przebudowa bulwarów nad rzeką Łebą w Lęborku w trybie zaprojektuj i wybuduj.
Minął termin składania ofert
2013-08-23 13:41:47
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Nr 10 w Lęborku - warzywa i owoce.
Minął termin składania ofert
2013-08-22 15:40:59
Dostawa żywności do Przedszkola nr 2 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2013-08-21 13:51:27
Dostawa żywności do Przedszkola nr 9 w Lęborku - warzywa i owoce.
Minął termin składania ofert
2013-08-20 15:17:56
Część II Szkoleń realizowanych w projekcie Osoba aktywna- osobą samodzielną współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.
Minął termin składania ofert
2013-08-16 14:22:15
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Nr 10 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2013-08-07 12:37:43
Remonty cząstkowe chodzników i ciągów pieszych będących w zarządzie zamawiającego w latach 2013 - 2015.
Minął termin składania ofert
2013-08-05 09:33:21
Przebudowa ul. Reja (na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Kasprzaka) i ul. Kasprzaka w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2013-08-02 14:00:28
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Nr 5 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2013-08-02 10:06:40
Przebudowa części budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 3 w Lęborku na potrzeby adaptacji na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - etap I.
Minął termin składania ofert
2013-08-01 13:45:55
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: przebudowa części budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 3 w Lęborku na potrzeby adaptacji na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - etap I.
Minął termin składania ofert
2013-07-31 13:19:40
Remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork.
Minął termin składania ofert
2013-07-30 15:24:44
Dostawa żywności do Przedszkola nr 9 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2013-07-29 13:04:34
Dostawa żywności do Przedszkola nr 1 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2013-07-26 12:42:49
Dokumentacja projektowa budowy wielorodzinnego budynku komunalnego przy ulicy Gierymskiego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2013-07-25 11:31:37
WYKONANIE BOISKA TRENINGOWEGO O SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI NA STADIONIE MIEJSKIM W LĘBORKU PO ZAKOŃCZONYM I ETAPIE ROBÓT.
Minął termin składania ofert
2013-07-22 10:47:44
Budowa ulicy Pomorskiej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2013-07-18 15:13:53
Wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku Lęborskiego Centrum Kultury FREGATA.
Minął termin składania ofert
2013-07-17 11:39:13
Dostawa żywności do Przedszkola nr 1 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2013-07-16 14:50:22
PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. KRZYWOUSTEGO 1 W LĘBORKU W RAMACH PROJEKTU PN.: "KASZUBSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ ROZWOJU INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW W BYTOWIE, KOŚCIERZYNIE, LĘBORKU I KARTUZACH".
Minął termin składania ofert
2013-07-15 12:48:58
Wymiana stolarki okiennej oraz montaż nawiewników okiennych w lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Miasto Lębork w roku 2013/2014.
Minął termin składania ofert
2013-07-12 10:00:55
Realizacja zadania pn. Budowa i przebudowa bulwarów nad rzeką Łebą w Lęborku w trybie zaprojektuj i wybuduj.
Minął termin składania ofert
2013-07-09 14:54:37
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej nad realizacją zadania pn. Budowa i przebudowa bulwarów nad rzeką Łebą w Lęborku w trybie zaprojektuj i wybuduj.
Minął termin składania ofert
2013-07-08 15:27:54
Dostawa żywności do Przedszkola nr 2 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2013-07-03 14:26:59
Dostawa żywności do Przedszkola nr 1 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2013-07-01 15:08:36
Budowa ulicy Spółdzielczej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2013-06-18 13:30:09
Zakup i dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Nr 6 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2013-06-17 14:51:38
Zakup i dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Nr 6 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2013-05-28 14:24:15
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej nad realizacją zadania: budowa i przebudowa bulwarów nad rzeką Łebą w Lęborku w trybie zaprojektuj i wybuduj.
Minął termin składania ofert
2013-05-24 14:05:10
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Szkoły Podstawowej Nr 8 Lęborku, transportem oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy z podziałem na 6 zadań.
Minął termin składania ofert
2013-05-24 13:07:38
NADZÓR INWESTORSKI W BRANŻY DROGOWEJ NAD REALIZACJĄ ZADANIA: BUDOWA I PRZEBUDOWA BULWARÓW NAD RZEKĄ ŁEBĄ W LĘBORKU W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
Minął termin składania ofert
2013-05-22 14:46:38
Szkolenia realizowane w projekcie Osoba aktywna - osobą samodzielna współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.
Minął termin składania ofert
2013-05-21 14:40:05
Nadzór inwestorski w branży sanitarnej nad realizacją zadania: "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konopnickiej, Korczaka i Reja w Lęborku wraz z odtworzeniem nawierzchni"
Minął termin składania ofert
2013-05-17 12:33:03
Nadzór inwestorski w branży drogowej nad realizacją zadania: "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konopnickiej, Korczaka i Reja w Lęborku wraz z odtworzeniem nawierzchni"
Minął termin składania ofert
2013-05-16 15:06:43
Wykonywanie usług ogrodniczych w zakresie pielęgnacji terenów zieleni miejskiej Lęborka w latach 2013 - 2014.
Minął termin składania ofert
2013-05-15 15:08:51
BUDOWA ULICY ARTYLERZYSTÓW (od ul. Śląskiej do ul. Powstańców Warszawy) WRAZ Z ODPROWADZENIEM WÓD OPADOWYCH W LĘBORKU
Minął termin składania ofert
2013-05-02 14:00:02
Szkolenia realizowane w projekcie Osoba aktywna - osobą samodzielna współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.
Minął termin składania ofert
2013-04-25 14:58:11
Wykonanie przestawienia (naprawy kompleksowej), budowy i naprawy pieców kaflowych wraz z pracami dodatkowymi w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork w 2013r.
Minął termin składania ofert
2013-04-22 15:44:13
Wykonywanie usług ogrodniczych w zakresie pielęgnacji terenów zieleni miejskiej Lęborka w latach 2013 - 2014.
Minął termin składania ofert
2013-04-22 13:05:42
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy dojazdowej z dw 214 do ul. Buczka w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2013-04-19 13:50:05
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konopnickiej, Korczaka i Reja w Lęborku wraz z odtworzeniem nawierzchni.
Minął termin składania ofert
2013-04-18 15:54:19
Przebudowa fontanny miejskiej Plac Żwirki i Wigury w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2013-04-17 09:28:31
REALIZACJA ZADANIA PN. BUDOWA I PRZEBUDOWA BULWARÓW NAD RZEKĄ ŁEBĄ W LĘBORKU W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ.
Minął termin składania ofert
2013-04-10 15:19:47
Zagospodarowanie otoczenia boiska treningowego na Stadionie Miejskim w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2013-04-04 15:16:34
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach na obiekcie realizowanym w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2013-03-26 12:10:57
Rozwój połaczeń drogowych w Leborku: poprawa dojazdu Panstwowej Straży Pożarnej do drogi wojewódzkiej nr 214 w kierunku Nowej Wsi Lęborskiej i Łeby poprzez uporzadkowanie organizacji ruchu na ul.Stryjewskiego, Skarżynskiego i Orlinskiego oraz przebudowe ul. Poznańskiej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2013-03-20 11:39:26
Wykonanie ukwiecenia ul. Staromiejskiej w 2013 r. w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2013-03-19 15:26:33
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Maczka, Batalionu Zośka, Sosabowskiego, Szarych Szeregów, Powstania Styczniowego, Słoneczna, Zielona w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2013-03-18 16:39:49
Budowa oświetlenia iluminacyjnego kościołów p.w. św Jakuba Apostoła i NMP Królowej Polski w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2013-02-25 13:12:26
Wywóz nieczystości stałych, w tym wielkogabarytowych, z nastepujących obiektów i terenów stanowiących własność Gminy Miasto Lebork: budynki mieszkalne i mieszkalno - usługowe, budynek biurowo - usługowy przy ul. B. Krzywoustego 1, Centrum Handlowe, tereny komunalne.
Minął termin składania ofert
2013-02-20 13:49:48
Przebudowa ulicy Moniuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2013-02-13 11:05:44
Realizacja talonów na artykuły spożywcze dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2013-01-31 13:04:44
Przygotowywanie i wydawanie posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPS.
Minął termin składania ofert
2013-01-28 13:00:31
Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy odcinka drogi wraz z budową chodników i miejsc parkingowych w ciągu ul. Konopackiej i ul. Łasaka w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2013-01-25 13:04:06
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad kompleksową realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego: Budowa targowiska płodów rolnych Mój Rynek w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2013-01-25 09:11:22
Przygotowywanie i wydawanie na terenie Lęborka posiłków obiadowych dwa dania dla podopiecznych MOPS.
Minął termin składania ofert
2013-01-24 16:08:27
Termomodernizacja pięciu budynków użyteczności publicznej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2013-01-17 15:15:42
Budowa targowiska płodów rolnych "Mój Rynek" w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2013-01-16 11:57:12
Nadzór inwestorski branży elektrycznej nad realizacją zadania: Przebudowa Placu Pokoju w Lęborku realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj.
Minął termin składania ofert
2013-01-08 09:12:06
Nadzór inwestorski branży drogowej nad realizacją zadania: Przebudowa Placu Pokoju w Lęborku realizowany w trybie zaprojektuj i wybuduj.
Minął termin składania ofert
2013-01-08 09:09:20
Opracowanie PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LĘBORKA
Minął termin składania ofert
2013-01-07 09:46:53
Zakup i dostawy żywności do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2012-12-21 13:45:04
Rozbiórka i budowa mostu na rzece Łebie w ciągu ul. Waryńskiego w Lęborku
Minął termin składania ofert
2012-12-14 12:14:14
Przetarg na opiekunów sal komputerowych w jednostkach podległych.
Minął termin składania ofert
2012-12-13 15:56:20
Wyłapywanie w 2013 roku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Lębork oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt.
Minął termin składania ofert
2012-12-07 14:56:15
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół Nr 3 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2012-12-05 14:59:18
Zakup i dostawa żywności do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2012-12-04 13:41:19
Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci w wieku do 12 lat.
Minął termin składania ofert
2012-11-29 15:31:32
Wyłapywanie w 2013 roku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Lębork oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt.
Minął termin składania ofert
2012-11-27 15:28:42
Podłączenie i konfigurację szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą urządzeń sieciowych oraz zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu 75 gospodarstwom domowym i 7 jednostkom publicznym - beneficjentom projektu.
Minął termin składania ofert
2012-11-20 14:39:30
Zakup i dostawa żywności do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2012-11-14 12:34:41
Badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy pomiędzy Placem Pokoju a ul. Młynarską w Lęborku - etap III
Minął termin składania ofert
2012-11-09 11:10:25
Przebudowa Placu Pokoju w Lęborku realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj.
Minął termin składania ofert
2012-11-07 17:53:46
Zajęcia fakultatywne dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat.
Minął termin składania ofert
2012-11-07 15:31:58
Podłączenie i konfigurację szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą urządzeń sieciowych oraz zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu 75 gospodarstwom domowym i 7 jednostkom publicznym - beneficjentom projektu.
Minął termin składania ofert
2012-11-07 15:27:53
Zajęcia fakultatywne dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat
Minął termin składania ofert
2012-11-02 15:28:06
Wykonanie drobnych robót budowlanych branży ogólnobudowlanej, dekarskiej, elektrycznej i instalacyjnej, których wartość jednostkowa nie przekracza 6.000,00 zł oraz świadczenie usługi pogotowia awaryjno - technicznego w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Miasto Lębork w roku 2012/2013.
Minął termin składania ofert
2012-10-31 14:22:21
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w wieku do 12 lat.
Minął termin składania ofert
2012-10-24 12:28:24
Dostawa sprzętu komputerowego oraz jego serwis.
Minął termin składania ofert
2012-10-19 14:48:08
Szkolenia dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Minął termin składania ofert
2012-10-15 22:41:48
Określenie wartości nieruchomości przed i po podziale do ustalenia opłat adiacenckich dotyczących działek położonych przy ul. Lubelskiej i ul. Poznańskiej w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2012-10-10 14:42:54
Nadzór inwestorski nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego: Budowa komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kusocińskiego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2012-10-09 15:14:47
Warsztaty terapii zajęciowej dla dzieci i młodzieży. Zajęcia profilaktyczne na podstawie dramy z grupa teatralną dla dzieci i młodzieży. Poradnictwo psychologiczne.
Minął termin składania ofert
2012-10-03 15:03:22
Budowa komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kusocińskiego w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2012-10-02 16:24:54
Przedmiotem zamówienia są szkolenia dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Minął termin składania ofert
2012-09-26 13:45:46
Zimowe utrzymanie ciągów jezdnych i pieszych na terenie miasta Lęborka podczas akcji zimowej w sezonach 2012-2013 i 2013-2014
Minął termin składania ofert
2012-09-17 17:20:25
Publikacja ogłoszeń prasowych.
Minął termin składania ofert
2012-09-05 15:21:38
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Nr 2 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2012-08-27 11:25:47
Izolacja pionowa piwnic Muzeum w Lęborku - elewacja frontowa przy ul. Młynarskiej 14-15.
Minął termin składania ofert
2012-08-24 10:45:58
Dostawa i montaż telewizora / monitora do Centrum Nadzoru Monitoringu Miejskiego.
Minął termin składania ofert
2012-08-23 13:51:19
Budowa ulicy Gryfa Pomorskiego wraz z odprowadzeniem wód deszczowych w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2012-08-20 13:12:59
Wykonanie boiska treningowego o sztucznej nawierzchni na Stadionie Miejskim w Lęborku
Minął termin składania ofert
2012-08-16 15:03:22
Zakup i dostawa żywności dla Przedszkola Nr 5 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2012-08-16 13:23:08
Nadzór inwestorski nad termomodernizacją pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lęborku
Minął termin składania ofert
2012-08-14 12:19:41
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Nr 2 w Lęborku..
Minął termin składania ofert
2012-08-13 11:26:47
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w ul. M. Konopnickiej, ul. M. Reja i ul. J. Korczaka w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2012-08-10 15:17:33
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Nr 9 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2012-08-08 12:59:06
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Nr 10 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2012-08-08 10:20:44
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Szkoły Podstawowej Nr 8 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2012-08-07 12:05:14
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji czterech obiektów użyteczności publicznej w Lęborku
Minął termin składania ofert
2012-08-03 13:23:30
Dostawa i montaż telewizora / monitora do Centrum Nadzoru Monitoringu Miejskiego.
Minął termin składania ofert
2012-08-01 12:07:30
Dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Nr 1 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2012-08-01 11:33:26
Promocja projektu pn. Rewitalizacja Centrum Lęborka
Minął termin składania ofert
2012-07-30 09:57:38
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg będących w zarządzie Miasta Lęborka w latach 2012-2014.
Minął termin składania ofert
2012-07-26 15:13:46
Dostawa i montaż urządzeń kuchennych, sprzętu AGD oraz mebli na potrzeby wyposażenia stołówki przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2012-07-20 13:45:27
Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych dla projektu pn. Gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi - budowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w Lęborku
Minął termin składania ofert
2012-07-18 15:29:24
Budowa ciągów pieszych i jezdnych z miejscami postojowymi przy bydynku komunalnym ul. Kellera18 w Lęborku - etap II, III i IV.
Minął termin składania ofert
2012-07-18 15:25:23
Szkolenia realizowane w projekcie Osoba aktywna - osobą samodzielna współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Minął termin składania ofert
2012-07-10 15:15:18
Badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy pomiędzy Placem Pokoju a ul. Młynarską w Lęborku - etap II.
Minął termin składania ofert
2012-07-04 10:40:38
Doradztwo zawodowe i porady psychologiczne dla osób uczestniczących w projekcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku Osoba aktywna- osobą samodzielną współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki II przetarg.
Minął termin składania ofert
2012-07-03 08:31:50
Zakup i dostawa żywności dla Przedszkola Nr 6 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2012-06-25 11:20:23
Doradztwo zawodowe i porady psychologiczne dla osób uczestniczących w projekcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku Osoba aktywna - osobą samodzielną współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Minął termin składania ofert
2012-06-21 10:22:55
Wykonanie przestawienia (naprawy kompleksowej), budowy i naprawy pieców kaflowych wraz z pracami dodatkowymi w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Lębork.
Minął termin składania ofert
2012-06-18 15:18:03
Projekt przebudowy nawierzchni i budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Moniuszki w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2012-06-06 15:08:32
Dokumentacja projektowa budowy ulic: Strzelców Podhalańskich, Dywizjonu 303, Spółdzielcza, Błękitna, Podhalańska w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2012-05-28 13:14:49
Termomodernizacja przedszkoli w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2012-05-25 08:58:10
Nadzwór inwestorski nas robotami budowlanymi w ramach realizacji projektu: Termodernizacja Przedszkoli w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2012-05-23 09:46:11
Projekt przebudowy ul. Kaszubskiej w Lęborku od ul. Krzywoustego do ul. Kartuskiej
Minął termin składania ofert
2012-05-22 08:59:26
Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego, AGD oraz mebli na potrzeby wyposażenia świetlicy przy Zespole Szkół Nr 3 w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2012-05-08 11:57:36
Dostawa urządzeń do przeprowadzenia cyfryzacji kina Fregata w Lęborku.
Minął termin składania ofert
2012-04-19 14:16:26