Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Lębork

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Listopad


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy zabudową przy ul. 8 Maja (dawna 9 Maja) a rzeką Okalicą w Lęborku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2022-11-30 15:08:21
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Myśliwskiej i Tatrzańskiej w Lęborku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2022-11-30 15:02:04
Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku wykazu w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2022-11-29 08:21:49
Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, w trybie bezprzetargowym, na rzecz jej użytkownika wieczystego 2022-11-29 08:18:41
Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, w trybie bezprzetargowym 2022-11-29 08:16:40
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lęborka w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "budowy linii kablowej 0,4 kV i oświetlenia ulicznego w ramach rozbudowy drogi publicznej na dz.nr 4/5, 6/7, 101/4, 101/6, 101/8 obręb 10 w Lęborku" 2022-11-28 14:28:28
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lęborka w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na cz.dz.nr 184, 189/2, 219 obręb 9 w Lęborku" 2022-11-25 14:49:02
Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku wykazu w sprawie sprzedaży 2022-11-25 07:41:23
Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej obiektem garażowym, oznaczonej jako działka nr 139/12 o powierzchni 24 m ², położona w obrębie 7 miasta Lęborka, przy ul. Okrzei, uregulowana w KW nr SL1L/00014766/1 w trybie bezprzetargowym. 2022-11-25 07:39:51
Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej obiektem garażowym, oznaczonej jako działka nr 139/11 o powierzchni 22 m ², położona w obrębie 7 miasta Lęborka, przy ul. Okrzei, uregulowana w KW nr SL1L/00014766/1 w trybie bezprzetargowym 2022-11-25 07:38:52
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lęborka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Realizacja inwestycji w zakresie przetwarzania odpadów na działce nr 23/26, obr. 10 zlokalizowanej przy ul. Majkowskiego w Lęborku” 2022-11-22 12:49:14
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lęborka w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "przebudowy drogi – ul.Sienkiewicza wraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej stanowiącej wyposażenie drogi na dz.nr 347, 358, 132 obręb 7 w Lęborku" 2022-11-22 12:35:16
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lęborka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Uruchomieniu punktu skupu złomu, zbierania odpadów na działce nr 4/4 obręb 10 w Lęborku". 2022-11-22 12:07:32
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego 2022-11-15 13:44:43
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lęborka w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: "budowy kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego w ramach przebudowy drogi publicznej – ul. Grunwaldzkiej (dz.nr 347, 385, 316/8 obręb 7) w Lęborku" 2022-11-14 12:24:14
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lęborka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie budynku produkcyjno – magazynowego NFM Property Sp. z o. o. w Lęborku" 2022-11-09 14:54:52
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lęborka w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: "budowy linii kablowej 0,4 kV na cz.dz.nr 299/7, 299/8 obręb 11 w Lęborku" 2022-11-08 14:18:34
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lęborka w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "budowy linii kablowej 0,4 kV na cz.dz.nr 297/17, 297/3, 146/1 obręb 11 w Lęborku”" 2022-11-07 14:16:51
Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, w trybie bezprzetargowym, na rzecz jej użytkownika wieczystego 2022-11-03 12:59:12
Wykaz w sprawie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2022-11-03 12:51:34
Wykaz w sprawie sprzedaży pawilonów handlowo – usługowych, usytuowanych na terenie Centrum Handlowego w Lęborku, dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SL1L/00045393/1. 2022-11-03 12:30:51
Informacja o o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku, przy. ul. Armii Krajowej 14 wykazu w sprawie sprzedaży nieruchomości 2022-11-03 12:29:08
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego 2022-11-02 12:22:51

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Patryk Buszman

Data wytworzenia:
02 lis 2022

Osoba dodająca informacje

Patryk Buszman

Data publikacji:
02 lis 2022, godz. 12:22

Osoba aktualizująca informacje

Patryk Buszman

Data aktualizacji:
02 lis 2022, godz. 12:22